Інтелектуальна гра «Найрозумніший»Скачати 229,12 Kb.
Дата конвертації08.10.2017
Розмір229,12 Kb.

Інтелектуальна гра «Найрозумніший»

Гра проводиться між вісьмома учнями 8–их класів на визначення кращого знавця зарубіжної літератури. Проходить у три тури. Перший тур відбувається у два етапи: спочатку школярі обирають предметну тему, що має безпосереднє відношення до курсу зарубіжної літератури. У першому колі представлені такі предметні теми: „Фольклор”, „Мова”, „ Історія”, „Географія”, „ Релігія”, „Театр”, „Музика”, „Живопис”.

У другому етапі учасники гри мають обрати автора, життя і творчість якого їм найкраще відомі. У цьому колі представлені такі зарубіжні поети і письменники: Ф. Петрарка, В. Шекспір, М. Сервантес, Ш. Руставелі, О. Хайям, М. Басьо,Ф. Шиллер, Е. Т. А. Гофман.

У цьому турі гравці повинні дати якнайбільше правильних відповідей на протязі 1 хвилини. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Порядок участі в грі визначається шляхом жеребкування.

У другий тур (півфінал) виходять 4 учні, які набрали найбільшу кількість балів за результатами першого туру. Їм пропонується розв’язати кросворд за темою „ Античний театр”. Двоє з них, хто найшвидше і правильно справиться із завданням проходять у фінал.

У 3 турі учасникам пропонується давати відповіді з трьох тем: „Просвітництво”, „Романтизм”, „ Видатні українці”. Кожна тема виведена на листі ватмана іншим кольором і оцінюється по-різному: „ Просвітництво” і „Романтизм” у 2 бали, „Видатні українці”- 3 бали. Учні почергово обирають той чи інший квадрат і за 10 сек. мають дати відповідь на запитання

Переможець гри отримує пам’ятний приз і 12 балів „ за тему” із зарубіжної літератури. Інші учасники також будуть відповідно оцінені за шкалою вищого рівня навчальних досягнень.

Ця форма роботи може бути використана як на занятті, так і в після урочний час. Вона дає можливість виявити рівень засвоєння учнями вивченого матеріалу, простежити зв’язок курсу зарубіжної літератури з іншими науками. Сприяє розвитку логічного мислення , швидкості реагування, формуванню зосередженості, концентрації уваги. Заохочує дитину до вивчення предмету , участі в подібних заходах і розширення власного кругозору.Фольклор

 1. Що в перекладі з англійської мови означає слово „фольклор”? (Народна мудрість).

 2. Який жанр фольклору є найдавнішим за часом виникнення? ( Міф).

 3. Який міф лежить в основі трагедії Есхіла? ( Міф про Прометея).

 4. Як називаються люди, які вивчають фольклор? ( Фольклористи).

 5. Хто є головним богом у грецькій міфології? ( Зевс).

 6. Хто уклав і видав першу збірку німецького фольклору? ( Брати Грімм).

 7. Богами якої міфології є Даждь-бог, Сварог, Лада ? ( Слов’янської)

 8. До якого виду казок відноситься казка про Синдбада? ( Чарівні )

 9. Який персонаж казки І. Франка повністю облив себе фарбою? ( Лис)

 10. Що покладено в основу „ Пісні про Гайявату”? ( Індіанські міфи)

 11. Від поцілунку якого бога, згідно слов’янської міфології, розквітла Земля – матінка? (Бога Ярила)

 12. Які жанри фольклору є найкоротшими і мають між собою багато спільного? (Приказки і прислів’я)

 13. Представники якого літературного напряму активно зверталися до скарбниці народної творчості? (Романтизму)

 14. У якому місці мешкали давньогрецькі боги? (На Олімпі)

 15. Яку назву має відома збірка арабських казок? („Тисяча і одна ніч”)

 16. Закінчіть прислів’я: “ Хто не працює.... (той не їсть.)

 17. У якому жанрі фольклору розповідається про предмет у прихованій формі? (Загадці)

 18. У якому творі найпопулярнішим є сюжет про добру падчірку і злу мачуху? (У казці )

 19. У якій формі створював казки О. Пушкін? (Віршованій)

 20. Яким жанром фольклору користуються діти, коли визначають порядок участі в грі? (Лічилкою).


Мова

 1. Скільки голосних в українській мові? (Шість)

 2. Як називається розділ мовознавства, в якому вивчаються звуки мови? (Фонетика)

 3. Як називаються слова, подібні за значенням? (Синоніми)

 4. Яка частина слова знаходиться перед коренем? (Префікс)

 5. Якою частиною мови є слово „ високо” ? (Прислівник)

 6. Яка буква є останньою в алфавіті? (Я)

 7. Як називаються слова, які з часом виходять з активного вжитку? (Застарілі)

 8. Як називається словник, у якому пояснюється значення слів? (Тлумачний)

 9. В якому порядку слова розташовуються у словнику? (Алфавітному)

 10. З якої мови прийшли в українську слова „футбол”, „гандбол”, „спортсмен”? (З англійської)

 11. До якої мовної групи відноситься українська мова? (Слов’янської)

 12. Головні члени речення – це ... (Підмет і присудок)

 13. Який розділовий знак ставиться у кінці речення, що вимовляється з особливою піднесеною інтонацією? (Знак оклику)

 14. Якою частиною мови є слова „ я”, „ти”, „ми”, „ви”? (Займенником)

 15. В ролі якого художнього засоба у творі найчастіше виступає прикметник? (Епітета)

 16. Хто з українських письменників став основоположником української літературної мови? (Т. Г. Шевченко)

 17. Як називаються слова, які вживаються на окремій території країни і не є літературними? (Діалектизми)

 18. Як називається твір, переданий засобами іншої мови? (Переклад)

 19. Що в перекладі на українську мову означає відомий вислів Шекспіра:” То ве оr not to be „? (Бути чи не бути)

 20. Такі вирази як „ накивати п’ятами”, „пекти раків”, „ бити байдики” є... (Фразеологізмами)

Історія

 1. Скільки років тривала Троянська війна? (10 років)

 2. Яка подія знаменує початок нашої ери? (Народження Ісуса Христа)

 3. У якому столітті Рим перестав існувати як столиця імперії? (4 ст.)

 4. Якій добі характерне явище інквізиції? (Середньовіччю)

 5. У якій країні була видана перша енциклопедія? (У Франції)

 6. Права якого стану відстоювали просвітителі? ( Третього стану)

 7. Ознаками якої доби є замки і лицарі? (Середньовіччя)

 8. Який реальний історичний персонаж діє у романі В. Скотта „ Айвенго”? (Король Річард Левове Серце)

 9. За часів правління якої китайської династії доби Середньовіччя культура країни досягла високого рівня розвитку? (Тан)

 10. У якому столітті проходила Тридцятилітня війна? (17 ст.)

 11. У якому році відбулась французька буржуазна революція? (1789 р.)

 12. Яку династію представляв Наполеон? (Бонапарт)

 13. У якій країні зазнав поразки Наполеон? (У Росії)

 14. У якій країні доба Відродження проходила під впливом кризи гуманістичних ідей? (Англії)

 15. Яку назву мала сильна арабська держава, яка була створена у добу Середньовіччя на Сході і швидко поширювала свої володіння аж до Заходу? (Арабський халіфат)

 16. Хто з реальних історичних осіб згадується у „ Пісні про Роланда”? (Французький король Карл)

 17. Яку назву мали племена, що йшли з півночі і призвели до руйнації Римської імперії? (Варвари)

 18. У якому творі показано життя запорозького козацтва 15 ст.? („Тарас Бульба”)

 19. У якій країні відбувалася боротьба двох королівських родин, що увійшла в історію під назвою війни Червоної і Білої троянд? (Англії)

 20. Який поет загинув у боротьбі за незалежність рідної Угорщини? (Шандор Петефі)


Географія

 1. На якому півострові розташована Італія ? (Апеннінському)

 2. Яке місто є столицею Греції? (Афіни)

 3. Хто відкрив Америку? (Колумб)

 4. З якою країною межує Португалія? (Іспанією)

 5. Хто з героїв літературних творів потрапив на безлюдний острів і прожив там 27 років? (Робінзон Крузо)

 6. Де знаходиться відома Ейфелева вежа? (У Франції)

 7. На якому півострові знайшли залишки міста Трої? (Мала Азія)

 8. Яка країна тривалий час не допускала контактів з іншими державами? (Японія)

 9. В яку епоху були здійснені великі географічні відкриття? (Відродження)

 10. Яку назву має гірський масив на заході України? ( Карпати)

 11. Який океан є найбільшим? (Тихий)

 12. До якої країни відкрив торговий шлях Васко де Гама? (До Індії)

 13. Ким за національністю був Жуль Верн? (Француз)

 14. Який півострів є територією України? (Кримський)

 15. До берегів якого материка прибило шхуну- бриг „ Пілігрим” із роману Жуля Верна „ П’ятнадцятирічний капітан”? (Африки)

 16. По якій річці водив судна Марк Твен? (Міссісіпі)

 17. На території якої країни загинув Роланд, воюючи з маврами? (Іспанії)

 18. Яку країну описує Кіплінг у творі „ Мауглі”? (Індію)

 19. Вздовж якої африканської річки йшли герої „ П’ятнадцятирічного капітана” до узбережжя океану? (Конго)

 20. Під час облоги якого українського міста Андрій Бульба перейшов на бік поляків? (Дубно)Релігія

 1. Яка релігія є панівною у Європі? (Християнство)

 2. У якому столітті християнство активно поширюється по Європі? (4ст.)

 3. Священною книгою мусульман є ... (Коран)

 4. У якому історичному романі згадуються хрестові походи? („Айвенго” В. Скотта)

 5. Що в перекладі означає слово „ Біблія”? (Слово)

 6. Який пророк 40 років водив свій народ по пустелі? (Мойсей)

 7. Де народився Ісус Христос? (У Вифлеємі)

 8. Напередодні якого свята розп’яли Христа? (Паски)

 9. Яку назву має гора, на якій розп’яли Христа? (Голгофа)

 10. Волосся якого біблійного героя мало чудодійну силу? (Самсона)

 11. Хто переміг Голіафа силою своєї віри? (Давид)

 12. Хто був першим вбивцею на землі? (Каїн)

 13. Що створив Бог шостого дня? (Людину)

 14. Хто з апостолів були першими учнями Христа? (Петро і Андрій)

 15. Вважають, що один із апостолів був на Київських горах. Хто це? (Андрій Первозванний)

 16. Яку назву має текст, в якому розповідається про життя і діяльність Христа? (Євангеліє)

 17. Яка релігія є панівною у Китаї? (Буддизм)

 18. Де знаходиться резиденція Папи Римського? (У Ватикані)

 19. Ім’я якого апостола носить головний храм Ватикану? (Апостола Петра)

 20. Яка релігія є панівною в арабському світі? (Мусульманство)Театр

 1. Де зародився театр? (У Стародавній Греції)

 2. На честь якого бога проводились урочисті дійства? (Діонісія)

 3. Покровителем чого був Діонісій? (Родючості, виноградарства і виноробства)

 4. Скільки акторів було у давньогрецькому театрі до Есхіла? (1)

 5. Як називалися високі шкіряні чоботи на товстій підошві, які в той час взували актори? (Котурни)

 6. Хто не мав права грати у виставі? (Жінки)

 7. Кого вважають засновником жанру трагедії? (Есхіла)

 8. Яку назву мав театр Шекспіра? („ Глобус”)

 9. Статуя якого міфічного героя стояла при вході до „шекспірівського” театру? (Геркулеса)

 10. Який основний жанр „ шекспірівського” театру? (Трагедія)

 11. У якій ролі на сцені театру вперше з’явилася жінка? (Дездемони)

 12. Що трапилось з театром „ Глобус”? (Згорів)

 13. Чиє ім’я має Тернопільський драмтеатр? (Т. Г. Шевченка)

 14. Яку назву має частина залу для глядачів, розташована нижче рівня сцени? (Партер)

 15. Яку назву мають місця для глядачів, відокремлені перегородками? (ложа)

 16. Закінчіть фразу: „ Театр починається з ... (вішалки)

 17. Який народний артист України, актор Київського драмтеатру зіграв роль Цахеса? (Б. Бенюк)

 18. Хто робить постановку п’єси на сцені? (Режисер)

 19. Назвіть прізвище народного артиста України, актора Тернопільського драмтеатру, який , на жаль, минулого року відійшов у вічність? (М. Коцюлим)

 20. Кого з античних драматургів вважають засновником жанру комедії? (Аристофана)


Музика

 1. Як називають істоту, яка додає натхнення митцю? (Муза)

 2. Яка нота є в назві роману „ Дон Кіхот” (До)

 3. Від назви якого музичного інструменту пішла назва „ лірика”? (Ліра)

 4. Хто зі східних поетів постійно у торбині носив флейту і гонг? (Мацуо Басьо)

 5. Хто з композиторів втратив слух? (Бетховен)

 6. Як називається самостійна партія для одного голосу чи інструменту у великому музичному творі? (Соло)

 7. Хто з письменників змінив власне ім’я на честь улюбленого композитора? (Гофман)

 8. У назві якої рослини бобових є аж 3 ноти? ( Фасоля)

 9. З якого знаку починається будь- який запис у нотному зошиті? (Скрипічного ключа)

 10. До якого виду музичних інструментів відноситься фортепіано? (Клавішні)

 11. Хто з письменників писав музику? (Гофман)

 12. Хто написав музику до балету „ Лускунчик”? (П. І. Чайковський)

 13. Який найбільш відомий твір Мендельсона? (Весільний марш)

 14. У якому творі талановита оперна співачка обурюється з приводу того, що її успіх приписують іншому? („ Малюк Цахес”)

 15. Кого вважають засновником української національної музики? (М.Лисенка)

 16. Представниками якого мистецького напряму були композитори Шопен, Шуберт, Шуман? (Романтизму)

 17. Хто є автором „ Місячної сонати”? (Бетховен)

 18. Назвіть прізвище народної артистки України, яка виконує пісню „ Ой роде наш красний, роде наш прекрасний”. (Н. Матвієнко)

 19. Який музичний інструмент можна почути в окремих соборах? (Орган)

 20. Яку назву має жанр китайської народної пісні? (Юефу)

Живопис

 1. Хто є автором всесвітньо відомого полотна „ Джоконда”? (Леонардо да Вінчі)

 2. Ким за національністю був Мікеланджело? (Італійцем)

 3. Хто був найяскравішим представником романтизму у французькому живописі? (Делакруа)

 4. Яку назву має твір, на якому зображена зовнішність людини? (Портрет)

 5. Яка інша назва кісточки для малювання? (Пензлик)

 6. Якими фарбами користуються учні в школі на уроках малювання? (Акварельними)

 7. Яку назву має всесвітньо відомий французький музей живопису? (Лувр)

 8. У якій країні з’явилося мистецтво каліграфії ієрогліфів? (Китаї)

 9. Що найчастіше зображали китайські художники доби Середньовіччя? (Природу)

 10. Чим виводили ієрогліфи китайські майстри ? (Пензликом і тушшю)

 11. Хто з письменників робив декорації до власних вистав? (Гофман)

 12. У яку добу писали Ботічеллі, Тіціан, Мікеланджело? (Відродження)

 13. Хто з митців доби Відродження був людиною енциклопедичних знань? (Леонардо да Вінчі)

 14. Який знаменитий художник є автором картини „ Сікстинська Мадонна” і багатьох полотен із зображенням Пресвятої Діви? (Рафаель)

 15. У якій країні знаходиться відома Дрезденська галерея? (Німеччині)

 16. Як називається дерев’яний прилад для живопису, на якому закріплюють полотно, картон чи дошку для роботи? (Мольберт)

 17. На якій вулиці Тернополя художники виставляють свої роботи? (Музейній)

 18. Як називається невелика дошка з дерева чи фарфору, на якій художник змішує фарби під час роботи; перелік колірних сполучень, властивих картині? (Палітра)

 19. Хто така Ніна Рибіцька – Баран? (Козівська художниця)

 20. Як називається полотно, на якому зображена природа? (Пейзаж)


2 етап

Життя і творчість Шота Руставелі

1. За роки правління якого царя Грузія зміцніла і розквітла як держава? (Давида Будівничого)

2. Хто правив країною в період життя Ш. Руставелі? (Цариця Тамара)

3. Яку назву мала місцевість, де народився поет? (Руставі)

4. Ким при дворі цариці Тамари був Руставелі? (Міністром фінансів)

5. Який, на думку вчених, подарунок отримав поет від цариці? (Золоте перо)

6. Кому присвячена пома „ Витязь у тигровій шкурі”? (Цариці Тамарі)

7. Яке почуття оспівує поет у вступі до поеми? (Кохання)

8. Чому Руставелі покинув Грузію? (Через кохання до цариці)

9. Де знаходиться могила поета? (В Єрусалимі)

10. При якому обряді у Грузії обов’язково дарують “ Витязя у тигровій шкурі”? (Весілля)

11. Які почуття оспівує поет у творі? ( Кохання і дружбу)

12. Яке ім’я витязя у тигровій шкурі? (Таріел)

13. У кого був закоханий витязь? (У Нестан – Дареджан)

14. Дочкою якого царя була Тінатін? (Арабського)

15. Кого вона відправила на пошуки витязя? (Автанділа)

16. Як звали батька Тінатін? ( Ростеван)

17. Що означає міджнур? (Палко закоханий)

18. Одруженням скількох пар завершується твір? (2)

19. Який український поет був великим знавцем грузинської літератури і переклав поему „ Витязь у тигровій шкурі українською мовою? (М. Бажан)

20. Де грузинські дослідники виявили єдине уціліле зображення поета? (Фреска на могилі Ш. Руставелі)

Омар Хайям


 1. У якому місті народився Омар Хайям? (Нішапурі)

 2. Ким був батько поета? (Ткачем)

 3. У скільки років він написав свій перший алгебраїчний трактат? (26)

 4. Що отримав О. Хайям у подарунок від султана за складений ним найточніший календар? (Обсерваторію)

 5. Дослідженням чого займався у обсерваторії Омар Хайям? (Небесних світил)

 6. Скільки секунд складала похибка у календарі, складеному потом у порівнянні з григоріанським? (19)

 7. Які лінії, згідно вчення Евкліда, досліджував Хайям? (Паралельні)

 8. Якою мовою писав вірші О. Хайям? (фарсі)

 9. Яку назву у персько-таджицькій ліриці мали невеликі вірші? ( Газелі)

 10. Який жанр віршів поета? (Рубаї)

 11. Яку назву має збірка рубаїв Омара Хайяма? (Рубайят”)

 12. Хто з українських поетів зробив переспіви чотиривіршів Хайяма українською мовою? (Д. Павличко)

 13. До якого виду лірики відносяться рубаї поета? (Філософської)

 14. Який напій часто зга дується у віршах Хайяма? (Вино)

 15. Який настрій його поезій? (Оптимістичний)

 16. У персько- таджицькій літературі „месневі”- це ...(велика поема)

 17. Яку назву отримав період великого розквіту персько-таджицької літератури? (Мусульманський ренесанс)

 18. Що склав перед смертю Омар Хайям? (Заповіт)

 19. Чого він просив перед смертю у Бога? (Вибачення)

 20. Закінчіть фразу: „ Того, що суджено, боятися не треба, боюсь ... (неправедно прожити на землі)


Мацуо Басьо

1. Що означає псевдонім „ Басьо”? („Бананова хижка”)

2. Яку релігію сповідував Басьо? Буддизм)

3. Яке письмо в Японії? (Ієрогліфи)

4. Яка філософія покладена в основу розвитку громадянських почуттів японців? (Конфуціанство)

5. Як називали у Японії воїнів- дворян? (Самураї)

6. Яку назву має вірш з 5 рядків? (Танка)

7. Скільки складів у танка? (31)

8. Скільки поетичних збірок було видано за життя Басьо? (6)

9. Одна зі збірок мала назву „ Солом’яний плащ … (мавпи)

10. Уроки чого давав поет, аби заробити на життя? (Поезії)

11. Яку пору року символізує самотній ворон на голій гілці? (Осінь)

12. Чий стрибок у воду старого ставка вихоплює Басьо? (Жабки)

13. Закінчіть вірш: Рік скінчивсь, а мандри - ні,

Знову в стоптаних сандалях ...

(В зношенім брилі)

14. Як називаються вірші, які створював М. Басьо? (Хоку)

15. Скільки складів у хоку? ( 17)

16. Про що поезія Басьо? ( Про природу)

17. Хто з китайських поетів був улюбленим поетом Басьо? (Лі Бо)

18. Як провів більшу частину життя поет? ( У мандрах)

19. Слово „ Тосей”, яким у молодості підписувався під віршами Басьо, означає

„ зелений ... (персик)

20. При порівнянні перекладів, чий переклад видався вам найбільш вдалим? (М. Лукаша)Франческо Петрарка

1.Який італійський письменник був другом батька Петрарки? (Данте)

2.Якою історико -_культурною добою захоплювався Петрарка? (Античністю)

3.Отримавши духовний сан, чого ніколи не виконував Петрарка? (Обов’язків священика)

4.Яке місто проголосило його почесним громадянином? (Рим)

5.Чим коронували поета на Капітолійському пагорбі? (Лавровим вінком)

6.Згадуючи той факт, поет писав, що нагорода не додала йому нічого, окрім... (заздрощів)

7.В якому творі автор подає свою біографію? („ Лист до нащадків”)

8.Яку назву має його епічна поема латинською мовою? („ Африка”)

9.Які твори складають значну частину творчої спадщини Петрарки? (Листи)

10.У якій збірці Петрарка пише про кохання до Лаури? („Канцоньєре”)

11.Де поет зустрів донну Лауру? (У соборі св. Клари в Авіньйоні)

12.Зі скількох частин складається ця збірка? (2)

13.Чому Петрарка не міг одружитися з коханою? (Вона була одружена)

14.Чому померла донна Лаура? ( Від епідемії чуми)

15.За жанром більшість творів збірки” Канцоньєре” це... (Сонети)

16.Скільки рядків у сонеті? (14)

17.Як називається вірш з 4 рядків? (Катрен)

18.Закінчіть рядок: „ Благословенні будьте ... (день і ніч)

19.Скільки віршів у збірці „ Канцоньєре”? (365)

20.Яку назву отримала течія наслідування майстерності сонетів Петрарки у світовій

літературі? (Петраркізм)


Мігель Сервантес

1.Що означає слово „ідальго”? (Дворянин)

2.Ким за професією був батько Сервантеса? (Лікарем)

3.На службі у якої особи перебував Сервантес? (Представника Папи Римського)

4.У якій країні провів письменник 5 найкращих років свого життя? (Італії)

5.Під час якої події він був поранений? (Морської битви)

6.До кого у полон потрапив Сервантес? (До піратів)

7.Яким чином він звільнився? (Шляхом викупу)

8.Чим займався письменник, повернувшись на батьківщину? (Збором податків)

9.Де опинився Сервантес через надмірну довірливість? (У в’язниці)

10.Пародією на що мав стати роман „ Дон Кіхот”? (На лицарські романи)

11.Як ставився Сервантес до лицарських романів? (Вважав шкідливими)

12.Хто з українських письменників дав високу оцінку роману „ Дон Кіхот”?

(І. Франко)

13.Яку назву мала шкапа Дон Кіхота? (Росинант)

14.Яке ім’я дав герой Дамі серця? (Дульсінея Тобоська)

15.Скільки років було Дон Кіхоту? (Під 50)

16.З якої місцевості походив герой? (Ламанчі)

17.Що він хотів виправляти у світі? (Зло)

18.Де його висвятили у лицарі? (В корчмі)

19.Кого звільнив Дон Кіхот і за це був побитий камінням? (В’язнів)

20.Яку посаду дав герой своєму зброє ноші? (Губернатор острова)
Вільям Шекспір

1. У якому місті народився В. Шекспір? (Стретфорді на Ейвоні)

2. Ким був батько драматурга? (Чинбарем)

3. В якому віці одружився Шекспір? (У 18 років)

4. Яку освіту здобув драматург? (Граматична школа)

5. На яку посаду на початку кар’єри влаштувався Шекспір у театрі “ Глобус”? (Охоронець екіпажів)

6. До якого жанру драми звертався він у ранній творчості? (Комедії)

7. Що в перекладі з англійської мови означає прізвище драматурга? (Той, що потрясає списом)

8. У якому столітті вчені почали ставити під сумнів факт існування Шекспіра? (У 19ст.)

9. За жанром твори „Король Лір”, „ Отелло”, „ Гамлет”- це... (Трагедії)

10. У якій трагедії автора „ світлий” фінал? („ Ромео і Джульєтта”)

11. Що покладено в основу цієї трагедії? (Легенда)

12. Де відбувається дія у творі? (У Вероні)

13. Яке прізвище Джульєтти? (Капулетті)

14. Ким доводився Паріс князю Верони? (Родичем)

15. Ім’я дівчини, в яку до зустрічі з Джульєттою був закоханий Ромео? (Розаліна)

16. Хто повінчав Ромео І Джульєтту? (Брат Лоренцо)

17. В яке місто був вигнаний Ромео? (Мантую)

18. Статую із якого матеріалу пообіцяв поставити Монтеккі Джульєтті? (Золота)

19. Про яке найбільше надбання Шекспіра не згадано у заповіті драматурга? (Твори)

20. Починаючи з конюха і суфлера, до якої посади в театрі „ Глобус” дійшов Шекспір? (Автора репертуару і співвласника театру)
Фрідріх Шиллер

1.Що було головною причиною катастрофічного становища Німеччини 17 – 18 ст.?

(Тридцятилітня війна)

2.Яку кар’єру готували батьки Шиллеру? (Священика)

3.Ким за освітою був поет? (Медиком)

4.Які роки вважав у своєму житті найважчими? (Навчання в академії)

5.Яку назву мала перша драма поета? („ Розбійники”)

6.Кого розлютили заняття Шиллера літературою і театром? (Герцога)

7.Хто з німецьких поетів допоміг становленню Шиллера в мистецтві? (Гете)

8.Який твір є найвідомішим у творчій спадщині поета? („ Вільгельм Телль”)

9.Що викладав Шиллер У Йєнському університеті? (Історію)

10.У яке місто, на прохання Гете, переїздить поет наприкінці життя? ( Веймар)

11.За жанром твір „ Рукавичка” – це... (Балада)

12.Що покладено в основу твору? (Реальна подія)

13.Хто мав розважати публіку? (Хижі звірі)

14.Яке ім’я лицаря з балади? (Делорж)

15.Якою постає придворна дама? ( Жорстокою)

16.Від чого відмовляється лицар, повертаючи дамі рукавичку? (Від подяки)

17.Яку найбільшу цінність утверджує автор у баладі? (Життя)

18.На що прирікала дама лицаря, посилаючи його підняти упущену рукавичку? (На

смерть)

19.У яку добу вчинок Делоржа, що кинув рукавичку дамі в обличчя, засудило б оточення? (Середньовіччя)20.З ким після смерті похований у одній гробниці Шиллер? (Гете)

Ернест Теодор Амадей Гофман

1. Представником якої доби у мистецтві був Гофман? (Романтизму)

2. Де народився письменник? (У Кенігсберзі)

3. Яку отримав освіту? (Юридичну)

4. У якому найвищому органі судової влади працював? (Вищому апеляційному суді)

5. Яку посаду займав у Бамберзькому театрі? (Директора)

6. Свідком якої війни був Гофман? (З французами)

7. Яким словом назвав він тих людей, які дбають лише про матеріальний достаток?

(Філістери)

8. Яку назву мала перша фантастична казка Гофмана? („ Золотий горнець”)

9. Хто був улюбленим композитором письменника? (Моцарт)

10. Яке ім’я феї, що діє на сторінках казки “Малюк Цахес”? (Рожа Гожа)

11. У чому була сила Цахеса? (У трьох золотих волосинах)

12. Хто викрив Цахеса? (Бальтазар)

13. Яку назву має місто, в якому відбуваються події у творі? (Керепес)

14. Що запровадив князь Пафнутій у країні? (Освіту)

15. У яку країну відправив він фей і чаклунів? (Джинністан)

16. Яку назву мала найвища державна нагорода у Керепесі? (Стрічка Зелено-плямистого тигра)

17. Який професор користувався найбільшим авторитетом серед студентів?

(Мош Терпін)

18.Кому присвятив Бальтазар свій вірш про кохання солов’я до пурпурової рожі?

(Кандиді)

19.Хто влаштував щасливий фінал для закоханих? (Проспер Альпанус)

20.У чому знайшов смерть Цахес? (У нічному горшку)2 тур
Розв’язування кросворда за темою „Античний театр”


 1. У перекладі з грецької мови слово «трагедія» означає «пісня…»

 2. Яку назву має твір, що складається з трьох частин?

 3. Есхіл брав особисту участь у переможних битвах з персами біля міста…

 4. Як у давньогрецькому театрі називалася зала для глядачів?

 5. Ім’я однієї зі слуг Зевса, яка закликала якнайміцніше закувати Прометея.

 6. Бог – коваль у давньогрецькій міфології.

 7. Як називався заспівувач, що обмінювався репліками з хором під час театральних дійств.

 8. Доньки Океана, які співчували Прометеєві.

 9. Мати Прометея, богиня правосуддя.

 10. Що використовували актори у давньогрецькому театрі?

 11. Яку назву мав майданчик , на якому відбувалося дійство?


1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 
5

 

 

 

 
6

 

 

 

 

 
7

 

 

 

 

 

 8

 

 

 

 

 

 

 
9

 

 

 

 

 


10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 
Відповіді: 1. Цапів. 2. Трилогія. 3. Марафон. 4. Амфітеатр. 5. Влада. 6. Гефест. 7.Корифей. 8. Океаніди. 9. Феміда. 10. Маски. 11. Оркестра.

Розгадавши кросворд по-горизонталі, по-вертикалі ви прочитаєте, як називався перший актор, що з часом виділився з хору і вступав у розмову з заспівувачем.

3 тур (фінал)

Доба Просвітництва

1. Яке з обдарувань людини цінувалося найбільше в епоху Просвітництва? (Розум)

2. Які закони, окрім Божих, хотіли пізнати люди за доби Просвітництва? (Природи)

3. Представниками якої науки були Кант, Гегель, Фіхте? (Філософії)

4. Засади якого провідного ідейного напряму доби Відродження розвивали

просвітителі? (Гуманізму)

5. Від прізвища якого французького просвітителя утворилося слово, що означає

вільнодумство? (Вольтер – вольтер’янство)

6. У якій країні Просвітництво досягло найвищого рівня розвитку? (Франції)

7. Хто з просвітителів керував видавництвом Енциклопедії? (Дідро)

8. Скільки томів Енциклопедії Дідро побачило світ? (2)

9. Хто з німецьких просвітників є автором твору „ Фауст”? (Гете)

10. Назвіть прізвище відомого українського просвітника. (Г. Сковорода)
Доба Романтизму


 1. Під яким гаслом проходила французька буржуазна революція 1789 року?

(„ Не людина для держави, а держава для людини”)

 1. Хто був найяскравішим представником романтизму в англійській літературі?

(Байрон)

 1. Хто видав збірку фольклорних творів під назвою „ Дитячі та родинні казки”?

(Брати Грімм)

 1. Який жанр прози з’являється у той час? (Історичний роман)

 2. Хто є автором роману „ Собор Паризької Богоматері”? (В. Гюго)

 3. Який літературний рід виходить на перший план у добу романтизму? (Лірика)

 4. Яким є романтичний герой? (Незвичайна особистість)

 5. Яку назву має перша збірка творів М. Гоголя, на якій відчутний вплив романтизму? („Вечори на хуторі біля Диканьки”)

 6. Які настрої були панівними в суспільстві і літературі цієї доби? (Розчарування)

 7. Жанр, до якого часто зверталися поети-романтики: невеликий ліро-епічний твір віршованої форми історико-легендарного, казково-фантастичного чи соціально-побутового характеру з напруженим сюжетом. (Балада)


Видатні українці

 1. Саме він віддав у дружини французькому королеві свою доньку Анну. (Ярослав Мудрий)

 2. Хто на честь свого сина заснував місто Львів? (Данило Галицький)

 3. Під яким іменем нам відома Настя Лісовські? (Роксолана)

 4. Її зображення можна побачити на 200 гривневій купюрі. (Леся Українка)

 5. Іменем цієї української актриси названий Львівський драмтеатр.

(Марія Заньковецька)

 1. Цей ченець Києво-Печерської лаври є автором унікальної пам’ятки

давньоукраїнської літератури „ Повісті минулих літ”. (Літописець Нестор)

 1. Вона співала про Гриця, якого сама ж отруїла. (Маруся Чурай)

 2. Ця прекрасна українська співачка, на жаль, минулого року пішла із життя.

Залишилися її пісні, серед яких пісня про синьоокого полковника.

(Раїса Кириченко) 1. Назвіть прізвище та ім’я сучасної відомої української поетеси? (Ліна Костенко)

 2. Хто з відомих українських спортсменів є членом Міжнародного Олімпійського комітету? (С. Бубка)

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Інтелектуальна гра «Найрозумніший» iconНайрозумніший літературознавець інтелектуальна гра етапи гри

Інтелектуальна гра «Найрозумніший» iconІнтелектуальна гра для педагогів «Найрозумніший» Розроблено заступником з навчально – виховної роботи Бериславської загальноосвітньої школи І- ііі ступенів №5 Херсонської області Тур Світланою Юріївною Мета
Мета: збудити прагнення вчителів продемонструвати свої знання та вміння з методики І розвивати вміння застосовувати свої знання в...
Інтелектуальна гра «Найрозумніший» iconІнтелектуальна гра «Ерудит» «Книга – невичерпне джерело знань»
Гра проводиться з метою створення сприятливих умов для виявлення обдарованих дітей та підтримки їх творчих здібностей, а також залучення...
Інтелектуальна гра «Найрозумніший» iconУроку. Літературна гра «Найрозумніший»
З досвіду роботи учителя української мови та літератури Сватенко Вікторії Володимирівни
Інтелектуальна гра «Найрозумніший» iconІнтелектуальна гра «Даугавпілс» «Ерудит-лото»
Наприклад: Пісня перед переходом до безкоштовного кіно кожної ночі маленької людини
Інтелектуальна гра «Найрозумніший» iconГра «Найрозумніший» 7 клас (література) Фольклор у перекладі з англійської мови означає
З якого вірша ці слова «Брови в нього волохаті, сиві косми пелехаті, очі різні, брови грізні, кігті в нього як залізні…»
Інтелектуальна гра «Найрозумніший» iconІнтелектуальна гра «Найрозумніші й найталановитіші» Мета
Мета з᾿ясувати невідомі сторінки життя поета, розширити знання учнів про Шевченка як особистість; розвивати здібності І таланти;...
Інтелектуальна гра «Найрозумніший» iconІнтелектуальна гра «Всім серцем любіть Україну свою»
Мета: виховувати почуття національної гідності. Розвивати уяву, пам'ять, вміння самостійно аналізувати факти. Збагатити ліцеїстів...
Інтелектуальна гра «Найрозумніший» icon«Найрозумніший» Правила гри «Найрозумніший»
Учасниками гри можуть бути окремі учні, також можна грати командами. Доцільніше сформувати дві команди. Радше при цьому підібрати...
Інтелектуальна гра «Найрозумніший» iconКонкурс «Найрозумніший»
Найрозумніший учень класу”. Переможець цього змагання буде брати участь в інтелектуальний грі серед учнів -4 класів „Дитина – ерудит”....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка