Інтегрований захід «Розстріляне слово» Історія, зарубіжна І українська літератури 20-30х р. ХхстСкачати 119,47 Kb.
Дата конвертації16.02.2018
Розмір119,47 Kb.

Інтегрований захід « Розстріляне слово »

Історія, зарубіжна і українська літератури 20-30х р. ХХст.


Мета: узагальнити знання, отриманні на уроках історії, зарубіжної та української літера тури; формувати почуття людської гідності, толерантності, несприйняття насильства; розширити кругозір старшокласників, прилучати до світового поетичного мистецтва.

Сцена прикрашена портретом Сталіна, під ним чорна і червона стрічка, яка розділяє прос- тір навпіл. На цій частині портрети письменників і поетів, репресованих сталінським режи мом. Звучить пісня «Широка страна моя родная ». Виходять діти-піонери.

1.Сталин ---это народ, что к победам идет

По вершинам подоблачных склонов.

Сталин---наши дела, Сталин---крылья орла,

Сталин---воля и ум миллионов.

2. Сталин---наша слава боевая,

Сталин---нашей юности полёт!

3.Отбросивши сказки о чуде,

Отняв у богов небеса,

Простые советские люди

Повсюду творят чудеса !

4.Клянёмся так на свете жить,

Как вождь великий жил.

И так же Родине служить,

Как Сталин ей служил !

Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!
Виходять учні, одягнені як арештанти, повільно стають перед піонерами.

Я помню тот Ванинский порт А в трюмах сидели зека,

И вид парохода угрюмый, Обнявшись как родные братья,

Как шли мы по трапу на борт И только порой с языка

В холодные мрачные трюмы. Срывались глухие проклятья.

На берег ложился туман, Будь проклята ты, Колыма,

Ревела стихия морская, Что прозвана чудной планетой!

Пред нами стоял Магадан, Сойдёшь поневоле с ума,

Столица Колымского края. Отсюда возврата уж нету…
Виходять Пам'ять, Історія, Совість.

Пам'ять: Багато раз ми повторювали слова « Ніхто не забутий, ніщо не забуто»--- і віддали

найглибшому забуттю мільйони наших громадян. Зі сльозами на очах ми слухали «Бухен-

вальдський набат», але не чули набата Колими, Печори, Соловків, архіпелага Гулаг.

А жертви сталінських репресій не мають навіть братських могил. Геноцид проти власного

народу, а імя йому одне--- Сталін.


Історія. Досьє. Сталін--- Іосіф Віссаріонович Джугашвілі народився в 1879 році, відомий

діяч Комуністичної партії Радянського Союзу. В 1922р Сталін був обраний генеральним

секретарем Центрального Комітету Російської Компартії. З 1941р Сталін—Голова Ради

Народних Комісарів, а потім Ради Міністрів СРСР. Політична воля Сталіна і уміння орга-

нізовувати людей створили йому авторитет і повагу в партії і народу. Разом з цим прояви-

лися і негативні риси особистості Сталіна. Незабаром з приходом Сталіна до влади, ство-

рюється адміністративно-командна система управління державою. Склалась така ситуація

що тільки одна людина в партії—Сталін—мав право на останнє вирішальне слово по всіх

питаннях життя партії і країни. Виникає культ особистосі Сталіна.

Найбільш трагічні наслідки культу особистості—це масові репресії громадян країни.

Сваволя і беззаконня ґрунтувалися на помилковій теорії «загострення класової боротьби

в процесі будівництва соціалізму», використовувалися навмисні фальсифікації, наговори,

наклепи, доноси.

Совість. Та невже в той час всі мовчали, не помічаючи нічого, не повставали на захист

правди і справедливості?

Історія. Звичайно, ні! Мужні борці піднімали свій голос на захист честі і справедливості, але засліплений ейфорією народ, сприймав їх як ворогів. І доля борців складалася трагічно

Ось перед нами відкритий лист Сталіну від 17 серпня 1937року. Автор цього листа

Федір Федорович Раскольніков—герой громадянської війни, журналіст,дипломат. Відкри-

тий лист Сталіну останній подвиг Федора Раскольнікова.

Відкритий лист Сталіну.

Ви розстріляли вірних соратників Леніна: Камєнєва,Зіновієва, Бухаріна,Рикова. Безвин-

них—і ви це добре знали! Де стара гвардія? Її немає в живих, ви розстріляли її, Сталін.

Ви примусили тих, хто йшов за вами з болем і огидою крокувати по калюжах крові вчора-

шніх товаришів і друзів. Все задихається і вимирає. Ви позбавили внутрішньої свободи

працю вченого, письменника, художника. Ви нещадно знищуєте талановитих, але особис-

то вам невгодних письменників. Де Борис Пільняк? Де Михайло Кольцов? Ви арештували

їх, Сталін!
Учень-декламатор. Вірш Б. Окуджави.

Ну что, генералиссимус прекрасный, Когда свои усы блаженно холил,

Потомки, говоришь, к тебе пристрастны ! Москву обозревая из окна?

Их не угомонить, не упросить… Ну что, генералиссимус прекрасный?

Одни тебя мордуют и поносят, Твои клешни сегодня безопасны--

Другие все малюют и возносят, Опасен силуэт твой с низким лбом.

И молятся и жаждут воскресить! Я счёта не веду былым потерям,

Лежишь в земле на площади на Красной… Но, пусть в своем возмездье и умерен,

Уж не от крови ль красная она, Я не прощаю, помня о былом.

Которую ты пригорошнями пролил,


Пам'ять Тільки в 30-ті роки в країні було репресовано більше як 1000 літераторів. Біля

п’ятисот із них—українські письменники.

Совість.Повернути людям право на пам'ять .Адже нас так довго вчили, що ні сталінських

репресій, ні хрущовських бульдозерів, які закопували картини художників-модерністів, ні

брєжнівських божевілень, в яких сиділи здорові люди тільки за те, що не вписувалися в ра

мки системи, не було. Комусь потрібно було, щоб почуття пам яті, право на пам'ять зник-

ло в наших душах.
Пам'ять. Так, можна вбити людину, знищити пам'ять про неї. Але не можна примусити за-

мовкнути вічно живе Слово, яке зберегло для нас, потомків, свідчення сучасників того

кривавого лихоліття.
Виходить учениця в ролі Анни Ахматової.

В страшные годы ежовщины я провела 17 месяцев в тюремных очередях. Как-то раз кто

то меня опознал. Тогда стоящая за мной женщина, очнулась от свойственного нам всем

оцепенения и спросила меня на ухо( там все говорили шёпотом ) :

--А это вы можете описать ?

И я сказала :

-- Могу.

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было её лицом. Так возникла

поэма « Реквием», которая стала памятником той кровавой эпохе—сталинского террора и ни в чём невинных жертв идеологической борьбы.

Реквием


Это было, когда улыбался И короткую песню разлуки

Только мёртвый, спокойствию рад. Паровозные пели гудки.

И ненужным привеском болтался Звёзды смерти стояли над нами,

Возле тюрем своих Ленинград. И безвинная корчилась Русь

И когда, обезумев от муки, Под кровавыми сапогами

Шли уже осужденных полки, И под шинами чёрных Марусь.


Совість . В таких чергах, що тягнулися сумним ланцюгом по всій країні, вистоювали дні,

місяці матері, дружини, сестри багатьох письменників, твори, яких ми тепер вважаємо

золотим фондом світової літератури.
Виходить учень в ролі Миколи Хвильового.

Моє літературне ім’я Микола Хвильовий. Все моє життя і вся моя творчість пов’язані з

Україною. Відданою любов’ю сина любив я свою Україну, народ, його культуру і пре-

красну мову. Йому я присвятив свої поетичні відкровення. Вони були пройняті духом ре-

волюційної романтики, адже я зі зброєю в руках захищав здобутки революції. Чи міг я

подумати, що світла хвиля ідеї перебудови світу винесе із темряви історії сталінські тира-

нію і деспотизм, які принесли страждання і голодну смерть мільйонам моїх земляків, зни-

щили цілу генерацію талановитих українських поетів і письменників, творців нової літера-

тури ?

Покидаючи це життя, я зберігаю вірність чистим ідеалам революції і надіюсь, що мій на-род здобуде справжню свободу і щастя.

Історія. Микола Хвильовий прожив 39 років. 13 травня 1933р він застрелився в своєму ро

бочому кабінеті, залишивши передсмертну записку: «Арешт Михайла Ялового—це розст

ріл цілої генерації. За що ? За те, що ми були найщирішими комуністами ?

Хай живе Комуністична партія !»
Совість . Так, найщиріші комуністи не потрібні були Сталіну. Вони виступали проти збе-

реження влади в одних руках, хай навіть у руках вождя і батька всіх народів товариша

Сталіна. Вони бачили всі фатальні помилки, які вели до встановлення кривавого культу

особистості . Хвильовий насмілився виступити проти політики одержавлення художньої

творчості, мистецтва.
Звучить пісня « Широка страна моя родная »

Виходять учні—Борис Пастернак і Осип Мандельштам

О. Мандельштам :

--Боря, послушай, это я вчера написал.

Мы живём, под собою не чуя страны, А вокруг него сброд тонкошеих вождей,

Наши речи за десять шагов не слышны, Он играет услугами полулюдей.

А где хватит на полразговорца, Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,

Там припомнят кремлёвского горца. Он один лишь бабачит и тычет.

Его толстые пальцы, как черви, жирны, Как подкову, дарит за указом указ—

А слова, как пудовые гири, верны, Кому в пах, кому в лоб, кому в глаз.

Тараканьи смеются глазища Что ни казнь у него—то малина.

И сияют его голенища. И широкая грудь осетина.

Борис Пастернак

--Осип, кто-нибудь, кроме меня, знает эти стихи ?

--Я их читал одной женщине.

--Но больше никому ?

-- Нет.

--Тогда уничтожь их немедленно ! Не будь дураком, они ничего не изменят, но ты погиб-нешь. Обещай, что ты это сделаешь !

--Обещаю.


Пам'ять . А через деякий час стало відомо, що поета Осипа Мандельштама арештували.

Причиною арешта став відомий нам вірш, а де могила поета невідомо і по цей час.

Мандельштам загинув у таборі на Соловках.
Історія. Твори Осипа Мандельштама не друкувалися в Радянському Союзі більше 40 років.

Лише в 1973році вийшла невелика збірка, в якій були спеціально відібрані вірші і спеціаль-

но відкорегована біографія поета.
Виходить учень в ролі Миколи Вороного.

Душа бажає скинуть пута, І чи можливо без утрати

Що в їх здавен закута, Свобідний творчий дух скувати ?

Бажає ширшого простору— І хто Поезію-царицю

Схопитись і злетіти вгору. Посміє кинуть у в’язницю ?
Совість .Поезія М. Вороного—це торжество духу, свободи, генію, тому самим своїм існува

нням вона заперечує світ зла і насильства. Цього не могли пробачити поету-модерністу.

В 1938 році Вороного арештували, звинувативши в створені військово-повстанської націона

лістичної організації, що ставила собі за мету» повалення Радянської влади шляхом зброй-

ного повстання, відторгнення України від СРСР і встановлення фашистського режиму.»

Таким терористом був 67 річний поет і 12 селян-хліборобів, які становили повстанську орга

нізацію. В червні 1938р – всіх селян і Миколу Вороного було розстріляно.

Пам'ять . Микола Вороний передчував страшні часи і втрати, які прийшли зі сталінізмом.

Так, од могил земля наша горбата.

О проклинаю всіх, хто єсть Батий !

На переможцях скрізь печать прокляття.

Он на бурхливім небі знак страшний,

То крові з хмар напухнув хрест гігантський

Не вийти з бід країні цій селянській.


Історія. За далеко не повними, не точними підрахунками в нашій країні було репресовано

Майже 90 відсотків письменників, прийнятих до Спілки письменників у 1934р. Із 300 літера

торів лише 25 повернулися живими із таборів.

Микола Вороний пішов із життя, не відаючи, що його єдиного і улюбленого сина Марка

вже поглинула ненаситна гідра сталінської диктатури. Марка Вороного розстріляли в табо-

рі на Соловках лише за те, що він син Миколи Вороного.


Виходить учень в ролі Михайла Драй-Хмари.

Читає сонет «Лебеді »

Присвячую своїм товаришам

На тихім озері, де мліють верболози, О гроно п’ятірне нездоланих співців !

Давно приборкані, і влітку, й восени Крізь бурю й сніг гримить твій

То плюскоталися, то плавали вони, переможний спів,

І шиї гнулися у них, як буйні лози. Що розбиває лід одчаю і зневіри.

Коли ж дзвінкі, як скло, надходили морози Дерзайте, лебеді, з неволі з небуття,

І плесо шерхнуло, пірнувши в білі сни,— Веде вас у світи ясне сузір’я Ліри,

Плавці ламали враз ті крижані лани, Де пінить океан кипучого життя.

І не страшні для них зими погрози.
Пам'ять . Михайло Панасович Драй-Хмара, професор Інституту мовознавства, перекладач,

високоосвічена людина. Його звинуватили у належності до націоналістично-терористичної

організації Миколи Зерова і в 1939р розстріляли в таборі на Колимі.

Коли дружина Михайла Панасовича запитала, за що ж арештували її чоловіка, відповідь

була такою : « Він український інтелігент »

Совість .У 1928р М. Драй-Хмара написав цей символічний сонет « Лебеді », присвячений

п’ятьом українським поетам, друзям Михайла. Поет висловлює думку, що митець повинен

бути творчо незалежним і сміливим, сповідувати вселюдські моральні та естетичні цінності

а не залежати від директив партії.

Сонет «Лебеді » --- справді лебедина пісня поета. Автора позбавили можливості вільно,

друкуватися. А незабаром знищили і фізично.
Вчитель української літератури. Після сфабрикованого процесу над вигаданою «Спілкою ви

зволення України» ( 1929-1930 р.), за вироком якого було засуджено віце-президента Акаде-

мії наук Сергія Єфремова та велику групу українських інтелігентів, розпочалися масові реп-

ресії, спрямовані проти творчої інтелігенції.

Не обминули сталінські репресії і наш рідний Черкаський край. Першими жертвами стали

28 літераторів. Серед них і наш земляк Олекса Влизько. Безжалісна доля відлічила йому ли-

ше 26років.

Долі поетів-символістів М. Драй-Хмари, уродженця села Малі Канівці Золотоніського р-ну

та Павла Пилиповича, уродженця села Кайтанівки Катеринопільського р-ну, дуже схожі.

Обидва закінчили колегію Павла Галагана, обох арештували в 1935р, обох розстріляли в та-

борі на Соловках. З їх смертю українська література втратила видатних вчених і поетів.

Трагічна доля і Івана Кулика зі Шполи. У 1934р він очолював Спілку українських радянсь-

ких письменників. Розстріляний у 1937р.

Андрій Чужий ( Сторожук ) з Умані---поет-футурист, арештований в 1934р. Перебував у та-

борі на Соловках аж до 1953р. Реабілітований у 1956р. Єдиний, хто залишився живим.
Учень-декламатор. Вірш Б. Слуцького.

Прячет история в воду концы.

Спрячут, укроют и тихо ликуют.

Но то, что спрятали в воду отцы,

Дети выуживают и публикуют.

Опыт истории ей показал:

Прячешь--- не прячешь,

Топишь--- не топишь,

Кто бы об этом ни приказал,

Тайну не замедляешь---торопишь.

Годы проходят, быстрые годы

Тайны выводят на чистую воду.


Вчитель зарубіжної літератури. Програмою 11класу передбачено вивчення як з української

так із зарубіжної літератури такого явища як модернізм. Це, мабуть, одна із найскладніших

тем літератури, але не складніша, ніж саме життя. За науковим терміном---модернізм, сим-

волізм, акмеїзм стоять долі поетів, письменників, конкретних живих людей. Але не існують

окремо політика, мистецтво, історія. Все разом---це і є життя. Кожен розуміє сенс життя по-

своєму. І кожен робить свій вибір. Який вибір зробили поети-модерністи ХХст в екстрема-

льних суспільних умовах, ми знаємо з уроків зарубіжної та української літератури, історії.

Щоб не втратити почуття пам’яті, причетності до духовних цінностей всього людства, ми

проводимо виховну годину «Розстріляне слово».

Доля українського і російського модернізму відрізняється від європейського своє трагічні-

стю .Фактично майже всі носії високої письменницької культури в Україні та Росії були

знищені в 1920-1930р( М.Гумільов, М.Вороний, М.Семенко, Й.Мандельштам, М.Зеров).

А якщо не знищені, то виключені з літ процесу різними офіційними заборонами( Б.Пастер-

нак, А.Ахматова, В.Сосюра, М. Рильський), або загнані в еміграцію ( О.Олесь, З.Гіппіус,

Д.Мережковський), або змушені покінчити життя самогубством ( С,Єсенін, В.Маяковський,

М.Цвєтаєва, М.Хвильовий). Модерністи України та Росії у найтрагічнішу добу нашої історії

усвідомлювали себе пророками, що несуть у світ високий дух істини, Божих ідеалів і краси.

Цей дух і після смерті письменників освітлює ХХстоліття.

Помолимось за тих, що у розлуці

Помруть відірвані від рідних хат;

Помолимось за тих, що у розпуці

Вночі гризуть залізні штаби грат,

Що душать жаль у невимовній муці,

За тих, кого веде на страту на кат.

Над ними, Господи, в небесній тверді

Простри свої долоні милосердні.

Каталог: 2013
2013 -> Бібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
2013 -> Хрестоматі я з літературного читання для 2 класу 2013
2013 -> Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект
2013 -> Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія
2013 -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
2013 -> Управління культури сумської обласної державної адміністрації
2013 -> $RR00001,4,1,2,0,2 Поняття "політика" найчастіше вважається похідним від
2013 -> Карпатська Україна: документи І матеріали, хроніка подій”


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Інтегрований захід «Розстріляне слово» Історія, зарубіжна І українська літератури 20-30х р. Ххст iconРомантизм у літературі. Байрон І Шевченко «володарі дум» цілої доби
Вид уроку: інтегрований (українська та зарубіжна література), літературно – детективне агентство
Інтегрований захід «Розстріляне слово» Історія, зарубіжна І українська літератури 20-30х р. Ххст iconОгляд розвитку української літератури 20-30-х рр. ХХ ст. Термін «розстріляне відродження»
За це десятиліття (1921-1931) українська культура спромоглася компенсувати трьохсотрічне відставання й навіть переважити на терені...
Інтегрований захід «Розстріляне слово» Історія, зарубіжна І українська літератури 20-30х р. Ххст iconЗарубіжна історіографія
Зарубіжна історіографія” для студентів ІV року навчання напряму «Історія», освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 020302
Інтегрований захід «Розстріляне слово» Історія, зарубіжна І українська літератури 20-30х р. Ххст iconПрограма вступних випробувань «сучасна українська мова та історія української літератури з методиками їх навчання»
«сучасна українська мова та історія української літератури з методиками їх навчання»
Інтегрований захід «Розстріляне слово» Історія, зарубіжна І українська літератури 20-30х р. Ххст iconУрок тема уроку. Українська література 1920 1930 р р. Урок 1
Вступ. Складні суспільно історичні умови розвитку української літератури ХХ ст. Стильове розмаїття мистецтва 1920-х років. Поняття...
Інтегрований захід «Розстріляне слово» Історія, зарубіжна І українська літератури 20-30х р. Ххст iconПавло Тичина «Не бував ти у наших краях»
Урок інтегрований ( українська література, світова література) компаративного аналізу
Інтегрований захід «Розстріляне слово» Історія, зарубіжна І українська літератури 20-30х р. Ххст iconМихайло грушевський історія української літератури. В 6-ти томах
Назва. Історія літератури як наукова дисципліна. Завдання історії літератури. Філологічно-естетичне І соціологічне трактування літератури....
Інтегрований захід «Розстріляне слово» Історія, зарубіжна І українська літератури 20-30х р. Ххст iconВічне І живе шевченкове слово
Шевченкове слово має великий вплив на формування світогляду усіх поколінь, в тому числі І молоді. З метою популяризації творчості...
Інтегрований захід «Розстріляне слово» Історія, зарубіжна І українська літератури 20-30х р. Ххст iconКонспект.doc [биография астрид линдгрен краткая]
Відкритий інтегрований віртуальний урок-літературна мозаїка із зарубіжної та української літератури


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка