Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)Сторінка19/24
Дата конвертації04.02.2018
Розмір5,79 Mb.
ТипВитяг
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Контрольне завдання № 12

 1. Вибрати правильну відповідь:

1. Американський футуролог, автор концепції «третьої хвилі», як основи для розуміння  глобальних змін у сучасному світі:

а) Елвін Тоффлер;

б) Збігнев Бжезинський;

в) Ральф Дарендорф;

г) Герберт Маркузе.


6. Автор монографії «На захист конституцій урядової влади у Сполучених Штатах Америки»:

а) Едмунд Берк;

б) Джон Адамс;

в) Жан-Жак Руссо;

г) Людвіг Гумплович.


2. Висловлювання Конфуція зібрані його учнями у книзі:

а) «Шан цзюнь шу»;

б) «Лунь юй»;

в) «Дао де цзін»

г) «Мо-цзи».


7. Ідеальний політичний устрій Томазо Кампанелла описав у книзі:

а) «Місто Сонця»;

б) «Утопія»;

в) «Сума теології»;

г) «Про град Божий».


3. Ідеолог римської аристократії в період республіки. Праці «Про державу», «Про закони», «Про обов’язки»:

а) Полібій;

б) Марк Аврелій;

в) Цицерон;г) Сенека.

8. Ідеолог декабристського руху, автор політичної програми «Руська Правда», записки «Конституція. Державний заповіт»:

а) Михайло Бакунін;

б) Микита Муравйов;

в) Павло Пестель;

г) Петро Лавров.


4. Французький лібералізм. Праця «Про свободу стародавніх народів порівняно зі свободою нових»:

а) Томас Гоббс;

б) Людвіг Гумплович;

в) Френсіс Бекон;

г) Бенжамен Констан.


9. Французький письменник і соціолог XIX ст., автор праці «Дослід про нерівність людських рас»:

а) Жозеф-Артюр де Гобіно;

б) Гракх Бабеф;

в) Бенжамен Констан;

г) Алексіс де Токвіль.


5. «Неправильна» форма державного правління за Арістотелем:

а) олігархія;

б) аристократія;

в) монархія;

г) політія.


10. Засновник школи стоїків в Афінах (IV–III ст. до н.е.):

а) Сократ;

б) Зенон Кітійський;

в) Демокріт;

г) Платон.

 1. Визначити зміст понять: «доктрина», «месіанство», «левеллери».

 2. Дати оцінку політичним поглядам Луція Сенеки.

 3. Проаналізувати політичні погляди Карла Маркса на державу.

Контрольне завдання № 13

 1. Вибрати правильну відповідь:

1. Дворянський монархізм. Праця «Нотатки про стародавню і нову Росію в її політичних і громадянських відносинах»:

а) Микола Чернишевський;

б) Олександр Радищев;

в) Микола Карамзін;

г) Михайло Сперанський.


6. Політичний мислитель і державний діяч. Тріада – право на життя, свободу і щастя. Право народу на зміну уряду та форми правління:

а) Едмунд Берк;

б) Томас Джефферсон;

в) Томас Мюнцер;

г) Мартін Лютер.


2. Гіппій – представник школи:

а) стоїків;

б) софістів;

в) епікурейців;

г) легістів.


7. Книга «Лунь юй»:

а) Конфуцій;

б) Лао-цзи;

в) Мо-цзи;

г) Шан Ян.


3. «Правильна» форма державного правління за Арістотелем:

а) демократія;

б) тиранія;

в) політія;

г) олігархія.


8. Голландський філософ. Праця «Богословсько-політичний трактат»:

а) Томас Гоббс;

б) Барух Спіноза;

в) Джон Локк;

г) Гуго Гроцій.


4. Французький мислитель. Роки життя (1530-1596). Висунув ідею державного суверенітету:

а) Жан-Жак Руссо;

б) Жан Боден;

в) Шарль-Луї Монтеск’є;

г) Франсуа Вольтер.


9. Французький соціаліст. Автор праці «Новий індустріальний і суспільний світ»:

а) Клод Анрі де Рувруа Сен-Сімон;

б) Франсуа-Марі-Шарль Фур’є;

в) Вільгельм Вейтлінг;

г) Роберт Оуен.


5. Англійський філософ і соціолог австрійського походження, автор концепції «відкритого суспільства»:

а) Макс Штірнер;

б) Карл Раймунд Поппер;

в) Джерард Уінстенлі;

г) Френсіс Бекон.


10. Австрійський мислитель, автор праці «Раса і держава. Дослідження про закон формування держави»:

а) Жозеф Артюр де Гобіно;

б) Людвіг Гумплович;

в) Фрідріх Ратцель;

г) Фрідріх Ніцше.

 1. Визначити зміст понять: «християнська церква», «дрібнодержавний княжий абсолютизм», «жирондисти».

 2. Визначити політичний ідеал буддизму.

 3. Проаналізувати політичні ідеї Лоренца фон Штейна.


Контрольне завдання № 14

 1. Вибрати правильну відповідь:

1. «Міра всіх речей – людина, існуючих, що вони існують, а неіснуючих, що не існують», – стверджував:

а) Протагор;

б) Мо-цзи;

в) Солон;

г) Геракліт.


6. Французький соціолог і політичний діяч XIX ст., ідеолог ліберальної демократії, автор праці «Демократія в Америці»:

а) Алексіс де Токвіль;

б) Бенжамен Констан;

в) Людвіг Вольтман;

г) Жозеф-Артюр де Гобіно.


2. Гіппонський (Північна Африка) єпископ, прозваний православною церквою «Блаженний», автор трактату «Про град Божий»:

а) Фома Аквінський;

б) Аврелій Августин;

в) Марк Аврелій;

г) Філофей.


7. Політичний ідеал – надкласова соціальна конституційна монархія як протиотрута від соціалізму і комунізму:

а) Томас Джефферсон;

б) Едуард Бернштейн;

в) Гракх Бабеф;

г) Лоренц фон Штейн.


3. Найкраща форма державного правління для Московського царства на думку Івана Пересвєтова:

а) демократія;

б) необмежене самодержавство;

в) аристократія;

г) олігархія.


8. Розробка теорії «демократичного соціалізму». Праця «Новий мир і соціалізм»:

а) Фрідріх Енгельс;

б) Макс Штірнер;

в) Карл Реннер;

г) Петро Кропоткін.


4. Поділ держав на три типи: 1) «природна монархія»; 2) «політична монархія»; 3) «халіфат»:

а) Ібн-Халдун;

б) Лао-цзи;

в) Конфуцій;

г) Шан Ян.


9. Голандський громадський діяч, юрист і соціолог. Праця «Про право війни і миру…»:

а) Барух Спіноза;

б) Людвіг Гумплович;

в) Гуго де Гроот Гроцій;

г) Томас Гоббс.


5. Ідеї ліквідації експлуатації, соціальної нерівності, встановлення справедливого державного устрою – «християнського союзу та братства»:

а) Мартін Лютер;

б) Томас Мюнцер;

в) Франсуа Вольтер;

г) Жан Кальвін.


10. Німецький політолог і соціальний філософ др. пол. XIX – поч. XX ст. Автор праці «Протестантська етика й дух капіталізму»:

а) Макс Штірнер;

б) Макс Вебер;

в) Карл Маркс;

г) Карл Каутський.

 1. Визначити зміст понять: «імамат», «конституційна монархія», «політичне вчення».

 2. Визначити політичний ідеал «слов’янофілів» (Олексій Хом’яков, Іван Кірєєвський).

 3. Проаналізувати політичні ідеї стоїцизму (Зенон Кітійський).


Контрольне завдання № 15

 1. Вибрати правильну відповідь:

1. Політична концепція «Москва –третій Рим»:

а) Ніл Сорський;

б) Симеон Полоцький;

в) Філофей;

г) Йосиф Волоцький.

6. Представник «расово-антропологічної школи» в західній суспільно-політичній думці XIX ст. Праця «Досвід про нерівність людських рас»:

а) Фрідріх Ніцше;б) Георг Еллінек;

в) Жозеф-Артюр де Гобіно;

г) Мореллі.

2. Автор тези «Держава – це велика сім’я, імператор – суворий, але справедливий батько, а піддані – слухняні діти»:

а) Лао-цзи;

б) Конфуцій;

в) Арістотель;

г) Платон.


7. Теоретик російського комунізму. Вважав диктатуру пролетаріату єдиним засобом побудови соціалізму й комунізму. Автор праці «Держава і революція»:

а) М.І.Бакунін;

б) В.І.Ленін;

в) О.І.Герцен;

г) Г.В.Плеханов.


3. Українсько-російський державний і церковний діяч XVIII ст. Автор «Слова про владу й честь царську»:

а) Василь Татищев;

б) Володимир Соловйов;

в) Павло Пестель;

г) Ф.Прокопович.


8. Форма держави, за Платоном, яка спирається на закон:

а) монархія;

б) тиранія;

в) збочена демократія;

г) олігархія.


4. Італійський мислитель епохи Відродження, автор трактату «Государ» («Про принцепса»):

а) Нікколо Макіавеллі;

б) Марсилій Падуанський;

в) Джон Лільберн;

г) Джерард Уінстенлі.


9. Американський політолог. Автор концепцій «хвиль демократизації» та «зіткнення цивілізацій»:

а) Самюель Філліпс Хантінгтон;

б) Гарольд Ласкі;

в) Ральф Дарендорф;

г) Роберт Алан Даль.


5. Ідеолог консерватизму, автор твору «Роздуми про Францію»:

а) Жозеф-Марі де Местр;

б) Томас Мор;

в) Макс Штірнер;

г) Томас Джефферсон.


10. Один з основоположників культурно-філософської та ідейно-політичної доктрини негритюду:

а) Леопольд Сенгар Сегор;

б) Муаммар Каддафі;

в) Махатма Ганді;

г) Сунь Ятсен.

 1. Визначити зміст понять: «даосизм», «суверенна влада», «технократія».

 2. Дати оцінку соціально-політичного ідеалу Платона.

 3. Проаналізувати релігійно-політичні ідеї Мартіна Лютера.


Контрольне завдання № 16

 1. Вибрати правильну відповідь:

1. У дусі космополітичних уявлень часів еллінізму вчив, що всіх людей слід вважати громадянами однієї держави:

а) Протагор;

б) Зенон Кітійський;

в) Солон;

г) Полібій.


6. Політична теорія утилітаризму («максимум можливого щастя для найбільшої кількості осіб»):

а) Ієремія Бентам;

б) Жозеф Артюр де Гобіно;

в) Фрідріх Ніцше;

г) Фрідріх Ратцель.


2. Німецький філософ і політичний діяч XIX ст. Свої соціально-політичні погляди об’єднав під назвою «національного соціалізму»:

а) Карл Маркс;

б) Лоренц фон Штейн;

в) Макс Штірнер;

г) Фердинанд Лассаль.


7. Теоретик міжнародного анархізму. Ідея про знищення державності, що обмежує права й свободи особи. Праця «Державність і анархія»:

а) Карл Каутський;

б) Едуард Бернштейн;

в) Георгій Плеханов;

г) Михайло Бакунін.


3. Найкраща форма державного правління для Московської держави, на думку Афанасія Ордін-Нащокіна:

а) демократія;

б) «освічена монархія»;

в) олігархія;

г) тиранія.

8. Авторство трактату «Дао де дзін» приписують:

а) Лао-цзи;

б) Мо-цзи;

в) Конфуцію;

г) Шан Яну.


4. Нідерландський філософ XVII ст. Державу розглядав як органічну частину природи. Прибічник теорії природного права і суспільного договору:

а) Томас Гоббс;

б) Барух Спіноза;

в) Френсіс Бекон;

г) Джон Локк.


9. Американський політичний ліяч. Один із засновників США. Розвинув ідею гомруля. Уперше назвав північноамериканські провінції державами (штатами):

а) Бенжамін Франклін;

б) Джордж Вашингтон;

в) Томас Пейн;

г) Джордж Медісон.


5. Духовна і світська влади з’єднуються в особі Папи, який стоїть на вершині обох влад:

а) Фома Аквінський;

б) Жан Кальвін;

в) Нікколо Макіавеллі;

г) Мартін Лютер.


10. Німецький філософ-ідеаліст. Праця «Замкнена торгова держава»:

а) Іммануїл Кант;

б) Фрідріх-Вільгельм Шеллінг;

в) Георг Еллінек;

г) Йоган-Готліб Фіхте.

 1. Визначити зміст понять: «політична теорія», «фацзя», «полісна демократія».

 2. Визначити політичний ідеал Арістотеля.

 3. Проаналізувати політичні погляди Нікколо Макіавеллі на державу.


Контрольне завдання № 17

 1. Вибрати правильну відповідь:

1. Давньогрецька школа учнів і послідовників Арістотеля, який, за переказами, викладав своє вчення під час прогулянок:

а) стоїки;

б) епікурейці;

в) перипатетики;г) кініки.

6. Демократія, на думку мислителя, є недосконалою формою правління, до того ж вона можлива лише в невеликих за територією державах:

а) Джордж Медісон;

б) Алексіс де Токвіль;

в) Феофан Прокопович;

г) Жан-Жак Руссо.


2. Твір «Трактат про погляди мешканців доброчесного міста»:

а) Ібн Рушд;

б) Аль-Фарабі;

в) Ібн Сіна;

г) Ібн-Халдун.


7. Ідеальний політичний устрій Томас Мор описав у книзі:

а) «Місто Сонця»;

б) «Утопія»;

в) «Сума теології»;г) «Про град Божий».


3. Дуалістична теорія держави і права, що намагалася з’єднати юридичну концепцію держави і права із соціологічним напрямком:

а) Петро Кропоткін;

б) Георг Єллінек;

в) Френсіс Бекон;

г) Томас Гоббс.


8. Ідеальний суспільний лад – самодостатні «поселення спільності», які об’єднуються у федерації національного масштабу (держави), а згодом – і на міжнародному рівні:

а) Карл Маркс;

б) Роберт Оуен;

в) Максиміліан Робесп’єр;

г) Едмунд Берк.


4. Політична теорія утилітаризму:

а) Джон–Стюарт Мілль;

б) Жозеф Артюр де Гобіно;

в) Роберт Оуен;

г) Людвіг Вольтман.


9. Політичні ідеї «нестяжателів»:

а) Іван Пересвєтов;

б) Йосиф Волоцький;

в) Василь Татищев.

г) Максим Грек.


5. Поєднання начал демократії і монархії: демократичного принципу арифметичної рівності (вибори по більшості голосів) і монархічного принципу геометричної рівності (вибір по заслугах і гідності):

а) Луцій Сенека;

б) Полібій;

в) Епікур;

г) Платон.


10. Італійський вчений, юрист, один із засновників нової політичної науки. Вважається одним із авторів класичної теорії політичних еліт. Основні роботи: «Основи політичної науки», «Правлячий клас»:

а) Гаетано Моска;

б) Нікколо Макіавеллі;

в) Роберт Міхельс;

г) Джованні Джентіле.

 1. Визначити зміст понять: «кругообіг форм держави», «тисячолітнє царство», «вселенська теократія».

 2. Визначити політичний ідеал «західників» (Костянтин Кавелін).

 3. Проаналізувати політичні погляди Марсилія Падуанського на державу і владу.


Контрольне завдання № 18

 1. Вибрати правильну відповідь:

1. Поділ форм державного правління на «правильні» і «неправильні»:

а) Макіавеллі;

б) Конфуцій;

в) Цицерон;

г) Арістотель.


6. Правила категоричного імперативу сформулював:

а) Н.Макіавеллі;

б) І.Кант;

в) Т.Кампанелла;

г) Ф.Бекон.


2. Представник теологічної теорії виникнення держави:

а) Н.Макіавеллі;

б) Фома Аквінський;

в) Ж.-Ж.Руссо;

г) Арістотель.


7. Політична теорія утилітаризму:

а) Джон–Стюарт Мілль;

б) Макс Штірнер;

в) Роберт Оуен;

г) Петро Кропоткін.


3. Середньовічний мислитель, автор твору «Трактат про погляди мешканців доброчесного міста»:

а) Ібн Рушд;

б) Аль-Фарабі;

в) Джон Локк;

г) Томас Пейн.


8. Концепція циркуляції еліт:

а) Вільфредо Парето;

б) Гаетано Моска;

в) Роберт Міхельс;

г) О.Конт.

4. Теоретик російського соціал-демократичного руху, автор праці «Соціалізм і політична боротьба»:

а) Михайло Бакунін;

б) Петро Лавров;

в) Володимир Соловйов;

в) Георгій Плеханов.


9. Ліберальна демократія являє собою «кінцевий пункт ідеологічної еволюції людства». Праця «Кінець історії та остання людина»:

а) Герберт Маркузе;

б) Жан-Поль Сартр;

в) Чарльз Райт Міллс;

г) Френсіс Фукуяма.

5. Концепція поділу влади на законодавчу, судову, виконавчу:

а) Н.Макіавеллі;

б) Ш.-Л. Монтеск’є;

в) З.Фрейд;

г) Т.Мор.


10. Якобінець, автор політичного трактату «Ланцюги рабства»:

а) Жан-Поль Марат;

б) Александер Гамільтон;

в) Шарль Фур’є;

г) Аверроес.

 1. Визначити зміст понять: «кальвінізм», «антропоцентризм», «політична теорія еліт».

 2. Визначити політичний ідеал Томаса Гоббса.

 3. Проаналізувати погляди Макса Вебера на державу.


Контрольне завдання № 19

 1. Вибрати правильну відповідь:

1. Англійський філософ, ідеолог лібералізму. Автор праці «Людина проти держави» («Особистість і держава») :

а) Герберт Спенсер;

б) Александер Гамільтон;

в) Георг Гегель;

г) Максиміліан Робесп’єр.


6. Німецький вчений. один з основоположників політичної географії та геополітичної науки, автор праці «Закони просторового росту держав»:

а) Фрідріх Ратцель;

б) П’єр-Жозеф Прудон;

в) Фрідріх Енгельс;

г) Карл Каутський.


2. Філософ Стародавньої Греції періоду еллінізму. У соціально-політичній теорії відстоював ідеї рабовласницької демократії:

а) Платон;

б) Сократ;

в) Епікур;

г) Арістотель.


7. Стверджував, що відновлення вищого прошарку суспільства (еліти) є головною рушійною силою суспільного розвитку. Концепція «зміни еліт»:

а) Вільфредо Парето;

б) Френсіс Бекон;

в) Джон Локк;

г) Алексіс де Токвіль;
3. Французький філософ, автор праць «Філософські листи» і «Досвід загальної історії та про звичаї й дух народів»:

а) Франсуа Вольтер;

б) Шарль-Луї Монтеск’є;

в) Жозеф-Марі де Местр;

г) Едмунд Берк.


8. Голандський громадський діяч, юрист і соціолог XVI–XVII ст. Праця «Про право війни і миру…»:

а) Гуго де Гроот Гроцій;

б) Барух Спіноза;

в) Джон Локк;

г) Томас Гоббс.


4. Свобода, на його думку, найкраще забезпечується демократичною формою правління:

а) Барух Спіноза;

б) Едмунд Берк;

в) Іван Посошков;

г) Борис Чичерін.


9. Засновник школи даосизму у VI ст. до н.е.:

а) Аль-Фарабі;

б) Шан Ян;

в) Лао-цзи;

г) Мо-цзи.


5. Російський ідеолог анархізму:

а) Михайло Бакунін;

б) Георгій Плеханов;

в) Іван Ільїн;

г) Микита Муравйов.


10. Один з основоположників ідейно-політичної доктрини негритюду:

а) Сунь Ятсен;

б) Муаммар Каддафі;

в) Махатма Ганді;

г) Леопольд Сенгар Сегор.

 1. Визначити зміст понять: «теоцентризм», «політична утопія», «державний суверенітет».

 2. Визначити особливості поглядів Аврелія Августина (Блаженного) на владу і державу.

 3. Проаналізувати зміст основних соціально-політичних ідей Герберта Спенсера.


Контрольне завдання № 20

 1. Вибрати правильну відповідь:

1. Прообраз ідеального державного ладу – аристократична Спарта:

а) Сенека;

б) Демокріт;

в) Платон;

г) Зенон.

6. Автор філософської утопії «Нова Атлантида»:

а) Арістотель;

б) Френсіс Бекон;

в) Томазо Кампанелла;

г) Нікколо Макіавеллі.


2. Автор висловлювань, зібраних у книзі «Лунь юй» («Судження і бесіди»):

а) Конфуцій;

б) Мо-цзи;

в) Шан Ян;

г) Лао-цзи.


7. Французький мислитель. Ідея державного суверенітету. Праця «Шість книжок про республіку»:

а) Жан Боден:

б) Жан-Поль Марат;

в) Шарль-Луї Монтеск’є;

г) Шарль Фур’є.


3. Богослов, автор «95 тез», який вважав: мета держави – стримувати зло, притаманне природі людини; суть влади – насильство:

а) Мартін Лютер;

б) Жан Кальвін;

в) Ян Гус;

г) Фома Аквінський.


8. Стверджував, що найбільшим культуротворчим потенціалом володіє біла раса, елітою якої є германці:

а) Жозеф-Артюр де Гобіно;

б) Жан-Жак Руссо;

в) Едмунд Берк;

г) Жозеф-Марі де Местр.

4. Аврелій Августин. Філософсько-теологічний трактат:

а) «Місто Сонця»;

б) «Утопія»;

в) «Сума теології»;

г) «Про град Божий».


9. Політичні ідеї «нестяжателів»:

а) Ніл Сорський;

б) Іван Пересвєтов;

в) Андрій Курбський;

г) Афанасій Ордін-Нащокін.


5. Дуалістична теорія держави:

а) Герберт Спенсер;

б) Максиміліан Робесп’єр;

в) Людвіг Гумплович;г) Георг Еллінек.


10. Ідеї «органічної» солідарності класів і соціальних груп:

а) Карл Маркс;

б) Леон Буржуа;

в) Михайло Бакунін;

г) Володимир Ленін.
 1. Визначити зміст понять: «політична ідея», «теократичний світогляд», «етатизм».

 2. Дати оцінку політичних поглядів Петра Чаадаєва.

 3. Проаналізувати етико-політичні ідеї Епіктета і Марка Аврелія Антонія.


Контрольне завдання № 21

 1. Вибрати правильну відповідь:

1. Політія, як ідеальна форма держави:

а) Конфуцій;

б) Сократ;

в) Платон;

г) Арістотель.


6. Ідеолог фашизму і державний діяч, автор книги «Основи фашизму»:

а) Жорж Сорель;

б) Джованні Джентіле;

в) Роберт Міхельс;

г) Гаетано Моска.

2. Середньовічний філософ, автор концепції «двох істин»:

а) Ібн Рушд;

б) Барух Спіноза;

в) Томас Мор;

г) Томас Гоббс.


7. Автор плану конфедерації штатів під назвою «Сполучені колонії Північної Америки» :

а) Томас Джефферсон;

б) Бенджамін Франклін;

в) Томас Пейн;

г) Джон Адамс.


3. Впровадження «фюрер-принципу у побудову держави:

а) лібералізм;

б) консерватизм;

в) націонал-соціалізм;

г) анархізм.


8. Автор трактату «Артхашастра» («Настанови про користь»):

а) Чандрагупта;

б) Каутілья;

в) Птахотеп;

г) Ману.


4. Російський релігійний філософ, автор концепції «всеєдності» початку XX ст., автор праці «Історія та майбуття теократії»:

а) Володимир Соловйов;

б) Олександр Герцен;

в) Борис Чичерін;

г) Георгій Плеханов.


9. Ідеальним державним устроєм вважав правління, де поєднані начала демократії і монархії;

а) Томас Гоббс;

б) Томазо Кампанелла;

в) Платон;

г) Едмунд Берк.


5. Основою майбутнього ідеального суспільного ладу мислитель вважав самодостатні комуни, або «поселення спільності»:

а) Джон–Стюарт Мілль;

б) Жозеф Артюр де Гобіно;

в) Максиміліан Робесп’єр;

г) Роберт Оуен.


10. Видатний німецький філософ. Фундаментальні дослідження – «Філософія права», «Філософія духу», «Феноменологія духу»:

а) Едмунд Берк;

б) Жозеф-Марі де Местр;

в) Георг-Вільгельм-Фрідріх Гегель;

г) Карл Людвіг Галлер.

 1. Визначити зміст понять: «релігійно-міфологічний світогляд», «освічений абсолютизм»,«теорія суспільного договору».

 2. Визначити історичне значення теоретичної спадщини Ібн-Рушда.

 3. Проаналізувати політичні погляди Франсуа Вольтера.


Контрольне завдання № 22

 1. Вибрати правильну відповідь:

1. Джерела, які інформують про Стародавню Індію:

а) «Старий Заповіт»;

б) «Книга мертвих»;

в) «Махабхарата» і «Рамаяна»;

г) «Закони Ману».


6. «Надкласова» конституційна монархія в системі розподілу властей:

а) Едмунд Берк;

б) Барух Спіноза;

в) Жан Боден;

г) Лоренц фон Штейн.


2. Ідеолог римської аристократії в період республіки. Праці «Про державу», «Про закони», «Про обов’язки»:

а) Цицерон;

б) Марк Аврелій;

в) Сенека;

г) Епіктет.


7. Російський історик і філософ XVIII ст. У праці «Подорож до землі Офірської» обгрунтував модель обмеженої монархії:

а) Іван Пересвєтов;

б) Павло Пестель;

в) Михайло Щербатов;

г) Ніл Сорський.


3. Філософ-ідеаліст. Учень Сократа. Заснував філософську школу «Академія»:

а) Арістотель;

б) Платон;

в) Полібій;

г) Епікур.


8. Видатний представник арабського арістотелізму, відомий в Європі як Коментатор творів Арістотеля:

а) Аверроес (Ібн Рушд);

б) Аль-Фарабі;

в) Каутілья;

г) Ібн Халдун.


4. Політичні погляди Фоми Аквінського представлені у філософсько-теологічному трактаті:

а) «Місто Сонця»;

б) «Утопія»;

в) «Сума теології»;

г) «Про град Божий».


9. Англійський філософ, теоретик расизму. Автор книги «Основи XIX століття»:

а) Хьюстон Стюарт Чемберлен;

б) Людвіг Вольтман;

в) Френсіс Бекон;

г) Герберт Спенсер.


5. Французький комуніст-утопіст. «Змова во ім’я рівенства»:

а) Гракх Бабеф;

б) Жан-Поль Марат;

в) Максиміліан Робесп’єр;

г) Жан-Жак Руссо.


10. Концепція «замкненої торгової держави»:

а) Йоган-Готліб Фіхте;

б) Джеймс Медісон;

в) Герберт Спенсер;

г) Томазо Кампанелла.

 1. Визначити зміст понять: «мютюелізм», «політична концепція», «політія».

 2. Дати оцінку політичного ідеалу Карла Людвіга Галлера.

 3. Проаналізувати політичні ідеї Ібн Халдуна.


Контрольне завдання № 23

 1. Вибрати правильну відповідь:

1. Форма держави, яка спирається на закон (за Платоном):

а) аристократія;

б) тиранія;

в) збочена демократія;

г) олігархія.


6. Концепція фашизму, викладена у статті «Доктрина фашизму»:

а) Жорж Сорель;

б) Беніто Муссоліні;

в) Альфред Розенберг;

г) Гаетано Моска.


2. Церкві належить право оцінювати і «судити» дії імператора не тільки як християнина, але і як носія влади:

а) теорія «морального закону»;

б) теорія «двох мечів»;

в) теорія «сонця і місяця»;г) теорія «нестяжательства».

7. Ігумен Йосифо-Волоколамського монастиря, голова та ідеолог йосифлян:

а) Йосиф Волоцький;

б) Андрій Курбський;

в) Максим Грек;

г) Філофей.


3. Англійський філософ XVII ст. Праця «Левіафан»:

а) Гуго Гроцій;

б) Томас Гоббс;

в) Самуїл Пуфендорф;

г) Вільгельм фон Гумбольдт.


8. Авторство трактату «Дао де дзін» приписують:

а) Лао-цзи;

б) Мо-цзи;

в) Конфуцію;

г) Шан Яну.


4. Із традиційних форм держави (монархія, аристократія і демократія) віддавав явну перевагу аристократичній організації:

а) Жан Кальвін;

б) Томас Гоббс;

в) Джон Локк;

г) Едмунд Берк.


9. Аксіома: «демократію забезпечує насамперед морально-інтелектуальний устрій народу, а вже потім – законодавство»:

а) Алексіс де Токвіль;

б) Томас Гоббс;

в) Ніл Сорський;

г) Володимир Ленін.

5. Форми правління в принципах: доброчесність–демократія, помірність–аристократія, честь–монархія, страх–деспотія:

а) Франсуа Вольтер;

б) Шарль-Луї Монтеск’є;

в) Жан-Поль Марат;

г) Жозеф-Марі де Местр.


10. Вислів, що глава держави має бути «лисом, щоб бачити гадів, і левом, щоб нищити вовків»:

а) Аверроес;

б) Томас Мор;

в) Нікколо Макіавеллі;

г) Томас Мюнцер.

 1. Визначити зміст понять: «консерватизм», «семичленне царство», «протестантизм».

 2. Визначити основні риси «фаланги» як форми організації нового суспільства за Шарлем Фур’є.

 3. Проаналізувати політичні погляди Джона Локка на державу і суспільсво.


Контрольне завдання № 24

 1. Вибрати правильну відповідь:

1. Ідеальна форма держави за Арістотелем:

а) монархія;

б) тиранія;

в) аристократія;

г) політія.


6. Федераліст. Концепція стримувань і противаг викладена ним у праці «На захист конституцій урядової влади в Сполучених Штатах Америки»:

а) Томас Джефферсон;

б) Александер Гамільтон;

в) Бенджамін Франклін;

г) Джон Адамс.2. Вислів, що глава держави має бути «лисом, щоб бачити гадів, і левом, щоб нищити вовків»:

а) Аль-Фарабі;

б) Т.Мор;

в) Н.Макіавеллі;

г) М.Лютер.


7. Автор 6-томної праці «Реставрація політичної науки». Політичний ідеал – вотчинне князівство:

а) Жозеф-Марі де Местр;

б) Карл Людвіг Галлер;

в) Франсуа Вольтер;

г) Шарль-Луї Монтеск’є.


3. Засновник моїзму:

а) Лао-цзи;

б) Мо-цзи;

в) Мореллі;

г) Габріель Боно де Маблі.


8. Марксист. Автор праці «Походження сімї, приватної власності та держави»:

а) Фрідріх Енгельс;

б) Карл Каутський;

в) Людвіг Вольтман;

г) Едуард Бернштейн.


4. Голандський громадський діяч, юрист і соціолог XVI–XVII ст. Праця «Про право війни і миру…»:

а) Гуго де Гроот Гроцій;

б) Барух Спіноза;

в) Джерард Уінстенлі;

г) Томас Гоббс.


9. Філософське обгрунтування фашизму:

а) Джованні Джентіле;

б) Джон Локк;

в) Георг Гегель;

г) Фрідріх фон Гайєк.5. Політична концепція «Москва –третій Рим»:

а) Максим Грек;

б) Симеон Полоцький;

в) Філофей;

г) Йосиф Волоцький.

10. Американський політолог, футуролог, автор концепції «кінця історії». Головна праця –  «Кінець історії і остання людина»:

а)Джеймс Медісон;

б) Елвін Тоффлер;

в) Френсіс Фукуяма;

г) Артур Бентлі.

 1. Визначити зміст понять: «Москва – третій Рим», «освічена монархія», «лібералізм».

 2. Визначити характер політичних поглядів Александера Гамільтона доби Просвітництва та боротьби США за незалежність.

 3. Проаналізувати зміст політичного ідеалу брахманізму у Стародавній Індії.


Контрольне завдання № 25

 1. Вибрати правильну відповідь:

1. Форма держави, за Платоном, яка спирається на закон:

а) демократія;

б) тиранія;

в) збочена демократія;

г) олігархія.


6. «Органічна теорія» держави і суспільства:

а) Герберт Спенсер;

б) Георг Гегель;

в) Карл Маркс;

г) Томазо Кампанелла.


2. Автор вислову «Кращий правитель той, про якого народ знає лише те, що він існує»:

а) Шан Ян;

б) Лао-цзи;

в) Мо-цзи;

г) Конфуцій.


7. Автор праць «Перські листи» і «Про дух законів»:

а) Франсуа Вольтер;

б) Шарль-Луї Монтеск’є;

в) Жан-Жак Руссо;

г) Габріель-Бонно де Маблі.


3. Політичний ідеал мислителя – аристократична сенатська республіка на основі поєднання елементів монархії, аристократії і демократії:

а) Цицерон;

б) Платон;

в) Гоббс;

г) Аверроес.8. Німецький філософ, автор праці «Замкнена торгова держава»:

а) Й.-Г. Фіхте;

б) Карл Людвіг Галлер;

в) Едмунд Берк;

г) Барух Спіноза.


4. Економіст-теоретик. У проекті державних перетворень пропонував Петру I чітко визначити права та обов’язки кожного стану суспільства:

а) Микита Муравйов.

б) Феофан Прокопович;

в) Іван Посошков;

г) Павло Пестель.9. Один з лідерів війни за незалежність США. Розвинув ідею гомруля. Уперше назвав північноамериканські провінції державами (штатами):

а) Бенжамін Франклін;

б) Томас Пейн;

в) Джордж Вашингтон;

г) Джордж Уінстенлі.

5. Німецький філософ, автор праці «Спроба встановлення меж діяльності держави»:

а) Георг Гегель;

б) Вільгельм фон Гумбольдт;

в) Гуго Гроцій;

г) Томас Гоббс.


10. «Поліархія – це специфічний вид режиму для управління сучасною державою …»:

а) Хьюстон Стюарт Чемберлен;

б) Роберт Алан Даль;

в) Роберт Міхельс;

г) Макс Вебер.

 1. Визначити зміст понять: «нестяжателі», концепція «цар-сонце», «теорія мерітократії».

 2. Визначити основні етапи розвитку зарубіжних політичних вчень.

 3. Проаналізувати політичні погляди Джона Адамса доби Просвітництва та боротьби США за незалежність.


Контрольне завдання № 26

 1. Вибрати правильну відповідь:

1. Територія поширення поглядів Заратустри:

а) Китай;

б) Персія;

в) Греція;

г) Індія.


6. Обгрунтування «теорії насильства» в утворенні держави:

а) Герберт Спенсер;

б) Максиміліан Робесп’єр;

в) Людвіг Гумплович;г) Лоренц фон Штейн.


2. Філософ IX–X ст., якого називали «Арістотель Сходу». Розробив вчення про «доброчинне місто»:

а) Нізамі;

б) Аль Фарабі абу Наср;

в) Ібн Халдун;

г) Аверроес.


7. Американський радикальний демократ. Памфлети «Здоровий глузд», «Права людини»:

а) Томас Пейн;

б) Джерард Уінстенлі;

в) Джон Адамс;

г) Александер Гамільтон.


3. Визначний філософ і теолог XIII ст. Найбільш природною формою правління вважав монархію, яку поліляв на абсолютну і політичну:

а) Фома Аквінський;

б) Жан Кальвін;

в) Аврелій Августин;

г) Мартін Лютер.


8. Пропонував утворення замість держави Національної громади, члени якої наділялися б широкими політичними правами:

а) Франсуа Вольтер;

б) Гракх Бабеф;

в) Жан-Жак Руссо;

г) Шарль-Луї Монтеск’є.


4. Політичні ідеї «йосифлян»:

а) Іван Пересвєтов;

б) Йосиф Волоцький;

в) Михайло Щербатов;

г) Ніл Сорський.


9. Італійський мислитель і політик, автор праці «Государ»:

а) Гаетано Моска;

б) Нікколо Макіавеллі;

в) Роберт Міхельс;

г) Вільфредо Парето.

5. Автор твору «Золота книга, так само корисна, як і цікава, про найкращий лад держави і про новий острів Утопія»:

а) Томмазо Кампанелла;

б) Томас Мор;

в) Мореллі;

г) Жан Мельє.


10. «Негритянський націоналізм» пропонував замінити «африканським націоналізмом». Окреслив свою систему поглядів як коншієнсізм:

а) Кваме Нкрума;

б) Леопольд Сенгор;

в) Муаммар Каддафі;

г) Жозеф-Артюр де Гобіно;
 1. Визначити зміст понять: «софістика», «космополітизм», «автократія».

 2. Визначити політичний ідеал Іммануїла Канта.

 3. Проаналізувати політичні погляди Гуго де Гроота Гроція.


Контрольне завдання № 27

 1. Вибрати правильну відповідь:

1. Представник Просвітництва. Гарантом реалізації природних прав людини вважав державу, за формою правління – «освічену монархію», що обмежена законом:

а) Франсуа-Марі Вольтер;

б) Жан-Поль Марат;

в) Жозеф-Марі де Местр;

г)Томас Гоббс.


6. «Суспільство і державу неможливо будувати на засадах розуму, скільки є сфера підсвідомого, сфера традиції, яка не кориться ні розуму, ні волі людини»:

а) Жозеф-Марі де Местр;

б) Жан-Поль Марат;

в) Жан-Жак Руссо;

г) Франсуа Вольтер.
2. Пам’ятка політичної думки Стародавної Індії:

а) «Книга мертвих»;

б) «Закони Ману»;

в) «Теогонія»;

г) «Повчання Птахотепа».


7. Англійський філософ XVII–XIX ст. Засновник течії утилітаризму:

а) Гуго Гроцій;

б) Джон Локк;

в) Ієремія Бентам;

г) Томас Гоббс.


3. Форма держави (за Платоном), в якій правлять найсильніші воїни:

а) тимократія;

б) охлократія;

в) геронтократія;

г) теократія.

8. Праця «Політика як покликання і професія»:

а) Фрідріх Ратцель;

б) Людвіг Вольтман;

в) Роберт Міхельс;

г) Макс Вебер.


4. Видатний філософ і теолог Середньовіччя, засновник школи томізму:

а) Августін Блаженний;

б) Фома Аквінський;

в) Мартін Лютер;

г) Жан Кальвін.


9. Концепція «Все в межах держави, нічого поза державою, нічого проти держави»:

а) Беніто Муссоліні;

б) Джон Локк;

в) Барух Спіноза;

г) Фрідріх фон Гайєк.


5. За основу політичного устрою «доброчесного міста» бралася мусульманська громада – скріплене шаріатом територіальне об’єднання віруючих, що робить вплив на владу:

а) Лао-цзи;

б) Марсилій Падуанський;

в) Аль-Фарабі;

г) Конфуцій;
10. «Свобода – верховенство особи над владою, котра бажає правити за допомогою насильства, і над масами, які репрезентують з боку більшості право підпорядкування собі меншості»:

а) Феофан Прокопович;

б) Бенжамен Констан;

в) Едмунд Берк;

г) Володимир Ленін.

 1. Визначити зміст понять: «слов’янофільство», «теократія», «фаланга» (за Ш. Фур’є).

 2. Визначити політичний ідеал Платона у діалозі «Держава».

 3. Проаналізувати політичні погляди Томаса Пейна.


Контрольне завдання № 28

 1. Вибрати правильну відповідь:

1. У діалозі «Політик» змалював образ ідеальної, «справжньої» держави, де політик одноосібно здійснює владу, «керуючись знанням»:

а) Полібій;

б) Платон;

в) Епікур;

г) Цицерон.


6. Наявні форми правління поділяв на два види: правління на основі виборів і представництва (республіки) та правління на основі спадку (монархії та аристократії):

а) Карл Галлер;

б) Арістотель;

в) Томас Пейн;

г) Ібн Рушд.


2. Автор твору «Про град божий»:

а) Аврелій Августин;

б) Марк Аврелій;

в) Фома Аквінський;

г) Мартін Лютер.

7. «Доброчесна» держава, яку очолює філософ-правитель:

а) Конфуцій;

б) Аль Фарабі;

в) Томас Мюнцер;

г) Гуго Гроцій.


3. Держава – гарант реалізації природного права людини. За формою правління – «освічена монархія», що обмежена законом:

а) Жан-Жак Руссо;

б) Франсуа Вольтер;

в) Петро Кропоткін;

г) Гракх Бабеф.


8. Провідна ідея – створення еліти, тобто класу, який править, виконує свої політичні функції, монополізує владу, отримує вигоду зі своєї влади:

а) Алексіс де Токвіль;

б) Джон Локк;

в) Гаетано Моска;

г) Барух Спіноза.


4. Прихильник ідеї «освіченого абсолютизму» др. пол. XVII ст., уродженець Хорватії. Праця «Бесіди про уряд» (трактат «Політика»):

а) Феофан Прокопович;

б) Юрій Крижанич;

в) Симеон Полоцький;

г) Людвіг Гумплович.


9. Розглядав державу як біологічний організм, що має певні цикли розвитку та потреби розширювати свій життєвий простір:

а) Максиміліан Робесп’єр;

б) Карл Маркс;

в) Жан Кальвін;

г) Фрідріх Ратцель.


5. Англійський політик і філософ XVI–XVII ст., автор філософської утопії «Нова Атлантида»:

а) Барух Спіноза;

б) Френсіс Бекон;

в) Томас Гоббс;

г) Джон Локк.


10. Диктатура пролетаріату як єдиний засіб побудови соціалізму й комунізму:

а) Едуард Бернштейн;

б) Володимир Ленін;

в) Олександр Герцен;

г) Михайло Бакунін.

 1. Визначити зміст понять: «солідаризм», «град Божий», «аверроїзм».

 2. Дати оцінку політичних ідей левеллерів (Джон Лільберн).

 3. Проаналізувати політичні погляди Джона-Стюарта Мілля.


Контрольне завдання № 29

 1. Вибрати правильну відповідь:

1. Юриспруденція як самостійна наука виникла у:

а) Греції;

б) Римі;

в) Індії;

г) Єгипті.


6. Формула «Любов як принцип, порядок як основа і прогрес як мета»:

а) томізм;

б) позитивізм;

в) стоїцизм;

г) епікурейство.


2. Видатний учений-енциклопедист, філософ і лікар, представник східного аристотелізму X–XI cт.:

а) Ібн-Сіна (Авіценна);

б) Ібн Халдун;

в) Лао-цзи;

г) Ібн Рушд.


7. Автор праць «Загальний огляд прав Британської Америки» та «Нотатки про штат Віргінія:

а) Томас Гоббс;

б) Томас Джефферсон;

в) Томас Пейн;

г) Томас Мюнцер.


3. Теорія державного суверенітету:

а) Платон;

б) Жан Боден;

в) Мартін Лютер;

г) Томазо Кампанелла.


8. «Правильна» форма державного правління за Арістотелем:

а) демократія;

б) тиранія;

в) монархія;

г) олігархія.


4. Концепція конституційного і революційного урядів:

а) Франсуа-Марі Вольтер;

б) Максиміліан Робесп’єр;

в) Жозеф-Марі де Местр;

г)Томас Гоббс.


9. Принцип розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову:

а) Симеон Полоцький;

б) Шарль-Луї Монтеск’є;

в) Нікколо Макіавеллі;

г) Томас Мор.


5. Італійський політолог німецького походження, класик теорії політичної еліти. Сформулював «залізний закон олігархії»:

а) В.Парето;

б) Р.Міхельс;

в) Гаетано Моска;

г) Елвін Тоффлер.


10. Філософ. Ототожнював державу з нацією, пропагував фашизм як «новий лібералізм». Праця «Основи фашизму»:

а) Джованні Джентіле;

б) Джон Локк;

в) Лев Троцький;

г) Фрідріх фон Гайєк. 1. Визначити зміст понять: «іосифляни», «якобінці», «утилітаризм».

 2. Визначити характерні риси політичної думки доби Просвітництва.

 3. Проаналізувати політичні ідеї Олександра Радищева.


Контрольне завдання № 30

 1. Вибрати правильну відповідь:

1. Ідею духовної свободи всіх людей незалежно від громадянського стану відстоював:

а) Сенека;

б) Каутілья;

в) Шан Ян;

г) Арістотель.


6. Ідея про «надлюдину», як про окремий об’єкт людської спільноти. Праця «Воля до влади»:

а) Макс Штірнер;

б) Фрідріх Ніцше;

в) Бенжамен Констан;

г) Джон Стюарт Мілль.


2. «Розумний правитель не потурає смуті, а бере владу в свої руки, встановлює закон і за допомогою законів наводить порядок»:

а) «Шан цзюнь шу»;

б) «Лунь юй»;

в) «Дао де цзін»;

г) «Мо-цзи».


7. Розподіл влад: князівська, урядова, законодавча. Розмежував «державу» і «громадянське суспільство»:

а) Томазо Кампанелла;

б) Томас Пейн;

в) Георг Гегель;

г) Барух Спіноза.


3. «Любов як принцип, порядок як основа і прогрес як мета»:

а) соціократія;

б) автократія;

в) мерітократія;

г) плутократія.


8. Найкращою формою правління визнавав виборчу монархію:

а) Павло Пестель;

б) Марсилій Падуанський;

в) Алексіс де Токвіль;

г) Феофан Прокопович.


4. Пропагував ідею «освіченої монархії». У др. пол. XVII ст. першим в російській політичній думці висловив ідеї меркантилізму: а) Афанасій Ордін-Нащокін;

б) Максим Грек;

в) Йосиф Волоцький;

г) Філофей.
9. Класифікація форм держави проводиться за двома критеріями: за числом правлячих осіб і за здійснюваною в державі метою:

а) Арістотель;

б) Ібн Рушд;

в) Полібій;

г) Августин Блаженний.


5. Контроль над знаннями буде визначати суть майбутніх конфліктів – «битв за владу в усіх інститутах людства»:

а) Едмунд Берк;

б) Лао-цзи;

в) Френсіс Бекон;

г) Елвін Тоффлер.


10. Найбільш природна форма правління – монархія, яка поділяється на абсолютну і політичну:

а) Петро Кропоткін;

б) Олександр Радищев;

в) Томас Мор;

г) Фома Аквінський.

 1. Визначити зміст понять: «соціократія», «громадянське суспільство», «демократія».

 2. Визначити характер політичних ідей диггерів (Джерард Уінстенлі).

 3. Проаналізувати політичне вчення П’єра-Жозефа Прудона.7.  Комплекс завдань для контрольних робіт

Критерії оцінки виконання модульної контрольної роботи з дисципліни «Історія зарубіжних політичних вчень» розроблені окремо для тестової перевірки знань та виконання завдання творчого характеру. Такий підхід дає змогу визначити, якого рівня – репродуктивного (завдання 1-2 рівнів складності) чи продуктивного (завдання 3 рівня складності) – досяг студент при вивченні курсу.

Різниця в складності завдань вимагає встановлення різної кількості балів за їх виконання. Зокрема, завдання репродуктивного характеру (1-2 рівні), яке передбачає вибір правильного варіанту відповіді оцінюється 0–8 балами; завдання, яке містить декілька запитань репродуктивного характеру – 0–10 балами. Завдання творчого характеру (3 рівень), що передбачає вміння студентів аналізувати, синтезувати, оцінювати історичні явища, тобто самостійно пояснювати історичний процес, оцінюється в 12 балів. Максимальна кількість балів за виконання завдань 1 рівня (5 питань) – 40 б., 2 рівня (2 питання) – 20 б., 3 рівня (1 питання) – 20 б. Максимальна кількість балів за виконання МКР – 80 б.
Приклад контрольної роботи

Контрольна робота № 1

В-1

Рівень 1

1. Автор твору «Трактат про домоведення»:

А) Ібн Сіна Б) Ібн Рушд


2. Протагор, Горгій, Гіппій, Антіфонт –

А) старші софісти Б) молодші софісти


3. Італійський політичний мислитель, богослов і медик, що був один час ректором Паризького університету Роки життя (бл. 1280-1343). Обстоював ідею суспільного договору. Найбільш вдалою формою держави вважав станову монархію, в якій церковна влада підпорядкована світській. Назвіть прізвище.
4. «Государ і його держава – ось головні елементи держави» – сказано в індійському трактаті «Архашастра».

А) Так Б) Ні


5. Вкажіть термін, якому відповідає таке визначення:

тип релігійної філософії, для якого характерне принципове панування теології над усіма іншими формами пізнання; метод, який, в основному, полягав у перегляді та порівнянні висловів попередніх мислителів та Біблії і виведенні нового синтезу - ____________.


Рівень 2

1. Чи відповідає дійсності наступне твердження?

Аль-Фарабі вважав, що велика частина людей здатна придбати знання лише за допомогою «поетичних», «риторичних» образів і висловів. Тому для «широкої публіки» необхідна релігія, що оперує такими образами і виразами і представляє собою важливе «політичне мистецтво», без якого неможливо існування суспільства.

А) Так Б) Ні


2. Чи відповідає дійсності наступне твердження?

Спостерігаючи сучасні йому державні системи Аверроес висунув тезу, що всі вони хибні або тому, що мають порочну спрямованість, або тому, що вони не дотримуються необхідного порядку в соціальній ієрархії. У своїх працях він критикує концепцію демократичної держави за її акцент на особовому і нездатність упорядкувати суперечливі бажання громадян.

А) Так Б) Ні
Рівень 3. Дати розгорнуту відповідь. Аристотель про політію як змішану форму держави.

Контрольна робота № 2

В-1

Рівень 1

1. Автор творів «Государ», «Історія Флоренції», «Міркування про першу декаду Тіта Лівія»:

А) Нікколо Макіавеллі Б) Джон Уікліф


2. Автор праці “Книжка про бідність і багатство»:

А) І.Т. Посошков Б) А.Ф. Ордін-Нащокін


3. Французький мислитель, комуніст-утопіст. Заснував «Таємну директорію суспільного спасіння», головною метою якої було збройне повстання, зміна державного устрою. Назвіть прізвище.
4. Вкажіть термін, якому відповідає таке визначення:

форма необмеженої законом самодержавної влади, що характеризується крайньою централізацією, сваволею, жорстокістю монарха.


5. Вкажіть термін, якому відповідає таке визначення:

одна із теорій виникнення держави, що вважає державу результатом укладання договору між громадянами.


Рівень 2

1. Чи відповідає дійсності наступне твердження?

Т.Гоббс виступав захисником монархічної влади. Він стверджував, що уклавши суспільний договір та перейшовши в громадянський стан, індивіди втрачають можливість змінити обрану форму правління, звільнитися з-під дії верховної влади.

А) Так Б) Ні


2. Чи відповідає дійсності наступне твердження?

Б.Спіноза був апологетом сильної державної влади, але заперечував втручання верховної влади в особисте життя людей і накидання законів їхній совісті, свободу якої він усебічно обстоював. Свобода, на його думку, найкраще забезпечується аристократичною формою правління.

А) Так Б) Ні


Рівень 3. Дати розгорнуту відповідь на питання. Вчення Нікколо Макіавеллі про політику як науку.

8.  Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять. Завдання для самостійної роботи студентів

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)
2018 -> Євгенія Волощук, Олена Слободянюк
2018 -> Ознайомлення з життям І творчістю Лесі Українки. Вірші Як дитиною бувало
2018 -> Вераксіч Надія Михайлівна 5-б клас Мова
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
2018 -> Програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
2018 -> Вчитель Мурашко Юлія Олександрівна
2018 -> Культурно-просвітницьких заходів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Схожі:

Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconН. І. Василькова «28» серпня 2017 р
...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconН. І. Василькова «31» серпня 2016 р
...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconІндивідуальні завдання з дисципліни «історія політичних І правових вчень» для заочної форми навчання (1 курс заочного відділення, курс на базі окр «Молодший спеціаліст», курс на базі вищої освіти) спеціальності «Правознавство»
Відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності «Правознавство» студенти заочної форми навчання виконують індивідуальну...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconШульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. К.: Юрінком Інтер, 1999. Історія політичних І правових вчень
Розділ І. Виникнення та розвиток поглядів на державу І право у країнах стародавнього світу
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconІсторія економічних вчень як навчальна дисципліна. Навчально-методичний комплекс з елективного курсу «Історія економічних вчень»

Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconМетодичні рекомендації для самостійної підготовки до занять студентів спеціальності
Модуль історія правових І політичних вчень, як наука І навчальна дисципліна. Політико-правові вчення сходу, античності, середньовіччя...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconПолітична реклама як невід’ємна складова виборчого процесу
Рівень та характер політичних знань, оцінок та дій громадян, на яких здійснює вплив політична реклама, визначає стан політичної культури...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconПрограма навчальної дисципліни воєнно-політична історія україни
Метою викладання навчальної дисципліни “Військово-політична історія України” є засвоєння студентами знань з основних питань військово-політичної...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconЗарубіжна історіографія
Зарубіжна історіографія” для студентів ІV року навчання напряму «Історія», освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 020302


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка