Інноваційні педагогічні технологіїСторінка1/3
Дата конвертації25.07.2017
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3

Ніжинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 17

Шкільний методичний кабінет

Каталог
"Інноваційні педагогічні технології"


Ніжин – 2013
Інноваційні педагогічні технології: Каталог. – Ніжин. –

ЗОШ І-Ш ступенів № 17. – 2013 р. - с.


Рекомендовано до друку методичною радою ЗОШ І-Ш ступенів № 17 (протокол №_____ від_________2013 р.)


До збірки увійшли матеріали з досвіду роботи учителів Ніжинської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 17 по впровадженню інноваційних технологій.

Призначено для молодих вчителів, вчителів з досвідом роботи, студентів педагогічних ВУЗів.

Упорядник – ЗДНВР Власенко Людмила Володимирівна.
Зміст

ст.


Передмова

 1. Здоров’язберігаючі технології на уроках біологіїі ( з досвіду роботи вчителя біології Власенко Т. Ф. ).

 2. Використання ІКТ на уроках географії ( з досвіду роботи вчителя географії Власенко Л. В. ).

 3. Метод проектів на уроках фізики ( з досвіду роботи вчителя фізики Смелянської О. В. ).

 4. Використання проектної технології на уроках української літератури ( з досвіду роботи вчителя української літератури Колоші Л. В. )

 5. Активізація мислення учнів за допомогою інтерактивних технологій на уроках математики(з досвіду роботи вчителя математики Дусь О. Ф. ).

 6. Технологія колективного способу навчання на уроках історії ( з досвіду роботи вчителя історії Ковалевської Н. І. ).

 7. Ігрові технології навчання у початковій школі ( з досвіду роботи вчителя початкових класів Линник Т. М. ).

 8. Ігрові технології на уроках англійської мови ( з досвіду роботи вчителів англійської мови Лазарєвої Ю. В., Костюченко О. В.).

 9. Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури ( з досвіду роботи вчителя української мови та літератури Алєксєєнко Н. В. ).

 10. Здоров’язберігаючі технології в ГПД ( з досвіду роботи вихователя ГПД Кавасіної С. О. ).

 11. Здоров’язберігаючі технології у початкових класах ( з досвіду роботи вчителя початкових класів Байбарак Н. І. ).

 12. Використання інтерактивної технології «Асоціативний кущ» ( з досвіду роботи вчителя початкових класів Чудак Н. М. ).

 13. Ігрова діяльність на уроках англійської мови ( з досвіду роботи вчителя англійської мови Заворотньої А. С. ).

 14. Технологія колективного навчання ( з досвіду роботи вчителя української мови Вовкодав О. І. ).

 15. Використання ІКТ на уроках музики ( з досвіду роботи вчителя музики Литвин О. Д. ).

 16. Здоров’язберігаючі технології у початкових класах ( з досвіду роботи вчителя початкових класів Миколенко Н. А. ).

 17. Використання технології групових творчих справ на уроках інформатики ( з досвіду роботи вчителя інформатики Пилипенко Л. Ю. ).

 18. Використання технології групової роботи ( з досвіду роботи вчителя початкових класів Росомахи Л. М. ).

 19. Використання ІКТ на уроках біології ( з досвіду роботи вчителя біології Степанової Л. В. ).

 20. Використання технології створення ситуації успіху на уроках фізкультури ( з досвіду роботи вчителя фізкультури Мовчана Ю. В. ).

 21. Використання інноваційних технологій на уроках хімії ( з досвіду роботи вчителя хімії Дмитренко А. П. ).

 22. Використання технології колективного способу навчання на уроках світової літератури ( з досвіду роботи вчителя світової літератури Кожухівської В. П. ).

 23. Використання методу проекту у діяльності класного керівника ( з досвіду роботи класного керівника Шепетун А. І. ).


Передмова

Освіта - один із найважливіших складників суспільства. З одного боку, вона залежить від процесів, що відбуваються в суспільстві, має швидко реагувати й відповідати стану науково-технічного прогресу, з іншого-впливає на всі сторони життя, оскільки готує фахівців, розвиває особистість та формує певні життєві погляди. Система освіти покликана підготувати людину до життя в умовах інформаційного світу. Саме тому впровадження й використання освітніх інноваційних педагогічних технологій заслуговує особливої уваги.

Сучасний етап розвитку інноваційних педагогічних технологій зумовлений багатьма чинниками.

Серед них:

-швидке зростання обсягу теоретичних знань, необхідних сучасній людині для формування її світогляду;

-інтернаціоналізація освітніх процесів; • швидке зростання рівня професійних вимог до спеціалістів які постійно треба вдосконалювати та розширювати;

 • швидке поширення в усі сфери діяльності інформаційно-комунікаційної мережі, яка зробила революцію в інформаійних технологіях .

Слід зазначити, що для ефективного впровадження нововведень потрібно мати чітко розроблені методи управління й організації інноваційних процесів. Тобто необхідно усвідомлювати, як має відбуватися впровадженя , засвоєння та подальший супровід інновації.

Методичні поради

по випровадженні інноваційних технологій в навчально-виховний процес :


 1. Будь впевнений в своїх силах.

 2. Знайди собі однодумців серед вчителів, батьків .

 3. Будь готовим до труднощів. Знай, що в любій новій справі є стадія розчарування.

 4. Детально опрацюй нормативно-правову базу .

 5. Май свою тактику .

 6. Навчись спостерігати за своїми діями з боку. Постійно аналізуй.

 7. Не зупиняйся на досягнутому.

 8. Все роби чинно та якісно.

 9. Постійно займайся самоосвітою .

 10. Удосконалюй навички роботи з комп”ютером .

Учителі Ніжинської школи №17 завжди йдуть у ногу з часом , тому активно впроваджують у практику своєї роботи сучасні інноваційні педагогічні технології . Результати роботи по впровадженню інноваційних технологій увійшли у збірку .

Сподіваюсь , що запропонована збірка буде корисною для для молодих вчителів , вчителів з досвідом роботи ,студентів педагогічних ВУЗів , атакож спонукатиме їх до нових педагогічних ідей .

ЗДНВР Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №17

Власенко Людмила Володимирівна


Здоров’язберігаючі технології на уроках біологіїі ( з досвіду роботи вчителя біології

Власенко Т. Ф. )
Тетяна Федорівна стала організаційним, ідейним, комунікативним центром творчого ядра колективу, спроможнього вирішувати складні педагогічні завдання. Однією із основних якостей характеру директора є почуття перспективного бачення прогресивних інноваційних напрямків розвитку педагогічної теорії та практики. За її власної ініціативи педагогічний колектив школи працює над проблемою “Від інноваційного змісту та здоров”язберігаючих технологій освіти через педагогічну майстерність учителя до формування особистості учня, підготовки його до життя в сучасних умовах”. . Школі надано статус експериментального закладу по цій проблемі.

Сьогодні в арсеналі роботи педагогічного колективу – обов’язкова ранкова гімнастика для учнів 1-4 класів, використання тренажерів для очей на 4-7 уроках у всіх класах, дихальні вправи, фізкультхвилинки, робота вчителів-початківців по методиці О.Дубогай “Навчання в русі”, спарені уроки, написання щомісяця тематичних диктантів в 5-9 класах, веселі перерви, щорічний моніторинг розвитку та досягнень дітей, відправлення листівок батькам 1-5 класів по різних проблемах психічного, духовного, фізичного здоров’я дітей; третій урок футболу, випуск щомісяця методичних бюлетенів, використання в 1-4 класах з метою корекції постави мішечків з йодованою сіллю і місць для корекції, куточки здоров’я, рубрики “Слово психологу” в кожному класі.

Ініціативність та цілеспрямованість Тетяни Федорівни передається і всьому колективу школи – чудовій команді однодумців, новаторів, творчих особистостей. Оптимальним середовищем, яке сприяє виявленню творчих можливостей як дорослих, так і дітей є створена в школі демократична, відкрита, емоційно насичена, позитивна атмосфера творчого співробітництва.

Системний підхід до роботи, конструктивність, вибір найефективніших шляхів розв’язання проблем, широке використання творчих, нестандартних форм і методів роботи, постійний пошук нових перспективних напрямків педагогічної діяльності, уміння проводити швидкий і точний психологічний аналіз ситуації, впевненість у своїх діях і вчинках, висока вимогливість до себе і оточуючих, інтелегентність, увага до людей, чуйність – далеко не повний перелік якостей, властивих Тетяні Федорівні Власенко, директора Ніжинської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 17, вчителя біології, Відмінника освіти, Вчителя-методиста, яку люблять, цінують і шанують колеги, учні, батьки, а також багато інших людей, які її знають.

Однією із основ її діяльності є принципи:


 • Будь вимогливою!

 • Будь справедливою!

 • Люби всіх дітей, як своїх!

 • Пам’ятай, що діти бачать у тобі взірець для наслідування!

 • Не згодний – критикуй, критикуєш – пропонуй, пропонуєш – втілюй у життя свою ідею.

Тетяна Федорівна ще є вчителем біології. Ефективність її уроків забезпечується:

- високим науковим обгрунтуванням стратегій і тактик керування пізнавальною діяльністю учнів на основі закономірності та принципів навчання. • творчим, нестандартним підходом до розв’язання конкретних завдань відповідно до наявних умов та можливостей;

 • напруженою, посильною, добре організованою і результативною пізнавальною працею всіх школярів;

 • обгрунтованим добором дидактичних засобів для досягнення поставленої мети;

 • ефективним використанням кожної робочої хвилини;

 • атмосферою демократизму, діловитості, стимулювання, відповідальністю за результати праці;

 • ретельною діагностикою причин, що впливають на якість занять, прогнозування ходу і наслідків навчально-виховного процесу, вибором на цій основі досконалої технології досягнення запланованих результатів.

Одним із шляхів удосконалення уроків Тетяни Федорівни є зацікавлення дітей матеріалом або формою проведення заняття. Наприклад, урок-подорож, урок-наукове відкриття, урок-здивування, урок-“брейн-ринг”, урок-вистава і т.д. Поглиблене знання з предмета здійснюється за рахунок міжпредметних зв’язків – інтегровані (бінарні) уроки з музикою, образотворчим мистецтвом, хімією, фізикою.

Уроки-казки, уроки-ігри, уроки-екскурсії пробуджують фантазію, розвивають емоційне сприйняття навчального матеріалу.

Уроки-практикуми, уроки фронтального та наукового експерименту, захисту творчих робіт сприяють проблемно-пошуковій, науково-дослідницькій, експериментальній роботі школярів.

Перед початком вивчення кожної теми вчитель обов’язково аналізує навчальний матеріал: • поняттєвий;

 • логічний (послідовність формування наукових понять та взаємозв’язок між ними);

 • психологічний (формування психологічних якостей, розумових операцій);

 • виховне значення;

 • дидактичний аналіз.

Важливим завданням навчальної діяльності Тетяни Федорівни є розвиток творчих здібностей школярів. Вона намагається залучити всіх учнів до розв’язання різноманітних творчих завдань: виконання вправ на виявлення протиріч, конструювання заданих ситуацій, завдань-головоломок, завдань-проблем, парадоксів.

Іноді Тетяна Федорівна на уроках проводить соціально-психологічні тренінги. Це серія психотехнічних вправ, виконаних у межах відведеного часу, спрямованих на розвиток цільових внутрішніх особистісних об’єктів. Серія вправ виконується так, щоб учасники ритмічно концентрувалися на бажаних формах поведінки та вчилися уникати небажаних.

Діяльність Тетяни Федорівни як вчителя біології щодо збереження та зміцнення здоров’я учнів вважається повноцінною та ефективною, бо в повній мірі, професійно та ефективно в єдиній системі реалізуються здоров’язберігаючі та здоров’яформуючі технології.

Здоров’язберігаючі – ті, що створюють безпечні умови для перебування, навчання, праці в школі та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особистостей та гігієнічних вимог), відповідності навчального та фізичного навантаження можливостям дитини.

До оздоровчих, Власенко Т.Ф., відносить – технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я: фізична підготовка, аромотерапія, загартування, гімнастика, масаж, музична терапія, фітотерапія.

На сьогодні на уроках біології можна спостерігати як застосовуються технолгії навчання здоров’ю – гігієнічне навчання (раціональне харчування, догляд за тілом тощо); вироблення життєвих навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо); профілактика травматизму та зловживання психоактивних речовин; статеве виховання.

В своїй педагогічній діяльності Власенко Т.Ф. приділяє належну увагу вихованню в учнів особистісних якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формування уявлень про здоров’я як цінність, посилення мотивації на ведення здорового способу життя, підвищення відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини.

Систематичний вплив на організм та психіку учня є успішним, бо доцільно використовуються методи здоров’язберігаючого впливу. Метою їх всіх вчитель бачить, - сформувати в учнів необхідні знання, вміння та навички здорового способу життя, навчити їх використовувати отримані знання в повсякденному житті.

Якщо аналізувати уроки Тетяни Федорівни з точки зору наявності умов збереження здоров’я дитини, то слід зазначити, що переважає чергування видів навчальної діяльності учнів. Середня тривалість одного виду навчально-пізнавальної діяльності не більше 10 хвилин. При цьому вчитель використовує методи педагогічного впливу на учнів: словесний, наочний, самостійної діяльності, аудівізуальний. Всього за урок 3-5 видів. Її уроки відзначаються методами вільного вибору: вільна бесіда, вибір виду навчальної діяльності, дискусія, рольова гра, самооцінка, самопізнання та ін. Обов’язково у змістовій частині уроку наявні знання, питання, пов’язані зі здоров’ям взагалі, зі здоровим способом життя, із простеженням логічних зв’язків між здоровим способом життя і здоров’ям, із формуванням навичок здорового способу життя, з вибором способу безпеки поведінки, ін. Позитивно впливає на результативність уроку психологічний клімат, який створюється за допомогою жартів, насмішок, наявних емоційних розрядок.

Темп її уроків швидкий. При цьому вчитель слідкує за рівнем стомленості учнів.

Збереженню психічного, фізичного здоров’я дітей сприяє і диференційоване навчання. Диференціацію Власенко Т.Ф. підпорядковує:


 • педагогічні зусилля, обсяг і вага педагогічної допомоги;

 • обсяг самостійної діяльності учня на заняттях.

Отже, основна ідея рівневої диференціації полягає у плануванні обсягу та якості засвоєння кожним учнем знань, умінь і навичок на індивідуальному рівні.

В 5-6 класах дитина формує уявлення про основні морально-етичні цінності, її провідною діяльністю є навчання, зростає здатність дитини до логічного мислення і самодисципліни, а також до спілкування з ровесниками та дорослими у відповідності до встановлених правил. Тому Власенко Т.Ф. велику увагу приділяє проблемам формування позитивної мотивації до навчання, організації пізнавальної діяльності, спілкуванню з природою та мистецтвом. Зважаючи на те, що школярі цього віку вразливі, у них переважає конкретно-образне мислення та нестійка увага, провідними формами роботи на уроках є тематичне малювання, рольові та імітаційні ігри, обговорення казок, фільмів, розвивальні вправи.

Тетяна Федорівна знає, що підлітковий вік – один із найважливіших етапів життя людини. У цьому багато джерел і починань всього подальшого становлення особистості. Розвиток психічних функцій підлітка сприяє розширенню пізнавального кругозору, опануванню регулятивною стороною поведінки і самодіяльності підлітка, прагненню до самовираження, збільшенню соціального простору, в якому встановлюються взаємовідносини з дорослими та однолітками. Тому, основною формою роботи на уроках в 7-8 класах є “мозкові штурми”, дискусії, виконання групових та індивідуальних завдань творчого характеру, рольові ігри, розв’язання різноманітних ситуацій морального вибору, анкетування та діагностування учнів з наступним аналізом отриманих результатів.

Враховуючи, що головною ознакою періоду юнацтва є потреба зайняти внутрішню позицію людини, вибрати професію, усвідомити себе членом суспільства, обрати свій життєвий план, основний акцент у роботі з учнями у цей період Тетяна Федорівна робить на основі досягнення життєвих цілей, аналізу суб’єктивних та об’єктивних ресурсів, які для цього їм знадобляться, формуванню життєвої компетентності. Важливу роль у цьому відіграють роздуми учнів про сенс життя, його цінність, співвідношення духовного та матеріального.

Своєю системою роботи Власенко Т.Ф. доводить, що завдання вчителя – психопрофілактична робота щодо подолання шкільної тривожності. Часто добрі виховні наміри обертаються серйозними психологічними травмами для дітей. Оцінювальне ставлення у вигляді ярликів, порівнянь, публічних рейтингів навчальної успішності (які перетворюються на рейтинги особистісної успішності, визнання чи показник обмеженості, некомпетентності, безпорадності, аутсайдерства). Створення ситуації успіху – основа педагогічної взаємодії. “Є успіх – є і бажання вчитися. Якщо одна невдача випливає за іншою, дитина якийсь час глибоко страждає, потім же ніжна тканина таємного куточка душі грубіє, дерев’яніє – і їй все байдуже...”. Власенко Т.Ф. виконує одне із найтонших і найскладніших завдань педагога – берегти і розвивати в дитині відчуття власної цінності, компетентності і значущості. Використовуючи можливості спілкування, навчання і різні ситуації, що виникають в класі, вчитель трансформує ці уявлення в позитивні, розвиває самосприйняття та потребу в самодосконаленні.

Заслуговує на увагу робота з вироблення культури навчальної праці. У кожного на парті є все необхідне. У результаті, при зміні одного виду роботи на інший не витрачається дорогоцінний час. Записи в зошитах, на дошці ведуться чітко й акуратно. Постійно організовується робота школярів з навчальним підручником.

Продумано та своєчасно дає вчитель домашнє завдання. Зміст його випливає з усього ходу уроку і носить творчий характер, активізує учнів самостійно робити висновки,поглиблювати і завершувати роботу, розпочату на уроці (вдосконалення вмінь, підготовка до оволодіння знаннями в класі, спостереження над предметами та явищами природи і праці, задоволення багатогранних інтелектуальних запитів). Учитель робить потрібні роз’яснення щодо виконання завдання і перевіряє рівень розуміння ходу його виконання учнями, попереджає учнів про можливі труднощі під час виконання завдання та дає рекомендації щодо їх подолання. Задаючи читати матеріал за підручником, педагог дає питання, над якими, читаючи, треба подумати. Задані практичні завдання орієнтовані на застосування, поглиблення знань, учитель показує, як треба зіставляти, осмислювати теоретичні закономірності з виконання даного завідання. Суттєву роль відіграє індивідуалізація домашнього завдання – це доказує, що вчитель вивчає можливості, здібності кожної дитини.

Роль естетичного виховання у формуванні духовного здоров’я особистості важко переоцінити. Особлмвого значення воно набуває в період технізації суспільних процесів, коли над “емоціо” переважає “раціо”, коли головним кредо в школах стали науки, оволодіння певною сумою знань, а не робота з учнями над розвитком почуття прекрасного, збагачення його духовного світу та моральності.

Власенко Т.Ф. найважливішим завданням естетичного виховання вважає – навчити дитину бачити в красі навколишнього світу духовне благородство, доброту, сердечність і на основі цього утверджувати прекрасне в собі. В житті кожної людини прекрасне завжди виступає як могутній духовний стимул. На уроках біології Власенко Т.Ф. процес формування духовного здоров’я носить цілісний,цілеспрямований, комплексний, систематичний, послідовний характер. Відвідуючи її уроки, можна у ньому умовно виділити кілька специфічних етапів.

На першому, в 5-6 класах, робота вчителя зводиться до практичного ознайомлення школярів із прекрасним в навколишньому світі. З метою показу краси рідної природи, формування любові до свого краю, міста, вулиці вчитель проводить екскурсії в поле, щоб показати його велич та життєдайну силу; в ліс, щоб розкрити його таємниці та роль у житті людини; до річки, озера чи ставка.

На наступному етапі, в 7-9 класах, Тетяна Федорівна формує в учнів естетичні уявлення, поняття, смаки. Найпростіші естетичні уявлення формуються в учнів початкових класів. Але вчитель розуміє, що соновна робота по зміцненню духовного здоров’я припадає на підлітковий вік та старшокласників, які спроможні глибше розуміти мистецтво і яким більшою мірою притаманні почуття переживання прекрасного. Цьому сприяє успішна реалізація міжпредметних зв’язків (літератури, образотворчого мистецтва, музики).

“Третій етап – це залучення учнів до художньої творчості і розвиток у них здібностей в галузі мистецтва” – говорить Власенко Т.Ф. Відвідуючи уроки, спостерігаємо, що цей етап відіграє надзвичайно важливу роль у формуванні духовного здоров’я дитини. Адже майже кожна дитина має художньо-творчі здібності, які належить розвивати, формувати. Ще в ранньому віці діти пробують свої сили в співах, малюванні, мистецтві слова. Варто лише розбудити в дитині художника, письменника – і її не втримати від творчості. Саме тому на уроках біології учні пишуть твори-ессе, казки, оповідання.

Формуючи духовне здоров’я дитини, належну увагу приділяє естетиці поведінки дітей. Ця робота проводиться як на уроках, так і позакласній роботі. На уроках виробляється культура збереження тиші і порядку, виховується дбайливе ставлення до книг і зошитів, меблів, обладнання, формується взаємоповага у спілкуванні вчителя з учнями, учня з його товаришами.

Працюючи над методичною проблемою збереження та зміцнення здоров’я дітей, цілком закономірно, що Власенко Т.Ф. має відповідну фахову підготовку до забезпечення учням валеологічної освіти. Важливе значення має змістовність та емоційність викладу вчителем навчального матеріалу з використанням педагогічно доцільного комплексу методів, засобів, форм та технологій навчання, відеофільмів, слайдів, навчальних екскурсій, зустріч з медиками різних профілів, психологом. Тому учні Тетяни Федорівни:

- ознайомлені з основними принципами та методами профілактики найпростіших інфекційних запхворювань, дитячого травматизму, нещасних випадків, отруєнь та дорожньо-транспортного травматизму; первинної профілактики найпоширеніших соматичних захворювань;

- мають навички особистої гігієни, орієнтованої на збереження та зміцнення власного здоров’я як важливого компонента загальнолюдської культури особистості;

- усвідомлюють, що людина є частиною природи, від екологічного стану якої залежить життя на Землі та здоров’я людства в цілому і кожної людини зокрема;

- мають стійку мотиваційну установку на здоровий спосіб життя як одну з основних умов збереження і зміцнення здоров’я;

- ознайомлені з можливостями медико-генетичних консультацій та принципами профілактики вроджених і спадкових захворювань.

Своє серце, своє життя Власенко Т.Ф. цілком віддає роботі, дітям. Ії робота в тому і полягає, щоб кожної хвилини, за будь-яких обставин бути тільки такою, якою хотіли б бачити її учні, колеги: доброю, життєрадісною, всебічно розвиненою, високо ерудованою, вимогливою, справедливою.

Досвід з проблеми “Психічний, психологічний, фізичний саморозвиток школярів, наукове розуміння ними здорового способу життя, програмування учнями своєї діяльності для зміцнення здоров’я” вивчався протягом 2008-2013 рр. ЗДНВР Власенко Л.В., розглянуто і схвалено на засіданні методичної ради школи (протокол № 3 від 08.01.2013 року), презентовано і схвалено на засіданні педагогічної ради (протокол № 6 від 10.01.2013 року).Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Інноваційні педагогічні технології iconСучасні педагогічні технології
План Історія виникнення технологічного підходу в освіті. Освітні І педагогічні технології. Технологія І методика. Теоретичні основи...
Інноваційні педагогічні технології iconКонсультація для вихователів з теми: «Використання методики М. Зайцева на заняттях з математики»
Локальні технології охоплюють лише окремі ланки педагогічного процесу І не пов´язані між собою. Модульні та локальні інноваційні...
Інноваційні педагогічні технології iconПрофільне навчання: досвід упровадження, інноваційні технології
Профільне навчання: досвід упровадження, інноваційні технології. Упор. Л. Ф. Пашко, О. П. Коваленко, Л.І. Симоненко – Полтава: поіппо,...
Інноваційні педагогічні технології iconПрактикум з проблеми : Інноваційні технології в роботі психолога днз з педагогічним колективом
Кеби Тетяни Анатоліївни Семінар практикум з проблеми : Інноваційні технології в роботі психолога днз з педагогічним колективом
Інноваційні педагогічні технології iconПрограма іспиту з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» 2011 р
Програму іспиту складено на основі робочої програми з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі»
Інноваційні педагогічні технології iconОсвіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології
Анотований каталог IV обласної виставки "Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології" /Київ облас....
Інноваційні педагогічні технології iconВчитель української мови та літератури Кальвін О. О. Чому саме інноваційні технології?

Інноваційні педагогічні технології icon«Школа маленьких патріотів»
Розділ виставки: Інноваційні технології патріотичного та військово-патріотичного виховання
Інноваційні педагогічні технології iconОсобистісно-орієнтовані системні педагогічні технології
...
Інноваційні педагогічні технології iconУрок я розглядаю як відкриту соціально-педагогічну систему для здобуття учнями якісної освіти. Вважаю, що компетентність формується у процесі власної діяльності (активності), тому самонавчання та співпраця
Упродовж останніх п’яти років я працювала над проблемою: «Інноваційні технології – ефективний засіб формування читацької компетентності...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка