Інформація про школуСторінка1/10
Дата конвертації17.05.2017
Розмір1,48 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


І.ВСТУП. ПІДСУМКИ РОБОТИ ШКОЛИ ЗА 2012/2013 Н.Р.

Загальна інформація про школу.

Вишнівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів є комунальною власністю Балаклійської районної ради Харківської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Балаклійської РДА, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1959 році, земельна ділянка, на якій знаходиться школа, має площу 1,5 га.

Робота Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у 2012/2013 н.р. була організована відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації «Про підготовку до початку 2012/2013 н.р. в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладах Харківської області» за №316 від 15.06.2012 р., наказу відділу освіти Балаклійської райдержадміністрації «Про підготовку до початку 2012/2013 н.р. в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах Балаклійського району» за №235 від 18.06.2012 р., інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.08 № 1/9-61 «Щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Для обов’язкового здобуття початкової, основної та повної загальної середньої освіти в школі були створені необхідні умови, а саме:

- за учнями 1-4-х класів були закріплені класні кімнати, які забезпечені всім необхідним для проведення навчально-виховного процесу, обладнані ігрові куточки;

- учні 5-11-х класів навчалися за кабінетною системою;

- обладнані кабінети фізики, хімії та біології, української мови та літератури, російської мови та світової літератури, історії;

- усі кабінети мають бібліотечки з необхідною навчально-методичною літературою;

- шкільна бібліотека забезпечувала всіх учнів школи необхідними підручниками, додатковою науково-методичною та художньою літературою, а вчителі школи мали змогу користуватися крім науково-методичної та художньої літератури ще й періодичними виданнями з фахових дисциплін;

- уроки фізичної культури і здоров'я проводились у спортивному залі, обладнаному у пристосованому приміщенні, і на шкільному спортивному майданчику;

- школа має вихід до мережі Інтернет, що дає можливість учням і вчителям користуватися її потенціалом;

- у кожній класній кімнаті та навчальному кабінеті  обладнані куточки з національною символікою;

- у кожному кабінеті підвищеної небезпеки (фізики, інформатики, біології) комбінованій майстерні, спортивному залі обладнані куточки з охорони праці та безпеки життєдіяльності.


Кадрове забезпечення

У 2012/2013 навчальному році штатними працівниками Вишнівська загальноосвітня школа ІІІ ступенів була забезпечена на 100 %. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників, але зустрічається негативне явище, коли деякі вчителі викладають предмети не за фахом (інформатика, німецька мова, початкові класи). Настають часи, коли при підборі нових кадрів, розподілу годин, класного керівництва працедавець повинен враховувати багато факторів: фахову підготовку, ініціативність, працездатність, особисті та колективні якості, інші характеристики працівника. Цьому сприяє нове Положення про атестацію педагогічних працівників, що діє з минулого року. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння застосовувати інноваційні технології у навчанні, працювати з комп’ютером, оргтехнікою. Вже зараз ніхто не питає чи вміє вчитель користуватись цією технікою – діяльність вчителя повинна відповідати сучасним вимогам.

На початок 2012/2013 н.р. якісний склад педагогічного колективу становив:

спеціаліст вищої категорії – 8

спеціаліст І категорії – 2

спеціаліст ІІ категорії – 1

спеціаліст – 4

2 вчителів школи мають звання “Старший учитель”, 2 - «Вчитель-методист».

Всього за минулий рік навчальний план Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів містив 315 години предметів інваріантної та варіативної частини, курсів за вибором та факультативів. Це пов’язано зі зменшенням кількості учнів, а відповідно – класів, де навчання здійснюється індивідуально. Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становило 21 год.

У 2012/2013 навчальному році працювало 15 педагогів та 11 працівників з числа обслуговуючого персоналу.

Навчалось 78 учнів. Із них:

4 класи І ступеня – 22 учні;

5 класів ІІ ступеня –37 учнів;

2 класи ІІІ ступеня – 19 учнів.

Педагогічний колектив школи протягом навчального року працював над покращенням навчально-виховного процесу. Аналіз роботи педагогічного колективу показав, що вчителі в процесі своєї діяльності реалізували мету, яка була поставлена на початку навчального року в справі навчання, виховання і розвитку учнів.

Учителі школи у своїй роботі використовують нові педагогічні ідеї, передовий досвід, інноваційні технології навчання. Творчим досягненням педагогічного колективу є міжпредметна інтеграція, що має за мету реалізацію двох завдань, а саме: взаємоперевірка наявних знань, умінь та навичок з різних предметів та використання цих знань у певних умовах (реальних чи спеціально створених).Методична робота

У 2012/2013 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, концепції 12-річної загальноосвітньої школи, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі № 70 від 28.08.2012 р. “Про організацію науково-методичної роботи в 2012-2013 навчальному році.”

У школі діє певна система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми “Підвищення якості навчально-виховного процесу через удосконалення фахового рівня вчителів” та виконання таких завдань:

- поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів, організації навчання, організації роботи факультативів, гуртків, спецкурсів;

- підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

- залучення здібних та обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;

- підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя, ШМО учителів-предметників, творчих груп, проведення методичних тижнів тощо;

- підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

- удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

- забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;

- підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

- продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

- забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів;

- підвищення іміджу навчального закладу.

- поширення передового педагогічного досвіду працівників школи.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних, районних методичних об’єднань, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного куточка, де сконцентровані нормативні документи про освіту, аналітичні діаграми, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси, технічні засоби (комп’ютер, копіювальна техніка), тощо.

Результативною була робота всіх методичних об’єднань та груп. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів школи за минулий навчальний рік оцінюється хорошими показниками.

Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи. Використовуюься у навчально-виховному процесі також проектне навчання та інші.

Протягом року було проведено:

• науково-теоретичні семінари з питань «Організація пізнавальної діяльності. Інтелектуальні загально навчальні уміння і їх вплив на розвиток творчої пізнавальної активності учнів», «Формування здорового способу життя дитини – одне з головних завдань школи і сім’ї»;

• психолого-педагогічні семінари з питань «Стратегія і тактика педагогічної творчості», «Як зберегти психічне здоров’я»;

• засідання педагогічної ради «Про адаптацію учнів 1,5 класів», «Про хід реалізації проблеми школи: основні здобутки, проблеми, перспективи», «Шляхи активізації творчого пошуку вчителя», «Система правового виховання учнів на уроках і позаурочний час», «Науково-методичні основи сучасного уроку», «Індивідуальне навчання», «Роль класного керівника і вчителя-предметника у формуванні успішності учнів».

На базі школи було проведено прийом освітян Борівського району, де колеги мали змогу познайомитися із Вишнівською школою, системою роботи педагогічного колективу, досягненнями у методичній роботі, здобутками учнів і вчителів за останні роки.

Один із напрямків методичної роботи - створення картотеки, узагальнення та презентація матеріалів з досвіду роботи вчителів школи. Цього року узагальнено досвід роботи учителя географії Бузіної Л.В.

Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, районних семінарів, навчання на курсах підвищення кваліфікації, а також в рамках атестації.

З боку адміністрації школи надавалася допомога вчителям, які навчалися на курсах підвищення кваліфікації (Панченко Т.П., Грищенко Ю.М., Тригуб Н.Л.), проводилося індивідуальне консультування педагогів. Пройшли спецкурси за різним спрямуванням учителі-предметники (Бузіна Л.В., присвоєно вищу кваліфікаційну категорію).

Педагоги школи традиційно є активними учасниками ярмарки педтехнологій. У виставці-ярмарку педагогічних ідей і технологій «Розвиток педагогічної компетентності та професійної майстерності» взяла участь учитель початкових класів Грищенко Ю.М. за темою «Проектна діяльність в початковій школі». Робота відзначена районним відділом освіти.

Важливою ланкою методичної роботи є самоосвіта педагога. Адже самоосвіта є елементом виробничої діяльності кожного вчителя, який вільно обирає матеріал, прийоми і засоби роботи. Для нашої школи самоосвітня діяльність набуває особливого значення, тому що є сільською школою. Колектив перебуває, так сказати, у методичній ізоляції; віддаленість від культурного центру утруднює доступ до інформації. Учителі постійно оновлюють і поповнюють особисту бібліотечку методичною літературою, передплачують педагогічну пресу.

Важливим успіхом є створення шкільного web–сайту – один із перших сайтів закладів освіти Балаклійського району - відповідальна бібліотекар Немич Г.П.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі продовжувала роботу методична рада, до складу якої ввійшли директор школи, заступник директора з навчально-виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань. Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання: «Сучасний урок: місце вчителя і учня», «Методична грамотність як умова успішної педагогічної діяльності», «Педагогіка творчості», «Вивчення психології школяра як фактору підвищення активності навчання», «Аналіз результативності виступу учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін», «Підготовка та проведення ДПА в 4, 9, 11 класах»; «Розвивальне навчання: теорія і практика». Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, інших методичних заходів.

Протягом 2012/2013 н.р. було продовжено роботу методичних об’єднань вчителів-предметників, класних керівників, затверджено плани роботи, науково-методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку.

Методичне об’єднання учителів-словесників /Голова – Чемерис Л.Ф./ працювало згідно з ухваленим планом, спрямовуючи свою роботу на вирішення завдань: опрацювання інструктивно-методичної літератури; пошук і застосування інноваційних прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів; розвиток творчої духовно багатої особистості учня. Протягом року за планом відбувалися засідання методичного об’єднання, де вивчалися важливі методичні питання «Компетентнісний підхід у навчанні мови та літератури», «Формування гуманістичної особистості, відкритої для діалогу культур в режимі проблемного навчання», «Методика використання Інтернет-ресурсів у організації роботи учителів-словесників». Відповідно до графіка учителі-словесники здійснювали взаємовідвідування відкритих уроків, ділилися власними педагогічними знахідками, досвідом з колегами. Кожен такий урок супроводжувало активне обговорювання, обмін думками. Цікавим видалися уроки літератури: Чемерис Л.Ф. провела урок-дослідження в 6 класі, Ткаченко Т.М. – урок української мови в 11 класі «Готуємося до ЗНО. Словотвір». Зазначені уроки показали прагнення учителів до пошуку шляхів підвищення якості знань відповідно до сучасних вимог. Учні школи взяли участь у конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика. Організовувалися тематичні виставки, присвячені видатним літературним діячам. Учні школи взяли участь у І-ІІ етапах Всеукраїнських предметних олімпіад, у міжнародному конкурсі «Русский медвежонок – языкознание для всех» (15 учнів). Варто відзначити підготовлені на високому методичному рівні предметні тижні, Шевченківські дні.

Робота методичного об’єднання учителів математики /Голова – Городнич Л.Г./ впродовж року була спрямована на впровадження педагогічної науки у практичну діяльність, втілення ідеї співпраці вчителя і учня, творчий пошук, уміння тонко керувати процесом навчання, органічно поєднувати колективні форми роботи з груповими та індивідуальними. Основним завданням освіти в Україні є формування освіченої, творчої, компетентної особистості, становлення її фізичного і морального здоров’я. Саме під час навчання математики закладаються основи для того, щоб учень в майбутньому став справді активним, самостійним і відповідальним. Робота МО учителів математики в цьому навчальному році була спрямована на впровадження педагогічної науки в практичну діяльність, втілення ідеї співпраці учителя і учнів, творчий пошук, уміння тонко керувати процесом навчання, органічно поєднувати колективні форми роботи з груповими і індивідуальними. Члени МО займалися самоосвітою, підвищуючи свій науковий і методичний рівень. Систематично використовували історичний матеріал, що підвищувало інтерес до предмета, давало учням уявлення про математику як невід’ємну складову загальнолюдської культури. Науковому і методичному забезпеченню навчально-виховного процесу сприяли засідання МО, на яких розглядалися такі теоретичні питання: Застосування нестандартних форм навчання на уроках математики: теорія, практика, досвід; Розвиток математичної інтуїції; Тести на уроках математики – крок до ЗНО. На уроках математики використовувалися нестандартні форми навчання, новітні інтерактивні технології, які сприяли розвитку навчально-пізнавального інтересу. Проводилися відкриті уроки: урок-презентація у 9 класі «Арифметична прогресія» (Городнич Л.Г.), урок-подорож з елементами презентації у 6 класі «Рівняння» (Курило В.А.). Учні взяли участь у шкільному та районному етапах предметних олімпіад. За підсумками ІІ етапу учениця 10 класу Хист Лілія посіла ІV місце, учень 9 класу Бузін Євген – VІ місце. 23 учні взяли участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру». 18 учнів взяли участь у Всеукраїнській олімпіаді «Олімпус. Осіння сесія».

У 2012/2013 навчальному році методичне об’єднання вчителів природничого циклу, трудового навчання та фізичного виховання /Голова – Жукова Т.В./ спрямувало свою роботу на: пошуково-краєзнавчу роботу з метою виявлення творчих здібностей учнів та проведення позакласної роботи; використання інноваційних технологій на уроках біології, історії, географії; використання нетрадиційних форм і методів роботи на уроках з метою заінтересованості та розширення світогляду дитини; впровадження в практику сучасного передового досвіду; залучення учнів до історичної спадщини українського народу, села, дослідження традицій побуту місцевих жителів; прищеплення любові до рідного краю, бережного ставлення до навколишнього середовища, ведення здорового способу життя. На засіданнях МО обговорювалися питання про поширені у шкільній практиці різноманітні методи й засоби навчання, що сприяють активізації творчої діяльності учнів. У першу чергу зверталася увага на інтерактивні методи навчання, які допомагають розвиткові умінь набувати знання, систематизувати їх, використовувати на практиці. Проводилися відкриті уроки: урок – презентація у 9 класі «Народні промисли України», урок – змагання по темі «Літосфера»

у 6 класі «Сходження на вершину» (Бузіна Л.В.).

Методичне об’єднання учителів початкових класів /Голова – Панченко Т.П./ протягом року працювало над науково-методичною темою «Упровадження інноваційних технологій щодо формування змісту освіти та підвищення її якості». Основна мета діяльності МО – виявлення та максимальний розвиток індивідуально значущих позитивних задатків кожного учня, формування інтересу до пізнання, бажання та вміння навчатися, надання особистості можливості визначитися та реалізуватися у тій галузі діяльності, яка найбільше відповідає її потенційним здібностям. Проведено 5 засідань, на яких вивчалися питання інноваційні процеси у методиці викладання навчальних предметів і створювалися рекомендації для вчителів МО. У період між засіданнями члени МО проводили індивідуальні та групові консультації з питань навчально-виховного процесу, вивчали і впроваджували в практику досягнення психолого-педагогічної науки, передовий педагогічний досвід, проводили бесіди за круглим столом, методичні оперативки, брали участь у семінарах, конференціях. Важлива увага приділена була позакласній роботі. Варто відмітити «День бібліотеки» Грищенко Ю.М., «Новорічний калейдоскоп» Панченко Т.П., «Прощавай, початкова школо!» - Семенча В.І.; учні брали активну участь у конкурсах: «Кенгуру» - 5 учнів; Інтернет-олімпіада з природознавства – 2 учениці; Інтернет-олімпіада з біології – 2 учні. Традиційним є взаємовідвідування уроків. Чудовими видалися уроки Грищенко Ю.М. та Семенча В.І.

Підводячи підсумки проведеної роботи, можна впевнено говорити про сумлінне, відповідальне ставлення учителів до своєї роботи, про їхнє прагнення до самовдосконалення, до пошуку інноваційних прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів. Отже, слід зазначити, що методична робота у 2012/2013 н.р. проводилася на достатньому рівні.

Навчальна діяльність учнів

Протягом 2012/2013 навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно–зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2012 року всі діти мікрорайону школи охоплені навчанням в школі.

Навчальний рік закінчили

на високому рівні – 0; на достатньому рівні – 44 (52%);

на середньому рівні – 34 (47%); на початковому рівні – 2 (3%)

Із стін школи випущено 9 учнів 11 класу. З даного випуску вступили:

до вузів – 1; до технікумів – 4; до училищ – 3.

У 2012/2013 н.р. 9 клас закінчили 6 учнів, отримали свідоцтво звичайного зразка – 6 учнів. Всі учні продовжать навчання у 10 класі.

Навчальна практика у 5-8-х, 10-му класах проведена частково протягом року, частково в канікулярний період у відповідності до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Документація школи (фіксація рівня навчальних досягнень учнів у класних журналах, особових справах) велася з дотриманням єдиного мовного режиму. Систематично проводилася перевірка дотримання єдиного мовного режиму: стану ведення учнівських зошитів, щоденників.

Проведення та оцінювання практичних, лабораторних, самостійних робіт відбувалося згідно з навчальними програмами та оцінювалися згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів і враховувалися при тематичному оцінюванні.

Використовуючи курси за вибором, факультативні заняття створювалися умови для розвитку здібностей обдарованих дітей та заохочення їх до творчої самостійної роботи.

Важливим етапом в освіті 2012/2013 н.р. було впровадження Державного стандарту початкової освіти (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462). Це питання вивчалося на засіданні педагогічної ради (Протокол № 7 від 28.08.2012р.), на засіданні МО початкових класів (Протокол № 3 від 03.09.2012 р.). Викладання предметів у 1 класі велося за новою Програмою. Впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти вивчалося на засідання педагогічної ради (Протокол № 1 від 03.01.2013р.), на засідання МО учителів-словесників (Протокол № ! від 09.01.2013), на засідання МО учителів математики (Протокол № 3 від 04.01.2013 р.).

Відповідно до річного плану роботи школи проводилися контрольні роботи у 2 – 11 класах за текстами адміністрації з української мови, математики. Всі завдання для контрольних робіт були підібрані згідно програмового матеріалу, який вивчався в поточному навчальному році. Були включені питання репродуктивного, конструктивного і творчого характеру.

Учні 4 класу проходили ДПА з математики, української мови та українського читання.

Учні продемонстрували такі результати:
Навчальний предмет

Кіль-кість учнів 4 класів

Скла-дали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий 1-3 бала

середній 4-6 балів

достатній 7-9 балів

високий 10-12балів

Українська мова

6

6

-

-

4

2

Українська мова (читання)

6

6

-

-

4

2

Математика

6

6

-

1

3

2

Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Інформація про школу iconІнформація про конкурс II. Інформація про crdf global III. Загальна інформація про конкурс 3 IV. Вимоги до учасників 4
Кінцевий термін подання заявок: Вівторок, 15 червня 2016 р. (23: 59) за східним літнім часом США
Інформація про школу iconОсвіта “Оддали мене в школу рано. Не було, мабуть, мені й шести літ. Скінчив школу Повіз батько мене в Зіньків І віддав у Зіньківську міську двокласну школу. Зіньківську школу закінчив я року 1903-го з свідоцтвом
Та куди ж мені в ті чиновники, коли "мені тринадцятий минало" Повезла мене мати аж у Київ, у військово-фельдшерську школу, бо батько,...
Інформація про школу iconІван Франко про дітей І школу
Засідання гуртка “Літературне краєзнавство”для 5-9 класів з презентаціями та інсценізаціями творів І. Я. Франка про дітей І школу...
Інформація про школу iconУ 29 років він прийняв Павлиську школу, у якій пропрацював 23 роки. У школі не було ніякого обладнання, навчання проводилося в три зміни, на всю школу була всього одна керосинова лампа. До В. О

Інформація про школу iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри за 015 р. І узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри ІІ
Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового...
Інформація про школу iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Інформація про школу iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка