Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)


Тема 9. Політичні вчення в Голандії та Англії за часів ранніх буржуазних революційСторінка21/24
Дата конвертації04.02.2018
Розмір5,79 Mb.
ТипВитяг
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Тема 9. Політичні вчення в Голандії та Англії за часів ранніх буржуазних революцій.

План.


 1. Політичні вчення в Голандії (Гуго де Гроот Гроцій. Барух (Бенедикт) Спіноза).

 2. Політична концепція Томаса Гоббса.

 3. Теорія держави та влади Джона Локка.


Ключові поняття: суспільний договір, волеустановлене право (людське і божественне), теорія природного права, пуритани, конституційна монархія, дигери, громадянське суспільство, теорія поділу влади, лібералізм, парламентаризм, правова держава, трудова власність, тоталітаризм.
Теми доповідей:

Критика вчення Томаса Гоббса англійським богословом Річардом Кумберландом.


Завдання для самостійної роботи:

1. Політична ідеологія індепендентів (Дж. Мільтон і А. Сідней).

2. Політико-правові погляди левеллерів (Дж. Лільберн).

3. Політико-правові погляди дигерів (Дж. Уїнстенлі).


Джерела та література:

 1. Гоббс Т. Сочинения : в 2 т. – М., 1998.

 2. Локк Дж. Два трактата о правлении // Локк Дж. Сочинения : в 3 т. – М., 1988. – Т. 3.

 3. О свободе: Антология западноевропейской классической либеральной мысли. – М., 1995.

 4. Спиноза Б. Богословско-политический трактат. – М., 1985.

 5. Денисенко В. М. Проблеми раціоналізму та ірріціоналізму в політичних теоріях Нового часу європейської історії. – Л. : Паіс, 1997.

 6. Давыдов Ю. Н. Укрощение Левиафана или социальные потенции обычного согласия: («Воля всех» и ее судьба в концепции разделения властей Дж. Локка) // Политические исследования. – 1994. – № 2.

 7. Бахрушин С. В. Джон Локк. – М., 1998.

 8. Безручкин О. Л. «Естественное состояние» в политической философии Гоббса // Из истории политической философии. – М., 1992.

 9. История политических и правовых учений / под ред. О. Э. Лейста. – М., 2006.

 10. История политических и правовых учений / под ред. В. С. Нерсесянца. – М., 2006.

 11. Политическая наука: электронная хрестоматия (мультимедийное учебное пособие) / авт. и сост. : Санжаревский И. И., д.полит.н., проф. ; Изд. 4-е, испр. и доп. – Тамбов, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://read.virmk.ru/ (22.01.2014; 14:10). – Название с экрана.

 12. Шубін С.П. Західноєвропейська політична думка епохи Відродження і Реформації: хрестоматія з політології. – Миколаїв: МЛУ ім. В.О.Сухомлинського. – 2007. – 128 с.

 13. История политических и правовых учений: хрестоматия / Под ред. О. 3. Лейста. – М., 2000.

 14. Шевчук О. В. Хрестоматія з історії всесвітньої політичної думки. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – 220 с.

 15. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 766 с.

Тема 10.1. Політичні вчення західноєвропейського Просвітництва

План.


 1. Політичні погляди Франсуа-Мари Вольтера.

 2. Вчення про державу Шарля Луї Монтеск'є.

 3. Теорія договірного походження держави Жана-Жака Руссо.


Ключові поняття: Просвітництво, деїзм, теорія поділу влади, колективізм, політичний радикалізм, народний суверенітет, «загальна воля», «воля всіх», триби, конституціоналісти, жирондисти, якобінці, «третій стан».
Теми доповідей:

 • Політичні ідеї французьких матеріалістів (Дені Дідро, Поль-Анрі Гольбах, Клод-Адріан Гельвецій).

 • Христіан Вольф про державу і право.

 • Політична доктрина Джамбаттісти Віко про циклічність розвитку історії державно-

 • правових інститутів.

 • Гуманізм концепції Чезаре Беккаріа.


Завдання для самостійної роботи:

1. Політичні ідеї німецьких, італійських та англійських мислителів (кін. ХVІІ-ХVІІІ ст.).Мислителі

Особливості політичних поглядів

Самуїл Пуфендорф
Христіан Томазій
Христіан Вольф
Джамбаттіста Віко
Девід Юм2. Політичні ідеї утопічного соціалізму (Жан Мельє, Мореллі, Габріель Боно де Маблі).


Джерела та література:

 1. Графский В. Г. История политических и правовых учений. – М., 2009.

 2. Длугач Т. Б. Подвиг здравого смысла, или Рождение идеи суверенной личности (Гольбах, Гельвеций, Руссо). – М., 1995.

 3. Медушевский А. Н. Теория разделения властей – история и современность // Социально-политический журнал. – 1994. – № 1.

 4. История политических и правовых учений : хрестоматия / под ред. В. П. Малахова. – М, 2000.

 5. История политических и правовых учений / под ред. О. Э. Лейста. – М., 2006.

 6. История политических и правовых учений / под ред. В. С. Нерсесянца. – М., 2006.

 7. История политических и правовых учений : учебник для вузов / под общ. ред. О. В. Мартышина. – М., 2007.

 8. Слющинський Б. В. Історія суспільно-політичної думки: курс лекцій: навч. посіб. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 451 с.

 9. Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень: навч. посіб. – К., 2001.

 10. Политическая наука: электронная хрестоматия (мультимедийное учебное пособие) / авт. и сост. : Санжаревский И. И., д.полит.н., проф. ; Изд. 4-е, испр. и доп. – Тамбов, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://read.virmk.ru/ (22.01.2014; 14:10). – Название с экрана.

 11. История политических и правовых учений: хрестоматия / Под общ. ред. Г. Г. Демиденко. Харьков : Факт, 1999.

 12. История политических и правовых учений: хрестоматия / Под ред. О. 3. Лейста. – М., 2000.

 13. Шевчук О. В. Хрестоматія з історії всесвітньої політичної думки. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – 220 с.

 14. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 766 с.


Тема 10.2. Політичні ідеї доби Великої французької революції.

План.


 1. Політичні погляди якобінців (Максиміліан Робесп'єр. Жан-Поль Марат).

 2. Суспільно-політичні погляди Гракха Бабефа.

 3. Політичні ідеї консервативної спрямованості (Едмунд Берк, Жозеф-Марі де Местр, Карл Людвіг Галлер).


Ключові поняття: Декларація прав людини і громадянина, Конституція, унітарна держава, представницька демократія, якобінська політико-правова ідеологія, деспотизм, диктатура, революційний терор, авторитарний політичний режим, революційний уряд, конституційний уряд, бабувізм, патріархальне правління, комунізм, консерватизм, вотчинне князівство, військова монархія, духовна монархія, дрібнодержавний княжий абсолютизм, ліберальний демократизм.
Теми доповідей:

 • Політичні ідеї Оноре де Мирабо.

 • Політична програма Емманюеля Сієйєса.

 • Політичні погляди Жана Бріссо.


Завдання для самостійної роботи:

1. Ліберально-демократичні ідеї (Жан-Антуан Кондорсе, Уільям Годвін, Іоган-Георг Форстер).


Джерела та література:

 1. Графский В. Г. История политических и правовых учений. – М., 2009.

 2. История политических и правовых учений : хрестоматия / под ред. В. П. Малахова. – М, 2000.

 3. История политических и правовых учений / под ред. О. Э. Лейста. – М., 2006.

 4. История политических и правовых учений / под ред. В. С. Нерсесянца. – М., 2006.

 5. История политических и правовых учений : учебник для вузов / под общ. ред. О. В. Мартышина. – М., 2007.

 6. Слющинський Б. В. Історія суспільно-політичної думки: курс лекцій: навч. посіб. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 451 с.

 7. Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень: навч. посіб. – К., 2001.

 8. Политическая наука: электронная хрестоматия (мультимедийное учебное пособие) / авт. и сост. : Санжаревский И. И., д.полит.н., проф. ; Изд. 4-е, испр. и доп. – Тамбов, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://read.virmk.ru/ (22.01.2014; 14:10). – Название с экрана.

 9. История политических и правовых учений: хрестоматия / Под общ. ред. Г. Г. Демиденко. Харьков : Факт, 1999.

 10. История политических и правовых учений: хрестоматия / Под ред. О. 3. Лейста. – М., 2000.

 11. Шевчук О. В. Хрестоматія з історії всесвітньої політичної думки. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – 220 с.

 12. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 766 с.


Тема 11. Політичні вчення в США доби Просвітництва та боротьби за незалежність

План.


 1. Політичні погляди Бенджаміна Франкліна.

 2. Політико-правові ідеї демократів:

а) політико-правові ідеї Т. Джефферсона;

б) політичні погляди Т. Пейна.

3. Політико-правові погляди «федералістів»:

а) сутність політичної влади, демократії та суспільного договору у концепції А. Гамільтона;

б) ідеї Дж. Адамса з питань держави і права;

в) Дж. Медісон про поділ влади і систему стримувань і противаг.


Ключові поняття: американський політичний утилітаризм, батьки-пілігрими, Білль про права, гомруль, Декларація незалежності 1776 року, Декларація прав Вірджинії, індепенденти, конгрегаціоналістська община, Конституція США 1787 року, конфедерація, метрополія, колонія, пресвітеріанська община, природно-правова доктрина, пуритани, пуританська теократія, федерація, штат.
Теми доповідей:

Особливості становлення політико-правової думки в США в період боротьби за незалежність.


Завдання для самостійної роботи:

1. Особливості американського консерватизму (збірник «Федераліст»).


Джерела та література:

 1. Енциклопедія політичної думки. – К. : Дух і Літера, 2000. – 472 с.

 2. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 766 с.

 3. История политических и правовых учений / под ред. О. Э. Лейста. – М., 2006.

 4. История политических и правовых учений / под ред. В. С. Нерсесянца. – М., 2006.

 5. Слющинський Б. В. Історія суспільно-політичної думки: курс лекцій: навч. посіб. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 451 с.

 6. Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень: навч. посіб. – К., 2001.

 7. Политическая наука: электронная хрестоматия (мультимедийное учебное пособие) / авт. и сост. : Санжаревский И. И., д.полит.н., проф. ; Изд. 4-е, испр. и доп. – Тамбов, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://read.virmk.ru/ (22.01.2014; 14:10). – Название с экрана.

 8. История политических и правовых учений: хрестоматия / Под общ. ред. Г. Г. Демиденко. Харьков : Факт, 1999.

 9. История политических и правовых учений: хрестоматия / Под ред. О. 3. Лейста. – М., 2000.

 10. Шевчук О. В. Хрестоматія з історії всесвітньої політичної думки. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – 220 с.

 11. Антология мировой политической мысли: в 5 тт. / Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. полит. науки; руководитель проекта Г. Ю. Семигин и др.; ред.-науч. совет: пред. совета Г. Ю. Семигин и др. – М. : Мысль, 1997. – Т. 1. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. – 832 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://www.novsu.ru/npe/files/um/1412/bg/shell/arh/antolog/1.htmТема 12. Політичні ідеї в Німеччині наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст.

План.


 1. Політико-правові погляди Вільгельма фон Гумбольдта.

 2. Етико-правова концепція політики Іммануїла Канта.

 3. Теоретична концепція “замкненої торгової держави” Йогана-Готліба Фіхте.

 4. Право, держава і громадянське суспільство у вченні Георга-Вільгельма-Фрідріха Гегеля.

 5. Трактування сутності політики, держави та влади Фрідріхом-Вільгельмом-Йозефом Шеллінгом.


Ключові поняття: внутрішній і зовнішній суверенітет держави, громадянський правовий устрій, гуманістичний індивідуалізм, ефорат (за Й.-Г. Фіхте), «замкнена торгова держава», історична школа права, категоричний імператив, моральність, мораль, органічна теорія розвитку права, право, «правова держава громадянського суспільства», трансцендентність, філософія права,
Джерела та література:

 1. Енциклопедія політичної думки. – К. : Дух і Літера, 2000. – 472 с.

 2. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 766 с.

 3. История политических и правовых учений / под ред. О. Э. Лейста. – М., 2006.

 4. История политических и правовых учений / под ред. В. С. Нерсесянца. – М., 2006.

 5. Слющинський Б. В. Історія суспільно-політичної думки: курс лекцій: навч. посіб. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 451 с.

 6. Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень: навч. посіб. – К., 2001.

 7. Политическая наука: электронная хрестоматия (мультимедийное учебное пособие) / авт. и сост. : Санжаревский И. И., д.полит.н., проф. ; Изд. 4-е, испр. и доп. – Тамбов, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://read.virmk.ru/ (22.01.2014; 14:10). – Название с экрана.

 8. Антология мировой политической мысли: в 5 тт. / Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. полит. науки; руководитель проекта Г. Ю. Семигин и др.; ред.-науч. совет: пред. совета Г. Ю. Семигин и др. – М. : Мысль, 1997. – Т. 1. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. – 832 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://www.novsu.ru/npe/files/um/1412/bg/shell/arh/antolog/1.htm


Тема 13. Політичні вчення в Західній Європі у першій половині XIX ст.

План.


 1. Основні риси політичної ідеології лібералізму першої половини ХІХ ст. (Бенжамен Костан, Алексіс де Токвіль, Ієремія Бентам, Джон-Стюарт Мілль).

 2. Позитивізм Огюста Конта:

а) три історичних типи світогляду і еволюція держави і права

б) ідея суспільної солідарності як засобу запобігання революціям 1. Політичні погляди Лоренца фон Штейна:

а) співвідношення держави і суспільства

б) цілеспрямована еволюція держави як запобіжний засіб революційного розкладу суспільства

в) «надкласова» конституційна монархія в системі розподілу властей
Ключові поняття: «лівий консерватизм», «надкласова» конституційна монархія, «промислова система», «робітничий комунізм», «фаланга»
Теми доповідей:

1. Позитивізм як філософське обгрунтування лібералізму


Завдання для самостійної роботи:

Складіть конспект з наступних питань:

1. Політико-правове вчення Клода-Анрі де Рувруа Сен-Сімона (Франція). Концепція стадій розвитку суспільства та еволюції держави. Проект і принципи


промислової системи суспільства.

2. Політичні погляди Шарля Фур’є (Франція). Критика капіталістичного ладу, буржуазної держави і права. Соціально-політичний розвиток суспільства. Фаланга як форма організації нового суспільства.

3. Політичні погляди Роберта Оуена (Англія). Утопічний план політико-правової перебудови планети.

4. «Робітничий комунізм» Вільгельма Вейтлінга (Німеччина).


Джерела та література:

 1. Енциклопедія політичної думки. – К. : Дух і Літера, 2000. – 472 с.

 2. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 766 с.

 3. История политических и правовых учений / под ред. О. Э. Лейста. – М., 2006.

 4. История политических и правовых учений / под ред. В. С. Нерсесянца. – М., 2006.

 5. Слющинський Б. В. Історія суспільно-політичної думки: курс лекцій: навч. посіб. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 451 с.

 6. Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень: навч. посіб. – К., 2001.

 7. Политическая наука: электронная хрестоматия (мультимедийное учебное пособие) / авт. и сост. : Санжаревский И. И., д.полит.н., проф. ; Изд. 4-е, испр. и доп. – Тамбов, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://read.virmk.ru/ (22.01.2014; 14:10). – Название с экрана.

 8. История политических и правовых учений: хрестоматия / под общ. ред. Г. Г. Демиденко. Харьков : Факт, 1999.

 9. История политических и правовых учений: хрестоматия / под ред. О. 3. Лейста. – М., 2000.

 10. Шевчук О. В. Хрестоматія з історії всесвітньої політичної думки. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – 220 с.


Тема 14. Політичні вчення в Західній Європі

(друга половина XIX – початок XX ст.)

План.


 1. Соціологічний позитивізм Рудольфа фон Ієрінга (Німеччина), Герберта Спенсера (Англія), Людвіга Гумпловича (Австрія).

 2. Дуалістична теорія держави Георга Еллінека.

 3. Націоналізм, расизм і геополітика в політико-правових вченнях Жозефа-Артюра де Гобіно, Хьюстона (Хаустона) Стюарта Чемберлена, Людвіга Вольтмана, Фрідріха Ратцеля.

 4. Марксизм як політичне вчення. К. Маркс і Ф. Енгельс.

 5. Ідеї «органічної» солідарності класів і соціальних груп у працях Еміля Дюркгейма і Леона Буржуа.


Ключові поняття: анархізм, анархо-індивідуалізм, бернштейніанство, геополітика, дуалістична теорія держави, каутскіанство, лассальянство. марксизм, націоналізм, нацшеанство, прудонізм, расизм, солідаризм, соціал-демократія, соціократія, соціологічний позитивізм
Теми доповідей:

1. Вчення Фрідріха Ніцше про державу і право2. Соціал-демократична спрямованість політичної думки. Фердинанд Лассаль. Едуард Бернштейн. Карл Каутський.
Завдання для самостійної роботи:

Складіть конспект з наступних питань:

1. Анархо-індивідуалізм Макса-Каспара-Йоганна Штірнера. Праця «Єдиний і його власність»

2. Теорія анархізму П’єра-Жозефа Прудона. Праця «Що таке власність?»
Джерела та література:


 1. Енциклопедія політичної думки. – К. : Дух і Літера, 2000. – 472 с.

 2. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 766 с.

 3. История политических и правовых учений / под ред. О. Э. Лейста. – М., 2006.

 4. История политических и правовых учений / под ред. В. С. Нерсесянца. – М., 2006.

 5. Слющинський Б. В. Історія суспільно-політичної думки: курс лекцій: навч. посіб. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 451 с.

 6. Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень: навч. посіб. – К., 2001.

 7. Политическая наука: электронная хрестоматия (мультимедийное учебное пособие) / авт. и сост. : Санжаревский И. И., д.полит.н., проф. ; Изд. 4-е, испр. и доп. – Тамбов, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://read.virmk.ru/ (22.01.2014; 14:10). – Название с экрана.

 8. История политических и правовых учений: хрестоматия / под общ. ред. Г. Г. Демиденко. Харьков : Факт, 1999.

 9. История политических и правовых учений: хрестоматия / под ред. О. 3. Лейста. – М., 2000.

 10. Шевчук О. В. Хрестоматія з історії всесвітньої політичної думки. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – 220 с.

 11. Антология мировой политической мысли: в 5 тт. / Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. полит. науки; руководитель проекта Г. Ю. Семигин и др.; ред.-науч. совет: пред. совета Г. Ю. Семигин и др. – М. : Мысль, 1997. – Т. 1. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. – 832 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://www.novsu.ru/npe/files/um/1412/bg/shell/arh/antolog/1.htm


Тема 15. Політичні вчення в Росії другої половини ХVІІІ –першої половини ХIХ ст.

План.


 1. Політична програма дворянства. М. М. Щербатов.

 2. Дворянський лібералізм. М.М. Сперанський.

 3. Формування і розвиток революційної політичної ідеології в Росії. О. М. Радищев.

 4. Політичні ідеї декабристів. П. Пестель. М. Муравйов.

а) ідея федеративної конституційної монархії

б) федеративні ідеї «Об’єднаних слов’ян»

5. Політичні ідеї слов’янофілів (О. С. Хом’яков, І. В. Кіреєвський) і західників (К. Д. Кавелін та ін.). П. Я. Чаадаєв
Ключові поняття: загальнослов’янська федерація, західники, революційна ідеологія, самодержавство, слов’янофіли, обмежена монархія, федеративна конституційна монархія
Теми доповідей:

1. С. Ю. Десницький про природне право, походження, розвиток держави, організацію державної влади


Завдання для самостійної роботи:

1. Філософсько-політичні ідеї П. Я. Чаадаєва


Джерела та література:

 1. Енциклопедія політичної думки. – К. : Дух і Літера, 2000. – 472 с.

 2. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 766 с.

 3. История политических и правовых учений / под ред. О. Э. Лейста. – М., 2006.

 4. История политических и правовых учений / под ред. В. С. Нерсесянца. – М., 2006.

 5. Слющинський Б. В. Історія суспільно-політичної думки: курс лекцій: навч. посіб. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 451 с.

 6. Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень: навч. посіб. – К., 2001.

 7. Политическая наука: электронная хрестоматия (мультимедийное учебное пособие) / авт. и сост. : Санжаревский И. И., д.полит.н., проф. ; Изд. 4-е, испр. и доп. – Тамбов, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://read.virmk.ru/ (22.01.2014; 14:10). – Название с экрана.

 8. История политических и правовых учений: хрестоматия / под общ. ред. Г. Г. Демиденко. Харьков : Факт, 1999.

 9. История политических и правовых учений: хрестоматия / под ред. О. 3. Лейста. – М., 2000.

 10. Шевчук О. В. Хрестоматія з історії всесвітньої політичної думки. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – 220 с.

 11. Антология мировой политической мысли: в 5 тт. / Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. полит. науки; руководитель проекта Г. Ю. Семигин и др.; ред.-науч. совет: пред. совета Г. Ю. Семигин и др. – М. : Мысль, 1997. – Т. 3: Политическая мысль в России. X – первая пол. XIX в. – 798 с.Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)
2018 -> Євгенія Волощук, Олена Слободянюк
2018 -> Ознайомлення з життям І творчістю Лесі Українки. Вірші Як дитиною бувало
2018 -> Вераксіч Надія Михайлівна 5-б клас Мова
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
2018 -> Програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
2018 -> Вчитель Мурашко Юлія Олександрівна
2018 -> Культурно-просвітницьких заходів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Схожі:

Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconН. І. Василькова «28» серпня 2017 р
...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconН. І. Василькова «31» серпня 2016 р
...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconІндивідуальні завдання з дисципліни «історія політичних І правових вчень» для заочної форми навчання (1 курс заочного відділення, курс на базі окр «Молодший спеціаліст», курс на базі вищої освіти) спеціальності «Правознавство»
Відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності «Правознавство» студенти заочної форми навчання виконують індивідуальну...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconШульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. К.: Юрінком Інтер, 1999. Історія політичних І правових вчень
Розділ І. Виникнення та розвиток поглядів на державу І право у країнах стародавнього світу
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconІсторія економічних вчень як навчальна дисципліна. Навчально-методичний комплекс з елективного курсу «Історія економічних вчень»

Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconМетодичні рекомендації для самостійної підготовки до занять студентів спеціальності
Модуль історія правових І політичних вчень, як наука І навчальна дисципліна. Політико-правові вчення сходу, античності, середньовіччя...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconПолітична реклама як невід’ємна складова виборчого процесу
Рівень та характер політичних знань, оцінок та дій громадян, на яких здійснює вплив політична реклама, визначає стан політичної культури...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconПрограма навчальної дисципліни воєнно-політична історія україни
Метою викладання навчальної дисципліни “Військово-політична історія України” є засвоєння студентами знань з основних питань військово-політичної...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconЗарубіжна історіографія
Зарубіжна історіографія” для студентів ІV року навчання напряму «Історія», освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 020302


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка