Issn 1814-1617 донецьке відділенняСторінка10/10
Дата конвертації08.04.2017
Розмір2,17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ПІСЛЯСЛОВОТаким чином, за перші 15 років своєї діяльності (1997-2012 рр.) Донецьке відділення НТШ постало і діє як потужна самостійна організація зі значним інтелектуальним, творчим потенціалом, статусом Відділення НТШ як юридичної особи, вело активну роботу в різних напрямках – наукову, видавничу, громадську, організаційну, представницьку.

 • По-перше, Донецьке відділення НТШ стало потужним регіональним громадсько-науковим центром і за період 1997-2012 рр. суттєво розширило і підтримує свій територіальний вплив (крім Донеччини – Кубань, Крим, Запоріжжя, Луганськ, Харків, Східна і Північна Слобожан­щина – Бєлгород, Воронеж, Старий Оскол, Розсош).

 • По-друге, Донецьке відділення НТШ має суттєвий науковий доробок, який виявився у підготовці і випуску друком ряду монографій, посібників, матеріалів конференцій тощо – загалом понад 110 видань.

 • По-третє, НТШ-Донецьк успішно здійснює програму відкриття і підтримки періодичних та серійних видань. Загалом, станом на 2012 р., НТШ-Донецьк фактично має 5 (п’ять) періодичних і серійних видань (4 – з ISSN):

 1. Донецький вісник НТШ” (заснований у 2001, готується 35-й том); ISSN 1728-9572.

 2. Разом з “Українським культурологічним центром” – аналітичний журнал “Схід” (виходить з 1995, готується № 120); ISSN 1728-9343.

 3. Разом з Центром гуманітарної освіти НАН України та УКЦентром – збірник наукових праць та доповідей “Про­блеми сучасного підручника для середньої і вищої школи” (виходить з 2002 р., вийшло 4 числа). ISSN 1810-4126.

 4. ХРОНІКА Донецького відділення НТШ” (2 числа). ISSN 1814-1617.

 5. Серія “Бібліографія вчених Донбасу” (виходить з 1998 р.).

Створена і працює система розповсюдження видань Донецького відділення НТШ, яка включає розсилку періодики через Академію економічних наук України, централізовано – через бібліотечну мережу Донеччини та у основні обласні і центральні бібліотеки України, безпосередньою адресною розсилкою з офісу НТШ в Донецьку, шляхом цільових відряджень до університетів Півдня і Сходу України.

 • По-четверте, НТШ-Донецьк провадить велику роботу з розвитку українського сектора Інтернету, як аналітичний центр є постійним учасником-кореспондентом і партнером порталів www.experts.in.ua та www.intellect.org.ua , www.uklife.org.ua , представлене на інтернет-сайті Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського, а також активним учасником проекту української Вікіпедії. Ця робота має непересічну вагу як для розширення українського інформаційного поля, так і для зростання публічної відомості громадської організації – НТШ.

 • По-п’яте, НТШ-Донецьк разом з Українським культурологічним центром Донецька створило видавничу базу і підтримувало попри відсутність коштів видавничу діяльність повного циклу (від комп’ютерного набору до друку і термопідшивки), що дало змогу випустити за 15 років понад 260 видавничих одиниць.

 • По-шосте, Донецьке відділення НТШ веде велику громадсько-організаційну і представницьку роботу, беручи участь у ряді регіональних і загальноукраїнських виставках, форумах, презентаціях своїх видань тощо.

 • По-сьоме, підтримується міжнародний аспект роботи НТШ-Донецьк. Організація має творчі контакти з науковцями Польщі, Росії, США, Канади. Презентації видань Донецького відділення НТШ відбулися у Польщі (Краків, Варшава), США (Вошингтон), Росії (Москва).

Оціночно Донецьке відділення НТШ спільно з УКЦентром з 2001 р. щорічно друкує до 5-7 % наукових праць (статей) у Донецькій області, що при наявності у регіоні близько 100 вищих навчальних закладів (включно з філіями) є непересічним досягненням.

За показником представлення повних текстів наукових друкованих праць у мережі Інтернет (статті, монографії, енциклопедії, навчальні посібники) НТШ-Донецьк далеко випереджає місцеві вищі навчальні заклади і всі регіональні структури НТШ в Україні.При цьому слід підкреслити, що Донецьке відділення НТШ надає великого значення підготовці і друку літератури для молоді, зокрема підручників, посібників, курсів лекцій як з гуманітарних, так і точних дисциплін. Всі вони виконуються у двох видах – традиційному паперовому та електронному, що збільшує потенційну аудиторію до мільйонів осіб (в Україні на 2012 р. оціночно понад 10 млн користувачів Інтернет).

Таким чином, Донецьке відділення НТШ завдяки своїй праці й внеску в науковий та культуротворчий процес, зокрема на Сході України, завдяки застосуванню інноваційних методів у створенні й розповсюдженні нового інтелектуального продукту, є впливовою науковою громадською організацією і фактично виконує роль Південно-Східного Центру Наукового Товариства ім. Шевченка.

Додаток 1
ПЕРЕЛІК видань

Донецького відділення НТШ та Донецького “Українського культурологічного центру”, (1997-2012)


 1. Мазур П. Отчі світильники (Сторінки з історії школи і педагогічної думки в Україні епохи Відродження). Донецьк: УКЦентр. НТШ-Донецьк. 1997. – 104 с. Видано спільно з Українським культурологічним центром (м.Донецьк).

 2. Колесникова Л. Стріла, що мчить до зір (поезія). Донецьк: УКЦентр. НТШ-Донецьк. 1997. – 68 с. Видано спільно з Українським культурологічним центром (м.Донецьк).

 3. Цікава Україна (укладач Л.Оліфіренко). До уроків у школі. Донецьк: УКЦентр. НТШ-Донецьк. 1998. – 64 с. Видано спільно з Українським культурологічним центром (м. Донецьк).

 4. Українська і зарубіжна культура. Навчальний посібник за ред. К. Заблоцької – Донецьк: Східний видавничий дім. 2001-2002. – 372 с. Посібник підготовлено у співпраці з Донецьким державним медичним університетом, Донецьким державним технічним університетом, Донецькою державною академією управління та інш.

 5. Тлумачний гірничий словник / За заг. редакцією В.С.Білецького – Донецьк, 1998. – 446 с. Видано спільно з Донецьким національним технічним університетом.

 6. Пірко В. Заселення Степової України у ХУІ-ХУІІІ ст. – Донецьк: УКЦентр, НТШ-Донецьк. – 1998. – 124 с. Видано спільно з Донецьким національним університетом.

 7. Збірник програм курсів та факультативів з української літератури 9-11 класів / Упорядник В.Оліфіренко. – Донецьк, 1998. – 106 с. Видано спільно з Головним управлінням освіти Донецької облдержадміністрації.

 8. Козак Мамай (Навчальний посібник-хрестоматія з української літератури/ Упорядники: В.Оліфіренко та В.Чумаченко. – Київ, Донецьк, Краснодар: УКЦентр, НТШ-Донецьк, 1998. – 224 с. Видано спільно з Краснодарським регіональним відділенням Міжнародної академії інформації.

 9. Сергєєв П.В., Білецький В.С. Селективна флокуляція вугілля. – Донецьк: ДонНТУ, УКЦентр, НТШ-Донецьк. – 1999. – 136 с. Видано спільно з Донецьким національним технічним університетом.

 10. Задніпровський О.І. Голод в історії України: короткий нарис (Х-ХХ ст.). – Донецьк: УКЦентр, НТШ-Донецьк, 1999. – 88 с. Видано спільно з Донецьким національним університетом.

 11. Пасько Ігор, Пасько Ярослав. Громадянське суспільство і національна ідея (Україна на тлі європейських процесів. Компаративні нариси). – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк, 1999. – 184 с. Видано спільно з Центром гуманітарної освіти НАН України)

 12. Аверченко-Землянська О.В. Література рідного краю: творчість поетів Приазов'я. – Донецьк: Східний видавничий дім, газета “Приазовский рабочий”, 1999. – 255 с. Видано спільно з Інститутом післядипломної освіти та ін.

 13. Башун О.В. Вплив маркетингу і фандрейзингу на трансформацію бібліотек. Донецьк: УКЦентр, НТШ, – 1999. – 204 с. Монографія. Підготовлена і видана разом з Донецькою обласною універсальною бібліотекою. Видання стало переможцем на форумі «Книжкова страва Донбасу-2000» в номінації «Ділова книга».

 14. Башун О.В. Маркетинг і фандрейзинг у бібліотеках. Біобіліогр. покажчик / Донецька обл. універс. наук. бібл. – Донецьк: УКЦентр – НТШ-Донецьк, – 2000. – 60 с.

 15. Футулуйчук В. Українська Галицька армія: військово-патріотичне виховання та вишкіл (1918-1920) / Наук. редактор Микола Литвин. – Донецьк: Східний видавничий дім, УКЦентр, НТШ-Донецьк, 2000. – 152 с. Видано спільно з Державним університетом “Львівська політехніка”.

 16. Сушинський М. Філософські знання і релігійна віра у духовному житті студентів. Донецьк: Донецьке відділення НТШ, “Східний видавничий дім”, УКЦентр – 2000. – 32 с. Видано спільно з Донецьким національним університетом.

 17. Просалова В. Поезія “Празької школи”. Навчальний посібник. – Донецьк: Веда, 2000. – 80 с. Видано спільно з Донецьким національним університетом.

 18. Павло Байдебура. Вибрані твори. Спогади про письменника. Дослідження творчості (Укладач Ю.Байдебура. За заг. редакцією А.Загнітка) – Донецьк: Східний видавничий дім, 2001. – 220 с. Підготовлено і видано разом з Донецьким національним університетом, Донецьким інститутом післядипломної освіти.

 19. Нікітін І.М., Сергєєв П.В., Білецький В.С. Селективна флокуляція вугільних шламів латексами. – Донецьк: ДонНТУ, Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк – 2001. – 152 с. Видано спільно з Донецьким національним технічним університетом.

 20. Піюнкіна А.В. 500 якісних задач з фізики. – Донецьк: Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк, 2001. – 72 с.

 21. Кравченко В., Красноносов Ю., Панченко П., Перепелиця А. Україна у 20-30-х роках ХХ ст. мовою документів та очевидців (Навчальний посібник). – Донецьк: Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк, 2002. – 268. Видано спільно з кафедрою історії та українознавства Донецького інституту внутрішніх справ МВС України.

 22. Донеччина: голодомор 1932-1933 рр. (бібліографічний покажчик). – Донецьк, 2002, 12 с. Підготовлено і видано разом з Донецькою обласною універсальною бібліотекою.

 23. Гірничий енциклопедичний словник. т. І. (за редакцією В.С.Білецького). – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2001. – 514 с.

 24. Гірничий енциклопедичний словник. т. ІІ. (за редакцією В.С.Білецького). – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2002. – 632 с.

 25. Вільнянський В. Катя Хом'як: в театрі і житті. Донецьк: Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк, 2002. – 96 с.

 26. Соболь В. 12 подорожей в країну давнього письменства (цикл статей з історії давнього українського письменства ІХ-ХУІІІ століть) – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. – 2003. – 156 с. Монографія підготовлена разом з Центром гуманітарної освіти НАН України та кафедрою української філології Варшавського університету.

 27. Білецький В.В. Виправлення девіантної особистості: філософський погляд. – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. – 2003. – 156 с. Монографія є підсумковою роботою понад 4-річного дослідження автора. Підготовлена разом з Донецькою державною академією управління.

 28. Пірко В.О. Заселення Донеччини у ХУІ-ХУІІІ ст. – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. – 2003. – 182 с. Монографія є підсумковою роботою автора, яка об’єднує і узагальнює 33-річне дослідження теми. Підготовлена разом з Донецьким національним університетом.

 29. Оліфіренко В.В. Підручник з української літератури: історія і теорія (монографія). – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. – 2003. – 324 с. Підготовлена разом з Донецьким відділенням Центру гуманітарної освіти НАНУ.

 30. Біляїв В.І. «На неокраянім крилі…». – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк, УК-Центр – 2003. – 348 с.

 31. Самилін В.М., Білецький В.С. Спеціальні методи збагачення корисних копалин (курс лекцій). – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк – 2003. – 116 с. Підготовлено спільно з Донецьким національним технічним університетом.

 32. Гірничий енциклопедичний словник. т. ІІІ. (за редакцією В.С.Білецького). – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2004. – 756 с.

 33. Мухопад М.Д. Рудниковий транспорт – Донецьк: Донецький національний технічний університет. НТШ-Донецьк – 2003. – 320 с. Електронний навчальний посібник для студентів, які навчаються за напрямком „Гірництво”. Підготовлено спільно з Донецьким національним технічним університетом на CD-дисках.

 34. Пірко В.О. Заселення і господарське освоєння Степової України в XVI-XVIII ст. – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. УКЦентр – 2004. – 224 с. Підготовлено спільно з Донецьким національним університетом. На Форумі «Книга і преса Донбасу-2004» книга одержала Диплом переможця в номінації «Суспільні і політичні науки».

 35. Просалова В.А. Празька школа: хрестоматія прозових творів. – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. УКЦентр – 2004. – 236 с. Книга видана у співпраці з ТУМ Чикаго та Канадським інститутом українських студій Альбертського університету.

 36. Білецький В.С., Смирнов В.О. Технологія збагачення корисних копалин. – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. – 2004. – 284 с. Навчальний посібник підготовлено разом з Донецьким національним університетом. Має гриф Міністерства освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

 37. Кравченко В., Добров П., Панченко П., Футулуйчук В., Красноносов Ю. Україна. 1920-1939 роки. Документи свідчать. – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. – 2004. – 182 с. Навчальний посібник підготовлено разом з Донецьким національним університетом та Донецьким юридичним інститутом. Має гриф Міністерства освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

 38. Гордасевич Галина. Право на пісню (поезія). – Донецьк-Хабаровськ: Український культурологічний центр, видавн. “Ковчег”, 2003. – 288 с. Поетична збірка видана у подарунковому кишеньковому форматі і є унікальним виданням.

 39. Міхеєва О. Кримінальна злочинність і боротьба з нею в Донбасі (1919-1929). Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. – 2004. – 248 с. Підготовлена НТШ-Донецьк у співпраці з Донецьким державним університетом управління. Видання монографії підтримане Американською Радою Наукових Товариств (АРНТ).

 40. Мала гірнича енциклопедія. Т. 1 / За ред. В.С.Білецького. Донецьк: Донбас, 2004. – 640 с. Мала гірнича енциклопедія – універсальне тритомне довідкове видання у галузі гірничої науки та техніки. Містить описи близько 18 000 термінологічних та номенклатурних одиниць, в тому числі 1-й том – 6400 одиниць, які висвітлюють різні аспекти розвідки, видобування та первинної переробки твердих, рідких та газоподібних корисних копалин. Адресована спеціалістам – в першу чергу фахівцям-гірникам, геологам, науковцям, аспірантам, студентам гірничих та суміжних спеціальностей, а також широкому загалу інженерно-технічних працівників гірничих підприємств та читачам, які цікавляться освоєнням надр.

У написанні статей Енциклопедії брали участь учені Національного гірничого університету, Донецького національного технічного університету, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Інституту “УкрНДІвуглезбага­чення”, Українського державного інституту мінеральних ресурсів, Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії НАН України, Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України, Макіївського науково-дослідного інституту з безпеки робіт у гірничій промисловості (МакНДІ), Донбаського гірничометалургійного інституту, Криворізького технічного університету, наукових спілок та організацій – Академії гірничих наук України, Наукового Товариства ім. Шевченка, Української нафтогазової академії, інших наукових установ та організацій. Всі учасники і автори зазначені на перших сторінках видання.

Видання випущене на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за Програмою випуску соціально-значимих видань.

 1. Туган-Барановський та державність України/ Матеріали наукової конференції. Донецьк: Донецький державний університет економіки, НТШ-Донецьк, Інститут економіко-правових досліджень НАНУ. Донецьк, 19-20 березня 2004 року. – 272 с.

 2. Культурні зв’язки Донеччини з українським зарубіжжям/Матеріали науково-практичної конференції. Донецьк: Донецьке відділення Товариства “Україна-Світ”, Український культурологічний центр, НТШ-Донецьк, Донецька обласна універсальна бібліотека. Донецьк, 17 грудня 2004 р. – 236 с.

 3. Пірко В., Литвиновська М. Соляні промисли Донеччини в XVII-XVIII ст. – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. УКЦентр – 2004. – 224 с. Монографія підготовлена разом з Донецьким національним університетом. В монографії на базі архівних документів простежується розвиток соляних промислів Донеччини у XVII-XVIII ст., їх роль у забезпеченні Лівобережної, Слобідської і частково Правобережної України, а також південно-західних провінцій Росії сіллю, формування вугледобувної та металургійної промисловості Донбасу.

 4. Безкоровайний Василь Васильович. Музикант, композитор, диригент. 1880-1966. (Біобібліографічний покажчик)/Упорядник О.В. Башун – Донецьк: НТШ-Донецьк, Східний видавничий дім, Донецька обласна наукова бібліотека – 2005. – 40 с.

 5. Кузьменко О. Поетика Василя Голобородька. – Донецьк: НТШ-Донецьк, Східний видавничий дім, – 2005. – 196 с. Монографія висвітлює основні аспекти індивідуальної поетики В.Голобородька. Подано огляд критичних і літературознавчих праць про творчість цього видатного українського поета. Розглянуто сюжетно-композиційну структуру творів, особливості їхньої суб’єктивної організації, роль фольклорних кодів, наскрізні, концептуальні образи-символи.

 6. Білецький Віталій. Дослідження пенітенціарного психолога. Донецьк: НТШ-Донецьк, Східний видавничий дім. – 2005. – 40 с. У праці викладено результати польових психологічних досліджень автора під час роботи в установах виконання покарань в Україні у 1998-2000 рр. Для працівників пенітенціарних установ, науковців-пенологів, студентів, які опановують фах психолога та правознавця.

 7. Коробко-Захарова А.М. Клас камерного співу (сопрано). Навчальний посібник. – Донецьк: Донецька державна музична академія ім. С.С.Прокоф’єва, КП “Східний видавничий дім”, Наукове Товариство ім. Шевченка (Донецьке відділення), 2005. – 142 с. Посібник містить методичні поради щодо репертуару класу камерного співу, аналітичні нариси кожного з запропонованих творів, спостереження та рекомендації до їх виконання. Видання призначене викладачам вокалу та студентам вищих музичних навчальних закладів. Навчальний посібник має гриф Міністерства культури і мистецтв України (протокол № 525 від 10.08.2004).

 8. Смирнов В.О., Білецький В.С. Фізичні та хімічні основи виробництва. Навчальний посібник. – Донецьк: Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк, ДонНТУ – 2005. – 148 с. Розглянуто питання виникнення і розробки корисних копалин, їх збагачення, агломерації, брикетування, коксохімічного та металургійного виробництва, машинобудування, паливно-енергетичного комплексу та охорони навколишнього середовища.

 9. Володимир Білецький. Схід України в інтеґративних процесах сучасного державотворення. – Донецьк: Бібліотека журналу “Схід”. – 2005. – 28 с. Доповідь на 6 Конґресі Міжнародної Асоціації Україністів, 25 червня-2 липня 2005 р. Донецьк.

 10. Донецьке відділення Наукового Товариства ім. Шевченка. Донецьк: НТШ. – 2005. – 16 с. (історія діяльності і видання).

 11. Смирнов В.О., Білецький В.С. Гравітаційні процеси збагачення корисних копалин. Навчальний посібник. – Донецьк: Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк, – 2005. – 300 с. Викладено теоретичні основи гравітаційного збагачення і гідравлічної кла­сифікації корисних копалин. Розглянуто принципові конструкції гравітацій­ного і класифікаційного обладнання, його технологічні характеристики, прави­ла вибо­ру і розрахунку. Описано технологічні схеми збагачувальних фабрик, які використовують гравітаційні процеси. Проект виконано у співпраці з Донецьким національним технічним університетом.

 12. Просалова Віра. Текст у світі текстів Празької літературної школи. Монографія. / Науковий редактор М.К.Наєнко – Донецьк: Східний видавничий дім, 2005. – 344 с. У книзі простежується взаємодія текстів, виявляються інтертекстуальні зв’язки між творами письменників Празької літературної школи, їх попередників і сучасників, з’ясовуються форми і типи інтертекстуальності. Показано, що Празька літературна школа формувалася у контексті національної і світової традицій. Проект виконано у співпраці Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, Канадського інституту українських студій та НТШ-Донецьк (макет монографії).

 13. Володимир Біляїв. Доля і шлях (поезії). – Донецьк: Український культурологічний центр. Східний видавничий дім. – 2005. – 192 с.

До четвертої збірки відомого українського поета Володимира Біляїва увійшли автобіографічна поема “Доля і шлях”, поезії, написані впродовж багатьох літ, а також переклади австралійської, американської, англійської, ірландської, італійської, російської, французької, шведської поезій. Практично всі вони друкуються вперше.

 1. Слобожанська хвиля / (Навчальний посібник-хрестоматія з української літератури Північної Слобожанщини). Автори-упорядники: В.В.Оліфіренко та С.М.Оліфіренко. – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2005. – 280 с. До книги увійшли твори українських письменників-слобожан із Білгородської, Курської і Воронезької областей Російської Федерації та твори митців слова, які життєвими обставинами були пов’язані з Північною Слобожанщиною. Період з ХУІІІ ст. по сьогодні. Подаються нариси про письменників Й.Горленка, Г.Сковороду, Л.Боровиковського, М.Костомарова, І.Череватенка, П.Бар­вінського, О.Коваленка, К.Буревія, Є.Плужника, В.Череватенка, М.Дикарєва, В.Єрошенка та інш. Представлені також твори російських письменників О.Кольцова, І.Буніна, В.Будакова, у художньому слові яких яскраво виражена українська тематика. Посібник підготовлено для уроків з літератури рідного краю, для позакласного і самостійного читання учнів старших класів, гуртків вивчення української мови і літератури. Він може бути корисним також студентам та науковцям, які вивчають українську літературу.

 2. Мости в Україну / Укладачі: Володимир Білецький, Віра Боднарук, Богдан Боднарук. – Донецьк: Український культурологічний центр, НТШ-Донецьк, Східний видавничий дім. – 2005. – 116 с. Книга висвітлює сторінки з історії та діяльності Товариства української мови Чикаґо за 1990-2004 рр.

 3. Від Дикого поля до Донбасу // Спеціальний випуск “Українсь­ко­го світу” (число 4-6), Київ: Поліграфічний центр “Інтертехнологія”, 2005, 46 с. Спеціальний випуск науково-популярного часопису “Український світ” присвячено Донбасу. Підготовлений спільно редакцією цього журналу та наукового журналу “Схід”. З останнього залучено матеріали В.Пірка (“Найдавніші міста Донеччини”), Л.Шабловської (“Екологічні перспективи Донеччини”, “Ландшафтні парки Донбасу”), Г.Чумак (“Донбас музейний”), Є.Малахи (“Геральдика Донеччини”), О.Бугайова (“Трудар народної школи із Нескучного”), В.Терешенка (“Микита Шаповал – видатний просвітитель і педагог”), О.Цимбал (“Театральне життя Донбасу”), І.Дзюби (“Донбас – край українського слова”), В.Радчука (“Якби заговорив Тарас…”), В.Заблоцького (“Декілька слів про донбаський менталітет”) та ін. У випуску на початку подано статті О.Шокала (шеф-редактор “Українського світу”) “”Культура особистості й культура нації” та В.Білецького (шеф-редактор “Сходу”) “Український культурологічний центр у Донецьку.

 4. Валерій Кочуєв. Українське суспільство в процесі еволюції (Збірник статей). – Донецьк: Східний видавничий дім, Інститут ім. П.Орлика, НТШ-Донецьк, – 2005. – 140 с. Статті і нариси автора, який має великий досвід науково-викладацької, партійно-державної роботи, бізнесової діяльності, присвячені громадсько-політичним подіям в Україні доби незалежності. Книга адресована працівникам органів місцевого самоврядування, державним службовцям та всім, хто не байдужий до проблем становлення громадянського суспільства і місцевого самоврядування в Україні.

 5. Білецький В.С., Смирнов В.О. Переробка і якість корисних копалин (курс лекцій). – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецький національний технічний університет, НТШ-Донецьк, 2005. – 324 с. Викладено основні відомості щодо технології і процесів переробки і збагачення корисних копалин. Розглянуто принципові конструкції технологічного обладнання і його принцип дії. Викладено методи контролю при добуванні і переробці корисних копалин. Для студентів та фахівців гірничих спеціальностей.

 6. Georg Agricola. Gespräch vom Bergwesen (Ґеорґ Аґрікола. Бесіда про гірничу справу). Пам’ятки історії гірництва та металургії. Факсиміле видання 1778 р. – Донецьк: Донецьке відділення НТШ, Редакція “Української гірничої енциклопедії”. – 2006. – 200 с. Додається електронна версія на CD-диску. Книга призначена для дослідників історії гірництва та перекладачів.

 7. Біляїва Доротея та ін. Слово і відгомін (збірник рецензій на поетичну творчість Володимира Біляїва з нагоди 80-річчя поета). – Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ – Донецьк. – 2006. – 152 с.

 8. Володимир Білецький, Геннадій Гайко. Хронологія гірництва в країнах світу. – Донецьк: Донецьке відділення НТШ, “Редакція гірничої енциклопедії”, УКЦентр, 2006. – 224 с. У книзі, що призначена для широкого кола читачів, які цікавляться історією техніки, гірництва і може бути використана як посібник для студентів гірничих спеціальностей, викладено основні хронологічні дати світової історії гірничої справи. Описана історія гірництва у майже 80 країнах. Книга містить унікальні ілюстрації і видається в Україні вперше.

 9. Василь Терещенко. Події і люди Бахмутчини. – Донецьк: Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк. – 2006. – 159 с. У книзі відомого донецького краєзнавця відтворено історію Бахмутського краю від початку його заселення до наших днів.

 10. Василь Пірко. Галицьке село. Донецьк: Донецьке відділення НТШ – 2006. – 200 с. У монографічному дослідженні автор подає історичну ретроспективу галицьких сіл початку ХХ ст.

 11. Володимир Білецький. Актуальні напрямки розвитку Наукового товариства ім. Шевченка: погляд зі Сходу. – Донецьк: НТШ, – 20 с. Брошура містить доповідь на науковій сесії НТШ у 2006 р. та інформацію про видання НТШ-Донецьк за період 1997-2005 рр.

 12. Валентина Соболь. Не будьмо тінями зникомими. (Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей). – Донецьк: Східний видавничий дім. – Донецьке відділення НТШ. – 2006. – 256 с. У посібнику подано аналіз творчості митців слова України та діаспори: Юрія Липи, Василя Пачовського, Володимира Сосюри, Марії Матіос, Остапа Лапського, Володимира Яворівського, Володимира Дрозда, Михайла Стрельбицького, Віктора Савченка та ін. Окремий розділ становлять переклади уривків з праць Еви Томпсон та Джоната Куллера. Книга призначена для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів України та всіх, хто цікавиться історією української літератури ХХ-ХХІ ст.

 13. Володимир Білецький. Мовно-культурне поле Східної України (доповідь у рамках ІV Всесвітнього Форуму українців у Києві 18-21 серпня 2006 р.). Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ. – 2006. – 24 стор.

 14. Галина Сімченко. Український культурологічний центр Донецька у співпраці зі світовим українством (доповідь в рамках ІУ Всесвітнього Форуму українців у Києві 18-21 серпня 2006 р.). Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ. – 2006. – 24 стор.

 15. Віра Боднарук, Володимир Білецький. Українські вечори в Українському Інституті Модерного Мистецтва Чикаґо, 1973-2006. – Донецьк: Український культурологічний центр, НТШ-Донецьк, ТУМ-Чикаґо – 2006. – 140 стор. Фоліо. Включає понад 50 нарисів про літературні вечори в УІММ протягом 1973-2006 років.

 16. Папушин Ю.Л., Смирнов В.О., Білецький В.С. Дослідження корисних копалин на збагачуваність (навчальний посібник). Донецьк: Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк – 2006. – 344 с. Видання призначене для студентів спеціальності “Збагачення корисних копалин”, а також працівників дослідних лабораторій збагачувальних фабрик, науково-дослідних інститутів і геологічних організацій.

 17. Білецький В.В. Історія вітчизняних теорій і вчень: навчально-методичний посібник. – Донецьк: Донецький державний університет управління, Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ. – 2007. – 136 с.

 18. Максимов О.Б. Виховання піаністів за методикою В.Барвінського. Посібник (гриф Мінкультури і туризму України від 23.01.2007). – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ. – 2007. – 128 с.

 19. Мала гірнича енциклопедія, т. 2 / За редакцією В.С.Білецького. – Донецьк: Донбас, 2007. – 670 с.

Видання підготовлене і випущене на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за Програмою випуску соціально-значимих видань.

 1. Олександр Задніпровський. Хроніка голоду 1946-1947 років у Донбасі. Монографія. Донецьк: Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк, УКЦентр. – 2007. – 372 с.

 2. Задоєнко О.М. Література рідного краю (програма, конспекти уроків, художні тексти, текстові завдання). Методичний посібник для 9 класу. – Донецьк: Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк. – 2007. – 76 с.

 3. Володимир Куєвда. Міфологічні джерела української етнокультурної моделі: психологічний аспект. Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ. – 2007. – 264 с.

 4. Чолом до слова (відгуки та рецензії на поетичну тверчість Віталія Павловського)/ За ред. А.П.Загнітка. – Донецьк: Український культурологічний центр, НТШ-Донецьк, Східний видавничий дім. 2007. – 60 с. Видання містить літературно-критичні статті, присвячені творчості донецького поета Віталія Павловського.

 5. Білецький В.С., Сімченко Г.В., Лисенко А.О. Бібліографія журналу "Схід"” – Донецьк: Східний видавничий дім, Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ, 2007. – 256 с.

Довідкове видання, яке містить вичерпну інформацію про всі статті, вміщені у журналі “Схід” за перші 12 років його існування. “Бібліографія…” містить розділи: “Систематичний каталог статей”, “Алфавітний каталог статей”, “Іменний покажчик авторів”.

 1. Василь Пірко. Оборонні споруди в межиріччі Дніпра і Сіверського Дінця (друга половина XVII-XVIII ст.). Донецьк: Східний видавничий дім, Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ, 2007. – 176 с. У монографії на базі фактичного матеріалу, значна частина якого вперше вводиться до наукового обігу, досліджується будівництво оборонних споруд між Дніпром і Сіверським Дінцем, від р. Орелі, на півночі, до Азовського моря, на півдні, в другій половині XVII-XVIII ст. та їх роль в освоєнні регіону. Монографія розрахована на науковців, краєзнавців і широке коло читачів.

 2. Алфьоров М.А. Міграційні процеси та їх вплив на соціально-економічний розвиток Донбасу (1939-1959 рр.). – Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ. – 2008. – 192 с.

 3. Смирнов В.О., Білецький В.С. Проектування збагачувальних фабрик (видання друге). Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, – 2008. – 269 с. Викладено вимоги до змісту і обсягу проектно-кошторисної документації проектів збагачувальних фабрик. Розглянуто питання про вибір і розрахунок схем збагачення корисних копалин, технологічного обладнання. Для студентів та фахівців у галузі збагачення корисних копалин. Рекомендовано МОН України як посібник для вищих навчальних закладів.

 4. Задоєнко О.М. Донеччина літературна. Хрестоматія з літератури рідного краю (5-9 класи). – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, 2008. – 300 с. До хрестоматії увійшли твори письменників Донбасу С.Васильченка, В.Сосюри, Г.Бойка, М.Чернявського, М.Лісовської, К.Тесленка, П.Байдебури, С.Черкасенка, А.Косматенка, Є.Летюка, С.Жуковського, Х Алчевської, Б.Грінченка, В.Гайворонського, М.Петренка, М.Сріблянського, В.Бендера.

 5. Закордонне українство і Донеччина: вчора, сьогодні, завтра //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Донецьк, 19 грудня 2008 р. – Донецьк: Донецьке обласне відділення Товариства “Україна-Світ”, Український культурологічний центр, НТШ-Донецьк, 2008. – 312 с.

 6. Празька літературна школа: Ліричні та епічні твори / Упорядкування і передмова В.А.Просалової. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. – 280 с. (Художнє видання). Книга підготовлена за участі: Донецького обласного відділення Товариства “Україна-Світ”, Українського культурологічного центру (м.Донецьк), Донецького відділення НТШ. До книги увійшли ліричні та епічні твори письменників “Празької школи” – найпомітнішого художнього явища української літератури першої половини ХХ століття. Зокрема, твори Юрія Дарагана, Євгена Маланюка, Юрія Липи, Юрія Клена, Оксани Лятуринської, Галини Мазуренко, Олега Ольжича, Олени Теліги, Леоніда Мосендза, Івана Ірлявського.

 7. Гонтаржевська Л.І.Ринок туристичних послуг в Україні. – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецький інститут туристичного бізнесу та НТШ-Донецьк, 2008. – 180 с. (Навчальний посібник).

 8. Саранчук В.І., Ільяшов М.О., Ошовський В.В., Білецький В.С. Основи хімії і фізики горючих копалин. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. – с. 640. (Підручник з грифом Мінвузу).

 9. Білецький В.С., Смирнов В.О. Технологія збагачення корисних копалин (навчальний посібник з грифом МОН України, видання третє). – Донецьк: Донецьке відділення НТШ, Східний видавничий дім, 2009.– 272 с.

 10. Тетяна Єщенко. Лінгвістичний аналіз тексту (навчальний посібник з грифом МОН України). – Донецьк: Донецький інститут соціальної освіти, 2009. – 336 с. На обкладинці у даних про автора зазначено «Член Наукового Товариства імені Шевченка».

 11. Гайко Г., Білецький В., Мікось Т., Хмура Я. Гірництво й підземні споруди в Україні та Польщі (нариси з історії). – Донецьк: УКЦентр, Донецьке відділення НТШ, “Редакція гірничої енциклопедії”, 2009. – 296 с.

 12. Світлий Ю.Г., Білецький В.С. Гідравлічний транспорт. – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, “Редакція гірничої енциклопедії”, 2009. – 436 с.

 13. Білецький В.С. Історія Донецької Крайової організації Народного Руху України (1989-1991 рр.). – Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ, 2009. – 172 с.

 14. Кочуєв В.І. Конституційно-законодавчі проблеми становлення місцевого самоврядування в Україні. Донецьк: Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк, 2009. – 96 с.

 15. Світлий Ю.Г., Круть О.А. Гідравлічний транспорт твердих матеріалів (монографія). – Донецьк: Східний видавничий дім (макет – Донецьке відділення НТШ). 2010. – 268 с. Наклад: 300 прим.

 16. Смирнов В.О., Білецький В.С. Флотаційні методи збагачення корисних копалин (монографія). – Донецьк: Східний видавничий дім (макет – Донецьке відділення НТШ). 2010. – 492 с. Наклад: 250 прим.

 17. Узбек К.М. Фрагменти побудови античної науки, філософії і культури. – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського, Донецьке відділення НТШ, Союз греків України. – 2010. – 232 с. Наклад: 300 прим.

 18. Узбек К.М., Щетиніна О.К. Рефлексія античності в сучасній науці і філософії. – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського, Донецьке відділення НТШ, Союз греків України. – 2010. – 212 с. Наклад: 300 прим.

 19. Терещенко В.Т. Золото у кожного в душі (краєзнавство в особах). Донецьк: Східний видавничий дім, Український культурологічний центр, Донецьке обласне відділення НТШ. 2010. – 296 с. Наклад: 300 прим.

 20. Сергєєв П.В., Білецький В.С. Селективна флокуляція вугільних шламів органічними реагентами. – Донецьк: Східний видавничий дім. Донецьке відділення НТШ. – 2010. – 240 с. Наклад: 300 прим.

 21. Українська мова в культурному просторі Східної України // Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти // Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. 248 стор. Наклад: 400 прим.

 22. Задоєнко О.М. Донеччина літературна. Хрестоматія з літератури рідного краю для учнів 5-9 класів (видання друге). Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, 2010. 300 с. Наклад: 200 прим.

 23. Білопольський М.Г., Алтухова І.М., Мальчик М.В. Конкурентоспроможність продукції металургійного підприємства: монографія. Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, 2010. 208 с.

 24. Шпильовий Л.В. Технологічні основи процесу згущення на збагачувальних фабриках (монографія). Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ. 2011. – 144 с.

 25. Смирнов В.О., Сергєєв П.В., Білецький В.С. Технологія збагачення вугілля (навчальний посібник). Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ. 2011. – 476 с.

 26. Маценко Г., Білецький В., Шендрик Т. Короткий словник з петрографії вугілля. Донецьк: Східний видавничий дім, Донецький науковий центр НАН України, Донецьке відділення НТШ. 2011. – 74 с.

 27. Бровун М., Пішванова Т. Перший український театр Донеччини: штрихи до історичного портрету. – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ. 2011. – 56 с. Іл.

 28. Донбас: культурно-освітній обмін з українцями світу. (Матеріали науково-практичної конференції, м. Донецьк, 16 грудня 2011 р.). Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке обласне відділення товариства «Україна-Світ», Донецьке обласне відділення НТШ. – 2011. 280 с.

 29. Постаті. Нариси про видатних людей Донбасу. – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ. 2011. – 216 с. Формат А4.

 30. Ольга Терещенко, Василь Терещенко. Всеволод Гаршин і Україна (монографія). Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, 2012. – 205 с.

 31. Віталій Білецький. Релігієзнавство (навчально-методичний посібник). Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, 2012. – 220 с.

 32. Смирнов В.О., Білецький В.С. Підготовчі процеси збагачення корисних копалин (навчальний посібник). Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, 2012. – 284 с.

 33. Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості (науково-довідкове видання)/ Упорядк. В.А.Просалової. – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, Український культурологічний центр. 2012. – 516 с.

 34. Геннадій Гайко, Володимир Білецький. Ілюстрована історія гірництва (монографія). – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, 2012. – 456 с. А4 формат. Іл. Пробний наклад.

 35. Алфьоров М.А. Урбанізаційні процеси в Україні в 1945-1991 р. (монографія) – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, 2012. – 550 с.

 36. Задоєнко О.М. Донеччина літературна. Хрестоматія з літератури рідного краю для учнів 5-9 класів (видання третє). Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, 2012. 330 с.

 37. Метафізика Донецька. Вісник асоціації філософів і релігієзнавців. – Донецьк : Донецьке відділення НТШ, Східний видавничий дім, 2012. – 190 с.Серійні і періодичні видання
1. Серія: “Біобібліографія вчених Донбасу”


 1. Вадим Володимирович Оліфіренко: Біобібліографічний покажчик / Укладач і редактор В.С.Білецький. – Донецьк: УКЦентр, НТШ-Донецьк, 1998. – 12 с. Видано спільно з Донецьким обласним Товариством української мови ім. Т.Шевченка.

 2. Феня Дмитрівна Пустова: Біобібліографічний покажчик / Укладач: В.Оліфіренко. Редактор: В.Просалова. – Донецьк: Донецький державний університет, НТШ-Донецьк – 1998. – 12 с.

 3. Микола Семенович Федорчук: Біобібліографічний покажчик / Укладач: В.Оліфіренко. – Донецьк: Донецький державний університет, НТШ-Донецьк – 1999. – 12 с.

 4. Володимир Стефанович Білецький: Біобібліографічний покажчик / Укладачі і відповідальні редактори: В.Оліфіренко, Ю.Світлий. – Донецьк: НТШ-Донецьк, Донецький державний технічний університет, 2000. – 36 с.

 5. Анатолій Михайлович Федь. Біобібліографічний покажчик. – Донецьк: НТШ-Донецьк, 2005. – 12 с.

 6. Юрій Герасимович Світлий. Біобібліографічний покажчик. – Донецьк: НТШ-Донецьк, 2005. – 20 с.

 7. Валентина Олександрівна Соболь. Біобібліографічний покажчик. – Донецьк: НТШ-Донецьк, 2005. – 20 с.

 8. Василь Олексійович Пірко. Біобібліографічний покажчик. – Донецьк: НТШ-Донецьк, 2005. – 24 с.

 9. Віктор Іванович Саранчук. Біобібліографія вчених України. – Донецьк: Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії НАН України, Донецький національний технічний університет, Східний видавничий дім. – 2007. – 76 с.

 10. Василь Олексійович Пірко. Донецьк: Донецьке відділення НТШ. Серія «Біобібліографія вчених Донбасу». 2010. – 28 с.

 11. Володимир Стефанович Білецький: біобібліографічний покажчик / Донецьке обласне відділення Наукового товариства імені Шевченка. [уклад: В.О.Пірко, Ю.Г.Світлий, В.В.Оліфіренко]. – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2010. – 132 с.


2. Донецький вісник НТШ (ISSN 1728-9572)


 1. Донецький вісник НТШ. Т. 1. Донецьк: УКЦентр, НТШ-Донецьк. – 2001. – 108 с. Включає матеріали Березневої наукової сесії-2001 НТШ-Донецьк.

 2. Донецький вісник НТШ. Т. 2. Донецьк: УКЦентр, НТШ-Донецьк. – 2002. – 220 с. Включає матеріали Березневої наукової сесії-2002 НТШ-Донецьк.

 3. Донецький вісник НТШ. Т. 3. (хімія, технічні науки, науки про землю, медицина та психологія). – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. – 2003. – 136 с. Включає матеріали Березневої наукової сесії-2003 НТШ-Донецьк.

 4. Донецький вісник НТШ. Т. 4. (філософія, історія, мова та література). – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. – 2003. – 284 с. Включає матеріали Березневої наукової сесії-2003 НТШ-Донецьк.

 5. Донецький вісник НТШ. т. 5. Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. – 2004. – 604 с. (включає матеріали Березневої наукової сесії-2004 НТШ, засідання якої відбулися у Донецьку, Луганську, Слов'янську, Краснодарі, Ялті).

 6. Донецький вісник НТШ. т. 6. – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2005 – 232 стор. Включає матеріали Березневої наукової сесії-2005 НТШ, секції філософії, психології, політики, культури та педагогіки. Засідання відбулися у Донецьку, Слов'янську, Краснодарі.

 7. Донецький вісник НТШ. т. 7. – Донецьк: Східний видавничий дім. –2005. – 232 стор. Включає матеріали Березневої наукової сесії-2005 НТШ, секції мови та літератури. Засідання відбулися у Донецьку, Луганську, Слов'янську, Горлівці та Краснодарі.

 8. Донецький вісник НТШ. т. 8. – Донецьк: Східний видавничий дім. –2005. – 188 стор. Включає матеріали Березневої наукової сесії-2005 НТШ-Донецьк, секція історії. Засідання відбулися у Донецьку та Краснодарі.

 9. Донецький вісник НТШ. т. 9. – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2005. – 200 стор. Включає матеріали Березневої наукової сесії-2005 НТШ-Донецьк, секції технічних наук, гірництва, хімії, медицини та біології. Засідання відбулися у Донецьку та Краснодарі.

 10. Донецький вісник НТШ. т. 10. – Донецьк: Донецьке відділення НТШ. – 2006 – 124 стор. Включає матеріали Березневої наукової сесії-2006 НТШ-Донецьк, секція хімії. Засідання відбулися у Донецьку.

 11. Донецький вісник НТШ. т. 11. – Донецьк: Український культурологічний центр. – 2006. – 252 стор. Включає матеріали Березневої наукової сесії-2006 НТШ-Донбас, секції мови та літератури. Засідання відбулися у Донецьку, Луганську, Слов'янську та Краснодарі.

 12. Донецький вісник НТШ. т. 12. – Донецьк: Український культурологічний центр. – 2006. – 256 стор. Включає матеріали Березневої наукової сесії-2006 НТШ-Донбас, секція історії. Засідання відбулися у Донецьку та Краснодарі.

 13. Донецький вісник НТШ. т. 13. – Донецьк: Український культурологічний центр. – 2006. – 228 стор. Включає матеріали Березневої наукової сесії-2006 НТШ-Донбас, секції філософії, культурології, політології, педагогіки. Засідання відбулися у Донецьку та Краснодарі.

 14. Донецький вісник НТШ. т. 14. – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2006. – 112 стор. Включає матеріали Березневої наукової сесії-2006 НТШ-Донбас, секції біології, біофізіології, медицини та психології. Засідання відбулися у Донецьку.

 15. Донецький вісник НТШ. т. 15. – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2006. – 160 стор. Включає матеріали Березневої наукової сесії-2006 НТШ-Донбас, секції наук про землю, гірництво, ґрунтознавство, економіка та соціологія. Засідання відбулися у Донецьку.

 16. Донецький вісник НТШ. т. 16. Мовознавство – Донецьк: Донецьке відділення НТШ. – 2007 – 240 стор. Включає матеріали Березневої наукової сесії-2007 НТШ-Донецьк, секція мовознавства. Засідання відбулися у Донецьку та Слов’янську.

 17. Донецький вісник НТШ. т. 17. Літературознавство – Донецьк: Донецьке відділення НТШ. – 2007 – 280 стор. Включає матеріали Березневої наукової сесії-2007 НТШ-Донецьк, секція літературознавства. Засідання відбулися у Донецьку та Слов’янську.

 18. Донецький вісник НТШ. т. 18. Історія – Донецьк: Донецьке відділення НТШ. – 2007 – 270 стор. Включає матеріали Березневої наукової сесії-2007 НТШ-Донецьк, секція історії. Засідання відбулися у Донецьку та Краснодарі.

 19. Донецький вісник НТШ. т. 19. Микита Шаповал – видатний державний діяч, вчений, патріот (Матеріали науково-практичної конференції з нагоди 125-річчя від дня народження, 5 квітня 2007 р., м. Донецьк) – Донецьк: Донецьке відділення НТШ. – 2007 – 132 стор.

 20. Донецький вісник НТШ. т. 20. Медицина, біологія, екологія. – Донецьк: Донецьке відділення НТШ. – 2008 – 248 стор.

 21. Донецький Вісник НТШ. т. 20. (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Медико-біологічні студії екосистем”, 4-5 січня 2008 р., м.Донецьк) – Донецьк: Донецьке відділення НТШ. – 2008 – 248 стор.

 22. Донецький Вісник НТШ. т. 21. (Матеріали наукової конференції НТШ-Донбас: “Хімічні читання – 2008”, м.Донецьк) – Донецьк: Донецьке відділення НТШ. – 2008 – 120 стор.

 23. Донецький Вісник НТШ. т. 22. (Матеріали наукової конференції НТШ-Донбас: Мовознавство, м.Донецьк) – Донецьк: Донецьке відділення НТШ. – 2008 – 260 стор.

 24. Донецький Вісник НТШ. т. 23. (Матеріали наукової конференції НТШ-Донбас: Літературознавство, м. Донецьк) – Донецьк: Донецьке відділення НТШ. – 2008 – 292 стор.

 25. Донецький Вісник НТШ. т. 24. (Матеріали наукової конференції НТШ-Донбас: Філософія, суспільство, педагогіка, м. Донецьк) – Донецьк: Донецьке відділення НТШ. – 2008 – 272 стор.

 26. Донецький Вісник НТШ. т. 25. (Матеріали березневої 2009 р. наукової конференції Донецького відділення НТШ: Історія, м. Донецьк) – Донецьк: Донецьке відділення НТШ. – 2009 – 324 стор.

 27. Донецький Вісник НТШ. т. 26. (Матеріали березневої 2009 р. наукової конференції Донецького відділення НТШ: Мовознавство, м. Донецьк) – Донецьк: Донецьке відділення НТШ, Східний видавничий дім. – 2009 – 252 стор.

 28. Донецький Вісник НТШ. т. 27. (Матеріали березневої 2009 р. наукової конференції Донецького відділення НТШ: Літературознавство, м. Донецьк) – Донецьк: Донецьке відділення НТШ. – 2009 – 348 стор.

 29. Донецький Вісник НТШ. т. 28. (Матеріали березневої 2009 р. наукової конференції Донецького відділення НТШ: Мовознавство, м. Донецьк) – Донецьк: Донецьке відділення НТШ. – 2010 – 350 стор.

 30. Донецький Вісник НТШ. т. 29. (Матеріали березневої 2009 р. наукової конференції Донецького відділення НТШ: Точні науки. Техніка. Гірництво. М. Донецьк) – Донецьк: Донецьке відділення НТШ. – 2010 – 160 стор.

 31. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 30. – Донецьк : Український культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2010. – 300 с. – (Серія „Історія. Філософія”).

 32. Донецький Вісник НТШ. т. 31. (Матеріали березневої 2011 р. наукової конференції Донецького відділення НТШ: Мовознавство, м. Донецьк) – Донецьк: Донецьке відділення НТШ. – 2011 – 220 стор.

 33. Донецький Вісник НТШ. т. 32. (Матеріали березневої 2012 р. наукової конференції Донецького відділення НТШ: Літературознавство, м. Донецьк) – Донецьк: Донецьке відділення НТШ. – 2012 – 254 стор.

 34. Донецький Вісник НТШ. т. 33. (Матеріали березневої 2012 р. наукової конференції Донецького відділення НТШ: Мовознавство, м. Донецьк) – Донецьк: Донецьке відділення НТШ. – 2012 – 192 стор.

 35. Донецький Вісник НТШ. т. 34. (Матеріали березневої 2012 р. наукової конференції Донецького відділення НТШ: Історія. Філософія. м. Донецьк) – Донецьк: Донецьке відділення НТШ, Український культурологічний центр. – 2012 – 380 стор.3. Проблеми сучасного підручника середньої і

вищої школи (ISSN 1810-4126)


 1. Проблеми сучасного підручника і посібника середньої і вищої школи (Збірник наукових праць). Ред. колегія: В.Оліфіренко, В.Білецький, І.Пасько. Випуск 1. Донецьк – 2001. – 115 с. Спільно з Донецьким відділенням Центру гуманітарної освіти НАНУ, Лабораторією підручників та посібників Українського культурологічного центру.

 2. Проблеми сучасного підручника і посібника середньої і вищої школи (Збірник наукових праць). Ред. колегія: В.Оліфіренко, В.Білецький, І.Пасько, В.Саранчук. Випуск 2. Донецьк – 2003. – 160 с. Спільно з Донецьким відділенням Центру гуманітарної освіти НАНУ, Лабораторією підручників та посібників Українського культурологічного центру.

 3. Проблеми сучасного підручника і посібника середньої і вищої школи (Збірник наукових праць). Ред. колегія: В.Оліфіренко, В.Білецький, І.Пасько. Випуск 3. Донецьк – 2005. – 108 с. Спільно з Донецьким відділенням Центру гуманітарної освіти НАНУ, Лабораторією підручників та посібників Українського культурологічного центру.

 4. Проблеми сучасного підручника і посібника середньої і вищої школи (Збірник наукових праць). Ред. колегія: В.Білецький, І.Пасько, В.Оліфіренко. Випуск 4. – Донецьк, 2007. – 164 с.4. Хроніка Донецького відділення НТШ

(ISSN 1814-1617)


 1. Хроніка Донецького відділення Наукового Товариства ім. Шевченка / Упорядник і редактор В.С.Білецький. – Донецьк : НТШ, 2007. – Число 1. – 212 с. Хроніка містить інформацію про діяльність Донецького відділення НТШ за період від утворення у 1997 р. до 2007 р.

 2. Хроніка Донецького відділення Наукового Товариства ім. Шевченка / Упорядник і редактор В.С.Білецький. – Донецьк : НТШ, 2012. – Число 2. – 192 с. Хроніка містить інформацію про діяльність Донецького відділення НТШ за період 2008-2012 рр.


5. Аналітично-інформаційний

журнал “СХІД” (ISSN 1728-9343)
(Шеф-редактор В.Білецький, редактор Г.Сімченко. З листопада 1997 р. виходить за підтримки НТШ спільно з Українським культурологічним центром, Центром гуманітарної освіти НАНУ та Інститутом економіки промисловості НАНУ, з вересня 2005 р. – також спільно з Інститутом філософії НАНУ, Запорізьким національним університетом).


 1. Число 16-17. Донецьк. – 1997. – 60 с.

 2. Число 18-19. Донецьк. – 1998. – 60 с.

 3. Число 20. Донецьк. – 1998. – 56 с.

 4. Число 21. Донецьк. – 1998. – 64 с.

 5. Число 22. Донецьк. – 1998. – 50 с.

 6. Число 23. Донецьк. – 1998. – 72 с.

 7. Число 24. Донецьк. – 1998. – 62 с.

 8. Число 25-26. (спец. випуск “Освіта та наука Донбасу) Донецьк. – 1999. – 72 с.

 9. Число 27. Донецьк. – 1999. – 66 с.

 10. Число 28. Донецьк. – 1999. – 70 с.

 11. Число 29. Донецьк. – 1999. – 58 с.

 12. Число 30. Донецьк. – 1999. – 64 с.

 13. Число 31. Донецьк. – 1999. – 64 с.

 14. Число 32. Донецьк. – 2000. – 74 с.

 15. Число 33. Донецьк. – 2000. – 84 с.

 16. Число 34. Донецьк. – 2000. – 72 с.

 17. Число 35. Донецьк. – 2000. – 66 с.

 18. Число 36. Донецьк. – 2000. – 72 с.

 19. Число 37. Донецьк. – 2000. – 72 с.

 20. Число 38. Донецьк. – 2001. – 68 с.

 21. Число 39. Донецьк. – 2001. – 76 с.

 22. Число 40. Донецьк. – 2001. – 64 с.

 23. Число 41. Донецьк. – 2001. – 60 с.

 24. Спеціальний випуск “Донбас і українська діаспора”

 25. Число 42. Донецьк. – 2001. – 90 с.

 26. Число 43. Донецьк. – 2001. – 88 с.

 27. Число 44. Донецьк. – 2002. – 76 с.

 28. Число 45. Донецьк. – 2002. – 60 с.

 29. Число 46. Донецьк. – 2002. – 72 с.

 30. Число 47. Донецьк. – 2002. – 72 с.

 31. Число 48. Донецьк. – 2002. – 60 с.

 32. Число 49. Донецьк. – 2002. – 98 с.

 33. Число 50. Донецьк. – 2002. – 70 с.

 34. Число 51. Донецьк. – 2003. – 96 с.

 35. Число 52. Донецьк. – 2003. – 110 с.

 36. Число 53. (спец. випуск Донецького державного університету економіки і торгівлі) Донецьк. – 2003. – 76 с.

 37. Число 54. Донецьк. – 2003. – 100 с.

 38. Число 55. Донецьк. – 2003. – 80 с.

 39. Число 56. (спец. випуск Таврійського національного університету) Донецьк. – 2003. – 92 с.

 40. Число 57. Донецьк. – 2003. – 104 с.

 41. Число 58. Донецьк. – 2003. – 96 с.

 42. Число 59. Донецьк. – 2004. – 70 с.

 43. Число 60. Донецьк. – 2004. – 76 с.

 44. Число 61. Донецьк. – 2004. – 82 с.

 45. Число 62. Донецьк. – 2004. – 64 с.

 46. Число 63. Донецьк. – 2004. – 78 с.

 47. Число 64. (спец. культурологічний випуск “Донеччина”). Донецьк. – 2004. – 40 с.

 48. Число 65. Донецьк. – 2004. – 76 с.

 49. Число 66. Донецьк. – 2004. – 100 с.

 50. Число 67. Донецьк. – 2005. – 80 с.

 51. Число 68. Донецьк. – 2005. – 78 с.

 52. Число 69. Донецьк. – 2005. – 122 с. (Спеціальний випуск, присвячений 10-річчю журналу “Схід”)

 53. Число 70. Донецьк. – 2005. – 76 с.

 54. Число 71. Донецьк. – 2005. – 110 с.

 55. Число 72. Донецьк. – 2005. – 118 с.

 56. Число 73. Донецьк. – 2006. – 104 c.

 57. Число 74. Донецьк – 2006. – 100 с.

 58. Число 75. Донецьк – 2006. – 110 с.

 59. Число 76. Донецьк – 2006. – 102 с.

 60. Число 77. Донецьк – 2006. – 112 с.

 61. Число 78. Донецьк – 2006. – 116 с.

 62. Число 79. Донецьк – 2007. – 104 с.

 63. Число 80. Донецьк – 2007. – 122 с.

 64. Число 81. Донецьк – 2007. – 106 с.

 65. Число 82. Донецьк – 2007. – 82 с.

 66. Число 83. Донецьк – 2007. – 88 с.

 67. Число 84. Донецьк. – 2007. – 98 с.

 68. Число 85. Донецьк. – 2008. – 52 с.

 69. Число 86. Донецьк. – 2008. – 110 с.

 70. Число 87. Донецьк. – 2008. – 138 с.

 71. Число 88. Донецьк. – 2008. – 138 с.

 72. Число 89. Донецьк. – 2008. – 132 с.

 73. Число 90. Донецьк. – 2008. – 106 с.

 74. Число 91. Донецьк. – 2008. – 124 с.

 75. Число 92. Донецьк. – 2009. – 110 с.

 76. Число 93. Донецьк. – 2009. – 120 с.

 77. Число 94. (спец. випуск Макіївського економіко-гуманітарного інституту) Донецьк. – 2009. – 132 с.

 78. Число 95. Донецьк. – 2009. – 126 с.

 79. Число 96. Донецьк. – 2009. – 114 с.

 80. Число 97. Донецьк. – 2009. – 60 с. (Спеціальний випуск, присвячений 20-й річниці Народного Руху України)

 81. Число 98. Донецьк. – 2009. – 126 с.

 82. Число 99. Донецьк. – 2009. – 138 с.

 83. Число 100. Донецьк. – 2009. – 122 с.

 84. Число 101. Донецьк. – 2010. – 120 с.

 85. Число 102. Донецьк. – 2010. – 130 с.

 86. Число 103. Донецьк. – 2010. – 110 с.

 87. Число 104. Донецьк. – 2010. – 116 с.

 88. Число 105. Донецьк. – 2010. – 132 с.

 89. Число 106. Донецьк. – 2010. – 128 с.

 90. Число 107. Донецьк. – 2010. – 140 с.

 91. Число 108. Донецьк. – 2011. – 206 с. (Спеціальний випуск, присвячений VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Місто, регіон, держава: економіко-правові проблеми господарювання")

 92. Число 109. Донецьк. – 2011. – 138 с.

 93. Число 110. Донецьк. – 2011. – 142 с.

 94. Число 111. Донецьк. – 2011. – 154 с.

 95. Число 112. Донецьк. – 2011. – 146 с.

 96. Число 113. Донецьк. – 2011. – 130 с.

 97. Число 114. Донецьк. – 2011. – 164 с.

 98. Число 115. Донецьк. – 2012. – 182 с.

 99. Число 116. Донецьк. – 2012. – 178 с.

 100. Число 117. Донецьк. – 2012. – 154 с.

 101. Число 118. Донецьк. – 2012. – 174 с.

 102. Число 119. Донецьк. – 2012. – 154 с.

Довідкове виданняХРОНІКА


Донецького відділення

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

ім. ШЕВЧЕНКА

2008-2012 рр.
Число 2
Упорядник і редактор В.С.Білецький

Комп’ютерна верстка Федоряченко О.О.

Коректор Болонова Л.М.

Обкладинка Венгренюк І.А.
Підп. до друку 22.11.2012. Формат 60х84 1/16. Папір офісний.

Гарнітура Times New Roman. Друк цифровий. Ум. друк. арк. 11,6

Обл.- вид. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 11-22-2012.
Видавниче підприємство "Східний видавничий дім"

(Державне свідоцтво № ДК 697 від 30.11.2001)

83086, м. Донецьк, вул. Артема, 45

тел/факс (062) 338-06-97, 337-04-80

e-mail: svd@stels.netХроніка Донецького відділення Наукового Това­ри­ства
ім. Шевченка / [упорядник і редактор В. С. Білецький]. – Донецьк : НТШ, 2012. – 192 с.

Хроніка містить інформацію про діяльність Донецького відділення НТШ за період 2008-2012 рр.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Issn 1814-1617 донецьке відділення iconДонецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 18 – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення нтш – 2007....
Issn 1814-1617 донецьке відділення iconДонецька обласна державна адміністрація Відділ у справах національностей управління культури та туризму Український культурологічний центр Донецьке обласне відділення Товариства зв'язків з українцями за межами України
Закордонне українство І донеччина: вчора, сьогодні, завтра: матеріали науково-практичної конференції. – Донецьк: Донецьке обласне...
Issn 1814-1617 донецьке відділення iconДонецька Шевченкіана у датах І подіях: 1851-2014
Т. Г. Пішванова. – Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення нтш, тов «Східний видавничий дім», 2014. – 176...
Issn 1814-1617 донецьке відділення iconДонецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка історія
Харцизького металургійного технікуму Донецького національного технічного університету, м. Харцизьк
Issn 1814-1617 донецьке відділення iconДонецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка
На Кубань, історичну територію колишнього Тмутараканського князівства, розселився цвіт українського народу – запорозьке козацтво....
Issn 1814-1617 донецьке відділення iconМіжнародний стандартний серійний номер issn; міжнародний стандартний серійний номер issn

Issn 1814-1617 донецьке відділення iconТараса Григоровича Шевченка (1814-1861) Северодонецк, 2014 Хто полюбить книгу, той далеко піде у своєму розвитку книга
«Послання у вічність…»: Інформаційний список до 200-річчя з дня народження видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка