Івано-франківський національнийСторінка1/6
Дата конвертації24.09.2017
Розмір0,93 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА

Календар ювілейних та

пам’ятних дат

Івано-Франківського

національного технічного

університету нафти і газу

на 2015 рік


Івано-Франківськ

2014Міністерство освіти і науки України

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА

Довідково-бібліографічний відділ
Календар ювілейних та пам’ятних дат

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

на 2015 рікІвано-Франківськ


2

014


УДК 378.4(477.86)

ББК 74.484.7(4УКР-4ІВА)

К 17
Укладач : О. П. Розумна

Редактор : Л. А. Жолобко

Відповідальна

за випуск : Я. А. Пилип

К17 Календар ювілейних та пам’ятних дат Івано-

Франківського національного технічного

університету нафти і газу на 2015 рік / [уклад.

О. П. Розумна ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-

Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2014. – 89 с.


Календар відображає ювілейні дати викладачів

та науковців університету, а також пам’ятні дати, що

стосуються структурних підрозділів університету на 2015 рік.УДК 378.4(477.86)

ББК 74.484.7(4УКР-4ІВА)

Науково-технічна бібліотека


ІФНТУНГ, 2014Наші ювіляри

Адаменко Олег Максимович........................................................80
Бурак Костянтин Омелянович.....................................................73
Василишин Ярослав Васильович................................................19
Дзьоба Олег Григорович................................................................38
Дрогомирецький Ярослав Миколайович...................................24
Кондрат Роман Михайлович.........................................................59
Копей Богдан Володимирович......................................................45

Костриба Іван Васильович............................................................41
Коцкулич Ярослав Степанович...................................................69
Максимчук Валентин Юхимович...............................................84
Мойсеєнко Лідія Анатоліївна.......................................................36
Орлова Валентина Кузьмівна......................................................56
Панчук Віталій Георгійович.........................................................22
Райтер Петро Миколайович...........................................................7
Сторож Богдан Дмитрович...........................................................11
Тимків Дмитро Федорович...........................................................76
Устенко Андрій Олександрович....................................................4

Науково-технічна бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу продовжує випуск «Календаря ювілейних та пам’ятних дат Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу». У запропонованому виданні на 2015 рік подані ювілейні дати викладачів та науковців університету, а також пам’ятні дати, що стосуються структурних підрозділів університету.

Усі дати розташовані у хронологічній послідовності, до кожної з них подані біографічні довідки ювілярів та бібліографія наукових праць.


9 січня

60 років від дня народження професора

кафедри менеджменту і адміністрування

Андрія Олександровича Устенка

Устенко Андрій Олександрович народився 9 січня 1955 року в м. Дрогобичі Львівської області. Після закінчення школи поступив в Івано-Франківський інститут нафти і газу, який закінчив у 1977 році з відзнакою за спеціальністю інженер-економіст (у 1975 році нагороджений значком «За відмінне навчання» МВССО СРСР).

З 1978 р. по 1980 р. навчався в аспірантурі, працював в НДС, потім на кафедрі організації і управління. В 1990 році захистив дисертацію у Львівському відділенні Академії наук і отримав звання кандидата економічних наук. З цього ж року працює доцентом кафедри організації і управління виробництвом ІФІНГу, а з 1995 р. – доцент кафедри паливно-енергетичного комплексу (в наступному – кафедра економіки підприємства). У 2002 році переведений на посаду професора кафедри управління виробництвом і з 2003 року очолював цю кафедру.

У процесі виробничої і викладацької діяльності проходив підвищення каліфікації в Академії наук України, Тернопільській Академії народного господарства, проходив стажування в канадсько-українському бізнес-центрі.

У науковій діяльності брав участь у таких наукових розробках: «Система наукового управління» (керівник д. е. н., професор Мелкумян М. А.); «Система сітьового планування і управління в/о «Автоливмаш»; «Розробка маркетингової концепції ВУЗу».

Наукові інтереси: системи управлінської інформації для підвищення ефективності рішень в умовах ринку, уніфікація інформаційного забезпечення менеджерів і маркетологів, оцінка ефективності менеджменту і маркетингу.

До основних публікацій слід віднести:
Устенко А. О. Функціональна підсистема управління буровими роботами / А. О. Устенко // Нафтогаз. галузь України. – 2014. – № 4. – С. 9-12.
Малинка О. Я. Бренд як елемент системи управління компаніями на роздрібному ринку нафтопродуктів / О. Я. Малинка, А. О. Устенко // Наук. вісн. Івано-Франків. національного техн. ун-ту нафти і газу. – 2013. – № 2. – С. 221-230.
Малинка О. Я. Маркетингові дослідження : навч. посіб. / О. Я. Малинка, А. О. Устенко. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 324 с. 
Малинка О. Я. Міжнародний маркетинг : навч. посіб. / О. Я. Малинка, А. О. Устенко. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 328 с. 
Устенко А. Інформаційні потоки нафтогазовидобувних підприємств / А. Устенко, І. Василик // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, Ч. 3. – С. 223-227.
Устенко А. О. Теорія систем і системний аналіз в менеджменті : навч. посіб. / А. О. Устенко, О. Я. Малинка. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. – 328 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 323-327.
Устенко А. О. Холістична концепція управління регіоном як інтегративною соціально-економічною системою / А. О. Устенко // Обласна науково-практична конференція "Вчені Прикарпаття - сталому розвитку краю" : зб. тез та доп., Івано-Франківськ, 25-26 груд. 2012 р. / упоряд. Петренко В. П. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 23-24.
Устенко А. О. Інформаційна система нафтогазовидобувних підприємств та її підсистеми / А. О. Устенко, І. І. Василик // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2011. – № 1(27). – С. 109-116.
Устенко А. О. Інформатизація управління виробничими процесами : монографія / А. О. Устенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2011. – 220 с. – Бібліогр.: с. 207-219.
Устенко А. О. Основи маркетингу : навч. посіб. : (кредитно-модул. варіант) / А. О. Устенко, Л. С. Тараєвська, О. Я. Малинка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 256 с. 
Устенко А. О. Основи менеджменту : практикум. Ч. І / А. О. Устенко, Л. І. Ріщук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 40 с. 
Устенко А. О. Самоменеджмент : конспект лекцій / А. О. Устенко, І. Б. Галюк, О. Я. Малинка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. – 97 с. 
Устенко А. О. Моделі формування та нарощування стратегічного потенціалу нафтогазових підприємств інструментами фінансового інжинірингу / А. О. Устенко, О. А. Пробоїв // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2007. – № 1(15). – С. 120-125.
Устенко А. О. Маркетинг : практикум. Ч. 2 / А. О. Устенко, Л. С. Тараєвська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 131 с. 

12 січня

50 років від дня народження завідувача

кафедри технічної діагностики та моніторингу

Петра Миколайовича Райтера

Райтер Петро Миколайович народився 12 січня 1965 року в м. Івано-Франківську.

У 1982 р. закінчив з відзнакою навчання в загальноосвітній середній школі № 13 м. Івано-Франківська і вступив до Івано-Франківського інституту нафти і газу на факультет автоматизації та електрифікації. Під час навчання активно займався студентською науково-дослідною роботою за тематикою науково-дослідного сектору інституту.

У 1987 році з відзнакою закінчив інститут, здобувши кваліфікацію інженера-електромеханіка з автоматизації, і був направлений на роботу стажистом-викладачем в Державну академію нафти і газу ім. І. М. Губкіна (м. Москва).

З 1988 по 1991 рік навчався в аспірантурі цього ж навчального закладу, займаючись теоретичними та експериментальними дослідженнями, пов’язаними з розробленням та удосконаленням поточних безсепараційних методів і засобів визначення витрати газоконденсатних та нафтогазових потоків з видобувних свердловин.

Повернувшись до Івано-Франківського інституту нафти і газу в 1992 році, Райтер П. М. працював спочатку на посаді молодшого наукового співробітника Науково-дослідного сектора, а з 1993 по 1995 рік – на посаді асистента кафедри «Прилади і методи контролю якості».

В 1995 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Цього ж року обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри приладів і методів контролю якості ІФДТУНГ, а в 1997 р. йому присвоєно вчене звання доцента.

З 2007 по 2012 рік Райтер П. М. працював на посаді доцента кафедри технічної діагностики і моніторингу, на яку обирався за конкурсом. В 2012 році на засіданні спеціалізованої вченої ради ІФНТУНГ захистив дисертацію на тему «Наукові засади та методи і система контролю складу газоводоконденсатних потоків з високим газовмістом» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

В 2013 р. став здобувачем щорічної премії голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради у номінації «Відомий науковець року».

Поряд з виконанням наукових досліджень за тематикою дисертації Петро Миколайович був ініціатором і співавтором інженерних розробок приладів та обладнання неруйнівного контролю технічного стану обладнання, конструкцій та матеріалів, що виконувались в ІФНТУНГ, НВФ «Зонд», Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника, Івано-Франківському національному медичному університеті, Інституті фізики напівпровідників ім. В. Є. Лошкарьова НАН України (Київ).

Результати наукових досліджень та методичні напрацювання відображені в більш як 60-ти наукових працях (в тому числі 25 публікацій у фахових та 9 публікацій у журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз), двох монографіях та конспекті лекцій, двох навчальних посібниках, більше 10-ти методичних вказівках, 5 патентах України.

До основних публікацій слід віднести:


Карпаш О. М. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / О. М. Карпаш, П. М. Райтер, М. О. Карпаш. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 253 с. 
Природний газ: інноваційні рішення для сталого розвитку : монографія / П. М. Райтер, М. О. Карпаш, А. В. Яворський [та ін.] ; ред. Карпаш О. М. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 398 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 357-373.
Экспериментальные исследования характеристик магнитных систем ловильных устройств / Е. И. Крыжановский, П. Н. Райтер, Л. И. Романишин, Т. Л. Романишин // Нефт. хоз-во. – 2014. – № 7. – С. 104-106.
Метод ідентифікації витрат природного газу в комунально-побутовій сфері / І. Р. Ващишак, С. П. Ващишак, Л. А. Витвицька, П. М. Райтер // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2013. – № 1. – С. 162-171.
Методичне і технічне забезпечення попередження геодинамічної небезпеки в зоні пролягання нафтогазопроводів / А. В. Яворський, А. Тахар, П. М. Райтер [та ін.] // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2012. – № 4. – С. 7-17.
Райтер П. М. Прогнозування корозійних пошкоджень нафтогазопроводів на основі моніторингу структури та фазового складу газорідинного потоку / П. М. Райтер // Техн. диагностика и неразрушающий контроль. – 2012. – №2. – С. 42-48.
Удосконалення засобів тензометрування для підвищення безпеки експлуатації відповідального великогабаритного обладнання / В. І. Артим, П. М. Райтер, О. М. Мандрик, В. Р. Осадца // Нафтогаз. енергетика. – 2012. – № 2. – С. 37-45.
Безконтактне вимірювання витрати газу в поліетиленових трубопроводах шляхом аналізу їх електричних полів / С. П. Ващишак, І. Р. Ващишак, А. В. Яворський, П. М. Райтер // Вимірювання витрати та кількості газу : VII Всеукр. наук.-техн. конф., 25-27 жовт. 2011 р., м. Івано-Франківськ : зб. тез доп. / ред. Чеховський С. А. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 35-38.
Ващишак С. П. Аналіз ризиків безпечної експлуатації інженерних споруд значної довжини та підходи до їх оцінки / С. П. Ващишак, П. М. Райтер, А. В. Яворський // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2011. – № 2(39). – С. 54-58.
Райтер П. М. Застосування перетворення Гільберта-Хуанга для контролю фазового складу газорідинного потоку / П. М. Райтер, С. П. Ващишак // Вимірювання витрати та кількості газу : VII Всеукр. наук.-техн. конф., 25-27 жовт. 2011 р., м. Івано-Франківськ : зб. тез доп. / ред. Чеховський С. А. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 31-34.
Райтер П. М. Застосування часо-частотних перетворень акустичних сигналів генерованих багатофазним потоком для прогнозування корозійно-ерозійних пошкоджень трубопроводів / П. М. Райтер, Р. М. Ільницький // Методи та прилади контролю якості. – 2011. – № 27. – С. 96-101.
Райтер П. М. Моніторинг корозійно-ерозійних пошкоджень нафтогазопроводів на основі визначення структури та фазового складу багатофазного потоку свердловин / П. М. Райтер // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2011. – № 4(41). – С. 26-35.
Нові технології та засоби неруйнівного контролю і технічної діагностики нафтогазового обладнання / О. М. Карпаш, А. В. Яворський, М. О. Карпаш, П. М. Райтер [та ін.] // Нафтогаз. енергетика. – 2009. – № 1(10). – С. 67-74.
Райтер П. М. Аналітичне моделювання газоводоконденсатного потоку свердловини в горизонтальних трубах на базі використання багатофлюїдної моделі / П. М. Райтер // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2009. – № 4(33). – С. 50-57.
Райтер П. М. Методи та засоби оброблення інформації для контролю структури та витрати фаз газорідинних потоків : монографія / П. М. Райтер, О. М. Карпаш. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. – 262 с. : іл. – Бібліогр.: с. 253-262. 

Енергоменеджмент та енергоефективність : навч. посіб. / О. М. Карпаш, В. С. Костишин, П. М. Райтер [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. – 450 с. : іл. – Бібліогр.: с. 445-450. 

Карпаш О. Особливості реалізації засобів товщинометрії та корозиметрії нафтогазового обладнання / О. Карпаш, П. Криничний, П. Райтер // Фізико-хім. механіка матеріалів. - 2004, - № 4, Т. 2. – С. 882-887. – Спецвипуск: Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів.
Райтер П. М. Контроль складу і витрати газорідинних потоків : конспект лекцій / П. М. Райтер, О. Є. Середюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 124 с. : іл. – Бібліогр.: с. 120-124.

27 січня

70 років від дня народження професора кафедри комп’ютеризованого машинобудівного виробництва

Богдана Дмитровича Сторожа

Сторож Богдан Дмитрович народився 27 січня 1945 року в с. Остриня Тлумацького району Івано-Франківської області. Після закінчення школи навчався в Івано-Франківському технічному училищі № 2. Трудову діяльність розпочав токарем Приладобудівного заводу. Незабаром поступає на перший курс механічного факультету ІФІНГ за спеціальністю «Технологія машинобудування».

Отримавши диплом з відзнакою, два роки працює інженером-конструктором на тому ж заводі, де з перших днів проявив себе не як молодий спеціаліст, а як фахівець високого рівня.

Наукову підготовку вченого проходить у найпрестижнішому науковому закладі України – Інституті проблем матеріалознавства НАНУ. Успішно захищає кандидатську дисертацію з напрямку «Порошкова металургія».

З 1975 року працює асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри технології машинобудування. З самого початку викладацької роботи, володіючи великим практичним та науковим досвідом, методичними задатками, Богдан Дмитрович бачить недоліки в програмі підготовки фахівців даного профілю і старається змінити зміст підготовки, обсяг знань з метою наближення їх до потреб виробництва. Наполегливо з кожним роком розробляє і видає все нові і нові методичні матеріали для лабораторних і практичних занять, оновлює зміст курсового та дипломного проектування, змінює тематику лекцій з фахових дисциплін. Внаслідок успішного застосування студентами такої методики молоді спеціалісти у найкоротші терміни здатні адаптуватись до реалій виробництва.

Будучи впевненим у тому, що сьогодні володіти лише класичними знаннями технолога недостатньо, враховуючи рівень розвитку й застосування інформаційних технологій, Богдан Дмитрович береться за відкриття нової спеціальності «Комп’ютеризоване машинобудівне виробництво» і очолює створену однойменну кафедру. Мобілізує викладачів кафедри на створення робочих програм десятків нових дисциплін з лекційним наповненням, лабораторними та практичними заняттями, курсовим та дипломним проектуванням. Саме такий підхід до підготовки фахівця вирішує проблему технолог-програміст в одній особі.

Під керівництвом Сторожа Б. Д. були розроблені нові композиційні матеріали на основі тугоплавких сполук і металів. Спільно з ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України створено низку матеріалів неплавких електродів для електроконтактного зварювання металів місцевим плавленням. Розроблено і впроваджено на Бурштинській ТЕС композиційний матеріал ущільнюючих вставок для запірної арматури високого тиску.

Всі ці напрацювання відображені в багатьох публікаціях та методичних розробках.


Аналіз умов роботи циліндропоршневої пари та спосіб виготовлення біметалевих циліндрових втулок для бурових насосів односторонньої дії / І. Ф. Концур, В. І. Артим, Б. Д. Сторож [та ін.] // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2013. – № 3. – С. 139-146.
Василик О. Б. Критеріальний інструментарій створення та оцінювання змістовності математичних моделей власного капіталу нафтогазових підприємств / О. Б. Василик, Б. Д. Сторож // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2011. – № 2(28). – С. 51-55.
Василик О. Б. Методичні підходи до еквівалентного перетворення рядів динаміки в системному статистичному аналізі показників економічної діяльності нафтогазових підприємств / О. Б. Василик, Б. Д. Сторож // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2011. – № 1(27). – С. 126-130.
Василик О. Б. Метод плинної змінної середньої в статистиці і прогнозному моделюванні та його застосування на прикладі ВАТ "Укрнафта" / О. Б. Василик, Б. Д. Сторож, Я. Б. Сторож // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2010. – № 2(24). – С. 131-134.
Карпик Р. Т. Структурування баз знань систем автоматизованого конструювання технологічного оснащення / Р. Т. Карпик, Б. Д. Сторож, О. О. Слабий // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2010. – № 4(26). – С. 74-77.

Сторож Я. Б. Комп'ютерне моделювання напружено-деформованого стану фрикційної накладки стрічково-колодкового гальма / Я. Б. Сторож, Б. Д. Сторож // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2010. – № 2(35). – С. 70-75.


Сторож Б. Д. Розв'язок задачі теорії різання методами скінченно-елементного моделювання / Б. Д. Сторож, Я. Б. Сторож, Я. М. Кулик // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2010. – № 3(36). – С. 73-78.
Сторож Б. Д. Методи обробки складних поверхонь : конспект лекцій / Б. Д. Сторож, В. О. Шишкін, П. І. Войтенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. – 149 с.
Вольченко О. І. Моделювання деформації гальмівної стрічки і розподілу сил у контакті "стрічка - фрикційна накладка" стрічково-колодкових гальм / О. І. Вольченко, Б. Д. Сторож, Я. Б. Сторож // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2007. – № 4(25). – С. 92-96.
Деформація гальмівної стрічки і розподіл сил у контакті "стрічка-фрикційна накладка" стрічково-колодкових гальм / Є. І. Крижанівський, Б. Д. Сторож, Д. О. Вольченко, Я. Б. Сторож // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2007. – № 3(24). – С.40-45.
Сторож Б. Д. Автоматизація технологічних досліджень : конспект лекцій / Б. Д. Сторож, Я. Б. Сторож. – Івано-Франківськ, 2007. – 51 с. 
Войтенко П. І. Конспект лекцій з курсу "Системи ЧПК і автоматизована підготовка керуючих програм" / П. І. Войтенко, Б. Д. Сторож. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 170 с.
Сторож Б. Д. Точність верстатних пристроїв машинобудівного виробництва : навч. посіб. / Б. Д. Сторож, Р. Т. Карпик, А. І. Гордєєв. – Хмельницький : ХНУ, 2004. – 230 с. 
Технологічні основи машинобудування : навч. посіб. / Б. Д. Сторож, М. П. Мазур, Р. Т. Карпик, В. Д. Каразей. – Івано-Франківськ ; Хмельницький : ТУП, 2003. – 153 с. 

27 січня

20 років від дня заснування

кафедри інформаційно-вимірювальної техніки

В університеті спеціальність «метрологія та вимірювальна техніка» ліцензована Міжгалузевою акредитаційною комісією Міністерства освіти України 26 січня 1995 року. В зв’язку з цим та відповідно до рішення вченої ради 27.01.1995 року (протокол № 1/27) в університеті була створена нова кафедра інформаційно-вимірювальної техніки, яку зараз очолює професор Чеховський Степан Андрійович. Засновником та першим завідувачем кафедри був доктор технічних наук, професор Іван Семенович Бродин, один з провідних спеціалістів в галузі метрології та витратометрії в Україні та за її межами.

Поряд з викладацькою роботою на посаді доцента кафедри автоматизації виробничих процесів протягом 1966-1992 рр. І. С. Бродин активно провадив наукові дослідження з метрологічного забезпечення промислових засобів вимірювання і відтворення витрат газу. Створені за його безпосередньої участі інформаційно-вимірювальні системи дали можливість суттєво підвищити початкову та експлуатаційну точність засобів обліку природного газу і запобігти його втратам.

Професор Бродин І. С. започаткував створення в Україні нової наукової школи – витратометрії та метрологічного забезпечення вимірювання витрати природного газу.

Якісний рівень науково-педагогічних кадрів, що працюють на кафедрі, відповідає атестаційним вимогам до вищих навчальних закладів.

За час існування кафедри створені лабораторії з метрології, електричних і технологічних вимірювань у нафтовій і газовій промисловості, телевимірювань, електронних пристроїв в інформаційно-вимірювальній техніці. Також широко практикується проведення лабораторних занять безпосередньо на виробництві – на Івано-Франківському ВАТ «Промприлад», в Івано-Франківському управлінні газового господарства на базі газорегуляторних станцій, на Богородчанській компресорній станції, а також на філіях кафедри – в Івано-Франківському ЦСМС та на фірмі «ТЕМПО», що знаходиться на території ВАТ «Промприлад».

Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки готує фахівців за двома спеціалізаціями – інтелектуальні вимірювальні системи та метрологія, стандартизація, сертифікація, а також надає можливість здобування другої вищої освіти.

У березні 2003 року кафедрою започатковано проведення Всеукраїнської науково-технічної конференції «Витратометрія», присвяченої проблемі вимірювання витрати та кількості газу і нафтопродуктів. Конференції проводяться один раз на два роки на базі університету. До участі в ній запрошуються провідні вчені та спеціалісти в галузі витратометрії.До основних публікацій викладачів кафедри слід віднести:
Каталог: bitstream -> 123456789 -> 148
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку
148 -> Урок позакласного читання
148 -> Тема. Лицарі повстанської боротьби. Ганна Ткачук «Молитва І пісня»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Івано-франківський національний iconІвано-Франківський обласний

Івано-франківський національний iconЗвіт Івано-Франківської Малої академії наук учнівської молоді Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області про підсумки навчально-виховної роботи у 2015-2016 навчальному році Кадровий склад
Франківської Малої академії наук учнівської молоді Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області
Івано-франківський національний iconЗвіт Івано-Франківської Малої академії наук учнівської молоді Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області про підсумки навчально-виховної роботи у 2014-2015 навчальному році Кадровий склад
Франківської Малої академії наук учнівської молоді Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області
Івано-франківський національний iconМистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки. За загальною редакцією доцента М. В. Вовка Випуск II івано-Франківськ Видавничо-дизайнерський відділ ціт 2008
«Актуальні проблеми мистецької освіти: історія І сучасність» (м. Івано-Франківськ, березень 2007 р.) / За заг ред доцента М. В. Вовка....
Івано-франківський національний iconДепартамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради Інформаційно-методичний центр
Слово Тараса – наша зброя І окраса (збірник сценаріїв позакласних заходів на відзначення Шевченківських свят)./ Упор.: А. Рудак,...
Івано-франківський національний iconМистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки. За загальною редакцією професора М. В. Вовка Випуск IIІ івано-Франківськ Видавничо-дизайнерський відділ ціт 2009
«Актуальні проблеми мистецької освіти: історія І сучасність» (м. Івано-Франківськ, березень 2009 р.) / За заг ред професора М. В....
Івано-франківський національний iconКафедра мистецьких дисциплін Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки За загальною редакцією доцента М. В. Вовка Івано-Франківськ Видавничо-дизайнерський відділ ціт 2007 р
«Актуальні проблеми мистецької освіти: історія І сучасність» (м. Івано-Франківськ, березень 2007 р.) / За заг ред доцента М. В. Вовка....
Івано-франківський національний iconФаховий кейс учителя української мови та літератури Бібліографічні матеріали для слухачів курсів Івано-Франківськ
Бібліотека Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка