Інтенсифікація та гуманізація навчального процесу на уроках англійської мовиСкачати 238.11 Kb.
Дата конвертації23.06.2017
Розмір238.11 Kb.


Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет

Веприцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів


Інтенсифікація та гуманізація навчального процесу

на уроках англійської мови

Матеріали з досвіду роботи

вчителя англійської мови

спеціаліста

Веприцької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Котляр Вікторії Олегівни

2010


Зміст

Подання …………………………………………………………………………3

Характеристика…………………… ………………..........................................4

Анотація………………………………………………………………….……...5

Опис змісту досвіду

Вступ……………………………………………………………………..………7

Основна частина

1. Прийоми гуманізації навчального процесу ……………………….………... 8 • Словникова робота на уроках ………………………………………... 8

 • Роль гри та комунікативних вправ на уроках англійської мови …… 9

 • Використання перфокарт в основній школі ………………...………12

 • Застосування скоромовок в роботі …………………………………. 13

2. Основні форми інтенсифікації уроку англійської мови ………………..… 14

 • Роль нестандартних видів роботи на уроках іноземної мови ….……. 15

Висновки …………………………………………………………….............. 18

Рекомендації …………………………..……………………………………. 19

Бібліографія ………………………………………………………………… 20

Додатки ………...…………………….............................................................. 21

Розробки нетрадиційних планів-конспектів уроків та позакласних занять.

Голові ради районного методичного кабінету,

завідуючій РМК Халюк В.В.
ПОДАННЯ

Адміністрація Веприцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів просить розглянути авторські матеріали «Інтенсифікація та гуманізація навчального процесу на уроках англійської мови», вчителя англійської мови Котляр Вікторії Олегівни, спеціаліста, з метою експертної оцінки у зв’язку з представленням на районну педагогічну виставку «Освіта Фастівщини —2010» в номінації «Гуманітарна освіта».

Досвід вивчено заступником директора школи з навчально-виховної роботи, затверджено на засіданні педагогічної ради школи, протокол № 3 від 12.03.2010 р.

Директор школи: О.М. ЯнковськийХарактеристика

вчителя англійської мови

Веприцької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Котляр Вікторії Олегівни,

1986 року народження.

Котляр Вікторія Олегівна працює у Веприцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів з 2003 року. Має належну теоретичну і фахову підготовку, володіє основами методики викладання англійської мови, зарубіжної літератури в школі. В роботі проявляє достатній професіоналізм, ініціативу, творчість, професійну компетентність. На належному рівні володіє формами і методами педагогічної діяльності. Навчально-виховна діяльність вчительки підпорядкована важливій меті – виробленню навичок свідомого використання знань на практиці. Застосування найбільш доцільних форм, методів, прийомів освітнього процесу сприяє оволодінню учнями знаннями з предмета. Використання інтерактивних форм навчання, нетрадиційних уроків, здійснення інноваційної діяльності сприяють досягненню поставленої мети. Вчителька постійно знаходиться в творчому пошуку нових способів активізації мовленнєвої діяльності учнів через використання в процесі навчання комунікативно орієнтованого підходу до викладання англійської мови. Систематично працює над власним професійним ростом. Якість уроків забезпечується продуманістю, логічністю, чіткістю. В своїй роботі використовує електронний засіб навчального призначення «10 000 Words», з учнями 10 класу працює за проектом «Викладання іноземних мов в загальноосвітніх навчальних закладах Київської області» за посібником видавництва “Cambridge University Press”. Доброзичлива атмосфера та партнерські стосунки на уроці сприяють отриманню позитивних результатів. Вчитель працює над якісним засвоєнням учнями знань, досягає певної результативності у роботі. Її учні є активними учасниками І (шкільного) та ІІ (районного) етапів Всеукраїнських олімпіад з англійської мови. В 2008-2009 навчальному році її учень став учасником обласного етапу олімпіад з англійської мови. Сумлінний та добросовісний працівник, відзначається відповідальністю до роботи та посадових обов’язків. Систематично працює над собою, постійно займається власним самовдосконаленням. Вона є слухачем обласної школи передового досвіду вчителя англійської мови Фастівської ЗОШ №4 Чепелянської Г.О. Відзначається загальною культурою, високими моральними якостями, користується авторитетом серед учнів, батьків, вчителів.

Директор школи: О.М.Янковський

12.03.2010 р.Анотація
Розвиток особистості виступає основною передумовою суспільного прогресу. Головне завдання, яке ставить перед собою вчитель,—це бачити в кожній дитині її приховані можливості, і головне, допомогти цим можливостям реалізуватися. Для реалізації цього завдання в практиці роботи Котляр В.О. організовує навчальний процес таким чином, щоб він був зорієнтований на особистість учня. Вчителька застосовує такі форми і методи навчальної діяльності, метою яких є постійне накопичення досвіду творчості та формування механізму самоорганізації й самореалізації особистості. За такого підходу кожен учень розвивається як носій творчого досвіду, сприймає навколишній світ через цей досвід. Головною метою її діяльності є розвиток особистості учня. Вчитель працює над тим, щоб підготувати учнів до спілкування в реальних життєвих ситуаціях, навчити їх здобувати знання самостійно. На роках іноземної мови в учнів формуються уміння і навички іншомовного спілкування.

Застосування найбільш доцільних форм, методів, прийомів освітнього процесу сприяє оволодінню учнями глибокими знаннями з предмета. Багатоваріантність, гнучкість форм організації різних видів діяльності: індивідуальна, парна, групова, колективна сприяють успішному опануванню школярами англійською мовою.

Домінуюча форма навчального спілкування – це діалог між учнями, учнями і вчителем. Кожна дитина – індивідуальність, не схожа ні на кого іншого. Педагогічна майстерність вчительки полягає в тому, щоб настроїтися на внутрішній світ учня, зрозуміти його унікальність, допомогти йому розвиватися.

В ході занять з англійської мови відбувається процес оволодіння мовою як засобом спілкування для сприйняття світу, людей та ідей. Така діяльність проходить ефективніше в рівноправній співпраці, активному пошуку, в вирішенні проблемно-пошукових завдань і досягненні значимих цілей через подолання перешкод.

В центрі уваги вчителя завжди учень – як особистість, з індивідуальним способом мислення, вмінням чи невмінням висловлюватись. Учні виробляють певні індивідуальні стилі оволодіння мовою й іншомовним спілкуванням. Вони не пасивні cлухачі чи спостерігачі. Кожен намагається вкласти свою частку в хід навчального процесу, діти беруть активну участь у підготовці роботи на уроці, виготовляють потрібну наочність. Вчитель прагне до того, щоб на уроках були відсутні негативні емоції. Постійне доброзичливе ставлення до учня, заохочення його до участі в колективній роботі класу, надання допомоги слабким учням – такі передумови стимулювання та організації бесід і дискусій, виявлення творчих можливостей дітей, формування і розвитку їхніх здібностей. В результаті творчої роботи в дітей виробляється стабільний інтерес до предмета. Вчитель намагається переконати учнів, що кожен здатний оволодіти іноземною мовою. Звичайно, за умови, коли він буде постійно працювати.

В процесі своєї діяльності Котляр В.О. намагається сформувати духовно багату, соціально активну особистість, а це в свою чергу можливо, коли дитина оволодіє мовою як засобом спілкування, мислення, пізнання, самовираження, самоутвердження її в колективі та суспільстві.


Директор школи: О.М.Янковський

Вступ

Сьогодні вже неможливо уявити наше життя без знання іноземної мови. Майже кожна галузь людської діяльності вимагає володіння цим предметом. Навчання – це напружена праця, яка готує людину до життя і в процесі якої формується особистість. Зміст навчання – інформація, яку учні отримують від вчителів та із підручників. Головне завдання вчителів, щоб ця інформація мала сенс, вона повинна бути цікавою, значущою для учнів, відповідати їх потребам та інтересам. Наявність цікавого навчального матеріалу на уроках англійської мови є важливою умовою для формування позитивної мотивації учнів. Слова «мотивація», «активізація», «інтенсифікація» під час вивчення англійської мови мають один і той самий зміст: зробити все для того, щоб учням було цікаво вчитися.

Змінюються часи, вимоги, а разом з ними докорінно змінюється роль вчителя та учня на уроці англійської мови, характер їх взаємовідношень і розподіл відповідальності за результат навчання. Вчитель на сучасному етапі виступає як повноважний учасник комунікативного процесу, партнер у спілкуванні, радник щодо оволодіння мовленнєвими і невербальними засобами комунікації. Котляр В.О. намагається залучати учнів до творчої співпраці для ефективної підготовки і проведення уроку через пошукові, особистісноорінтовані завдання, проектну роботу.

В центрі уваги вчителя завжди учень – як особистість, з індивідуальним способом мислення, вмінням чи невмінням висловлюватись. Учні виробляють певні індивідуальні стилі оволодіння мовою й іншомовним спілкуванням. Вони не пасивні cлухачі чи спостерігачі. Кожен намагається вкласти свою частку в хід навчального процесу, діти беруть активну участь у підготовці роботи на уроці, виготовляють потрібну наочність. Вчитель прагне до того, щоб на уроках були відсутні негативні емоції. Постійне доброзичливе ставлення до учня, заохочення його до участі в колективній роботі класу, надання допомоги слабким учням – такі передумови стимулювання та організації бесід і дискусій, виявлення творчих можливостей дітей, формування і розвитку їхніх здібностей. В результаті творчої роботи в дітей виробляється стабільний інтерес до предмета. Вчитель намагається переконати учнів, що кожен здатний оволодіти іноземною мовою. Звичайно, за умови, коли він буде постійно працювати.

Уроки іноземної мови мають великий виховний потенціал, сприяють моральному, трудовому, естетичному вихованню учнів. Додаткові тексти для читання і аудіювання підбираються вчителем таким чином, щоб вони сприяли вихованню в учнів патріотизму, інтернаціоналізму, здорового способу життя, любові до праці, до тварин, історії свого народу та народу, мова якого вивчається.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Прийоми гуманізації навчального процесу

Іноземна мова – це чудовий предмет, вивчення якого збагачує внутрішній світ особистості, дає їй можливість вийти у великий цікавий світ нових знань, ознайомлює з людським досвідом, надбаннями світової культури.

Особистий досвід вчителя в ході навчання іноземної мови дає змогу зробити висновок – процес навчання мови включає в себе навчання іншомовного мовленнєвого матеріалу (засобом навчання) і навчання діяльності спілкування. Обидва ці аспекти важливі.

За даними психолінгвістичних експериментів, слова проходять процес узагальнення і зберігаються у пам’яті у вигляді груп, зв’язаних між собою семантичними ознаками. Порядок розміщення слів обумовлюється можливістю використання їх для спілкування.

Отже, роботу із словами вчитель розпочинає із ознайомлення. Значення слова розкивається в основному через показ предметів, картинок, дій, жестів або міміки.

Використання невербальних засобів спілкування – жестів та міміки – вважає Вікторія Олегівна є дуже корисним способом розкриття значення слів для учнів-початківців, оскільки таким чином можна уникнути довгих пояснень, як рідною мовою, так і мовою, що вивчається. Але іноді без перекладу на рідну мову неможливо обійтись. • Словникова робота на уроках

На прикладах з рідної мови діти усвідомлюють важливість слова (групи слів) для передачі того або іншого комунікативного наміру. Тому, наприклад, знайомство зі словами, які означають назви кольорів, на початковому етапі вчитель починає так:

УЧИТЕЛЬ: Незабаром у Олесі день народження. Але ми не приготували їй подарунки. А знаєте чому? Знаходячись в гостях у своїх друзів в Англії, Незнайко зайшов у магазин, де продавались великі повітряні кулі. Але він не знав, як назвати кольори куль англійською мовою і почав показувати пальцем. Давайте дізнаємося, як називаються кольори англійською мовою.

Після знайомства з словами Котляр В.О. проводить фонетичну зарядку, яка здійснюється у вигляді гри в звуконаслідування. Після знайомства і фонетичної зарядки необхідно переходити до дії з цими словами.

Якщо в основі знайомства лежить проблемна історія, то в основі тренування – цікава для дітей гра. Тому, мета вправ в рамках тренування полягає не в тому, щоб діти вставляли слова в готові висловлювання, а в тім, щоб учень навчився користуватися словом, як засобом мовленнєвої діяльності. Відразу після знайомства дітям ще важко вимовляти слова, але вони можуть впізнавати їх, тому перші дві вправи вчитель завжди пов’язує з аудіюванням слів і їх пізнаванням. • Роль гри та комунікативних вправ на уроках англійської мови

Вчитель використовує такого характеру вправи:

1. Аудіювання слів і їх пасивне пізнання.

Діти співставляють слова, яке вимовляє вчитель з карткою предметом і кажуть : «Yes» або « Nо». При цьому школярі бачать картинку (предмет), а вчитель не бачить її.

Наприклад, вчитель, закривши очі, дістає щось із коробки і намагається вгадати, що це, називаючи по черзі основні слова тої або іншої семантичної групи.

УЧИТЕЛЬ: Ви хочете, щоб мама вам купила щось у магазині канцтоварів, але соромитесь просити (на столі заздалегідь розкладені предмети шкільного вжитку, один з учнів показує, що саме вони хочуть так, щоб не бачив вчитель). Вчитель намагається вгадати.

Учитель :Is it a pen?

Учні: No.

Учитель: Is it a book?

Учні:No.

Учитель:Is it a ruler?

Учні:Yes!

Учитель: Наша лялька Барбі буде вгадувати, хто який колір любить (заздалегідь готуються різнокольорові стрічки паперу, вчитель зав’язує ляльці очі). Той, кого я назву, доторкнеться до стрічки паперу улюбленого кольору, а Барбі намагатиметься пізнати, який це колір.

Учитель: Tania! Come here! Touch, please! Now, Barby, guess!

Barby: Blue!

Учні: No!

Barby: Green!

Учні: Yes.

2. Аудіювання слів і активне їх пізнання.

Школярі повинні вибирати із декількох наявних предметів або картинок один, який відповідає даному слову.Учитель: Бабуся Незнайки скаржиться на те, що він дуже неуважний. Вона просить його вимити руки, а він миє вуха. Цікаво, діти, а ви також неуважні? Давайте перевіримо: the nose, the eyes, the mouth, the hair.

Тільки після таких вправ в аудіюванні слів, вчитель вважає можна переходити до тренування учнів для правильного вжитку.3.Вживання слова з підказкою.

Учень повторює одне із слів, яке вимовляє вчитель, але не механічно, а мотивовано.Учитель: Наша лялька Барбі пропонує три свої улюблені кольори. Назви той, котрий подобається тобі найбільше.

Barbie : Olia! Red ? pink ?blue?

Olia: Blue!

Barbie: Kolia! Green, yellow, black?

Kolia: Yellow.

Учитель: Щоб кухар нагодував вас, потрібно вибрати одну із трьох запропонованих картинок.

Учитель : Roman! Bread, milk, water?

Roman: Milk!

Учитель : Oleh! Porridge, soup, fish?

Oleh: Fish!

4.Вживання слів без «підказки».

Як і в попередніх вправах, учень вимовляє слова, але відповідний предмет або картинка демонструється після того, як слово вимовлено.Учитель: Будемо вгадувати, якого кольору ті речі, предмети, які заховали наші однокласники. (Один з учнів виходить за двері.)

Pupil: Blue!

Class: No, it is not.

Pupil: White!

Class: No, it is not!

Pupil :Red!

Class: Yes, it is!

Наступні дві вправи пов’язані з самостійним вживанням слова.5.Самостійне вживання слова за вибором.

Учитель: Ваші іграшкові тварини, звірі підуть до того, хто їх покличе.

Pupil: Cat! Cat!

Pupil: Fox, Fox!

6. Cамостійне вживання слів без вибору.

Опрацьовуючи цю вправу, складаються умови для однозначного виконання дій, тут слово вживається у фразі.Учитель: Щоб потрапити у чарівний магазин, потрібно розповісти, що ви бачите на запрошеннях.

Pupil 1: I see cheese and sausage.

Pupil 2: I see ice-cream and cake.

Pupil 3: I see bread and candy.

Таким чином, всі вправи в рамках тренування допомагають школярам оволодіти словом, як засобом здійснення мовної діяльності в цілому і здійснення мовної дії зокрема. Вони також забезпечують ігровий мотив у всіх дітей, не зважаючи на те, що в кожен момент тренування слово вимовляє один учень. • Використання перфокарт в основній школі

Для роботи з дітьми більш старшого віку Котляр В.О. використовує інші види вправ. Загальновідомо, що учнів 6-7 класів заохочує самостійна робота над завданнями іноземною мовою. На уроках вчителя із зацікавленістю працюють діти цього віку з перфокартами. Використання перфокарт на уроці допомагає організувати самостійну роботу учнів над мовою, дає можливість збільшити активний час кожного з них на уроці, здійснити індивідуальний контроль. Суть цього прийому полягає в тому, що учень накладає запропоновану перфокарту на листок чистого паперу і в прорізах пише свій варіант різних типів завдань, тверджень, заперечень тощо.

Завдання можуть бути найрізноманітнішими, наприклад:

- запишіть речення за зразком і прочитайте їх (перфокарта №1)

Перфокарта №1.

- Застосуйте означений, неозначений або нульовий артикль:


 1. There are … nice flowers in the park.

 2. I have no … pen.

 3. She is … pupil of … fifth form.

 4. There are … many children in … schoolyard.

 5. Are you going to be at … theatre at 7 p.m.

 6. We often go to … forest in summer.

Перфокарта №2.

- Використайте потрібні форми дієслів, наведених в дужках:

 1. The children usually … (to help) their parents.

 2. My grandmother … (to like) to watch interesting films.

 3. My parents … (to go) home by bus yesterday.

 4. Look! He … (to take off) his coat already.

Для вдосконалення лексичних навиків учнів при вивченні тої чи іншої розмовної або граматичної теми Котляр В.О. використовує навчальні ігри, які допомагають зробити процес навчання іноземної мови цікавим і творчим.

Діти дуже люблять загадки. Їм подобається гра «What is this?» Для цієї гри готуються карточки-листівки. Береться щільний аркуш паперу, складається навпіл, а всередину вкладається картинка, на якій зображена, наприклад, лялька. Потім вирізається невеликий отвір так, щоб було видно частину картинки (наприклад, бант ляльки). Вчитель показує листівку дітям і запитує: «Guess, what is this?». Діти починають вгадувати: “Is it a girl?”, “Is it a cat?” і т.д. Вчитель відповідає: «No, it is not» або «Yes, it is”.

Роль вчителя може виконувати один із учнів. Після того, як діти вгадали, що намальовано на картинці, називається предмет.

Ідею листівок можна використовувати при вивченні теперішнього тривалого часу. Для цього потрібні серії картинок по різних темах. В отвір в листівці має бути видно лише елемент малюнка. Учні повинні здогадатись, що робить зображена на малюнку особа. Вчитель запитує: «What is he doing?».

Діти дають питання: ”Is he eating?”, ”Is he cooking?” і т.д. Вчитель відповідає: «No, he is not” or “Yes, he is”.


 • Застосування скоромовок в роботі

Дуже ефективні для фонетичних вправ скоромовки. Діти вчать їх із задоволенням, намагаючись правильно вимовляти англійські звуки.

[W] Why do you cry, Willy?

Why do you cry?

Why Willy, why Willy

Why Willy, why?

Часто дітям хочеться прямо на уроці потягнутися, відпочити, змінити вид діяльності. Необхідна фізкультхвилинка та ігри, які допоможуть порухатись, не забуваючи про англійську мову.

Гра «Cats & mice»

Діти стають в коло.

I am a mouse,

You are a cat,

One, two, three

- You catch me.

Дітям подобається гра, як епізод. Та найбільше задоволення вони отримують коли весь урок – гра . Такі уроки часто проводяться, як підсумкові. Коли вже вивчили вже весь матеріал і засвоєна тема.

Ретельна підготовка до гри, вікторини, конкурсу чи іншого нетрадиційного уроку – полегшує введення та закріплення мовного матеріалу (лексики, граматики, фонетики). Вона привчає учнів до тих психологічних зусиль, які необхідно прикласти для оволодіння іноземною мовою.

Нетрадиційні методи Вікторія Олегівна використовує на всіх етапах навчання, адже, вони направлені на розвиток в учнів вміння виявити, порівняти, співставити явища та факти, аналізувати та синтезувати їх .

Важливим завданням при вивченні іноземної мови є автоматизація використання мовного матеріалу, тобто доведення володіння ним до рівня навичок.

Автоматизація відбувається на основі умовно-мовленнєвих вправ. Їхнє використання викликане необхідністю формувати навички в умовах подібних до умов живого спілкування. Саме тому, спонукаючи учня до розмови, вчитель дає певні інструкції «Скажи чи є у тебе бажання зробити те, що я прошу?» «Попросити дозволу зробити те, що ти хочеш зараз». Даючи, наприклад, останню установку вчитель відпрацьовує запитання «May I…?

P. May I go out?

P. Yes, you may.

P. May I play?

P. Yes, you may.

P. May I take my ball?

P. Yes, you may.

У цих випадках учні виконують не просто навчально-формальні, а мовленнєві завдання.Основні форми інтенсифікації уроку англійської мови

Щоб кожна дитина приймала якомога активнішу участь у навчальному процесі, вчитель часто використовує групову та парну роботу. Кожній групі пропонуються диференційовані завдання. Перед такою роботою діти отримують чіткі інструкції та конкретні завдання. Під час виконання завдання приділяється увага кожній парі, учні підбадьорюються, фіксуються серйозні помилки.

На початковому етапі навчання часто використовую ігри на уроках, загадки, прислів’я, вікторини, рольові ігри. Для учнів рольова гра – це ігрова діяльність, у якій вони беруть на себе певні ролі і виконують їх. Навчальний характер цієї діяльності діти не усвідомлюють. Гра допомагає згуртувати колектив, залучити до діяльності сором’язливих і несміливих дітей.

На уроках діти охоче співають англійські пісні, грають в рухливі ігри, беруть участь у фізкультхвилинках. Чарівною паличкою на уроках у молодших школярів є іграшки, які викликають велике захоплення дітей. Діти залюбки подорожують з улюбленими іграшками, розповідають їм про свої родини, школу, клас, діляться враженнями про погоду, навчальні предмети та близьких друзів. Діалоги на уроці часто розігруються у формі телефонних розмов із використання іграшкових телефонів. Вчитель «телефонує» одному із учнів. Розмова передбачає зв’язок з темою уроку. Дітям подобається виконувати такі завдання, вони відчувають увагу педагога і товаришів до себе, отримують задоволення, радість від того, що роблять.Роль нестандартних видів роботи на уроках іноземної мови

Проводячи нестандартні уроки – конференції, круглі столи, диспути, також вчителем використовуються елементи рольової гри. Продумуючи план майбутнього уроку, вчитель обирає коло проблем, які повинні викликати інтерес у школярів, бажання брати в ньому участь. Так в 10-му класі було проведено круглий стіл на тему «Де ми можемо використовувати англійську мову», а в кінці уроку була запропонована анкета «Why do you study English?»

I study English because…

Відповіді учнів: 1. I like to study foreign languages.

 2. I want to get a good profession.

 3. I want to become a good specialist to promote the development of my country.

 4. I want to work abroad.

 5. I want to live abroad.

 6. I want to be an intelligent person.

 7. It is prestigious to know English .

 8. I want to achieve success in my life.

Також у 10 – му класі Вікторією Олегівною проведено нетрадиційний урок – телеміст. Тема телемосту «Захист навколишнього середовища». Підготовка до такого виду заняття активізує пізнавальну діяльність учнів, стимулює їхню самостійність у пошуках інформації, вчить працювати з додатковою літературою, а також дає їм можливість оцінити свій рівень володіння англійської мовою.

З метою підвищення інтересу до читання текстів англійською мовою намагаюся використовувати різні прийоми роботи, розробляючи диференційовані завдання для кожної групи. Одна група одержує завдання інсценізувати прочитаний текст, друга – скласти речення, а третя скласти запитання за текстом. Найсильнішим учням пропонується уявити себе на місці героя і сказати щоб він зробив у даній ситуації.

Під час контролю домашнього читання використовуються такі прийоми, які сприяють активізації творчої уяви учнів: опис зовнішності героя, порівняння, висловлення припущень про зміст оповідання з опорою на малюнок до тексту, розповідь від імені іншого героя, інсценізація, продовження змісту тексту.

На сучасному етапі перед вчителями іноземної мови стоїть завдання – навчити учнів вільно оволодіти усною мовою, що вивчається, в межах тематики навчальної програми. Для досягнення цієї мети Котляр В.О. використовує різноманітні прийоми і засоби навчання, серед яких з основних є створення ситуації. Вносячи елементи гри, театралізації, ситуації які збуджують творчу уяву фантазію учнів, активізують їхнє мислення. За таких умов краще засвоюється мовний матеріал, автоматизуються навички усного мовлення.

Практика показує, що цінність ситуації залежить від її змісту та настанов вчителя на творчу діяльність учнів згідно з характером ситуації. Тому вчитель намагається глибоко продумувати стимули для мовлення, чітко формулювати настанови, заохочувати учнів до активних мовних дій в межах даної ситуації.

Розігруванню певної ситуації, передує відповідна творча робота учнів удома. Пояснюючи характер домашнього завдання, Вікторія Олегівна завжди дає настанову, спрямовану на розвиток творчого мислення, самостійності, індивідуальності учнів, зокрема рекомендує переглянути газети, журнали, книжки для домашнього читання, відповідні телепередачі. Підготувавшись, учні приходять на урок з своїми темами, роблять цікаві нестандартні повідомлення, можуть розіграти певні епізоди в класі. За таких умов учні починають забувати про мовні труднощі, вільно користуватися своїми висловлюваннями, не боятися помилитись. Помилки, звичайно, трапляються але на них не зосереджується увага вчителя та учнів. Важливим є те, що учні говорять, діють у мовній ситуації.

Розвиваючи навички непідготовленого мовлення вчитель широко використовує також прийом неправильних тверджень, який примушує учнів бути гранично уважними, викликає бажання заперечити, пояснити свою думку, обґрунтувати її. Активно працюють всі учні групи, досягається актуалізація спонтанного мовлення учнів, високий рівень їхньої мовної активності. Під час дискусії Вікторією Олегівною не виправляються помилки, а фіксуються у зошиті з тим, щоб проаналізувати їх після дискусії.

Широкі можливості для удосконалення мовлення учні мають заключні та контрольні заняття за темами. Так завершаючи тему «Школа» ми проводимо екскурсії по школі. Групи діляться на «гостей» та « екскурсоводів». За допомогою цьому прийому контролюю також знання , навички та вміння з теми «Моє рідне село». Уявна екскурсія відбувається на основі експозиції кольорових фото.

Таким чином, виконуючи вимоги програми щодо розвитку навичок непідготовленого мовлення, вчитель використовує прийоми, які допомагають стимулювати мовлення учнів, збуджувати їхню розумову активність, підвищувати емоційну настроєність. Найефективнішими формами роботи вважає Котляр В.О. є створення ситуації, проведення ігор, драматизація прослуханих сюжетів, дискусії.

Для формування мовних навичок і вмінь надзвичайно важливо навчити учнів аудіювання, оскільки без цього неможливо навчити активного мовлення. Організація навчальної діяльності учнів з метою розвитку сприймання і розуміння на слух пов’язана з великими труднощами, які пояснюються, зокрема, психологічними особливостями процесу аудіювання. Акт комунікації має місце лише тоді, коли досягається негайне розуміння почутого без членування його на окремі елементи. В учнів же, як правило, спостерігається тенденція до по елементарного сприймання тексту, до сприймання окремих слів, граматичних форм.

Враховуючи труднощі навчання аудіювання, вчитель з перших уроків проводить систематичну, цілеспрямовану роботу, що має на меті формування навички негайного розуміння почутого. На початковому етапі це здійснюється за допомогою таких завдань.

1. Прослухайте і виконайте відповідні дії.(Imperative drill):

Look at the blackboard!

Touch the desk!

Sit straight! І т. д.2. Прослухайте опис предмета і скажіть, про який предмет йдеться.

It is large. It is black. Every schoolboy and schoolgirl has it.(Bag)3. Прослухайте текст і закінчіть його.

Досвід роботи переконує у тому, що вчитель може чимало зробити для підсилення авторитету свого предмету, домогтися, щоб інтерес до нього з роками не падав, а зростав. Для цього вчитель намагається планувати і проводити уроки так, щоб врахувати індивідуальні особливості учнів, їх інтереси, нахили, і відповідно організовувати навчальну і виховну роботу.Висновки
Основним завданням школи є не вчити, а навчати вчитись, підготувати учня до безперервного самостійного навчання.

Відповідно до основних положень Державного стандарту школа повинна формувати цілісну систему універсальних знань, умінь і навичок, а також особистої відповідальності учня за результати навчання, тобто ключові компетентності, що визначають сучасний зміст та якість навчання. Набуття компетентності перетворює учня з носія академічних знань у людину активну, соціально пристосовану, налаштовану не лише на спілкування щодо обміну інформацією, а й на соціалізацію в суспільстві з метою практичного використання здобутих знань.

Основною метою навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах є розвиток можливостей учнів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Саме школа повинна підготувати учнів до спілкування в реальних життєвих ситуаціях, навчити їх здобувати знання самостійно з метою вдосконалення в галузі обраної майбутньої професії. Саме на уроках іноземної мови вчитель формує в учнів уміння і навички іншомовного спілкування, передбачити досягнення ними такого рівня комунікативної компетенції, який би був достатнім для здійснення спілкування у певних комунікативних сферах, орієнтуватися у соціокультурних аспектах країни, мову якої вивчають.

Формування комунікативних навичок сприятиме забезпеченню можливості випускникам продовжити навчання або працевлаштуватись за кордоном і буде сприяти в певній мірі розширенню міжнародних зв’язків нашої держави і її входження у світовий освітній простір.

Директор школи: О.М.Янковський


Рекомендації
Дана методика є ефективною. Матеріали досвіду Котляр В.О. рекомендується використовувати на уроках англійської мови, з метою організації процесу навчання, адекватного процесу реального спілкування завдяки моделюванню основних закономірностей мовленнєвого спілкування.

Ознайомити з даним педагогічним досвідом вчителів англійської мови на методичних семінарах, внести досвід до інформаційного банку району, картотеки передового педагогічного досвіду.


Директор школи: О.М.Янковський

Бібліографія

1. Бех П.О., Биркун Л.В. Концепція викладання іноземних мов в Україні // Іноземні мови. – 1996. - №2. – С. 3-8.

2. Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови. – К.: Радян. школа, 1989. – 223 с.

3. Ващенко Г., Загальні методи навчання. – К.: Наука. – 2005. – 102 с.

4. Державна національна програма «Освіта». Україна ХХІ століття. – К.: Райдуга, 1994. – 61 с.

5. Забара О.Д., Чепелянська Г.О., Головань Л.М., Абрамцева Н.М. Створення сприятливого психологічного клімату на уроках іноземної мови в початкових класах: Навчально-методичний посібник. – Біла Церква: КОІПОПК, 2005.

6. Закон України «Про освіту». – К., 1996.

7. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір. //Освіта. – 2005 - №3-3. – с.2-3.

8. Малієнко В. Навчальна діяльність – як діяльність спілкування // Іноземні мови в навчальних закладах. 2007. - №1. – С. 37- 41.

9. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. І перероб. / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2—2. – 328 с.

10. Reference Guide for the Teacher of English. Довідник вчителя англійської мови / Упоряд. Т. Михайленко, І. Берегова. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

11. Шевцова О.І. Реалізація комунікативного підходу в процесі викладання англійської мови // Англійська мова і література. – Вид. група: Основа. – 2008.- №11. – С. 2-6.Додатки
Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Інтенсифікація та гуманізація навчального процесу на уроках англійської мови iconІноземних мов Лойтаренко Оксана Петрівна Вчитель англійської мови нвк “Балтська зош І-ІІІ ст. №3-колегіум”
Використання методу проектів на уроках англійської мови як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу через організацію...
Інтенсифікація та гуманізація навчального процесу на уроках англійської мови iconВчитель початкових класів
О. Омельченка Гра, як засіб інтенсифікації навчального процесу на уроках української мови І читання
Інтенсифікація та гуманізація навчального процесу на уроках англійської мови iconМетодичні рекомендації мон щодо організації навчального процесу
Нині постає потреба у визначенні резервів підвищення ефективності навчального процесу на засадах компетентнісного підходу І розкритті...
Інтенсифікація та гуманізація навчального процесу на уроках англійської мови iconМетодичні рекомендації Голоби 2013 Рецензенти
Візуалізація навчального процесу – шлях до формування предметних компетенцій учнів на уроках
Інтенсифікація та гуманізація навчального процесу на уроках англійської мови icon«Розвиток творчої компетенції учнів на уроках іноземної мови»
Пасічник Ольга Ростиславівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель англійської І німецька мови та працює в Центрі...
Інтенсифікація та гуманізація навчального процесу на уроках англійської мови iconВикористання мультимедійних презентацій в урочній та позаурочній діяльності вчителем англійської мови
Дозвольте презентувати вам матеріали з власного досвіду роботи тема якого відповідає навчальній темі школи та вимогам до викладання...
Інтенсифікація та гуманізація навчального процесу на уроках англійської мови iconМотиви – психічне явище спонукання до виконання тієї чи іншої дії, вчинку. На уроках ставлю за мету
Одним із основних напрямів розвитку сучасної освіти є технологія навчального процесу. Використання різноманітних освітніх технологій...
Інтенсифікація та гуманізація навчального процесу на уроках англійської мови iconВінницької міської ради» «Використання сучасних методів навчання на заняттях гуртка англійської мови у початковій школі»
Актуальність роботи полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку шкільної освіти однією з найбільш актуальних проблем, що вимагає...
Інтенсифікація та гуманізація навчального процесу на уроках англійської мови iconЄвропейське мовне портфоліо на уроках англійської мови у початковій школі
Відповідно до Концепції загальної середньої освіти в Україні стрижнем освіти XXI століття є розвиваюча, культоротворча домінанта,...
Інтенсифікація та гуманізація навчального процесу на уроках англійської мови iconПеребудова навчально-виховного процесу передбачає певну орієнтацію функцій учителя
«Однією з найсерйозніших хиб нашої шкільної практики є те, що, навчаючи дітей, працює переважно вчитель», — цю думку В. Сухомлинського...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка