Інноваційний підхід на заняттях гуртка «Юний інспектор дорожнього руху» Дидактичний посібникСторінка1/4
Дата конвертації17.04.2018
Розмір0,84 Mb.
  1   2   3   4
Інноваційний підхід на заняттях гуртка

«Юний інспектор дорожнього руху»

Дидактичний посібник

(для керівників гуртка ЮІР, педагогів-організаторів)

Хмельницький-2015
З досвіду роботи Софіян В.В., педагога-організатора спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 міста Хмельницького, вчитель першої кваліфікаційної категорії.

В посібнику розповідається про форми і методи навчання гуртківців, правила поведінки на вулицях і дорогах з метою попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму. До збірки ввійшли дидактичні ігри, сценарії занять

До вас я звертаюсь. Послухайте всі!

Завжди ви виконуйте правила ці.

Вони не складні, ти їх пам’ятай

Весь час будь уважним, про обережність подбай!

Передмова

Проблема аварійності, пов'язана з автомобільним транспортом, в останнє десятиліття набула особливої гостроти у зв'язку з невідповідністю дорожньо-транспортної інфраструктури потребам суспільства і держави в безпечному дорожньому русі, недостатньою ефективністю функціонування системи забезпечення безпеки дорожнього руху і вкрай низькою дисципліною учасників дорожнього руху. Щодня на дорогах України відбуваються дорожньо-транспортні пригоди, в результаті чого страждають діти, і, особливо, школярі молодших класів.

За даними прес-служби МВС щорічно на автошляхах України гинуть десятки і травмуються сотні дітей. У Департаменті ДАІ стверджують, що основна причина цього - незнання, або ігнорування неповнолітніми правилами дорожнього руху.

Оскільки безпека дорожнього руху стала важливою проблемою сьогодення, то на заняттях гуртка «Юний інспектор руху» учні вивчають правила дорожнього руху, в ігровій формі розв’язують життєві ситуації, що можуть виникнути з пішоходами на дорогах, ведуть роз’яснювальну роботи серед молодших школярів, проводять просвітницьку роботу з учнями середньої і старшої ланки.

Навчання в гуртку будується за принципами особистісно-орієнтованої освіти дітей та педагогіки розвитку, в центрі уваги яких – особистість дитини, яка реалізує свої можливості, проявляє та розвиває свої здібності й таланти.

Загони юних інспекторів руху - добровільні об’єднання школярів,які створюються з метою виховання в них віри в себе,в свої сили,професійної орієнтації,широкого залучення їх до організації пропаганди безпечної поведінки на вулицях і дорогах серед дітей молодшого та середнього віку.

Зміст роботи: вивчення Правил дорожнього руху,опанування методами щодо запобігання дитячого травматизму від автотранспорту і навичками надання першої допомоги потерпілому при дорожньо-транспортних пригодах, знайомство з оперативно-технічними засобами регулювання дорожнього руху, проведення виховних заходів.
Форми і методи навчання юних пішоходів в школі, поведінки на вулицях і дорогах з метою попередження дитячого травматизму

В умовах державотворення в Україні, яка стала на шлях відкритості та гуманістичних орієнтацій, поряд з питаннями про суспільний устрій, ключовими стають проблеми пошуку національної ідеї, ціннісних орієнтирів, виховного ідеалу, нових тенденцій в освіті.

Духовне оновлення нашої держави, процес демократизації суспільства передбачають створення сприятливих умов для утвердження атмосфери творчості, багатогранного розвитку особистості, її обдарованості. Завдання щодо виховання людей із високим творчим потенціалом постає не лише як актуальна проблема сучасної педагогічної науки, але і як соціальна необхідність.

Знання правил дорожнього руху повинні викликати у дітей інтерес до безпеки руху. При цьому слід враховувати вік учнів, їх схильності і загальний розвиток.

Підбір методів навчання забезпечує реалізацію цілей освіти, допомагає розвивати творчу особистість учня, формувати його життєві і соціальні компетенції, займати активну громадянську позицію. Прагнення створити людину, конкурентоздатну взаємодіяти зі світом ХХІ століття, зумовило вибір форм і методів занять гуртка ЮІР. Адже «Формування активної життєвої позиції учнів засобами інноваційних технологій» і є найактуальнішою темою, що сприяє реалізації завдань сьогодення:

 • забезпечення умов для розвитку творчої особистості дитини;

 • виконання завдань Національної доктрини розвитку освіти;

 • сприяння позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні;

 • забезпечення особистісно орієнтованої моделі навчання;

 • оригінальний підході до побудови структури занять.

Курс на інноваційний розвиток особистості відображений у Законі України «Про освіту», Національній доктрині розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), Закону України «Про інноваційну діяльність».

Термін «інновація» тлумачиться як оновлення, нововведення, новизна, цілеспрямована зміна. Теоретик інноваційної теорії Саймон Кузнець довів, що коли довгий час не впроваджується ніяких принципово важливих нововведень, тоді накопичується капітал застарілого зразка, що не сприяє зростанню продуктивності праці.

Ідеалом сучасного виховання є особистість не з енциклопедично розвиненою пам’яттю, а з гнучким розумом, зі швидкою реакцією на все нове, з повноцінними розвинутими потребами подальшого пізнання та самостійності, з творчими здібностями. 

Розвиток творчого потенціалу людини трактується сьогодні як основне завдання школи. Для реалізації їх потрібно насамперед розглянути учня не як суму зовнішніх впливів, а як цілісну, активну, діяльну істоту. Учень не об’єкт, а насамперед творець свого власного «Я»

Інтерактивні форми позакласної діяльності - форми організації навчального заняття або позакласного заходи, що передбачають посилений розумову працю, фізичну, комунікативну активність або швидке прийняття рішення. До таких форм можна віднести експрес-вікторини, мозковий штурм, естафети, міні-конкурси та ін.

Година спілкування – заняття - роздум, діалог, диспут, яке веде керівник.

Керівник – обирає тему спілкування та планує проведення години, спираючись на особливості запитів колективу.

Учні - виступають із підготовленими завчасно доповідями або повідомленнями за темою.

Година спілкування супроводжується демонстрацією підготовленого матеріалу, виставкою творчих робіт, демонстрацією слайдів тощо.

Анкета думок – форма проведення колективної або групової роботи, спрямованої на зібрання інформації про відношення дітей до певної події. Керівник – складає анкету із 1-2 запитаннями, в яких необхідно подати власну думку, ідею, ініціативу або пропозицію.

Учні – розмірковують, заповнюють анкету, обробляють зібрану інформацію та разом із вчителем підводять загальні підсумки, які виносять на спільне обговорення ( або з приймають спільне рішення без оголошення результатів).

Зустріч – форма проведення колективного, групового заходу на яке запрошуються гості ( представник громадської організації, підприємства, видатна людина, герой, ветеран, спеціаліст: юрист, лікар, бібліотекар, міліціонер тощо).

Керівник веде розмову, представляє запрошеного, задає запитання, розпочинає дискусію. Запрошена людина виступає із розповіддю, доповіддю, демонструє наочність, веде анонс подій, відповідає на запитання учнів, аргументує свої думки, пропонує доказові матеріали тощо.

Учні – слухають, обмірковують, задають запитання, приймають участь у дискусії.

Просвітницький тренінг – форма групової роботи, спрямована на набуття певних просвітницьких знань, яка проводиться у вигляді тренінгу.

Тренінг – це форма організації навчання, яка використовує інтерактивні методи і дає можливість учасникам під час спілкування в комфортній емоційній атмосфері обмінюватися досвідом й знаннями з метою отримання нових знань та засвоєння навичок, це цікавий процес пізнання себе та інших в довірливій атмосфері.

Просвітницький тренінг – це активне поширення знань, інформаційна підтримка та позитивний вплив й перетворення отриманих знань у реальні мотиви поведінки. Темою просвітницького тренінгу може стати ЗСЖ.

Керівник - організує проведення тренінгу за певними умовами, готує допоміжні матеріали, веде тренінгові заняття.

Учні – приймають участь у проведенні тренінгу, готують завдання в малих групах, обговорюють ситуації, презентують свої групові напрацювання.

Гра-експрес – форма проведення виховного заходу, яка організується керівником з метою підготовки термінової справи, що проходить у вигляді гри.

Цікава гра проводиться за певними правилами протягом обмеженого часу.

Керівник – готує сценарій проведення гри-експрес, обирає форму спілкування ( казкову, інформаційну, фантастичну, реальну тощо).

Учні – знайомляться із правилами гри, приймають активну участь у грі, виконують завдання для отримання творчого результату.

Після проведення гри керівник разом із учнями підводять підсумок гри-експрес, нагороджують переможців, учасників.

Рольова гра – форма проведення виховного заходу у вигляді гри, в якій розігруються певні ролі з метою вирішення виховних завдань або прийняття вірного рішення. Це може бути розігрування ситуації із розподілом ролей у діючій фірмі, фабриці зірок тощо.

Керівник – об’єднує учнів у малі групи та роздає невеликі завдання для виконання: програти ситуацію описану у завданні за ролями. Педагог виконує роль ведучого, який читає текст від автора.

Учні – обговорюють ситуацію, розподіляють ролі, а потім розігрують ситуацію, сюжет за ролями, які виконують (зі словами або пантомімою невербально).

Після проведення гри керівник разом із учнями підводять загальні підсумки, визначають кращого гравця, актора.

Вікторина – форма проведення виховного заходу у вигляді вікторини.

Керівник – готує завдання для проведення вікторини ( у вигляді тестів, запитань, невеликих завдань).

Учні – приймають участь у проведенні вікторини, подають відповіді.

Керівник оцінує участь дітей у вікторини, підводить підсумок вікторини, визначає кращих знавців.

Вікторина може бути тематичною ( за певною темою із області окремих предметів), загальною ( з різних областей знань) або з виховної тематики.

Колективна творча справа – форма виховної роботи, спрямовану на вирішення життєво важливих завдань, яка проводиться спільно дітьми і старшими – виконується, організується, задумується, вирішується, оцінюється під час яких відбувається розвиток колективістських, демократичних основ життя, самостійності та ініціативи дітей, самоуправління, активного відношення до оточуючого середовища.

КТС має декілька етапів:

1 підготовчий етап – вибір теми, кращих варіантів, пропозицій та одного варіанту для здійснення проекту.

2 етап – вибирається рада справи, яка спираючись на пропозиції опрацьовує обраний варіант, складається план дій.

3 етап – відбувається колективна підготовка справи, конкретизується план роботи, створюються мікроколективи ( або зведені бригади), кожна група готує сюрприз для інших.

4 етап – проведення КТС, здійснення конкретного плану, розроблені керівним органом з усіма корективами, які були винесені його учасниками підчас підготовки справи. Організатор слідкує за тим, як діти проводять справу, допомагає учням, координує їх.

5 етап – колективне підбивання підсумків, загальний збір на якому обговорюються досягнення, успіхи при проведенні справи, а також відокремлюються недоліки, помилки, аналізується участь всіх дітей для досягнення загального результату.

Жива газета – форма проведення пізнавальної і організаційної справи-огляду, що складається із серії коротких виступів, автори-виконавці яких в образній формі повідомляють про новини з життя колективу, дають оцінку справам та розкривають перспективу на майбутнє. За допомогою живої газети члени колективу оцінюють позитивні і негативні сторони життя протягом 15-20 хвилин.

Матеріалом для випуску газети може стати: позитивний досвід колективу, визначні події, конфлікти, плани, перспективи у розвитку колективу, привітання тощо.

Весь матеріал подається у вигляді сценок, „живих малюнків”, карикатур, шаржів, інтерв’ю, загадок, частівок, слайдів, демонстрації фотоматеріалів тощо.

Газета має певні рубрики, своїх кореспондентів, журналістів.

Керівник - організовує підготовку матеріалів до випуску газети, рецензує, доповнює, узагальнює їх.

Учні – працюють над створенням випуску газети, збирають та обробляють матеріал, готують свої виступи.

Усний журнал – форма проведення інформаційно-аналітичної діяльності учнів, в ході якої збирається, оброблюється інформація про важливі події із життя колективу або повідомлення про якийсь об’єкт тощо.

Керівник – організує роботу учнів, подає завдання, разом із учнями складає план підготовки випуску усного журналу, розробляє рубрики, організує проведення збору інформації.

Учні – працюють над випуском усного журналу, проводять збір інформації, фотографують, беруть інтерв’ю, проводять соціологічне опитування, анкетування, працюють над збором достовірної інформації про об’єкт або подію тощо.

Усний журнал проводиться у вигляді повідомлень за певними рубриками, демонстрацією фото, слайдів, розігруванням сценок.

Операція – форма проведення виховного заходу за невеликий час для надання термінової допомоги або проведення акції на вирішення проблеми.

Керівник - подає разом з учнями ідею до проведення операції, визначають термін, певні справи, складають план дій, визначають відповідальних.

Учні – приймають рішення про участь у операції, готують допоміжні матеріали, проводять справу, звітують про неї та разом із керівником відводять підсумки спільної роботи.

Виставка –конкурс – форма проведення колективної творчої справи, в ході якої учні спільно із дорослими учні презентують на виставку свої творчі наробки та приймають конкурсі на кращий експонат виставки.

Керівник – заздалегідь оголошує проведення виставки на певну тему, задає завдання учням на створення експонатів для виставки і висуває вимоги щодо їх оформлення. На дошці розміщує критерії щодо оцінювання робіт, обирає чи запрошує журі для проведення оцінювання дитячих робіт .

Учні - готують вироби, творчі роботи, оформлюють їх за прийнятими правилами і приймають участь у підготовці виставки.

Турнір – форма колективного або групового виховного заходу, спрямованого на визначення кращого у якійсь справі, творчості ( у мистецтві, спорті, літературі ).

Керівник – оголошує проведення турніру, разом із учнями приймають правила його проведення, обирають ведучого, визначають номінації, критерії оцінювання та складають сценарій проведення турніру та план підготовки турніру.

Учні – визначають учасників турніру, готуються до виступу, приймають активну участь у проведенні заходу.

Пошукова стежка – форма проведення колективного пошукового, дослідницького заходу, спрямованого на пошук достовірної інформації, невідомих сторінок із історії або пошук героїв, сторінок із життя видатних, відомих людей, ветеранів війни, героїв праці, ветеранів –вчителів тощо.

Керівник – разом із учнями визначають тему, об’єкти, пошукової діяльності, складають план дій, маршрут пошукової стежки, відповідальних за роботу. Разом із керівником учні складають карту пошукової стежки та визначають термін проведення пошукової роботи.

Учні – отримують завдання, проводять пошукову роботу у наміченому напрямку, збирають та обробляють інформацію, підводять підсумки роботи, а потім оформлюють результати у вигляді альбому, слайдів, книжки спогадів тощо.

Художня галерея – форма колективної виховної роботи, яка проводиться з метою презентації творчих досягнень учнів у вигляді оформлення художньої галереї із робіт учнів. Галерея оформлюється за тематикою, художнім стилем, віком виконавців тощо.

Керівник – заздалегідь пропонує учням створити творчі роботи (рисунки, картини, пано, ілюстрації до літературних творів) для організації у школі художньої галереї із робіт учнів, при цьому наголошуючи на вимоги щодо оформлення робіт та терміну на їх підготовки.

Учні – готують творчі роботи, малюють рисунки, оформлюють їх та презентують у класі для участі у галереї.

Конкурс-інсценізація – форма проведення виховного заходу, яка організується з метою розвитку творчих акторських здібностей учнів.

Керівник - пропонує учням, яких об’єднує у малі групи, обрати невелику п’єсу, або уривок із літературного твору, пісні для інсценізації.

Учні – обирають твір для інсценування, розподіляють ролі, проводять репетиції, обговорюють костюми, деталі декорацій та приймають активну участь у проведенні конкурсу.

Інтелектуальна гра – форма виховного заходу, яка проводиться у вигляді гри та спрямована на розвиток інтелектуальних здібностей учнів.

Керівник – пропонує учням підібрати завдання для інтелектуального конкурсу, створює творчу групу сценаристів.

Учні - пишуть сценарій , готують умови проведення гри, побирають завдання для конкурсу, які отримали від учнів класу і знаходять нові, обирають ведучого, готують оформлення та реквізит для проведення гри.

Турнір ораторів – форма колективної групової справи, яка проводиться із метою визначення вмінь учнів у колективі класу ( школи) ораторському мистецтву.

Керівник – готує теми для виступу ораторів, збирає пропозиції у дітей, проводить жеребкування серед учасників з метою визначення тем виступів, послідовності. Доводить до відома дітей вимоги щодо виступів: кількість хвилин, обґрунтованість, доказовість, чіткість, виразність, артистизм тощо.

Учні – вступають по черзі, дотримуючись вимог, критеріїв, намагаються розкрити тему за визначений час.

Моделювання розвивально-виховних ситуацій – форма колективної або групової діяльності під час якої проходить випробування артистичних, інтелектуальних, творчих вмінь учнів, моделювати поведінку, знаходити вірне рішення у складних ситуаціях, розробляти план дій, вигадувати можливі варіанти поведінки тощо.

Керівник – готує розвивально-виховні ситуації для спільного обговорення або розігрування учнями, об’єднує учнів у малі групи за лічилкою і надає можливість дітям змоделювати групове інсценування, імітацію, пантоміму на певну подану ситуацію і прийняти рішення щодо поведінки людини у ній.

Учні – у групі обговорюють подану ситуацію, розподіляють ролі, розігрують ситуацію за обраною спільно формою, підводять підсумки.

Захист проектів – форма проведення виховної роботи в ході якої відбувається захист підготовлених проектів ( або і створення творчих учнівських проектів).

Керівник – заздалегідь визначає із учнями проблеми які цікавлять дітей, об’єднує учнів у малі групи та пропонує за правилами створення проектів підготувати і презентувати проект. Далі керівник організує проведення захистів учнівських проектів та оцінює ці проекти за допомогою обраних критеріїв та запрошеного журі.

Учні - проходять такі етапи проектної діяльності: підготовчий - обрати тему проекту, скласти план дій, практико-виконавчий - зібрати та обробити інформацію, підготувати порт фоліо, заключний - презентувати свій проект для вчителів і учнів школи.

Можливий варіант створення і захист учнівських проектів під час проведення заходу або підготовка індивідуальних (або парних) учнівських проектів чи групових проектів за участю батьків.

Публічна вистава – форма проведення виховного заходу в ході якого відбувається проведення вистави на розсуд публіки.

Керівник – пропонує учням обрати п’єсу для підготовки вистави, обирає із числа учнів режисера, костюмера, декоратора, гримера, звукооператора, дизайнера тощо і організує проведення репетицій, разом із учнями планують хід проведення публічної вистави.

Учні - приймають участь у підготовці, рекламуванні і проведення вистави, запрошують глядачів і гостей на прем’єру вистави.

Рух учнівської молоді – форма організації колективної справи серед учнівської молоді, яка пропонує певні дії, спрямовані на підтримку ідей, починань, нових колективних традицій серед однолітків. Рух організовується за певних обставин: підготовці лідерів –волонтерів, які популяризують свої ідеї через просвітницьку, ораторську творчу діяльність, залучення однодумців.

Керівник – пропонує ідею щодо організації руху учнівської молоді, збирає колектив лідерів, разом із учнями планують діяльність, визначають дії кожного, терміни проведення, форми рекламування ідей та перелік корисних справ, які будуть проведені у ході організації руху молоді.

Учні – приймають участь у організації і проведенні заходу, розподіляють обов’язки, визначають терміни проведення.

Екскурсія – форма проведення колективного виховного заходу з метою ознайомлення із учнів із визначними історичними місцями регіону, країни, краєзнавчими особливостями місцевості, пам’ятками культури і мистецтва тощо.

Керівник – висуває пропозицію для учнів про організацію екскурсії, обирається рада справи, обговорюється маршрут екскурсії, речі, що потрібні у порозі.

Учні – обирають маршрут, складають список речей, які необхідні при організації екскурсії, вирішують термінові організаційні питання. Визначають дату проведення екскурсії.

Після проведення екскурсії учні випускають газету, інформаційний лист чи пишуть твір-спогад, збирають і оформлюють фото колаж тощо.

Колаж – форма проведення колективного творчого заходу, спрямованого на створення колективного колажу, в якому представленні різні види техніки.

Керівник - разом із учнями обирають тему, складають ескіз колажу, розподіляють роботу і підготовлюють матеріали для створення роботи.

Учні – розподіляють роботу, виконують свою ділянку роботи, працюють над колективним виконанням конання колажу.

Презентація – форма проведення колективного заходу, спрямованого на презентацію, демонстрацію творчих наробок колективу.

Керівник – пропонує учням обрати проблему, тему презентацій, разом із учнями проводять планування роботи, обирають форму проведення презентацій.

Учні – працюють над створенням презентацій, розподіляють об’єм роботи, терміни виконання, проводять репетиції.

Агітбригада – форма проведення виховної роботи в ході якого проходить творчий віршований, пісенний, театралізований виступ агітбригади за обраною темою.

Керівник –стає організатором створення колективу агітбригади, разом із учнями складає сценарій виступу агітбригади, планує виступ колективу в школі.

Учні – проводять репетиції, добирають музичне оформлення та демонстраційний матеріал ( плакати, слайди).

Прес – шоу - форма виховного заходу, який проводиться разом із представниками преси ( міської, районної, або шкільної ), спрямованого на огляд визначних подій із життя колективу. Для обговорення обирають статтю або кілька статей зміст яких цікавить усіх.

Керівник - створює групи журналістів, завданням яких є обговорення проблем, що висвітлюється у статтях.

Учні – обговорюють проблеми, висвітлюють події із життя колективу, готують свої виступи, готують демонстраційний матеріал, беруть бліц-інтерв’ю, обговорюють висновки із статті.

Теле-ревю – форма проведення виховного заходу на якому пропонується створення ситуації телевізійної програми, де обговорюється важлива, значуща проблема, яка є цікавою, актуальною для шкільного колективу.

Керівник – разом із учнями готує сценарій ревю, запрошує гостей, розподіляє ролі – телеведучих, кореспондентів, представників преси тощо.

Учні – готують сценарій, обговорюють питання оформлення зали, розподіляють ролі, готують матеріал для обговорення.

Брейн –ринг – форма проведення виховного заходу за прикладом телевізійної гри, в основі якої полягає змагання, де стартом є складне цікаве запитання, а фінішем – вірна відповідь. Необхідною умовою проведення є наявність декількох команд, які швидко реагують на запитання і за невеликий час приймають рішення і подають свою відповідь.

Керівник – пропонує проведення заходу та разом із учнями обирає тему брейн-рингу, формує команди, обирає капітанів і проводить збір запитань до рингу, назначає ведучого.

Учні – готуються командами до участі, збирають і обробляють інформацію за темою, планують роботу з оформленням зали.

Прес-конференція – форма проведення виховного заходу з метою пробудження інтересу до людей, подій в тій чи іншій країні.

Керівник – висуває пропозицію щодо організації прес – конференції. Разом із учнями обирає тему (або теми), які будуть обговорюватися на ній.

Учні – готують свої виступи, готують ролі « послів», які представляють різні країни ( партії) та представників преси, кореспондентів журнал, газет, що задають послам запитання.

Фоторепортаж – форма проведення виховного заходу, який організується із метою огляду, фото звіту важливої події із життя колективу.

Керівник – пропонує висвітлити подію, зібрати фотоматеріали і підготувати презентацію, фото звіт колективу.

Учні – збирають інформацію, готують відгуки, переглядають фото, беруть інтерв’ю, обговорюють форму представлення події у вигляді репортажу із журналу, газети.

Інтернет – шоу – форма проведення виховного заходу за допомогою використання інформаційних,телекомунікаційних технологій, засобів Інтернет.

Керівник – звертається за допомогою до вчителя інформатики, використовуючи можливості мультимедійного класу планує інтернет-зв'язок із учнями іншої школи.

Обирається тема спілкування, готуються веб-камера, засоби інтернет, обирається група зв’язківців, кореспондентів, журналістів.

Учні – розподіляють ролі, готуються до зв’язку, визначають терміни, хід зустрічі, готують веб-камеру, мультимедійний екран тощо.

Під час проведення сеансу зустрічі обговорюються спільні проблеми, пропонуються спільні рішення або корисні заходи, планується спільна виховна діяльність, проекти тощо.

Метод проектів

Метод проектів - в даний час найбільш популярний метод навчання серед вчителів-експериментаторів. Найбільш ефективне застосування проектного методу можливо з використанням комп'ютера. У проектному процесі виділяють три основні стадії, або фази. На першій висувається плідна ідея (змістовне ядро, сенс подальших дій). На другий (середній) - з недиференційованою ідеї вимальовується багатопланова панорама бажаного (побудова технології подальших дій або прийомів майбутньої запланованої моделі), Завершальна фаза проектування - складання проектно-технологічної документації.

Проектний метод передбачає принципово інший підхід: «Подумай, уяви, поміркуй над тим, яким шляхом і якими засобами це можна було б виконати».

Робота над проектом – процес творчий. Учень самостійно або під керівництвом учителя займається пошуком вирішення якоїсь проблеми, для цього потрібне не лише знання мови, але і володіння великим обсягом наочних знань, володіння творчими, комунікативними й інтелектуальними уміннями. Робота над проектами розвиває уяву, фантазію, творче мислення, самостійність й інші особові якості.

Метод проектів - одна з результативних технологій формування ключових життєвих компетентностей. Адже учні, працюючи над створенням проектів, навчаються критично мислити, чітко усвідомлювати, де і яким чином можна застосувати набуті знання, генерувати нові ідеї, грамотно працювати з інформацією, бути комунікабельними, постійно самовдосконалюватись. Метод проектів дає можливість учням бачити результат своєї роботи, встановлює зв’язок з життєвим досвідом, розвиває вміння ставити мету й здійснювати саморегуляцію діяльності. Учні самостійно отримують необхідні знання з різних джерел, вчаться користуватися здобутими знаннями для розв’язання пізнавальних й практичних завдань, розвивають комунікативні вміння. Всі ці знання і вміння необхідні учням для адаптації в житті. Проектна діяльність передбачає роботу в колективі. Працюючи в команді, учні вчаться взаємодіяти один з одним, вирішувати можливі конфлікти, набувати навичок етичного міжособистісного спілкування, брати відповідальність за вибір рішення, аналізувати результати діяльності.

Створення проекту проходить за певними етапами. В проектній діяльності виявляються три етапи:

1 етап – підготовчий

Відбувається підготовка проекту, визначається тема і мета проекту.

Учні: обговорення, пошук інформації.

Керівник: заява задуму, мотивація, допомога у постановці завдань.

Далі проходить планування проекту:

а) визначення джерел, засобів збору, методів аналізу інформації, засобів представлення результатів;

б) установлення критеріїв оцінки результату і процесу.

Учні: формулюють завдання і виробляють план дій.

Керівник: коректує, пропонує ідеї, висуває пропозиції.

2 етап – практико-виконавчий

Відбувається збір інформації (спостереження, робота з літературою, анкетування, експеримент).

Учні: збирають інформацію.

Керівник: спостерігає, непрямо керує діяльністю.

Далі проводиться аналіз інформації, формулювання висновків.

Учні: аналізують інформацію.

Керівник: коректує, спостерігає, радить.

Потім проходить оформлення результатів діяльності.

Учні: виконують технологічні операції, здійснюють самоконтроль.

Керівник: контроль за якістю оформлення.

3 етап – заключний:

На якому відбувається підготовка проекту до захисту. Подання й оцінка результатів (усний, письмовий звіт та оцінка результатів і процесу дослідження за вчасно встановленими критеріями), а далі презентація проекту, захист, оцінка проекту та оголошення результатів.

Учні: готують проект до презентації та захисту, подають критерії оцінки, презентують та захищають проект.

Керівник: оцінює проект.
Проект загону ЮІР

«Безпечний рух – твоє життя»

Вступ

1. Основні направлення діяльності загону в проекті

2. Механізм реалізації проекту

3. Очікувані результати проекту

4. Управлінська діяльність з інформаційного забезпечення

5. Умови реалізації проекту

Висновки

Вступ

Проект «Безпечний рух – твоє життя» направлений на системний підхід до рішення проблеми профілактики дорожньо-транспортного травматизму всіх суб’єктів навчального процесу, пошук нових форм і методів навчання правилам дорожнього руху, на формування рис пропагандиста правил дорожнього руху.

Проект сприяє охороні життя і здоров’ю юних громадян, захисту їх прав та інтересів шляхом попередження дорожньо-транспортних пригод, орієнтації на вибір майбутньої професії підростаючого покоління.

В межах проекта розробленні заходи з дітьми різного віку. Особлива увага приділена безпеці на дорогах серед учнів початкових класів.

Мета проекту: Формування в учнів свідомого та відповідального відношення до особистої безпеки і безпеки учасників дорожнього руху. Надбання системи знань та практичних навичок безпечної поведінки на дорогах.

Задачи проекту:

1.Вивчення правил дорожнього руху і безпечної поведінки на дорозі та вулиці.

2. Активізація пропагандистської діяльності юних інспекторів руху.

3. Формування й подальший розвиток навичок водіння велосипеду, відповідно до правил дорожнього руху.

Етапи проекту:

1. Підготовчий

2. Основний

3. Заключний

1. Основні направлення діяльності загону в проекті

Вивчення правил дорожнього руху пропонує поетапне знайомство з правилами дорожнього руху, з основними поняттями і термінами; обов’язками пішоходів, пасажирів; регулюванням дорожнього руху; видами перехресть; основними вимогами до руху велосипедів, мопедів

Вивчення велотехніки призначено сприянню укріплення здоров’я, формуванню умінь і навичок володіння велотехнікою. Застосовують такі методи як змагання та естафети. Це направлення вимагає вивчення технічних вимог до велосипеда, знайомство з правилами їзди на велосипеді, рух груп велосипедистів.

Надання першої медичної допомоги – це одне з направлень роботи гуртка. Навчання ведеться разом з медсестрою школи. У ході реалізації пропонується проведення теоретичних і практичних занять. Навчання проводиться поетапно: знакомство дорожніх пригод та їх характеристик; видами ран, способами їх обробки; видами кровотеч і способами їх зупинок; правилами накладання жгута; ознаками переломів, опіків і долікарська допомога при обмороженні; правилами транспортування поранених.

Шефська робота - це одне з направлень діяльності юних інспекторів руху, як система показу результатів, пропаганди правил і безпеки руху серед учнів, знання і практичні уміння, набування дітьми. З урахуванням віку підсумкові заняття мають різне оформлення. Наприклад, заняття для молодших школярів проводяться у вигляді казок. Для учнів середніх класів – у формі подорожей, ігор, вікторин, ділових ігор. Направлення вимагає реальних знань, умінь, навичок з кожного заняття, висловлювати особисте ставлення до вивченої теми.

Прес-центр відображує діяльність гуртка на стендах, пропонує інформацію для шкільної стінгазети, проводить конкурс плакатів, просвітницьку діяльність.

Біля школи юні інспектори руху проводять патрулювання.

2. Механізм реалізації проекту

На першому етапі формується загін, члени загону знайомляться з положенням про загін ЮІР. Штаб планує роботу. Керівник загону знайомить з правами і обов’язками юірівців. Підсумковим заходом даного етапу є свято «Посвята у юні інспектори руху».

Друга частина проекту містить розділи з основ безпечної поведінки на вулиці і на дорозі:

1. Вивчення правил дорожнього руху;

2. Вивчення правил водіння велосипеду;

3. Навчання надання першій медичній допомозі;

Реалізація діяльності направлена на забезпечення кожного учасника теоретичними знаннями та практичними навичками.

Вивчення правил тільки з позиції пішохода для учнів не враховуються інтереси, передбачені на заняттях вивчення правил для велосипедистів.

У проекті потрібно більше уваги приділити вимогам до велосипедиста, надання першої медичної допомоги.

Третя частина проекту – удосконалення отриманих знань, умінь відбувається за направленнями:

 1. організація у школі просвітницької діяльності;

 2. проведення бесід, випуск стінгазети, оформлення стендів, куточків,

 3. підготовка і проведення масових заходів;

 4. шефство над молодшими школярами (проведення бесід, вікторін, ігор. організація конкурсів малюнків;

 5. патрулювання біля школи перед початком і після закінчення уроків;

 6. робота з юними велосипедистами.

З метою підвищення активності гуртківців проводяться змагання серед них.

3. Очікуванні результати проекту

У результаті проекту серед вихованців мають відбутися зміни:

 1. Учні розуміють, що життя та здоров’я – одна з найважливіших цінностей;

 2. Вміння застосовувати свої знання по правилам дорожнього руху, допомагати людям у складних ситуаціях , вміння правильно орієнтуватися в ситуаціях на дорозі;

 3. Знання своїх прав та обов’язків;

 4. Повага до державних законів та правил;

 5. Вміння планувати, прогнозуровати свою діяльність;

 6. Попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму.

4. Управлінська діяльність з інформаційного забезпечення

 1. Інформування усіх учасників реалізації проекту;

 2. Розробка уроків занять, бесід, сценаріїв;

 3. Збір аналітичної інформації про хід реалізації проекту.

5. Умови реалізації проекту

Для успішного рішення задач потрібно:

 1. Інформаційно-методичний супровід;

 2. Використання аудіовізуальних засобів, співпраця з ЗМІ;

 3. Використання наглядності;

 4. Застосування особистісно-орінтованого навчання;

 5. Творче відношення до підготовки заходів.

Висновки

Творчий проект «Безпечний рух – твоє життя» був направлений на забезпечення свідомого засвоєння учнями правил дорожнього руху. Вироблення стереотипів відповідальності за свої дії.

Використання проектної методики дозволило активувати знання дітей, вдосконалити практичні навички, реалізувати їх творчі можливості. У результаті даного проекту загоном ЮІР були підготовлені і реалізовані види діяльності:

1. Учні провели дослідження, діагностику, склали план работи загону ЮІР.

2. Члени загону ЮІР оформили результати роботи и підготовили виступ на міському рівні.

3. Рефлексія роботы над проектом відбулася через роздуми про те, що не вдалося зробити у данному проекті, які питання потрібно обговорити, або розкрити у майбутньому.

4. Проект «Безпечний рух – твоє життя» сприяв:

- розвитку новим ефективним формам діяльності загону ЮІР;

- оформити маршрут безпеки «Безпечний рух – твоє життя»;

- створити мультимедійні презентації «Правила дорожнього руху», «Правила руху велосипедиста», «Наш загін ЮІР»;

- створити фотозвіт роботи загону ЮІР;

- скласти «Пам’ятки правил дорожнього руху»;

- організація виставки малюнків «Я знаю правила дорожнього руху»;

- виступи перед учнями початкової школи;

- виготовлення дорожних знаків для практичного застосування на

заняттях по ПДР.
Вікторина «Безпека руху»

Мета: виявити рівень знань учнів з правил дорожнього руху; узагальнити набуті знання учнів протягом навчання в школі; виховувати в учнів свідоме ставлення до вивчення правил дорожнього руху.

Обладнання: завдання для команд, малюнки, дорожні знаки.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Інноваційний підхід на заняттях гуртка «Юний інспектор дорожнього руху» Дидактичний посібник iconПрограма для молодих водіїв І початківців Громадські кампанії engineering (інжиніринг) Забезпечення безпеки дорожнього руху конструктивними елементами
Світова практика застосування автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, сучасні системи автофіксації та перспективи...
Інноваційний підхід на заняттях гуртка «Юний інспектор дорожнього руху» Дидактичний посібник iconКонтроль знань. Тематична контрольна робота
Методичний посібник «Інноваційний підхід до вивчення життєвого І творчого шляху Тараса Григоровича Шевченка в 9 класі»
Інноваційний підхід на заняттях гуртка «Юний інспектор дорожнього руху» Дидактичний посібник iconА. Ю. Кримського Шостак Г. С. Методика вивчення складних синтаксичних конструкцій на заняттях української мови методичний посібник Володимир-Волинський 2011
Шостак Г. С. Методика вивчення складних синтаксичних конструкцій на заняттях української мови: методичний посібник. – Ввпк, 2011....
Інноваційний підхід на заняттях гуртка «Юний інспектор дорожнього руху» Дидактичний посібник icon«Писанкарство в діаспорі» (робота членів гуртка «Юний художник» 9 клас) І. Стратегія проекту Тема проекту
Вчити спільно визначати цілі діяльності, планувати, розробляти, реалізовувати проект, брати на себе відповідальність за прийняття...
Інноваційний підхід на заняттях гуртка «Юний інспектор дорожнього руху» Дидактичний посібник iconДанило велланський: доля інтелектуала на тлі епохи науковий керівник: Барабаш Наталя Олександрівна, к. І. н, керівник гуртка «Юний науковець»
Криворізької Центрально-Міської гімназії Криворізької міської ради Дніпропетровської області
Інноваційний підхід на заняттях гуртка «Юний інспектор дорожнього руху» Дидактичний посібник icon“ Розумове виховання учнів шляхом залучення їх до інтелектуальних ігор ” з досвіду роботи керівника гуртка інтелектуальних ігор «Юний ерудит»
Комунальний заклад «навчально-виховне об’єднання «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №16- дитячий юнацький центр «лідер»...
Інноваційний підхід на заняттях гуртка «Юний інспектор дорожнього руху» Дидактичний посібник iconКомунальна установа
Програма гуртка «Вокальний спів» програма гуртка віа програма гуртка «Духових інструментів»
Інноваційний підхід на заняттях гуртка «Юний інспектор дорожнього руху» Дидактичний посібник iconВінницької міської ради» «Використання сучасних методів навчання на заняттях гуртка англійської мови у початковій школі»
Актуальність роботи полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку шкільної освіти однією з найбільш актуальних проблем, що вимагає...
Інноваційний підхід на заняттях гуртка «Юний інспектор дорожнього руху» Дидактичний посібник iconНавчально-методичний посібник Муровані Курилівці 2012 Серветник В. Г., керівник шахово-шашкового гуртка
Роль шахів І шашок у розвитку творчих здібностей дитини – Муровані Курилівці: Навчально-методичний посібник, 2012р. – 28 с
Інноваційний підхід на заняттях гуртка «Юний інспектор дорожнього руху» Дидактичний посібник iconКомунальний заклад "Запорізька обласна бібліотека для дітей "Юний читач"
В її віршах – історія народу: інформаційно-методичний матеріал / укладач Л. В. Данилова; Запорізька обласна бібліотека для дітей...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка