Інформація про проведення Першого уроку у 2010-2011 навчальному роціСкачати 330,4 Kb.
Дата конвертації04.02.2018
Розмір330,4 Kb.
ТипІнформація

Інформація про проведення

Першого уроку у 2010-2011 навчальному році


Рекомендується під час проведення Першого уроку продовжити роботу з виховання в учнів патріотичних почуттів: любові до рідного краю, України, пошани до видатних вітчизняних історичних діячів, ветеранів війни, формування національної самосвідомості.
Методичні рекомендації щодо проведення

Першого уроку у 2010-2011 навчальному році


Ніна Яременко,

доцент кафедри педагогіки і психології Київського ОІПОПК,

Людмила Микитюк,

методист навчально-методичного кабінету виховної роботи
Відповідно до Конституції України, Законів України «Про дошкільну освіту», «Про освіту» «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Указів Президента «Про відзначення 20-річниці Декларації про державний суверенітет України», Програми патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепції національно-патріотичного виховання молоді, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, Концепції Державної цільової національно-культурної програми розвитку Українського козацтва на 2009-2011 роки одним із пріоритетних завдань освіти є виховання у дітей та молоді патріотичних почуттів. У зв’язку з відзначенням у 2010 році 65-ї річниці визволення України та перемоги у Великій Вітчизняній війні Урядом України 2010 рік оголошено Роком ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Враховуючи зазначене вище, зміст Першого уроку у 2010-2011 навчальному році рекомендується підпорядкувати реалізації завдань патріотичного виховання. Саме патріотизм та громадянськість покликані об’єднувати українців, зберігати незалежну державу.

Перший урок має бути продовженням системи роботи з патріотичного виховання учнівської молоді, котра передбачає глибоке засвоєння кожною особистістю високих досягнень у всіх галузях української культури і науки, виховання молоді на кращих прикладах життя борців за становлення української державності, що(або їїолоді (або її початком) є одним з найважливіших шляхів формування історичної пам’яті.

Розбудова громадянського суспільства та утвердження демократичної правової держави потребує і відповідного підходу до виховання патріотів Української держави. Рекомендується приділити увагу питанню виховання й становлення громадянина-патріота своєї Батьківщини, для якого власна доля та доля країни нероздільні, готового турбуватися про народ, переконаного в необхідності розбудови країни як суверенної, незалежної, демократичної, правової і соціальної держави, здатного сприяти зміцненню толерантних відносин у суспільстві, знати свої права й обов’язки, прагнути до самовдосконалення та самореалізації на власний добробут і процвітання України.Виховати свідомого громадянина-патріота означає сформувати в особистості риси й почуття, що є основою специфічного способу мислення та рушійною силою щоденних дій, вчинків, поведінки. Під час підготовки і проведення Першого уроку доцільно зробити акцент на вирішенні виховних завдань, пов’язаних з вихованням і розвитком таких духовно-моральних цінностей, властивостей та рис характеру особистості:

 • любов до Батьківщини, свого народу, цілеспрямованість і наполегливість у досягненні життєвої мети;

 • усвідомлення своєї належності до української нації, почуття гордості за свій народ, Батьківщину, взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

 • інтерес до минулого, нинішнього й майбутнього своєї Батьківщини;

 • почуття громадянського обов’язку та відповідальності перед Батьківщиною;

 • готовність активно діяти на шляху становлення суверенної, правової, демократичної, соціальної держави, до праці в ім’я України;

 • висока правосвідомість, повага до Конституції, знання законів держави, прийнятих у ній правових норм, потреба в їх дотриманні;

 • готовність служити Батьківщині та стати на захист державних інтересів країни;

 • досконале знання державної мови, турбота про піднесення її престижу й функціонування в усіх галузях суспільного життя й побуту;

 • повага до державних символів;

 • моральні, правові, політичні, економічні знання учнівської молоді, що сприяють формуванню когнітивного компоненту патріотизму;

 • повага до традицій та звичаїв рідного народу, усвідомлення своєї належності до нього як його представника, спадкоємця й наставника;

 • шанобливе ставлення до культури, традицій, звичаїв інших народностей, що населяють країну, володіння культурою міжетнічного спілкування;

 • дисциплінованість, працьовитість, ініціативність, творчість, турбота про свою землю, піклування про її природу, екологію, матеріальні й духовні цінності народу;

 • гуманістична моральність, яка охоплює доброту, чесність, чуйність, сумлінність, відповідальність, самоповагу;

 • нетерпиме ставлення до порушників законів країни, аморальних учинків, вандалізму, расизму, шовінізму;

 • прагнення до самовдосконалення своїх патріотичних рис.

Рекомендується використати такі потужні засоби, як українознавчі цінності, козацько-лицарські, військово-спортивні та інші традиції, виховувати особистість, орієнтуючись на ідеали народної педагогіки – ідеали української нації. Духовно багата, високошляхетна особистість людини-українця відображена у фольклорі, народному мистецтві, творах класиків-митців. Важливим виховним завданням є формування в дітей національного характеру і світогляду. З цією метою варто використати ідеї вітчизняних учених Г.Сковороди, Г.Ващенка, О.Духновича, П.Юркевича. Д.Чижевського, Є.Онацького, О.Кульчицького, О.Вишневського та інших про сутнісні якості і особливості українського національного характеру порівняно з характерами інших народів.

У процесі підготовки до Першого уроку доцільно врахувати актуальні для конкретного віку педагогічні завдання, зокрема:у молодшому шкільному віці важливо формувати здатність дитини пізнавати себе як члена сім’ї, родини, дитячого угрупування, як учня, жителя міста чи села, виховувати любов до рідного дому, школи, вулиці, своєї країни, її природи, рідного слова, побуту, традицій;

у підлітковому віці виховується духовно осмислений, рефлексивний патріотизм, який поєднує любов до свого народу, нації, Батьківщини з почуттям поваги до інших народів, своїх і чужих прав та свобод;

у старшому шкільному віці пріоритетними рисами ціннісного ставлення до Батьківщини є відповідальність і дієвість; старшокласники не лише ідентифікують себе з українським народом, але прагнуть жити в Україні, пов’язати з нею свою долю, служити Вітчизні на шляху її становлення як суверенної і незалежної, демократичної, правової і соціальної держави; поважати Конституцію України і виконувати норми законів, бережно ставитися до етно-етичної культури народу України, володіти рідною та державною мовою, визнавати пріоритети прав людини, поважати свободу, демократію, справедливість.

Мета і тема Першого уроку формулюються творчо, з урахуванням конкретних виховних завдань та умов, у яких відбувається процес становлення й розвитку особистості учня.

Пропонуємо орієнтовну тематику першого уроку у 2010-2011 н.р.:

Початкова школа

"Ми спитали журавля, де найкращая земля?"

"Найкраща у світі – моя Україна – у цілому світі одна!"

"Люби і знай свій рідний край"

"Моя Україна моїми очима"

"Символи нашої держави"Основна школа

"Україно, мій духмяний дивоцвіт"

"Рідна земле, барвистий мій краю, дивна казка зелених дібров…"

"Україно, моя Україно! Я для тебе на світі живу!"

"Ти  єдина в  мене – Ненько-Україно"

"Подвигу жити в віках!"

"Рідна мова – пісня солов’їна"

"Мій рідний край – моя історія жива"Старша школа

"Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину"

"Моя батьківщина – то прадідів слава, єдина родина, єдина держава"

"Молода Україна День новий зустрічає"

"Я – громадянин-патріот незалежної держави України"

"Рідна мово моя! Ти – душа України"

"Україна – полікультурна держава"
До Першого уроку доцільно дібрати тематичні афоризми, вислови, народну мудрість, наприклад:

"Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя" (Сенека)

"Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може"
(Д. Байрон)

"Хто не належить вітчизні своїй, той не належить і людству"


(В. Бєлінський)

"Усвідомлена любов до свого народу не поєднується з ненавистю до інших" (Д. Лихачев)

"Патріотизм – це не любов до ідеї, а любов до вітчизни" (В. Распутін)

"У дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься потім – Батьківщина" (Л. Костенко)

"В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля" (Т. Шевченко)

"Дзвін шабель, пісні, походи, воля соколина, тихі зорі, ясні води – моя Україна" (В. Сосюра)

"Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну" (В. Сосюра)

"Тобі, Україно моя, і перший мій подих, і подих останній тобі" (В. Еллан)

"Бринить-співає наша мова, чарує, тішить і п'янить" (Олександр Олесь)

"І возвеличимо на диво, і розум наш, і наш язик..."


(Т. Шевченко)

"Українська пісня – це бездонна душа українського народу, це його слава" (О. Довженко)

"Українська пісня – це геніальна поетична біографія українського народу" (О. Довженко)

"Патріотизм – серцевина людини, основа її активної позиції"


(В.О. Сухомлинський)

"Рідна земле, барвистий мій краю, дивна казка зелених дібров…" (Д.Зиткін)

"Земле моя ти єдина – краса-країна, моя Україна" (Т.Музичук)

"Моя батьківщина – то прадідів слава, єдина родина, єдина держава" (Ю.Музиченко)"Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була!" (П.Тичина)
Перший урок необхідно провести у формі, яка забезпечує реалізацію його виховних завдань, наприклад: свято-презентація, усний журнал, прес-шоу, теле-ревю, турнір знавців, вікторина, вітальня, диспут, гра-експрес, круглий стіл, зустріч, тематичний діалог тощо.
Рекомендується під час підготовки до проведення Першого уроку використати таку літературу:

 1. Бака М. Фізичне і військово-патріотичне виховання молоді: навч.-метод. посіб. – К. : Книга пам'яті України. – 464 с.

 2. Бех І. Національна ідея у виховному процесі школи: програмно-виховний контекст / І. Бех, К. Чорна // Шкільний світ. – 2008. – №45.

 3. Бех І. Шляхом злагоди процвітання: про національну ідею в становленні громадянина-патріота України / І. Бех, К. Чорна // Позашкілля, 2008. – №11. – С. 4-9.

 4. Бех І., Чорна К. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді // Світ виховання. – 2007. – №1 (20). – С. 23-34.

 5. Ващенко Г. Виховання волі і характеру : підручник для педагогів. – К. : «Школяр», 1999. – 385 с.

 6. Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава : ред. газ. «Полтавський вісник», 1994. – 191 с.

 7. Ващенко Г. Праці з педагогіки та психології. – К. : «Школяр» – «Фада» ЛТД, 2000. – 416 с.

 8. Вдовенко Н. Національна культура як необхідна складова багатогалузевої системи патріотичного виховання студентів // Коледжанин. – 2004. – №4. – С. 18-21.

 9. Виховання громадянина: Сутність громадянського виховання / П. Ігнатенко, В. Поплужний, Н. Косарєва, Л. Крицька // Шкільна бібліотекака. – 2003. – № 8. – С. 3-19.

 10. Вишневський О. Сучасне українське виховання : педагогічні нариси. – Львів : Львівський обласний науково-методичний інституту освіти; Львівське обласне педагогічне товариство ім. Г.Ващенка, 1996. – 238 с.

 11. Володарська М.О. Інноваційні технології на уроках громадянської освіти / М.О. Володарська. – Х.: Основа, 2008. – 122 с.

 12. Воспитать гражданина / Сост. Т.Е. Заводова, Ю.А. Лежнева. – Минск: Красико-Принт, 2006. – 176 с.

 13. Гарнійчук В. Сутність і структура патріотизму старших підлітків / В.Гарнійчук // Управління освітою (Шкіл. світ). – 2009. – №20. – С. 22-23.

 14. Громадянська освіта: проблеми і методичні пошуки // Шкільний світ. – 2007. – №9. – Спецвипуск.

 15. Громадянська освіта: теорія і методика навчання: посіб. для студентів вищих навч. закладів / авт. колект. Т.Асламова, Т.Бакка, В.Бортніков та ін. – К. : ЕТНА-1, 2008. – 174 с.

 16. Дем’янюк Т. Інноваційні технології громадянського виховання / Директор школи (шкіл. світ). – 2008. – №10. – С. 10-12.

 17. Досвід громадянського виховання // Виховна робота в школі. – 2009. – №4. – С. 2-16.

 18. Дубина М. Руденко Ю. Патріотичне виховання молоді // Освіта України. – 2006. – №8. – С. 5.

 19. Дубина М. Руденко Ю. Патріотичне виховання молоді // Освіта України. – 2006. – №8. – С. 5

 20. Закун Т. Особливості формування національної свідомосі молоді на сучасному етапі державотворення // Рідна школа. – 2006. – №5. – С. 19-23.

 21. Знай свои права / Сост. Т.Е. Заводова, Ю.А. Лежнева. – Минск: Красико-Принт, 2006. – 176 с.

 22. Зростаємо в любові : зб. метод. матеріалів для організ. позакл. виховн. роботи з учнями школи ІІ-ІІІ ст. – Ч. ІІ / авт-укл.: Н.В. Яременко, О.І. Боярчук, Л.В. Микитюк, Ю.П. Устич; за ред. Н.В.Яременко. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – 288 с.

 23. Зростаємо в любові : збірник методичних матеріалів для організації позакласної виховної роботи з учнями школи І ступеня / Укладачі: Н.В.Яременко, О.І.Боярчук, Ю.П.Устич; за ред. Н.В.Яременко. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – Частина І. – 300 с.

 24. І. Бех, К. Чорна. Програмно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді // Світ виховання. – 2007. – №1. – С. 23-34.

 25. Інноваційні технології громадянського виховання учнівської молоді // позакласний час. – 2009. – № 1-2. – С. 11-26.

 26. Калінічев А. Знаймо і пам’ятаймо свою історію! Про патріотичне виховання в сучасній школі // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – №2. – С. 35-36.

 27. Кордонська А.В. Патріотичне виховання засобами народознавства / А.В.Кордонська // вивчення української мови та літератури (Основа). – 2009. – №14. – С. 19-21.

 28. Коркішко О. Становлення патріотичного виховання в 19–20 ст. : історичний аспект // Рідна школа. – 2004. – № 2.– С. 60-62.

 29. Лисенко В.С. О программе патриотического воспитания в школе. Взгляд философа // Заместитель директора по воспитательной работе. – 2006. – №3. – С. 6-11.

 30. Матяшук В. Сучасне патріотичне виховання: стан, проблеми, перспективи розвитку / В.Матяшук // Педагогічна думка. – 2009. – №3. – С. 48-54.

 31. Пархоменко Л.П. Громадянське виховання: теорія та досвід / Л.П. Пархоменко // Виховна робота в школі. – 2008. – №4. – С. 2-23.

 32. Петренко О., Дежнюк Г. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді // Позакласний час. – 2005. – №3-4. – С. 28-29.

 33. Печерська І. національне виховання школярів засобами українського фольклору / І.Печерська // Рідна школа. – 2009. – №1. – С. 23-27.

 34. Позняк С.І. Уявлення школярів про громадянина та формування в них громадянської компетентності / С.І. Позняк // Педагогіка і психологія. – 2007. – №4. – С. 83-93.

 35. Рогожа М., Горлач Т. Виховуємо патріотів // Директор школи. – 2004. – №17. – С. 3-7.

 36. Світлична Н. Розвиток громадянських рис особистості / Н.Світлична // Психолог. – 2008. – №17. – С. 3-7.

 37. Свято у школі: Збірник сценаріїв у двох частинах / Укладачі: Є.М.Бачинська, Ю.М.Половинчак, Н.В.Яременко – Біла Церква : КОІПОПК, 2003.– Ч.І. – 242 с.

 38. Свято у школі: Збірник сценаріїв у двох частинах / Укладачі: Є.М.Бачинська, Ю.М.Половинчак, Н.В.Яременко – Біла Церква : КОІПОПК, 2003.– Ч.ІІ. – 272 с.

 39. Сироватський С. Роль і значення православ'я у патріотичному і громадянському вихованні молоді в Україні : духовні цінності // Православний вісник. – 2004. – № 1. – С. 55-64.

 40. Чорна К. Національна ідея як фактор становлення патріотизму у дітей та молоді / К.Чорна // Шлях освіти. – 2008. – №3. – С. 5-11.

 41. Чорна К.І. Виховання громадянина, патріота, гуманіста: навч.-метод. посіб. – К. : ТОВ «ХІК», 2004. – 96 с.

 42. Шкільна програма національно-патріотичного виховання учнів // Сільська школа України. – 2008. – №3. – С. 3-6.

Орієнтовний зміст сценарію проведення Першого уроку у початковій школі
Україно, моя Україно! Я для тебе на світі живу!

Літературний журнал для учнів 1-4 класів
Кузьменко Віра Петрівна, вчитель

початкових класів Тетіївського НВК

"ЗОШ І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей"

Мета: виховувати любов до Батьківщини, бажання бути патріотом, розвивати інтерес до вивчення мови, історії нашої Вітчизни.

Оформлення: вишиті рушники; гірлянда із кетягів червоної калини та колосків пшениці; портрети видатних українців; хлібина на вишитому рушнику; велика книга, на сторінках якої написані назви сторінок літературного журналу, фотоілюстрації «Мальовнича Україна»; плакати з висловами про мову, народними прислів'ями; ваза з соняшниками, колосками жита; вінок з маків, волошок, ромашок з різнокольоровими стрічками.

Обладнання: музичний центр, стіл

Хід заняття

До кімнати заходять дівчинка і хлопчик в українських костюмах, заносять коровай на вишитому рушнику, вклоняються і кладуть на стіл, зі словами:
Щиро сьогодні усіх ми вітаєм,

Щастя, здоров'я міцного бажаєм!

Радість людську щиро даруєм,

Хлібом і сіллю усіх почастуєм!Вчитель: Сьогодні, діти, ми будемо говорити про нашу Батьківщину, адже ми – українці, говоримо рідною українською мовою, живемо в мальовничому і квітучому краї, що зветься Україною. А Вітчизна, як і мати, у кожного – одна. Тому її нам треба щиро любити, берегти, охороняти.
Перша сторінка

Моя Батьківщина – велика країна.

З сусідами дружна вона. Найкраща у світі – моя Україна.

У цілому світі одна!

Виступи дітей

 • Наша Батьківщина – Україна (показує на карті). Знаходиться вона в центрі Європи. Межує з Росією, Білорусією, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Молдовою, Румунією. З півдня Україну омивають два моря – Чорне і Азовське. Площа країни – 603,4 тис кв. км. Є 24 області і Автономна Республіка Крим. За останніми даними перепису населення України складає 50499,9 тис. осіб. Найбільші міста: Київ, Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Львів, Чернігів, Одеса, Миколаїв, Вінниця, Черкаси, Рівне, Суми, Луцьк, Запоріжжя.

 • Природа України дуже мальовнича: є гори Карпати, Кримські. Найбільші ріки – Дніпро, Буг, Дністер, Десна, Прут. Є багато менших річок – Уж, Тиса, Горинь, Псел і інші. Є мішані, листяні, хвойні ліси, широкі степи, заповідні болота, родючі землі, цілющі джерела, чисті озера, ставки. Клімат помірний і м'який. Та найбільше багатство – це родючий чорнозем, на якому вирощують великі урожаї хліба, злакових та технічних культур, овочів та фруктів. Кожна місцинка засаджена садами і виноградниками.

 • В Україні видобувають різні корисні копалини: вугілля, газ, нафту, торф, бурштин, золото, залізну руду, марганець, кам'яну сіль, мармур – червоний і чорний. Розвинено літакобудування, виготовлений найбільший у світі літак АН-225 «Руслан», а також в Україні виробляють космічне устаткування. Розвинена металургійна промисловість, машинобудування.

 • Є багато курортів і зон відпочинку – це Свалява, Миргород, Трускавець, Моршин, Алушта, Євпаторія, Одеса і т.д. Розвивається туризм. Є заказники і заповідники, де природа знаходиться в незайманому вигляді, й там вільно живуть всі тварини. Всім відомі Асканія-Нова, Шацький заповідник, Кримський та інші.

 • Має Україна давню історію і козацьку славу, відвойовану в походах і війнах з татаро-монголами та іншими завойовниками. Знає минулий час і козацькі чайки, які плавали між Дніпровими порогами і по Чорному морі. Живуть і до сьогодні легенди і пісні про мудрих козаків, які боронили наш край від ворога.

 • Український народ має милозвучну, багатогранну, рідну українську мову. Вона має статус державної і є обов'язковою для вивчення. Адже кожна людина, яка проживає в Україні, повинна вміти розмовляти і добре знати українську державну мову. Але кожна національна меншина, яка проживає на Україні, має право говорити також і своєю рідною мовою.

Друга сторінка

Люблю я всім серцем свою Україну!

І нею пишаюсь, горджусь.

Я тут народився у добру годину, тут світ пізнавати учусь!

Вчитель: Діти, то що ж таке Батьківщина? Використайте слова-синоніми.

Батьківщина –

 • це моя рідна Україна,

 • це земля, на якій я народився і зростаю,

 • це моя держава,

 • це мій любий рідний край,

 • це моя рідна сторона, де живуть мої батьки, де жили діди, прадіди,

 • це отча земля,

 • це мальовничий куточок.

Що таке Батьківщина?

За віконцем калина,

Тиха казка бабусі,

Ніжна пісня матусі,

Дужі руки у тата,

Під тополями хата,

Під вербою криниця,

В чистім полі пшениця,

Серед лугу лелека,

І діброва далека...

Коли любиш ти все це,

І приймаєш у серце,

Як готовий щомиті

Від біди боронити

Кожну в лузі билинку,

Кожну в гаї пташинку,

Значить це – Україна

Має доброго сина.


Моя Батьківщина – це вишеньки цвіт,

І верби над ставом, й калина.

Моя Батьківщина – це мрії політ,

Це рідна моя Україна!

Моя Батьківщина – це наша сім'я,

Затишний куточок і хата.

Це мама, татусь, сестричка і я,

Всі рідні і друзів багато.Під час читання віршів тихо звучать записи пісень про Україну
Моя Батьківщина – це злагода й мир,

Та небо бездонне й чудове.

Це пісня чарівна, що лине до зір,

Й дитинство моє світанкове.

Моя Батьківщина – ліси і поля.

Від них в нас і радість, і сила.

Це та найсвятіша і рідна земля,

Що кожного з нас народила.

Є багато країн на землі,

В них озера, річки і долини...

Є країни великі й малі,

Та найкраща завжди – Батьківщина.

Є багато квіток запашних,

Кожна квітка красу свою має,

Та гарніші завжди поміж них

Ті, що квітнуть у рідному краї.

Знаєш ти, що таке Батьківщина? Батьківщина – це ліс осінній,

Це домівка твоя і школа,

І гаряче сонячне коло. Батьківщина – це труд і свято, Батьківщина – це мама й тато,

Це твої найщиріші друзі,

І бджола у веснянім лузі. Батьківщина – це рідна мова,

Це дотримане чесне слово...Третя сторінка

Розквітай, прекрасна Україно! Рідна земле, матінко моя.

Хай лунає мова солов'їна,

Пісня неповторная твоя.

Вчитель: Наша рідна мова – українська. Це державна мова нашої України. Ми повинні добре вивчати її – мову наших дідів, прадідів, народу.

Доберіть прикметники до слова МОВА (яка?) (говорять діти) милозвучна, багатогранна, рідна, материнська, барвінкова, мила, лагідна, пісенна, щира, моя, солов'їна, різнобарвна, кольорова, барвиста, давня, прекрасна,


шовкова, джерельна, щедра, вічно молода, пестлива, чудова, багата, батьківська, заворожуюча, веселкова, райдужна...

Вчитель: Рідна мова найпрекрасніша, найкраща для людини, бо в ній усе, що є навколо, уся гама почуттів, уся гармонія світу. «Хто не любить своєї рідної мови, солодких святих звуків свого дитинства, не заслуговує на ім 'я людини» (Й-Г. Гердер).
Мова – це втілення думки людини,

Мова із рясту, любистку, роси.

Мова – це Всесвіт увесь для дитини,

Скільки в ній радості, щастя й краси.


Мова із поля, з дзвінкої криниці,

Мова вогненна й ласкава така!

Може твердішою бути від криці,

Може летіти, мов пташка легка.

Ти у гармонії з серцем народу, Мово! Моя Берегине свята! Маю від звуків твоїх насолоду –Ти найвеличніша, рідна, проста.

Бо рідна мова – це душа народу, Його поезія, і пісня, і казки. Оспівує він нею всю природу, Несе в своєму серці залюбки.


Бо в ній усе – і рушники з квітками,

І хліб та сіль, як гості на поріг.

Й свята Мадонна – мати з діточками,

І Матір Божа – вічний оберіг.

І верби, що схилилися на воду, Калини цвіт, дівочий ніжний спів. Все те найкраще, що в душі народу, Про що віками мріяв, що любив.
В садку вишневім засміялась хата,

З дитям за руку мати молода...

О! Мово рідна, щира та багата –

Ти треба як повітря і вода!

Як хліб і сіль, як росяне світання, В тобі живуть такі п'янкі слова! Любов, добро та трепетне кохання, Ти вічна, мово, щира та жива!
Четверта сторінка

3 джерела народної творчості

Проведення ігор «Склади прислів'я з двох частинок», конкурсу відгадування загадок «З якої це казки?», виконання народних пісень «Женчичок», «Сіяв мужик просо» і ін.


П'ята сторінка

Поетична

Вчитель: Діти, давайте закінчимо рядки вірша про Україну

Ось небо блакитне і сонце в зеніті! Моя Україна – найкраща... ( у світі)

Моя Україна – це ліс і озерця, безмежні степи і чарівні... (джерельця)

Красиві пейзажі і гори високі, маленькі струмочки і ріки... (глибокі)

Сади чарівні, мальовничії села, Моя Україна – це пісня... (весела)

Це щира, багата, як світ, її мова, Така мелодійна, крилата,... (чудова)

ЇЇ обереги – верба і калина, Найкраща у світі – моя ...(Україна)
Бо нам найрідніша Вітчизна і мати,

То як же нам, дітям, її ... (не кохати)

Вона дорога нам, і рідна, і мила,

Бо світ перед нами, як мати,... (відкрила)

Вітчизна свята, дорога Україна,

Для кожного з нас ти у світі... (єдина)Діти читають власні вірші про рідний край

Ансамбль дівчаток виконує пісню «А я – україночка»
Шоста сторінка

Красивий, щедрий рідний край
І наша мова солов'їна.

Люби, шануй, оберігай

Усе, що зветься Україна!

В річці рибонька сріблиться,

В небі райдуга іскриться.

Україна – край щасливий,

Серцю милий, незрадливий.

Сяє золотом пшениця,

Жито в полі колоситься.

Україна – край багатий – Хліб і сіль у кожній хаті.

В лузі соловей щебече,

В люльці підроста малеча.

Україна – край веселий – Лине пісня у оселях.

Діти співають пісню про Україну.
Україна – край барвистий,

Край зелений, шовковистий.

Україна – край прекрасний,

Многоликий, світлий, ясний.

Ніжна мова калинова –

Знань нових міцна основа.

Україна – мудрий край.

Ти люби, оберігай!

Мій край чудовий Україна!

Тут народились ти і я.

Тут над ставком верба й калина,

Чарівна пісня солов'я.

Україна – це ліс і долини,

Це широкі квітучі поля,

Це маленька щаслива дитина

І найкраща матуся моя.Дівчатка виконують пісню-танок «Ой у лузі калина»
Сьома сторінка

Вікторина «Моя Україна»

 • Яке місто є столицею нашої держави? (Київ)

 • Назвіть державні символи України? (Герб, Гімн, Прапор)

 • Який кущ вважають народним символом України? (Калина)

 • На честь кого було названо місто Київ? (На честь брата Кия)

 • Як називається Основний Закон нашої держави? (Конституція України)

 • Яка мова в Україні є державною? (Українська)

 • Яка найбільша річка в Україні? (Річка Дніпро)

 • Державний Герб України – це... (Тризуб)

 • Якого кольору Державний Прапор України? (Синьо-жовтого)

 • Урочиста пісня нашої держави – це... (Гімн України)

 • Найвищі гори в Україні – це... (Карпати)

 • Кого в родині називають берегинею? (Матусю)

 • Що матері дарують своїм дітям на щастя, на долю, виряджаючи в дорогу? (Вишитий рушник)

 • З чим українці зустрічають гостей? (З хлібом-сіллю)

 • Без чого не обходиться жодне свято Великодня? (Без Паски і крашанок)

 • Як називається символ, який українки одягають на голову? (Вінок)

 • Яка улюблена страва українців? (Сало, борщ, вареники)

 • Яка їжа є головною на Святий вечір? (Кутя)

За правильні відповіді діти отримують фішки. Хто набере найбільшу кількість фішок, той нагороджується значком «Юний розумник».

Вчитель підводить підсумок.

Діти виконують пісню «Україна – рідний край»: сл. Т. Пастух, муз. А. Хмарук
Орієнтовний зміст сценарію проведення Першого уроку в основній школі
Наш прапор, як літо – блакитне небо, золоті ниви.

Година спілкування для учнів 5-7 класів

Чуприна Марина Сергіївна, вчитель

іноземної мови гімназії №1 м Білої Церкви
Мета: ознайомити учнів з національними символами України, формувати національну свідомість школярів, виховувати патріотів рідної держави.

Обладнання: засоби мультимедіа

Оформлення: великий паперовий прапор-основа, квіточки з паперу блакитного та жовтого кольорів

Небеса блакитні сяють з глибини,

А пшеничні й житні мерехтять лани.

Образ цей не зблідне, хоч минуть жнива

Це знамено рідне – злото й синєва.

Прапор наш, як літо, в сонці майорить,

По долині жито, по горі блакить

Дмитро Павличко
Вчитель: Дозвольте привітати вас із першим уроком вашого першого дня у цьому навчальному році. Його тема буде такою ж урочистою, як і цей день. Про що ж ми говоритимемо? Пропоную зачитати тему Першого уроку.

Один з учнів читає вголос

Гадаю, Ви зрозумієте мене, якщо я скажу, що Прапор є символом нашої держави. Що таке символи?Варіанти відповідей учнів: символ – це предмет, який характеризує державу, відображає її побут, традиції, господарювання, історичне минуле, прагнення народу

Кожна країна світу обов'язково має свої символи. Україна – не виняток, і перший із її символів ми назвали. Які ще символи нашої держави Ви могли б назвати?Варіанти відповідей: символи України – Гімн, Герб, Прапор.

Вчитель створює таблицю на дошці – креслить чи прикріплює потрібні написи

Вчитель: А чи знаєте Ви, що означають названі Вами символи?

Гімн – це головна пісня, яка виконується в державі під час усіх урочистих подій. Герб – розпізнавальний знак держави. Прапор – полотнище певного кольору чи поєднання кольорів, часто з певним зображенням, прикріплене до держала чи шнура. Це офіційна емблема, символ суверенітету.

Вчитель: Кожен народ з повагою ставиться до своїх символів. Прапор і Герб є нашими святинями, тому їх потрібно шанувати і берегти. Під час виконання Державного Гімну всі повинні стояти.

Сьогодні ми пригадаємо історію Державного Прапора України. До речі, якого дня в Україні відзначають день Державного прапора?23 серпня – день Державного Прапора

2 вересня 1991 року над будинком Верховної Ради України було піднято синьо-жовтий прапор – символ незалежності та суверенітету нашої держави, 28 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила Державним прапором – синьо-жовтий. Але цьому передувала довга історія. Тож на вас чекає невелика розповідь, під час якої ви маєте бути дуже уважними.Міні-лекція

Державний Прапор як символ держави є втіленням національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення. Під його знаменом ми йшли до проголошення самостійної України, до перемоги. Це – прапор миролюбства. Він нагадує наше літо, коли небо над Україною таке синє, як покрови Пречистої Діви, і наші лани такі золоті, як паски на маминому столі.

В усі віки і в усіх народів Державний Прапор був однією з найвищих і найшанованіших святинь. Прапор символізував єдність земель і племен; збирав міста і краї в державу, а духовно й історично близькі етноси – в націю. Під прапором воїни вирушали в похід, з прапором виступали на захист своєї батьківщини. Прапор символізував стабільність держави й урочистість тих чи інших всенародних подій, свят, ритуалів.

З проголошенням незалежної України національні символи – гімн, прапор і герб – стали на сторожі утвердження самостійності і суверенітету держави. Прапор (у перекладі з праслов’янської мови – лечу, рухаюсь) – власне, прапор, стяг, корогва, значок, що виконує роль офіційного символу.

Сучасний український синьо-жовтий двоколір – один з найдавніших серед сучасних національних прапорів. Він відомий з античних часів. Відомо, що ще в дохристиянський період дві барви – жовта й синя – символізували Вогонь і Воду, що домінували в усіх народних звичаях і обрядах. За східнослов’янською міфологією одним з найсакральніших було свято літнього сонцестояння, більш відоме сьогодні як ніч на Івана Купала. Усі ритуали цього свята так чи інакше були пов’язані з вогнем і водою: вогняне колесо котиться до води, у річку пускають квіткові вінки, на яких запалені свічки та ін.. А найважливішим символом цих купальських обрядів була квітка – синьо-жовта квітка брат-і-сестра, відома ще як перестріч.

Древні стяги були у великій шані на Русі ще за часів язичництва, а після впровадження християнства вони освячувалися образом животворного Христа. Значення стягів, як святині, зростає – жодне військо без прапора не вирушало в похід і не виступало в бій.

Одна з версій щодо давньої української традиції поєднання жовтого й синього кольорів. За нею, слово «хохол», яким дехто зневажливо називає українців, – монгольського походження: «хох» – означає синій, голубий, небесний, «улу» – жовтий. Кінцева голосна зникає – маємо теперішнє звучання – хохол.

Історичні джерела донесли до нас скупі відомості про кольори прапорів Київської Русі. У 1910 році синій і жовтий кольори називали державними кольорами Давньої Русі, спадкоємницею якої була передусім Україна.

Під жовто-блакитними та малиновими стягами йшли в бій козаки і саме ці кольори можна побачити на гербах багатьох міст України.

­ – «...Бій одлунав. Жовто-сині знамена затріпотіли на станції знов...». Кожен, безперечно, пам'ятає ці слова з балади В. Сосюри. Адже саме з цього твору більшість громадян України вперше дізналися про саме існування національного прапора своєї держави.

Що ж до синьо-жовтого чи жовто-блакитного прапора, то він був оголошений радянською пропагандою “націоналістичним”, ідейно ворожим, і сама наявність такої “націоналістичної” символіки під час якихось зібрань була для комуністичного режиму достатньою підставою, щоб люди, які пропагували дану символіку, опинилися в сибірських таборах. Він зустрів шалений спротив тогочасної влади та їхніх посіпак, які зреклися своєї історії та мови. На прапороносців нацьковували хуліганів і «активістів». Прапори видирали, рвали і топтали ногами.

Перший український прапор піднято у Львові 1989 року.

Лише 28 січня 1992 сесія Верховної Ради нашої республіки більшістю голосів проголосила синьо-жовтий прапор Державним Прапором України. Це велика подія і велика наша перемога. Сьогодні наш прапор з написом «Україна» майорить на вершинах Гімалаїв, Ельбрусу і Кіліманджаро, а блакитно-жовта барва, як українська національна символіка, утвердилась на всіх материках планети. Ревно ж бережімо нашу святиню і стараймося ніколи й нічим не заплямувати її.

Вчитель: Чому саме синьо-жовті кольори є основою прапора?

Варіанти відповідей учнів

Для нашої, залитої світлом країни, жовтий і синій кольори були і є найкращими. Це чудово зрозумів наш український народ, вимальовуючи свої хати спершу в синє, а з затилля в жовте. Ці кольори давала народові любов до природи, яку він бачив сам у жовтій і лазуровій окрасці: золотистий степ, синє небо, синє море, ріки з жовтими очеретами і рудими скелями. Це ж і золотий вогонь свічок на вінках, що пливуть синіми водами рік на свято Івана Купала, фрески Софійського та Михайлівського соборів у Києві…

До слова, поєднання цих кольорів може трактуватися по-різному: це й чисте, мирне, безхмарне небо, що простягнулося над жовтою барвою хлібного лану – символом мирної праці й достатку, це й поєднання символів життя – Золотого Сонця у Синьому Небі. Однак, головна ідея синьо-жовтого полотнища проста – це велика Гармонія Неба, Сонця і Землі та всього, що є на ній сущого.

І, на завершення інформації – такий цікавий факт. Як відомо, кожен з нас має біополе, яке в певних умовах можна бачити довкола нашого тіла у вигляді різнобарвного світіння – аури. У барвах аури відбивається стан нашої психіки – байдужість мигтить сірим, гнів спалахує червоно-чорним, інтелект світиться жовто-золотистим, духовнісгь – голубим... Усе це здавна знали (і бачили) маги, рахмани і гностики усіх релігій, а сьогодні бачать екстрасенси і знає кожен, хто читає наукові й науково-популярні журнали, де часом вміщуються аурограми, кольорові фото аури тощо. Отже, блакитно-жовта барва аури – це барва інтелектуально і духовно розвиненої людини. Наші предки, для яких вона була природною, побачили в ній національний символ. Вони не вміли фотографувати, але вміли бачити ауру краще від нас.

Гідність прапора захищається як у самій країні, так і за її межами. Зневага до прапора розглядається як посягання на честь нації та держави; публічний глум над Державним Прапором України, а також над офіційно встановленим прапором іноземної держави є злочином. Саме тому передбачаються санкції за порушення встановленого порядку поводження з прапором.

23 серпня 2004 року на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України Указом Президента України було встановлено щорічно відзначати 23 серпня День Державного Прапора України.

Отже, дізналися ви багато. А тепер пропоную цікаву вікторину.

Зміст запитань вікторини


 1. Яким словом можна замінити поняття «символ»? (Знак, ознака)

 2. Коли вперше з’явилися синьо-жовті прапори? (В дохристиянські часи)

 3. Яка квітка вважалася священною в українців-язичників і чому? (брат-і-сестра, поєднання кольорів)

 4. Який колір використовувався козаками на полі бою поруч із синьо-жовтими стягами? (Малиновий)

 5. В якому місті було піднято український прапор у 1989 році? (У Львові)

 6. Як перекладається з праслов’янської мови слово «прапор»? (Лечу, рухаюсь)

 7. Назвіть якомога більше варіантів пояснень поєднань жовтого і блакитного.

 8. Коли в Україні святкується День Державного Прапора? (23 серпня).

 9. Коли сесія Верховної Ради проголосила синьо-жовтий прапор Державним Прапором України? (28.02.1998)

 10. Поясніть значення виразу: «Людина піднімається на Еверест для себе,

але прапор на Евересті вона встановлює для своєї країни» (Маргарет Тетчер).

І, на завершення, ми з вами створимо святковий подарунок нашій державі, та й нам самим. Кожен з вас отримав квіточку певного кольору. Напишіть на ній гарне побажання, мрію чи очікування.Діти виконують завдання., потім квіточки кріпляться на аркуш, у вигляді прапора

Вчитель: Прапор держави. Що це? Часто-густо наша молодь не замислюється над цим. Одна юна панночка навіть сказала: “Це один із видів святкових прикрас”. Але ж заради цього клаптика тканини люди віддавали своє життя. Тому, що це не просто красиве барвисте полотнище. Це символ нашої боротьби за свободу і незалежність, символ, який об’єднує людей різного віку і професій, наповнює їх патріотичним почуттям обов’язку захищати свою Вітчизну.

Державні символи – це святиня, і ставлення до них теж повинно бути святе. Хочеться, щоб і наші громадяни виконували гімн з таким трепетом, як це роблять американці.

Україна – країна краси; країна, в якій найбільше люблять волю і найменше знали її. Ви – майбутнє України. Тож своїми знаннями, працею, здобутками підносьте культуру, славте її. Будьте гідними своїх предків, любіть рідну землю, бережіть волю і незалежність України, поважайте свій народ і його мелодійну мову. Шануймо себе і свою гідність – будемо шановані іншими!
Під час написання сценарію години спілкування використано матеріали Глобальної мережі Інтернет
Орієнтовний зміст сценарію проведення Першого уроку у старшій школі
Година спілкування «Велична і свята, моя ти Україно»

Для старшокласників

Юлія Чижик,

викладач гуманітарно-педагогічного коледжу

Київського обласного інституту післядипломної

освіти педагогічних кадрів

Мета: удосконалити знання учнів про історію державних символів України, викликати інтерес до вивчення минулого нашого народу, сприяти вихованню патріотичних почуттів, національної гідності.

Оформлення: національна символіка: Державний Герб, Державний Прапор, Державний Гімн; виставка літератури з теми «Державні символи України».

Допоміжні матеріали: маркери, ватман.

Обладнання: стелаж виставковий.

Технічні засоби: музичний центр.

Велична і свята, моя ти Україно,

Лише тобі карать нас і судить.

Нам берегти тебе, Соборну і єдину,

І нам твою історію творить

Вступ

Звучить музика; літописець сидить за окремим столиком і пише гусячим пером на розгорнутому сувої, потім підводиться, бере в руки свій «пергамент» і читає

Літописець: До Вас, наших далеких нащадків, які будуть у Руській землі, звертаюся і прошу: не блудіть по білому світу з короткою пам'яттю, пам'ятайте про нас. Ми – коріння, з якого здійметься вгору ваше дерево.

З роману Р.Федорова «Отчий світильник»

Звучить пісня

«З роду в рід кладе життя мости, без коріння саду не цвісти.

Без стремління човен не пливе, без коріння сохне все живе»

Класний керівник: На землі, напевно, немає народів з «легкою» історією. Кожному народові випадали на долю важкі випробування, руйнівні війни, гніт завойовників. Але саме в роки найжорстокіших іспитів розкриваються сильні і слабкі національні риси. Чому так важливо не блудити по білому світу з короткою пам'яттю? Для чого потрібно знати своє коріння? Над цим ми разом поміркуємо під час сьогоднішньої розмови, здійснивши віртуальний екскурс у минулі роки і століття, пригадаємо історію державних символів України.

Запрошую всіх до нашого кола і пропоную взяти участь у грі «Конверт історичних запитань».Всі учасники по черзі витягують з конверта запитання і дають на нього відповідь. Якщо хтось відразу не зорієнтується, то на допомогу приходить енциклопедист. Енциклопедист починає говорити зі слів „Історична довідка...”

Завдання


для «Конверту історичних запитань»

  1. Які ви знаєте народні символи України?

  2. Назвіть державні символи України.

  3. Яке значення мав прапор під час бою?

  4. Що таке Державний Гімн?

  5. Що таке Державний Герб?

  6. Що таке геральдика?

  7. Що таке Державний Прапор?

  8. Вексилалогія – це...

  9. Якими словами розпочинався Гімн Російської імперії?

  10. Як розпочинався Державний Гімн УРСР?

  11. Які патріотичні пісні в Україні виконували роль гімну?

  12. Хто є автором слів Державного Гімну України?

  13. Хто написав музику до Державного гімну України?

  14. Як розпочинається Державний Гімн незалежної України?

  15. Тримати прапор на полі бою та пильно охороняти його було обов’язком вибраних воїнів. А як їх називали?

  16. Що таке символ?

  17. Ким за професією був Михайло Вербицький?

  18. Які Ви знаєте версії походження тризуба?

  19. В якій статті Конституції України визначено державні символи країни?

  20. Що символізують кольори на Державному Прапорі України?

  21. Де вперше прозвучав Державний Гімн „Ще не вмерла Україна і слава, і воля...”?

  22. Чи виконувався український Державний Гімн „Ще не вмерла Україна” у Радянській Україні?

  23. Чому тризуб золотистого, жовтого кольору?

  24. Східні слов’яни використовували символічні знаки на території України ще в період родоплемінного ладу. Який символ був у східних слов’ян?

  25. Хто є авторами християнського гімну „Боже великий. єдиний нам Україну храни”?

Класний керівник: Дякую всім, а зараз надамо слово нашому екскурсоводу та енциклопедисту.

Екскурсовод:

Тризуб – символ волі, слави,

Корінь гідності народу.

З ним боролись за свободу

Лицарів звитяжні лави

Енциклопедист: Історична довідка.

Чи знаєте ви, що Державний Герб – це офіційна емблема, зображувана на прапорах, грошових знаках, печатках, деяких офіційних документах тощо. Його мета – дати в умовних і лаконічних символах уявлення про державу, історію, суспільний і державний лад. Державний Герб України – тризуб символізує мир і творчу працю, спорідненість поколінь: він є продовженням глибинних геральдичних традицій українського народу.

Однієї думки щодо походження тризуба вчені не мають. Очевидно, що він був знаком князівської влади Рюриковичів. Є думка про скандинавське походження знаку. А. Молчанов припускає, що тризуб був печаткою дипломатичних і зовнішньоторговельних представників Київської Русі у відносинах з Візантією та іншими державами.

Тризуб графічно передає єдність жіночого і чоловічого начал, що породжує третю силу – синівське начало.Екскурсовод:

Вже скільки закривавлених століть

Тебе, Вкраїно, імені лишали.

То ж горді ми, у цю врочисту мить

Рівняйсь на Прапор незалежної держави!

Степів таврійських і карпатських гір

З’єднався колір синій і жовтавий.

Енциклопедист: Історична довідка.

Чи знаєте ви, що прапор як символ і засіб сигналізації виник за античних часів і поширився в Європі, включаючи сучасні українські землі в добу середньовіччя. Прапори поділяються на державні, міжнародні, територіальні, прапори військових і цивільних організацій тощо. За правилами вексилалогії порядок кольорів у багатоколірних прапорах ведеться зверху вниз – першим називається той колір, який є верхнім і так далі.Екскурсовод:

Коли Вкраїни Гімн велично

На честь держави пролунає,

То відчуваєш, як заклично

У серці гордість виростає.

Звучить Державний Гімн України

Енциклопедист: Історична довідка.

Гімн – це похвальна пісня, урочистий музичний твір на слова символічно-програмного змісту, вживається здебільшого як символ держави. За умовами жанру гімн розрахований на сприйняття та об’єднання найширших мас, тому його слова мають викликати в уяві яскраві знайомі образи, а урочиста мелодія – легко вкладатися в пам’ять мільйонів. Велична, піднесена музика гімну спирається, як правило, на ритм маршу: на закличну, впевнену інтонацію.Класний керівник: Дякую нашому екскурсоводу та енциклопедисту.

Як свідчать історичні джерела, східні слов’яни використовували символічні знаки ще в період родоплемінного ладу на території України. Кожен рід обожнював для себе якогось звіра, птаха, чи явище природи, маючи його за символ. Сьогодні кожна держава має свої символи – герб, прапор, гімн. Наша Київська область має свої символи, наше місто Біла Церква має свої символи, Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів має свій герб. А чому б нам з вами не створити символи нашої групи?Класний керівник об’єднує учнів у 3 групи. Перша група моделює варіант герба, друга група – варіант девіза, третя – варіант гімну групи. Після завершення роботи учні презентують свої моделі

Класний керівник: Дякуємо за презентацію. А зараз запрошую всіх присутніх зайняти свої місця в колі. Уявіть, що ви перенеслись в Україну 2050 року. Я тримаю в руках ці прапорці – символи України, які нагадують нам, що ми – українці, і від кожного з нас залежить майбутнє нашої держави.

Нехай кожен з вас візьме прапорець на згадку і спрогнозує майбутнє України за формулою: я бачу Україну…, я хотів би, щоб Україна… (продовжує свої думки)Учні висловлюють свої побажання

Література

 1. Бойко О.Д. Історія України: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 688 с.

 2. Моральне та громадянське виховання. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – С. 21-25.

 3. Сергійчук В.І. Національна символіка України: Наук.-худож. кн.: Для серед. та ст. шк. віку. – К.: Веселка, 1992. – 109 с.

 4. Українознавство: Посібник / Уклад.: В.Я. Мацюк, В.Г. Пугач. – К.: Зодіак-ЕКО, 1994. – 399 с.

 5. Українські символи / За ред. М.К. Дмитренка. – К.: Народознавство, 1994. – 140 с.


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Інформація про проведення Першого уроку у 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у 2010-2011 навчальному році
У зв’язку з відзначенням у 2010 році 65-ї річниці визволення України та перемоги у Великій Вітчизняній війні Урядом України 2010...
Інформація про проведення Першого уроку у 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації до організації та проведення Першого уроку у 2013-2014 навчальному році Чернігів 2013
Тарас Шевченко – совість України, її душа І оберіг (до 200-річчя від дня народження) : методичні рекомендації до організації та проведення...
Інформація про проведення Першого уроку у 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення першого уроку в 2014-2015 навчальному році

Інформація про проведення Першого уроку у 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації до проведення Першого уроку у 013-2014 навчальному році для учнів 5- класів

Інформація про проведення Першого уроку у 2010-2011 навчальному році iconКіровоградщині – 75 Розробки уроків І позакласних заходів для проведення Першого уроку в 2013/2014 навчальному році

Інформація про проведення Першого уроку у 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації для проведення в навчальних закладах області Першого уроку у 2014/2015 навчальному році на тему «Україна єдина країна»

Інформація про проведення Першого уроку у 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення Дня Знань І першого уроку в 2007 2008 навчальному році Друкується за рішенням вченої ради Кіровоградського

Інформація про проведення Першого уроку у 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації до проведення Першого уроку у старшій школі у 2013-2014 навчальному році черкаси 2013

Інформація про проведення Першого уроку у 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення у навчальних закладах міста Донецька першого уроку в 2013 2014 навчальному році На виконання Указу Президента України

Інформація про проведення Першого уроку у 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації до проведення Першого уроку, присвяченого 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка
М. В. Остроградського направляє методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2012 ­– 2013 навчальному році, присвяченого...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка