Issn 1814-1617 донецьке відділення


Міжрегіональна науково-практична конференціяСторінка2/10
Дата конвертації08.04.2017
Розмір2,17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Міжрегіональна науково-практична конференція

«Слово у душі – душа у слові: УКРАЇНСЬКА МОВА В СУ­ЧАС­НОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

СХІДНОЇ УКРАЇНИ»

(17 листопада 2010 року)
Конференцію у м. Донецьк 17 листопада 2010 року підготували і провели: Донецька обласна державна адміністрація (Головне Управління взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій, Управління культури і туризму, Управління освіти і науки), Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Український культурологічний центр, Донецьке обласне відділення Наукового Товариства ім. Шевченка, Донецьке обласне Товариство української мови імені Т. Г. Шевченка.

Матеріали конференції видані друком Українським культурологічним центром у 2010 р.
Організаційний комітет конференції: Кузнецова С. Ю. (голова оргкомітету) – заступник начальника Головного управління взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької облдержадміністрації. Соловйов Ю. І. (співголова оргкомітету) – начальник управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації. Білецький В. С. (співголова оргкомітету) – директор Українського культурологічного центру; Голова Донецького відділення НТШ. Чернишов О. І. (співголова оргкомітету) – ректор Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (ДонОІППО), Соф’янц Е. М. (співголова оргкомітету) – радник Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Чернікова Л. Г. (співголова оргкомітету) – проректор з науково-педагогічної роботи ДонОІППО. Загнітко А. П. – завідувач кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету, голова філологічної комісії Донецького відділення НТШ. Пасько І. Т. – завідувач Донецького відділення Центру гуманітарної освіти НАН України, учений секретар Донецького відділення НТШ. Зарицька В. Г. – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін і методики їх викладання ДонОІППО. Харахоріна Т. О. – завідувач відділу української мови і літератури ДонОІППО, член НТШ.

Мета і завдання конференції: аналіз стану виконання «Цільової комплексної програми розвитку та функціонування української мови в Донецькій області на 2004-2010 роки» та визначення перспективи; ознайомлення з науково-практичними здобутками щодо вивчення і популяризації української мови та культури в Донецькій області; презентація досвіду роботи педагогічних кадрів області з питань мовної освіти та виховання національної самосвідомості учнів; обговорення проблем та визначення перспектив розширення сфери функціонування державної мови та її популяризації в Донецькій області.

Учасники конференції:

 • Донецька обласна державна адміністрація; Головне управління взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій; Управління культури та туризму; Управління освіти і науки;

 • Національний науково-дослідний інститут українознавства;

 • кафедра української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету;

 • Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (ДонОІППО);

 • Донецька обласна універсальна наукова бібліотека;

 • Донецька обласна філармонія;

 • Асоціація творчих педагогів Донеччини;

 • керівники районних (міських) методичних об’єднань учителів української мови та літератури;

 • науково-педагогічні та педагогічні представники закладів освіти області та представники закладів культури, інформації, преси.

 • Український культурологічний центр;

 • Донецьке обласне відділення Наукового товариства ім. Шевченка;

 • Донецьке обласне товариство української мови імені Т. Г. Шев­ченка.


Пленарне засідання: УКРАЇНСЬКА МОВА У РІЗНИХ СФЕРАХ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ ДОНБАСУ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
Анатолій Загнітко (доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету) ВІД УКРАЇНСЬКОЇ … – ДО УКРАЇНСЬКОЇ – ЗАРАДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ДЕРЖАВНОСТІ. Світлана Кузнецова (заступник начальника Головного управління взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької облдержадміністрації) РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ НА ТЕРИТОРІЇ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ. Юрій Соловйов (начальник управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації) РЕАЛІЗАЦІЯ «ЦІЛЬОВОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2004-2010 рр.»: АНАЛІТИКО-ПРОГНОСТИЧНИЙ АСПЕКТ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ. Олексій Чернишов (ректор Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти) ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСВІТИ ДОНЕЧЧИНИ В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Лідія Чернікова (проректор з науково-педагогічної роботи Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доцент) ПЕДАГОГІЧНІ ПАРКИ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ – ГЕНЕРАТОРИ І ПРОВІДНИКИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИХ ЗНАНЬ. Ігор Зоц (головний редактор газети „Донеччина”) УКРАЇНОМОВНІ ГАЗЕТИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Тетяна Литвин (редактор Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н. К. Крупської) УКРАЇНСЬКІ ВИДАННЯ В БІБЛІОТЕЧНОМУ ФОНДІ ДОНЕЧЧИНИ. Людмила Мочалова (завідувач Донецької українсько-канадської бібліотеки при Донецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Н. К. Крупської) МЕРЕЖА УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬ­КИХ БІБЛІОТЕК У СХІДНІЙ УКРАЇНІ. Володимир Білецький (доктор технічних наук, професор Донецького національного технічного університету) РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДОНЕЧЧИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ МОВНО-КУЛЬТУРНОМУ ВІДРОДЖЕННІ РЕГІОНУ. Олексій Мацука (директор Донецького інституту інформації, головний редактор інтернет-видання «Новини Донбасу») ВНЕСОК ДОНБАСУ В УКРАЇНСЬКИЙ СЕКТОР ІНТЕРНЕТУ. Тамара Пішванова (завідувач музейного фонду Донецького національного академічного музично-драматичного театру) УКРАЇНСЬКИЙ КЛАСИЧНИЙ РЕПЕРТУАР НА СЦЕНІ ДОНЕЦЬКОГО МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧ­НОГО ТЕАТРУ.
Секція 1. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Тетяна Харахоріна (завідувач відділу української мови та літератури ДонОІППО) ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ДОНЕЧЧИНІ. Вікторія Зарицька (завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти) МОВНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА. Тетяна Єщенко (кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Державного університету інформатики і штучного інтелекту) ПОНЯТТЯ «РІДНА МОВА» В ДВОМОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Катерина Брітікова (кандидат філологічних наук, учитель української мови і літератури ліцею при Донецькому національному університеті) РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОСТІ МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ СПЕЦКУРСУ «ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ». Катерина Приходченко (доктор філологічних наук, професор Державного університету інформатики і штучного інтелекту) РОЗВИТОК МОВНО-ЛІТЕРА­ТУРНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ У ТВОРЧОМУ ОСВІТНЬО-ВИХОВ­НОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ. Володимир Білецький (доктор технічних наук, професор Донецького національного технічного університету) УКРАЇНСЬКА МОВА У ДОНЕЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Леся Оліфіренко (кандидат філологічних наук, доцент Донецького інституту ринку та соціальної політики) УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ СХІДНОЇ УКРАЇНИ: ПОСІБНИК З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”. Валентина Адаменко (методист відділу української мови і літератури ДонОІППО) НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ У 2010-2011 рр. Тетяна Ткачук (методист відділу української мови та літератури ДонОІППО) ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ «ОБЛАСНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ»). Галина Бігун (кандидат історичних наук, доцент, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського) УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ФАКТОР ОБ’ЄД­НАННЯ НАРОДУ УКРАЇНИ.
Секція 2. ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ ДОНЕЧЧИНИ
Анна Авраменко (учитель української мови і літератури Ясинуватської ЗОШ № 2) ЙДЕМО ДО ВІЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ). Георгій Бойко (учитель Новоукраїнської ЗОШ Мар’їн­ського району Донецької області) ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКА­ТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ОСНОВА УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ У ПЛАНІ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ШКОЛИ. Наталія Дьяченко (учитель української мови та літератури Донецької ЗОШ № 20) ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ. Ольга Іноземцева (учитель української мови і літератури Зугреської ЗОШ № 9 Харцизької міської ради Донецької області) КЛЮЧОВА РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ПОЛІПШЕННІ ЯКОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ. Ірина Кулага (учитель української мови та літератури Дзержинської ЗОШ № 16) «ЛИШ НАРОДИ, ЯВЛЕНІ У СЛОВІ, ДОСТОЙНО МОЖУТЬ ЖИТИ НА ЗЕМЛІ». Оксана Леоненко (учитель української мови та літератури КНЗ «Маріупольська гімназія № 2») ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ОСОБИСТІСНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ. Світлана Норматова (учитель української мови і літератури Зугреської ЗОШ № 10 м. Харцизьк) УПРОВАДЖЕННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Ірина Панченко (учитель-методист Прелеснянської ЗОШ Слов’ян­ського району Донецької області) ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ. Тетяна Попова (учитель української мови і літератури Верхньоторецької ЗОШ Ясинуватського району Донецької області) ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА ОСНОВІ КРАЄЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ В СИСТЕМІ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА. Світлана Ралькіна (учитель української мови і літератури Добропільської гімназії) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ. Ірина Решетникова (учитель української мови та літератури Зугреської ЗОШ № 9 м. Харцизьк) УКРАЇНСЬКА МОВА Й УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ. Оксана Ряска (методист Горлівського методичного центру) СЛОВО У ДУШІ – ДУША У СЛОВІ. Наталія Скрипниченко (учитель української мови і літератури ЗОШ № 10 м. Дзержинськ) РОЗДУМИ ПРО ДОЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ І РОСІЙСЬКОЇ МОВ У СХІДНІЙ УКРАЇНІ. Вікторія Стрельченко (учитель української мови і літератури Харцизького різнопрофільного ліцею № 2) ЕКОЛОГІЯ ДУХУ Й ЕКОЛОГІЯ МОВИ. Алла Штура (викладач української мови і літератури Макіївського професійного ліцею) ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ АСПЕКТ МОВНО-КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ. Ольга Путрова (учитель української мови та літератури Донецького НВК “Гармонія”) РОЗВИТОК САМОСТІЙНО-ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ. Ірина Шингоф (учитель-методист Донецької спеціалізованої ЗОШ № 65) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕ ЗБАГАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЧЕРЕЗ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ.
ПОВІДОМЛЕННЯ: Вадим Оліфіренко (кандидат педагогічних наук, член Національної спілки письменників України) САЙТ "ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ” www.donbaslit.skif.net Віталій Радчук (кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка) МОВНІ РЕАЛІЇ І МАЙБУТНЄ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ.
Науково-практична конференція

ДОНБАС: КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ОБМІН ЗУКРАЇНЦЯМИ СВІТУ ”

(16 грудня 2011 р., м.Донецьк)
Конференцію у м. Донецьк відповідно до національної програми “Закордонне українство” 16 грудня 2011 р., підготували і провели: Донецька обласна державна адміністрація (відділ у справах національностей управління культури та туризму), Український культурологічний центр, Донецьке обласне відділення Товариства зв'язків з українцями за межами України (Товариство «Україна-Світ»), Донецьке обласне відділення Наукового Товариства ім. Шевченка, Донецька обласна універсальна наукова бібліотека.

Матеріали конференції випущені друком Українським культурологічним центром у 2011 р.


Пленарне засідання: Олена МАЛИНОВСЬКА. НА ПЕРЕХРЕСТІ МІГРАЦІЙНИХ ШЛЯХІВ. Світлана КУЗНЕЦОВА. СПІВВІТЧИЗНИКИ В МИНУЛОМУ ТА СУЧАСНОМУ ДОНЕЧЧИНИ. Віталій АБЛІЦОВ. БУДУВАТИ УКРАЇНСЬКИЙ. Микола КОРПАНЮК. НАШОГО ЦВІТУ ПО ВСЬОМУ СВІТУ. Володимир БІЛЕЦЬКИЙ. НАУКОВІ ТА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ЦЕНТРИ І ПРОЕКТИ ПО ДОСЛІДЖЕННЮ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ. Валерій РЯБЕНКО. НОВІТНЯ МІГРАЦІЙНА ХВИЛЯ З УКРАЇНИ І НАГАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА МГОУ «ЧЕТВЕРТА ХВИЛЯ». Олександер ШОКАЛО. УКРАЇНА – БЕЗ УКРАЇНЦІВ ЧИ УКРАЇНЦІ – ДЛЯ УКРАЇНИ?
Секція 1. Українська діаспора і Донбас: науково-освітній контекст співпраці
Олена БЕРДНИК. КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ДОСВІД СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ З МАРІЄЮ РЕВАКОВИЧ (США). Василь ГОРБАЧУК. СПІВПРАЦЯ СЛОВ’ЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ З УКРАЇНСЬКИМ ЗАРУБІЖЖЯМ (НА ПРИКЛАДІ ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ). Вадим ЗАДУНАЙСЬКИЙ. СУЧАСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ КУБАНСЬКОГО КОЗАЦТВА ДОНЕЧЧАНАМИ. Лариса МАСТЕРОВЕНКО. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ПРО УКРАЇНСЬКУ ДІАСПОРУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 11 КЛАСІ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ. Надія МЕРЕЦЬКА. ЦІЛІСНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОСТОРУ: ВИКЛАДАННЯ ЛІТЕРАТУРИ ДІАСПОРИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ. Вадим ОЛІФІРЕНКО, Світлана ОЛІФІРЕНКО. ВІДКРИВАЄМО УКРАЇНУ: НАВЧАЛЬНІ КНИЖКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ДІАСПОРИ. Ігор ПАСЬКО, Ольга ГРИЦАЙ, Тереса ХИНЧЕВСЬКА-ГЕННЕЛЬ. ПЕРШІ В ПОЛЬЩІ ПІДРУЧНИКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ЛІЦЕЇВ. Василь ТЕРЕЩЕНКО. ДОНБАСІВЕЦЬ МИКИТА ШАПОВАЛ – ВИДАТНИЙ ОРГАНІЗАТОР УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ. Ігор ТОДОРОВ. УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА В СТУДІЮВАННІ ПРОБЛЕМ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ: ВИМІР ДОНЕЧЧИНИ. Тетяна ХАРАХОРІНА, Тетяна ТКАЧУК. ІМ’Я ПРЕДСТАВНИКА КАНАДСЬКОЇ ДІАСПОРИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ДОНЕЧЧИНИ. Ірина ШИНГОФ. СВІТЛО ЗНАНЬ, ДАРОВАНЕ ШКОЛІ.
Секція 2. Збереження й примноження надбань української культури: приклади взаємодії громадських організацій Донеччини

та діаспори
Володимир БІЛЕЦЬКИЙ. ХРОНОЛОГІЯ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО ОБМІНУ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО­НЕЧ­ЧИНИ З УКРАЇНЦЯМИ СВІТУ. о. Роман ВОВК. СПІВПРАЦЯ ДОНЕЦЬКО-ХАРКІВСЬКОГО ЕКЗАРХАТУ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ З УКРАЇНСЬКОЮ ДІАСПОРОЮ. Світлана ЗІНЧЕНКО. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІ В УКРАЇНІ ЯК ЗАГРОЗА ВИНИКНЕННЯ П’ЯТОЇ ХВИЛІ ЕМІГРАЦІЇ. Алла КЕНДЗЕРА. НАРОДНА ДИПЛОМАТІЯ – УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ. Нателла МОСІНА. ЖІНКИ АМВРОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЧЧИНИ НАЛАГОДЖУЮТЬ КОНТАКТИ З УКРАЇНСЬКИМИ ЖІНОЧИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ СВІТУ. Галина ТИМОФЄЄВА. СПІВПРАЦЯ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ З УКРАЇНСЬКОЮ ДІАСПОРОЮ. Станіслава ШАКІРОВА. СПІВПРАЦЯ З МОЛОДДЮ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ: ДОСВІД ТА ПОТЕНЦІАЛ.
Секція 3. культура і духовність
Олена БАШУН. УКРАЇНЦІ ПІВНІЧНОЇ КАРОЛІНИ: СТОРІНКИ ЖИТТЯ. Ігор ЗОЦ. ГАЗЕТА, ЩО ЄДНАЄ. Ірина МОЛЧАНОВА. КАНАДСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ БІБЛІОТЕЧНИЙ ЦЕНТР МАРІУПОЛЯ (період 2010-31.10.2011 рр.). Людмила МОЧАЛОВА. КАНАДСЬКО-УКРАЇНСЬКІ БІБЛІОТЕЧНІ ЦЕНТРИ В УКРАЇНІ І НА ДОНБАСІ. Тамара ПІШВАНОВА. З ПІСНЕЮ І УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ. Галина ЧУМАК. ЮВІЛЕЙ У РІДНОМУ МІСТІ. Микола УДОД. ПЕРШИЙ МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС УКРАЇНСЬКОГО РОМАНСУ ІМЕНІ КВІТКИ ЦІСИК.
Круглий стіл. Нескорене слово. Дослідження творчості письменників діаспори донецькими літературознавцями
Маргарита БОРОДІНОВА. У ПОШУКАХ НОВИХ ФОРМ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО ДІАЛОГУ. Сергій НЕСВІТ. РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ В. СТУСА У ЛІТЕРАТУРНІЙ КРИТИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ. Віра ПРОСАЛОВА. ДОНБАС У ХУДОЖНІЙ ВІЗІЇ СПИРИДОНА ЧЕРКАСЕНКА. Олена РОСІНСЬКА. ДУАЛІСТИЧНІСТЬ ОБРАЗУ УКРАЇНИ В ПОЕЗІЇ В.СТУСА ТА Є.МАЛАНЮКА. Олег СОЛОВЕЙ. ДО ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОЇ БІОГРАФІЇ ЛЕОНІДА ЛИМАНА. Галина ТОЛМАЧЕВСЬКА. ПІШЛА, БО ЗНАЛА: ПОВЕРНЕТЬСЯ! Ірина ЯРОШЕВИЧ. ПОЕЗІЯ, ЩО ЗМУШУЄ ВІДЧУТИ ПОДИХ ВІЧНОСТІ.
Донецький обласний семінар-практикум:

«Науково-теоретичний та прикладний аспекти сучасного викладання української мови і

літератури в школі» (18-20 жовтня, 2011 року)
Організатори семінару: Управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Донецький національний університет, Донецький національний технічний університет, Донецьке обласне відділення Наукового товариства ім. Шевченка, Обласний ліцей при ДонНУ, Обласний ліцей «Ерудит».

Учасники семінару:

 • науково-викладацький склад Донецького національного університету, Донецького національного технічного університету

 • науковці та методисти Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 • керівники і педагоги Донецького обласного ліцею при ДонНУ та обласного ліцею «Ерудит»

 • методичні працівники управлінь(відділів) освіти Донецької області

 • керівники методичних об’єднань учителів української мови і літератури у Донецькій області

 • керівники та учителі української мови і літератури загальноосвітніх навчальних закладів Донецької області


Організаційний комітет: Чернікова Лідія Григорівна – проректор Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Бухлова Наталія Василівна – в.о. завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Харахоріна Тетяна Олександрівна – завідувач відділу української мови і літератури Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, член НТШ-Донецьк. Ткачук Тетяна Валеріївна – методист відділу української мови і літератури Донецького обласного інституту післядипломної педагогічноїосвіти. Просалова Віра Андріївна – завідувач кафедри історії української літератури і фольклористики Донецького національного університету, голова літературознавчої Комісії НТШ-Донецьк, доктор філологічних наук, професор. Загнітко Анатолій Панасович – завідувач кафедри української мови і прикладної лінгвістики Донецького національного університету, голова мовознавчої Комісії НТШ-Донецьк, доктор філологічних наук, професор. Білецький Володимир Стефанович – голова Донецького відділення НТШ, доктор технічних наук Донецького національного технічного університету. Алфімов Валентин Миколайович – директор ліцею при Донецькому національному університеті, доктор педагогічних наук, професор. Радіонова Ольга Геннадіївна – директор ліцею «Ерудит». Громак Надія Іванівна – директор Донецької гімназії № 72. Сідельник Сергій Олександрович – завідувач центру дистанційного навчання обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Фарін Станіслав Леонідович – завідувач центру дистанційного навчання обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Корольова Лариса Володимирівна – методист відділу української мови і літератури Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Адаменко Валентина Степанівна – методист відділу атестації Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Сунцова Олена Миколаївна – методист інформаційно-бібліотечного центру Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Секція 1. ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ

СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Юрій Соловйов, Олексій Чернишов. Проект «Рідна мова» – один із пріоритетів розвитку мовної освіти на Донеччині. Лідія Чернікова. Концептуальні орієнтири держави і регіону щодо мовно-літературної освіти учнів. Тетяна Харахоріна. Оновлення змісту мовно-літературної освіти учнів в умовах відкритого інформаційного середовища. Анатолій Загнітко. Науково-технологічні основи викладання української мови з позицій сучасності. Володимир Білецький. Викладання технічних дисциплін українською мовою у вищих навчальних закладах . Катерина Приходченко. Закони розвитку фразеологічного складу мови як лінгвалізація предметів та явищ. Ольга Виноградова. Соціолінгвістика в сучасній школі: концептуально-практичний аспект. Михайло Вінтонів. До питання повного синтаксичного розбору речення. Ірина Домрачева. Організація науково- лінгвістичної діяльності старшокласників. Юлія Наливайко. Лінгвістична компетентність у контексті вивчення синтаксису простого речення. Олена Важеніна. Наукові основи викладання словотвору в школі. Вікторія Сидоренко. Комунікативна професіограма вчителя української мови і літератури в умовах післядипломної педагогічної освіти.
Секція 2. СУЧАСНА НАУКА ПРО ВИВЧЕННЯ

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СИСТЕМІ БАЗОВОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Віра Просалова. Актуальні проблеми вивчення української еміграційної літератури в сучасній школі. Олег Соловей. Вивчення новітньої української літератури в школі. Олена Бердник. Міжтекстові зв'язки під час викладання української літератури. Ніна Урсані. Українська література періоду ренесансу і бароко. Ірина Ярошевич. Впровадження матеріалу з літературно-краєзнавчої роботи в школах Донеччини. Сергій Цікавий. Жанрова система фольклористики на уроках української літератури. Ольга Пуніна. Пошукові методи навчання на уроках української літератури. Сергій Несвіт. Специфіка методологічних підходів до вивчення творчості В.Стуса. Тетяна Ткачук. Сучасна дитяча українська проза через призму сприйняття школярами Донеччини. Надія Громак. Морально-духовний розвиток особистості через філологічно-етичний аспект освіти. Володимир Харахорін. Формування духовних цінностей особистості учня засобами літератури. Світлана Везденко. Виховання духовно-моральних цінностей старшокласників на уроках української літератури.
Секція 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Валентин Алфімов. Інноваційна педагогічна система. Наталія Бухлова. Технологія роботи з філологічно обдарованими учнями. Ірина Звягінцева. Система роботи з обдарованими дітьми в Донецькій гімназії № 18. Ольга Радіонова. Концептуально-технологічна діяльність загальноосвітнього спеціалізованого санаторного інтернатного закладу ІІ-ІІІст. «Ерудит» для обдарованих дітей. Лариса Корольова. Організація методичної роботи в сучасній школі. Валентина Адаменко. Методичні рекомендації щодо оформлення шкільної документації. Катерина Бобруйко. Конструювання уроків української мови та літератури через упровадження здоров'язбережувальних технологій. Ірина Сітькова. Використання елементів технології розвитку критичного мислення на уроках української мови та літератури. Валентина Бараненко. Технології формування успішної особистості учня на уроках української мови та літератури. Олена Москаленко. Практика використання інформаційних технологій при викладанні української мови та літератури. Світлана Ралькіна. Майстер-клас. Вчимося спілкуватися на уроках словесності. Георгій Бойко. Майстер-клас. Використання ІКТ при підготовці учнів філологічного профілю до ЗНО. Ірина Панченко. Вивчення фразеології в загальноосвітній школі. Людмила Гончарова. Урок літератури в 10 класі з теми «Ідейно художній аналіз комедії «Хазяїн» Івана Карпенка-Карого. Лілія Глущенко. Урок літератури в 11 класі з теми «Українська література ХХ століття як новий етап в історії національної культури. Стильове розмаїття мистецтва 1920-х років». Тетяна Попова. Майстер-клас. Впровадження інтегративного підходу до навчання в гуманітарну освіту. Ольга Іноземцева. Використання мультмедійних засобів навчання на уроках української літератури як чинник формування ділової активності. Любов Димченко. Розвиток креативного мислення на уроках української мови і літератури. Творча майстерня вчителя-методиста. Олександра Білозуб. Використання інтерактивних технологій на уроках української літератури.

Круглий стіл:

«УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА: літературні постаті, твори,

біобібліографічні відомості»

(м. Донецьк, 8 листопада 2012 року)
Організатори Круглого столу: Донецька обласна державна адміністрація, Український культурологічний центр, Донецьке обласне відділення Товариства зв’язків з українцями за межами України (Товариство «Україна-Світ»), Донецьке обласне відділення Наукового Товариства ім. Шевченка. Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Мета Круглого столу:

-  ознайомити учасників з концепцією довідника В. А. Проса­лової «Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відо­мості» (містить близько 900 біобібліографічних описів українських письменників і поетів української діаспори ХІХ-ХХІ ст.);

-  залучити фахівців вищої і середньої школи Донецького регіону до обговорення акту­альних проблем вивчення літератури україн­ської діаспори;

-  сприяти розповсюдженню ідей діас­пор­ної літератури на Східній Україні.


Організаційний комітет Круглого столу: Кузнецова С. Ю. (голова оргкомітету) – заступник начальника Головного управління взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької облдержадміністрації. Білецький В. С. (співголова оргкомітету) – директор Українського культурологічного центру; голова Донецького відділення НТШ. Чернишов О. І. (співголова оргкомітету) – ректор Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Дон­ОІППО). Чернікова Л. Г. (співголова оргкомітету) – проректор з науково-педагогічної роботи ДонІППО. Пасько І. Т. – завідувач Донецького відділення Центру гуманітарної освіти НАН України, науковий секретар Донецького відділення НТШ. Харахоріна Т. О. – завідувач відділу української мови і літератури ДонОІППО. Просалова В. А. – завідувач кафедри історії української літератури та фольклористики Донецького національного університету, голова літературознавчої Комісії Донецького відділення НТШ.

Програма Круглого столу.

Вітальне слово до учасників круглого столу. Заступник начальника головного управління взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обласної держадміністрації Кузнецова С.Ю.Виступи: 1. Українці у світі як носії національної культури. Д. техн. н., професор Донецького національного технічного університету, голова Донецького відділення Товариства «Україна – Світ» Білецький В.С. 2. «Українська діаспора»: історія створення і призначення книги. Д. філол. н., професор Донецького національного університету Просалова В.А. 3. Діаспорна література і філософія. Проф. філософії, завідувач кафедри філософії Донецького відділення Центру гуманітарної освіти. НАН України Пасько І.Т. 4. В.А.Просалова – дослідниця літературного процесу діаспори. К. філол. н., доцент Бородінова М.В. 5. Донбас у літературному житті українських письменників зарубіжжя. К. філол. н., доцент Ярошевич І. А. 6. Поезія Є.Маланюка в житті українців. К. філол. н., ст. наук. співробітник Бердник О.С. 7. Емма Андієвська і Донбас. Директор обласного художнього музею Чумак Г.В. 8. Література української діаспори – складова філологічної освіти. К. філол. н., доцент Макіївського економіко-гуманітарного інституту Росінська О.А. 9. «Повернення додому» митців діаспори: гідна репрезентація творчості у книзі. К. філол. н., доцент Донецького національного університету Хамедова О. А. 10. Українська діаспора у Великобританії. Аспірант Донецького національного університету Саприкіна А. М. 11.Українські письменники в Австралії. Аспірант Донецького національного університету Погорєлова О. 12. Доля письменника-емігранта і його покоління: невигадані історії, творчі перехрестя. К. філол. н., доцент Донецького національного університету Кравченко О. А. 13. «Ad fontes!». К. філол. н., доцент Донецького національного університету Пуніна О. В.
Презентація відеофільму «Світ української діаспори: літературні постаті» (ідея Просалової В.А.,зйомки Ягушкіної В.А.)
Відкритий мікрофон. (модератори Білецький В.С., Пасько І.Т.)
Дослідно-видавнича діяльність

Донецького відділення НТШ
За роки свого існування (1997-2012 рр.) членами НТШ-Донецьк виконана вагома науково-дослідна робота в ряді галузей – історії, філософії, філології, психології, літературному краєзнавстві, народознавстві, мистецтво­знавстві, точних науках і т.д. Це дало змогу підготувати і випустити друком включно з періодичними і серійними виданнями понад 260 книг, журналів та брошур (див. Перелік видань Донецького відділення НТШ у додатку). Більша частина з них підготовлена і випущена разом з “Українським культуроло­гі­ч­ним центром” (м. Донецьк), ТОВ «Східний видавничий дім», Донецьким національним університетом, Донецьким національ­ним технічним університетом, Донецьким відділенням Центру гума­нітарної освіти НАН України, Донецьким відділенням Товариства “Україна-Світ”, Донецьким обласним ТУМ ім. Т.Г.Шевченка та іншими науковими установами і громадськими організаціями.

Дослідно-видавничий доробок Донецького відділення НТШ включає: енциклопедії та словники, монографії та науково-практичні видання, підручники та посібники, періодичні та серійні видання. Зупинимося докладніше на періоді 2008-2012 рр., який описується в цьому числі «Хроніки».


Енциклопедичні видання та словники
Донецьке відділення НТШ та його члени у 2008-2012 роках завершило (підготувало і видало друком) тільки одне видання, яке можна зарахувати до енциклопедичних. Це:
1. Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості (науково-довідкове видання) / Упорядк. В.А.Просалової. – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, Український культурологічний центр. 2012. – 516 с.

У розділі «словники» побачило світ теж одне видання:
 1. Маценко Г., Білецький В., Шендрик Т. Короткий словник з петрографії вугілля. – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецький науковий центр НАН України, Донецьке відділення НТШ. 2011. – 74 с.


Монографії
Найбільш значимими монографіями, які видані під егідою і за участю Донецького відділення НТШ у 2008-2012 роках є:


 • у галузі філософії, психології:

1. Узбек К.М. Фрагменти побудови античної науки, філософії і культури. – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського, Донецьке відділення НТШ, Союз греків України, 2010. – 232 с.

2. Узбек К.М., Щетиніна О.К. Рефлексія античності в сучасній науці і філософії. – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського, Донецьке відділення НТШ, Союз греків України, 2010. – 212 с.

3. Віталій Білецький. Релігієзнавство (навчально-методичний посібник). Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, 2012. – 220 с.
 • у галузі історії:
 1. Алфьоров М.А. Міграційні процеси та їх вплив на соціально-економічний розвиток Донбасу (1939-1959 рр.). – Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ. – 2008. – 192 с.

 2. Геннадій Гайко, Володимир Білецький. Ілюстрована історія гірництва (монографія). – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, 2012. – 456 с. А4 формат. Іл. Пробний наклад.

 3. Гайко Г., Білецький В., Мікось Т., Хмура Я. Гірництво й підземні споруди в Україні та Польщі (нариси з історії). – Донецьк: УКЦентр, Донецьке відділення НТШ, “Редакція гірничої енциклопедії”, 2009. – 296 с.

 4. Алфьоров М.А. Урбанізаційні процеси в Україні в 1945-1991 р. (монографія) – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, 2012. – 550 с.

 5. Бровун М., Пішванова Т. Перший український театр Донеччини: штрихи до історичного портрету. – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ. 2011. – 56 с. Іл.
 • у галузі літературознавства:

1. Празька літературна школа: Ліричні та епічні твори / Упорядкування і передмова В.А.Просалової. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. – 280 с.

2-3. Задоєнко О.М. Донеччина літературна. Хрестоматія з літератури рідного краю (5-9 класи). – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, 2008, 2010 і 2012 рр.

4. Ольга Терещенко, Василь Терещенко. Всеволод Гаршин і Україна (монографія). Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, 2012. – 205 с.


- у галузі економіки та місцевого самоврядування:
1. Білопольський М.Г., Алтухова І.М., Мальчик М.В. Конкурентоспроможність продукції металургійного підприємства: монографія. Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, 2010. 208 с.

 1. Кочуєв В.І. Конституційно-законодавчі проблеми становлення місцевого самоврядування в Україні. Донецьк: Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк, 2009. – 96 с.


- у галузі технічних наук:
1. Світлий Ю.Г., Білецький В.С. Гідравлічний транспорт (монографія). – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, “Редакція гірничої енциклопедії”, 2009. – 436 с.

2. Світлий Ю.Г., Круть О.А. Гідравлічний транспорт твердих матеріалів (монографія). – Донецьк: Східний видавничий дім (макет – Донецьке відділення НТШ). 2010. – 268 с.

3. Смирнов В.О., Білецький В.С. Флотаційні методи збагачення корисних копалин (монографія). – Донецьк: Східний видавничий дім (макет – Донецьке відділення НТШ). 2010. – 492 с.

4. Сергєєв П.В., Білецький В.С. Селективна флокуляція вугільних шламів органічними реагентами (монографія). – Донецьк: Східний видавничий дім. Донецьке відділення НТШ. – 2010. – 240 с.

5. Шпильовий Л.В. Технологічні основи процесу згущення на збагачувальних фабриках (монографія). Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ. 2011. – 144 с.
- дослідження творчого шляху відомих особистостей, діячів культури і мистецтва:
1. Терещенко В.Т. Золото у кожного в душі (краєзнавство в особах). Донецьк: Східний видавничий дім, Український культурологічний центр, Донецьке обласне відділення НТШ. 2010. – 296 с.

2. Постаті. Нариси про видатних людей Донбасу. – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ. 2011. – 216 с. Формат А4.


- дослідження діяльності наукових та громадських організацій:
1. Білецький В.С. Історія Донецької Крайової організації Народного Руху України (1989-1991 рр.). – Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ, 2009. – 172 с.
Зазначені основні монографії членів НТШ-Донецьк є, як правило, результатом планування роботи в рамках НТШ-Донецьк, його партнерів, зокрема Українського культурологічного центру, а також індивідуальної авторської ініціативи.

Загалом монографічних видань за 2008-2012 рр. членами Донецького відділення НТШ випущено понад 30.Підручники та посібники
Підготовку підручників і посібників для шкіл і вузів Донецьке відділення НТШ вважає пріоритетною діяльністю.

За період 2008-2012 рр. за участю НТШ-Донецьк випущено такі підручники і посібники:
 1. Гонтаржевська Л.І.Ринок туристичних послуг в Україні. – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецький інститут туристичного бізнесу та НТШ-Донецьк, 2008. – 180 с. (Навчальний посібник).

 2. Саранчук В.І., Ільяшов М.О., Ошовський В.В., Білецький В.С. Основи хімії і фізики горючих копалин. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. – 640с. (Підручник з грифом Мінвузу).

 3. Тетяна Єщенко. Лінгвістичний аналіз тексту (навчальний посібник з грифом МОН України). – Донецьк: Донецький інститут соціальної освіти, 2009. – 336 с.

 4. Смирнов В.О., Білецький В.С. Проектування збагачувальних фабрик (навчальний посібник з грифом МОН, видання друге). – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, – 2008. – 269 с.

 5. Смирнов В.О., Сергєєв П.В., Білецький В.С. Технологія збагачення вугілля (навчальний посібник). – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ. 2011. – 476 с.

 6. Смирнов В.О., Білецький В.С. Підготовчі процеси збагачення корисних копалин (навчальний посібник). – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, 2012. – 284 с.Періодичні видання
«Донецький вісник Наукового Товариства

ім. Шевченка»
Проект розпочато у 2001 році з ініціативи голови НТШ-Донецьк проф. В.С.Білецького. Метою видання є створення нових можливостей для науковців Південно-Східної України у публікації їх праць. Донецький вісник НТШ акцентує увагу на актуальних наукових дослідженнях в різних галузях знань. Редакційна колегія співпрацює з відомими вченими, але разом з тим надає талановитій молоді можливість для апробації своїх робіт. Як правило, основу матеріалів для друку у Віснику складають доповіді і повідомлення на Березневій науковій сесії НТШ. Картина розвитку видання така.

Наводимо дані про «Вісник НТШ» за 2008-2012 рр.


Том 20. 2008 р., 248 с. – Медицина. Медична педагогіка. Психологія. Біологія. Рослинознавство. Екологія. ISSN № 1728-9572.

Том 20 „Вісника” містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Медико-біологічні студії екосистем». Доповіді й повідомлення стосуються проблем медицини та медичної педагогіки, психології, біології, рослинознавства, екології. Секції конференції працювали в Донецьку 4-5 січня 2008 р.


Розташування в Інтернеті: http://www.experts.in.ua/baza/doc/index.php?ELEMENT_ID=25706
Редакційна колегія:

к.м.н., д.б.н., проф. О.Ракша-Слюсарева (редактор);

д.м.н., проф. В.Максимович (редактор);

к.м.н., ст.н.сп. Л.Болонова (технічний редактор);

д.м.н., проф. М.Тарапата; д.м.н., проф. В.Сокрут

Відповідальний за випуск - д.т.н., проф. В.Білецький
Набір та комп’ютерна верстка Ю. Молодан

Коректори К. Саливон, Л. Білецька, В. ГірникЗМІСТ Т. 20

1. МЕДИЦИНА
Любов Говта. ЗАГАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ПАТОЛОГІЇ

Кустов Д.Ю., Слюсарев О.А., Ракша-Слюсарева О.А., Друпп Ю.Г., Сюсюк Н.В. ВПЛИВ ТРАНСПЛАНТАЦІЙНОЇ КОРЕКЦІЇ ГОНАДОДЕФІЦИТНОГО СТАНУ НА ПОВЕДІНКУ НА ПРИКЛАДІ ГРУМІНГА У ЩУРІВ

Юрій Лях, Борис Івнєв, Андрій Снегір, Марина Снегір, Наталія Прокоф’єва. ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ У ДІАГНОСТИЦІ ПРИ БАГАТОФАКТОРНОМУ АНАЛІЗІ ДАНИХ

Дуленко Л.В., Коршунова Г.Ф., Горяйнова Ю.А. ВИКОРИСТАННЯ ДИКОРОСЛИХ У ЛІКАРСЬКОМУ ХАРЧУВАННІ

Кондратенко П.Г., Соболєв В.В., Соболєв Д.В., Мамісашвілі З.С. БАКТЕРІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ДИНАМІКИ РАНЕВОГО ПРОЦЕСУ В ЗМІННОМУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ПОЛІ

Кондратенко П.Г., Соболєв В.В., Соболєв Д.В., Мамісашвілі З.С. ПАТОМОРФОЛОГІЧНА ДИНАМІКА І ШВИДКІСТЬ НОВОУТВОРЕННЯ СУДИН У ГНІЙНІЙ РАНІ ПІД ВПЛИВОМ ЗМІННОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ

Кустов Д.Ю., Ракша-Слюсарева О.А., Слюсарев О.А., Друпп Ю. Г. ЗМІНИ ДЕЯКИХ ПОКАЗНИКІВ ВОДНО-СОЛЬОВОГО ОБМІНУ ПРИ ОВАРІАЛЬНІЙ НЕДОСТАТНОСТІ І РІЗНИХ МЕТОДАХ ЇЇ КОРЕКЦІЇ В МОДЕЛЬНИХ ЕКСПЕРИМЕНТАХ

Ракша-Слюсарева О.А. Квасніков А.А., Слюсарев О.А. ВИВЧЕННЯ СЕНСИБІЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗМУ ДО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ З КВІТКОВОГО ПИЛКУ

Гудков І.М. ПРОТИРАДІАЦІЙНИЙ ЗАХИСТ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

Наталія Новиченко. ПРОФІЛАКТИКА НОВОУТВОРЕНЬ – ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Слюсарев О.А., Ракша-Слюсарева О.А. КЛІНІКО-ЛАБО­РАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТІВ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ КУЛЬТУР ФЕТАЛЬНИХ ТКАНИН ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

Романенко О. В. ОСОБЛИВОСТІ ВІТАМІННОГО СКЛАДУ НОВИХ ПРЕСЕРВІВ НА ОСНОВІ ПРІСНОВОДНОЇ РИБИ

Талько В.В., Варецький В.В., Ракочі О.Г., Тукаленко Є.В., Яніна А.М. МОДИФІКАЦІЯ НАСЛІДКІВ ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА СТАН ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДОПОМОГОЮ АНТИОКСИДАНТНИХ ЗАСОБІВ В МОДЕЛЬНИХ ЕКСПЕРИМЕНТАХ
2. МЕДИЧНА ПЕДАГОГІКА
Борис Івнєв, Андрій Снегір, Марина Снегір, Наталія Прокоф’єва. ОСОБЛИВОСТІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ інтеґрації ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІЗІОЛОГІЇ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Тетяна Латишева, Георгій Манжелєєв, Микола Тарапата, Борис Попов, Світлана Балахонова. КУЛЬТУРА ЗДОРОВ'Я СТАРШОКЛАСНИКА (ЛІЦЕЇСТА-МЕДИКА)

Георгій Манжелєєв, Тетяна Латишева, Микола Тарапата, Борис Попов, Світлана Балахонова. НАПРЯМКИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й УМОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ'Я ЛІЦЕЇСТА-МЕДИКА
3. ПСИХОЛОГІЯ
Володимир Максимович, Максим Максимович. ТЕОРІЯ ПСИХІКИ ТА ПСИХІАТРІЇ. Повідомлення 1: ПЕРЕНЕСЕННЯ МОТИВАЦІЇ

Володимир Максимович, Максим Максимович. ТЕОРІЯ ПСИХІКИ ТА ПСИХІАТРІЇ. Повідомлення 2: УНІВЕРСАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ КЕРОВАНИХ ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Володимир Максимович, Микола Говта, Максим Макси­мович. ТЕОРІЯ ПСИХІКИ ТА ПСИХІАТРІЇ. Повідомлення 3: ГІПЕРКОМПЛЕКСНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ РУХУ БАГАТОГРАННИХ ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
4. БІОЛОГІЯ, РОСЛИНОЗНАВСТВО, екологія
Роман Свестун, Марина Циганкова, Ольга Парахіна, Тамара Доценко. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ В РІЗНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Медведкова І.І. ВПЛИВ ПОЛІМЕРНОГО ПОКРИТТЯ НА ЗБЕРЕЖЕННЯ БАНАНІВ

Кудінова О.В. СТІЙКІСТЬ ПРОРОСТКІВ PINUS SYLVEST­RIS L. ДО ЕКЗОМЕТАБОЛІТІВ ШТАМІВ HETEROBASIDION ANNOSUM FR. (BREF.)

Клименко О.Є., Клименко М.І., Горіна В.М. ВПЛИВ КИСЛОТНИХ ОПАДІВ НА ПЛОДОВІ КУЛЬТУРИ

Міщенко Л.Т., Решетник Г.В. ДІАГНОСТИКА ВІРУСУ СМУГАСТОЇ МОЗАЇКИ ПШЕНИЦІ В АГРОЕКОЛОГІЧНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ

Молоканова Л.В. КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ЩОДО РОЗРОБКИ РЕЦЕПТУРИ МОРОЗИВА ПРОФІЛАКТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

Ігор Герасимов. "ЖОРСТКІ КОНСТАНТИ" ГОМЕОСТАЗОВІ ТА "РЕЗУЛЬТАТ ДІЇ" ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ В АСПЕКТІ РЕГУЛЮВАННЯ СТАНУ В БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ

Максим Привалов, Ігор Герасимов. ВИДІЛЕННЯ КОНТУРІВ КЛІТИН ЗА ДОПОМОГОЮ АВТОМАТИЗОВАНОГО АНАЛІЗУ ЇХ ЗОБРАЖЕНЬ


Том 21. 2008 р., 120 с. – Хімія. ISSN № 1728-9572.

Том 21 „Вісника” містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції НТШ-Донецьк «Хімічні читання – 2008». Доповіді й повідомлення стосуються проблем хімії. Секція конференції працювала в Донецьку.


Розташування в Інтернеті: http://www.experts.in.ua/baza/doc/index.php?ELEMENT_ID=27487
Редакційна колегія:

д.х.н., проф. Й. Опейда (головний редактор);

д.т.н., проф. В.Білецький (відповідальний редактор)

к.х.н. М. Касянчук (технічний редактор)

Члени редакційної колегії:

д.х.н., проф. В. Дуленко;

д.х.н., проф. В. Рибаченко; д.х.н., проф. О. Шендрик;

д.х.н., ст.н.сп. С. Мітченко; д.х.н., ст.н.сп. А. Матвієнко

д.х.н., проф. Т. Шендрик; д.х.н., проф. В. Зайцева.
Набір та комп’ютерна верстка А. Лисенко, І. Білецька

Коректор і редактор К. Саливон


ЗМІСТ Т. 21
Йосип Опейда, Ірина Єфімова, Ольга Смирнова. ВПЛИВ СЕРЕДОВИЩА НА ПРОЦЕС ІНГІБУВАННЯ АСКОР­БІНОВОЮ КИСЛОТОЮ РЕАКЦІЙ РАДИКАЛЬНО-ЛАНЦЮ­ГОВОГО ОКИСНЕННЯ ВУГЛЕВОДНІВ

Ганна Фарафонова. КВАНТОВОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСІВ СТИРОЛУ З МАЛЕЇНОВИМ АНГІДРИДОМ

Н.С. Ількевич, В.І. Рибаченко, К.Ю. Чотій, Г. Шредер, А.Ф. Дмитрук. Вивчення реакції діаніліногосиполу з 2,2-дифеніл-1-пікрилгідразилом

Н.С. Ількевич, В.І. Рибаченко, К.Ю. Чотій, Г. Шредер, А.Ф. Дмитрук. ВИВЧЕННЯ АНТИРАДИКАЛЬНОЇ АКТИВ­НОСТІ ГІДРАЗОНУ ГОСИПОЛУПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Issn 1814-1617 донецьке відділення iconДонецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 18 – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення нтш – 2007....
Issn 1814-1617 донецьке відділення iconДонецька обласна державна адміністрація Відділ у справах національностей управління культури та туризму Український культурологічний центр Донецьке обласне відділення Товариства зв'язків з українцями за межами України
Закордонне українство І донеччина: вчора, сьогодні, завтра: матеріали науково-практичної конференції. – Донецьк: Донецьке обласне...
Issn 1814-1617 донецьке відділення iconДонецька Шевченкіана у датах І подіях: 1851-2014
Т. Г. Пішванова. – Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення нтш, тов «Східний видавничий дім», 2014. – 176...
Issn 1814-1617 донецьке відділення iconДонецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка історія
Харцизького металургійного технікуму Донецького національного технічного університету, м. Харцизьк
Issn 1814-1617 донецьке відділення iconДонецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка
На Кубань, історичну територію колишнього Тмутараканського князівства, розселився цвіт українського народу – запорозьке козацтво....
Issn 1814-1617 донецьке відділення iconМіжнародний стандартний серійний номер issn; міжнародний стандартний серійний номер issn

Issn 1814-1617 донецьке відділення iconТараса Григоровича Шевченка (1814-1861) Северодонецк, 2014 Хто полюбить книгу, той далеко піде у своєму розвитку книга
«Послання у вічність…»: Інформаційний список до 200-річчя з дня народження видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка