Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)


Тема 16. Розвиток політичної думки в Росії (друга половина ХIХ –початок ХХ ст.)Сторінка22/24
Дата конвертації04.02.2018
Розмір5,79 Mb.
ТипВитяг
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Тема 16. Розвиток політичної думки в Росії (друга половина ХIХ –початок ХХ ст.)

План.


 1. Російське народництво як різновид утопічного соціалізму:

а) О. І. Герцен про особливості шляхів розвитку соціалізму в Росії

б) проблеми походження та сутності держави у вченні М. Г. Чернишевського

в) політична концепція П. Л. Лаврова

2. Г. В. Плеханов про політику, державу, революцію

3. Ленінізм – російський варіант марксизму.

а) вчення про історичний розвиток держави

б) ідея революційно-демократичної диктатури пролетаріату і селянства

в) питання про співвідношення понять диктатури і демократії

г) погляди на федерацію і майбутню долю держави
Ключові поняття: анархізм, анархо-комунізм, бакунізм, ленінізм, марксизм, народництво, революційно-демократична диктатура, сталінізм
Теми доповідей:

1. М. О. Бакунін про походження, сутність і форми держави. Критика феодальних і

капіталістичних держав і заперечення держави. Ідея Сполучених Штатів Європи і всесвітньої федерації.

2. Анархо-комунізм П. О. Кропоткіна. Цикли розвитку цивілізацій і держави. Біосоціологічна концепція суспільства і держави.


Завдання для самостійної роботи:

Складіть конспект:

 1. Ліберально-консервативні ідеї Б. М. Чичеріна.

 2. Консервативний політичний романтизм М. Я. Данилевського.

 3. Радикальний консерватизм К. М. Леонтьєва.

 4. Концепція вселенської теократії В. С. Соловйова.

 5. М. О. Бердяєв про витоки і смисл російського комунізму.

 6. Національно-політичні ідеї І. О. Ільїна.


Джерела та література:

 1. Енциклопедія політичної думки. – К. : Дух і Літера, 2000. – 472 с.

 2. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 766 с.

 3. История политических и правовых учений / под ред. О. Э. Лейста. – М., 2006.

 4. История политических и правовых учений / под ред. В. С. Нерсесянца. – М., 2006.

 5. Слющинський Б. В. Історія суспільно-політичної думки: курс лекцій: навч. посіб. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 451 с.

 6. Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень: навч. посіб. – К., 2001.

 7. Политическая наука: электронная хрестоматия (мультимедийное учебное пособие) / авт. и сост. : Санжаревский И. И., д.полит.н., проф. ; Изд. 4-е, испр. и доп. – Тамбов, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://read.virmk.ru/ (22.01.2014; 14:10). – Название с экрана.

 8. История политических и правовых учений: хрестоматия / под общ. ред. Г. Г. Демиденко. Харьков : Факт, 1999.

 9. История политических и правовых учений: хрестоматия / под ред. О. 3. Лейста. – М., 2000.

 10. Шевчук О. В. Хрестоматія з історії всесвітньої політичної думки. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – 220 с.

 11. Антология мировой политической мысли: в 5 тт. / Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. полит. науки; руководитель проекта Г. Ю. Семигин и др.; ред.-науч. совет: пред. совета Г. Ю. Семигин и др. – М. : Мысль, 1997. – Том 4. Политическая мысль в России. Вторая половина ΧΙΧ–ΧΧ в. – 817 с.


Тема 17. Політичні вчення у країнах Європи і США у ХХ ст.

План.


 1. Політичні теорії держави (Збігнев Бжезинський, Раймон Арон, Джон Гелбрейт, Питирим Сорокін та ін.)

 2. Теорія еліт Вільфредо Парето і Гаетано Моски

 3. Політико-правова ідеологія фашизму та неофашизму:

а) теорія історичного процесу як боротьби націй і рас за існування і самозбереження

б) «національний соціалізм» і державний контроль за працею і капіталом

в) ідея «правової держави» націонал-соціалістів

г) тоталітарна модель політичної системи 1. Політичні ідеї лівого революціонаризму


Ключові поняття: бюрократія, «залізний закон олігархії», кейнсіанство, конвергенція, «корпоративна держава», націонал-соціалізм, неофашизм, «нові ліві» олігархія, соціал-демократія, соціальна і правова держава, тоталітаризм, «плюралістична демократія», політична еліта, політичний клас, «революція менеджерів», фашизм, Франкфуртська школа, футурологія
Теми доповідей:

 1. Теорія «плюралістичної демократії» (Ральф Дарендорф, Моріс Дюверже, Гарольд Ласкі)

 2. Франкфуртська школа

 3. Політичні ідеї «нових лівих» 1960–1970 рр. (Герберт Маркузе, Жан-Поль Сартр, Чарльз Райт Міллс та ін.).


Завдання для самостійної роботи:

Складіть конспект:

 1. Технократичні концепції. «Революція менеджерів» Дж. Бернхема. Концепція влади і бюрократії (Макс Вебер, Мойсей Острогорський, Роберт Міхельс, Артур Бентлі та ін.)

 2. Політичні ідеї соціал-демократичного руху (Гарольд Ласкі, Джон Стречі, Карл Реннер, Бруно Піттерман та ін.)


Джерела та література:

 1. Енциклопедія політичної думки. – К. : Дух і Літера, 2000. – 472 с.

 2. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 766 с.

 3. Енциклопедія політичної думки. – К. : Дух і Літера, 2000. – 472 с.

 4. История политических и правовых учений / под ред. О. Э. Лейста. – М., 2006.

 5. История политических и правовых учений / под ред. В. С. Нерсесянца. – М., 2006.

 6. Слющинський Б. В. Історія суспільно-політичної думки: курс лекцій: навч. посіб. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 451 с.

 7. Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень: навч. посіб. – К., 2001.

 8. Политическая наука: электронная хрестоматия (мультимедийное учебное пособие) / авт. и сост. : Санжаревский И. И., д.полит.н., проф. ; Изд. 4-е, испр. и доп. – Тамбов, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://read.virmk.ru/ (22.01.2014; 14:10). – Название с экрана.

 9. История политических и правовых учений: хрестоматия / под общ. ред. Г. Г. Демиденко. Харьков : Факт, 1999.

 10. История политических и правовых учений: хрестоматия / под ред. О. 3. Лейста. – М., 2000.

 11. Шевчук О. В. Хрестоматія з історії всесвітньої політичної думки. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – 220 с.

 12. Антология мировой политической мысли: в 5 тт. / Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. полит. науки; руководитель проекта Г. Ю. Семигин и др.; ред.-науч. совет: пред. совета Г. Ю. Семигин и др. – М. : Мысль, 1997. – Т. 2: Зарубежная политическая мысль XX в. – 830 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://www.novsu.ru/npe/files/um/1412/bg/shell/arh/antolog/2.htm

 13. Антология мировой политической мысли: в 5 тт. / Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. полит. науки; руководитель проекта Г. Ю. Семигин и др.; ред.-науч. совет: пред. совета Г. Ю. Семигин и др. – М. : Мысль, 1997. – Т. 5: Политические документы. – 766 с.


Тема 18. Політичні ідеї представників популізму

(самостійна робота)План.

 1. Загальна характеристика феномену популізму

 2. Фермерський популізм в США (Г. Джордж, І. Доннеллі, М. Е. Ліз, Т. Е. Уотсон, Дж. Б. Уівер)

 3. Принципи нації, народовладдя і народного благоденства Сунь Ятсена (Китай)

 4. Політичне вчення Махатми Ганді (Індія)

 5. Ідеї панарабізму і «арабського соціалізму» в теорії Муаммара Каддафі (Лівія)

 6. «Африканський соціалізм» Леопольда Седара Сенгора (Сенегал)

 7. Ідеї антиколоніалізму і «африканського соціалізму» Кваме Нкруме (Республіка Гана)

 8. Засади популізму в сучасних європейських країнах. Східноєвропейські популісти (О. Лукашенко, В. Жириновський)


Ключові поняття: апризм, африканський націоналізм, «африканський соціалізм», афроцентризм, боліваріанізм («боліваріанський соціалізм»), гандізм, жетулізм, каудильїзм, «Конституція п’яти влад», коншіенсізм, націонал-популізм, негритюд, «нові праві», панарабізм, панісламізм, перонізм, популізм, путінізм, «русскій мір», соціал-популізм, трабальїзм, центристський (новітній) популізм
Теми доповідей:

 • Гамаль Абдель Насер про «демократичне, соціалістичне, кооперативне суспільство» (Єгипет)

 • Політичні погляди Ая де ла Торре (Перу)

 • Політичні погляди Жетуліо Долореса Варгаса (Бразилія)

 • Політична доктрина Хуана Домінго Перона (Аргентина)

 • Популізм Ласаро Карденаса (Мексика)

 • Політичні ідеї Уго Чавеса (Венесуела)


Джерела та література:

 1. Абушенко В. Л. Айя де ла Торре [Електронний ресурс] // Социология: энциклопедия / сост. А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, Г. М. Евелькин, Г. Н. Соколова, О. В. Терещенко.  – Минск : Интерпрессервис; Книжный Дом, 2003. – 1312 с. – Режим доступу: http://voluntary.ru/dictionary/568/word/aija-de-la-tore. ‒ Назва з екрана.

 2. Антология мировой политической мысли: в 5 тт. / Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. полит. науки; руководитель проекта Г. Ю. Семигин и др.; ред.-науч. совет: пред. совета Г. Ю. Семигин и др. – М. : Мысль, 1997. – Т. 2: Зарубежная политическая мысль XX в. – 830 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://www.novsu.ru/npe/files/um/1412/bg/shell/arh/antolog/2.htm

 3. Бєловолов Ю. Г. Нові ліві в Латинській Америці / Ю. Г. Бєловолов, М. А. Харенко // Наука. Релігія. Суспільство. – 2008. – № 2. – С. 3-9.

 4. Бредіхин А. В. Внутрішня політика Х. Д. Перона (1946-1955 рр.) / А. В. Бредіхин // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»: науково-методичний журнал. – 2007. – Т. 74. Вип. 61: Історичні науки. – С. 69–75. 

 5. Бредіхин А. В. Роль перонізму у громадсько-політичному житті Аргентини: теоретико-методологічний аспект / А. В. Бредіхин // Наука. Релігія. Суспільство. – 2008. – № 1. – С. 110-115.

 6. Бредіхин А. Доктрина Х. Д. Перона та її вплив на розвиток Аргентини / А. Бредіхин // Схід. – 2012. – № 3 (117). – С. 85-88.

 7. Вайнштейн Г. И. Популизм в современной Европе: новые тенденции / Г. И. Вайнштейн // Мировая экономика и международные отношения. – 2013. – № 12. – С. 24-33.

 8. Ворожейкина Т. Авторитарные режимы XX века и современная Россия: сходства и отличия / Т. Ворожейкина // Вест. обществ. мнения. – 2009. – № 4 (102). – С. 50-68.

 9. Год Н. В. Двопартійна система США та популістський рух наприкінці XIX – на початку XX століття : проблема політичної трансформації / Н. В. Год // Історична пам’ять. – 2012. – № 27. – С. 117-126.

 10. Гончарова Т. В. Историософия Айя де ла Торре. Размышления о судьбах Америки / Т. В. Гончарова // Латинская Америка. – 2005. – № 2 – С. 59-68.

 11. Гудков Л. Природа «путинизма» / Л. Гудков // Вест. обществ. мнения. – 2009. – № 3 (101). – С. 6-21.

 12. Дабагян Э. С. Уго Чавес: штрихи к политическому портрету (1954-­2013) / Э. С. Дабагян // Новая и новейшая история. ­ – 2013. – ­ № 6. ­ – С. – 134­-157.

 13. Джордж Генри. Генри Джордж (1839-1897) // Галерея экономистов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gallery.economicus.ru/cgi-bin/rame_rightn_newlife.pl?type=in&links=./in/george/biogr/george_g1.txt&img=brief.gif&name=george (20.10.2015; 18.20). – Назва з екрана.

 14. Енциклопедія політичної думки. – К. : Дух і Літера, 2000. – 472 с.

 15. История политических и правовых учений / под ред. В. С. Нерсесянца. – М., 2006.

 16. Кіянка І. Популізм у політиці: історико-політичний аналіз / І. Кіянка // Економічна  теорія  та публічна  політика : цикл  конференцій  «Людвіґ фон  Мізес  і  сучасні  суспільства»  :  зб.  наук.  пр.  /  за  наук.  ред. М. З. Буника,  І. Б. Кіянки.  –  Л.  :  ЛРІДУ  НАДУ,  2014.  – С. 187-194.

 17. Кіянка І. Б. Латиноамериканський популізм: випадок аргентинського «перонізму» / І. Б. Кіянка // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – 2014. – Вип. 8. – С. 208-211.

 18. Ковальова О. І. Латинська Америка після Чавеса: прогнози і перспективи. 08.04.2013 р. // Інститут політичного аналізу і міжнародних досліджень; відділ трансатлантичних досліджень; Україна, Київ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ipais.org.ua/?menu=info&id=12&idnew=37 (24.10.2015; 13:30). – Назва з екрана.

 19. Лаклау Э. О популизме / Э. Лаклау ; пер. с англ. И. А. Матвеева // Вест. Моск. ун-та. ­ – Сер. 12 : Политические науки. – 2009. ­– № 3. – С. 54­-68. ­

 20. Либерально-демократическая партия России 1989-2015. Жириновский Владимир Вольфович : биография [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ldpr.ru/leader/biography/ (20.10.2015; 17.34).

 21. Литвин В. Популістські партії у структурі модерних партійних систем країн Центральної Європи : порівняльний аналіз / В. Литвин // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації. – 2012. – № 2. – С. 69-77.

 22. Лозовицький О. Популізм політичний // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І. Я. Вдовичин, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Л. : Новий світ-2000, 2015. – 490 с. – С. 301.

 23. Национализм и популизм в Восточной Европе: сб. науч. трудов / редкол.: Ю. И. Игрицкий (отв. ред.) и др. – М. : ИНИОН РАН, 2007. – 176 с.

 24. Омельченко Ю. О. Ая де ла Торре Віктор Рауль // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Л. : Новий Світ-2000, 2014. – 765 с. ‒ С. 44-45.

 25. Павлишин О. В. Чавес Фріас Уго Рафаель // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Л. : Новий Світ-2000, 2014. – 765 с. ‒ С. 698-699.

 26. Политическая наука: электронная хрестоматия (мультимедийное учебное пособие) / авт. и сост. : Санжаревский И. И., д.полит.н., проф. ; Изд. 4-е, испр. и доп. – Тамбов, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://read.virmk.ru/ (22.01.2014; 14:10). – Название с экрана.

 27. Радь Т. Методологічні засади дослідження популізму як соціально-політичного явища / Тарас Радь // Методологія політичної науки: матеріали Всеукр. наук. конф. Перші методологічні читання / укл. Денисенко В. М., Угрин Л. Я. – Л. : ЛНУ 2010. – C. 25-29.

 28. Ржевська Н. Путінізм // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І. Я. Вдовичин, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Л. : Новий світ-2000, 2015. – 490 с. – С. 326-327.

 29. Романюк А. С. Історія західних політичних вчень: політичні доктрини ХХ – початку ХХІ ст. / А. С. Романюк. – К. : Знання, 2011. – С. 156-173, 192-205.

 30. Согрин В. В. Политическая история США. XVII-XX вв. / В. В. Согрин. – М. : Весь Мир, 2001. – С. 160-217.

 31. Тышкевич И. Как Лукашенко превращается в «друга» США. 05.10.15, 14:37 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hvylya.net/analytics/geopolitics/kak-lukashenko-prevrashhaetsya-v-druga-ssha.html (20.10.2015; 17.47). – Назва з екрана.

 32. Угрин Л. «Русскій мір» // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І. Я. Вдовичин, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Л. : Новий світ-2000, 2015. – 490 с. – С. 345.

 33. Умланд А. Третя світова війна Владіміра Жиріновського: наліпка НАТО і наклеп у німецьких політичних дебатах / Андреас Умланд // Критичні рішення. – Січень, 2015 [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://m.krytyka.com/ua/articles/tretya-svitova-viyna-vladimira-zhyrinovskoho-nalipka-nato-i-naklep-u-nimetskykh. – Назва з екрана.

 34. Шуленкова И. Современные популистские режимы: сравнительный анализ Беларуси и Венесуэлы / И. Шуленкова // Палітычная сфера. – 2009. – № 13 : Эліты і нефармальная політыка. – С. 45-62.9.  Контрольні завдання до семінарських занять
Тема 1. Історія зарубіжних політичних вчень як складова науки про політику

(самостійна робота). 1. У чому полягають особливості зародження політичної думки?

 2. Визначте основні етапи розвитку політичних вчень.

 3. Які методи використовуються при дослідженні політичної думки?

 4. Розкрийте причини виникнення політичних теорій.

 5. Що означають терміни «політичне вчення», «політична теорія», «політична концепція», «політичні погляди», «політична доктрина»?


Тема 2. Політичні вчення у країнах Стародавнього Сходу

 1. Які спільні та відмінні риси політичної думки Стародавнього Єгипту та Вавілону?

 2. Які елементи складають «семичленне царство»?

 3. Який політичний ідеал брахманізму?

 4. Чому трактат «Артхашастра» називають «енциклопедією політичного мистецтва»?

 5. Чому “Типитака” вважається кодексом буддистського канону?

 6. Які політичні ідеї притаманні буддизму?

 7. У чому полягає сутність спору прихильників Конфуція і легістів?

 8. Чим відрізняються політичні ідеї моїзму і даосизму?


Тема 3. Політичні вчення у Стародавній Греції

 1. У яких роботах знайшли відображення політико-правові погляди Платона і Аристотеля?

 2. Які критерії класифікації форм правління застосовували Платон і Аристотель?

 3. У чому суть вчення Платона про закони?

 4. Чи можна, на думку Аристотеля, виявити закономірності зміни форм правління?

 5. Як Аристотель розумів закон?

 6. Як співвідносяться свобода і держава у вченні Епікура?

 7. У чому полягає суть політичної ідеології стоїцизму (Зенон, Хризіпп)?

 8. Яке логічне підгрунтя політичного вчення Полібія? Назвіть класифікацію форм держави за Полібієм?

 9. Кому з мислителів належить ідея циклічного розвитку світу?


Тема 4. Політичні вчення у Стародавньому Римі

 1. У чому полягає політичний ідеал М. Т. Цицерона та римських стоїків?

 2. Чим пояснити зміну політичних ідей християнства?

 3. Яке значення мала теократична теорія Аврелія Августина (Блаженного)?

 4. Що розуміли римські юристи під правом?

 5. У яку епоху писав Августин Аврелій ?

 6. У яких роботах знайшли своє вираження політичні погляди Августина ?

 7. Чи можна досягти, на думку Августина, справжньої справедливості в державі?

 8. Що, на думку Августина, відрізняє державу від зграї розбійників?

 9. Як Августин обгрунтовував рабство?

 10. Яка держава, на думку Августина, називалася справедливою?


Тема 5. Політичні вчення в Західній Європі в період Середньовіччя

 1. У яких роботах Фоми Аквінського знайшли своє вираження його політико-правові погляди?

 2. Якого визначення закону дотримувався Форма Аквінський?

 3. Яке значення, на думку Марсилия Падуанського, мають закони у державі?

 4. Яке співвідношення, на думку Марсилия Падуанського, влади духовної і світської, законодавчої і виконавчої?

 5. Яким чином характеризує державу і владу Фома Аквінський?

 6. Якій владі – духовній або світській – віддавав перевагу Фома Аквінський? Чому?


Тема 6. Суспільно-політична думка Арабського Сходу

 1. У чому полягають причини та умови формування політико-правової думки ісламу (XII–XVII ст.)?

 2. Назвіть етапи розвитку держави за Ібн-Халдуном.

 3. Назвіть причини виникнення держави за Ібн-Халдуном.

 4. Які типи держав визначив Ібн-Халдун?

 5. У чому полягає ісламське тлумачення влади в період Середньовіччя?

 6. Які завдання перед державою ставив Ібн-Халдун?

 7. У чому полягала еволюція державного устрою за Ібн-Халдуном?

 8. У чому «Брати чистоти» вбачали завдання політичної думки?

 9. Які характерні риси «доброчесного міста» за аль-Фарабі?

 10. Назвіть характерні риси політичної філософії Ібн Рушда?


Тема 7. 1. Політичні вчення в Московській державі

(самостійна робота) 1. Назвіть основні напрямки політико-правової думки періоду феодальної роздробленості князівств XI–XIV ст.

 2. У яких пам'ятках політико-правової думки знайшли вираження ідеї давньоруських мислителів XI–XIV ст.?


Тема 7.2. Основні напрямки політичної думки Росії

в умовах централізованої держави та зміцнення абсолютизму

(самостійна робота) 1. Які політико-правові ідеї об'єднують концепції Ф. Прокоповича, І. Т. Посошкова і В. М. Татищева?

 2. У чому полягає сутність політичних концепцій А. Л. Ордін-Нащокіна та Симеона Полоцького?

 3. У яких роботах знайшли відображення політико-правові ідеї А. Л. Ордін-Нащокіна? Стисло схарактеризуйте ці ідеї.

 4. У яких роботах знайшли відображення політико-правові ідеї Ф. Прокоповича? Стисло схарактеризуйте ці ідеї.

 5. У яких роботах знайшли відображення політико-правові ідеї В. М. Татищева? Стисло схарактеризуйте ці ідеї.


Тема 8. Політичні вчення в Західній Європі доби Відродження та Реформації

 1. Які політичні ідеї висловлювали Мартін Лютер, Томас Мюнцер, Жан Кальвін?

 2. У яких роботах Т. Мора і Т. Кампанелли знайшли відображення їхні основні політико-правові ідеї?

 3. Як Т. Мор характеризує сучасні йому держави?

 4. Якою Т. Мор представляє ідеальну державу?

 5. Назвіть основні принципи побудови ідеального суспільства і держави за Т. Мором.

 6. Назвіть основні принципи побудови ідеального суспільства і держави за Т. Кампанеллою.

 7. У яких основних роботах Макіавеллі знайшли відображення його політико-правові ідеї?

 8. У чому Макіавеллі бачив джерело розвитку держави? Назвіть критерій класифікації форм правління держави? У чому полягає сутність концепції «макіавеллізму»?

 9. Яке значення мали праці Макіавеллі для розвитку політико-правової думки?

 10. У яких роботах знайшли відображення політико-правові ідеї Ж. Бодена?

 11. Яке визначення держави дав Ж. Боден?

 12. Скільки ознак держави сформулював Ж. Боден?

 13. Що, на думку Ж. Бодена, входить до компетенції суверенної влади?

 14. Яку характеристику дав Ж. Боден формам правління?

 15. У чому сутність концепції універсального права Ж. Бодена?


Тема 9. Політичні вчення в Голандії та Англії за часів ранніх буржуазних революцій.

 1. У яких роботах виражені основні політико-правові ідеї Г. Гроція?

 2. У яких роботах виражені основні політико-правові ідеї Т. Гоббса?

 3. У яких роботах виражені основні політико-правові ідеї Дж. Локка?

 4. Чи називав Г. Гроцій свій політичний ідеал?

 5. Як Г. Гроцій розумів право і його види?

 6. Чи можна визнати Г. Гроція основоположником міжнародного права?

 7. Дайте визначення природного стану за Т. Гоббсом?

 8. Як Гоббс визначає причини створення держави?

 9. Чому Гоббс заперечував право людини на опір державі?

 10. У чому причина критики Гоббсом концепції поділу влади в державі?

 11. Який образ держави створив Гоббс?

 12. За що Гоббс критикував різні форми держави?

 13. Як Дж. Локк характеризував природний стан?

 14. У чому сутність політичного ідеалу Дж. Локка?

 15. Чи можна визнати Дж. Локка прихильником теорії договірного походження держави?

 16. У чому суть концепції поділу влади Дж. Локка?

 17. Розкрийте поняття свободи в розумінні Дж.Локка ?

 18. У яких роботах виражені основні політико-правові ідеї Спінози?

 19. Що являє собою концепція природного права, запропонована Спінозою?

 20. Чи був Спіноза прихильником договірної теорії держави?

 21. У чому полягає концепція меж державної влади за Спінозою?

 22. Якої класифікації форм правління дотримувався Спіноза ?

 23. Який політичний ідеал Спінози?

 24. У чому полягає зміст ідей Гуго де Гроота Гроція (Голландія) про походження держави, суверенітет державної влади та її носіїв, а також про міжнародні відносини?Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)
2018 -> Євгенія Волощук, Олена Слободянюк
2018 -> Ознайомлення з життям І творчістю Лесі Українки. Вірші Як дитиною бувало
2018 -> Вераксіч Надія Михайлівна 5-б клас Мова
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
2018 -> Програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
2018 -> Вчитель Мурашко Юлія Олександрівна
2018 -> Культурно-просвітницьких заходів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Схожі:

Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconН. І. Василькова «28» серпня 2017 р
...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconН. І. Василькова «31» серпня 2016 р
...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconІндивідуальні завдання з дисципліни «історія політичних І правових вчень» для заочної форми навчання (1 курс заочного відділення, курс на базі окр «Молодший спеціаліст», курс на базі вищої освіти) спеціальності «Правознавство»
Відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності «Правознавство» студенти заочної форми навчання виконують індивідуальну...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconШульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. К.: Юрінком Інтер, 1999. Історія політичних І правових вчень
Розділ І. Виникнення та розвиток поглядів на державу І право у країнах стародавнього світу
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconІсторія економічних вчень як навчальна дисципліна. Навчально-методичний комплекс з елективного курсу «Історія економічних вчень»

Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconМетодичні рекомендації для самостійної підготовки до занять студентів спеціальності
Модуль історія правових І політичних вчень, як наука І навчальна дисципліна. Політико-правові вчення сходу, античності, середньовіччя...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconПолітична реклама як невід’ємна складова виборчого процесу
Рівень та характер політичних знань, оцінок та дій громадян, на яких здійснює вплив політична реклама, визначає стан політичної культури...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconПрограма навчальної дисципліни воєнно-політична історія україни
Метою викладання навчальної дисципліни “Військово-політична історія України” є засвоєння студентами знань з основних питань військово-політичної...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconЗарубіжна історіографія
Зарубіжна історіографія” для студентів ІV року навчання напряму «Історія», освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 020302


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка