Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)Сторінка18/24
Дата конвертації04.02.2018
Розмір5,79 Mb.
ТипВитяг
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24

Контрольне завдання № 3

 1. Вибрати правильну відповідь:

1. Автор твору «Государ», «Історія Флоренції»:

а) Нікколо Макіавеллі;

б) Жан Боден;

в) Джованні Джентіле;

г) Марк Тулій Цицерон.


6. Автор творів «Про розвиток революційних ідей в Росії» (1851), «Російський народ і соціалізм» (1855):

а) Олександр Герцен;

б) Микола Чернишевський;

в) Карл  Маркс;

г) Олександр Радищев.


2. Автор твору «Захисник миру»:

а) Конфуцій;

б) Марсилій Падуанський;

в) Жан-Поль Марат;

г) Джон Локк.


7. Дуалістична теорія держави:

а) Фрідріх Ніцше;

б) Георг Єллінек;

в) Роберт Оуен;

г) Герберт Спенсер.


3. Тразімах, Каллікл, Алкідамант:

а) старші софісти;

б) молодші софісти;

в) легісти;

г) фацзя


8. Автор «Декларації незалежності США»:

а) Томас Джефферсон;

б) Френсіс Бекон;

в) Джордж Вашингтон;

г) Томас Гоббс.


4. Вчення про «семичленне царство» міститься у трактаті:

а) «Закони Ману»;

б) «Артхашастра»;

в) «Типитака»;

г) «Теогонія».


9. Мислитель, що рекомендував коритися владі, не звертаючи ніякої уваги на її походження.

а) Вольтер;

б) Кант;

в) Руссо;

г) Марат.


5. Автор твору «Трактат про погляди мешканців доброчесного міста»:

а) Ібн Рушд;

б) Аль-Фарабі;

в) Ібн Сіна;

г) Ібн-Халдун.


10. Теорія ненасильства:

а) Сунь Ятсен;

б) Махатма Ганді;

в) П. Кропоткін;

г) М. Робесп’єр.

 1. Визначити зміст понять: «східна деспотія», «схоластика», «концепція циркуляції еліт».

 2. Дати оцінку політичного радикалізму Жана-Жака Руссо.

 3. Проаналізувати погляди Цицерона на державу та владу.


Контрольне завдання № 4

 1. Вибрати правильну відповідь:

1. Російський письменник епохи Просвітництва. Найвідоміший твір «Подорож із Петербурга до Москви»:

а) Олександр Радищев;

б) Павло Пестель;

в) Олександр Герцен;

г) Микола Чернишевський.


6. Англійський соціаліст-утопіст. Утворення самокерованих «поселень спільності й співробітництва» без приватної власності і експлуатації:

а) Шарль Фур’є;

б) Клод-Анрі де Рувруа Сен-Сімон;

в) Роберт Оуен;

г) Вільгельм Вейтлінг.


2. Юриспруденція у Стародавньому Римі:

а) Ульпіан;

б) Полібій;

в) Марк Аврелій;

г) Сократ.


7. Античний філософ, автор діалогів «Держава» і «Закони»:

а) Демокріт;

б) Платон;

в) Сократ;

г) Полібій.


3. У праці «Кінець історії та остання людина» стверджував, що в світі виник небувалий консенсус із приводу легітимності ліберальної демократії як системи правління:

а) Френсіс Фукуяма;

б) Фрідріх Ніцше;

в) Збігнев Бжезінський;

г) Джон Локк.


8. Російський юрист, один із засновників «державної школи». Праця «Конституційне питання в Росії»:

а) Борис Чичерін;

б) Павло Пестель;

в) Володимир Соловйов;

г) Петро Кропоткін.


4. Твір «Левіафан, або Матерія, форма і влада держави церковної та громадянської»:

а) Барух Спіноза;

б) Томас Гоббс;

в) Мартін Лютер;

г) Фома Аквінський.


9. Дав класичне визначення політики у праці «Політика як покликання і професія»: 

а) Макс Вебер;

б) Жан Боден;

в) Едмунд Берк;

г) Томас Мор.


5. Представник французького Просвітництва. Обгунтував принцип народного суверенітету:

а) Франсуа-Марі Вольтер;

б) Едмунд Берк;

в) Жозеф-Марі де Местр;

г) Жан-Жак Руссо.


10. Видатний представник арабського аристотелізму XII ст., автор трактату «Спростування спростування»:

а) Аверроес (Ібн Рушд)

б) Аль-Фарабі;

в) Каутілья;

г) Ібн Халдун.

 1. Визначити зміст понять: «ксенархія», «третій стан», «федералізм».

 2. Визначити характерні риси політичної думки доби Античності.

 3. Проаналізувати політичні погляди Джеймса Медисона.


Контрольне завдання № 5

 1. Вибрати правильну відповідь:

1. Автор вислову «людина за своєю природою є істота політична»:

а) Протагор;

б) Арістотель;

в) Аверроес;

г) Сократ.


6. Концепція «замкненої торгової держави»:

а) Й.-Г.Фіхте;

б) Т. Пейн;

в) Г. Спенсер;

г) Ш. Фур’є.


2. Перший російський економіст-теоретик, автор трактату «Книжка про бідність і багатство» (1724 р.):

а) А. Ф. Ордін-Нащокін;

б) І. Т. Посошков;

в) Ю. Крижанич;

г) Й. Волоцький.


7. Американський політолог, автор терміну «поліархія»:

а) Гарольд Ласкі;

б) Моріс Дюверже;

в) Ральф Дарендорф;

г) Роберт Алан Даль.


3. Французький революціонер, комуніст-утопіст:

а) Г.Бабеф;

б) Г. Спенсер;

в) Т. Джефферсон;

г) Ж.-Ж. Руссо.


8. Діяч раннього робочого руху, теоретик «зрівняльного комунізму»:

а) Вільгельм Вейтлінг;

б) Карл Каутський;

в) Ієремія Бентам;

г) Петро Кропоткін.


4. Теорія державного суверенітету:

а) Платон;

б) Жан Боден;

в) Максиміліан Робесп’єр;

г) Жан-Поль Марат.


9. Французький філософ, засновник соціології та філософії позитивізму:

а) Жан-Поль Марат;

б) Огюст Конт;

в) Жан-Жак Руссо;

г) Дені Дідро.


5. Публіцист епохи Просвітництва, автор твору «Роздуми про революцію у Франції», ідейний родоначальник британського консерватизму:

а) Френсіс Бекон;

б) Роберт Оуен;

в) Томас Гоббс;

г) Едмунд Берк.


10. Автор політичної концепції, в основу якої покладено три принципи – нації («націоналізм»), народовладдя («демократія») і принцип «народного благоденства»:

а) Сунь Ятсен;

б) Едуард Бернштейн;

в) Гаетано Моска;

г) Махатма Ганді.

 1. Визначити зміст понять: «легізм», «гуманізм», «негритюд».

 2. Визначити сутність вчення Нікколо Макіавеллі про політику як науку.

 3. Проаналізувати концепцію конституційного та революційного урядів Максиміліана Робесп’єра.


Контрольне завдання № 6

 1. Вибрати правильну відповідь:

1. Філософ епохи еллінізму, закликав уникати політичної діяльності і переносив центр ваги суспільної теорії в область моралі:

а) Сократ;

б) Епікур;

в) Демокріт;

г) Арістотель.


6. Вважав, що спосіб повернення людей до рівності – прийняття досконалого законодавства, узгодженого із законами природи:

а) Гракх Бабеф;

б) Мореллі;

в) Максиміліан Робесп’єр;

г) Фрідріх Ніцше.


2. «Якщо висувати справедливих і усувати несправедливих, народ буде підкорятися»:

а) Конфуцій;

б) Демокріт;

в) Фома Аквінський;

г) Протагор.


7. Німецький мислитель XIX ст. Концепція «надкласової монархії»:

а) Лоренц Штейн;

б) Фрідріх Енгельс;

в) Карл Каутський;

г) Вільгельм Вейтлінг.


3. Теорія «демократичного соціалізму». Праця «Роздуми про революцію нашого часу»:

а) Карл Маркс;

б) Макс Штірнер;

в) Гарольд Ласкі;

г) Джованні Джентіле.


8. Англійський письменник, соціолог, філософ, теоретик расизму. Автор книги «Основи XIX століття»:

а) Хьюстон Стюарт Чемберлен;

б) Людвіг Вольтман;

в) Френсіс Бекон;

г) Герберт Спенсер.


4. Піддав критиці монархію та її економічну основу – приватну власність і запропонував політичний устрій ідеальної держави:

а) Томас Гоббс;

б) Фома Аквінський;

в) Едмунд Берк;

г) Томас Мор.


9. Вперше в російській політичній літературі використав формулу «цар-сонце», що стала характерним атрибутом абсолютної монархії:

а) Філофей;

б) Симеон Полоцький;

в) Василь Татищев;

г) Петро Кропоткін.


5. «Неправильна» форма державного правління за Арістотелем:

а) демократія;

б) аристократія;

в) монархія;

г) політія.


10. Збірник статей А. Гамільтона, Дж. Джея, Дж. Медісона:

а) «Принципи законодавства»;

б) «Конституційний кодекс»;

в) «Фрагменти про уряд»;

г) «Федераліст».

 1. Визначити зміст понять: «колективізм», «політичний ідеал», «теорія природного права».

 2. Визначити характерні риси політичної думки епохи Середньовіччя.

 3. Проаналізувати політичні погляди Клода-Анрі де Рувруа Сен-Сімона.


Контрольне завдання № 7

 1. Вибрати правильну відповідь:

1. Автор вислову «Людина за своєю природою – істота політична»:

а) Арістотель;

б) Конфуцій;

в) Фома Аквінський;

г) Протагор.


6. Соціаліст-утопіст. Трактат «Місто Сонця»:

а) Шарль Фур’є;

б) Томазо Кампанелла;

в) Клод-Анрі де Рувруа Сен-Сімон;г) Роберт Оуен.

2. Французький письменник-просвітитель. Пропагував «освічену монархію». Праця «Філософські листи»:

а) Жан-Поль Марат;

б) Франсуа-Марі Аруе Вольтер;

в) П’єр-Жозеф Прудон;

г) Жан Мельє.


7. Автор проекту Декларації незалежності США, прибічник теорії суспільного договору, природного права та народного суверенітету:

а) Томас Гоббс;

б) Томас Джефферсон;

в) Томас Пейн;

г) Томас Мюнцер.


3. Влада еліти знань, що поєднує найбільш талановитих, освічених членів суспільства:

а) мерітократія;

б) ксенархія;

в) гінекархія;

г) охлократія.


8. Визначний мислитель періоду елінізму, автор «Історії в сорока книжках»:

а) Цицерон;

б) Полібій;

в) Горгій;

г) Епікур.


4. Російський державний діяч 1 пол. XIX ст. Праця «Про поступовість удосконалення громадського»:

а) М.М.Сперанський;

б) П.І.Пестель;

в) М.Г.Чернишевський;

г) О.І.Герцен.


9. Ідеальна держава – «соціальна конституційна монархія» прусського зразка:

а) Герберт Спенсер;

б) Вільгельм Вейтлінг;

в) Лоренц фон Штейн;

г) Томас Гоббс.


5. Глобальне «зіткнення цивілізацій» і усвідомлення поліцивілізаційного характеру сучасної глобальної політики:

а) Семюел Хантінгтон;

б) Гарольд Ласкі;

в) Джованні Джентіле;

г) Герберт Маркузе.
10. Один із основоположників лібералізму у Франції. Праця «Про стародавню свободу порівняно зі свободою сучасною»:

а) Алексіс де Токвіль;

б) Джон Локк;

в) Барух Спіноза;

г) Бенжамен Констан.

 1. Визначити зміст понять: «халіфат», «індепенденти», «політична революція».

 2. Визначити характерні риси політичної думки доби Відродження.

 3. Проаналізувати політичні погляди Огюста Конта.


Контрольне завдання № 8

 1. Вибрати правильну відповідь:

1. Засновник «нестяжательства», шо обстоював ідею аскетизму:

а) Ніл Сорський;

б) Ю. Крижанич;

в) П. Лавров;

г) О. Радищев.


6. Протагор, Горгій, Антіфонт, Гіппій:

а) легісти;

б) старші софісти;

в) стоїки;

г) епікурейці.


2. Трактат «Артхашастра» («Настанова про користь»):

а) Сократ;

б) Каутілья;

в) Хаммурапі;

г) Урукагіна.


7. Американський федераліст, автор антицерковних памфлетів «Вік розуму», «Здоровий глузд»:

а) І. Кант;

б) Т. Пейн;

в) Г. Гегель;

г) Ф.Вольтер.


3. Нідерландський юрист, автор твору «Про право війни і миру»:

а) Гуго де Гроот Гроцій;

б) Жан Боден;

в) Френсіс Бекон;

г) Томас Гоббс.


8. Теоретик анархізму, автор праці «Державність та анархія»:

а) П.-Ж.Прудон;

б) М.Бакунін;

в) П.Лавров;

г) Ф. Лассаль.


4. Визначний ідеолог католицизму XIII ст., автор теологічної теорії походження держави:

а) Марк Аврелій;

б) Аврелій Августин (Блаженний);

в) Фома Аквінський;

г) Луцій Сенека.


9. Німецький філософ XIX ст. Державу і право вважав інструментаріями культури, яка являє собою боротьбу сил і воль за владу:

а) Едмунд Берк;

б) Карл Людвіг Галлер;

в) Гракх Бабеф;

г) Фрідріх Ніцше.


5. Німецький мислитель, автор праці «Досвід установлення меж діяльності держави»:

а) Вільгельм фон Гумбольдт;

б) Александер Гамільтон;

в) Томас Пейн;

г) Джон Локк.


10. Автор праць «Принципи третьої світової теорії», «Зелена Книга»:

а) Муаммар Каддафі;

б) Сунь Ятсен;

в) Махатма Ганді;

г) Леопольд Сенгор.

 1. Визначити зміст понять: «моїзм», «самодержавство», «фашизм».

 2. Визначити внесок Шарля-Луї Монтеск’є у теорію політичної науки.

 3. Проаналізувати погляди Петра Кропоткіна на державу і дати їм оцінку.


Контрольне завдання № 9

 1. Вибрати правильну відповідь:

1. Місце написання твору «Повчання гераклеопольського царя своєму синові»:

а) Єгипет;

б) Греція;

в) Персія;

г) Вавілон.


6. Прихильник обмеженої монархії. Праця «Подорож на землю Офірську шведського дворянина С. …»:

а) Олександр Радищев;

б) Михайло Щербатов;

в) Іван Пересвєтов;

г) Афанасій Ордін-Нащокін.


2. «Государ повинен бути государем, сановник – сановником, батько – батьком, син – сином»:

а) Арістотель;

б) Конфуцій;

в) Фома Аквінський;

г) Платон.


7. Теоретик індивідуалістичного анархізму, автор праці «Єдиний і його власність»:

а) Карл Маркс;

б) Вільгельм Вейтлінг;

в) Георг Гегель;

г) Каспар Шмідт (Макс Штірнер).

3. «Неправильна» форма державного правління за Арістотелем:

а) тиранія;

б) аристократія;

в) монархія;

г) політія.


8. Ідеї «органічної» солідарності класів і соціальних груп:

а) Жан-Поль Марат;

б) Еміль Дюркгейм;

в) Георгій Плеханов;

г) Фрідріх Енгельс.


4. Ідеальна держава, в якій ліквідація приватної власності приводить до встановлення рівності всіх громадян:

а) Мартін Лютер;

б) Томас Гоббс;

в) Джон Локк;

г) Томас Мор.


9. Теорія державного суверенітету. Праця «Шість книжок про республіку»:

а) Марсилій Падуанський;

б) Френсіс Бекон;

в) Жан-Жак Руссо;

г) Жан Боден.


5. Англійський філософ і соціолог. Органічна теорія держави:

а) Фрідріх Ніцше;

б) Герберт Спенсер;

в) Бенжамен Констан;

г) Ієремія Бентам.


10. Розробка теорії «демократичного соціалізму». Праця «У людському масштабі»:

а) Фрідріх Енгельс;

б) Макс Штірнер;

в) Леон Блюм;

г) Джованні Джентіле.

 1. Визначити зміст понять: «пуритани», «духовна монархія», «революційний терор».

 2. Визначити характерні риси політичної думки доби Реформації.

 3. Проаналізувати погляди Михайла Бакуніна на державу.


Контрольне завдання № 10

 1. Вибрати правильну відповідь:

1. Арабський мислитель, автор твору «Громадянська політика»:

а) Аль-Фарабі;

б) Каутілья;

в) Ману;


г) Урукагіна.


6. Автор праці «Походження сім’ї, приватної власності і держави»:

а) Вільгельм Вейтлінг;

б) Фрідріх Енгельс;

в) Михайло Бакунін;

г) Фердинанд Лассаль.


2. Французький священик, соціаліст-утопіст, автор праці «Заповіт»:

а) Р. Оуен;

б) Ж.-П. Марат;

в) Жан Мельє;

г) Шарль Фур’є.


7. Австрійський політичний філософ XX ст. Праця «Дорога до рабства»:

а) Людвіг Гумплович;

б) Фрідріх Август фон Хайєк;

в) Кваме Нкрума;

г) Леопольд Сенгор.


3. Автор творів «Про правління владик», «Сума теології»:

а) Фома Аквінський;

б) Аврелій Августін;

в) Мартін Лютер;

г) Жан Кальвін.


8. Форма держави, за Платоном, яка не спирається на закон:

а) монархія;

б) аристократія;

в) демократія;

г) тиранія.


4. Дуалістична теорія держави і права, що намагалася з’єднати юридичну концепцію держави і права із соціологічним напрямком:

а) Роберт Міхельс;

б) Фрідріх Ніцше;

в) Георг Еллінек;

г) Алексіс де Токвіль.


9. Російський письменник XVI ст., чернець псковського Єлизарівського монастиря. Автор концепції «Москва – третій Рим».

а) Філофей;

б) Іван Пересвєтов;

г) Ніл Сорський;

г) Павло Пестель.


5. Мислитель, що порівнював державу з біблейським чудовиськом – Левіафаном:

а) Барух Спіноза;

б) Джон Локк;

в) Томас Гоббс;

г) Огюст Конт.


10. Італійський мислитель епохи Відродження, автор твору «Захисник миру»:

а) Нікколо Макіавеллі;

б) Марсилій Падуанський;

в) Джон Лільберн;

г) Джерард Уінстенлі.

 1. Визначити зміст понять: «конфуціанство», «утопічний соціалізм», «залізний закон олігархії».

 2. Дати оцінку політичних ідей Алексіса де Токвіля.

 3. Проаналізувати погляди Арістотеля на державу і суспільство.


Контрольне завдання № 11

 1. Вибрати правильну відповідь:

1. Римський імператор, представник стоїцизму. Ідея про державу з рівними для всіх законами:

а) Нерон;

б) Октавіан;

в) Епікур;

г) Марк Антоній Аврелій.


6. Німецький філософ XVIII ст., в основу своєї державно-правової концепції поклав етику:

а) І.Кант;

б) О.Конт;

в) А. де Токвіль;

г) І.Бентам.


2. Основоположник «легізму»:

а) Мо-цзи;

б) Шан Ян;

в) Лао-цзи;

г) Конфуцій.


7. Теоретик анархо-комунізму, автор праці «Держава та її роль в історії»:

а) П.О.Кропоткін;

б) М.М.Сперанський;

в) П.Ткачов;

г) П.Лавров.


3. Вчення про «двоїсту істину».

а) Сенека;

б) Фома Аквінський;

в) Лао-цзи;

г) Аверроес.


8. Італійський мислитель і політик, автор праці «Государ»:

а) Гаетано Моска;

б) Нікколо Макіавеллі;

в) Роберт Міхельс;

г) Вільфредо Парето.

4. Форма держави, за Платоном, яка не спирається на закон:

а) монархія;

б) аристократія;

в) демократія;

г) олігархія.


9. Релігійний діяч епохи Реформації. Мета держави – стримувати зло, притаманне природі людини. Суть влади – насильство, а символ – меч:

а) Френсіс Бекон;

б) Томас Мюнцер;

в) Мартін Лютер;

г) Августин Блаженний.


5. Обгрунтовуючи теорію держави, відштовхувався від постулатів «Війна всіх проти всіх» і «Людина людині – вовк»:

а) Платон;

б) Джон Локк;

в) Томас Гоббс;

г) Арістотель.


10. Ідеолог панафриканізму, противник негритюду. Автор праці «Коншієнсізм: Філософія та ідеологія для деколонізації»:

а) Леопольд Сенгар Сегор;

б) Кваме Нкрума;

в) Муаммар Каддафі;

г) Махатма Ганді.

 1. Визначити зміст понять: «теократична держава», «макіавеллізм», «тоталітаризм».

 2. Дати оцінку філософсько-політичному вченню Лао-цзи.

 3. Порівняти політичні ідеали Томаса Джефферсона і Александера Гамільтона і зробити висновок.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)
2018 -> Євгенія Волощук, Олена Слободянюк
2018 -> Ознайомлення з життям І творчістю Лесі Українки. Вірші Як дитиною бувало
2018 -> Вераксіч Надія Михайлівна 5-б клас Мова
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
2018 -> Програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
2018 -> Вчитель Мурашко Юлія Олександрівна
2018 -> Культурно-просвітницьких заходів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24

Схожі:

Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconН. І. Василькова «28» серпня 2017 р
...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconН. І. Василькова «31» серпня 2016 р
...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconІндивідуальні завдання з дисципліни «історія політичних І правових вчень» для заочної форми навчання (1 курс заочного відділення, курс на базі окр «Молодший спеціаліст», курс на базі вищої освіти) спеціальності «Правознавство»
Відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності «Правознавство» студенти заочної форми навчання виконують індивідуальну...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconШульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. К.: Юрінком Інтер, 1999. Історія політичних І правових вчень
Розділ І. Виникнення та розвиток поглядів на державу І право у країнах стародавнього світу
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconІсторія економічних вчень як навчальна дисципліна. Навчально-методичний комплекс з елективного курсу «Історія економічних вчень»

Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconМетодичні рекомендації для самостійної підготовки до занять студентів спеціальності
Модуль історія правових І політичних вчень, як наука І навчальна дисципліна. Політико-правові вчення сходу, античності, середньовіччя...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconПолітична реклама як невід’ємна складова виборчого процесу
Рівень та характер політичних знань, оцінок та дій громадян, на яких здійснює вплив політична реклама, визначає стан політичної культури...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconПрограма навчальної дисципліни воєнно-політична історія україни
Метою викладання навчальної дисципліни “Військово-політична історія України” є засвоєння студентами знань з основних питань військово-політичної...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconЗарубіжна історіографія
Зарубіжна історіографія” для студентів ІV року навчання напряму «Історія», освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 020302


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка