Інформації ( не забувайте про інтернет-ресурси). Пам’ятайте, будь-яка література це самостійне прочитання тексту твору. Бажаю наснаги у творчих пошуках! Тема 3: Київські неокласики М. ЗеровСкачати 87,43 Kb.
Дата конвертації02.02.2018
Розмір87,43 Kb.
ТипІнформації

Українська література

11 клас

Учитель Ніколашева Олена Олександрівна

Шановні одинадцятикласники!

При роботі над темами не забувайте працювати з матеріалами підручника з української літератури, а також – користуватись усіма доступними Вам джерелами інформації ( не забувайте про інтернет-ресурси). Пам’ятайте, будь-яка література – це самостійне прочитання тексту твору.
Бажаю наснаги у творчих пошуках!


Тема 3:Київські неокласики М.Зеров

Творчий,  літературознавчий  доробок  поетів-«неокласиків», талановитих дослідників літератури, яким судилося поповнити трагічний список жертв сталінського геноциду, — яскрава сторінка  історії української літератури, в якій знайдуть моральні та естетичні уроки не лише сучасні, а й прийдешні покоління.

З’ясуйте за словником літературознавчих термінів поняття «неокласицизм». Випишіть у зошит з української літератури наступні поняття.

Неокласики, доба «розстріляного відродження», творче кредо, філософічність, афористичність, лірика, сонет, ідейно-художній аналіз поезії, вітаїзм, зорові й слухові образи, майстерність, естетика.Підготуйте повідомлення про життєтворчість М. Зерова.

1890 р., 26 квітня — народився в м. Зінькові в родині вчителя.

1898–1900 рр. — навчання в Зінківській 2-класній школі.

1900–1903 рр. — навчання в Охтирській гімназії.

1903–1908 рр. — навчання в Першій Київській гімназії.

1908–1914 рр. — студент історико-філологічного факультету

Київського університету. Один із провідних діячів Київської української студентської громади.

1912 р. — початок літературної діяльності в журналі «Світло».

1914 р. — блискучий захист роботи «Літопис Грабянки», закінчення університету.

1914 р. — знайомство з майбутньою дружиною Софією Лободою.

1914–1917 рр. — викладач у Златопільській гімназії.

1917–1920 рр. — викладач латини в Другій українській державній гімназії ім. Кирило-Мефодіївського братства і Академії Наук.

1919 р. — редактор журналу «Книгар».

1920 р., 13 лютого — вінчання із Софією Лободою.

1920 р., травень — дійсний член філологічної секції Українського наукового товариства.

1920 р. — вийшла книга «Антологія римської поезії» у його перекладах українською.

1920 р. — вийшла книга «Нова українська поезія».

1920 р., жовтень — переїзд сім’ї в Баришівку; викладання історії у соціально-економічній школі.

1921 р. — вийшла збірка «Сонети і елегії».

1922–1933 рр. — професор, завідувач кафедри Київського ін-ституту народної освіти.

1924 р. — вийшли друком лекції з історії літератури «Нове українське письменство» (1798–1870 рр.).

1924 р. — вийшла збірка «Камена».

1924 р. — опублікована монографія «Нове українське письменство».

1924 р. — вийшла монографія «Леся Українка».

1926 р. — побачила світ збірка статей «До джерел».

1928–1929 рр. — приїзд до Полтави, зустріч з Г. Мафетом, О. Ковінькою.

1929 р. — вийшла збірка статей «Від Куліша до Винниченка».

1929 р. — свій архів передає до Всенародної бібліотеки України, складає бібліографію своїх творів.

1934 р., вересень — звільнення від викладацької роботи в університеті, позбавлення можливості займатися науковою роботою.

1934 р., листопад — смерть сина.

1934 р., грудень — переїзд до Москви.

1935 р., квітень — арешт.

1936 р., лютий — суд, вирок «терористові» — 10 років таборів.

1936 р., травень — вивезений на Соловки.

1937 р., вересень — останній лист дружині.

1937 р., жовтень — справу переглянуто й винесено вищу міру покарання.

1937 р., 3 листопада — розстріляний в урочищі Сандормох (Карелія).

1958 р., березень — реабілітований.Словникова робота

Сонет (sonetto — звучати) — ліричний вірш, що складається з чотирнадцяти рядків п’ятистопного або шестистопного ямба, власне, двох чотиривіршів (катрени) з перехресним римуванням та двох тривіршів (терцети) з усталеною схемою римування: абаб, абаб, ввд, еед або (рідше) перехресною абаб, абаб, вде, вде чи абаб, абаб ввд, еед і т. п.Микола Зеров називав сонет формою «ліро-епічної мініатюри окремої схеми».Найвищого розвитку досягає сонет у творчості неокласиків Миколи Зерова (його «Sonnetarium», виданий 1948 р. за кордоном, містить 85 оригінальних і 28 перекладних сонетів), Максима Рильського й інших.Розгадати кросворд

1. Назва журналу. Початок літературної діяльності М. Зерова.

2. Течія в літературі та мистецтві

3. Місто народження М. Зерова. 4. Чиї пое-

тичні рядки: «Перекладач, учений, критик і поет, / Закоханий в Елладу

і поетів Риму…»? 5. Назва Спілки пролетарських письменників

початку ХХ ст.

Самостійне виразне читання й коментування (аналіз) віршів М. Зерова «Саломея», «Київ з лівого берега», «Сон Святослава», «Incognito».

— Визначте «творче кредо» поетів-«неокласиків» за уривком із поезії М. Зерова.

Класична пластина і контур строгий 

І логіки залізна течія — 

Оце твоя, поезіє, дорога. 

Леконт де Ліль, Жозе Ередіа, 

Парнаських зір незахідне сузір’я 

Зведуть тебе на справжні верхогір’я.

Завдання

Знати матеріал про життєвий  і творчий шлях письменника,  уміти  аналізувати його  поезії,  розповідати  про  «неокласиків».

1. Скласти план повідомлення «Основні мотиви лірики М. Зерова».

2. Вивчити напам’ять одну з поезій М. Зерова, виписати вжиті художні засоби.Тема 4: М. Рильський. Філософічність, афористичність його лірики, пошук

душевної рівноваги, краси в житті та в душі

Виразне читання та аналіз віршів М. Рильського «Спинилось літо на порозі», «Поле чорніє», «Як Одіссей, натомлений блуканням», «Яблука доспіли, яблука червоні!», «Пером огненним вічність пише», «Шопен», уривків «Слова про рідну матір», «Мова» та ін.

У 1920-х роках М. Рильський належав до мистецького угрупування «неокласиків». Протягом десятиріччя вийшло десять книжок поезій, серед яких «Синя далечінь» (1922), «Поеми» (1925), «Крізь бурю і сніг» (1925), «Тринадцята весна» (1926), «Гомін і відгомін» (1926), «Де сходяться дороги» (1929) та декілька книжок поетичних перекладів. Як і решта неокласиків, Рильський безпосередньо своєю творчістю не реагував на політичні поезії й протягом 1920-х років цілковито ізолювався від радянської дійсності, лише подеколи в одвертій формі чи у вигляді іронічних відгуків виявляв обурення проти ідейно-політичної та літературної атмосфери, що панувала тоді. Така поведінка поета викликала гострі напади офіційної критики, що врешті закінчилася арештом НКВС у 1931 р., після чого він майже рік просидів у Лук’янівській тюрмі. Після ув’язнення Остап Вишня забрав його до себе в Харків на кілька днів у гості. Його товариші-неокласики М. Драй-Хмара, П. Филипович, М. Зеров були репресовані й загинули в концтаборах.

Створити презентацію-проект «Життя і творчість м. Т. Рильського»

1. Стилістичний експеримент «М. Рильський — перекладач»

Завдання: наведіть свій варіант перекладу з «Євгенія Онєгіна»,

порівняйте з майстерним перекладом поета-класика.

«Любви все возрасты покорны» («Коханню кожен вік підвладний»);

«Хандра ждала его на страже» («Нудьга на нього чатувала»);

«Шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой» («Шипіння спінених напоїв і пуншу пломінь голубий»).

2. Продовжіть думку

«Вірші юного поета свідчили…».

«Ліричний герой ранньої лірики…».

«Ранні поезії розкривають…».

Вірші М. Рильського вражають…, викликають у мене…, примушують замислитися…Завдання

1. Скласти піраміди життєвих цінностей Павла Тичини, Миколи Зерова та Максима Рильського. У кого життя змістовніше, духовно багатше?

2. Вивчити поезію М. Рильського (на вибір).

додаток до уроку

Тема 5: Є. Плужник — один із провідних поетів «розстріляного відродження». Життєвий і творчий шлях, тематика, проблематика, основні мотиви творчості

Письмово виконайте аналіз поезії Є. Плужника «Річний пісок…» або «Ніч… а човен — як срібний птах!..»

Євген Плужник… це літературне ім’я одного з найзначніших майстрів поетичного слова України XX ст. Скромний, гранично щирий і цілісний він стрімко прогресував як літератор уже у 20-х рр. ХХ ст. В облозі тоталітарної ночі сталінщини, яка злочинно перетворила наше відродження на розстріляне, поет-філософ до останніх днів на Соловках залишився вірним собі, власній шляхетній і чесній музі. З осягненням поетичної, прозової та драматургічної спадщини Є. Плужника його творчий внесок усвідомлюватиметься дедалі вагомішим.

За матеріалом підручника скласти хронологічну таблицю щодо життя і творчості Є.Плужника

Повторення визначень

Медитація (лат. meditatio — роздум) — жанр ліричної поезії, в якому автор розмірковує над проблемами онтологічного, екзистенціального спрямування, здебільшого схиляючись до філософських узагальнень. Їй найбільш властива така форма виявлення авторської свідомості, як суб’єктивований ліричний герой. Основні опозиції медитативної лірики: «людина — суспільство», «людина — людина», «людина — особистість», колізії морального характеру. Вона часто виступає як «контекст долі поета». Художньою настановою медитації постає аналіз душі, внутрішнього світу людини у співвідношенні з довкіллям. Звідси в медитативних віршах — інтонації-роздуми. Ліричний герой — друге ліричне «Я» поета; умовне літературознавче поняття, яким позначається коло ліричних творів певного автора, форма втілення його осяянь, думок, переживань. Разом із тим ліричний герой не ототожнюється з поетом, з його душевним станом, він живе своїм життям у новій художній дійсності. Між ними існує естетична єдність, певний естетичний ідеал, виражений у тексті віршованих творів. Ліричний герой водночас концентрує в собі естетичний досвід певного покоління, нації, людства.Ідейно-художній аналіз поезії «Для вас, історики майбутні…» за планом

1. Передісторія створення вірша.

2. Тема твору, його жанрові особливості.

3. Ідея вірша.

4. Основні поетичні образи, картини, відтворені у вірші, прийоми їх зображення.

5. Які думки й почуття ліричного героя втілені в поезії? Які художні засоби допомагають їх розкрити?

6. Особливості віршування (рима, римування, віршовий розмір).

7. Особливості строфічної будови.

8. Загальне враження від поезії.

Завдання:

Знати біографію поета, уміти характеризувати його творчість, аналізувати вірші. 

Один  із віршів вивчити напам’ять.

Додатки:

Схема аналізу ліричного твору

1. Короткі відомості про автора (передовсім ті, що допоможуть краще зрозуміти специфіку твору).

2. Історія написання і видання твору (у разі потреби).

3. Жанр твору (громадянська, інтимна, релігійна лірика тощо).

4. Провідний мотив твору.

5. Композиція твору (варто пам’ятати, що в ліричному творі сюжет відсутній, натомість увага зосереджується на певному почутті, виділяють такі композиційні етапи почуття:

а) вихідний момент у розвитку почуття;

б) розвиток почуття;

в) кульмінація (можлива);

г) резюме, або авторський висновок.

6. Ключові образи твору (звернімо увагу, що найчастіше визначальним у ліриці є образ ліричного героя – це умовна дійова особа, думки й почуття якої розкриваються у ліричному творі).

7. Які мовні засоби сприяють емоційному наснаженню твору (йдеться про лексику, тропи, фігури, фоніку), як саме?

8. Версифікація твору (рими, спосіб римування, віршовий розмір, вид строфи), її роль у розкритті провідного мотиву.

9. Підсумок.


Виконані завдання відсилати на адресу kontrolznanij@mail.ru або nikolashevaelena@gmail.com ,

підписуючи в рядку теми листа «6 клас. Укр.літераура. Іваненко І.»
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Біографія: Максим Рильський
2014 -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
2014 -> Управління культури, національностей та релігій київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Світлий шлях духовного прозріння»
2014 -> Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект
2014 -> Тема. Джон Кітс- англійський поет-лірик. Сонет «Про коника та цвіркуна»
2014 -> Програма навчальної дисципліни
2014 -> Конкурсу за обраним фахом Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
2014 -> При мзс україни


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Інформації ( не забувайте про інтернет-ресурси). Пам’ятайте, будь-яка література це самостійне прочитання тексту твору. Бажаю наснаги у творчих пошуках! Тема 3: Київські неокласики М. Зеров iconІнформації ( не забувайте про інтернет-ресурси). Пам’ятайте, будь-яка література це самостійне прочитання тексту твору. Бажаю наснаги у творчих пошуках!
При роботі над темами не забувайте працювати з матеріалами підручника з української літератури, а також – користуватись усіма доступними...
Інформації ( не забувайте про інтернет-ресурси). Пам’ятайте, будь-яка література це самостійне прочитання тексту твору. Бажаю наснаги у творчих пошуках! Тема 3: Київські неокласики М. Зеров iconКиївські неокласики
Тема: «Київські «неокласики». М. Зеров. Життєвий І творчий шлях, тематика, проблематика, основні мотиви творчості»
Інформації ( не забувайте про інтернет-ресурси). Пам’ятайте, будь-яка література це самостійне прочитання тексту твору. Бажаю наснаги у творчих пошуках! Тема 3: Київські неокласики М. Зеров iconУрок №5 Тема уроку. Київські «неокласики»
Тема уроку. Київські «неокласики». Микола зеров. Різногранний творчий шлях митця. «Київ — традиція». Філософічність, афористичність...
Інформації ( не забувайте про інтернет-ресурси). Пам’ятайте, будь-яка література це самостійне прочитання тексту твору. Бажаю наснаги у творчих пошуках! Тема 3: Київські неокласики М. Зеров iconКиївські “ неокласики ”. Микола Зеров. “ Київ – традиція ”, “ Чистий четвер ”. Різногранний творчий шлях М. Зерова
Київські " неокласики ". Микола Зеров. " Київ традиція ", " Чистий четвер ". Різногранний творчий шлях М. Зерова
Інформації ( не забувайте про інтернет-ресурси). Пам’ятайте, будь-яка література це самостійне прочитання тексту твору. Бажаю наснаги у творчих пошуках! Тема 3: Київські неокласики М. Зеров iconПовідомлення про виникнення особливої інформації у пат «вкф» Загальні
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
Інформації ( не забувайте про інтернет-ресурси). Пам’ятайте, будь-яка література це самостійне прочитання тексту твору. Бажаю наснаги у творчих пошуках! Тема 3: Київські неокласики М. Зеров iconЦитатний диктант дає можливість перевірити знання учнями тексту, висловлювань про письменника, творчість якого вивчається. Хронологічний
Література мистецтво слова, вона є носієм позитивної духовної енергії, яка здатна впливати на людину, допомагати їй за будь-яких...
Інформації ( не забувайте про інтернет-ресурси). Пам’ятайте, будь-яка література це самостійне прочитання тексту твору. Бажаю наснаги у творчих пошуках! Тема 3: Київські неокласики М. Зеров iconДержавна бібліотека україни для юнацтва гетьман мазепа: у пошуках історичної об’єктивності
Мазепа: у пошуках історичної об’єктивності є інформаційним ресурсом про життя та діяльність людини, яка доклала значних зусиль для...
Інформації ( не забувайте про інтернет-ресурси). Пам’ятайте, будь-яка література це самостійне прочитання тексту твору. Бажаю наснаги у творчих пошуках! Тема 3: Київські неокласики М. Зеров icon6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е
Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу. Методологія побудови підручника з предмету, додаткова навчальна література та...
Інформації ( не забувайте про інтернет-ресурси). Пам’ятайте, будь-яка література це самостійне прочитання тексту твору. Бажаю наснаги у творчих пошуках! Тема 3: Київські неокласики М. Зеров iconКлас: 10 Тема. У пошуках синього птаха». Педагогічна майстерня ціннісних орієнтацій у п’єсі – казці М. Метерлінка «Синій птах»
Адщиною,розкрити зміст п'єси «Синій птах», сприяти виробленню в учнів уміння працювати з додатковою літературою, визначати композиційні...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка