Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)


ТЕМА 9 ПОЛІТИЧНІ ВЧЕННЯ В ГОЛЛАНДІЇ ТА АНГЛІЇ ЗА ЧАСІВ РАННІХ БУРЖУАЗНИХ РЕВОЛЮЦІЙСторінка7/24
Дата конвертації04.02.2018
Розмір5,79 Mb.
ТипВитяг
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24
ТЕМА 9
ПОЛІТИЧНІ ВЧЕННЯ В ГОЛЛАНДІЇ ТА АНГЛІЇ ЗА ЧАСІВ РАННІХ БУРЖУАЗНИХ РЕВОЛЮЦІЙ

План.


 1. Виникнення теорії природного права. Вчення Г. Гроція про право і державу.

 2. Основні напрямки політичної думки в період Англійської буржуазної революції 1642-1649 рр.

 3. Теоретичне обгрунтування демократії. Б. Спіноза.

 4. Вчення Дж. Локка про право і державу.У XVII в. у Західній Європі почалося революційне повалення станово-феодального ладу. Від початку революції в Англії обчислюється Новий час – період історії, який змінив середньовіччя.

Ідеологічним прапором антифеодальних рухів у Голландії, Англії і в інших країнах було протестантство. На основі кальвінізму сформувався особливий тип особистості – носій нової протестантської етики, що передбачала особистий аскетизм, працьовитість і ділову чесність.

Кальвіністів об'єднанувала релігія, спільність інтересів і ділові зв'язки. Вони прагнули звільнитися від гніту і зазіхань на їхнє життя і свободу католицької церкви і дворянсько-монархічних держав.

Першою країною, що успішно здійснила революцію, була Голландія (Нідерланди, Республіка Сполучених провінцій), що витримала багаторічну (1565-1609 рр.) Визвольну війну проти феодальної Іспанії, яка намагалася викорінити в Нідерландах кальвінізм.

Друга буржуазна революція відбулася в Англії ("Великий заколот" 1642-1649 рр. та "Славна революція" 1688-1689 рр.).

Ідеологічна основа революцій – кальвінізм Концептуальна основа –теорії природного права і суспільного договору, засновані на раціоналізмі.

Раціоналізм, тобто оцінка суспільних відносин з позицій "здорового глузду", застосування до них правил логіки (якщо всі люди рівні за природою, в чому сенс і виправдання станових привілеїв?) – знаряддя критики феодальних відносин.

Новий світогляд – теорія природного права, що стала складатися в XVII в. і відразу ж отримала широке поширення.Основні положення:

 • визнання всіх людей рівними (від природи) і наділеними (природою же) природними пристрастями, прагненнями, розумом.

 • закони природи визначають приписи природного права, якому має відповідати позитивне (волеустановлене) право.

Антифеодальний характер теорії природного права – всі люди визнавалися рівними, і ця природна рівність людей була зведена в обов'язковий принцип позитивного, тобто чинного, права.
1. Виникнення теорії природного права. Вчення Г.Гроція про право і державу

Першим великим теоретиком школи природного права був нідерландський учений Гуго де Гроот Гроцій (1583-1645 рр.). У результаті успішної боротьби Нідерланди добилися незалежності і створення республіки. Між групами городян і дворянства Нідерландів йшла боротьба за владу, нерідко у формі зіткнень кальвіністських сект.

Взявши участь у цій боротьбі, Гроцій був засуджений прихильниками ворожого угруповання і змушений емігрувати до Франції. Там він написав знаменитий трактат "Про право війни і миру. Три книги, в яких пояснюються природне право і право народів, а також принципи публічного права" (1625 р.). Мета трактату – вирішення актуальних проблем міжнародного права. Вихідний пункт вчення Гроція – природа людини, соціальні якості людей. Гроцій розрізняє право природне і право, установлене волею (волеустановлене).

Джерело природного права – людський розум, в якому закладено прагнення до спокійного спілкування людини з іншими людьми. На цій основі Гроцій визначає приписи природного права (вимоги розуму):


 • утримання від чужого майна, повернення отриманої чужої речі і відшкодування здобутої з неї вигоди;

 • обов'язок дотримання обіцянок;

 • відшкодування шкоди, заподіяної з нашої вини;

 • відплата людям заслуженого покарання.

Волеустановлене право (ділиться на людське і божественне) має відповідати приписам природного права. Протиставлення Гроцієм вимог природного права нормам права волеустановленого, тобто існуючим в більшості країн феодальним правовим інститутам, стало знаряддям критики феодального права і феодального ладу в цілому.

Сам Гроцій ще не робив з теорії природного права радикальних висновків, але теоретичні основи для таких висновків, зроблених згодом ідеологами революційної буржуазії, закладені були Гроцієм. У працях Гроція нерідкі посилання на бога і св. писання, а проте Бог у його доктрині відверто підпорядкований законам природи. Тому природному праву має відповідати не тільки людське, але і божественне волеустановлене право (тобто приписи релігії).

Згідно Гроцію, колись існував "природний стан", коли не було ні держави, ні приватної власності. Розвиток людства, втрата ним початкової простоти, прагнення людей до спілкування, їх здатність керуватися розумом спонукали їх укласти договір про створення держави.

Ідея договірного виникнення держави висловлювалася в історії політико-правової думки задовго до Гроція. Але тільки у Гроція договір про створення держави розглядається як основа самої держави, тривалих відносин влади і підпорядкування. Починаючи з Гроція майже всі теорії XVII-XVIII ст., що пояснюють сутність, причини, способи створення держави, виходили з цієї посилки.

Державу Гроцій визначав як "досконалий союз вільних людей, укладений заради дотримання права і загальної користі". Ознака держави – верховна влада. Атрибути влади – видання законів (в сфері як релігійній, так і світській), правосуддя, призначення посадових осіб та керівництво їх діяльністю, збір податків, питання війни і миру, укладання міжнародних договорів. (як і Боден).

Дослідження питання про носія верховної влади і форми правління. Висновки Гроція досить помірні. Кожна існуюча форма правління має своїм джерелом суспільний договір, вважав він, тому носієм суверенітету є особа, або група осіб, або збори або поєднання осіб та зборів, що володіють атрибутами верховної влади.

Носії верховної влади представляють державу не тільки в міжнародних зв'язках, а й у відносинах з власним народом. При створенні держави народ міг обрати будь-яку форму правління, але, обравши її, народ повинен коритися правителям і не може без їх згоди змінити форму правління, бо договори, згідно природному праву, повинні виконуватися.

Тому Гроцій вважав правомірною будь-яку існуючу форму правління і заперечував право підданих чинити опір хоча б і несправедливим приписам влади.

Однак є корективи. По-перше, народ може змінити образ правління, якщо це право (явно або неявно) залишено за ним суспільним договором або якщо договір розірвано правителями держави.

По-друге, при особливих обставинах право народу перебудувати державу випливає із суті суспільного договору.


 • піддані вправі вважати суспільний договір розірваним у разі "крайньої необхідності", "великої і явної небезпеки", що загрожує підданим з боку правителів держави.

 • є правомірним опір монарху, якщо "заради благополуччя одного народу він задумає загибель іншого, щоб влаштувати там колонії".

Прогресивні міжнародно-правові погляди Гроція:

 • природне право зберігає свою дію і під час війн.

 • засуджував агресивні, загарбницькі війни, вважав, що їх призвідники повинні нести відповідальність.

 • якщо ж війна почалася, то вона повинна вестися заради укладення миру і підкорятися принципам природного права.

 • одним із принципів міжнародного права вважав непорушність договорів між державами.

Книга Гроція вже в 1627 р. за розпорядженням папи була внесена в Індекс заборонених книг, тим не менш за 30 наступних років вийшло понад 40 її різних видань.

Висновок. Розроблена Гроцием теорія природного права та ідея суспільного договору відразу ж набули інтернаціонального характеру; після Гроція найбільшим їх теоретиком був англієць Т. Гоббс, який робив, однак, з концепції суспільного договору висновки на захист абсолютизму і уподібнював підданих рабам держави. З цими висновками різко полемізував нідерландський філософ Спіноза.


2. Основні напрямки політичної думки в період Англійської буржуазної революції 1642-1649 рр.

 • Релігійні аргументи. Ідеологія – кальвінізм в його різних формах. Однією з вимог революції була "чистка" англіканської церкви від залишків католицизму, тому противники короля називалися пуританами (від англійського pure або від латинського purus - чистий).

 • положення теорії природного права, посилалися на природжені права англійців;

 • ідея договірного походження державної влади.

Відмінності інтересів, різні уявлення про цілі і завдання спільної боротьби проти станово-феодального ладу, держави і права серед учасників революції.

Цим обумовлені відмінності основних напрямків політико-правової ідеології, що виявилися переважно в програмних вимогах і наклали відбиток на способи їх обгрунтування.1. Прихильники короля.

Теорія природного права в цілому відкидалася (посилалися на святе письмо ("немає влади, окрім як від бога").

Серед захисників абсолютизму в період революції дуже складну позицію займав англійський філософ-матеріаліст Томас Гоббс (1588-1679 рр.).. Він написав ряд творів («Філософські засади вчення про громадянина», 1642 р.); основний з них – "Левіафан, або матерія, форма і влада держави церковної та громадянської" (1651).

Гоббс будував своє вчення на вивченні природи і пристрастей людини. Песиміст. Аргументи.


 • людям властиві: суперництво (прагнення до наживи),недовіра (прагнення до безпеки), любов до слави (честолюбство);

 • ці пристрасті роблять людей ворогами: "людина людині - вовк";

 • тому в природному стані, де немає влади, що тримає людей у ​​страху, вони перебувають у "стані війни всіх проти всіх;

 • згубність "стану війни всіх проти всіх" примушує людей шукати шлях до припинення природного стану;

 • цей шлях вказують природні закони, приписи розуму (за Гоббсом, природне право – свобода робити все для самозбереження; природний закон – заборона робити те, що згубно для життя);

 • природні закони свідчать, що слід шукати миру;

 • в цих цілях всім потрібно взаємно відмовитися від права на все; "люди повинні виконувати укладені ними угоди".

 • відмовляючись від природних прав (тобто свободи робити все для самозбереження), люди переносять їх на державу.

Сутність держави за Гоббсом – "єдина особа, відповідальною за дії якої зробило себе шляхом взаємного договору між собою безліч людей, з тим щоб ця особа могла використовувати силу і засоби всіх їх так, як вона вважає це необхідним для їх миру і загального захисту".

Держава – це великий Левіафан (біблійне чудовисько), штучна людина або земний бог. Влада суверена абсолютна: право видання законів, контроль за їх дотриманням, встановлення податків, призначення чиновників і суддів; правитель держави визначає, яка релігія чи секта істинна, а яка ні.

Гоббс, (подібно Бодену), визнає тільки три форми держави. Віддає перевагу необмеженій монархії. Гоббс засуджував смути, заколоти, спроби парламенту обмежити владу короля. Однак концепція Гоббса не користувалася популярністю у прихильників короля. Чому?

 • методологічно вчення Гоббса рішуче протистояло теологічній ідеології абсолютизму;

 • консервативна політична програма в концепції Гоббса поєднувалася з обгрунтуванням і захистом прогресивних для того часу принципів приватного права.

Що саме? Міркування Гоббса про абсолютність державної влади, мали відношення більш за все до області публічного, політичного права. Забезпечення миру і безпеки вимагає, за Гоббсом, покладання на підданих в області політичних відносин одних лише обов'язків, надання суверену – тільки прав.

Проте ж в області приватних правових відносин підданим повинні надаватися широка правова ініціатива, система прав, свобод та їх гарантій. Відсутність у підданих будь-яких прав по відношенню до суверена тлумачиться Гоббсом як правова рівність осіб в їх взаємних відносинах.

Гоббс не прихильник феодально-станового поділу суспільства на привілейованих і непривілейованих. У відносинах між підданими суверен повинен забезпечити рівну для всіх справедливість ("не можна віднімати ні в кого того, що йому належить"), непорушність договорів, неупереджений захист для кожного в суді, визначити рівні податки.

Одне із завдань державної влади – забезпечення приватної власності, що є умовою суспільного життя , "необхідним засобом до миру". Власність не гарантована від зазіхань на неї з боку суверена, але це стосується найбільше до встановлення податків, які мають стягуватися з підданих без будь-яких винятків і привілеїв.

Необмеженість влади та прав правителя держави не означає в концепції Гоббса апології абсолютизму континентального зразка з його становою нерівністю, загальною опікою і тотальною регламентацією.

У працях Гоббса міститься розуміння свободи як права робити все те, що не заборонено законом: "Там, де суверен не приписав жодних правил, підданий вільний робити чи не робити згідно на свій власний розсуд".Мета законів в тому, щоб дати правильний напрямок діям підданих. Закони подібні загороди по краях дороги, тому зайвий закон шкідливий і не потрібний. Гоббс обгрунтовував рівний для всіх суд присяжних, гарантії права на захист, відповідність покарання злочину та ін.

Оцінка доктрини Гоббса в історії політичної думки залишається дискусійною: • Ліберальні демократи вважають помилкою заперечення політичних прав і свобод;

 • прихильники тоталітаризму, навпаки, бачать протиріччя в допущенні Гоббсом прав і свобод підданих в області приватного права.

Тим часом доктрина Гоббса суперечлива не більше ніж обгрунтований їм політико-правовий ідеалгромадянське суспільство, що охороняється авторитарною владою.

Уявлення про можливість і необхідність поєднання необмеженої влади суверена і громадянських прав підданих. У наступні століття не бракувало припущень, що основою громадянського суспільства (або його засновником) може і повинна бути авторитарна влада.

У концепції Гоббса немає виправдання тоталітаризму: "Громадяни користуються тим більшою свободою, чим більше справ закони залишають на їх розсуд .., - писав Гоббс. - Громадяни ціпеніють, якщо не роблять нічого без прямого припису закону ... Закони встановлені не для залякування, а для направлення людських дій, подібно до того як природа поставила берега не для затримання течії річки, а для того, щоб направляти її".

Особливість вчення Гоббса:


 • гарантією правопорядку та законності він вважав необмежену владу короля, з осудом поставився до громадянської війни, угледівши в ній відродження згубного стану "війни всіх проти всіх".

 • оскільки ж така війна, згідно його теорії, випливала з загальної ворожості індивідів, Гоббс і виступав на захист "королівського всемогутності".

 • щодо поглядів Гоббса на "природу людини" (люди злі) і заснованих на цьому висновків про необхідність держави, то аналогічні погляди і висновки були властиві М. Лютеру. Чи можна їх вважати «реакційними»?

 • за Гоббсом, мета державибезпека індивідівдосяжна не тільки при абсолютній монархії: «Там, де відома форма правління вже встановилася, - писав він, - не доводиться міркувати про те, яка з трьох форм правління є найкращою, а завжди слід віддавати перевагу, підтримувати і вважати найкращою існуючу». Не випадково еволюція поглядів Гоббса завершилася визнанням нової влади (протекторату Кромвеля).

Якщо держава розпалася, право поваленого монарха залишається, але обов'язки підданих знищуються; вони мають право шукати собі будь-якого захисника. Це положення Гоббс сформулював у вигляді одного з природних законів. Після реставрації Стюартів і смерті Гоббса його твори в Англії були заборонені.
2. Противники короля.

Провідною партією революції були індепенденти (independent - незалежний). Політико-правові погляди індепендентів виражені в памфлетах великого англійського поета Джона Мільтона (1608-1674 рр.). Держава створена за велінням бога суспільною угодою народу, який, в силу природженої свободи людей, має право управляти собою і створити той образ правління, який йому завгодно.

Для захисту загального блага народ призначив правителів, королів і сановників, над якими поставив закони. Якщо королі кажуть, що їхня влада від бога, то від бога ж і свобода народу, влада якого є первинною, заснована на природжених правах.

Король правлячий як тиран, - порушник договору і законів. Коли тирана судять замість того, щоб просто вбити, - це прояв лагідності і милосердя народу (виправдовував революцію і страту короля).В цілому індепенденти не були прихильниками широкої демократії; спочатку вони прагнули затвердити в Англії конституційну монархію, потім (після 1649 р.) республіку з цензовим виборчим правом. Компромісна позиція.

Левеллери (leveller - зрівнювач). Група ідеологів, що одержала цю назву, склалася наприкінці першої громадянської війни; її опорою були солдати армії, які вимагали продовження революції, демократизації держави, забезпечення прав і свобод народу. Виступали за республіку і демократичну конституцію Англії

Одним з ідейних лідерів левеллерів був Джон Лільберн (1613, 1614 або 1618-1657 рр.). Першорядне значення надавав проблемам демократизації державного ладу Англії. Держава створена взаємною угодою людей "для доброї користі і блага кожного".

Звідси виникає невідчужуване право народу організувати державу таким чином, щоб це благо було забезпечено. Влада повинна бути заснована на вільному виборі або згоді народу, ніхто не може панувати над людьми без їх вільної згоди. Виходячи з цього, вимагав ліквідації королівської влади, палати лордів, що протистояли народу.

В процесі розвитку революції своєрідне вирішення питання про співвідношення свободи і власності, власності, держави і права запропонували справжні левеллери, або дигери.

У памфлетах засуджувалися не тільки монархія, а й весь суспільний лад Англії, заснований на майновій нерівності та приватній власності на землю. Спочатку сподівалися на силу проповіді та прикладу. У 1649 р. вони створили комуну на пагорбі св. Георгія і стали спільно копати під городи общинні землі; тому їх прозвали "дигери" (digger - копач).

У той період дигери в принципі засуджували примус і, гостро критикуючи сучасну їм державу і право, вважали державу при ладі спільності взагалі непотрібною. Незабаром переконалися в наївності надій на "пробудження закону справедливості" в серцях їхніх супротивників.

Найбільш видним теоретиком руху був Джерард Уінстенлі (1609 -?).
Погляди. Першим сформулював поняття свободи, яке виявило головну відмінність соціалізму від буржуазної ідеології того часу: "Справжня республіканська свобода полягає у вільному користуванні землею. Справжня свобода там, де людина отримує їжу та засоби для підтримки життя".

У 1652 р. була опублікована книга Уінстенлі "Закон свободи", в якій висловлюється ціла програма заходів, що проводяться за допомогою революційної влади і законів, спрямованих на створення ладу спільності майна.Вперше в історії теоретичного соціалізму пише:

 • про необхідність перехідного періоду від ладу, заснованого на приватній власності, до строю спільності;

 • про революційну владу над багатіями в цей період (республіканське правління, яке, при активному сприянні революційної армії, передасть народу общинні землі, пустки, землі, конфісковані у церкви і короля, і таке ін.; на цих землях будуть створені комуністичні громади;

 • закони та виховання підготують умови для повного викорінення приватної власності, купівлі-продажу, грошей, найму робочої сили;

 • після встановлення "істинної республіканської свободи" набуде чинності нова конституція Англії.

 • вперше в історії викладає проект конституції держави (з 62 законів), заснованої на спільності майна. До тих, хто спробує відновити приватну власність, до вбивць застосовується смертна кара; до тих, хто зробить інші тяжкі злочини, до дармоїдів - ​​так зване рабство (тобто каторжні роботи) і тілесні покарання.

Ідеї ​​дигерів далеко випередили їх час; цим пояснюється і слабкість руху, і утопізм їх проектів.

Революційні події завершилися проголошенням Англії республікою і встановленням протекторату Кромвеля; після його смерті була відновлена ​​монархія Стюартів (1660 р.). Подальший розвиток політико-правової ідеології і завершення англійської революції пов'язане з переворотом 1688 р.


3. Теоретичне обгрунтування демократії. Б. Спіноза.

Видатним теоретиком природного права був голландський філософ-матеріаліст Бенедикт (Барух) Спіноза (1632-1677 рр.).

Життя і діяльність Спінози відбувалися в умовах різкого загострення нападок кальвіністського духовенства на республіканський уряд, спроб дворянства встановити монархію. Спіноза був сучасником революції в Англії. Гострі суперечності епохи знайшли вираження в його вченні.

Політико-правове вчення Спінози пов'язано з його філософією, особливо з ідеєю суворої закономірності, причинної зумовленості всіх явищ природи.Під природним правом Спіноза розумів необхідність, відповідно до якої існують і діють природа і кожна її частина. При цьому природне право ототожнювалося з "міццю" - здатністю будь-якої частини природи до самозбереження: "Право кожного простягається так далеко, як далеко простягається визначена йому міць".

Людина така ж частина природи, як і всяка інша; прагнення до самозбереження зумовлює всі її пристрасті, афекти, тобто стани тіла і їх усвідомлення. На пізнанні пристрастей (афектів) людей Спіноза прагнув побудувати своє вчення про право і державу.

Спіноза, слідом за Гроцієм і Гоббсом, вважав за необхідне "розглядати людські дії і потяги точно так само, якби питання йшло про лінії, поверхні й тіла". У його основному творі "Етика, доведена в геометричному порядку і поділена на п’ять частин" (закінчено до 1675 р. 1670?) філософські, етичні, правові та політичні поняття та категорії викладені у формі аксіом, лем (Лемма — доказанное утверждение, полезное не само по себе, а для доказательства других утверждений), теорем, доказів. "Я постійно намагався не висміювати людські вчинки, не засмучуватися ними і не клясти їх, а розуміти" – писав Спіноза,.

Погляди Спінози на державу склалися під сильним впливом Гоббса і в полеміці з ним: діаметральна протилежність програмних положень (Гоббс - прихильник абсолютної монархії, Спіноза - демократ) при спільності методологічних основ їх концепцій.

Це зумовило ряд розбіжностей у вирішенні проблем теорії.

Найбільш суттєва - ототожнення природного права з "міццю", спроба послідовно розвинути в концепції це своєрідне розуміння природного права: • раз природний стан - це "стан боротьби всіх проти всіх", він навряд чи коли-небудь існував взагалі (інакше як люди могли вціліти?);

 • він не міг існувати ще й з тієї причини, що люди пов'язані поділом праці.

Спіноза - прихильник ідеї суспільного договору, але ця ідея розуміється їм дуже своєрідно. Необхідність держави і законів обумовлена ​​природною причиною - суперечністю між пристрастями і розумом людей:

 • людина тільки тоді вільна і могутня, коли керується розумом, а проте більшість людей одержимі пасивними афектами, що спонукають до нерозумних вчинків. Саме цим викликана необхідність права і держави.

Закони, забезпечені заохоченням або покаранням, необхідні для того, щоб підпорядкувати розуму пристрасті, щоб "стримати натовп, точно коня уздою, наскільки це можливо".

Думки Спінози про право і закон грунтуються на властивому раціоналізму уявленні про свободу як підкоренні рівному для всіх розумному закону.

Як домогтися цього? Створення законів не може бути довірено монархам, сановникам і взагалі окремим особам, примхи яких у силу слабкості людської природи (переважання пасивних афектів) неминуче візьмуть верх над розумом.

Розумність законів і загальна свобода забезпечені тільки там, де закони приймає численне зібрання, воля якого «визначається не стільки примхою, скільки розумом…». При такому підході розумною і найбільш могутньою, міцною державою визнавалася республіка, особливо демократична.
Спіноза засуджував абсолютну монархію.


 • На противагу Гоббсу, стверджував, що природне право не втрачає своєї сили в цивільному стані. Держава, як і будь-яка частина природи, підпорядкована природній закономірності, і її право тотожне її "міці", силі, фактичній здатності керувати підданими.

 • Ця здатність, а тим самим і право держави далеко не безмежні. Влада держави має межі. До права держави не може належати те, до чого держава не в змозі спонукати підданих нагородами або покараннями. Це стосується здатності судження. Оскільки влада не має фактичної здатності, "міці" змусити людей думати або говорити те, що завгодно державі, вона не має на це і права. Так чи ні?

Обгрунтуванню свободи совісті, науки, думок, слова присвячений "Богословсько-політичний трактат" (1670 р.), де Спіноза доводив:

 • ніхто не може перенести на іншого своє природне право або свою здатність вільно розмірковувати і судити про які б то не було речі, і ніхто не може бути примушений до цього.

 • межа державної влади і в тому, що вона не повинна вчиняти дій, що підривають її авторитет або викликають обурення підданих. (розвиває думки Макіавеллі про соціально-психологічні основи влади, про страх і любов підданих як опор уряду, про ненависть і презирство - причини збурень проти нього).

 • оскільки прагнення до самозбереження має бути притаманне державі, як і будь-якій частині природи, "до права держави менш відноситься те, на що обурюється більшість .., міць і право держави зменшуються остільки, оскільки вона сама дає приводи значному числу осіб до змови".

Своєрідність ідеї суспільного договору в концепції Спінози:

– суспільний договір (що складається в перенесенні сил (міці, права) кожного на суспільство, тобто державу) розглядається, скоріше, не як факт давньої історії, а як відношення, що постійно існує між підданими і верховною владою;

– між ними існує щось на зразок рівноваги сил, порушувати яку небезпечно. До права держави не відносяться дії, що підривають її здатність керувати підданими; загальне обурення може покласти кінець "суспільній угоді", перетворити цивільний стан у стан ворожості.

У кінцевому рахунку всі проблеми політики і права зводилися Спінозою до питання: як, виходячи з властивостей людської природи, організувати саму державу, щоб усі, і правителі, і керовані, діяли у відповідності із загальним благом, хочуть вони цього чи ні, тобто. щоб усі спонукалися (добровільно, під тиском сили або необхідності) жити за приписом розуму?

Завдання вирішується, "якщо справи верховної влади будуть упорядковані таким чином, що ніщо, що має відношення до загального блага, не надавалося б безумовно чиєїсь совісності".

Спіноза рішуче відкидав абсолютну монархію: монарх, сили якого недостатньо для утримання підданих у підпорядкуванні, оточує себе знаттю, умишляє зле своїм підданим, боїться їх більше, ніж зовнішніх ворогів, закони виражають примхи правлячої верхівки, правління рішуче нерозумно, вороже загальному благу.

Спіноза вважав можливою обмежену монархію, в якій державою управляє представницька установа, а також аристократичну республіку, але обидві ці форми він бачив такими державами, в яких потрібні спеціальні заходи, що попереджають тиранію і пригнічення.

Єдина абсолютна держава, могутня, норовлива, що спирається на згоду підданих, що править ними за допомогою тільки розумних законів, що забезпечує свободу, рівність, загальне благо, – це демократія, "народна форма верховної влади".Особливість демократії в тому, що влада і закони не протистоять народу і не суперечать його волі. Народ, незалежно від того, чи будуть у такому суспільстві закони множитися або зменшуватися, перебуває однаково у вільному стані, тому що діє не внаслідок авторитету іншої особи, але за своєю власною згодою.

Як і Макіавеллі, Спіноза захищав народ від нападок тих, "хто пороки, властиві всім смертним, приписує одному лише простолюду". Простий народ, який, посилаючись на його невігластво, вперто усувають від державних справ (а його неуцтво в цих справах тим і обумовлено, що з них роблять "державну таємницю"), нітрохи не гірше знаті.Демократія найбільшою мірою здатна керувати підданими і не має потреби їх побоюватися, оскільки устрій держави забезпечує розумність законів, а тим самим свободу як підкорення усвідомленій необхідності. "Тільки той вільний, хто, не кривлячи душею, живе, керуючись одним розумом".

Розумність законів у демократії забезпечується тим, що вони приймаються численним зборами, в яких взаїмопогашаются суперечливі пристрасті. При створенні демократичної держави люди "домовилися, щоб силу рішення мало те, що одержало більшість голосів". Підпорядкування цьому рішенню забезпечує загальну рівність і свободу.

Чому демократична держава найбільш природна і найбільше наближується до свободи, яку природа надає кожному?

 • в цій державі кожен переносить своє природне право на більшу частину всього суспільства, одиницю якого він складає. І на цій підставі всі перебувають рівними, як колись у природному стані.

Концепція Спінози - перше в ідеології Нового часу теоретичне обгрунтування демократії, певний крок до розуміння сутності держави і права.

Прагнення звільнити теорію політики від моралізування зумовило ототожнення сили і права, "міці" і законів природи. Стосовно до політики таке ототожнення стало засобом обгрунтування "меж державної влади", прогресивних політико-правових програмних вимог.


5. Вчення Дж. Локка про право і державу.

Проголошена в Англії після страти короля республіка проіснувала до реставрації монархії в 1660 р. Реакційна політика Стюартів викликала широке невдоволення. У 1688 р. Стюарти були повалені; в 1689 р. був прийнятий "Білль про права", що закріплював державно-правові гарантії законності і правопорядку. Переворот 1688 р., який увійшов в історію під назвою "Славна революція", оформив становлення в Англії конституційної монархії.

Політико-правові підсумки "Славної революції" отримали теоретичне обгрунтування в працях англійського філософа Джона Локка (1632-1704 рр.).

У творі "Два трактати про правління" (1690 р.; в інших перекладах - "Два трактати про державне правління", "Два трактати про уряд") Локк виклав свою концепцію природного права. Концепція Локка підводила підсумок попереднього розвитку політико-правової ідеології в галузі методології та змісту теорії природного права, а програмні положення його доктрини містили найважливіші державно-правові принципи громадянського суспільства.

Як і інші теоретики природно-правової школи, Локк виходить з уявлення про "природний стан". Важлива особливість вчення Локка полягає в обґрунтуванні ідеї прав і свобод людини, існуючих в додержавному стані.

Для створення гарантій природних прав і законів, вважав Локк, люди відмовилися від права самостійно забезпечувати їх дотримання і виконання. В результаті суспільної угоди гарантом природних прав і свобод стала держава, яка має право видавати закони, забезпечені санкціями, використовувати сили суспільства для застосування цих законів, а також підтримувати відносини з іншими державами.

У дусі юридичного світогляду Локк міркував про право народу переглянути суспільний договір у разі тиранічного правління, порушення природних прав або їх гарантій. Найбільш важливі ті положення теорії Локка, в яких категорії природного права з'єднуються з теоретично осмисленим досвідом Англійської буржуазної революції. Оскільки, по Локку, держава створена для гарантії природних прав (свобода, рівність, власність) і законів (мир і безпека), вона не повинна зазіхати на ці права, має бути організована таким чином, щоб природні права були надійно гарантовані.

Відповідно до теорії Локка, абсолютна монархія - один з випадків вилучення носія влади з-під влади законів. Вона суперечить суспільному договору вже з тієї причини, що суть останнього у встановленні людьми рівного для всіх суду і закону, а над абсолютним монархом судді взагалі немає, він сам суддя у власних справах, що, звичайно ж, суперечить природному праву і закону.Абсолютна монархія - завжди тиранія, тому що немає ніяких гарантій природних прав. Взагалі ж, коли хтось вилучений з-під влади законів, має привілеї, люди починають думати, що вони знаходяться по відношенню до такої людини в природному стані, оскільки ніхто крім них самих не може захистити їх прав від можливих зазіхань з боку привілейованого.

Звідси – одне з основних положень теорії Локка: "Ні для однієї людини, що знаходиться в громадянському суспільстві, не може бути зроблено виключення з законів цього суспільства".Межі влади держави при всіх формах правління – природні права підданих. Державна влада, писав Локк, не може брати на себе право керувати за допомогою довільних деспотичних указів, навпаки, вона зобов'язана відправляти правосуддя і визначати права підданого за допомогою проголошених постійних законів і відомих, уповноважених на те суддів.

Влада не може позбавити будь-яку людину частини її власності без її згоди. Локк вважав правомірним і необхідним повстання народу проти тиранічної влади, яка зазіхає на природні права і свободу народу. Але головне в тому, щоб організація самої влади надійно гарантувала права і свободи від свавілля та беззаконня. Звідси виникає теоретично обгрунтована Локком концепція поділу влади, що відтворює ряд ідей періоду Англійської революції.

Гарантія та втілення свободи - рівний для всіх, загальнообов'язковий, непорушний і постійний закон. Законодавча влада є вищою владою в державі, вона заснована на згоді і довірі підданих. Локк - прихильник представницької системи, прийняття законів представницькою установою, що обирається народом і відповідальна перед ним, так як народу завжди належить верховна влада усувати або змінювати склад законодавчого органу. До законодавчої влади Локк відносив також діяльність уповноважених на те суддів; в цьому позначилася особливість англійського права, одним з джерел якого є судова практика.

Законодавча та виконавча влада не повинна перебувати в одних руках, міркував Локк, в іншому випадку носії влади можуть приймати вигідні лише для них закони і виконувати їх, робити для себе вилучення із загальних законів і іншими способами використовувати політичні привілеї у своїх приватних інтересах, на шкоду загальному благу, миру і безпеці, природним правам підданих.

Тому орган, що здійснює законодавчу владу, не повинен засідати постійно - занадто велика спокуса для депутатів узурпувати владу цілком, створити для себе привілеї, правити тиранічно.

Не менш небезпечно, заявляв Локк, наділення законодавчою владою монарха і уряду - їх політичні привілеї неминуче будуть спрямовані проти природних прав підданих. Законодавча влада - вища влада в тому відношенні, що закони строго обов'язкові для уряду, чиновників і суддів.

Монарх - глава виконавчої влади - має так звані прерогативи - право розпускати і скликати парламент, право вето, право законодавчої ініціативи, навіть право в інтересах загального блага вдосконалювати виборчу систему для більш рівного і пропорційного представництва. Але діяльність монарха і уряду має бути строго підзаконна, причому монарх не повинен перешкоджати регулярному скликанню парламенту.

Політичне вчення Локка справило великий вплив на подальший розвиток політичної ідеології. Особливо широке поширення мала теорія природних невідчужуваних прав людини, використана Джефферсоном та іншими теоретиками Американської революції і яка увійшла потім до французької Декларації прав людини і громадянина 1789 р.

Великий вплив на розвиток державно-правової ідеології і конституцій мала також теорія поділу влади, яку слідом за Локком розвивали Монтеск'є та інші теоретики.

Обґрунтування природних прав, які виражали основні вимоги буржуазії в області права (свобода, рівність, власність), принесло Локку славу засновника лібералізму. Дослідження гарантій цих прав, їх захисту від свавілля влади, обґрунтування поділу влади ставить його в перші ряди теоретиків парламентаризму. Нарешті, прагнення обмежити діяльність держави охоронними функціями кладе початок ідеям правової держави.

Ряд ідей Локка виходив далеко за рамки обґрунтування та захисту тільки буржуазних інтересів. Вже поняття трудової власності давало логічні обґрунтування для протилежних поглядів: від апологетичного погляду на будь-яку власність як на "продукт праці та ощадливості" до радикальної вимоги надання права власності тільки тим, хто цю власність створює і збільшує (останній мотив пізніше часто звучав в егалітарних і соціалістичних теоріях).

Розроблена Локком теорія поділу влади може застосовуватися до обґрунтування захисту не тільки буржуазного правопорядку, але й взагалі громадянського суспільства від свавілля будь-якої авторитарної влади. Гуманістичний зміст політико-правового вчення Локка найбільше втілено в концепції природних прав людини.

Створена Локком концепція прав людини на свободу, рівність і власність, що не залежать від держави, розвивалася і доповнювалася в наступні століття, коли істотно поповнився перелік "формальних" прав і свобод правами і свободами соціальними.

Висновки.

Головним підсумком XVII ст. в ідеології Західної Європи стало формування теорії природного права, що включала основні принципи громадянського суспільства.

Вперше у багатовіковій історії людства було висунуто й широко обґрунтовано уявлення про загальну правову рівність людей незалежно від їх соціального становища і походження.

Раціоналістичний підхід до держави, спроби використати категорії приватного права для пояснення причин його виникнення та існування ввели в зміст політико-правових теорій не тільки головну ідею суспільного договору, а й категорію природного стану, перспективну для подальшого дослідження додержавної історії людства, а також проблему взаємних прав і зобов'язань влади і народу.

У політико-правовій ідеології Західної Європи XVII ст., по суті, була сформована і теоретично обґрунтована модель громадянського суспільства, практичне здійснення якої зайняло кілька століть і в масштабах людства далеко не завершено.

Наприкінці XVII ст. був сформульований і обґрунтований перелік природних прав і свобод людини, що став класичним для наступної епохи. Тоді ж були теоретично позначені основні шляхи реалізації цих прав і свобод в громадянському суспільстві.Розробка проблеми захисту людини від державної влади вела до ідеї правової і демократичної держави, постановка питання про матеріальні гарантії прав і свобод, захисту людини від голоду і злиднів породжувала думку про соціальну державу.

Насичене бурхливими подіями XVII ст. породило ряд варіантів ідеї подолання політичного відчуження. Вихідним пунктом більшості цих варіантів була теоретично багата, хоч і помірна за програмними висновками концепція Гуго Гроція, який першим обґрунтував погляд на право як на право людини, розумне право, без чого взагалі немає людини.

З песимістичних поглядів Т.Гоббса на природу людини логічно виводилася принципова відчуженість держави від народу. По суті, Гоббсом описано громадянське суспільство, що охороняється авторитарною владою. У цій теорії немає протиріч, хоча суперечливою часто ставала державно-правова практика, яка вважала джерелом права довільну волю суверена, але намагалася приписати цій волі правила природних законів.

Прагнення подолати таке чисто практичне протиріччя помітно в теорії Спінози, що ототожнює право і силу, а також в концепції Локка, згідно з якою свобода і рівність громадян приписані державі самою природою.Локком був окреслений той варіант подолання політичного відчуження, який полягає в заміні традиційної суверенної влади держави над суспільством і народом суверенітетом права.

Як необхідний засіб забезпечення верховенства закону, заснованого на даних природою правах людини, обґрунтовувалося ослаблення самої держави (поділ влади). В результаті держава ставала підлеглою непорушним принципам права, а саме право з велінь влади перетворювалося на стабільну основу суспільства рівних перед законом і вільних власників.Інший варіант подолання політичного відчуження був запропонований Спінозою: якщо держава породжена протиріччям між пристрастями і розумом людей, то все завдання полягає в тому, щоб і людьми, і державою керував розум. Це досягається демократичним устроєм держави, при якому вона фактично зливається з народом і, залишаючись відокремленою від суспільства силою, яка втілює розумну загальну волю, перестає бути чужою і небезпечною для суспільства і народу.

У процесі революційних подій в Англії розроблявся також революційний варіант подолання політичного відчуження.Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)
2018 -> Євгенія Волощук, Олена Слободянюк
2018 -> Ознайомлення з життям І творчістю Лесі Українки. Вірші Як дитиною бувало
2018 -> Вераксіч Надія Михайлівна 5-б клас Мова
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
2018 -> Програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
2018 -> Вчитель Мурашко Юлія Олександрівна
2018 -> Культурно-просвітницьких заходів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

Схожі:

Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconН. І. Василькова «28» серпня 2017 р
...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconН. І. Василькова «31» серпня 2016 р
...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconІндивідуальні завдання з дисципліни «історія політичних І правових вчень» для заочної форми навчання (1 курс заочного відділення, курс на базі окр «Молодший спеціаліст», курс на базі вищої освіти) спеціальності «Правознавство»
Відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності «Правознавство» студенти заочної форми навчання виконують індивідуальну...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconШульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. К.: Юрінком Інтер, 1999. Історія політичних І правових вчень
Розділ І. Виникнення та розвиток поглядів на державу І право у країнах стародавнього світу
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconІсторія економічних вчень як навчальна дисципліна. Навчально-методичний комплекс з елективного курсу «Історія економічних вчень»

Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconМетодичні рекомендації для самостійної підготовки до занять студентів спеціальності
Модуль історія правових І політичних вчень, як наука І навчальна дисципліна. Політико-правові вчення сходу, античності, середньовіччя...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconПолітична реклама як невід’ємна складова виборчого процесу
Рівень та характер політичних знань, оцінок та дій громадян, на яких здійснює вплив політична реклама, визначає стан політичної культури...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconПрограма навчальної дисципліни воєнно-політична історія україни
Метою викладання навчальної дисципліни “Військово-політична історія України” є засвоєння студентами знань з основних питань військово-політичної...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconЗарубіжна історіографія
Зарубіжна історіографія” для студентів ІV року навчання напряму «Історія», освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 020302


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка