Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рікСторінка3/12
Дата конвертації29.01.2018
Розмір2,76 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Наукові презентації:


Методичні прийоми засвоєння граматичних явищ іноземної мови

Використання музики на заняттях з іноземної мови

Współczesny jçzyk polski na Ukraine.

Використання автентичних текстів на заняттях з іноземної мови

Навчально-методичні матеріали для формування навичок аудіювання з французької мови.

Використання мультимедійних технологій на заняттях з французької мови

“Використання техніки анкетування для розвитку комунікативної компетенції на заняттях іноземної мови.

Наукові проекти науково-практичної лабораторії: «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетентності».Кравець О.П..
Поліщук В.Л.
Кратюк Ю.К.

Белявська О.О.


Білецька С.М.
Захарчук О.М.
Сіліванова І.М.

доц. Ковальчук І.В.
Видано 23-27,29,30 випуски збірника «Наукові записки» (Серія «Філологічна»), а також 5 випуск збірника «Студентські Наукові записки» (Серія Філологічна»).


Науково-дослідна лабораторія

християнської етики, християнської психології та християнської педагогіки
Основними напрямками наукової роботи науково-дослідницької Лабораторії християнської етики, християнської психології та християнської педагогіки Національного університету «Острозька академія» у 2012 році стали організація наукових форумів різних рівнів та участь у наукових конференціях і круглих столах з духовно-морального виховання за участю викладачів і студентів Національного університету «Острозька академія», інших вищих навчальних закладів України та з-за кордону; підготовка і публікації наукових статей з духовно-морального виховання у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях; підготовка програм і підручників із духовно-морального виховання, розробка госпдоговірної теми.

За цей період було проведено:конференції та круглі столи за участю науковців Національного університету «Острозька академія», інших вищих навчальних закладів України та з-за кордону. Серед них:

 1. Міжнародна науково-практична конференція "Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний та зарубіжний досвід", яка проходила в Національному університеті "Острозька академія" 24-25 квітня 2012 року

 2. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми християнської етики, психології та педагогіки», яка проходила у Національному університеті „Острозька академія” 14 грудня 2012 року.

Були виголошені наукові доповіді перед викладачами та студентами Національного університету «Острозька академія» відомими релігієзнавцями та богословами України: Ігорем Ісіченком, Мирославом Мариновичем та Михайлом Паночком.

Співробітниками науково-дослідницької Лабораторії християнської етики, християнської психології та християнської педагогіки було підготовлено низку наукових публікацій:Підручники та навчально-методичні посібники:

 1. Основи християнської етики. 7 клас. Підручник / В.М.Жуковський. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 312 с.

 2. Основи християнської етики. 7 клас. Хрестоматія / Упорядник І.Є.Мазур, за ред. проф. В.М.Жуковського. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 330 с.

 3. Жуковський та ін. Навчальна програма підготовки вчителів з курсів духовно-морального спрямування в системі інститутів післядипломної педагогічної освіти України (на основі християнського віровчення). Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. – Острог, 2012.

 4. Жуковський В.М., Петровський В.В., Макогнюк С.В. Музика і спів на уроках християнської етики. Навчально-методичний посібник для учнів 5-6 класів. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 2-ге вид., доп. і випр. – 176 с.

 5. Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку: [програма з духовно-морального виховання дошкільників; навчально-методичний посібник] / Укладачі: Скрипник В.В., Сучок В.Є.: за ред. проф. В.М.Жуковського. – 2-ге вид., доп. і перероб. - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 184 с.

 6. Хрестоматія з духовно-морального виховання дошкільників / Укладачі: А.М. Богуш, В.Є. Сучок. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 234 с.

Опубліковані статті:

 1. Жуковський В. М. Концептуальні засади підручника з основ християнської етики для учнів 7 класу загальноосвітньої школи. Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації: Збірник статей V Всеукраїнської міжконфесійної християнської науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С.69-85.

 2. Жуковський В. М. Теоретико-методологічні засади навчального комплекту для учнів 5-6 класів загальноосвітньої школи з основ християнської етики.Культура релігій / Укладач Л.Г. Горяна. Випуск перший. Християнська етика. – К.: Вітас, 2012. – С. 16-30.

 3. Жуковський В. М. Етапи запровадження курсів духовно-морального спрямування удержавних середніх загальноосвітніх закладах // Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 30-31 травня 2012 року у 2 ч. – Суми: НІКО, 2012. – Ч.2.- С.171-179.

 4. Жуковський В. М., Загородній С. М., Якушенко С. С. Модель реабілітації осіб з адиктивною поведінкою на основі християнської психології // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. – 2012. - №3 (19). – С. 125-126.

 5. Матласевич О. В. Можливості вивчення психології минулого методом психолого-історичної реконструкції / О.В. Матласевич // Міжнародна інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 1. – С. 16-19.

 6. Матласевич О. В., Каламаж Р. В. Роль релігійності в мотивації досягнення успіху (на прикладі студентської молоді / О.В. Матласевич, Р.В. Каламаж // Наука і духовність у системі сучасного управління: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2012. – С. 35 – 37.

 7. Матласевич О. В. Роль християнської церкви у формуванні особистості: психологічний ракурс / О.В. Матласевич // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України «Проблеми сучасної психології». - Випуск 17. – Кам’янець-Подільський, 2012. –С. 275 – 285.

 8. Матласевич О. В. Роль історико-психологічних досліджень у вирішенні актуальних соціально значимих проблем / О.В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.19. – С. 136 – 141.

 9. Матласевич О. В. Історико-психологічна реконструкція ментальної моделі світу в богословській спадщині Василя Суразького / О.В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С. 174 - 192.

 10. Матласевич О. В. Психолого-історичне дослідження відповідальності у християнській психології Інокентія Гізеля / О.В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.21. – С. 110 - 131.

 11. Огірко О. В. Етичні принципи медицини // Тези VI Міжнародного симпозіуму з біоетики “Етичні проблеми профілактичної медицини: вплив довкілля, харчування та умов праці на здоров’я населення”. – Київ, 11-12 жовтня 2012 р., Інститут медицини праці, К., 2012. – 2 с.

 12. Огірко О., Жукровський Я., Лепак А. Згадка про Григорія Яхимовича. – Львів: Юриспруденція, 2012. – 70 с.

 13. Огірко О. В. Християнська психологія в сучасних закладах освіти // Тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії”. – 6 грудня 2012 р.: Рівненський інститут Київського університету права, Рівне, 2012. – 5 с. http://philotnu.org/node/249

 14. Огирко О. В. Христианская этика – основа биоэтики // Материалы II Форума православных женщин «Жертвенное служение женщин Богу, Отечеству, народу», 5-6декабря 2012 г., Москва, 2012. – 7 с.http://hobocty999.ru/a/2355848/іі_forum_pravoslavnykh_zhenshchin

 15. Огірко О. В. Економічні відносини в християнських спільнотах / Тези доповіді Круглого столу: «Розвиток сільських територій Карпатського регіону: стан та перспективи», Львів, 12 грудня 2012 р.– Львів, ЛНУВМБТ, 2012.– 4 с.

 16. Огірко О. В. Морально-антропологічні аспекти формування особи // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти». 25-27 грудня 2012 р., Рубіжне – Луганськ – Житомир – Новочеркаськ – Баку – Ніш – Зелена Гура, ІХТ Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2012. – 4 с. http://www.conference-ukraine.com.ua/ua/index.php

 17. Огірко О. В. Роль біоетики у формуванні моральної особистості // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти». 25-27 грудня 2012 р., Рубіжне – Луганськ – Житомир – Новочеркаськ – Баку – Ніш – Зелена Гура, ІХТ Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2012. – 4 с. http://www.conference-ukraine.com.ua/ua/index.php

 18. Огірко О. В. Морально-антропологічні аспекти формування людини / Колективна монографія “Метафізика віртуальної культури”. – Луганськ, “Соборність”, 2012. – 20 с. http://www.conference-ukraine.com.ua/ua/index.php

 19. Огірко О. В. Актуальні проблеми християнської психології // Матеріали науково-практичної конференції: «Актуальні проблеми християнської етики, психології та педагогіки». – НаУ„Острозька академія”, 14 грудня 2012 р. Острог, 2012. – 14 с.

 20. Огірко О. В. Морально-релігійні наслідки голодомору в Україні // Науковий Вісник Українського Університету в Москві. - М., 2012. - Том ХVІI.- С.178-185.http:// www.u-u-m.boom.ru

 21. Огірко О. В. Перший Галицький король та спроби міжцерковного порозуміння. Рецензія на наукову працю доктора історичних наук, академіка “Віктор Ідзьо. Галицький король Коломан I і процеси першої політико-релігійної унії в Галичині в першій чверті XIII століття // Науковий Вісник Українського Університету в Москві. - М., 2012. - Том ХVІI. - С.198. http://www.u-u-m.boom.ru

 22. Юрченко В. М., Якушенко С. С. Практична християнська психологія як дієвий засіб надання психологічної допомоги населенню України// Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. – 2012. - №3 (19). – С. 125, 131.

Підготовлено до друку та видано збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний та зарубіжний досвід":

Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 21. - 392 с.

Науково-дослідна комплексна робота «Розробка функціональної моделі реабілітації осіб, залежних від психоактивних речовин із застосуванням християнської психології» пройшла відповідний конкурсний відбір та отримала державний реєстраційний номер: 0112U008600. Керівник – д. пед.. н., професор Жуковський В. М. Термін виконання роботи: з 01.13 по 12.14.
Центр вивчення спадщини князів Острозьких
Становлення Центру вивчення спадщини князів Острозьких відбувалося у нерозривному зв’язку із процесом відродження Острозької академії, новий етап  історії якої розпочався 12 квітня 1994 р. після Указу Президента Леоніда Кравчука «Про утворення Острозького колегіуму». З метою популяризації спадщини князів Острозьких, історії Острозького культурно-просвітницького осередку було вирішено створити Центр вивчення спадщини нязів Острозьких. Керівник Центру – кандидат історичних наук Тесленко Ігор Анатолійович.

На даний час у межах центру виконується фундаментальне наукове дослідження «Роль Острозької академії в розвитку філософської та суспільної думки ранньомодерного періоду» (номер держреєстрації: 0111U001850).

Основні підсумки наукової діяльності у 2012 році:

24-25 лютого 2012 р. було проведено 3-і наукові Святовасилівські читання, на яких обговорювалися питання політичних та культурних витоків Дому Острозьких (П. Кралюк, Ю. Диба, І. Мицько, О. Щодра, Л. Войтович), постать Василя-Костянтина Острозького та його оточення (А. Атаманенко, Н. Бондар, І. Ворончук, І. Ціборовська-Римарович, І. Тесленко, М. Якубович, В. Назарук ті ін.). У наукових читаннях участь взяли науковці з Києва, Острога, Львова, Шумська.

19 грудня 2012 р. відбулася наукова конференція «Тренос» Мелетія Смотрицького та східний богословський дискурс ранньомодерного періоду», у якій взяли участь науковці з Польщі, Білорусі, Києва, Харкова, Одеси, Луганська, Луцька, Острога. На конференції піднімалися питання дискурсу преображення людини у «Треносі», суспільно-філософської думки про проблему української еліти, концепцію совісті у творі Мелетія Смотрицького «Тренос» та інші.

Науковці-дослідники були учасниками наукових конференцій, семінарів, наукових читань за межами університету: 1. Кралюк П. VII міжнародні Річинські читання (до 120-річчя з дня народження Арсена Річинського), Кременець, 2012.

 2. Кралюк П. Якубович М. «Aspek tinstytucjonalny i instrumentalny strategii rozwoju regionu», м. Ліманова, Польща, 23-24 травня 2012 року.

 3. Тесленко І. Першочергові завдання робочої групи: кілька зауваг до виступів попередників (21.03.2012, Інститут історії України НАН України: Круглий стіл «Литовська Метрика в комплексі пізньосередньовічних джерел з історії України: проблеми вивчення та публікації»).

 4. Тесленко І. Чужоземці у свиті кн. Василя-Костянтина Острозького (19-21.10.2012, Національний університет «Києво-Могилянська академія»: Міжнародна наукова конференція на пошану Наталі Яковенко «Ранньомодерна Україна: культура вибору versus вибір культури»).

 5. Якубович М. «Ян Лятос: забута постать в історії української астрономії», Астрономічна обсерваторія Львівського національного університету ім. Івана Франка, 9 квітня 2012 року.

 6. Якубович М. «Inter-cultural Transmission ofIntellectual Traditionsinthe Middle Agesandthe Early Modern Period. A comparative perspective», Університет Міколая Коперніка, Торунь, Польща, 30-31 березня 2012 року.

 7. Якубович М. «Enacting Social Reform: Religion, Charity, and Social Movements (1850-1939)», Лейпцігський університет, Лейпціг, Німеччина, 12-16 червня 2012 року.

Опубліковані статті:

 1. Кралюк П. М. Парадокси українсько-польських культурних стосунків: образи князів Вишневецьких у польській та українській літературах / П. Кралюк // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 21: Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – С. 468 – 475.

 2. Кралюк П. М. Концепт України як екуменічного інтегратора Європи в теоретичних побудовах Арсена Річинського / П. Кралюк // До 120-річчя з дня народження Арсена Річинського. Матеріали VIII міжнародних Річинських читань. Науковий збірник. – Київ – Кременець : ТОВ «ПАПІРУС-К», 2012. – С. 24 – 40.

 3. Тесленко І. «Ганібель з дому Строцего»: італієць на службі князя Острозького // Theatrum Humanae Vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко. – Київ, 2012. – С. 231-247.

 4. Тесленко І. Двір князя Януша-Павла Острозького // Крізь століття. Студії на пошану Миколи Крикуна з нагоди 80-річчя. – Львів, 2012. – С. 417-448.

 5. Тесленко І. Походження князів Головнів-Острожецьких у світлі нововиявлених джерел // Студії і матеріали з історії Волині. – Кременець, 2012. – С. 129-152.

 6. Тесленко І. Фундуші Острозької Микільської церкви XIV-XVII ст. // Острозька давнина. – Острог, 2012 (вихід запланований на 2013 р.).

 7. Якубович М. М., Щепанський В. В. Передмова до «Перестороги» Яна Лятоса 1599 року як джерело до вивчення ренесансної філософії в Острозькій академії, Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Серія «Філософія». — Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2012. — Вип. 11. — С. 330-338.

 8. Якубович, М. М. Герменевтика ібн Сіни в контексті раціоналістичних витлумачень Корану (на прикладі 41 айау сури «Фуссілат») // Дні науки філософського факультету – 2012. Міжнародна наукова конференція (18-19 квітня 2012 року) [матеріали доповідей та виступів] / редкол. : А. Є. Конверський [та ін.]. — К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012. — Ч. 1. — С. 230-232.

 9. Якубович, М. М. Неклассический ориентализм Агатангела Крымского // Украина и исламский мир. – 2012. – No. 6. – С. 34-37.

 10. Якубович М. Забытый перевод Корана на украинском языке // Украина и исламский мир. – 2012. – No. 7. – C. 32-34.

 11. Якубович М. История ислама в Западной Украине // Украина и исламский мир. – 2012. – No. 7. – C. 37-40.

 12. Якубович М., Щепанський В. Передмова до «Перестороги» Яна Лятоса 1599 року як джерело до вивчення ренесансної філософії в Острозькій академії // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Серія «Філософія». — Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2012. — Вип. 11. — С. 330-338.

Науковий співробітник Центру М. М. Якубович, кандидат історичних наук, увійшов до складу міжнародного дослідницького проекту «Inter-cultural Transmission of Intellectual Traditions in the Middle Ages and the Early Modern Period. A comparative perspective», який, за підтримки Уряду Польщі, об’єднує фахівців із України, Росії, Польщі, Німеччини, Франції, Швейцарії, Великобританії та США.

Інститут досліджень української діаспори
Інститут досліджень української діаспори Національного університету «Острозька академія» діє як структурний підрозділ університету з січня 2002 року. Метою діяльності Інституту є вивчення життя, діяльності, творчого й наукового доробку українців, які проживають поза межами рідного краю, а також розширення й поглиблення наукових та культурних зв’язків із закордонними українцями.

Напрями роботи Інституту: • Теоретичне та практичне опрацювання наукових проблем, пов’язаних із вивченням різних аспектів життя української діаспори, підготовка наукових робіт з діаспоріани (студентських, магістерських, кандидатських та докторських);

 • Видання наукових збірників, монографічних та довідникових видань з діаспоріани, пам’яток української діаспорної історіографії та джерел до історії закордонного українства;

 • Організація та проведення наукових конференцій та семінарів з проблем дослідження української діаспори;

 • Сприяння у розробці навчальних програм і університетських лекційних курсів, пов’язаних з різними аспектами життя та діяльності української діаспори;

 • Опрацювання навчальних посібників для середньої та вищої школи;

 • Проведення презентацій наукових видань з проблем дослідження діаспори та праць українських зарубіжних вчених;

 • Сприяння у запрошенні вчених з діаспори для викладання в Національному університеті “Острозька академія”;

 • Співпраця з українськими науковими установами та університетами в Україні та за кордоном;

 • Формування наукової бібліотеки і архіву діаспоріани.

Протягом 2012 р. продовжився процес поповнення книжкового та архівного фонду Інституту. Зокрема, частина книг надійшла від українських наукових та громадських установ діаспори та України – Видавництва «Літопис УПА», Інституту історії України НАН України, Канадського Інституту Українських Студій (Канада), Канадського Товариства Приятелів України (Канада), Наукового Товариства ім. Т. Шевченка в США, Українського Вільного Університету (Німеччина), Карпато-русинського дослідного центру (США), Української Федеральної Кредитової Спілки в Рочестері (США) та ін., а частина від фізичних осіб – Л. Храпливої-Щур, О. Мостович, П. Магочія, В. Падяка, Л. Винара, М. Цяпи, О. і Я. Соколиків, А. Фединського, М. Ноцека, П. Гаврилишина, Р. Галешко, Б. Єржабкової, Г. Вінтоняк та ін. Протягом звітного року ми отримували діаспорну періодику – газети «Свобода», «Новий шлях», «Наше слово», «Нове життя», журнали «Наше життя», «Над Бугом і Нарвою», «Українка в світі», «Бюлетень КІУСу», «Інформаційний листок КТПУ» тощо.

У 2012 р. Інститут у співпраці із науковими установами української діаспори (Українським Історичним Товариством, Світовою Науковою Радою при Світовому Конгресі Вільних Українців) провів V Міжнародну наукову конференцію «Українська діаспора: проблеми дослідження», 27-28 вересня 2012 р. Участь у конференції взяли 88 дослідників з України та з-за кордону, які представляли провідні навчальні та дослідні центри, серед яких – інститути НАН України, університети, наукові бібліотеки, а також закордонні установи. За результатами конференції до друку підготовлено збірник наукових праць з діаспоріани «Наукові записки. Серія: Історичні науки». У тому числі у цій конференції взяли участь штатні та позаштатні співробітники Інституту: 1. Атаманенко А. Інститут дослідження української діаспори: 10 років діяльності (доповідь)

 2. Корнійчук Л. Роль Аркадія Жуковського у налагодженні українсько-французьких культурних зв’язків (доповідь)

 3. Логвин І. Економічні відносини в середовищі українців м. Рочестер як передумова до створення Української Федеральної Кредитової Спілки (доповідь)

 4. Конопка Н. До історії української геополітики: Тимош Олесіюк і його праця «Північні межі Української Матірної Держави» (доповідь)

 5. Хеленюк А. Історія України в працях Л. Винара (доповідь)

 6. Мазепа О. Роман Климкевич – дослідник української геральдики в діаспорі (доповідь)

У 2012 році співробітники опублікували статті у наукових виданнях: 1. Атаманенко А. Міжнародні відносини України від найдавніших часів до середини ХVIII ст. на сторінках “Українського Історика” // Український історик. – Т. 47-48. – 2010/2011. – С.14-46.

 2. Атаманенко А. До 80-річчя професора Любомира Романа Винара // УІЖ. – 2012. – No. 2. – С.231-233 (співавт. Анастасія Хеленюк).

 3. Атаманенко А. Співпраця Українського історичного товариства з неукраїнськими науковими організаціями // Наукові записки. Серія: “Історія”. – Острог : НаУОА, 2012. – Вип.19. – С.395-408.

 4. Атаманенко А. Теодор Мацьків // УІЖ. – 2012. – №3. – С.232-234 (у співавт. з Ю.А. Мициком).

 5. Атаманенко А. [Рец.:] Марина Палієнко. Архівні центри української еміґрації (створення, функціонування, доля документальних колекцій) (Любомир Винар, Алла Атаманенко) // Український історик. – Т. 47-48. – 2010/2011. – С.14-46. – C.447-453.

 6. Атаманенко А. [Рец.:] Пантелеймон Петрович Гудзенко (1907 – 1994 рр.): історик, архівіст, археограф і організатор науки. (Збірник на пошану вченого з нагоди 100-річчя від дня народження і 90-річчя архівної справи в Україні). Київ: Держкомархів України, Інститут історії України, 2009, 312 // Український історик. – Т. 47-48. – 2010/2011. – С.14-46. – C.447-453. – С.477-478.

 7. Логвин І. Економічні відносини в середовищі українців м. Рочестер як передумова до створення Української Федеральної Кредитової Спілки // П’ята міжнародна конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження», 27-28 вересня 2012 р., Острог.

 8. Логвин І. Роль Української федеральної кредитової спілки як інституту збереження суспільної пам’яті української громади Рочестеру (США) // Актуальні питання історії України модерної доби. Україна і світ. Збірник матеріалів Третьої регіональної наукової конференції (Острог, 25 квітня 2012 року). – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 2. – С. 223–227.

У 2012 р. вийшло чергове число журналу «Український Історик» (Український історик. – Нью-Йорк; К.; Львів; Острог; Торонто; Париж, 2010-2011. – Т. 1-4 (185-188) / 1-4 (189-192). – 503 с.) та готується до друку наступний випуск.

Протягом 2012 р. продовжилося викладання курсів з діаспоріани в рамках діяльності кафедри історії української діаспори, що діє при Інституті, згідно із навчальними планами кафедр історії, країнознавства, міжнародних відносин, культурології та філософії: “Історія історичної науки в діаспорі” (А.Є. Атаманенко, А.А. Хеленюк), “Українська діаспора та її роль у боротьбі за українську незалежність” (А.Є. Атаманенко, Н.О. Конопка), “Культура української діаспори” (Н.О. Конопка). У звітному році навчальний курс “Українська діаспора” (А.Є. Атаманенко, Л.В. Корнійчук) читається для магістеріуму спеціальності «Міжнародні відносини».

Під керівництвом співробітників Інституту опрацьовуються студентські та кандидатські дослідження з проблем діаспори. У 2012 р. захищена кандидатська дисертація Л.В. Корнійчук «Громадсько-політична та наукова діяльність Аркадія Жуковського».

У 2012 р. на базі Інституту студенти НаУОА спеціальностей «Історія», «Країнознавство», «Міжнародні відносини», «Іноземна філологія» проходили науково-дослідницьку та перекладацьку практику.Інституту соціальних досліджень

Інститут соціальних досліджень є науково-дослідним структурним підрозділом Національного університету “Острозька академія”. Створений відповідно до наказу ректора університету від 1 червня 1997 року. Становлення та розвиток Інституту відбувався впродовж 1997-2007 років під керівництвом проф. В. В. Вербця. У період з 2007 до 2011 років Інститут очолювала доц. І.В. Шостак. З вересня 2011 року Інститут працює під керівництвом ст. в. Л.В. Загребельної. Співпрацює з Інститутом викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності О. В. Прасюк та студенти-волонтери факультету політико-інформаційного менеджменту.

Мета діяльності Інститутуорганізація та проведення конкретних соціологічних досліджень, сприяння поширенню соціологічних знань серед студентської молоді, розробка теоретичних основ соціологічної науки.

Напрями діяльності Інституту: • організація та проведення конкретних соціологічних досліджень на замовлення структурних підрозділів університету;

 • виконання замовлень на соціологічні дослідження підприємств, установ та організацій на рівні міста, області, країни, міжнародних соціологічних досліджень;

 • створення банку соціологічних даних з метою забезпечення структурних підрозділів університету, засобів масової інформації тощо науково обґрунтованими соціологічними даними;

 • сприяння поширенню соціологічних знань серед студентської молоді та населення;

 • співпраця з соціологічними дослідними, науковими та навчальними установами України та зарубіжних країн;

 • участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах щодо обговорення питань сучасного стану соціологічної науки, її завдань та ролі в суспільно-політичному та соціально-економічному розвитку України;

 • впровадження результатів наукової діяльності Інституту в університетський навчальний процес.

За звітний період виконано таку роботу:

 • у січні 2012 р. було проведене соціологічне дослідження з метою вивчення навчально-виховного процесу на факультеті політико-інформаційного менеджменту;

 • у лютому 2012 р. проводилось соціологічне дослідження на тему: «Стан вивчення іноземної мови в НаУОА»;

 • у лютому та жовтні 2012 р. – волонтерами Інституту проводились дослідження електоральних вподобань жителів північних районів Рівненської області;

 • у травні 2012 р. проведено соціологічне дослідження «Політичні вподобання жителів Тернополя»;

 • у липні 2012 р. проведене соціологічне дослідження разом із кафедрою документознавства та інформаційної діяльності щодо використання мешканцями м. Рівне енергозберігаючих ламп;

 • у вересні 2012 р. проведене соціологічне дослідження «Наукова, навчально-методична, виховна робота гуманітарного факультету»;

 • у жовтні 2012 р. проведене соціологічне дослідження «Наукова, навчально-методична, виховна робота Інституту права ім. Малиновського НаУОА».


Музей історії Національного університету «Острозька академія»

За звітний період Музей працював за наступними напрямками: екскурсійна робота, організація виставок, науково-дослідна та навчальна робота, фондова та експозиційна робота, популяризація в ЗМІ та профорієнтаційна робота.

Екскурсійна робота

Упродовж звітного періоду Музей історії НаУОА здійснював роботу по організації та проведенню численних екскурсій для гостей та відвідувачів університету. Серед відвідувачів: студенти, школярі з майже усіх регіонів України, делегації від органів державної влади, громадських і культурних організацій, засобів масової інформації, приватні особи, гості з Росії, Польщі, Литви, США, Канади, Німеччини та інших країн. Загалом, протягом звітного року співробітниками та волонтерами музею було проведено 360 екскурсій. Таким чином, музей відвідало близько 7500 осіб.

Окрім загальних оглядових екскурсій працівниками музею було проведено ряд тематичних екскурсій, зокрема для учнів шкіл, профорієнтаційні екскурсії для абітурієнтів та їх батьків. Протягом вступної кампанії проводились безкоштовні оглядові екскурсії для батьків абітурієнтів. Щоденно волонтерами музею проводяться тематичні екскурсії в Підземній мистецькій галереї.

Для іноземних гостей працівниками музею надавались послуги проведення екскурсій російською, польською та англійською мовами.

Через співпрацю з туристичними агенціями Музей історії НаУОА включено до міжнародних туристичних маршрутів.

Музей продовжує роботу зі школою молодих екскурсоводів університету, здійснюється підбір та навчання. Протягом останніх 2 місяців до штату працівників галереї залучено 5 студентів спеціальності «історія», до штату екскурсоводів музею залучено 1 студентку спеціальності «іноземна філологія» .

Робота з організації виставок

За звітний період у найбільш динамічній експозиції музею – Підземній мистецькій галереї було проведено ряд виставок: 1. Виставка Петриківського розпису в співпраці з Асоціацією “Україна-Франція” (лютий-березень 2012 р.)

 2. Допомога в огранізації виствки ляльок-мотанок в рамках Дня культуролога НаУОА (березень 2012 р.)

 3. Виставка до святкування річниці з дня народження Тараса Шевченка (квітень 2012 р.)

 4. Виставка «Кольоровий кобзар Т. Шевченка» (квітень 2012 р.)

 5. Виставка писанок Наталії Бендюк (квітень 2012 р.)

 6. Фотовиставка, присвячена Холодній війні (червень 2012)

 7. Виставка художнього фонду музею НаУОА (липень 2012)

 8. Виставка за результатами мистецького пленеру (серпень 2012)

 9. Виставка робіт Василя Красьохи (вересень 2012)

 10. Виставка та презентація переданих скульптур Петра Капшученка (вересень 2012)

 11. Виставка робіт Олекси Новаківського (жовтень 2012)

 12. Виставка робіт художника Олексія Спольського (жовтень 2012)

 13. Виставка плакатного мистецтва Володимира Карвасарного (жовтень 2012)

 14. Виставка гобеленів Богдана Губаля (листопад 2012)

 15. Виставка картин Аркадії Оленької-Петришин (листопад 2012)

 16. Виставка пастельних робіт Дмитра Личака (грудень 2012)

У підземній художній галереї працівниками музею було здійснено оформлення постійної етнографічної експозиції за результатами історико-етнографічної експедиції студентів 2-го курсу спеціальності «культурологія». Працівники та волонтери провели підготовчу роботу для проведення обласного семінару та презентації проекту «Волинь туристична».

У коридорах НаУОА працівниками музею було підготовлено та проведено 4 виставки: студентських фоторобіт, виставка витинанок львівського художника Тараса Богдана, виставка художнього фонду НаУОА, виставка «Студенти в світовому мистецтві», виставка «Різдво Христове в мистецтві».

Музей надавав систематичну допомогу в оформленні студентських фотовиставок та інших проектів до тижнів факультетів.

Фондова та експозиційна робота

Протягом звітного періоду відбулося розширення та поповнення експозицій. У залі, присвяченій історії Острозької академії відбулася ґрунтовна реекспозиція. Замінено 4 вітрини та повністю оновлено їх експозиційне наповнення.

Проведено активну роботу з пошуку та долучення до фонду нових експонатів, опис та введення до фондових книг експонатів з фондів музею. Зокрема, музей продовжував діяльність, пов’язану з оновленням експозицій, присвячених сьогоденню університету (додано нові фото, предмети речового та мистецького фонду).

Упродовж звітного періоду велась систематична робота по комплектуванню електронного каталогу документів, пов’язаних із відродженням Острозької академії.

Науково-дослідна та навчальна робота

Співробітники та волонтери музею взяли участь у конференціях:


 • «Острозькі краєзнавчі читання» (Острог),

 • Наукові читання, присвячені Томашу Оскару Сосновському (Острог);

 • Дні науки НаУОА (Острог)

 • Культурна динаміка України в світовому просторі (Рівне)

На базі музею проходять практику студенти 2-го курсу спеціальності «культурологія» та 3-го курсу спеціальності «історія» НаУОА, а також студенти з Рівненського державного гуманітарного університету.

Працівники Музею систематично надають консультації та доступ до музейного архіву для студентів, які пишуть курсові роботи в галузі «острогіани». Волонтери музею допомагають у створенні та комплектуванні електронного архіву Інституту острогіани.

Популяризація в ЗМІ та профорієнтаційна робота

У звітному році розпочав роботу офіційний сайт музею http://museum.oa.edu.ua. Працівниками музею ведеться постійна робота над вдосконаленням дизайну, структури сайту та його інформаційного наповнення.

Музеєм ведеться постійна співпраця з відділом зв’язків з громадськістю НаУОА з висвітлення перебігу усіх проектів, здійснюваних музеєм; триває співпраця з районною та міською газетами «Життя і слово» та «Замкова гора» - надання інформації про події з життя музею НаУОА.

Працівники музею надавали допомогу в створенні телепередач про історію Острозької академії для Рівненського державного телебачення, Нетішинського телебачення, Першого автомобільного каналу, а також для випуску новин телеканалів СТБ, ISTV, 1+1, Inter. Важливі події в роботі Музею висвітлюються на каналі «5 канал» м. Рівне.

Працівниками музею підготовлено до друку 2 інформаційні буклети про університет (українською та англійською мовами).


Каталог: download
download -> Наталія звольська
download -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
download -> Для вчителів зарубіжної літератури
download -> Зміст Біографія
download -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
download -> Талант людини це божий дар
download -> Василь Стус постать,що єднає


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету Острозька академія за 2016 рік
Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconКафедра культурології та філософії
Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconЗвіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік

Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconОстрозька волость у 1565-1608 роках
Центру вивчення спадщини князів Острозьких Національного університету «Острозька академія»
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність сумдпу імені А. С. Макаренка за 2012 рік пріоритетні напрями
Фундаментальні І прикладні наукові дослідження з проблем розвитку соціально-економічного, суспільно-політичного та людського потенціалу...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconНаціонального університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права 23-24 листопада 2012 року Миколаїв Іліон 2012
Національного університету «Одеська юридична академія» відповідно до теми «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconМиколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» Новітні наукові дослідження держави І права 2012 Збірник наукових праць Миколаїв Іліон 2012
Відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка