Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)


ТЕМА 15. Політичні вчення в РосіїСторінка14/24
Дата конвертації04.02.2018
Розмір5,79 Mb.
ТипВитяг
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24
ТЕМА 15.

Політичні вчення в Росії

другої половини ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

(для самостійного опрацювання)

План.


 1. Ідеологія «освіченого абсолютизму». «Наказ» Катерини II.

 2. Ідеологічне обгрунтування «обмеженої монархії» М.М.Щербатовим.

 3. Політичні ідеї російського лібералізму. М.М.Сперанський.

 4. Консервативні погляди М.М.Карамзіна.

 5. Формування і розвиток революційної політичної ідеології.

 6. Російська політична думка 30-40 років ХІХ ст. П. Я. Чаадаєв.


1. Ідеологія «освіченого абсолютизму». «Наказ» Катерини II.

У другій половині XVIII ст. в Росії тривало зміцнення станового ладу, заснованого на кріпацтві і самодержавстві. В результаті чергового перевороту, здійсненого дворянською гвардією, в 1762 р. на російському престолі опинилася Катерина II. Її правління – період "освіченого абсолютизму", для якого характерне різке протиріччя між ліберальною офіційною ідеологією і реакційною феодально-кріпосницькою політикою.Ідеологія "освіченого абсолютизму", що розробляється в перші роки правління Катерини II, використовує для апології самодержавства і кріпосництва ряд ідей Просвітництва.

Засвоєння ліберальної фразеології і контакти з просвітителями (листування з Вольтером і Даламбером, запрошення до Росії Дідро та ін) мали на меті не тільки виправдати в очах освіченої Європи незаконне воцаріння Катерини II, а й підвищити загальноєвропейський престиж Російської імперії, обгрунтувати активну і незалежну зовнішню політику.

У 1767 р. була скликана Комісія для твору проекту нового Уложення (Уложéнная комісія), в якій були представлені всі стани, крім кріпосних селян. Прагнучи стати перед громадською думкою Росії і всієї Європи як "філософ на троні", "мудрий законодавець", Катерина II підготувала для цієї Комісії великий "Наказ", більша частина тексту якого (приблизно три чверті) відтворює фрази, ідеї, тексти західноєвропейських просвітителів, переважно Монтеск'є і Беккаріа.

У "Наказі" міститься ряд декларативних положень, нездійсненних в самодержавно-кріпосницької країні: рівність громадян, що складається в підпорядкуванні загальним для всіх законів, свобода як залежність тільки від закону, впевненість громадян у своїй безпеці, обмеження державної влади межами, нею ж покладеними, влада законів та ін. Декларативні положення "наказу" повинні були свідчити про освіченість російського монарха і сприяти залученню Росії до провідних цивілізованих держав.

В остаточному тексті "Наказу" кріпацтво ("рабство", "неволя") береться як факт, який не підлягає критиці; для його обгрунтування пристосовуються навіть окремі висловлювання західноєвропейських просвітителів.

Припинивши діяльність Уложенної комісії, Катерина II у 1769 р. пояснила: "Поки нові закони поспіють – будемо жити, як батьки наші жили".

В цілому для епохи і ідеології "освіченого абсолютизму" характерно протиріччя між спробою сприйняти передові для того часу ідеї і прагненням зміцнити та посилити реакційні феодально-кріпосницькі установи.

Виробився особливий тип вольтерьянца-кріпосника, що знає новинки просвітницької літератури Заходу, захоплюється свободою античних республік, конституційними порядками Англії і Голландії; співчутливо стежить за боротьбою народу Сполучених Штатів за незалежність, який засуджує торгівлю неграми в Америці, але непримиренно ворожий до самої думки про визнання людської гідності належних йому кріпаків, надання їм хоч якихось прав, ослаблення його панської влади і власності на людей.

Якщо офіційною доктриною "освіченого абсолютизму" були ліберальні ідеї Просвітництва, то справжньою його ідеологією став макіавеллізм. "У всьому треба мати і лисячий хвіст і вовчий рот" (Катерина II).
2. Ідеологічне обгрунтування «обмеженої монархії» М.М.Щербатовим.

Політика абсолютизму, хоча й відповідала інтересам дворянства в цілому, часом не цілком відповідала настроям і побажанням частини верхівки класу феодалів.Родовита знать була незадоволена самодурством самодержців, зарозумілістю і свавіллям фаворитів – тимчасових правителів, відчувала себе обійденою у державних справах, почестях і призначеннях.

Особливістю феодально-аристократичної ідеології були спроби використовувати передову ідеологію Просвітництва для критики абсолютизму, що ставав реакційним, з ще більш реакційних позицій.

Посилання на природність свободи і рівності химерно поєднувалися з обгрунтуванням кріпосництва і привілеїв родової знаті, засудження з позицій "загального блага" деспотизму служило обгрунтуванням вимоги "заснувати політичну свободу для одного дворянства".

Найбільш видним ідеологом родовитої аристократії був князь Михайло Михайлович Щербатов (1733-1790) – депутат Уложéнной комісії, автор багатьох творів («Різні судження про правління» (1760), «Про пошкодження нравів», «Подорож в землю Офірську господина С. шведського дворянина» (80-ті). У них Щербатов часто посилався на ідеї Просвітництва, але прагнув довести "хімеричність рівності станів", про яку пишуть "нові філософи".

Особливу увагу приділено становищу дворянства. Оскільки скасування обов'язкової державної служби дворянства зажадало нового обгрунтування дворянських привілеїв, Щербатов вказує на:


 • спадковість дворянського звання,

 • його зв'язок зі спадковістю самого монаршого престолу,

 • успадкованість дворянських земель і привілеїв від знатних предків, що зробили особливі послуги батьківщині і монарху,

 • особливу освіту і виховання дворян.

Щербатов виступав проти наділення купецтва правом володіти кріпаками, а також проти присвоєння дворянського звання вихідцям з інших станів.

Щербатов оскаржував можливість надання кріпакам права на яке б то не було майно, ("власності у рабів бути не може"), негативно ставився до освіти народу, яка, на його думку, веде до духу непокори.

Відношення Щербатова до самодержавства було складним. Там де мова йшла про захист феодального ладу, Щербатов віддавав такому захистові всі сили і знання (за завданням Катерини II він написав в зв'язку з повстанням Пугачова «Коротку повість про колишніх в Росії самозванців»).

Однак там, де ставилася проблема привілеїв родовитого дворянства, участі феодальної знаті в управлінні суспільством і державою, Щербатов часом дуже різко критикував самодержавство. Самодержець – "самовластитель, підпорядкував своій владі всі закони і благо народне".

Самовладдя государя, свавілля і вживання влади на шкоду громадському благу може стримати, на думку Щербатова, тільки аристократія, "велике число сильних і знатних родів".

Осуджуючи абсолютизм із тираноборчих позицій, Щербатов пропонував передати законодавчу владу дворянським становим зборам і обмежити владу монарха "грунтовними законами".

У творі "Подорож в землю Офірську господина С. шведського дворянина" Щербатов виклав свій ідеал – кастове рабовласницьке суспільство і тоталітарна олігархічна держава: • населення Офирскої землі ділиться на чітко відокремлені одна від одної касти;

 • всі сторони життя офірців регламентовані "Катехизмою законів", норми якої детально визначають не тільки правове становище каст та їх підрозділів, а й одяг, їжу, побут кожної з них;

 • раби в Офірскій землі віддані в повну владу благородних; останні мають монопольне право володіти рабами і займати державні посади; особливі політичні привілеї – у вельможної знаті;

 • цар офірців підпорядкований законам, що встановлюються становими дворянськими зборами, і править спільно з ними (верховний рада, Вишній уряд);

 • в Офірській землі організовані поселені війська (прообраз пізніших військових поселень); ці поселені війська особливо важливі у випадках внутрішніх заворушень.
 1. Політичні ідеї російського лібералізму. М.М.Сперанський.

Окремі представники освічених класів висловлювали критичні судження про зловживання кріпосним правом, ставили питання про здійснення в Росії хоча б частини ідей Просвітництва.

Прихильники просвітництва вважали викриття суспільних вад (хабарництва, користолюбства, хизування, невігластва, жорстокості, нерозсудливості) і морально-духовне виховання дворянства вірними засобами викорінювання пороків.

У 1768 р. відставний військовий, секретар одного з департаментів Сенату Яків Павлович Козельський (1728 - після 1793) опублікував книгу "Філософічні пропозиції", що представляє собою щось на зразок хрестоматії, в якій за певною системою викладено вибрані автором "корисні для людського роду істини" .

В книзі Козельського чимало прихованої полеміки з ідеологами "освіченого абсолютизму", критичних натяків на кріпосницьку дійсність.


Ідеєю природного права Козельський обгрунтовував висновок, що "закон, який дозволяє бранця продати, купити, зробити рабом і утримувати його довільним чином, не заснований ні на якому праві, ні на справедливості".

Ідеї ​​своєї книги він обгрунтовано протиставляв макіавеллізму: "Макіавеллі не помре, проклинати його будуть дуже голосно, а наслідувати дуже тихо".

Дворянський лібералізм виражав настрої й інтереси тих великих землевласників, які виступали за створення умов для розвитку капіталізму в Росії при збереженні самодержавства і поміщицької власності на землю.

Одним з перших представників лібералізму буржуазного типу в Росії був професор Московського університету Семен Юхимович Десницький (після 1740-1789). У творах Десницького широко використовувалися досягнення теоретичної думки інших країн (зокрема книга Гроція "Про право війни і миру").

Десницький зі схваленням відгукувався про державний устрій Англії, але вважав парламентське правління незастосовним до Росії.

"Монарх всеросійський, - писав Десницький, - в Російській церкві й імперії є самодержець". Схвалюючи ідеї Монтеск'є про поділ влади, Десницький прагнув пристосувати установу таких влад до нинішнього російського монаршего стану.

Він написав "Подання про заснування законодавчої, судітельной і наказательной влади в Російській імперії" (датована "30 лютого 1768"). Особливість викладених тут ідей в тому, що пропонується не "поділ влади" в сенсі створення конституційної монархії з системою "стримувань і противаг", а створення або реформа підлеглих необмеженому монарху установ, що здійснюють законодавчу, судову і виконавчу функції.

В цілому просвітницька доктрина Десницького була спрямована не утвердження «освіченого абсолютизму», а на створення конституційного варіанту монархічного правління в Росії.

Російський лібералізм буржуазного типу відрізнявся від дворянського лібералізму, який не містив програми політичних реформ (з тієї причини, що самодержавство виражало спільні інтереси дворянства, а кожен окремий дворянин був в якійсь мірі захищений від чиновницького свавілля своїми привілеями).

Іншим було становище торгово-промислових станів Росії. Економічні інтереси та побажання в середині XVIII в, не йшли далі придбання права володіти кріпаками.

У політико-правовій області – схвалення політики протекціонізму; прагнення отримати юридичні гарантії та захист від майже безконтрольного свавілля сановників, чиновників, військових, суддів, поміщиків.

Талановитий мислитель і державний діяч Михайло Михайлович Сперанський (1772-1839).

За завданням Олександра I Сперанський підготував ряд проектів удосконалення державного ладу імперії, по суті, проектів російської конституції. Частина проектів написана в 1802-1804 рр.; В 1809 р. підготовлені великі "Вступ до уложення державних законів", "Проект уложення державних законів Російської імперії" і пов'язані з ними записки та проекти.

Проекти Сперанського спираються на глибоке теоретичне обгрунтування. У його записках і проектах (1802-1803 рр.) gідкреслюється, що будь-яка держава грунтується на загальній волі народу і передачі їм уряду відомої кількості сил.

З фізичних сил народу складається військо, з народних багатств - гроші, з поваги - почесті. Якщо уряд розпорядиться цими силами неправильно, то надмірне військо створить лише хвилинну ознаку озброєння, але знесилить і розслабить державу, випуск грошей в більшій кількості, ніж дозволяє народна праця, створить уявну монету (тобто породить інфляцію), рясне марнування почестей - нешановні чини і помилкові відмінності. "Таким чином, можуть бути в державі війська без сили, гроші без багатства і почесті без поваги".

Метою будь-якої держави, зазначав Сперанський, є забезпечення безпеки особистості, власності і честі кожного.

Міркування про конституцію – конституція залишиться порожньою теорією, якщо у законодавчій владі не буде сил змусити виконавчу владу підкорятися конституції.

Суть справи в тому, вважав Сперанський, що будь-який уряд прагне до самовладдя і для досягнення цієї мети послаблює народ, ділить його на класи, що борються між собою, за принципом "розділяй і володарюй". В цих умовах марно писати конституції, не забезпечивши їх виконання дійсною державною силою.

Сперанський розрізняє "зовнішній образ правління" (постанови, грамоти, установи, статути про устрій держави) і "внутрішній образ правління", який визначається ним як "розташування державних сил".

Справа не в тому, писав мислитель, як держава називається, які закони і постанови проголошує - все це відноситься до "зовнішнього образу правління".

Головне, на думку Сперанського, в тому, чи обмежено самовладдя уряду або, навпаки, уряд є деспотичним: "Сила уряду обмежується рівновагою сил народних. У цьому полягає внутрішній образ правління".

Міркування, що сила уряду може бути обмежена волею народу, Сперанський відкидає. Дійсна конституція країни існує не на папері ("зовнішній образ правління"), а в реальному ("матеріальному") розподілі сил держави на всі стани народу, підкреслював він.

Виходячи з викладеного Сперанський дає дуже різку характеристику сучасному йому громадському і державному ладу Росії. Цей лад заснований на залежності селян від поміщиків, а дворян - від государя.

"Я знаходжу в Росії два стани: раби государеві і раби поміщицькі. Перші називаються вільними тільки у відношенні до других, справді ж вільних людей в Росії немає, крім жебраків і філософів", - писав Сперанський.

З радикальних теоретичних передумов Сперанський робив помірні практичні висновки.

Скасування кріпацтва він пропонував провести у дві епохи. В першу епоху намічалося визначити законом селянські повинності, врегулювати відносини селян і поміщиків.

У другу епоху повернеться селянам і стародавнє їх право вільного переходу від одного поміщика до іншого. Сперанський ставив завдання встановлення російського престолу "на твердих стовпах закону і загального порядку".

У проектах 1802-1803 рр.. Сперанський пропонував для охорони законів створити в Росії "вищий нечисленний клас істинного монархічного дворянства", який був би незалежний від монарха.

Цей клас стане охоронцем основних законів країни, посередником між престолом і народом. Гарантіями непорушності законів у монархічній державі Сперанський називав також свободу друку, гласність державних справ і силу громадської думки.

Оскільки формування вищого класу, вважав він, займе тривалий час, а ще більш тривалим буде перший етап визволення селян, у дворянства на якийсь час залишиться право володіти селянами.

Проте врешті-решт в Росії залишаться лише народ і "вищий нечисленний клас", причому народу буде надано право брати участь у прийнятті законів, по крайней мере, корінних. "Дворянин носитиме ім'я і, якщо завгодно йому, буде їм і пишатися. Але правами, йому рівними, буде користуватися вся Росія".

Згодом Сперанський відмовився від плану створення в Росії нечисленного класу родовитої знаті, відповідного не стільки ідеям Монтеск'є про роль дворянства в монархії, скільки честолюбним помислам катерининських вельмож в колах, близьких до імператора.

Набагато радикальніше записки та проекти Сперанського 1809 р. У них багато посилань на приклади історії, на політичну практику Англії, Франції та інших європейських країн, а також "Сполучених Американських областей" (тобто США).

Три системи правління.

Республікою Сперанський називав державу, де державна влада обмежена законом, у складанні якого беруть участь громадяни. Такі грецькі і Римська республіки.

Феодальна система, зазначав він, "заснована була на владі самодержавної, що обмежується не законом, але речовим, або, так би мовити, матеріальним її поділом". Ця система утворилася на Півночі і звідти розповсюдилася по всій Європі.

Третя система правління, яку Сперанський називав деспотичною, що не допускає ні міри, ні кордонів влади, затверджувалася на Сході.

З плином часу перша феодальна система в Європі (період феодальної роздробленості), роз'яснював він, переросла у другу феодальну систему, "яку можна назвати феодальним самодержавством", де державна влада не обмежена і ще не існує ні політичної, ні громадянської свободи.Друга феодальна система (феодальне самодержавство) склалася в результаті створення регулярних військ і впорядкування державних зборів; на Заході цьому сприяли хрестові походи, в Росії - "походи татарські".

Час, просвітництво і промисловість, згідно Сперанському, ведуть до нового порядку речей, до досягнення політичної свободи. Намітився третій перехід - від феодального правління до республіканського, розпочався третій період політичного стану держав.

Першою на цей шлях вступила Англія, за нею - Швейцарія, Голландія, Швеція, Угорщина, Сполучені Американські області і, нарешті, Франція.

Цей шлях в Росії буде пряміше, ніж в інших країнах, так як російська конституція буде створена не серед жорстоких політичних сутичок, уривками, у різний час, а по "благодетельному натхненню верховної влади".

Проекти реформ і записки Сперанського не позбавлені застережних (загрозливих) міркувань. Ці судження (в записках і проектах, адресованих імператору) носять, зрозуміло, не революційний, а ліберально-реформістський характер в дусі І.Канта, що покладає провину за криваві революції на тупість урядів, що сповільнюють із проведенням назрілих реформ.

В проектах і записках, представлених Олександру I, стверджувалося, що конституція впорядковує здійснення державної влади, але не обмежує влади імператора.

Імператор, за визначенням Сперанського, - це верховний законодавець, верховний охоронець правосуддя, "верховне начало сили виконавчої" і глава церкви.

Разом з тим запропоновані Сперанським реформи повинні були істотно змінити суспільно-політичний лад Росії.


(По-перше, мета реформ полягала в тому, щоб забезпечити права і свободи росіян.

Якщо в записках і проектах 1802-1803 рр.. упор робився на осуд політичного і громадянського рабства, то в 1809 р. в розвиток цих думок викладається позитивне обгрунтування і розкривається зміст прав і свобод.

Сперанський розрізняв права цивільні та права політичні. Ті й інші представляють собою "сили державні", що залишаються в розпорядженні підданих. Одними правами вони користуються індивідуально ("кожен особливо"); це права цивільні, що визначають ступінь свободи особи і майна.

Іншими правами піддані користуються колективно - це права політичні, визначають ступінь їх участі в державній владі.

Що стосується кріпаків, поміщицьких селян, то вони, підкреслював Сперанський, не мають ні політичної, ні громадянської свободи. Він повторював, що рабство в Росії має бути знищено за допомогою заходів поступових, але дієвих.

Поки цього не сталося, дворянство як клас освічений, знає закони і здатний до управління, повинно мати особливе цивільне право "набувати нерухому власність населену, але керувати нею не інакше, як за законом".

Цивільними правами, за проектами Сперанського, в кінцевому рахунку повинні бути наділені всі піддані Російської імперії.

До політичних прав Сперанський відносив "участь в силах державних: законодавчій, судній і виконавчій". Цими правами у зв'язку із створенням представницьких установ можуть бути наділені лише власники.

Ті, у кого немає власності, за способом життя і виховання не мають здібностей, необхідних для складання законів. До того ж людина без власності не повинна брати участь в обговоренні закону про податки, яких вона не платить.

Якщо наділити політичними правами тих, у кого немає власності, голос їх, по числу, візьме перевагу. "Це стан суспільства називається охлократія".

У результаті проведення реформ, вважав Сперанський, народ російський розділиться на три класи.

Дворянство буде мати всі загальні (цивільні) права, а політичні права - на підставі власності. Понад те воно буде мати особливе право набувати населені землі і свободу від особистих повинностей (але зобов'язана пройти цивільну чи військову службу не менше 10 років; при ухиленні від служби спадкове дворянство втрачається).

Середній стан володіє всіма загальними громадянськими правами, а політичними - відповідно за власністю. "Середній стан складається з купців, міщан і ремісників, однодворців і всіх поселян, які мають нерухому власність у відомій кількості".

Третій клас (стан) - народ робочий. "Народ робочий має загальні права цивільні, але не має прав політичних ... До класу робочого народу зараховуються всі помісні селяни, робітники, їхні працівники і домашні слуги".

Ці стани (стани, класи) не повинні бути замкнуті і роз'єднані: особисте дворянство (купується службою) пов'язує другий стан з першим, а можливість придбання нерухомої власності - третє з другим.По-друге, проектами 1809 передбачалося істотне перетворення правової системи Російської імперії. Основна увага в цих проектах приділено тому, "щоб не зовнішніми тільки формами покрити самодержавство, але обмежити його внутрішньою і существенною силою встановлень і заснувати державну владу на законі не словами, але самим ділом".

Корінні державні закони складають конституцію, образ правління, внутрішнє політичне буття держави. Проте в Росії конституцію передбачалося прийняти з волі імператора, якій, по ідеї, не ставилися конституційні обмеження.По-третє, передбачалося провести впорядкування і поділ влад, підпорядкованих державній владі імператора).

Навесні 1812 р. інтриги придворних привели до відставки і заслання Сперанського. Чималу роль в цьому зіграла "Записка про давню і нову Росію" письменника та історика М. М. Карамзіна.


4. Консервативні погляди М.М.Карамзіна.

Настрої основної маси дворянства, протест проти будь-яких ліберальних реформ яскраво висловив в "Нотатках про стародавню і нову Росію в її політичних і громадянських відносинах" (один із варіантів назви) автор "Історії держави Російської" та інших творів Микола Михайлович Карамзін (1766-1826).

Записка Карамзіна написана в 1811 р. на прохання молодшої сестри царя, навколо якої групувалися противники ліберальних і реформістських ідей. Незабаром "Записка" була прочитана Олександром I.

В "Записці" критикуються реформи, проведені за ініціативою Сперанського, а також нововведення, які, як передбачалося, уряд має намір здійснити.

Карамзін різко засуджує які б то не було спроби установи конституції, у чомусь обмежує владу царя. Росія - велика країна: "Що, крім єдиновладдя необмеженого, може в цій махині виробляти єдність дії?"

Спроби поставити закон вище государя неминуче протиставлять монарху якісь установи, покликані охороняти цей самий закон, що небезпечно.

"Дві влади державні в одній державі суть два грізні лева в одній клітці, готові мучити один одного, а право без влади є ніщо. Самодержавство заснувало і воскресило Росію ... У монарху російському з'єднуються всі влади: наше правління є батьківське, патріархальне".

Прикладами історії Карамзін прагнув довести, що "Росія гинула від разновластія, а рятувалася мудрим самодержавством". Злі самодержці бувають вкрай рідко: "Ми протягом 9 століть мали лише двох тиранів" (Іван IV і Павло I).

Влада самодержця має межі. Олександр може все, але не може законно обмежити свою владу, тобто самодержець не має права скасувати самодержавство. Межею самодержавної влади є і привілеї дворянства.

Карамзін виступав на захист привілеїв дворянства як замкнутого стану. Він засуджував петровську Табель про ранги. "Належало б не дворянству бути по чинам, але чинам по дворянству".

Карамзін був противником теорії природного права. Ідеї ​​природної рівності людей, властиві Просвітництву, Карамзін протиставляє судження - "в державному гуртожитку право природне поступається цивільному".

Право, держава, становий лад Росії він пов'язував з ідеєю самобутнього народного духу, який становить моральну могутність держав, і, подібно фізичному, потрібний для їх твердості ... Він є, не що інше, як прихильність до нашого особливого, не що інше, як повага до своєї народної гідності".

Карамзін стверджував, що до Росії взагалі не застосовується поняття прав цивільних (станові права). "У нас дворяни, купці, міщани, селяни та ін. Всі вони мають свої особливі права – спільного немає, окрім назви росіян".

Карамзін протестував проти реформування і створення нових державних установ. "Будь-яка новина в державному порядку є зло, до якого треба вдаватися тільки в необхідності: бо у свій час дає належну твердість статутів, бо більше поважаємо те, що давно поважаємо, і все робимо краще від звички".

В "Записці" Карамзіна сформульовані основні принципи охоронної ідеології, яка кілька десятиліть протистояла в Росії ідеям ліберальних реформ: «Росія ж існує близько 1000 років і не в образі дикої Орди, але у вигляді держави великої, а нам все твердять про нові утворення, про нові статути, як ніби-то ми нещодавно вийшли з темних лісів американських! Вимагаємо більше мудрості охоронної, ніж творчої»

Треба не перебудовувати установи, а знайти для управління Росією 50 розумних і сумлінних губернаторів, які "приборкають хиже користолюбство нижніх чиновників і панів жорстоких, відновлять правосуддя, заспокоять землеробів, підбадьорять купецтво і промисловість, збережуть користь казни і народу".

Для наведення порядку в правосудді, стверджував Карамзін, монарх повинен бути строгий і дивитися за суддями. "У нас не Англія … В Росії государ є живий закон ... Не бояться государя – не бояться і закону!" Посилаючись на Макіавеллі, Карамзін підкреслював, що найдієвішим спонуканням з усіх інших є страх. "Скільки агнців звернулося б в тигрів, якби не було страху!" Державне зло нашого часу – безбоязність: "Скрізь грабують, а хто покараний?"

Дворянство і духовенство, Сенат і Синод як сховище законів, над всіма – Государ, єдиний законодавець, єдине джерело влади. Ось підстава Російської монархії ..."

"Записка" Карамзіна, яка висловлювала настрій основної маси дворянства, зіграла вирішальну роль у відставці і опалі Сперанського, в припиненні проектів ліберальних реформ. Заперечення Карамзіна проти реформ в державному і суспільному ладі Росії та їх аргументація були сприйняті охоронною ідеологією миколаївської епохи.
5. Формування і розвиток революційної політичної ідеології.

Начальник петербурзької митниці Олександр Миколайович Радищев (1749-1802) на початку 1790 віддрукував у власній друкарні і випустив у світ книгу "Подорож із Петербурга в Москву" (що включає частину оди "Вільність").

Книга потрапила в руки Катерини II. "Розповідати зволила, - записав секретар імператриці, - що він бунтівник, гірше Пугачова". За вказівкою Катерини Палата кримінального суду засудила Радищева до смертної кари. Через 40 днів смертна кара була замінена засланням у Ілімський острог на десять років.

Теоретичною основою політико-правових поглядів Радищева були ідеї природного права і суспільного договору, найбільш радикальні концепції Просвітництва.

У творах Радищева відображені також революційні події англійської, американської і першого року французької революцій.
Більша частина книги Радищева і ода "Вільність" написані задовго до революційних подій у Франції, а основним джерелом думок і висновків була феодально-кріпосницька дійсність самодержавної Росії (епіграф до книги: "Чудовисько обло, озорно, величезне, стозевно і лаяй").

Вперше в російській літературі кріпосне право засуджується як система, при якій від "доброго поміщика", мабуть, навіть більше шкоди, ніж від "злого", хоча б вже тому, що скільки-небудь освічений селянин ще болючіше відчуває і важче переносить своє безправ'я. "Селянин у законі мертвий", - писав Радищев про законодавство самодержавної Росії.

Радищев доводив неспроможність кріпацтва з позицій теорії природного права. Кріпосне право протиприродно, тому воно є не правом, а насильством, якому поневолені можуть протиставити силу же; воно суперечить суспільному договору, оскільки суспільство створене для забезпечення інтересів всіх і кожного, а не поневолення однієї його частини іншою.

Радищев різко виступав проти самодержавства. Ода "Вільність" (1781-1783 рр.) містить осуд монархії і фактично ідею народної революції.

Критика ідеї "філософа на троні" у Радищева органічно пов'язана зі спростуванням надій на реформи "освіченого монарха". По-перше, монарх не може стати освіченим.

По-друге, монарху немає вигоди обмежувати своє власне свавілля.

Вперше в історії російської політико-правової ідеології Радищев висунув концепцію народної революції. Критика надій на совісність поміщиків або "освіченість" монарха, опис жахів кріпосного права логічно підводять до висновку: "З мучительства народжується вільність". Народна революція здійсниться нескоро, однак вона неминуча.

У той час навіть радикальні мислителі побоювалися, що народна революція не зможе привести до позитивних результатів, боялися жахів революції. Ці побоювання були чужі Радищеву. Дійсно, нелюдськість і твердосердя панів, доводять до відчаю рабів, неминуче породжують мстивість, жорстокість повсталих. Але й поголовне винищення дворянства не привело б до втрат для країни (з’явилася б нова еліта, краща за попередню).

У майбутній Росії повинен встановитися республіканський лад (народне віче). Радищев прагнув прикладами історії довести здатність російського народу до республіканського правління: "Відомо по літописах, що Новгород мав народне правління".

Так само буде управлятися і майбутня Росія. Оскільки у великій державі неможливо здійснити безпосередню демократію, Радищев припускав створення на території Росії союзу невеликих республік.

Основою суспільства буде приватна власність, яку Радищев вважав природним правом людини, забезпеченим первісним суспільним договором.

Але Радищев - противник феодальної власності на землю; першим у Росії він висунув принцип: земля повинна належати тим, хто її обробляє. В результаті революції та ліквідації поміщицької власності землю отримають селяни.

Розроблена Радищевим програма була теоретичним виразом інтересів кріпосного селянства. Народна революція здійсниться нескоро, однак вона неминуча.

Життя Радищева закінчилася трагічно. У 1801 р. йому було дозволено повернутися до Петербурга, де він був залучений до роботи у законодавчій комісії, створеній Олександром I. У комісії Радищев виступав з вільнодумною думками і радикальними вимогами на захист селян. Під загрозою нових переслідувань Радищев наклав на себе руки (1802 р.).Політична програма декабристів. У грудні 1825 р. відбулися збройний виступ на Сенатській площі в Петербурзі, а потім повстання Чернігівського полку в Україні. Виступи були підготовлені таємними товариствами; за часом цих подій їх учасники називаються декабристами.

«Південне товариство» і «Північне товариство». Обидва товариства мали такі спільні цілі: 1) скасування кріпосного права, 2) ліквідація самодержавства, створення в Росії представницьких установ, республіки або конституційної монархії; 3) скасування станового ладу, введення загальної рівності перед законом, рівних для всіх цивільних прав і свобод, скасування дворянства, 4) план "військової революції" як засобу досягнення цих цілей.

В рамках цієї загальної програми ряд конкретних цілей і способів їх досягнення Північне і Південне товариства уявляли собі по-різному. Розбіжності ставилися до питань: 1) про землю, 2) про політичні права; 3) про форму правління, 4) про форму державної єдності майбутньої Росії, 5) про способи перетворення державного та суспільного ладу.

У Північному суспільстві обговорювалися 3 проекти конституції, які склав Микита Михайлович Муравйов (1795-1843).

За проектами Н. М. Муравйова політичні права обумовлені високим майновим цензом, тим вищим, ніж про більш високі державні посади йдеться.

Муравйов був спочатку згоден з Пестелем у вимозі республіки. Однак з 1821 р. він прийшов до думки про переваги монархії, заснованої на поділі влади.

Законодавчу владу, за конституцією Муравйова, здійснює Народне Віче, яке складається з Верховної Думи і Палати представників.

Верховна виконавча влада належить імператорові. "Імператор є верховний чиновник російського уряду". При вступі до правління він приносить присягу посеред Народного Віча, давши клятву вірності зберігати і захищати конституційний лад Росії.

Права імператора досить великі (призначення міністрів, чиновників, послів, право відкладального вето, права верховного воєначальника та ін), але його діяльність і діяльність чиновників виконавчої влади підлягають контролю й оцінці Народного Віча.

Вищим органом судової влади є "Верховне судилище". Передбачалися системи судів (обласні, повітові засідання) за участю присяжних.Республіка допускалася Н. М. Муравйовим лише в тому випадку, якщо не знайдеться досить значної і авторитетної династії, згодної зайняти престол на викладених умовах.

У великій країні важко забезпечити законність дій чиновників, віддалених від столиці, без додаткових гарантій. Цим була обумовлена ​​думка про федеративний устрій майбутньої Росії.

Майбутня Росія передбачалася як федерація, що складається з декількох держав і областей або з областей (по першому проекту - 14 держав і 2 області, по другому - 13 держав і 2 області, по третьому проекту - 15 областей).

Держави і області утворюються за територіальним принципом (Балтійська, Заволжская, Західна, Чорноморська, Ленська та ін.) У кожній з держав обиралося двопалатні "законодавчі" (уряд - по другому проекту) збори; виконавчу владу здійснював "Державний правитель", обраний Народним вічем і затверджений імператором.

Верховна Дума (у складі Народного Віча) обиралася зборами держав. Н. М. Муравйов вважав, що військова революція відбудеться в столицях та інших частинах країни, де є збройні сили, керовані офіцерами - членами таємних товариств.

Ще більш радикально ті ж проблеми вирішував Павло Іванович Пестель (1793-1826). Їм написана "Руська Правда" - програмний документ Південного товариства.

Аграрний проект Пестеля заснований на тому, щоб, звільнивши селян, поліпшити їхнє становище, "а не уявну свободу їм дарувати". Для цього землі кожній волості діляться на дві частини, одна з яких буде власністю громадською, інша - приватною.

Пестель виступав проти майнового цензу: "Багаті завжди будуть існувати, і це дуже добре, але не треба приєднувати до багатства ще інші політичні права та переваги".

По "Руській Правді" всі росіяни, які досягли 20 років, мають всю повноту громадянських і політичних прав.

Пестель був прихильником республіки. За його проектом верховну законодавчу владу в Росії буде здійснювати Народне Віче, що обирається на п'ять років (щороку оновлюється 1/5 частина його).Верховна виконавча влада доручається Державній Думі, що складається з п'яти чоловік, обраних народом (потім - один щорічно обирається Народним Вічем з кандидатів, запропонованих губерніями).

Під керівництвом Державної Думи складаються всі міністерства (накази).

Для того, щоб ці названі влади не виходили зі своїх меж, засновується блюстітельная влада, яка доручається Верховному Собору (120 "бояр", довічно призначаються Народним Вічем з кандидатів, запропонованих губерніями). Верховний Собор перевіряє законність всіх заходів, які вживаються державними установами.

Пестель – прихильник єдиної російської централізованої держави. "Все різні племена, що становлять Російську державу, визнаються російськими і, складаючи різні свої назви, складають один народ російський" (обрусіння).

Виняток становитиме Польща (Пестель, як і інші декабристи, був прихильником відновлення її незалежності).

Для здійснення "Руської Правди" передбачалося встановлення Тимчасового Верховного правління на строк не менше 10 років. Тимчасовий уряд з п'яти директорів при опорі на таємні товариства і військові частини має провести розмежування суспільних (волосних) і приватних земель, попередити і придушити можливі хвилювання і заворушення.

Знищення рабства і кріпосного стану покладається на Тимчасове Верховне правління, як священний і неодмінний його обов'язок.

Особливе місце серед декабристів займало "Товариство об'єднаних слов'ян", створене групою офіцерів військ, розквартированих в південній Росії. Це суспільство ставило за мету звільнення і об'єднання слов'янських народів, роз'єднаних і страждаючих від кріпосного права, від турецького та іншого іноземного ярма і гніту; підсумком боротьби за свободу мислився федеративний союз вільних слов'янських народів.

В кінці літа 1825 р. "Товариство об'єднаних слов'ян" злилося з Південним. Колишні члени цього Товариства взяли активну участь у повстанні Чернігівського полку.

Виступ декабристів був найпомітнішим і значним фактом суспільно-політичної історії Російської імперії першої чверті XIX в. Політико-правові програми таємних товариств по-новому поставили ряд корінних проблем розвитку Росії.

Виступ декабристів був єдиним зовнішнім і наочним проявом кризи кріпосницького ладу, бо різко поставив питання про скасування рабовласництва в Російській імперії. Тому незрозуміло, чому Радищев і декабристи в нашій вітчизняній літературі і публіцистиці деколи піддаються осуду і засудження.
6. Російська політична думка 30-40 років ХІХ ст. П. Я. Чаадаєв.

Після придушення виступу декабристів державною доктриною стала проголошена міністром освіти графом Уваровим ідея офіційної народності, згідно з якою засадами Росії є православ'я, самодержавство, народність.Під народністю розумілися релігійне смирення народу, покірність владі і поміщикам, звичка задовольнятися малим, общинний лад і кругова порука.

Цю ідеологію, засновану на ідеях "Записки" Карамзіна, де говорилося: "Вимагаємо більше мудрості охоронної, ніж творчої", - прийнято називати охоронною ідеологією.Охоронна ідеологія твердо протистояла проектам ліберальних реформ. Ідеологи офіційної народності (літератор Шевирьов, історик Погодін) проповідували нестримний казенний оптимізм, оспівуючи велич Росії, протиставляючи її "загниваючому Заходу".

Значною подією в ідейному житті Росії стало опублікування в журналі "Телескоп" (у жовтні 1836 р.) "Філософічного листа" Чаадаєва.Петро Якович Чаадаєв (1794-1856), гвардійський офіцер у відставці, онук М. М. Щербатова, в 1829-1830 рр. написав (по-французьки) вісім "Філософічних листів" на релігійно-історичні теми. Опублікування перекладу першого "Філософічного листа" стало віхою в історії російської суспільно-політичної думки.

Чаадаєв писав про порожнечі російської історії, про відрив Росії від інших народів: "Ми не належали до жодної з великих сімейств людства, ні до Заходу, ні до Сходу, не маємо переказів ні того, ні іншого. Ми існуємо як би поза часом, і всесвітній поступ людського роду не торкнувся нас".

Причиною відриву Росії від величної історії західних народів Чаадаєв вважав православ'я: "Відомі злою долею, ми запозичили перші насіння морального і розумового просвітництва у розтлінної, зневаженої усіма народами Візантії".

Об'єднані народи Європи, писав Чаадаєв, в зіткненні думок, у кривавій боротьбі за істину створили собі цілий світ ідей: "Це ідеї обов'язку, закону, правди, порядку. Вони розвиваюються від подій, які сприяли поступу суспільства; вони необхідні начала світу громадського. Ось що складає атмосферу Заходу; це більш ніж історія: це фізіологія европейця. Чим ви заміните все це?"

У країнах Заходу, підкреслював філософ, боротьба за ідеї призвела до важливих соціальних наслідків: "Шукали істину і найшли [свободу] і добробут".

Чаадаєв обумовлює, що на Заході є не тільки чесноти, але й пороки. Однак народи Європи, на відміну від Росії, мають багату історію: "Мир перетворювався, а ми животіли в наших халупах з колод і глини". "Ми живемо лише в самому обмеженому сьогоденні, без минулого і без майбутнього, [серед плоского застою]".

Через православ'я, вважав Чаадаєв, вся історія Росії йшла не так, як історія західних народів: "На самому початку у нас дике варварство, потім грубе марновірство, потім жорстоке, принизливе панування завойовників, [дух якого національна влада згодом успадкувала], панування, сліди якого в нашому способі житті не згладилися зовсім і понині ".

Ще різкіше, ніж самодержавство ("національну владу"), філософ засуджував кріпацтво: "Поваливши ярмо чужинське, ми могли б скористатися ідеями, які розвинулися за цей час у наших західних братів, але ми були відірвані від загального сімейства, [ми підпали рабству, ще більш тяжкому, і притому освяченому самим фактом нашого визволення]".

Лист Чаадаєва сколихнув усю мислячу Росію і став стимулом до обговорення історичних доль країни.

Головний докір представників влади Чаадаєву зводився до того, що "Філософічний лист" суперечить патріотизму і офіційному оптимізму.

Ідеологи офіційної народності називали Чаадаєва злочинцем, пропонували видати його православній церкві для смирення самотністю, постом і молитвою. Микола I, щоб сильніше принизити автора, повелів вважати його божевільним.

Обговорення перспектив розвитку Росії породило до кінця 30-х рр. два ідейних напрями в середовищі столичної інтелігенції – західників і слов'янофілів.Західники, слідом за Чаадаєвим, бачили в країнах Західної Європи здійснення ідей закону, порядку, боргу, справедливості. Провідником московських західників був професор Тимофій Миколайович Грановський (1813-1855).

У лекціях з загальної історії, які він читав у Московському університеті, Грановський майже відкрито зіставляв історію станово-кріпосницького ладу і його руйнування в країнах Західної Європи зі станом та перспективами існування кріпацтва в Росії.

Грановський вважав спільною метою історичного розвитку (та критерієм прогресу) створення моральної й освіченої особистості, а також суспільства, відповідного потребам такої особистості.

Видним західником був історик і правознавець Костянтин Дмитрович Кавелін (1818-1885). Кавелін доводив, що в історії російського права особистість завжди поглиналася сім'єю, громадою, а пізніше державою і церквою (на відміну від германських племен, в основі розвитку яких покладено «особистісне начало», що визначило усю післяантичну історію Західної Європи. Гегель).

Тому якщо історія Заходу була історією розвитку свобод і прав особистості, то російська історія була історією розвитку самодержавства і влади.

(Як і інші західники, Кавелін засуджував кріпосне право; в період підготовки селянської реформи він висловлювався проти політичних перетворень, побоюючись, що конституцію, якщо вона буде введена в Росії, дворянство використає для збереження своїх привілеїв і боротьби проти реформ).

У середовищі західників обговорювалися не проекти конституції майбутньої Росії, а загальні перспективи розвитку країни в зв'язку з історією інших європейських країн.

Дуже обережно західники торкалися проблем самодержавства, православ'я, народності. На їхню думку, розвиток державного ладу Росії рано чи пізно сам собою стане на конституційний шлях.Основним і першочерговим завданням західники вважали селянську реформу. Тому вони побоювалися, що передчасне створення в Росії представницьких установ за західними зразками неминуче посилить політичну роль дворянства, а тому сповільнить скасування кріпосного права.

Проблеми православ’я порушувалися західниками в непідцензурному друку. У знаменитому "Листі до Гоголя" В. Г. Бєлінський писав, що православна церква в Росії "завжди була опорою батога і угодниця деспотизму".

Для західників першорядною була проблема прав особи. Обговорення проблем особистості, її прав і свобод закономірно призвело до питання про гарантії цих прав і свобод в умовах станолення промислово-капіталістичного суспільства.

Частина західніков схилялася до ідей соціалізму (О.І.Герцен, В.Г.Бєлінський, М.П.Огарьов), інші ж були супротивниками цих ідей (зокрема, Т.М.Грановський, К. Д.Кавелін, Б.М.Чічерін, І.С.Тургенєв).

Західникам протистояли слов'янофіли, які до кінця 30-х років оформилися як течія громадської думки (Юрій Федорович Самарін, Олексій Степанович Хомяков, брати Костянтин Сергійович та Іван Сергійович Аксакови, Іван Васильович та Петро Васильович Кірєєвські об'єднувалися навколо журналів "Руська бесіда" і "Московітянин".

Вони засуджували західників за те, що ті вирішували проблеми основ російського (і взагалі слов'янського) життя негативно, вбачаючи особливість російського життя в тому, що в ньому немає того, що є в Європі.

Слов'янофіли цю ж проблему прагнули вирішувати позитивно, досліджуючи ті особливості російського і слов'янського життя в цілому, яких немає в інших народів.

Такий підхід призвів до протиставлення Заходу Росії, особливо допетровській Московської Русі допетровській. • Ідеалізований західниками розвиток німецького начала особистості не має ні кінця, ні виходу. На Заході особистість розуміється тільки в атомарному, індивідуалістичному дусі.

 • Панівний у країнах Заходу індивідуализм породив егоїзм і грубий матеріалізм, приватну власність, користолюбство, суєтність, пролетаріат.

 • Захоплення західних країн політикою і законотворчість створює лише зовнішню свободу, покорність незалежно від моральних переконань.

 • Західне християнство (католицизм і протестантизм) спотворено раціоналізмом, що йде від античної спадщини.

Головною особливістю Росії, що відрізняє її від Заходу, є "общинне начало", "соборність", одностайність і згода. У слов'янському світі особистість органічно включена в спільність.

"Общинний побут слов'ян заснований не на відсутності особистості, - писав Юрій Самарін, - а на вільному та свідомому її зреченні від свого повновладдя".

Самосвідомість і внутрішня свобода слов'ян спираються на "просвітлення общинного начала общинним церковним (началом)". Це просвітлення і гарантії внутрішньої свободи даються православ'ям, що зберегло справжнє християнство, не осквернене античним раціоналізмом: "Істина науки в істині православ'я".

Слов'янський світ над усе цінує спільність і свободу внутрішню (свою духовну єдність і єднання з Богом).

Тому у Росії свій, особливий шлях, відмінний від "помилкових начал історичного життя Заходу"; слов'яни для того і закликали варягів, щоб уникнути державних турбот і зберегти внутнішню свободу.

Слов'янофіли стверджували, що до Петра I Московська Русь була єдиною великою громадою, єднанням влади і землі. Петро I зруйнував цю єдність, запровадивши в державу бюрократію і зробив законною "мерзоту рабства". З Петра I бере початок деспотизм, що руйнує душу.

Різко засуджуючи "петербурзьку бюрократію", слов'янофіли схвалювали самодержавство, як кращу за всіх інших форм правління, як необхідне і корисне. Чому?


 • будь-яке прагнення народу до державної влади відволікає його від внутрішнього, морального шляху.

 • народ не прагне до політичної свободи, а "шукає свободи моральної, свободи духу, свободи суспільної – народного життя всередині себе".

Самарін заперечував проти дарування народу якої б то не було конституції ще й на тій підставі, що така конституція, не заснована на народних звичаях, неминуче буде чужою, антинародною іноземною конституцією.

Виходячи з судження, що "держава як принцип – брехня", слов'янофіли прийшли до своєї знаменитої формули: "Сила влади - цареві; сила думки – народу".(в допетровській Русі проявом єдності влади і народу були Земські Собори, які висловлювали вільну думку народу. Перш ніж приймати рішення, влада повинна вислухати землю; єдність влади і народу розумілася як союз самоврядних землеробських громад при самодержавній владі царя).

Слов'янофіли, як і західники, виступали за звільнення селян, першими звернули увагу на збереження у слов'янських народів общинного землеволодіння.

У селянській общині вони бачили прояв соборності, колективних начал побуту, перешкоду приватній власності "баласт розумного консерватизму проти напливу всяких чужоземних теорій демократизму і соціалізму".

Слов'янофілами були притаманні ідеї панславізму і месіанської ролі Росії. Осуджуючи порядки буржуазного Заходу, вони стверджували, що православний російський народ-Богоносець з його старовинними формами общинності позбавить від "скверни капіталізму" спочатку слов'ян, а потім і інші народи.

Ряд ідей слов'янофільства збігався з гаслами офіційної народності. Тим не менш критика бюрократії, захист свободи думки і свободи слова стали причиною переслідування слов'янофілов урядом.

Гострота суперечок слов'янофілів і західників не заважала обміну ідеями. Під впливом західників слов'янофіли познайомилися з філософією Гегеля, а західники визнали значення самобутності Росії. Західники Герцен, Огарьов і Бакунин взяли у слов'янофілів ідею селянської общини, побачивши в ній основу "російського соціалізму".Висновок

У першій чверті XIX в. в Росії намітилися три основні течії політико-правової ідеології, що стали актуальними на ряд десятиліть:ліберальна ідеологія, що пропонувала шлях реформ для створення громадянського суспільства;

радикально-революційна ідеологія, що намагається досягти тієї ж мети насильницьким шляхом;

консервативна (охоронна) ідеологія, що виступила проти всяких змін.

Ідеологічні оцінки актуальних політико-правових проблем, поставлених і по-різному вирішених цими напрямками в значній мірі відбилися на наступних дослідженнях доктрин і рухів тієї епохи.

Саме тому, зокрема, кілька десятиліть в нашій історичній літературі існувала стійка ідеологічна тенденція негативного ставлення до реформістської політико-правової ідеології в Росії. Цим обумовлена ​​недостатня вивченість і суперечливість оцінок політико-правових доктрин західників, слов'янофілів, інших мислителів.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)
2018 -> Євгенія Волощук, Олена Слободянюк
2018 -> Ознайомлення з життям І творчістю Лесі Українки. Вірші Як дитиною бувало
2018 -> Вераксіч Надія Михайлівна 5-б клас Мова
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
2018 -> Програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
2018 -> Вчитель Мурашко Юлія Олександрівна
2018 -> Культурно-просвітницьких заходів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

Схожі:

Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconН. І. Василькова «28» серпня 2017 р
...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconН. І. Василькова «31» серпня 2016 р
...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconІндивідуальні завдання з дисципліни «історія політичних І правових вчень» для заочної форми навчання (1 курс заочного відділення, курс на базі окр «Молодший спеціаліст», курс на базі вищої освіти) спеціальності «Правознавство»
Відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності «Правознавство» студенти заочної форми навчання виконують індивідуальну...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconШульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. К.: Юрінком Інтер, 1999. Історія політичних І правових вчень
Розділ І. Виникнення та розвиток поглядів на державу І право у країнах стародавнього світу
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconІсторія економічних вчень як навчальна дисципліна. Навчально-методичний комплекс з елективного курсу «Історія економічних вчень»

Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconМетодичні рекомендації для самостійної підготовки до занять студентів спеціальності
Модуль історія правових І політичних вчень, як наука І навчальна дисципліна. Політико-правові вчення сходу, античності, середньовіччя...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconПолітична реклама як невід’ємна складова виборчого процесу
Рівень та характер політичних знань, оцінок та дій громадян, на яких здійснює вплив політична реклама, визначає стан політичної культури...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconПрограма навчальної дисципліни воєнно-політична історія україни
Метою викладання навчальної дисципліни “Військово-політична історія України” є засвоєння студентами знань з основних питань військово-політичної...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconЗарубіжна історіографія
Зарубіжна історіографія” для студентів ІV року навчання напряму «Історія», освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 020302


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка