Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рікСторінка8/12
Дата конвертації29.01.2018
Розмір2,76 Mb.
ТипІнформація
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Факультет міжнародних відносин
Факультет міжнародних відносин був створений 2 вересня 2008 року. На факультеті здійснюється освітня діяльність за такими спеціальностями: «Історія», «Країнознавство» та «Міжнародні відносини». На факультеті міжнародних відносин функціонує 3 кафедри: історії, міжнародних відносин, країнознавства.

Партнерами факультету є: Canada World Youth (Едмонтон, Канада), Коледж  Grant MacEwan (Едмонтон, Канада), Університет Скрентон (Скрентон, США), Інститут Європейської інтеграції (Жешув, Польща), Білостоцький університет (Білосток, Польща), Жешувський університет (Жешув, Польща), Університет ім. Марії Склодовської-Кюрі (Люблін, Польща), Вища школа гуманітарно-економічна ім. Яна Замойського (Замость, Польща), Вища Школа бізнесу та підприємництва (м. Островєц, Польща), Вища Гуманітарно-Природнича Школа (м. Сандомєж, Польща), Вища Гуманітарна школа ім. Олександра Гейштора (м.Пултуськ, Польща), Львівський університет ім. І.Франка, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Волинський національний університет ім. Л.Українки, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Хмельницький національний університет, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара та ін. Задекларовано готовність до співпраці з Польським Товарством педагогів та аніматорів KLANZA в проекті «Близький міст – польсько-українська співпраця в освіті».
Кафедра історії
Викладачі кафедри історії виконують науково-дослідну роботу на тему «Актуальні проблеми української історії та історіографії модерного часу» (державний реєстраційний номер – 0108U010890), науковий керівник – д. іст. н., професор В.В.Трофимович. Мета НДР: комплексне вивчення малодосліджених актуальних проблем української і світової історії.

У рамках науково-дослідної теми виконані і захищені дві кандидатські дисертації аспірантів кафедри: Рибачок І.О. «Соціально-економічний розвиток міст Південно-Східної Волині в кінці ХУІ - першій половині ХУІІ століття» (спеціальність 07.00.01 – історія України); Корнійчук Л.В. «Аркадій Жуковський як історик та організатор науки» (спеціальність 07.00.01 – історія України).


Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:
Монографії:

 1. Трофимович В.В. Історія органів державної безпеки на Волині. –Луцьк: Ініціал, 2012. – 238 с. (член авторського колективу).

 2. Антонюк Я.М. - Історія органів державної безпеки Волині. – Луцьк: Ініціал, 2012. – 238 с. (член авторського колективу).

Навчально-методичні посібники: 1. Трофимович В.В. Віхи історії України в документах і матеріалах (1917-1939 рр.): Хрестоматія. – Рівне: Волинські обереги, 2012. – 480 с. (член колективу укладачів).

 2. Яремчук В.П. Основи науково-дослідної роботи студентів : Навчальний посібник для студентів факультетів гуманітарного профілю. – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2012. – 56 с.

Наукові збірники:Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. –Острог, 2012. - Випуск 19. - 483 с. (березень, 2012 р.)
Опубліковано статті:

 1. Антонюк Я. М. Взаємовідносини Служби безпеки ОУН(б) з Червоною армією на території Волині та Полісся (1944 – 1945 рр.) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2012. – Вип.19. – С.187 – 196.

 2. Антонюк Я. М. Діяльність Дубнівського «легендованого» окружного проводу ОУН// Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2012. – Вип.7 – С.94 – 99.

 3. Антонюк Я. М. Індивідуальний тероризм Служби безпеки ОУН(б) проти співробітників радянських силових органів на території Волині та Полісся (1945 – 1951)// Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2012. – № 10. – С.72 – 76.

 4. Антонюк Я. М. Протидія СБ ОУН(Б) «суцільній колективізації» Волині та Полісся (1947 – 1949 рр.) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2012. – Вип.17. – С.211-219.

 5. Атаманенко В. Б. Замки у системі оборони Південно-Східної Волині кінця XVI – початку XVIІ ст. // Минуле та сучасне Волині та Полісся. Україна та Волинь у наполеонівських війнах. – Луцьк, 2012. – С. 250 – 257 (у спів. З І. Рибачок).

 6. Атаманенко В. Б. Татарські напади на Волинь у 70-х роках XVI ст.// Старий Луцьк. – Луцьк, 2012. – С. 279 – 289.

 7. Атаманенко В. Б. Типологія міст кн. В.-К. Острозького у Південно-Східній Волині // Наукові записки. Острозька Академія. – Острог, 2012. – Вип. 19 – С. 31 – 50.

 8. Бирук М.М. Інвентарні описи Острозької волості кінця ХVІІ – першої третини ХУІІІ ст. як історичне джерело // Актуальні питання історії України. Україна і світ. Збірник матеріалів Третьої регіональної наукової конференції.- Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012.- Вип.2.- С.276-283.

 9. Бирук М.М. Села Острозької волості в кінці ХУІІ ст. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2012. – Вип.19. – С.51-68.

 10. Близняк М. Б. Кафедра історії імені Миколи Ковальського: становлення і поступ // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Історичні науки. – Острог, 2012. – Вип. 19. – С. 99 – 110. (у співавторстві з В.Трофимовичем).

 11. Близняк М. Б. Містечко Корниця в останній чверті XVIII ст. // Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції “Хмельниччина в контексті історії України”. – Хмельницький, 2012. – С.177 – 181.

 12. Близняк М. Б. Фундаментальне дослідження “Острозька академія XVI – XVII ст.” // Рівненський репортер. – 2012. – 8 лютого. - №5 (290). – С. 15. (у співавторстві).

 13. Зашкільняк Л.О. Метаморфози сучасної Кліо (про нові тенденції світового історіописання на початку ХХІ століття) // Theatrum Humanae Vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко. – Київ: Laurus, 2012. – С. 595-604.

 14. Зашкільняк Л.О.Ocena dorobku naukowego doktora nauk historycznych, Profesora Mykoły Hryhorowycza Krykuna, profesora Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki // Mykoła Hryhorowycz Krykun doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. – Lublin: Wydawnictwi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. – S. 37-41.

 15. Зашкільняк Л.О. Міфологічні підстави конструювання української історії в постмодерну добу // Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku / Pod redakcją Andrzeja Czyżewskiego, Rafała Stobieckiego, Tomasza Toborka, Leonida Zaszkilniaka. – Warszawa; Łódź, 2012. – S. 26-34.

 16. Зашкільняк Л.О. Оскар Галецький, його концепція Центрально-Східної Європи та українська історіографія // Крізь століття: Студії на пошану Миколи Крикуна з нагоди 80-річчя. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2012. – С. 617-630.

 17. Іванов С. Діяльність Острозької районної управи в роки німецької окупації (3.07.1941–10.01.1944)// Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 19. – С. 82–97.

 18. Іванов С. Радянський рух Опору на території Острожчини в роки німецької окупації // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – Вип. XXXIII. – С. 125–130.

 19. Іванов С. Система примусової праці на Острожчині в роки німецької окупації // Актуальні питання модерної історії України. Україна і світ: Збірник матеріалів Третьої регіональної наукової конференції (Острог, 25 квітня 2012 р.). – Острог, 2012. – С. 137–144.

 20. Лисенко О.Є. Відповідальність за державні злочини у проектах Кримінального кодексу СРСР (1946–1949 рр.) // УІЖ. – 2012. – № 1. – С. 120–135. (у співавторстві з Т.В. Вронською і Р.Л. Чорним).

 21. Лисенко О.Є. Вітчизняна та зарубіжна історіографія щодо місця Синьоводської битви. – У кн.: Синьоводська битва 1362 року – визначальна подія в історії України / Матеріали міжнар. наук. конф. М. Хмільник Вінниця отл., 24 квітня 2012 р. – Вінниця, 2012. – С. 37–46 (у співавторстві з С.Г. Гальчаком).

 22. Лисенко О.Є. Етнонаціональна політика німецької окупаційної адміністрації та її вплив на сферу міжнаціональних відносин // Національне питання в Україні ХХ – початку ХХІ ст.: історичні нариси. – К.: Ніка-Центр, 2012. – С. 358–384 (у співавторстві з Т. Вронською).

 23. Лисенко О.Є. Засади та особливості радянської релігійної політики у період Другої світової війни // Ковчег. Наук. зб. із церковної історії. – Число 6: Насилля влади проти свободи сумління. – Львів, 2012. – С. 10-20.

 24. Лисенко О.Є. Кримська (Ялтинська) конференція 1945 // Україна у міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник-довідник. – Вип. 3. – К., 2012, – С. 121–126. (у співавторстві з І. Дерейко).

 25. Лисенко О.Є. Людина зі зброєю. Штрихи до соціально-антропологічного портрету українського вояка періоду Другої світової війни // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей. Вип. 29. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 234–240 (у співавторстві з Т. Вронською).

 26. Лисенко О.Є. Нацистська політика і практика терору на окупованій території України // Актуальні проблеми партизансько-підпільного руху в Україні в роки Великої Вітчизняної війни. / Матеріали міжнар. наук. конф., м. Корюківка, 14 грудня 2011 р. – Чернігів, 2012. – С. 14 – 22.

 27. Лисенко О.Є. Національне питання в радянській політичній тактиці і стратегії у переддень світової війни // Національне питання в Україні ХХ – початку ХХІ ст.: історичні нариси. – К.: Ніка-Центр, 2012. – С. 340–358. (у співавторстві з Т. Вронською).

 28. Лисенко О.Є. Релігійні конфесії України як об’єкт оперативної розробки німецьких і радянських спецслужб (1943–1945 рр.) // УІЖ. 2012. – № 4. – С. 104–127 (у співавторстві з Д.В. Вєдєнєєвим).

 29. Лисенко О.Є. Україноцентризм і геополітичний контекст історіописання Другої світової війни // Всесвітня історія очима українським істориків. – К., 2012. – С. 11–116 (у співавторстві з Т. Вронською).

 30. Лисенко О.Є. Українська Повстанська Армія // Політична енциклопедія. – К., 2012. – С. 731–732.

 31. Мазепа О.М. «Записки УГГТ» як джерело до вивчення діяльності Товариства // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2012. – Вип. 19. – С. 280-289.

 32. Марчук В. С. Боротьба з українським національно-визвольним рухом в Рівненській області (1944-1945 рр.) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. Т. 23. – К., 2012. – С. 325-332.

 33. Мельник О. До питання про зв’язки родини Ковальських з Луцькими землями // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ратнівщина в історії України і Волині. Науковий збірник. Вип. 42. Матеріали XLII Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, приуроченої 70-річчю Кортеліської трагедії 1942 року, смт. Ратне – с. Кортеліси, 20 вересня 2012 р. / Упоряд. А. Силюк, М. Михалевич. – Луцьк, 2012. – С. 372 – 378.

 34. «Невтомний працівник на ниві української державности» (про діяча УНР з Волині Миколу Ковальського) // Освіта і культура Волині: історія та сучасність. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції / Редкол.: З. Герасимчук, О. Жук та ін. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2012. – С. 222 – 228.

 35. Рибачок І.О. Замки у системі оборони Південно-Східної Волині кінця XVI – початку XVII ст. // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Україна та Волинь у наполеонівських війнах. – Луцьк, 2012. – Вип. 41. – С. 250-258 (у співавторстві з В.Б. Атаманенком).

 36. Рибачок І.О. Промисли в містах Південно-Східної Волині наприкінці XVI – XVII ст. // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ратнівщина в історії України і Волині. – Вип. 42. – Луцьк, 2012. – С. 336-343.

 37. Смирнов А. «Єпископство для мене не було кар’єрою, а тільки свідомою кривавою Голготою»: початок архіпастирського служіння владики Іларіона Огієнка у 1940 році // Митрополит Іларіон (в миру професор Іван Огієнко) – видатний ієрарх Православної Церкви і будівничий Української держави. – Луцьк, 2012. – С. 192-198.

 38. Смирнов А. Канонічно-юрисдикційний статус Православних Церков України в роки Другої світової війни // / Київська старовина. - 2012. - №6. – С.20-32.

 39. Смирнов А. Ставлення Павла Скоропадського до Православної Церкви в роки Другої світової війни // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2012. – Вип. 19. – С. 168-178.

 40. Трофимович В. В. [Рецензія ]. Іллюшин І. Українська повстанська армія і Армія Крайова. Протистояння в Західній Україні (1939-1945 рр.). – К., 2009. – 399 с. //Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2012. – Вип. 19. - С. 457 – 468 (у співавторстві з І. Шишкіним).

 41. Трофимович В. В. Багата історія «Острозької академії» // Волинь нова. – 2012.- 21 лютого (у співавторстві з Я.Антонюком).

 42. Трофимович В. В. Кафедра історії імені Миколи Ковальського: становлення і поступ// Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2012. – Вип. 19. - С. 99- 111. ( у співавторстві з М. Близняком).

 43. Трофимович В. В. Круглий стіл «Політика пам’яті в Україні (Острог, 23 березня 2012 р.) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2012. – Вип. 19. - С. 471- 475.

 44. Трофимович В. В. Монографічне дослідження про Ярослава Мудрого // Життя і слово. 2012. - № 8. – 10 березня (у співавторстві з М.Близняком).

 45. Трофимович В. В. Фундаментальне дослідження “Острозька академія XVI – XVII ст.” // Рівненський репортер. – 2012. – 8 лютого. - №5 (290). – С. 15.(у співавторстві з М.Близняком).

 46. Хеленюк А. Історія українських наукових установ діаспори в творчості Любомира Винара // Вісник центрального державного архіву зарубіжної україніки. – Київ, 2012. – Вип. 1. – С. 188-201.

 47. Хеленюк А., Атаманенко А. До 80- річчя Любомира Винара // Український історичний журнал. – 2012. – №2. – С. 231-234.

 48. Шушкевич Ю.О. Реакція комуністичної преси на діяльність НРУ на Рівненщині в 1989-1991 роках // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2012. – Вип.19. – С.289-301.

 49. Яремчук В. П. [рец. на]: Портнов А. Історії істориків: обличчя й образи української історіографії ХХ століття. – К.: Критика, 2011. – 237 с. // Український історичний журнал. – 2012. - № 2. – С. 192 – 195.

 50. Яремчук В. П. Історія права в науковій творчості Оникія Малиновського: історіософія, методологія, загальна схема // Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення : Матеріали 1-го Міжнародного науково-практичного семінару. – Острог : Вид-во Національного ун-ту „Острозька академія”, 2012. – С. 169 – 179.

 51. Яремчук В. П. Форми «кооперації» між владою та наукою в українській радянській історіографії // Наукові записки Національного ун-ту „Острозька академія” : Історичні науки. – Острог : Вид-во Національного ун-ту „Острозька академія”, 2012. – Вип. 19. – С. 250 – 260.

52. Яремчук В. П. Як відбувалася взаємодія між найвищими партійними функціонерами та українською радянською історіографією // Інтелігенція і влада. Серія «Історія». – Одеса, 2012. – Вип. 24. – С. 186 – 191.

53. Яремчук В. Хто писав український радянський історичний наратив? (деякі міркування про сутність українського радянського історіописання) // Історіографічні дослідження в Україні. – К., 2012. – Вип. 22. – С. 177 – 188.

54. Яремчук В. Історик українсько­го права Лев Окіншевич// Часопис
Національн­ого університе­ту "Острозька­ академія". Серія "Право". -
2012. - No. 2(6) : [Електронн­ий ресурс]. - Режим доступу :
http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12yvpplo.pdf.
При кафедрі діють наукові гуртки:

«Українські землі у ранньоновий час»; «Міста Волині др.пол. ХУІІІ-перш.пол. ХІХ ст.»; «Український визвольний рух на Волині в 1921-1955 рр.»; «Історія Православної церкви в Україні»; «Україна і світ»; «Історія історичної науки».


Проблемні групи:

«Політика та історіописання в Україні», керівник Яремчук В.П.;

«Українське націоналістичне підпілля та повстанський рух на західноукраїнських землях. 1939-1960 рр.», керівник В.В.Трофимович.
Колектив кафедри історії співпрацює з Інститутом українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, Інститутом національної пам’яті, Інститутом історії України НАН України (відділ історії Другої світової війни).
Колективом кафедри проведено наукові заходи ( конференції, круглі столи):


 1. Всеукраїнський Круглий стіл «Політика пам’яті в Україні» (Острог, 22 березня 2012 р.).

 2. Друга регіональна наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Актуальні питання модерної історії України. Україна і світ» (Острог, 20 квітня 2012р.).

 3. Дні науки НаУОА (березень 2012 р.).

 4. Підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з історичних наук. (27 березня 2012 р.).

 5. Всеукраїнська наукова конференція «Волинь повстанська». (Острог, 12 жовтня 2012 р.).

Участь викладачів кафедри у конференціях:всього – 28 виступів, з них 7 – на міжнародних конференціях.

 1. Антонюк Я.М.Всеукраїнська наукова конференція «Волинь повстанська». – Острог, 12 жовтня 2012 р. Тема доповіді: «Збірний портрет керівника підпілля ОУН-УПА на Волині».

 2. Антонюк Я.М.Міжнародна науково-практична конференція, присвячена подіям Другої світової війни на території Волинської області (Луцьк, 23 – 26 квітня 2012 р.). Тема доповіді: «Структура підпілля ОУН(б) на території Волинської обл. (1944-1945 рр.)».

 3. Антонюк Я.М.Наукова конференція «Острозькі краєзнавчі читання» (до 140-річчя з дня народження засновника історичного музею в Острозі о. Михайла Тучемського) (24 травня 2012 р.). Тема доповіді: «Діяльність Служби безпеки ОУН(б) на Острожчині в післявоєнний період».

 4. Атаманенко В.Б. «Василівські читання», НаУОА, 24 – 24 лютого 2012 р. Тема доповіді: «Князь В.-К. Острозький та творення національного міфу-ідеї».

 5. Атаманенко В.Б. «Любартівські читання», Історико-культурний заповідник «Старий Луцьк», Луцьк, 30 – 31 березня 2012 р. Тема доповіді: «Татарські напади на Волинь у 70-х роках XVI ст.»

 6. Атаманенко В.Б. «Острозькі краєзнавчі читання» Державного історико-культурного заповідника м.Острога, 24 травня 2012 р. Тема доповіді: «Міста Острозької волості кінця XVI – першої половини XVIІ ст.»

 7. Атаманенко В.Б. «Україна та Волинь у наполеонівських війнах», Волинський краєзнавчий музей, Луцьк, 11-12 травня 2012 р. Тема доповіді: «Замки у системі оборони Південно-Східної Волині кінця XVI – початку XVIІ ст.».

 8. Близняк М.Б. Всеукраїнська науково-практична конференція «Хмельниччина в контексті історії України», присвячена 75-річчю утворення Хмельницької області. Хмельницьк, 21 – 22 вересня 2012 р. Доповідь: «Містечко Корниця в останній чверті XVIII ст.».

 9. Близняк М.Б. Х наукова конференція «Острозькі краєзнавчі читання» до 140-річчя з дня народження засновника історичного музею в Острозі о. Михайла Тучемського. 25 травня 2012 р. (Острог). Доповідь: «Володіння графа Івана Ферзена в Острозькому повіті наприкінці XVIII ст.»

 10. Марчук В.С. Всеукраїнська наукова конференція «Волинь повстанська». – Острог, 12 жовтня 2012 р. Тема доповіді: «Повстанське підпілля на території Костопільщини у повоєнні роки (1944-1950 рр.)».

 11. Марчук В.С. Всеукраїнська наукова конференція «Націоналізм як феномен української історії 1920 – 1950-х рр.: ідеологія, політика, збройні формування» (До 70-річчя Української Повстанської Армії). – Дрогобич-Рожнятів, 24 – 25 листопада 2012 року. Тема доповіді: «Збройне протистояння радянського режиму і повстанського підпілля у північних районах Рівненської області 1944-1950 рр.».

 12. Марчук В.С. Всеукраїнська наукова конференція «Українська повстанська армія – феномен вітчизняної і світової історії ХХ ст.». - Івано-Франківськ, 11 жовтня 2012 р. Тема доповіді: «Петро Федун-Полтава – діяч українського національно-визвольного руху 1940-50-х рр.»

 13. Смирнов А І. Всеукраїнська наукова конференція «Волинь повстанська». – Острог, 12 жовтня 2012 р. Тема доповіді: «Громадсько-церковна діяльність Степана Скрипника на Волині у 1941-1942 рр.»

 14. Смирнов А І. Дні науки НаУОА (Острог, 2012). Тема доповіді: «Ставлення Павла Скоропадського до Православної Церкви в роки Другої світової війни».

 15. Смирнов А І. Міжнародна наукова конференція „Między Wschodem i Zachodem. Ukraina w kręgu historii i kultury” (Варшава, 29-30 листопада 2012 р.). Тема доповіді: «Początek działalności arcypasterskiej władyki Hilariona Ohijenki w roku 1940».

 16. Смирнов А І. Міжнародна наукова конференція «Митрополит Іларіон (в миру професор Іван Огієнко) – видатний ієрарх Православної Церкви і будівничий Української держави» (Луцьк, 22 березня 2012 р.) Тема доповіді: «Єпископство для мене не було кар’єрою, а тільки свідомою кривавою Голгофою»: початок архіпастирського служіння владики Іларіона Огієнка у 1940 році».

 17. Смирнов А І. Міжнародна науково-методична конференція «Регіональні аспекти інноваційної освітньої діяльності. Науково-методичні проблеми навчання історії України XX століття: між поляками та українцями — різні аспекти прикордоння» (Рівне, 13 жовтня 2012 р.). Тема доповіді: «Громадсько-політична діяльність С. Скрипника у 1930–1939 роках».

 18. Смирнов А І. Міжнародний науково-методичний семінар з історії Другої світової війни та історії Голокосту в Європі (Берлін, 9-15 вересня 2012).

 19. Смирнов А І. Презентація в Торонтському університеті на тему «Православ’я і націотворення в Україні: виклики глобалізації» (Торонто, 11 квітня 2012 р.).

 20. Трофимович В.В. Всеукраїнська наукова конференція «Волинь повстанська». – Острог, 12 жовтня 2012 р. Доповідь «Участь підпілля ОУН(б) на Волині та Поліссі у створенні УПА».

 21. Трофимович В.В. Всеукраїнська наукова конференція «Українська повстанська армія – феномен вітчизняної і світової історії ХХ ст.». - Івано-Франківськ, 11 жовтня 2012 р. Доповідь «Польське питання в політиці ОУН і УПА в роки Другої світової війни».

 22. Трофимович В.В. Всеукраїнський Круглий стіл «Політика пам’яті в Україні». – Острог, 22 березня 2012 р. Доповідь «Трагічні події 1943-1944 років на Волині і Східній Галичині: польсько-український конфлікт пам’яті».

 23. Трофимович В.В. Дні науки Національного університету «Острозька академія», Острог, березень 2012 р. Тема доповіді: «Закріплення соборності УРСР на завершальному етапі Другої світової війни».

 24. Трофимович В.В. Міжнародна наукова конференція «Українська повстанська армія в контексті національно-визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи». – Львів, 27 вересня 2012 р. Доповідь «Збройне протистояння радянського режиму і постансько-підпільного руху на Любомльщині у післявоєнний період».

 25. Трофимович В.В. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена подіям Другої світової війни на території Волинської області. – Луцьк, 23-26 квітня 2012 р. Доповідь «Західний кордон України в контексті польської проблеми. 1943-1945 рр.».

 26. Яремчук В.П. Всеукраїнська наукова конференція «Волинь повстанська». (Острог, 12 жовтня 2012 р.). Доповідь «УПА в політиці пам’яті влади незалежної України».

 27. Яремчук В.П. Всеукраїнський Круглий стіл «Політика пам’яті в Україні» (Острог, березень 2012 р.). Тема доповіді: «Провідні гравці чи «чорнороби ерудиції»: хто визначав українське минуле в радянську епоху».

 28. Яремчук В.П. Всеукраїнський Круглий стіл «Сучасна українська історіографія в інтелектуальних вимірах пострадянського культурного простору» (Київ, 15 листопада 2012). Тема доповіді: «Чи може історіописання в сучасній Україні бути вільним від політики ?».Каталог: download
download -> Наталія звольська
download -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
download -> Для вчителів зарубіжної літератури
download -> Зміст Біографія
download -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
download -> Талант людини це божий дар
download -> Василь Стус постать,що єднає


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету Острозька академія за 2016 рік
Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconКафедра культурології та філософії
Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconЗвіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік

Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconОстрозька волость у 1565-1608 роках
Центру вивчення спадщини князів Острозьких Національного університету «Острозька академія»
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність сумдпу імені А. С. Макаренка за 2012 рік пріоритетні напрями
Фундаментальні І прикладні наукові дослідження з проблем розвитку соціально-економічного, суспільно-політичного та людського потенціалу...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconНаціонального університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права 23-24 листопада 2012 року Миколаїв Іліон 2012
Національного університету «Одеська юридична академія» відповідно до теми «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconМиколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» Новітні наукові дослідження держави І права 2012 Збірник наукових праць Миколаїв Іліон 2012
Відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка