Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рікСторінка5/12
Дата конвертації29.01.2018
Розмір2,76 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Х. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук (до 20 рядків) (спільні структурні підрозділи, тематика досліджень, видавнича діяльність, стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ, результативність спільної співпраці, об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного користування наукоємним обладнанням, шляхи вирішення цього питання).
У 2011 р. Інститут досліджень української діаспори уклав угоду про співпрацю із Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України у таких сферах: науково-дослідна робота, навчально-методичне забезпечення, визначення спільних напрямків наукових досліджень, забезпечення їх реалізації у конкретних науково-дослідницьких проектах. У 2012 р. Інститут співпрацював із відділом зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАНУ, Державним меморіальним музеєм М. Грушевського у Львові. Співпраця проводилась у рамках обміну науковими виданнями, участі співробітників у наукових конференціях, семінарах.

Співпраця науково-практичної лабораторії «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції» з Інститутом мовознавства ім. О.О. Потебні. Результатом співпраці стало проведення VI Міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість, та видавництво збірників: Наукові записки. Серія Філологічна, Випуски 23-29.

Колектив кафедри історії співпрацює з Інститутом українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, Інститутом національної пам’яті, Інститутом історії України НАН України (відділ історії Другої світової війни). У рамках угоди про співпрацю з Інститутом національної пам’яті був проведений Всеукраїнський круглий стіл «Політика пам’яті в Україні» (м.Острог, 23 березня 2012 р.).

Колектив кафедри релігієзнавства співпрацює з відділенням релігієзнавства Інституту філософії НАН України ім. Г. Сковороди.


ХІ. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями або Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до 20 рядків) (госпдоговірна тематика, обсяги її фінансування, вирішені регіональні проблеми тощо).
Спільно з Рівненською обласною радою проведено Всеукраїнську науково- практичну конференцію “Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні”, за результатами якої видано збірник матеріалів.

У рамках підготовки до Євро-2012 було укладено угоду з Рівненським УМВД щодо навчання працівників дорожньо-патрульної служби англійській мові та у співпраці видано «Англо-український / українсько-англійський розмовник для працівників дорожньо-патрульної служби» (500 примірників).

Спільно з Рівненською обласною дножавною адміністрацією розроблено та впроваджено проект «Волинь туристична», який передбачає п’ять напрямків: історичний, сакральний, культурологічний, екологічний та активний напрями. Проект було презентовано в НаУОА у грудні 2012 р.

У співпраці з Рівненською ОДА 2012 року було здійснено підготовку до проведення міжнародної конференції «Місія України в сучасному світі», яка відбудеться у березні 2013 року. Передбачено участь у конференції Грищенка К. І. (віце-прем’єр-міністр України), Кожари Л. О. (міністр закордонних справ України), Смолія В. А. (директор Інститутут історії України), Толстоухова А. В. (радник, спеціальний уповноважений Прем’єр-міністра України), Єханурова Ю. І. (український політик) та ін.


ХІІ. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність.
У Національному університеті «Острозька академія» існує розвинута система бібліотечно-інформаційного забезпечення, до якої належать Наукова бібліотека, ресурсні центри факультетів, інституту права ім.І.Малиновського, Інституту дослідження української діаспори та методичні кабінети при кафедрах. Вони здійснюють інформаційне забезпечення наукової діяльності, зокрема сприяють доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність.

У своїй діяльності Наукова бібліотека керується законодавчими та нормативними документами в галузі вищої освіти, бібліотечної справи: Конституцією України; Законами України «Про вищу освіту», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про національну програму інформатизації»; «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», рекомендаціями Науково-методичної бібліотечної комісії та зонального методичного центру; регламентуючими документами НаУОА, Положенням про Наукову бібліотеку НаУОА тощо.Загальна інформація

Бібліотечна система налічує 2 абонементи для видачі літератури, 2 читальні зали та обслуговує понад 5000 користувачів, зокрема: студенти, аспіранти, докторанти, професорсько-викладацький склад, навчально-допоміжний персонал та інші.

З 2002 року наукова бібліотека розпочала впровадження проекту автоматизації всіх бібліотечно-інформаційних процесів. Основні бібліотечні процеси автоматизовані за допомогою системи УФД «Бібліотека». Зокрема, автоматизовано функції з комплектування та обліку фондів (АРМ «Комплектування»), функції з формування, поповнення та корекції баз даних (АРМ «Бібліографія»), формування замовлень на видача літератури (АРМ «Видача») та управління (АРМ «Адміністратор»).

У Науковій бібліотеці організовано комп’ютеризовані робочі місця, які надають можливість доступу до інтернету та локальної мережі бібліотеки та університету в цілому. Загалом в локальній мережі знаходиться 150 комп’ютерів, в тому числі 50 з них знаходиться в читальних залах бібліотеки. В межах бібліотеки читачі також можуть користуватися власними ПК з безкоштовною можливістю доступу до інтернет через бездротовий зв'язок (Wi-Fi).Фонд бібліотеки

Фонд бібліотеки універсальний за змістом та складається з книг (підручники, посібники, монографії, довідники), періодичних видань та навчально-методичної літератури. У 2012 році до фонду бібліотеки надійшло близько 20 тис. документів. Загальний бібліотечний фонд становить понад 0,5 млн. примірників, із яких близько 50 % - навчальна література, 41 % - наукові видання, 7.9 % - художня література, 1% - рідкісні і особливо цінні книги та документи.

Гордістю Наукової бібліотеки Національного університету “Острозька академія” є фонд приватних колекцій, що нараховує 26 колекцій (станом на 1.12.2012 р.) видатних українських вчених, просвітників (І.Д.Пасічника, М.П.Ковальського, П.М.Кралюка, М.Г.Жулинського, В.І.Крекотня, Д.В.Степовика, Ю.В.Бауліна, М.В.Томенка та ін.), представників української діаспори з Канади, США, Росії, Польщі та інших країн (П.Скорупського, Олександра та Ірени Михалюків, Оксани та Ярослава Соколиків та інших). Електронні ресурси та електронна бібліотека

Сучасні інформаційні технології і засоби передачі даних дозволяють якісно задовільняти зростаючі інформаційні потреби науково-педагогічних працівників та студентів у сфері освітньої та наукової діяльності.

В університеті створена електронна бібліотека (www.eprints.oa.edu.ua), яка налічує понад 1350 записів. У 2012 році електронна бібліотека Острозької академії ввійшла до 1500 кращих світових електронних репозитаріїв і станом на грудень 2012 року займає високе 718 місце у світовому рейтингу електронних депозитаріїв Webometrics та показує стійку позитивну динаміку (www.repositories.webometrics.info/en/Europe/Ukraine).

Полегшує роботу з бібліотечно-інформаційними ресурсами сайт Наукової бібліотеки (www.lib.oa.edu.ua), де можна знайти повну інформацію відносно режиму та правил роботи бібліотеки, книжкових фондів та їх структури. На сайті бібліотеки також представлені нові надходження, інформація про приватні колекції, праці викладачів та новинки видавництва Острозької академії. На сайті Наукової бібліотеки також здійснено підбірку статистичних даних, навчальних та наукових ресурсів у вільному доступі. Окрім того, через інтернет-сторінку університетської бібліотеки можна отримати доступ до передплачених ресурсів та ресурсів з тестовим доступом таких як EBSCOhost Research Databases, «Центр учбової літератури», the Economist, Foreign Affairs, інформаційно-аналітичні ресурси POLPRED та система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН.

У 2012 році до інформаційно-бібліотечних ресурсів університету було здійснено близько 270 000 запитів (з них 28 000 до електронної бібліотеки та 15500 до інформативних ресурсів Наукової бібілотеки), що на 43% перевищує показник минулого року.

У 2012 році впроваджено он-лайн систему замовлення літератури. В он-лайн режимі також можна скористатися послугами електронного каталогу, який доповнює традиційні карткові каталоги. Електронний каталог нараховує близько 90 тис. описів, містить інформацію про розподіл і місцезнаходження видання та забезпечує пошук за різноманітними фільтрами: автором, назвою, ключовими словами, шифром універсальної десятинної класифікації, видами документів, мовою, видавництвом, роком видання, дисциплінами тощо.

Інформаційне забезпечення наукової роботи, окрім традиційних механізмів, передбачає повноцінне функціонування наукового блогу (www.naub.oa.edu.ua). У 2012 році запроваджена також он-лайн система управління конференціями (www.confem.oa.edu.ua), що дозволяє не тільки поширити відомості щодо запланованих навчальних та наукових заходів, але й систематизувати матеріали учасників заходів. З метою синхронізації подій, які відбуваються в науковому житті та навчально-виховній роботі університету, у 2012 році фахівцями Наукової бібліотеки та лабораторії моделювання соціально-економічних систем розроблено та введено в дію систему управління подіями Events Publisher (http://events.oa.edu.ua/) .

Довідково-бібліографічна та інформаційна робота

На запити користувачів бібліотеки надаються тематичні, уточнюючі, фактографічні довідки як усно, так і в письмовій формі. Для видань та наукових статей викладачів, студентів, співробітників здійснюється визначення кодів УДК (Універсальної десяткової класифікації). 1. забезпечено тематичне інформування кафедр матеріалами щодо нових надходжень;

 2. розширена мережа доступу до довідкових видань;

 3. організовано заходи щодо ознайомлення студентів з роботою довідково-бібліографічного апарату;

 4. проведено Дні інформації щодо доступу до електронних інформаційних ресурсів;

 5. проведено презентації електронних ресурсів Наукової бібліотеки.

Культурно-просвітницька робота

Культурно-просвітницька робота в Науковій бібліотеці здійснюється згідно з затвердженим на початку кожного навчального року планом роботи. Зокрема проводяться: 1. тематичні виставки

 2. книжково-ілюстративні виставки

 3. бібліографічні огляди

 4. відкриті перегляди літератури


Участь у професійних об’єднаннях

 1. Львівське зональне методичне об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів;

 2. Українська Асоціація „Консорціум Інформатіо”;

 3. Консорціум ElibUkr.

З метою якісного інформаційного забезпечення розвитку науки та освіти в Україні, організації доступу до світових інформаційних ресурсів та створення власних академічних ресурсів, у 2012 році університет приєднався до проекту «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України».
Інформація про наявність навчальної літератури з циклів дисциплін гуманітарної та соціально-економічної (ГСЕ), природничо-наукової (ПН) і професійної та практичної (ПП) підготовки

№ п/п

Шифр та найменування

галузі знаньКод та напрям підготовки, спеціальність

Цикли дисциплін

ГСЕ

ПН

ПП

1.

0201 Культура

6.020101 Культурологія

100%

100%

100%

6.020105 Документознавство та

інформаційна діяльність100%

100%

100%

2.

0203 Гуманітарні науки


6.020301 Філософія

100%

100%

100%

6.020302 Історія

100%

100%

100%

6.020303 Філологія. Українська

мова і література100%

100%

100%

6.020303 Філологія. Мова і

література (англійська)100%

100%

100%

3.

0301 Соціально-політичні науки

6.030102 Психологія

100%

100%

100%

6.030104 Політологія

100%

100%

100%

4.

0302 Міжнародні

відносини6.030201 Міжнародні відносини

100%

100%

100%

6.030205 Країнознавство

100%

100%

100%

5.

0303 Журналістика та інформація

6.030301 Журналістика

100%

100%

100%

6.

0304 Право

6.030401 Правознавство

100%

100%

100%

7.

0305 Економіка та підприємництво

6.030502 Економічна кібернетика

100%

100%

100%

6.030308 Фінанси і кредит

100%

100%

100%

6.030309 Облік і аудит

100%

100%

100%
100%

100%

100%

8.

0201 Культура

7.02010101 Культурологія

(за видами діяльності)100%

100%

100%

7.02010501 Документознавство та

інформаційна діяльність100%

100%

100%

9.

0203 Гуманітарні науки


7.02030302 Мова і література

(англійська)100%

100%

100%

10.

0304 Право

7.03040101 Правознавство

100%

100%

100%

11.

0305 Економіка та підприємництво

7.03050201 Економічна кібернетика

немає потреби

немає потреби

100%

7.03050801 Фінанси і кредит (за

спеціалізованими

програмами)


немає потреби

немає потреби

100%
100%

100%

100%

12.

0201 Культура8.02010101 Культурологія

100%

100%

100%

8.02010501 Документознавство та

інформаційна діяльність100%

100%

100%

13.

0203 Гуманітарні науки


8.02030102 Релігієзнавство

100%

100%

100%

8.02030103 Богослов’я (теологія)

100%

100%

100%

8.02030201 Історія

100%

100%

100%

8.02030301 Українська мова і література

100%

100%

100%

8.02030302 Мова і література

(англійська)100%

100%

100%

14.

0301 Соціально-політичні науки

8.03010201 Психологія

100%

немає потреби

100%

8.03010401 Політологія (за сферами

політичної діяльності)100%

100%

100%

15.

0302 Міжнародні відносини

8.03020101 Міжнародні відносини

немає потреби

немає потреби

100%

8.03020501 Країнознавство

немає потреби

немає потреби

100%

16.

0304 Право

8.03040101 Правознавство

100%

100%

100%

17.

0305 Економіка та підприємництво

8.03050201 Економічна кібернетика

немає потреби

немає потреби

100%

8.03050801 Фінанси і кредит (за

спеціалізованими

програмами)


немає потреби

немає потреби

100%ХІII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, наукових керівників, науковий результат, його значимість).

Науково-дослідна робота в Національному університеті «Острозька академія» здійснюється переважно на кафедрах факультетів та спеціально створених наукових підрозділах (Інститутах, науково-дослідних центрах, студентських наукових гуртках та науковій бібліотеці) за рахунок робочого часу викладачів. Окрім загальноуніверситетських комплексних тем «Роль Острозької академії в розвитку філософської та суспільної думки ранньомодерного періоду» та «Психологічні особливості впливу моніторингу метапам’яті особистості на прогностичну валідність засвоєння, відтворення та зберігання навчального матеріалу у студентів ВНЗ», викладачі університету працюють над кафедральними та міжкафедральними темами.


Гуманітарний факультет

Гуманітарний факультет є першим факультетом, створеним в Національному університеті «Острозька академія». Неодноразово реорганізовувався, а на його базі утворювалися інші факультети. Востаннє був реорганізований 2 жовтня 2008 року. На даний час факультет здійснює освітню діяльність за такими спеціальностями: “релігієзнавство”, «культурологія», «українська мова», «літературна творчість», «журналістика», «богослов’я». Функціонує чотири кафедри: релігієзнавства, культурології і філософії, української мови та літератури, журналітики.

На даний час факультет активно співпрацює з багатьма університетами України,зокрема: Canada World Youth (Едмонтон, Канада), Коледж  Grant MacEwan (Едмонтон, Канада), Університет Скрентон (Скрентон, США), Інститут Європейської інтеграції (Жешув,), Білостоцький університет (Білостоцьк, Польща), Жешувський університет (Жешув, Польща), Університет ім. Марі Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща), Вища школа гуманітарно-економічна ім. Яна Замойського (Замость, Польща), Вища школа бізнесу та підприємництва (м. Островєц, Польща), Вища гуманітарно-природнича школа (м. Сандомєж, Польща), Вища гуманітарна школа ім. Олександра Гейштора (м.Пултуськ, Польща), Львівський національний університет ім. І. Франка, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Волинський національний університет ім. Л.Українки, Український Католицький Університет, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Національний університет «Поділля» (м. Хмельницький). Задекларовано готовність до співпраці з Польським Товарством педагогів та аніматорів KLANZA у проекті «Близький міст – польсько-українська співпраця в освіті». Висловлена готовність Провінційної Ради Саскачевану Конгресу Українців брати активну участь у процесі відбору абітурієнтів з Канади та їх направленні до Національного університету «Острозька академія».

 


Каталог: download
download -> Наталія звольська
download -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
download -> Для вчителів зарубіжної літератури
download -> Зміст Біографія
download -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
download -> Талант людини це божий дар
download -> Василь Стус постать,що єднає


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету Острозька академія за 2016 рік
Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconКафедра культурології та філософії
Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconЗвіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік

Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconОстрозька волость у 1565-1608 роках
Центру вивчення спадщини князів Острозьких Національного університету «Острозька академія»
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність сумдпу імені А. С. Макаренка за 2012 рік пріоритетні напрями
Фундаментальні І прикладні наукові дослідження з проблем розвитку соціально-економічного, суспільно-політичного та людського потенціалу...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconНаціонального університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права 23-24 листопада 2012 року Миколаїв Іліон 2012
Національного університету «Одеська юридична академія» відповідно до теми «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconМиколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» Новітні наукові дослідження держави І права 2012 Збірник наукових праць Миколаїв Іліон 2012
Відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка