Issn 1814-1617 донецьке відділенняСторінка1/10
Дата конвертації08.04.2017
Розмір2,17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ISSN 1814-1617

ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

Donetsk Branch of Shevchenko Scientific Society
ХРОНІКА


Донецького відділення

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

імені ШЕВЧЕНКА

2008-2012 рр.
Число 2

Донецьк-2012
ББК 72.3

Хроніка Донецького відділення Наукового Това­ри­ства


ім. Шевченка / [упорядник і редактор В. С. Білецький]. – Донецьк : НТШ, 2012. – 192 с.

Хроніка містить інформацію про діяльність Донецького відділення НТШ за період 2008-2012 рр.Надруковано за ухвалою Ради НТШ Донеччини

 Донецьке відділення Наукового


Товариства ім. ШевченкаЗМІСТ

ВСТУПНЕ СЛОВО 7
З історії ДОНЕЦЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ

Наукового Товариства ім. Шевченка 8
СУЧАСНІ Концепції розвитку

НТШ в Україні 12
ДонецькЕ відділення НТШ у 2008-2012 рр. 14

ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ НТШ-ДОНЕЧЧИНА 14

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ І СЕСІЇ 15

Березнева наукова сесія НТШ-Донецьк 15

Міжнародна науково-практична конференція

“ЗАКОРДОННЕ УКРАЇНСТВО І ДОНЕЧЧИНА:

ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА ”

(19 грудня 2008 р., м.Донецьк) 15

Міжрегіональна науково-практична конференція «Слово у душі – душа у слові:

УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ

КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ СХІДНОЇ УКРАЇНИ»

(17 листопада 2010 року) 19

Науково-практична конференція

“ДОНБАС: КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ОБМІН З

УКРАЇНЦЯМИ СВІТУ”

(16 грудня 2011 р., м.Донецьк) 24

Донецький обласний семінар-практикум:

«Науково-теоретичний та прикладний

аспекти сучасного викладання

української мови і літератури в школі»

(18-20 жовтня, 2011 року) 27
Круглий стіл: «УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА:

літературні постаті, твори,

біобібліографічні відомості»

(м. Донецьк, 8 листопада 2012 року) 31


Дослідно-видавнича діяльність

Донецького відділення НТШ 33

Енциклопедичні видання та словники 33

Монографії 34

Підручники та посібники 37

Періодичні видання 38

«Донецький вісник Наукового Товариства

ім. Шевченка» 38

Том 20. 38

Том 21. 41

Том 22. 43

Том 23. 46

Том 24. 49

Том 25. 51

Том 26. 54

Том 27. 57

Том 28. 60

Том 29. 63

Том 30. 65

Том 31. 68

Том 32. 71

Том 33. 74

Том 34. 77

Аналітично-інформаційний журнал

“Схід” 80ДІЯЛЬНІСТЬ НТШ-ДОНЕЦЬК В ІНТЕРНЕТІ 83

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА НТШ-ДОНЕЦЬК 84

1. Члени НТШ-Донецьк 84

Башун Олена Володимирівна 84

Бережний Микола Миколайович 86

Білецький Віталій Володимирович 87

Білецький Володимир Стефанович 88

Білий Дмитро Дмитрович 91

Білопольський Микола Григорович 91

Болонова Людмила Миколаївна 92

Брітікова Катерина В'ячеславівна 93

Гайко Геннадій Іванович 94

Горбачук Василь Тихонович 95

Єщенко Тетяна Анатоліївна 97

Загнітко Анатолій Панасович 98

Задніпровський Олександр Ілліч 99

Задунайський Вадим Васильович 100

Козловський Ігор Анатолійович 101

Косилова Олена Федорівна 103

Куєвда Володимир Терентійович 104

Максимович Володимир Олександрович 105

Малишко Іван Олександрович 106

Мирний В’ячеслав Васильович 109

Міхеєва Оксана Костянтинівна 110

Младецький Ігор Костянтинович 111

Оліфіренко Вадим Володимирович 113

Опейда Йосип Олексійович 114

Пасько Ігор Трохимович 116

Пасько Ярослав Ігорович 117

Пірко Василь Олексійович 118

Просалова Віра Андріївна 121

Радчук Віталій Дмитрович 121

Саранчук Віктор Іванович 123

Світлий Юрій Герасимович 125

Смирнов Валерій Олександрович 127

Соболь Валентина Олександрівна 128

Солдак Ігор Іванович 130

Суярко Василь Григорович 131

Темірова Надія Романівна 132

Терещенко Василь Тимофійович 133

Тимофєєва Галина Вікторівна 134

Тодоров Ігор Ярославович 135

Федь Анатолій Михайлович 136

Футулуйчук Василь Миколайович 137

Шпильовий Леонід Вікторович 138

ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКА
І ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВИДАНЬ НТШ-ДОНЕЦЬК
(КАЛЕНДАР ПОДІЙ) 140

2008 р. 140

2009 р. 150

2010 р. 157

ПІСЛЯСЛОВО 162Додаток 1.

ПЕРЕЛІК видань

Донецького відділення НТШ та Донецького

Українського культурологічного центру”,(1997-2012) 165

Серійні і періодичні видання 181

1. Серія: “Біобібліографія вчених Донбасу” 181

2. Донецький вісник НТШ (ISSN 1728-9572) 182

3. Проблеми сучасного підручника

середньої і вищої школи (ISSN 1810-4126) 186

4. Хроніка Донецького відділення НТШ

(ISSN 1814-1617) 187

5. Аналітично-інформаційний журнал

“СХІД” (ISSN 1728-9343) 187
ВСТУПНЕ СЛОВО
Рада НТШ Донеччини пропонує друге число “Хроніки Донецького відділення НТШ”. Поява цього видання і його доцільність обумовлена, по-перше, давно існуючою в НТШ традицією “Хронік…”, які в дусі відкритості інформують широку наукову громадськість про діяльність історично першої української національної академічної організації, по-друге, вже визнаними вагомими результатами і насиченістю подіями діяльності Донецького відділення НТШ, які, зі зрозумілих причин, не можуть бути вповні відображені в рамках загальних “Хронік НТШ” (за редакцією НТШ-Львів).

Підготовка і випуск друком Числа 1 “Хроніки Донецького відділення НТШ” у 2007 р., де було вміщено інформацію про діяльність Донецького відділення НТШ за період від його заснування у 1997 р. до 2007 р., тобто за 10 років, викликало зацікавлення наукового середовища Донбасу і всієї України.

Нинішнє Число 2 “Хроніки Донецького відділення НТШ” підсумовує діяльність Донецького відділення НТШ за період 2008-2012 роки. Таким чином, два числа «Хроніки…» охоплюють діяльність НТШ-Донецьк за 15 років.

Загальна схема викладу витримана традиційною для “Хронік НТШ” з акцентом на тих напрямках, де НТШ-Донецьк має успіх. При цьому в другому випуску наших “Хронік” ми вважаємо за доцільне подати коротку довідку з історії НТШ-Донецьк, а також викласти основні засади сучасної концепції НТШ і особливостей роботи структур Наукового Товариства у Східній Україні сьогодні.

У пропонованій “Хроніці” дано звід основних подій з життя НТШ-Донеччина у 2008-2012 рр., інформацію про діяльність Ради НТШ-Донеччина, наукові конференції і сесії, дослідно-видавничу діяльність, включно з підготовкою і друком енциклопедичних видань та словників, монографій та науково-практич­них видань, підручників та посібників, періодичних та серійних видань власне НТШ-Донецьк та участі у періодичних виданнях інших організацій, діяльність НТШ-Донецьк у Інтернеті, інформацію про організаційну роботу НТШ-Донецьк, просвітницьку і представницьку діяльність організації, розповсюдження видань НТШ-Донецьк.

Володимир Білецький,

голова НТШ-Донецьк, дійсний член НТШ, доктор технічних наук,

професор Донецького національного технічного університету.

З історії ДОНЕЦЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ Наукового Товариства

ім. Шевченка

Історія НТШ-Донецьк починає свій відлік з 24.05.1997, коли відбулися установчі збори донецького осередку НТШ, на яких були присутні науковці донецьких вузів та відділення НАН України. Головою Донецького НТШ було обрано д.т.н., головного наукового співробітника Донець­кого державного технічного університету Володи­мира Білецького, вченим секретарем – к.ф.н., професора, керівника Донецького відділення Цен­тру гуманітарної освіти НАН України Ігоря Паська.

За період 1997-2012 рр. Донецьке НТШ виросло до 70 ос., увібравши в себе відомих вчених, провідних фахівців регіону з історії, філософії, мовознавства, літературознавства, хімії, медичних наук, гірництва.

Специфікою утворення і роботи Донецького НТШ є те, що воно виникло і функціонує при тісній співпраці з базовою ресурсною дослід­ницько-видавничою громадською організацією "Український культурологічний центр" (УКЦентр, заснований 1994 р.).

Зі своїх початків НТШ-Донецьк підтримало аналітично-інформаційний журнал “Схід”, який тривалий час випускався УКЦентром у співпраці з Центром гуманітарної освіти НАН України та Інститутом еконо­міки промисловості НАН України, Інститутом філософії НАН України.

У 2005 році журнал перереєстровано з таким складом засновників:Інститут економіки промисловості НАН України

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

Запорізький національний університет

Український культурологічний центр

За період 1997 р. – IV квартал 2012 р. випущено 111 чисел журналу (№№ 8-119), в тому числі ілюстрований спецвипуск “Наука та освіта Донбасу” накладом 3000 прим., спецвипуск “Донбас і українська діаспора” накладом 800 прим., “Спеціальний культурологічний випуск” накладом 5000 прим., спеціальний випуск “10 років журналу “Схід”, «Донбас і українська діаспора» (2001 р. – з нагоди ІІІ Всесвітнього форуму українців), «85 років Таврійському університету ім. В.Вернадського» (2003 р.), спеціальний культурологічний випуск, присвячений Року духовності на Донеччині (2004 р.), "20 років Народному Руху України" (2009), "Місто, регіон, держава: економіко-правові проблеми господарювання" (2011).

Журнал став лауреатом ІІІ, ІV, VІ та Х ре­гіо­нальних форумів “Книжкова справа Донбасу” у 1998, 1999, 2001, 2005, 2012 рр., його нагороджено грамотою Міжнародного форуму “Золотий Скіф-2000”, грамотами Державного комітету телебачення і радіомовлення України (2001, 2005 рр.), Всеукраїнської експертної мережі www.experts.net.ua (2007 р.), партнером якої він є з 2006 р.

Суттєвими є результати дослідницько-видавничої роботи Донецького відділення НТШ. За 15 років (1997-2012 рр.) підготовлено і видано понад 110 монографій, навчальних посібників, матеріалів конференцій, біобіблі­ографічних видань. У тому числі, за період 2008-2012 рр. колекція видань НТШ-Донецьк поповнилася понад 50 назвами. Серед нових видань 2008-2012 рр. особливе значення мають:А. У галузі гуманітарних наук: 1. Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості (науково-довідкове видання)/ Упорядк. В.А.Просалової. – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, Український культурологічний центр. 2012. – 516 с. 2. Узбек К.М. Фрагменти побудови античної науки, філософії і культури. – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського, Донецьке відділення НТШ, Союз греків України. – 2010. – 232 с. 3. Узбек К.М., Щетиніна О.К. Рефлексія античності в сучасній науці і філософії. – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського, Донецьке відділення НТШ, Союз греків України. – 2010. – 212 с. 4. Віталій Білецький. Релігієзнавство (навчально-методичний посібник). Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, 2012. – 220 с. 5. Алфьоров М.А. Міграційні процеси та їх вплив на соціально-економічний розвиток Донбасу (1939-1959 рр.). – Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ. – 2008. – 192 с. 6. Геннадій Гайко, Володимир Білецький. Ілюстрована історія гірництва (монографія). – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, 2012. – 456 с. А4 формат. Іл. Пробний наклад. 7. Празька літературна школа: Ліричні та епічні твори / Упорядкування і передмова В.А.Просалової. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. – 280 с. 8. Задоєнко О.М. Донеччина літературна. Хрестоматія з літератури рідного краю (5-9 класи). – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, 2008, 2010 і 2012 рр. 9. Терещенко В.Т. Золото у кожного в душі (краєзнавство в особах). Донецьк: Східний видавничий дім, Український культурологічний центр, Донецьке обласне відділення НТШ. 2010. – 296 с. 10. Постаті. Нариси про видатних людей Донбасу. – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ. 2011. – 216 с. Формат А4.

Б. У галузі природничих наук: 1. Світлий Ю.Г., Білецький В.С. Гідравлічний транспорт (монографія). – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, “Редакція гірничої енциклопедії”, 2009. – 436 с. 2. Світлий Ю.Г., Круть О.А. Гідравлічний транспорт твердих матеріалів (монографія). – Донецьк: Східний видавничий дім (макет – Донецьке відділення НТШ). 2010. – 268 с. 3. Смирнов В.О., Білецький В.С. Флотаційні методи збагачення корисних копалин (монографія). – Донецьк: Східний видавничий дім (макет – Донецьке відділення НТШ). 2010. – 492 с. 4. Саранчук В.І., Ільяшов М.О., Ошовський В.В., Білецький В.С. Основи хімії і фізики горючих копалин. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. – с. 640. (Підручник з грифом Мінвузу). 5. Смирнов В.О., Сергєєв П.В., Білецький В.С. Технологія збагачення вугілля (навчальний посібник). Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ. 2011. – 476 с.

Крім того, вагомий доробок вчених-членів НТШ-Донецьк, які друкують свої роботи переважно в академічних (НАНУ) та університетських виданнях (А.П.Загнітко, Й.О.Опейда та ін.). Так, у період 2008-2012 рр. за авторством цих авторрів вийшли дві фундаментальних праці: 1. Глосарій термінів з хімії // Й. Опейда, О. Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет – Донецьк: "Вебер", 2008. – 758 с. ISBN 978-966-335-206-0.

 2. Загнітко А. П. Великий тлумачний словник. Сучасна українська мова [Текст] : від А до Я / А. П. Загнітко, І. А. Щукіна. – Донецьк : БАО, 2008. – 704 с.

У 2008-2012 рр. продовжена робота по представленню НТШ-Донецьк в Інтернеті. З 2009 р. на порталі Національної бібліотеки України ім. В.І Вернадського розташовано повний текст журналу «Схід», продовжена плідна співпраця з Всеукраїнською експертною мережею http://www.experts.in.ua/

НТШ-Донецьк ставить перед собою завдання поступової розбудови організації в напрямку створення і зміцнення постійно діючих секцій, власної поліграфічної бази. НТШ-Донецьк діє у співпраці з науковцями вузів, НДІ, зокрема Донецького відділення НАН України.

Головна мета організації – розвиток і координація на міжгалузевій основі наукових досліджень, які будуть сприяти збагаченню духовної та матеріальної культури українського народу, розбудові Української держави.

СУЧАСНІ Концепції розвитку

НТШ в Україні
Аналіз наявної структури і практики діяльності сучасного Наукового Товариства ім. Шевченка в Україні, актуальні для сьогодення напрямки розвитку найстаршої в Україні академічної організації описані у Числі 1 «Хроніки…» і на 2012 р., з нашої точки зору, практично не змінилися:
ПЕРШИЙ НАПРЯМОК – ТЕРИТОРІАЛЬНА

РОЗБУДОВА НТШ


ДРУГИЙ НАПРЯМОК – ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ

“ВІДКРИТОСТІ” ОРГАНІЗАЦІЇ


ТРЕТІЙ ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ –

ЦЕНТРАЛЬНІ І РЕГІОНАЛЬНІ АНАЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ


ЧЕТВЕРТИЙ ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК

РОЗВИТКУ – РЕСУРСНІ ВИДАВНИЧІ ЦЕНТРИ НТШ


Слід констатувати, що на сьогодні чітко виокреслилися дві різні концепції побудови і розвитку НТШ в Україні – Концепція НТШ-Львів і Концепція НТШ-Донецьк.

Концепція НТШ-Львів

 1. Відрізняється традиціоналізмом, основні пріоритети – гуманітарні науки, монографічні видання, участь в енциклопедичних виданнях загальнонаціонального рівня (зокрема проект Енциклопедії Сучасної України).

 2. Носії видань: друк майже виключно паперових видань (книги, журнали, вісники, хроніки тощо). Окремі публікації в Інтернеті практикуються тільки в останні роки.

 3. Періодичні видання: продовження традиційних для НТШ періодичних і серійних видань.

 4. Навчальні видання – майже відсутні.

 5. У організаційному плані – переважна розбудова НТШ-Львів з осередками по всій Україні, які керуються зі Львова.

 6. У формуванні керівництва – опора на НТШ-Львів.

 7. У формуванні інституту Дійсних членів НТШ – опора на НТШ-Львів.


Концепція НТШ-Донецьк

 1. Відрізняється активним залученням сучасних технологій в науці, основні пріоритети – гуманітарні та технічні науки, підручники, посібники, монографії, участь у загальнонаціональному проектах «Гірнича енциклопедія», «Українська діаспора».

 2. Носії видань: паралельний друк паперових та електронних видань доступних у Інтернеті (книги, журнали, вісники, хроніки тощо) – практично для всіх видань.

 3. Нові періодичні видання з грифом ВАК України. Започаткування нових серійних видань: «Донецького вісника НТШ», «Хроніки Донецького НТШ» тощо.

 4. Навчальні видання у гіманітарних та точних науках – переважно з грифом МОН-МОНМС України та у співпраці з вишами, НАН України.

 5. В організаційному плані – створення потужних Відділень НТШ у основних центрах: Києві (НТШ-Київ має особливу вагу), Харкові, Львові, Донецьку, Сімферополі, Одесі, Дніпропетровську, які мають свою мережу осередків.

 6. У формуванні керівництва – опора на відділення НТШ.

 7. У формуванні інституту Дійсних членів НТШ – опора на відділення НТШ по всій Україні, принцип рівномірності розподілу Дійсних членів по території України, що повинно інтенсифікувати розбудову НТШ в Центрі, на Сході і Півдні.ДонецькЕ відділення НТШ

у 2008-2012 рр.
ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ НТШ-ДОНЕЧЧИНА
Згідно зі Статутом Донецького відділення НТШ Рада Товариства формується Загальними зборами і є дорадчо-координа­ційним органом Товариства з питань його наукової діяльності. Рада складається з Президії та голів Комісій і Секцій.
На 2012 р. склад Ради Донецького НТШ:

Володимир Білецький, д.т.н., проф., дійсний член НТШ, голова Донецького відділення НТШ, шеф-редактор аналітичного журналу “Схід”, автор ідеї і керівник проекту «Гірнича енциклопедія».

Ігор Пасько, к.ф.н., проф., науковий секретар Донецького відділення НТШ, голова філософської комісії.

Віра Просалова, д.філ.н., заступник голови і голова літературознавчої комісії.

Валентина Соболь, д.філ.н., проф., заступник голови, голова секції давньої української літератури.

Дмитро Білий, д.і.н., доц., голова історичної комісії.

Йосип Опейда, д.х.н., проф., голова хімічної комісії.

Анатолій Загнітко, д.філ.н., проф., голова мовознавчої комісії.

Володимир Максимович, д.мед.н., проф., голова медичної комісії.

Микола Білопольський, д.е.н., проф., голова економічної комісії.

Геннадій Гайко, д.т.н., проф., голова комісії технічних наук.

Василь Терещенко, голова ревізійної комісії.

Галина Тимофєєва, голова видавничої секції, редактор журналу “Схід” і директор ТОВ “Східний видавничий дім”.

Людмила Болонова, к.мед.н., секретар Донецького відділення НТШ.

Рада Донецького відділення НТШ діє згідно із статутом, координує діяльність Товариства, виконання окремих проектів, виконує експертну оцінку і пропонує перспективні проекти, опікується залученням коштів на дослідницько-видавничу роботу Товариства.Наукові конференції і сесії
Березнева наукова сесія НТШ-Донецьк
Наукові сесії НТШ розпочинають свою історію, як і саме Донецьке відділення НТШ, з 1997 р. Але на початках, у 1997-1999 рр. засідання мали науково-організаційний характер. Після декількох доповідей громада проводила збори НТШ-Донецьк, розгляда­лися і вирішувалися організаційні питання побудови Товариства, друку праць тощо. З 2000 р. Березневі наукові сесії НТШ в Донецьку набувають більш масштабного характеру, а з 2001 р. практично всі доповіді друкуються у “Донецькому віснику НТШ”, який виходить у традиційному друкованому і електронному вигляді. Останній доступний в мережі Інтернет. Ряд учасників Березневої наукової сесії НТШ, особливо з інших міст, беруть участь у сесії своїми матеріалами. Головуючі по секціях роблять огляд доповідей, заявлених у секції, присутні виступають зі своїми матеріалами, як правило, точаться дискусії.

Місце засідань – Донецька обласна універсальна наукова бібліотека, Донецький національний університет.

За 15 років діяльності НТШ на Донбасі в Донецьку проведено 15 Березневих наукових сесій НТШ.
Міжнародна науково-практична конференція

ЗАКОРДОННЕ УКРАЇНСТВО І ДОНЕЧЧИНА:ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА ”

(19 грудня 2008 р., м.Донецьк)
Конференцію у Донецьку відповідно до національної програми “Закордонне українство на період до 2010 року” 19 грудня 2008 р., підготували і провели: Донецька обласна державна адміністрація (відділ у справах національностей управління культури та туризму), Український культурологічний центр, Донецьке обласне відділення Товариства зв'язків з українцями за межами України (Товариство «Україна-Світ»), Донецьке обласне відділення Наукового Товариства ім. Шевченка, Донецька обласна універсальна наукова бібліотека.

Матеріали конференції випущені друком Українським культурологічним центром у 2008 р.Пленарне засідання: Іван Драч (поет, політичний і громадський діяч, голова Всеукраїнського Товариства «Україна-Світ») Не покинемо «третього брата». Володимир Білецький (докт. техн. наук, проф. Донецького національного технічного університету, голова Донецького відділення НТШ та Товариства “Україна-Світ”) Світове українство: історія та сучасність. Дмитро Павличко (поет, політичний і громадський діяч, голова Всесвітньої Української Координаційної Ради) Україна та Світовий Конґрес Українців. Олександер Шокало (голова ВГО «Українська Взаємодопомога» та МГОУ «Четверта Хвиля») Четверта міґраційно-еміґраційна хвиля з України. Валерій Рябенко (кандидат філософських наук, голова Секретаріату ВГО «Українська Взаємодопомога») Створення і діяльність ВГО «Українська взаємодопомога» та МГОУ «Четверта хвиля». Павло Орленко (заслужений журналіст України, лауреат премії «Незалежність») З історії товариства "Україна-Світ". Світлана Кузнецова (начальник відділу у справах національностей Донецької обласної державної адміністрації) Регіональна політика Донеччини у сфері зв’язків із закордонним українством.

Секційні засідання: Володимир Білецький Одинадцять років діяльності Донецького обласного відділення Товариства «Україна-Світ». Віра Боднарук (професор Іллінойського університету, голова Товариства Української Мови м. Чикаго) Зв’язки Товариства Української мови-Чикаго в Україні. Віталій Радчук (кандидат філологічних наук, доцент Київського національного університету) VI Конгрес Міжнародної асоціації україністів у Донецьку. Галина Сімченко (редактор журналу «Схід»), Володимир Білецький Презентація української книги у Москві. Галина Сімченко (редактор журналу «Схід») „Літературні вечори у Інституті модерного мистецтва Чикаго укладено в Донецьку Людмила Мочалова (завідувач Бібліотеки Канадсько-Україн­ського центру, м. Донецьк) Відомі митці української діаспори в гостях на Донеччині. Лілія Козінченко (провідний бібліотекар Центральної бібліотеки ім. В.Г.Короленка, м. Маріуполь) Канадсько – український бібліотечний центр міста Маріуполя: тенденції розвитку. Олена Негода (вчитель історії ЗОШ № 80, м. Донецьк) На українсько-канадських паралелях. Вадим Оліфіренко (член Національної спілки письменників України, кандидат педагогічних наук, заступник голови Донецького відділення Товариства “Україна-Світ”) Голос із далекого Амуру: український письменник і видавець Олександр Лозиков на Далекому Сході. Василь Горбачук (кандидат педагогічних наук, професор) , Ольга Корабльова (кандидат філологічних наук, доцент, Слов’янський державний педагогічний університет) Роль діаспори у справі відновлення філологічного факультету у Слов’янському державному педагогічному університеті. Галина Чумак (директор Донецького художнього музею) Повернення Емми Андієвської на Донбас. Аскольд Лозинський (Президент Світового Конґресу Українців) Світовий Конґрес Українців: у світі і Україні. Олексій Коновал (голова Фундації ім. Івана Багряного, США, Чикаго) Фундація ім. Івана Багряного: за кордоном та в Україні. Стефан Паняк (член Комісії людських та громадянських прав Світового Конґресу Українців) Українці в Російській Федерації. Людмила Найденко (громадська діячка, м. Нижньокамськ, Татарстан, РФ) Літературно-музична вітальня, присвячена творчості Оксани Петрусенко: у Татарстані та Україні. Романія Явір (голова Федерації Українців Вірменії) Діяльність Федерації українців Вірменії «Україна». Віра Коник (голова Українського земляцтва Естонії) Конґрес українців Естонії. Зенко Ластовецький (голова Союзу Українців Британії) , Федір Курляк (генеральний секретар Союзу Українців Британії) Діяльність Союзу Українців у Великій Британії. Іван Лаба (голова Центральної Ради Союзу русинів-українців Словацької Республіки) Діяльність союзу русинів-українців Словацької Республіки. Тетяна Кузик (президент Асоціації українських жінок-робітниць Італії) Асоціація українських жінок-робітниць в Італії. Орися Сушко (президент Конгресу Українців Канади) Конґрес Українців Канади. Валентина Такаєва (голова Українського культурного центру «Батьківщина» в Узбекистані) Український культурний центр «Батьківщина» в Узбекистані. Стефан Романів (голова Міжнародного координаційного Комітету СКУ), Ірка Мицак (секретар Міжнародного координаційного Комітету СКУ) 75-та річниця відзначення Українського ґеноциду 1932-1933: „Україна пам’ятає – світ визнає! Леся Храплива-Щур (секретар Світової Координаційної Виховно-Освітньої Ради Канади) Відблиск „невгасимої свічі".

Круглий стіл: «Життя і творчість Василя Гайворонського». Вадим Оліфіренко (письменник, кандидат педагогічних наук) Гайворон­сь­кий Василь Андрійович: на Донеччині й за кордоном. Віра Просалова (доктор філологічних наук, професор, Донецький національний університет) Дві іпостасі письменника-експатріанта. Ірина Ярошевич (кандидат філологічних наук, доцент, Донецький національний університет) Життєві колізії Василя Гайворонського. Ольга Пуніна (аспірант, Донецький національний університет) Сюжетний елемент «змагання» у повісті Василя Гайворонського «Розминовка». Тетяна Бублик (аспірант, Донецький національний університет) Оповідання Василя Гайворонського „Чортове колесо як проекція на реалії радянської доби. Феня Пустова (кандидат фі­лологічних наук, доцент, Донецький національний університет) Естетичні функції пейзажів у творах Василя Гайворонського.

Круглий стіл: «Життя і творчість Микити Шаповала». Ігор Пасько (професор філософії, голова Донецького відділення Центру гуманітарної освіти НАН України) Микита Шаповал – філософ і соціолог. Василь Терещенко (заслужений вчитель України) Державотворець Микита Шаповал. Віталій Білецький (кандидат філософських наук, доцент, Донецький національний університет) Микита Шаповал в українській соціології.
Надія Миронець (доктор історичних наук, професор Київського національного університету) Микита Шаповал про національне відродження та державність. Феня Пустова Деякі особливості образного мислення Микити Шаповала.

Представницький склад учасників конференції був забезпечений завдяки співробітництву Донецького відділення НТШ, Українського культурологічного центру (м. Донецьк), Товариства “Україна-Світ”, представників Донецької обласної держадміністрації, аналітично-інформаційного фахового журналу “Схід” та Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки, яка гостинно надала своє приміщення. Концепція конференції передбачала відкритість для Світу Української Діаспори.

Конференція продемонструвала багатогранність і плідність численних культурних зв’язків Донеччини з українським зарубіжжям, перспективність їх розвитку для збагачення і розвитку української культури, “відкриття Донбасу для світового українства і світового українства – для Донбасу”.

Слід підкреслити високий науковий рівень учасників Конференції, які представляли понад 10 країн світу.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Issn 1814-1617 донецьке відділення iconДонецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 18 – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення нтш – 2007....
Issn 1814-1617 донецьке відділення iconДонецька обласна державна адміністрація Відділ у справах національностей управління культури та туризму Український культурологічний центр Донецьке обласне відділення Товариства зв'язків з українцями за межами України
Закордонне українство І донеччина: вчора, сьогодні, завтра: матеріали науково-практичної конференції. – Донецьк: Донецьке обласне...
Issn 1814-1617 донецьке відділення iconДонецька Шевченкіана у датах І подіях: 1851-2014
Т. Г. Пішванова. – Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення нтш, тов «Східний видавничий дім», 2014. – 176...
Issn 1814-1617 донецьке відділення iconДонецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка історія
Харцизького металургійного технікуму Донецького національного технічного університету, м. Харцизьк
Issn 1814-1617 донецьке відділення iconДонецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка
На Кубань, історичну територію колишнього Тмутараканського князівства, розселився цвіт українського народу – запорозьке козацтво....
Issn 1814-1617 донецьке відділення iconМіжнародний стандартний серійний номер issn; міжнародний стандартний серійний номер issn

Issn 1814-1617 донецьке відділення iconТараса Григоровича Шевченка (1814-1861) Северодонецк, 2014 Хто полюбить книгу, той далеко піде у своєму розвитку книга
«Послання у вічність…»: Інформаційний список до 200-річчя з дня народження видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка