Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік


Лабораторія перекладу сакральних текстівСторінка2/12
Дата конвертації29.01.2018
Розмір2,76 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Лабораторія перекладу сакральних текстів

Лабораторія розпочала роботу у жовтні 2009 р. Основною її метою є переклад тих першоджерел, які не перекладені українською та російською мовами і складають надзвичайний науковий інтерес для релігієзнавчих, сходознавчих та теологічних досліджень. Лабораторія має на меті розвиток української школи академічного перекладу сакрального тексту, розвиток власної методології, залучення молодих спеціалістів (зі студентів-релігієзнавців та культурологів) до перекладницької діяльності. Розпочато роботу над перекладами з арамейської, сирійської, давньоєврейської, арабської, грецької та латинської мов. У подальшому планується їх публікація.


Проблематика дослідження

Розвиток академічного релігієзнавства та сходознавства в Україні, що супроводжується посиленням інтересу до першоджерел релігійних вчень, вимагає глибокого вивчення і осмислення духовної спадщини минулого. Першоджерела цієї спадщини написані класичними та давніми східними (головним чином, семітськими) мовами і мало доступні широкому науковому загалу. Опрацювання цих першоджерел, без сумніву, дадуть новий потужний імпульс для розвитку вітчизняного релігієзнавства, сходознавства та богослов’я.

Для подальшого розвитку релігієзнавчих досліджень в Україні нагальним є створення необхідної бази для вивчення першоджерел – давніх релігійних текстів. До цього часу в Україні не існувало спеціалізованого центру з чіткою програмою розвитку концепції перекладу сакральних текстів, хоча поодинокі спроби роботи над перекладами були. Слід зауважити, що без створення потужної бази перекладу та вивчення стародавніх мов розвиток глибоких релігієзнавчих досліджень неможливий, оскільки релігієзнавство в такому випадку втрачає можливість аналітичної роботи над головним джерелом знань про релігійні вірування і функціонує лише в сфері вторинних досліджень описового характеру, спираючись лише на «переклад з перекладу» священного тексту.

Однією з головних та актуальних проблем сучасного українського сходознавства є відсутність прямих коментованих перекладів давніх філософських та релігійних текстів, які сприяли б культурному збагаченню українського гуманітарного простору, утверджували релігійну толерантність, пропагували спільні для авраамічних релігій морально-етичні цінності та дозволили б сформувати власну школу вивчення сирійських, арамейських, арабських, грецьких та єврейських першоджерел.

Варто згадати, що країни з розвинутими релігієзнавчими та сходознавчими школами, мали свої давні традиції вивчення стародавніх мов та рукописів (Німеччина, Франція, Велика Британія, Росія, США). Започаткувати цю традицію в Україні ми вважаємо необхідним, тим більше, що значна частина священних текстів не перекладена не тільки українською мовою, а й російською.

Мета та основні завдання проекту

Основною метою проекту «Переклад сакральних текстів українською мовою» є сприяння розвитку високого рівня моральної та духовної свідомості, сприяння утвердженню релігійної толерантності в українському суспільстві, розвиток міжконфесійної та міжрелігійної злагоди, поглиблення релігієзнавчих та філософських студій.

Головними завданнями проекту є переклади священних текстів, що мають відношення до ранньої історії християнства, іудаїзму та ісламу – трьох генетично та історично поєднаних релігій, безпосередньо пов’язаних з історією України, а також підготовка спеціалістів (з числа студентів-релігієзнавців) для перекладу з стародавніх мов.

Проект передбачає:

1.Переклад оригінальних текстів першоджерел. 2.Створення осередку перекладачів з поміж студентів та викладачів Острозької академії та інших навчальних та наукових осередків, включаючи Українське біблійне товариство. 3.Підбір і написання посібників і підручників з давніх мов: грецької, арамейської, арабської та сирійської. 4.Залучення викладачів та спеціалістів перекладу з давніх мов з України та закордону. 5.Розробка навчально-методичних матеріалів з вивчення східних семітських мов (арабської, арамейської, сирійської), історичного та культурного контексту, в якому створювались священні тексти християнства, іудаїзму та ісламу. 6.Налагодження співпраці зі сходознавчими науковими інституціями в Україні та за кордоном.

Методи, підходи, ідеї, робочі гіпотези,

які пропонуються для вирішення завдань проекту

Учасники проекту «Переклад сакральних текстів українською мовою» впроваджують використання найновіших методологічних розробок у галузі герменевтики сакрального тексту, філологічних, текстологічних досліджень, а також застосовують інтегрований підхід, який включає аналіз історичного та філософського контексту.

Основною методологією проекту є комплексний підхід до перекладу священного тексту, що розглядає переклад релігійних джерел як складний герменевтичний процес, основною метою якого є максимально об’єктивне відтворення змісту засобами української мови.

Головною робочою гіпотезою проекту є ідея тексту як найважливішого джерела знань про релігійний світогляд та основний засіб його фіксованої передачі. Саме цей факт, на думку учасників проекту, зумовлює необхідність відтворення української школи перекладу сакрального тексту.

Для вирішення основних завдань проекту лабораторія планує розвивати активну співпрацю з такими вітчизняними та зарубіжними установами і навчальними закладами як:

Інститут Сходознавства АН України (м. Київ), Національний Університет ім. Тараса Шевченка (м. Київ), Українське Біблійне товариство, Інститут Рукопису РАН (Санкт-Петербург, Росія), Хайфський Університет (м. Хайфа, Ізраїль), Єврейський університет (Єрусалим, Ізраїль), Міжнародний Соломонів університет (м. Київ), Інститут Філософії Російської Академії Наук (м. Москва, Росія), Український Католицький Університет (м. Львів, Україна), Центр ім. короля Фагда з друку Преславного Корану (м. Медина, Саудівська Аравія), Філія Університету Мухаммада Сауда в м.Унайза (Саудівська Аравія), Королівський інститут міжрелігійних студій (м. Амман, Йорданія). Склад лабораторії Лабораторія поділяється на три секції, відповідно до мов перекладу: 1. Секція гебраїстики (переклад з давньоєврейської та арамейської мов). Цолін Дмитро Васильович, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри релігієзнавства Національного університету «Острозька академія» - керівник проекту. 2. Греко-латинська секція (переклад з грецької та латинської мов). Турконяк Рафаїл, доктор літургіки, доктор догматики, - керівник секції. 3. Секція арабістики (переклад з арабської мови). Якубович Михайло Михайлович, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри релігієзнавства Національного університету «Острозька академія» - керівник секції.Досягнення

Протягом звітного періоду здійснено таку роботу в основних секціях Лабораторії:


Секція гебраїстки (Цолін Д. В.)

 1. Підручник арамейської мови. На основі текстів Біблії і Таргума Онкелоса. – Черкаси : Колоквіум, 2012. - 250 с.

 2. Взято участь у ХІХ Міжнародній конференції з юдаїки (Москва, 29-31 січня 2012 р.), де було представлено доповідь «Переклад біблійних поетичних архаїзмів в Таргумах». Матеріали доповіді будуть повністю видані у вигляді статті російською мовою у збірнику конференції. Доповідь підготована в межах роботи над проектом «Переклад біблійної поезії в Таргумах», затвердженим Департаментом юдаїки University College London (Prof. Willem Smelik).

 3. Отримано грант від фонду Ротшильда для здійснення проекту «Переклад біблійної поезії в Таргумах» в Єврейському Університеті в Єрусалимі протягом 2012-2013 років. Робота над проектом передбачає ґрунтовний аналіз техніки перекладу біблійного тексту в західно-арамейських перекладах ІІ-VII ст. (Таргумах) та публікації наукових статей на цю тему в провідних європейських (зокрема Aramaic Studies) та ізраїльських виданнях. Протягом зазначеного періоду планується написання чотирьох статей – дві англійською та дві мовою іврит. Науковим керівником проекту є професор Авіґдор Шінан (The Mandel Institution for Jewish Studies).

 4. Продовжується робота над перекладом Таргума Псевдо-Йонатана до Книги Буття з арамейської мови на українську. Завершити підготовку критичного видання з коментарями планується до травня 2013 року, використовуючи джерела фондів Єврейського Університету в Єрусалимі. На сьогодні перекладено 21 розділ (з 50-ти). Видання тексту буде здійснено у видавництві «Дух і Літера» (Київ).

 5. Підготовлено необхідну документацію для прикріплення до докторантури при Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. Пропонована тема докторської дисертації – «Техніка перекладу біблійної поезії в Таргумах». Основний текст дисертації планується написати протягом річного стажування в Ізраїлі. Наразі підготовлено близько 30% тексту дисертації. Затвердження теми дисертаційного дослідження планується провести в липні поточного року.

 6. У період з лютого по червень 2012 року регулярно, двічі на тиждень, проводилися заняття гуртка з вивчення давньоєврейської мови, який відвідували студенти спеціальностей «релігієзнавство» та «міжнародні відносини». Результатом цих занять стало здобуття студенткою факультету міжнародних відносин Кравець О.О., що відвідувала ці курси, права на участь в Міжнародній Школі з юдаїки, що проходитиме у Львові у липні поточного року. Зауважимо, що відбір до Школи проводився на конкурсній основі.

Секція арабістики (Якубович М. М.)

Підготовлено переклад першоджерела та навчально-методичний посібник: 1. Якубович М. Преславний Коран. Переклад смислів українською мовою / Переклав з арабської Михайло Якубович. ­­– Медина: Центр імені Короля Фагда з друку Преславного Сувою, 1433/2012. – 992 с. ISBN 978-603-8010-95-2.

 2. Якубович М. Іслам: практичні аспекти. Навчально-методичний посібник. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 188 с.

Опубліковані статті:

 1. Якубович М. М. Фундаментальна онтологія ібн Сіни: поняття вуджуд // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філософія». — Острог : Національний університет “Острозька академія”, 2012. — Вип. 10. — С. 351-359.

 2. Якубович М.М. Національне та релігійне в сучасному ісламському традиціоналізмі // Релігія-Світ-Україна. Колективна монографія в 3-х книгах. Книга 3: Релігійні процеси в перспективі їх виявів. За наук. ред. А.Колодного і Л.Филипович // Українське релігієзнавство. – К.: УАР, 2012. — №61. — С. 161-169.

 3. Якубович М. М. Ісламський традиціоналізм за умов процесів глобалізації // Релігія-Світ-Україна. Колективна монографія в 3-х книгах. Книга 3: Релігійні процеси в перспективі їх виявів. За наук. ред. А.Колодного і Л.Филипович // Українське релігієзнавство. – К.: УАР, 2012. — №61. — С. 236-256.

 4. Якубович М. История ислама в Западной Украине // Украина и исламский мир. – 2012. – No. 7. – C. 37-40.

 5. Якубович, М. М. Неклассический ориентализм Агатангела Крымского // Украина и исламский мир. – 2012. – No. 6. – С. 34-37.

 6. Якубович, М. М. Герменевтика ібн Сіни в контексті раціоналістичних витлумачень Корану (на прикладі 41 айатусури «Фуссілат») // Дні науки філософського факультету – 2012. Міжнародна наукова конференція (18-19 квітня 2012 року) [матеріалидоповідей та виступів] / редкол. : А. Є. Конверський [та ін.]. — К. :Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012. — Ч. 1. — С. 230-232.

 7. Якубович М. Забытый перевод Корана на украинском языке // Украина и исламский мир. – 2012. – No. 7. – C. 32-34.

 8. Якубович М. Хадж украинских мусульман в годы независимости // Украина и исламский мир. — Декабрь 2012. —No. 8. — С. 8-11

 9. Якубович М. Исламское образование в независимой Украине: достижения и перспективы // Украина и исламский мир — Декабрь 2012. —No. 8. — С. 34-41.

 10. Якубович, М. М. Культура литовских татар в Беларуси, Украине и Польше: новые направления исследования // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перпективы: сборник трудов VI международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, Республика Белорусь, 26-27 апреля 2012 г. : [редкол. К. К. Шебеко и др.]. – Пинск :ПолесГУ, 2012. – С. 184-185.

 11. Якубович, Михаил, Ислам в Западной Украине: историко-культурный экскурс // Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности. Ежеквартальный научный альманах. Вып. № 1 (6). — М. — Н. Новгород: ИД «Медина», 2012. — С. 31-38.

 12. Якубович М. М. Перспективы Крыма в геополитических реалиях современности. Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности. Ежеквартальный научный альманах. Вып. № 3 (8). — М. — Н. Новгород: ИД «Медина», 2012. — С. 70-77.

 13. Якубович М. М. Рамадан по-итальянски. Как живется мусульманам в современной Италии // Журнал «Минарет». — 2012. — № 3(33). — С. 74-89.

 14. Якубович М. М. Ислам в «континентальной» Украине: главные проблемы развития общин // Медина аль-Ислам. – 2012. – №126. – С. 3-4.

 15. Якубович М. М. Мухаммадаль-Аккирмани: забытый исламский философ с украинских земель // Медина аль-Ислам. – 2012. – №127. – С. 3-4.

 16. Якубович М. М. Мусульмане и парламентские выборы в Украине // Медина аль-Ислам. — 2012. — №133. — С. 5-6.

 17. Yakubovych, Mykhaylo. Receptionofibn Sinain Early Modern Ottoman Philosophy: Caseof al-Aqkirmani // Inter-cultural Transmission ofIntellectual Traditionsinthe Middle Agesandthe Early Modern Period A comparative perspective: Warsaw, 27 th-29 th September 2012. Abstractbook. – Warsaw: Faculty of History, Universityof Warsaw&Instituteof History, Polish Academyof Sciences. – 2012. – P. 31-33.

 18. Yakubovych, Mykhaylo. An Issue of Freedom of Belief in Modern Islamic Exegetics [Abstract] // Mu’ttamar al-Islam wa s-Salam. Dalil al-Mulakhisatwa s-Siyaraz-Zatiyyah li-l-Bahithinawa l-Bahithat. – Ad-Dammam: Jami’ah ad-Dammam, 1433/2012. – P. 231-232.

 19. Yakubovych, Mykhaylo. An Issue of Freedom of Belief in Modern Islamic Exegetics // Mu’ttamar al-Islam wa s-Salam. – Ad-Dammam: Jami’ah ad-Dammam, 1433/2012. – Vol. 2. – P. 1345-1391.

 20. Yakubovych, Mykhaylo, A Cultural Significanceofthe Modern Islamic Exegeticsforthe Theoryof ReligiousTolerance // Non-Aligned Movement Yearbookon Human Rightsand Cultural Diversity. Editedby: Kamran Hashemiand Linda Briskman. – Tehran: NAM Centerfor Human Rightsand Cultural Diversity, 2012. – Vol. 1. – P. 205-220.

 21. Yakubovych, Mykhaylo. The Qur’anic Idealsof Human Reasonin Abdessalam Yassine's Theoryofthe Prophetic Method // Kitab ‘Amalal-Mu’ttamaral-‘Alamiad-Dawlial-Awwalfi Mawdhu’ “Markaziyahal-Qur’anal-Karimfi Nazariyahal-Manhajan-Nabbauwi ‘indaal-Ustadh ‘Abdas-SalamYassine. — Istanbul: IESI, ISAV, C.I.R.E.E.S, 2012. — Vol. 3. — P. 1628-1644.

Участь у конференцях:

«Islamand Peace», Університет Даммаму, Даммам, Саудівська Аравія, 16-18 квітня 2012 року.

«Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перпективы», Полесский государственный университет, г. Пинск, Белорусь, 26-27 апреля2012 г.

«Aspekt instytucjonalny i instrumentalny strategii rozwoju regionu», м. Ліманова, Польща, 23-24 травня 2012 року.

«Enacting Social Reform: Religion, Charity, and Social Movements (1850-1939)», Лейпцігський університет, Лейпціг, Німеччина, 12-16 червня 2012 року.

Inter-cultural Transmission ofIntellectual Traditionsinthe Middle Agesandthe Early Modern Period. A comparative perspective”, Варшавський університет, Варшава, Польща, 30-31 вересня 2012 року.

IX Фаизхановские чтения, Нижегородский национальный исследовательский государственный университет, Нижній Новгород, Росія, 7 жовтня 2012.

“TheFirstInternationalScientificConferenceonTheCentralityoftheHolyQur'āninImamAbdessalam Yassine's Theoryofthe Prophetic Method”, Фонд ісламських студій, Стамбул, Туреччина, 1-2 грудня 2012 року.Виконується робота над проектами: Продовжено роботу над першим в історії української науки перекладом корпусу Суни – важливого арабомовного першоджерела, яке дає можливість глибше зрозуміти основи арабсько-мусульманської культури. Досі Суна ніколи не перекладалася українською мовою. Планується включати не тільки найбільш достовірні хадіси, а й ґрунтовні екзегетичні коментарі арабських авторів різних часів. Деякі з цих тлумачень досі не перекладалися жодною європейською мовою. Передбачається, що у проекті візьмуть участь відомі фахівці з університетів Близького Сходу. Головний виконавець проекту – к. і. н. М.М. Якубович.

Греко-латинська секція (Турконяк Р.)

 1. Періодично проводяться заняття з групою студентів з вивчення давньогрецької мови.

 2. Ведеться робота над двомовним (українська-грецька) виданням Септуагінти на основі Коплютенського видання 1517 року. Роботу заплановано завершити до кінця 2013 року. Це буде перше критичне двомовне видання Септуагінти українською мовою (подібних версій російською мовою немає).

Проекти, над якими ведеться праця:

1.Словник грецької Біблійної мови: У словнику подається значення всіх грецьких слів, які знаходяться в Біблії і також всі видозміни кожного грецького слова, якого можна знайти в Біблії, щоб полегшити студентам вивчання грецької мови.

2.Словник древньогрецької мови на основі словника Дворецького, використовуючи також Грецький повний словник, виданий в Оксфорді.

3.Видання грецького тексту Біблії Sixtina з паралельним перекладом українською мовою, оскільки це один з текстів, вживаний редакторами для виправлення Острозької Біблії при підготовці Єлисаветівської Біблії.

4.Видання грецького тексту Комплютенської Поліґлотти з паралельним перекладом українською мовою, оскільки це один з текстів вживаний редакторами для виправлення Острозької Біблії при виготовлянні Єлисаветівської Біблії.

5. Видання подальших томів серії «Острозька та Єлисаветівська Біблія у порівнянні», з якої вийшов по сьогодні перший том «Книга Буття».

6. Підготовка проекту «Грецькі Отці Церкви».

7. Підговка проекту «Латинські Отці Церкви».

8. Повний переклад з критичного єврейського тексту Святого Письма українською мовою ( завершено 2-у Книгу Хронік).
Лексикографічна лабораторія «Українська індивідуально-авторська неографія»

Лабораторія функціонує з 2009 р. Основним її завданням є дослідження індивідуально-авторської неографії українських письменників. Матеріалом для досліджень виступають твори як українських класиків, так і сучасних авторів. Результати досліджень публікуються у вигляді словників, а також статей та монографічних досліджень. Лабораторія співпрацює з Університетом імені Ф.Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка).

За звітний період виконано таку роботу:

1. Проведено засідання лабораторії відповідно до плану діяльності, на яких обговорено актуальні питання сучасних неолого-неографічних студій.

2. Опубліковано 6-ий випуск лексикографічної серії “Українська індивідуально-авторська неографія” – колективну монографію “Неологічні назви осіб у сучасних слов’янських мовах” (автори – д. ф. н. Архангельська А. М., д. ф. н. Вокальчук Г. М., д. ф. н. Стишов О. А., к. ф. н. Маслова Ю. П).

3. Підготовлено до друку 7 та 8 випуски лексикографічної серії „Українська індивідуально-авторська неографія” – „Словник авторських ад’єктивів в українській поезії ХХ ст.” (укладач – О. Г. Поліщук), “Словник авторських лексичних новотворів Ігоря Павлюка” (укладач – Г. В. Максимчук).

4. Роботу лексикографічної лабораторії “Острозький неограф” презентовано на розширеному пленумі Наукової ради “Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності” НАН України (14–17 вересня 2011 р., Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського), в ефірі Рівненського обласного телебачення – програма “Один на один” (26 вересня 2011 р.), на круглому столі “Авторський неологізм у парадигмі сучасних лінгвістичних досліджень” (18 жовтня 2011 р., Університет імені Ф. Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка), ІІ Всеукраїнському лінгвістичному форумі молодих учених (24–26 квітня 2012 року, м. Київ, Інститут української мови Національної академії наук України).

5. Започатковано і видано 7 номерів місячника “Неографічний бюлетень”, у якому представлено основні відомості про роботу лексикографічної лабораторії “Острозький неограф” за звітний період.

6. Члени лабораторії взяли участь у таких конференціях, форумах різного рівня:

а) Міжнародна наукова конференція “Українські переклади Святого Письма в слов’янському контексті” (до 450-річчя Пересопницького Євангелія) (13–14 жовтня 2011 р., м. Рівне, Рівненський обласний краєзнавчий музей);

б) Міжнародний семінар молодих славістів “Актуальні явища в сучасних слов’янських мовах і літературах” (17–18 жовтня 2011 р., м. Оломоуць (Чеська Республіка), Університет ім. Ф. Палацького в Оломоуці);

в) ІІ Міжнародні наукові читання “Лінгвістичні студії молодих дослідників” пам’яті професора К. Ф. Шульжука (16–17 лютого 2012 р., м. Рівне, Рівненський державний гуманітарний університет);

г) Всеукраїнська науково-практична конференція „Актуальні проблеми культури української мови і мовлення” (3–4 листопада 2011 року, м. Острог, Національний університет “Острозька академія”);

ґ) ІV Звітна науково-практична конференція студентів, аспірантів та викладачів “Наукові дослідження молоді” (25 квітня 2011 року, м. Дубно, Дубенська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”);

д) ІІ Всеукраїнський лінгвістичний форум молодих учених (24–26 квітня 2012 року, м. Київ, Інститут української мови Національної академії наук України);

е) ХVІІ наукова викладацько-студентська конференція “Дні науки” (21–22 березня, м. Острог, Національний університет “Острозька академія”);

є) Всеукраїнська науково-практична конференція “Теоретико-практичні аспекти сучасних лінгвістичних та лінгводидактичних парадигм” (18–19 жовтня 2012 року, м. Рівне, Рівненський державний гуманітарний університет).

7. За звітний період у збірниках було опубліковано 20 статей із проблем української індивідуально-авторської неології та неографії: 1. Максимчук В. В. Авторські лексичні новотвори з компонентами на позначення духовних осіб (на матеріалі творчості поетів Рівненщини) // Aktuálni jevy v současných slovanských jazycích a literaturách : sborník vĕdeckých praci účastniků mezinárodního semináře mladých slavistů : (Olomouc, 17.-18. řijna 2011). – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. – 1. vyd. – S. 73–76.

 2. Максимчук В. В. Естетика авторського новотвору як результат порушення мовних норм // Наукові записки. Серія „Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2012. – Вип. 22. – С. 63–72.

 3. Максимчук В. В. Здобутки та перспективи роботи лексикографічної лабораторії “Острозький неограф” Національного університету “Острозька академія” // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : [збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету]. – Рівне – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2012. – Вип. 20 (2). – С. 104–107.

 4. Максимчук В. В. Відображення Чорнобильської катастрофи в мовотворчості поетів Рівненщини // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доповідей ІІ Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених, Київ, 24–26 квітня 2012 року. – К. : ІУМ НАНУ, 2012. – С. 184–188.

 5. Поліщук О. Г. Авторські прикметникові новотвори як специфічні репрезентанти національної культури // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : [збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету]. – Рівне – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2012. – Вип. 20 (2). – С. 111–114.

 6. Поліщук О. Г. Лексикографічне представлення прикметникових новотворів поетів ХХ століття // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доповідей ІІ Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених, Київ, 24–26 квітня 2012 року. – К. : ІУМ НАНУ, 2012. – С. 277–280.

 7. Максимчук Г. В. Авторські лексичні новотвори з антонімічними компонентами в поезії Ігоря Павлюка // Лінгвістичні студії молодих дослідників : [збірник наукових праць учасників ІІ Міжнародних наукових читань “Лінгвстичні студії молодих дослідників”, присвячених пам’яті проф. К. Ф. Шульжука]. – Рівне, Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 2. – С. 138–142.

 8. Максимчук Г. В. Авторські лексичні новотвори з колірним компонентом у поезії Ігоря Павлюка // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доповідей ІІ Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених, Київ, 24–26 квітня 2012 року. – К. : ІУМ НАНУ, 2012. – С. 178–181.

 9. Максимчук Г. В. Авторські лексичні новотвори з міфонімними компонентами в поезії Ігоря Павлюка // Студентські наукові записки. Серія „Гуманітарні науки” / [укл. В. В. Максимчук, Г. В. Максимчук]. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2012. – Вип. 4. – С. 146–155.

 10. Максимчук Г. В. Загальна характеристика індивідуально-авторських субстантивів у мовотворчості Ігоря Павлюка // Теоретико-практичні аспекти сучасних лінгвістичних та лінгводидактичних парадигм : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції : [зб. наук. пр. / редкол. : В. Я. Мельничайко, І. М. Хом’як, М. В. Мірченко та ін.]. – Рівне – Острог : Видавництво НаУОА, 2012. – С. 203–207.

 11. Вдович Т., Коломис А., Мацюк М., Остроголов О. Колористика індивідуально-авторських флоролексем у поезії ХХ століття // Лінгвістичні студії молодих дослідників : [збірник наукових праць учасників ІІ Міжнародних наукових читань “Лінгвстичні студії молодих дослідників”, присвячених пам’яті проф. К. Ф. Шульжука]. – Рівне, Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 2. – С. 109–113.

 12. Голоюх Л., Корній М. Традиційно-фольклорні джерела авторських лексичних новотворів Леоніда Талалая // Лінгвістичні студії молодих дослідників : [збірник наукових праць учасників ІІ Міжнародних наукових читань “Лінгвстичні студії молодих дослідників”, присвячених пам’яті проф. К. Ф. Шульжука]. – Рівне, Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 2. – С. 113–115.

 13. Карповець М., Кушнер О., Семенчук А. Ономастичні одиниці у складі юкстапозитів фольклоризмів // Лінгвістичні студії молодих дослідників : [збірник наукових праць учасників ІІ Міжнародних наукових читань “Лінгвстичні студії молодих дослідників”, присвячених пам’яті проф. К. Ф. Шульжука]. – Рівне, Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 2. – С. 117–121.

 14. Кравченко К. Авторські емотиви в українському поетичному лексиконі ХХ століття // Лінгвістичні студії молодих дослідників : [збірник наукових праць учасників ІІ Міжнародних наукових читань “Лінгвстичні студії молодих дослідників”, присвячених пам’яті проф. К. Ф. Шульжука]. – Рівне, Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 2. – С. 121–124.

 15. Кривко Л. Оказіональні прикметникові новотвори в поезії Аркадія Казки // Лінгвістичні студії молодих дослідників : [збірник наукових праць учасників ІІ Міжнародних наукових читань “Лінгвстичні студії молодих дослідників”, присвячених пам’яті проф. К. Ф. Шульжука]. – Рівне, Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 2. – С. 124–127.

 16. Коновальчук А., Момотюк К., Устінова О., Цімахович К. Компаративний аналіз новотворів Т. Шевченка, П. Грабовського та Ю. Федьковича // Лінгвістичні студії молодих дослідників : [збірник наукових праць учасників ІІ Міжнародних наукових читань “Лінгвстичні студії молодих дослідників”, присвячених пам’яті проф. К. Ф. Шульжука]. – Рівне, Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 2. – С. 130–133.

 17. Калюта М. Лексико-семантичні особливості авторських лексичних новотворів із теріонімним компонентом в українській поезії ХХ століття // Студентські наукові записки. Серія „Гуманітарні науки” / [укл. В. В. Максимчук, Г. В. Максимчук]. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2012. – Вип. 4. – С. 125–130.

 18. Лихочвор Н. Семантика юкстапозитів в українських народних думах // Студентські наукові записки. Серія „Гуманітарні науки” / [укл. В. В. Максимчук, Г. В. Максимчук]. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2012. – Вип. 4. – С. 135–140.

 19. Слівінська О. Авторські лексичні новотвори в поетичному словнику Ірини Жиленко // Студентські наукові записки. Серія „Гуманітарні науки” / [укл. В. В. Максимчук, Г. В. Максимчук]. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2012. – Вип. 4. – С. 160–164.

19 вересня 2012 року до 5-річчя лабораторії проведено круглий стіл “Українська індивідуально-авторська неологія на зламі тисячоліть”, у якому взяли участь науковці з Києва, Луцька, Рівного тощо. Планується видання тез доповідей учасників круглого столу.

Сформовано тематичну й алфавітну картотеку авторських лексичних новотворів (~1000 одиниць); продовжується робота над електронним ресурсом “Словника авторських лексичних новотворів в українській поезії ХІХ–ХІХ ст.” (понад 15000 одиниць).

Обговорено плани-проспекти наступних випусків лексикографічної серії „Українська індивідуально-авторська неографія”, зокрема “Короткий словник авторських лексичних новотворів поетів Рівненщини” (2-е вид., укл. Максимчук В. В.), “Словник індивідуально-авторських флоролексем в українській поезії ХІХ–ХХІ ст.” (укл. Вдович Т. В.).

Заплановано низку заходів разом із неографічною лабораторією „NEOLEX-РІВНЕ” Рівненського державного гуманітарного університету.


Науково-практична лабораторія

Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції”


Науково-практична лабораторія “Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції” функціонує при кафедрі індоєвропейських мов факультету романо-германських мов Національного університету “Острозька академія”.

Основні проекти та завдання, над якими працювала лабораторія: • дослідження наукових підходів до технології формування іншомовної мовленнєвої компетенції;

 • дослідження вітчизняних та зарубіжних підходів до визначення рівня комунікативної компетенції та її складових;

 • уточнення суті філологічної, лінгвістичної, компенсаторної, дискурсивної соціальної та соціокультурної складових комунікативної компетенції;

 • розробка навчальних посібників, навчально-методичних комплексів;

 • укладання підручників;

 • проведення науково-методичних семінарів «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції»;

 • організація науково-практичних тренінгів спільно з вчителями іноземних мов загальноосвітніх середніх шкіл з метою вдосконалення сучасних технологій викладання іноземних мов;

 • створення центру тестування;

 • функціонування студентських проблемних груп «Психолінгвістичні аспекти оволодіння іноземними мовами», Науково-практична студія літературного перекладу з німецької мови;

 • організація та проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій;

 • проведення семінарів – тренінгів та практикумів для студентів факультету романо-германських мов;

 • проведення регіональних семінарів по методиці розробки авторських програм і курсів;

 • розробка концепції стандартизованого контролю за якістю знань студентів;

 • розробка концепції проектних видів діяльності на заняттях з іноземної мови та творчих видів контролю;

- створення центру вивчення іноземних мов (сертифікатні програми);

проведення науково-практичного семінару по темі: «Формування комунікативної компетенції в читанні та аудіюванні»; • регіональний науково-практичний семінар на тему: «Метод проектів»

 • регіональний науково-практичний семінар на тему: «Міжкультурна комунікація та сучасні комунікативні технології»

Міжнародні проекти

 • Виконання спільних проектів з лабораторією PREFICS університету Рен ІІ(Франція) та посольством Франції в Україні: “Renouvation de coursus”, виконання докторської дисертації докторанткою лабораторії соціолінгвістики (університет Рен ІІ), підготовка спільної статті Стратегії та методи навчання французькій мові в Україні.

 • Співпраця з паризькою лінгвістичною школою “Globy mundus”: спільні семінари з лінгводидактики та лінгвокраїнознавства, організація лінгвістичних курсів.

 • Виконання докторської дисертації докторантки Жешувського університету. Участь у конференціях, публікація статей.

Завершені проекти

 1. Регіональний науково-практичний семінар для вчителів іноземних мов з теми «Стратегії підготовки учнів старшої школи для успішного написання тестів на уроках іноземної мови» - грудень 2012 р.

 2. Регіональний науково-практичний семінар «Використання стратегічної компетенції при підготовці учнів до зовнішнього незалежного тестування з іноземної мови» - лютий 2012 р.

 3. Міжкафедральний семінар для викладачів іноземних мов: «Використання техніки анкетування для розвитку комунікативної компетенції на заняттях іноземної мови» – березень 2012 р.

 4. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мовна особистість у соціо-та психолінгвістичному аспектах» - березень 2012 р.

 5. VI Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість» - квітень 2012 р.

 6. I Міжнародна науково-практична Інтернет - конференції „Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації”, жовтень 2012

 7. Стажування викладача кафедри індоєвропейських мов Кратюк Ю.К. в Жешувському університеті (Республіка Польща) – травень 2012 н. р.

 8. Регіональний науково-методичний семінару «Nauczanie języka polskiego na Ukrainie: problemy i perspektywy»: Кратюк Ю.К., грудень 2012 р.

 9. Щомісячний науково-методичний семінар «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції» - протягом року.

Протягом 2011-2012 р.р. лабораторією було проведено низку наукових семінарів:
місяць проведення

Тема

відповідальна особа

жовтень

Використання Інтернет-ресурсів у навчанні іноземних мов

Поліщук В. Л.

листопад

Психологія організації альтернативного навчання іноземних мов у ВНЗ

Белявська О. О.

грудень

Використання відео на заняттях з іноземної мови

Захарчук О.М.

січень

Використання мультимедійних технологій на заняттях з французької мови

Сіліванова І.М.

лютий

Прийоми навчання письму іноземною мовою

Кравець О. П.

березень

Плюси та мінуси у роботі з автентичними навчально-методичними комплексами

Білецька С. М.

квітень

Використання літературних текстів на заняттях з польської мови

Кратюк Ю.К.

травень

Формування іншомовної комунікативної культури у студентів ВНЗ

доц. Ковальчук І.В.

Каталог: download
download -> Наталія звольська
download -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
download -> Для вчителів зарубіжної літератури
download -> Зміст Біографія
download -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
download -> Талант людини це божий дар
download -> Василь Стус постать,що єднає


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету Острозька академія за 2016 рік
Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconКафедра культурології та філософії
Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconЗвіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік

Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconОстрозька волость у 1565-1608 роках
Центру вивчення спадщини князів Острозьких Національного університету «Острозька академія»
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність сумдпу імені А. С. Макаренка за 2012 рік пріоритетні напрями
Фундаментальні І прикладні наукові дослідження з проблем розвитку соціально-економічного, суспільно-політичного та людського потенціалу...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconНаціонального університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права 23-24 листопада 2012 року Миколаїв Іліон 2012
Національного університету «Одеська юридична академія» відповідно до теми «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconМиколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» Новітні наукові дослідження держави І права 2012 Збірник наукових праць Миколаїв Іліон 2012
Відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка