Іван Мазепа – людина І історичний діячСкачати 89.09 Kb.
Дата конвертації17.03.2018
Розмір89.09 Kb.

До 370-річчя з дня народження та 300-річчя від дня смерті Івана Степановича Мазепи. Вашій увазі пропонується виставка книг присвячена добі гетьмана Івана Мазепи: Мазепа: погляд крізь століттяВін знехтував всім, що було йому найдорожчого в світі,
знехтував і самим життям - аби піднести свою вітчизну.
Пилип Орлик


Іван Мазепа належить до тих історичних постатей, чиїми іменами називають епохи. Іван Степанович Мазепа-Колединський (1639, за ін. даними 1629 або 1644-1709 рр.) є однією з найяскравіших і найсуперечливіших постатей української історії. Його життя та вчинки і сьогодні викликають гарячі суперечки та неоднозначні оцінки істориків. Мало кому випала така цікава і непроста доля за життя і після смерті. Приятель царя Петра, один із перших кавалерів ордену Андрія Первозванного – і борець за інтереси Української козацької держави. Будівничий величних соборів – і «Юда» та зрадник, відлучений від церкви, підданий анафемі …з амвонів тих самих соборів. Зазвичай неймовірно обережний майстер складних дипломатичних ігор – і людина, що зуміла поставити на карту все і, зрештою програла найризикованішу й найголовнішу гру свого життя. Блискучий світський кавалер у дусі розкішного, неповторного XVII століття, улюбленець жіноцтва і чи не єдиний справді обдарований поет і музикант-аматор серед усіх українських гетьманів.Іван Мазепа – людина і історичний діяч100 найвідоміших українців. — К.: ТОВ "Автограф", ТОВ "КД "Орфей" 2005. — 640 с. (100 найвідоміших)
Сто портретів видатних представників українського народу - це долі ста непересічних постатей, які присвятили себе боротьбі за українську державу, її розбудові, ратним подвигам і політичній діяльності, ство­ренню художніх шедеврів, унікальних літературних творів і чудес тех­ніки. Та хоч би чим вони займалися, всіх їх об'єднує українська зем­ля, на якій вони народились І процвітанню якої присвятили своє жит­тя, талант і покликання.

Прочитавши цю книжку, ви ще раз переконаєтеся в тому, якою бага­тющою на славнозвісних героїв була й залишається Україна.
Журавльов Д.

Мазепа: Людина, політик, легенда. - Харків : Фоліо, 2007. - 382 с. (Історичне досьє)

Іван Мазепа – одна з тих знакових постатей української історії, життя та вчинки котрих і сьогодні викликають гарячі суперечки фахових істориків, аматорів і людей взагалі далеких від історичних перипетій. Політичний діяч, військовий, меценат, просвітянин, дипломат, блискучий світський кавалер, обдарований поет і музикант серед усіх українських гетьманів…Можливо Вам вдасться створити свій власний образ Мазепи після знайомства з цією книгою.Реєнт О.П., Коляда І.А.

Усі гетьмани України : Легенди. Міфи. Біографії . - Харків: Фоліо, 2008. - 415 с.

За роки свого існування Україна мала 17 гетьманів. Ідеї незалежності і самостійності Української держави вони присвятили все своє життя.


Гетьману Івану Мазепі довелося діяти в найскладніших, найтяжчих і найтрагічніших історичних умовах. Але інтереси держави Мазепа ставив вище особистих. Володіючи сильною персональною владою, він застосовував  колегіальні форми правління, зокрема Генеральну раду.

Історичні постаті України : іст. нариси : збірник / упоряд. та авт. вступної ст. О. В. Болдирєв. – О. : Маяк, 1993. – 384 с.
До збірника увійшли життєписи українських національних героїв – гетьманів Д. Вишневецького, П. Сагайдачного, Б. Хмельницького, П. Дорошенка, І. Мазепи, П. Полуботка, П. Орлика, написані відомими вітчизняними та зарубіжними письменниками й істориками. В їхніх працях використано матеріали, які зберігаються в бібліотеках та архівах Лондона, Парижа, Відня, Дрездена, Берліна, Стокгольма, Риму, Стамбула. Вони відкривають чимало забутих фактів, які допомагають поглянути на вітчизняну історію не під усталеним кутом.
Іван Мазепа: Художньо-документальна книжка: Для серед. та ст. шк. віку / Передм. та упоряд.В.О.Шевчука; Худож. Л.А.Кацнельсон. - К. : Веселка, 1992. - 132 с.
Художньо-біографічна книга про гетьмана Лівобережної України крім життєпису, містить цікаві документи: вірші, думи Івана Мазепи, любовні послання Мазепи до юної Мотрі Кочубей, дипломатичне листування, універсали та інше.


Субтельний О.

Мазепинці: Український сепаратизм на початку XVIII ст. / Пер. з англ. В.Кулика; Під ред. О.Вітрученка; Худож. О.Григора. - К.: Либідь, 1992. - 240 с.
У новій книзі вже відомого в Україні канадського історика і політолога аналізується один з найважливіших і найбільш фальсифікованих у підрадянській науці періодів української історії – перша половина XVIII ст. На підставі чисельних документів у контексті європейської історії висвітлюється діяльність І. Мазепи, Орлика та інших однодумців, показується її вплив на українське самостійництво ХІХ – ХХ ст.

Для істориків, політологів, усіх, хто цікавиться історією України.


Доба гетьмана Івана Мазепи в документах : [Зб. док.] /Упоряд., передм. С.О. Павленко, Відп. ред. І. Ситий. - К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - 1144 с.
У книзі вміщено універсали, накази гетьмана, листи, спогади генеральної старшини, російських високопосадовців, іноземців та інші матеріали, що допоможуть краще відчути епоху, в якій зароджувався вибух – протест протии царизму, Петра І. Упершее подається цілісний масив допитів старшин, козаків, які брали участь у повстанні 1708-1709 рр.

Загалом збірник документів ознайомить читача з 900 документами, які висвітлюють спосіб життя, економічні, політичні інтереси провідної верхівки Гетьманщини та гетьмана Івана Мазепи.


Павленко С.
Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. -
2-е вид. - К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2008. - 268 с. : іл.
Пропоноване видання – дослідження істориком завершального періоду гетьманування Івана Мазепи. Автор звертає увагу читача на один із найцікавіших і водночас найтрагічніших моментів нашої історії – загибель Батурина 2 листопада 1708 року. Дослідник розглядає цей період як реакцію російського самодержавства на спробу українців вибороти незалежність за складних умов російськошведської війни. У книзі мовою документів відтворено передумови, мотиви та наслідки повстання на чолі з Іваном Мазепою, проаналізовано організаційні прорахунки, ідеологічні, історичні та суспільно-політичні причини поразки. Дослідження містить також додатки, в яких подано біографічні відомості про гетьмана Івана Мазепу, наукову розвідку про походження герба та долю портрета з колекції Бутовичів. Також автор простежує подальшу долю гетьманської столиці – Батурина – від часів Кирила Розумовського і до кінця ХХ століття. Книжку адресовано історикам, політологам, викладачам, студентам, аспірантам, усім тим, кому небайдужа славна історія України.
Вечерський В.

Гетьманські столиці України.-К. Інформаційно-аналітична агенція "Наш час", 2009. – (Сер. «Невідома Україна).
Книжка присвячена малодослідженому феномену української історії та культури — тим містам, які виконували істоличні функції протягом існування української держави у специфічній формі гетьманату — так званої Гетьманщини з 1654 р. до 1782 р. Це автономне державне утворення, що постало в горнилі національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, відіграло провідну роль у формуванні української національної ідентичності. Адміністративними центрами гетьманської України в ті часи були послідовно міста Чигирин, Батурин, Глухів. Сьогодні вони є основними «віхами національної історії», в них створені національні історико-культурні заповідники. Розповідь про ці міста дозволить спростувати чимало задавнених стереотипів.Меценат, просвітянин, культурний діяч
Шевчук В.

Просвічений володар: Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой. - К. : Либідь, 2006. - 464 с.

В історичній розвідці перед читачем з’явиться не просто легендарний гетьман Іван Мазепа, а далеко не пізнаний, утім найцікавіший, максимально наближений до реального, образ великого гетьмана. З’ясовується його роль у розбудові Козацької держави як державотворця і володаря ренесансового типу. Мазепа постає як меценат, будівничий церков і монастирів, натхненник і творець Високого бароко в українській культурі. Виписано також процеc творення літературного образу Мазепи – героя української і европейської літератури. Авторський виклад документовано історичними джерелами.


Для істориків, літературознавців, викладачів, студентів, широкого читацького загалу.
Андрусяк, М.

Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч.- К.: АТ «Обереги», 1991.-48с.

Маланюк Є.

Ясновельможний пан Мазепа: тло і постать. - К.: АТ «Обереги», 1991.-48с

В нарисах розповідається про фатальну долю гетьмана Івана Мазепи, про його величезний  вклад в розбудову культури України. Його стараннями Києво-Могилянську Колегію перетворено на Академію, відбудовуються і підтримуються українські церкви. Доба Мазепи характеризується  незвичайним піднесенням у всіх галузях мистецтва, друкарства і книговидання.Павленко С.
Іван Мазепа як будівничий української культури. - К. : Києво-Могилянська Академія, 2005. - 304 с.

Доба Івана Мазепи (кінець XVII – початок ХVІІІ ст.) – це не стільки злет до певного рівня культурного життя, скільки, не бачений до того, розквіт на теренах України творчості, духовних набутків. Актуальність дослідження активного впливу гетьмана на духовне життя в Україні періоду його правління дає можливість глибше зрозуміти як розвиток культурного життя наприкінці XVII – початку XVIIІ ст., так і діяльність зверхника Гетьманщини у вирішенні найголовніших проблем тогочасного буття.

Показати доброчинну позицію і роль гетьмана у церковно-духовних, культурницьких процесах – головна мета студії.Літературно – художній портрет Івана МазепиІваничук Р.І.

Мальви; Орда: Романи / Худож.-ілюстратор С. В. Кривенченко; Худож.-оформлювач А. С. Ленчик. — Харків: Фоліо, 2006. — 415 с. — (Укр. літ.).


Роман Іваничук — відомий український письменник, лауреат премії ім. А. Головка і Національної премії України ім. Т. Шевчен­ка. У його творчому доробку близько п'ятнадцяти історичних творів, якими письменник намагається заповнити білі плями в нашій історії. І він не обмежується лише зображенням тих чи інших подій мину­лого, а визначає багато проблем, які хвилюють наших сучасників.

Перший історичний роман «Мальви» (1968) приніс письмен­нику величезний успіх у читачів і шалену партійну критику. Він зображує події мало або й зовсім не висвітлені в українській літе­ратурі. Автор розповідає про історію життя української полонян­ки Марії та її дітей, котрі, як і мати, потрапляють у турецьку й татарську неволю. Повстання Богдана Хмельницького розбудило до життя затурканих басурманством юнаків і дівчину, яких автор символічно називає мальвами.

У романі «Орда» (1992) відтворені події мазепинської доби в іс­торії України — зруйнування гетьманської столиці Батурина.
Сосюра В. М.

Вибрані твори : в 2 т. . — К.: Наук. думка, 2000. – (Б-ка укр. л-ри. Новітня укр. літ).

Т.2 Поеми. Роман. – 552 с. (Поема Мазепа. — с.86-178)
Лепкий Б.

Вибрані твори: в 3 т. – Тернопіль: Збурич, 2008

Т. 3. Не вбивай. Батурин: Історичні повісті. – 487 с.


У повісті «Батурин» йдеться про вибір І. Мазепи – обравши шведів за спільників, бороться проти Петра І та про те, як військо під командуванням О. Меншикова зруйнувало гетьманську столицю Батурин.


Старицький М.

Молодість Мазепи. Руїна: Дилогія / Передм., упоряд. та наук. ред. Н.В.Левчик. - К.: Укр. Центр духовн. культури, 1997. - 984 с. - (Укр. іст. роман).


Книга є першою публікацією невідомих творів українського письменника-класика Михайла Старицького "Молодость Мазепы" і "Руїна", написаних російською мовою. Під пером зачинателя жанру історико-пригодницького роману в Україні оживають картини далекого минулого, важливі сторінки історії. Перипетії пригодницького твору, романтична любовна інтрига, захоплюючий сюжет разом із своєрідною мовною тканиною, інкрустованою ніжно-співучим українським словом, створюють для читача неповторну атмосферу чару старовини і романтики, утверджують перемогу Віри і Надії, перемогу Любові. Головна дійова особа дилогії - майбутній гетьман Лівобережної України Іван Мазепа.Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Іван Мазепа – людина І історичний діяч iconГетьман іван мазепа – політик І людина
Хмельницької облдержадміністрації Хмельницьке територіальне відділення ман україни
Іван Мазепа – людина І історичний діяч iconОлена Апанович гетьмани україни
Михайло Ханенко, правобережний гетьман (1669-1674); Іван Самойлович (1672-1687); Іван Мазепа (1687-1709); Іван Скоропадський (1708-1722);...
Іван Мазепа – людина І історичний діяч iconПереднє слово українець з доби відродження
Михайло Ханенко, правобережний гетьман (1669-1674); Іван Самойлович (1672-1687); Іван Мазепа (1687-1709); Іван Скоропадський (1708-1722);...
Іван Мазепа – людина І історичний діяч icon"Іван Мазепа. Хто він?"
...
Іван Мазепа – людина І історичний діяч iconЛекція українська культура у другій половині ХVII – XVIII століттях
Соціально-культурна ситуація на українських землях в епоху бароко. Іван Мазепа у творенні культури
Іван Мазепа – людина І історичний діяч iconВизначення нахилу до певного типу професії
«людина – людина» (групи, спілки, колективи людей), «людина – техніка» (технічні системи, механізми, матеріали), «людина – природа»...
Іван Мазепа – людина І історичний діяч iconТема: Дж. Г. Байрон. Поема «Мазепа», її історична основа та романтичний міф. Риси романтичного героя в образі Мазепи
Мета: допомогти учням зрозуміти текст поеми Дж. Байрона «Мазепа», з’ясувати ознаки
Іван Мазепа – людина І історичний діяч iconУкраїна в подіях Північної війни. Іван Мазепа
України. Розвивати життєві компетентності учнів,вміння визначати мотиви діяльності політичного діяча на основі аналізу історичних...
Іван Мазепа – людина І історичний діяч iconКотляревський Іван Петрович
Полтава — †10 листопада (29 жовтня ст ст.) 1838, там же) — український письменник, поет, драматург, основоположник сучасної української...
Іван Мазепа – людина І історичний діяч iconБорщак І. Іван Мазепа: Життя й пориви великого гетьмана / Ілько Борщак, Рене Мартель; [пер з французької]
Александр Грин: хроника жизни и творчества : c фрагментами автобиографии, воспоминаний, писем, дневниковых записей / [ред изд. Д....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка