Івано-франківщина: минуле І сьогодення


Борис М. Скарби землі долинської : нариси з історії Долини / М. Борис. – Брошнів : Таля, 2009. – 179 сСкачати 431,08 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації09.05.2018
Розмір431,08 Kb.
1   2   3

Борис М. Скарби землі долинської : нариси з історії Долини / М. Борис. – Брошнів : Таля, 2009. – 179 с.

На основі архівних документів автор відтворює основні віхи солеваріння в Долині, а також розповідає про інший скарб землі долинської – нафту і газ, поклади яких виявлені ще в кінці ХІХ століття.

 1. Від Станиславова до Івано-Франківська, 1662-2009 : фотоальб. – Івано-Франківськ, 2009. – 119 с.

Альбом подає світлини та короткі інформаційні довідки про основні етапи розвитку міста.

 1. Галицька брама. № 1-3 : Станиславів. Івано-Франківськ / Громад. орг. „Ін-т Львова”. – Л. : Центр Європи, 2009. – 48 с.

Часопис об’єднав статті постійних членів об’єднання „Моє місто” з питань історії і пам’яток архітектури м. Івано-Франківська.

 1. Гілецький Й. Богородчанський край: З минулого в сучасність / Й. Гілецький, Л. Сливка, Р. Сливка. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – 128 с.

Наукове історико-географічне видання містить докладний опис географічного положення, природи, історії, господарського розвитку і населення Богородчанського району, висвітлено духовний, культурний і рекреаційний потенціал краю.

 1. Горак Р. Лолин / Р. Горак. – Л. : Ліга-Прес, 2009. – 43 с.

Книга розповідає про пам’ятні місця села на Долинщині, про той час, коли над маленьким потічком, зарослим верболозами, бродили закохані Ольга Рошкевич та Іван Франко.

 1. Данів В. Бережниця : іст. нарис, весільний обряд, пісні і приповідки / В. Данів. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. – 185 с.

Це перша спроба осмислити історію населеного пункту на Калущині. Окрім історичних подій, представлені здобутки культурного розвитку села, тексти пісень, весільний обряд, копії різних документів, якими користувався автор і упорядник книги.

 1. З історії Долини : зб. історико-краєзн. ст. Вип. 1 / Долинська міськрада. – Долина, 2009. – 243 с.

Збірник вміщує матеріали науково-практичної конференції „Долина: історія та сучасність”(Долина, 21.07.2009 р.); порушуються питання духовності, культури, освіти, господарсько-економічного розвитку міста тощо.

 1. Івано-Франківськ : путівник по місту / кер. проекту А. Олійник. – Івано-Франківськ : Центр турист. інформації, 2008. – 96 с.

Путівник представляє молоде європейське місто, яке є одним з відомих економічних, культурних та архітектурних центрів Західної України. В ньому представлено багато різноманітних архітектурних стилів, які заворожують не лише туристів, але й самих мешканців.

 1. Івано-Франківщина / ред. Г. Барабаш. – Л. : Сидоренко Г. В., 2008. – 141 с.

У путівнику серії „Туристична енциклопедія” подано багато корисної інформації, потрібної під час подорожей Івано-Франківщиною – описи цікавих туристичних об’єктів, контактні телефони закладів, можливості для активного дозвілля.

 1. Кірєєва Р. Ратуша – окраса Снятина / Р. Кірєєва, В. Карий. – Снятин : ПрутПринт, 2009. – 75 с.

У книзі висвітлено основні віхи стародавнього міста, історію магістратського будинку із ратушевою вежою, подано хронологію деяких історичних і культурно-мистецьких подій.

 1. Когут М. Калуш – місто наше... / М. Когут. – Калуш : Копі-центр, 2009. – 23 с.

В книзі автор розповідає про історичні будівлі, вулиці Калуша та доповнює оповідь фотографіями споруд міста.

 1. Коритко Р. Історія санаторію Черче / Р. Коритко. – 2-е вид., допов. – Л. : ЗУКЦ, 2009. – 176 с.

Друге видання документально-епічного твору досліджує унікальний бальнеогрязевий курорт, що розташований неподалік від Рогатина Івано-Франківської області.

 1. Кути та околиці у фотодокументах. – Косів : Писаний Камінь, 2008. – 95 с.

Збірник фотографій різних об’єктів містечка Кути, який в часі охоплює приблизно 100 років (кінець ХІХ - початок ХХІ століття). Вміщені світлини ілюструють різні сторони життя та діяльності кутської громади.

 1. Левкун Я. Скрижалі Покутської Городенківщини : турист. путівник-довід. / Я. Левкун. – Городенка, 2009. – 175 с.

Путівник-довідник репрезентує чудовий куточок Івано-Франківщини, його історію, географію, етнографію, пам’ятки архітектури, побуту, культури, знайомить з видатними особистостями, музеями, замками району, подає цікаві туристичні маршрути, календар Городенківщини.

 1. Михайлів Л. Історія села Кропивник / Л. Михайлів, З. Бенич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – 150 с.

Це найбільш повне видання про минулі часи одного з найдавніших поселень Долинського району. На основі архівних матеріалів, історичних праць, краєзнавчих видань, розповідей і спогадів односельчан описано тернистий шлях, яким ішло село до нинішнього дня.

 1. На вахті доленосних літ : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю вежі Снятин. магістрату, 27 серп. 2009 р. / Снятин. райрада ; упорядкув. В. Харитона, Я. Романюка. – Снятин : ПрутПринт, 2009. – 170 с.

У матеріалах конференції висвітлено окремі питання археології Покуття, історії Снятина, його архітектурних пам’яток, розвитку місцевого самоврядування, книговидавничої справи, краєзнавства, туристичні перспективи краю.

 1. Палков Т. Замки Карпат. Історія та легенди : путівник / Т. Палков. – Л. : Ладекс, 2009. – 63 с.

Про старовинні пам’ятки нашої давнини: замки, монастирі, городища і оборонні храми населених пунктів Івано-Франківської області.

 1. Пам’ятки Крилоської гори / Нац. заповідник „Давній Галич”. – Галич : Гусак І. М., 2009. – 23 с. : фото.

Видання подає інформацію про пам’ятки серця княжого Галича, давнього міста, від назви якого походить ймення цілого реґіону – Галичини.

 1. Площанський В. Галицько-руське місто Станиславів з достовірних джерел / В. Площанський. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. – 44 с. – (Моє місто ; № 12).

Книга галицького краєзнавця – історичний погляд на польсько-шляхетське місто над Бистрицями. Автор описує цілком „руські” місця Станиславова, вплітаючи в історичний контекст передмістян і містян, поодиноких урядників і церковних достойників.

 1. Смеречанський Р. Городенківщина стежками століть / Р. Смеречанський, О. Каглян, В. Никифорук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. – 139 с.

Авторами на основі вивчення численних архівних записів, матеріалів, наукових праць, літературних повідомлень, усної народної творчості висвітлюється історичне минуле Городенківщини, доля пам’яток старовини.

 1. Станиславів і голодомор : докум. свідчення про реакцію станиславівців на геноцид укр. народу 1932-1933 рр. / упоряд. : І. Монолатій, Л. Соловка. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. – 64 с.

У виданні опубліковані повідомлення польських органів безпеки, документальні свідчення українських громадсько-політичних діячів, матеріали періодики, які розповідають про реакцію українського населення Станиславова на Голодомор 1932-1933 рр.

 1. Тлумач – стародавнє місто Прикарпаття / упоряд. М. Дземан. – Тлумач : Злагода, 2008. – 94 с.

Книга знайомить читача з історією Тлумача – одного з найдавніших міст Прикарпаття, перша літописна згадка про який з’явилася у 1213 році. У ній друкуються уцілілі фотознімки минулих часів, сучасні фото та хроніка життя міста за останні двадцять років.


 1. Виноградник Т. Сіль і пшениця цієї землі : до 100-річчя Снятинської „Просвіти” / Т. Виноградник // Слово Просвіти. – 2009. – 20 жовт.- 4 листоп. (№ 43). – С. 8.

 2. Карий В. Зі звітом – на рідну землю : форум видавців у Снятині / В. Карий, Л. Стражник // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 9. – С. 50-52.

 3. Лобарчук О. Липівка – село співаків і каменярів [соц.-культ. розв. с. Липівка Рогатин. р-ну] / О. Лобарчук // Урядовий кур’єр. – 2009. – 25 верес. (№ 176). – С. 7.

 4. Палійчук М. Відзначили не святкуючи : [голова ОДА розповів про відзначення 70-річчя утворення Івано-Франків. обл., в рамках якого була організ. кн.-ілюстр. вист. в ОУНБ ім. І. Франка / записала Д. Назарчук] // Голос України. – 2009. – 12 груд. (№ 236-237). – С. 19.КРАЄЗНАВЦІ ПРИКАРПАТТЯ


 1. Петро Арсенич : біобібліогр. покажч. (до 50-ліття історико-краєзн. діяльн. та 75-ліття від дня народж.) / Упр. культури Івано-Франків. ОДА, Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка; [уклад. І. Боднарчук ; відп. за вип. Л. Бабій]. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. – 118 с.

Покажчик висвітлює основні віхи життя і діяльності Петра Арсенича, хронологію друкованих видань, статей у книгах, збірниках, періодиці, матеріали про наукову та культурно-громадську роботу просвітянина.

 1. Історико-краєзнавчий довідник Прикарпаття / авт. кол. : Я. Треф’як, П. Арсенич, В. Бабій. – Івано-Франківськ : ОІППО, 2008. – 207 с.

У довіднику подані короткі відомості про історичні постаті та громадсько-культурних діячів краю. На основі архівних документів та історико-краєзнавчої літератури описані районні центри, історико-архітектурні місця Прикарпаття.

 1. Марчук В. Домашній музей академіка Володимира Грабовецького : путівник-довід. / В. Марчук. – Івано-Франківськ, 2008. – 131 с.

У книзі подаються матеріали про нагромадження окремих експонатів у домашніх кімнатах академіка Володимира Грабовецького – це галерея історичних праць, портретів діячів історії і культури України, унікальні картини відомих художників.
АРХЕОЛОГІЯ
 1. Кіркор А. Г. Покуття з археологічного погляду (1874 р.) : дослідж. / А. Г. Кіркор. – Коломия : Вік, 2009. – 79 с.

Дивом знайдене і перекладене з польської мови археологічне дослідження Покуття ХІХ ст. вченого Адама Кіркора містить надзвичайно цікаві відомості про частину українських земель між Дністром і Прутом, людей, що їх заселяли.
ЕТНОГРАФІЯ


 1. Гуцули, бойки, лемки – традиція і сучасність : матеріали наук. конф. ; Станіслав Вінценз – в бік діалогу : вибр. листи і фотогр. – Краків, 2008. – 192 с.

Книга складається з двох частин. Перша містить матеріали міжнародної конференції і представляє культуру трьох етнографічних груп; друга присвячена Станіславу Вінцензу і його відносинам з гуцулами.

 1. Етнографічні реґіони Прикарпаття : матеріальна і духовна культура : рек. бібліогр. покажчик / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. В. Дволітка. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – 79 с.

Рекомендаційний бібліографічний покажчик, присвячений Міжнародному фестивалю етнічних реґіонів України „Родослав”, відображає наукову і науково-популярну літературу з фондів Івано-Франківської обласної універсальної бібліотеки ім. І. Франка про історію етноґрафічних груп реґіону, їхній побут, характер матеріальної, традиційно-побутової культури.

 1. Кирій В. Етногенеза субетносу бойків у контексті етнокультурних реалій давньої історії Європи : цикл культуролог. бесід / В. Кирій, Л. Сікора ; Наук.-культуролог. т-во „Бойківщина”, Укр. Богослов. Наук. т-во. – Дрогобич, 2009. – 77 с.

Книга є першою публікацією, де з’ясування етнічного коріння бойків провадиться із врахуванням загальної сукупності основних визначальних факторів етногенези, зокрема, історичного контексту в його тривалій динаміці; відповідних етнокультурних реалій; даних антропології.

 1. Клапчук В. Гуцульщина та гуцули: економіка і народні промисли (друга половина ХІХ-перша третина ХХ ст.) : моногр. / В. М. Клапчук. – Л. ; Івано-Франківськ : Фоліант, 2009. – 507 с.

На базі значного статистичного матеріалу періоду кінця ХІХ – початку ХХ століття комплексно висвітлено антропологічний, етнічний та релігійний склад населення; питання розвитку багатьох галузей господарства Гуцульщини, проаналізовано систему ведення лісового господарства та охорони лісів, відтворено умови та специфіку видобування і переробки корисних копалин; подано характеристику промислового, житлового та громадського будівництва, забудови містечок та багато іншого.


 1. Гончарук О. Кличе „Родослав” : [25-27 верес. в Івано-Франківську відбудеться Міжнар. фольклор. фест.] / О. Гончарук // Експрес. – 2009. – 17-24 верес. (№ 135). – С. 11.

 2. Гончарук О. „Родослав” зібрав земляків : [про Міжнар. фест. в Івано-Франківську] / О. Гончарук // Експрес. – 2009. – 29-30 верес. (№ 142). – С. 10.

 3. Зеленчук І. Станіслав Вінценз і Гуцульщина: (до 120-річ. ювілею видат. пол. письм., філософа і перекладача) / І. Зеленчук, Я. Зеленчук // Українознавство. – 2009. – № 3. – С. 66-70.

 4. Марчук Е. Гуцульщина фестивальна : [з історії І-ХVІІ Міжнар. гуцул. фест., підготовка до ХVІІІ фест.] // Німчич, 2009. – Вижниця, 2009. – С. 151-161.

 5. Назарчук Д. На Прикарпаття повернувся „Родослав” : [ІІІ Міжнар. фолькл. фест. етногр. реґіонів України відбувся в Івано-Франківську] / Д. Назарчук // Голос України. – 2009. – 6 жовт. (№ 187). – С. 25.

 6. Стативка Б. Полум’яніти карпатській ватрі : [про Гуцульщину і гуцулів] / Б. Стативка // Культура і життя. – 2009. – 11-17 верес. (№ 35-36). – С. 20.


ЕКОНОМІКА


 1. Каталог виробників промислової продукції Івано-Франківщини / за ред. М. М. Колімбровського. – Івано-Франківськ, 2009. – 136 с.

В каталозі міститься інформація про основні види продукції за новою Номенклатурою продукції промисловості.

 1. Статистичний щорічник Івано-Франківської області за 2008 рік / за ред. М. М. Колімбровського; Головне упр. статистики. – Івано-Франківськ, 2009. – 534 с.

Видання містить широкий спектр актуальних показників про соціально-економічне становище області у 2008 році в порівнянні з попередніми роками.


 1. Юрчишин І. Сучасні тенденції та особливості соціально-економічного розвитку Івано-Франківської області / І. Юрчишин // Статистика України. – 2009. – № 3. – С. 114-117.

СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО


 1. Інжуватова Х. Свинячий рай : [про свинокомплекс „Даноша” на Івано-Франківщині] / Х. Інжуватова // Експрес. – 2009. – 8-15 жовт. (№ 147). – С. 10.

 2. Стражник Л. Ріпак, ріпаченько, ріпачисько, ріпачище... : [експлуатація грунтів у Городенк. р-ні] / Л. Стражник // Голос України. – 2009. – 24 листоп. (№ 222). – С. 10.


СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ


 1. Микитин А. Галицькі міфи та особливості / А. Микитин. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. – 80 с.

Праця відомого громадського діяча Івано-Франківська допоможе розвіяти певні стереотипи і сприятиме входженню галицької громадськості в новітню сім’ю європейських народів.


 1. Назарчук Д. У мирний час „афганців” померло у шість разів більше, ніж на війні : [про „афганців” з Івано-Франківщини та ставлення влади до них] / Д. Назарчук // Голос України. – 2009. – 29 груд. (№ 248). – С. 22.


ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ 1. Івано-Франківська область : довідник : Адміністративно-територіальний поділ. Місцеві громади та органи державної влади / Івано-Франків. ОДА. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – 211 с.

Видання містить інформацію про керівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування. У довіднику є відомості про міста, райони та населені пункти Івано-Франківської області, які включені до реєстру населених пунктів України, а також відомості про міські, районні, селищні та сільські ради, кількість населення, загальну площу, наявну інфраструктуру.


 1. Лобарчук О. На державу сподівайся... : [про підтримку сімей з дітьми в Івано-Франків. обл.] / О. Лобарчук // Урядовий кур’єр. – 2009. – 13 жовт. (№ 188). – С. 10.

 2. Назарчук Д. Прикарпатці вивчали досвід Польщі : [про офіц. візит делегації Івано-Франків. ОДА на чолі з М. Палійчуком до Опол. воєводства] / Д. Назарчук // голос України. – 2009. – 3 жовт. (№ 186). – С. 14.

 3. Редько А. Перехід від галузевого до територіального принципу організації системи влади та управління в СРСР (на прикладі Станіславської області УРСР) / А. Редько // Держава і право. – 2009. – № 45. – С. 152-157.


ЮРИДИЧНІ НАУКИ


 1. Історія міліції Івано-Франківщини : наук. моногр. : у 3 т. Т. 1 : [Становлення (1939-1941) і відновлення (1944-1946) діяльності] / Прикарпат. юрид. ін-т Львів. держ. ун-ту внутр. справ ; [за ред. І. О. Андрухіва]. – Івано-Франківськ ; Надвірна : Надвір. друк., 2009. – 388 с.

У першому томі монографії на широкому фактичному та історичному матеріалі досліджено періоди становлення (1939-1941) та відновлення (1944-1946) діяльності органів НКВС та Робітничо-селянської міліції на території Станіславської (з 1962 р. – Івано-Франківської) області.

 1. Методичні рекомендації працівнику ДПН для практичного використання / упоряд. В. Яремків. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – 266 с.

Видання подає текст закону України „Про пожежну безпеку”, а також інструктивні матеріали з організації роботи органів державного пожежного нагляду.


 1. Назарчук Д. Вийшов перший том монографії про історію міліції Прикарпаття : [про моногр. „Історія міліції Івано-Франківщини” І. Андрухіва] / Д. Назарчук // Голос України. – 2009. – 20 жовт. (№ 197). – С. 10.


НАУКА. ПРАЦІ НАУКОВЦІВ КРАЮ


 1. Актуальні проблеми боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів в Україні. Загальна частина : курс лекцій. Кн. 2 / за ред. Є. М. Моісеєва. – К. ; Івано-Франківськ, 2008. – 269 с.

У курсі лекцій даються кримінально-правова та кримінологічна характеристики незаконного обігу наркотиків. Дано рекомендації щодо профілактики наркоманії на загальному та індивідуальному рівнях, а також запобігання незаконному виготовленню наркотиків.

 1. Василь Васильович Ґрещук : бібліогр. покажч. (до 60-річчя від дня народж.) / упоряд. О. Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : Плай, 2009. – 35 с.

До бібліографічного покажчика увійшли наукові студії та інші праці доктора філологічних наук, професора, директора Інституту українознавства, завідувача кафедри української мови ПНУ ім. В. Стефаника В. В. Ґрещука.

 1. Ґрещук В. Студії з українського мовознавства : вибр. праці / В. Ґрещук. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – 518 с.

Книга містить статті Василя Ґрещука, що друкувалися у вітчизняних і зарубіжних наукових журналах, збірниках та інших виданнях. Вони присвячені теоретичним проблемам словотвору, взаємодії літературної мови і територіальних діалектів, питанням мовної ситуації в Галичині к. ХVІІІ-ХІХ ст. та ін.

 1. Кластер народних художніх промислів „Сузір’я” : (альбом) / авт.-упоряд. Б. Губаль. – Івано-Франківськ, 2008. – 134 с.

Альбом є першою у вітчизняній практиці кластеризації економіки спробою об’єднати митців прикладного та декоративного мистецтва Прикарпаття задля сприяння та просування мистецьких творів як на національному, так і на міжнародному ринку.

 1. Климишин І. Знання і віра: вчені декларують свою віру в Творця – чому і навіщо? / І. Климишин. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. – 47 с.

У книзі сформульовано відповідь на питання „Чому видатні вчені декларували свою віру в Творця світу?”, наведено низку висловлювань відомих фізиків, біологів та ін.

 1. Левицький О. Правова охорона материнства і дитинства згідно законодавства України та країн ЄС / О. Левицький. – Івано-Франківськ : Вид-во теолог. акад., 2008. – 108 с.

В книзі піднімається проблема правового захисту сім’ї і дитинства, яка перебуває в центрі уваги міжнародної спільноти.

 1. Мойсеєнко М. Комп’ютерні технології у фармації : завдання і метод. рек. до курсової роботи : навч. посіб. / М. І. Мойсеєнко, А. М. Добровольська, О. В. Кабанова. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – 113 с.

Посібник складений у відповідності з програмою дисципліни „Комп’ютерні технології у фармації” для вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти.

 1. Пітель В. Орфографічно-пунктуаційний та орфоепічний практикум з української мови : навч. посіб. / Віра Пітель, Василь Пітель. – Івано-Франківськ : Кушнір Г. М. 2009. – 101 с.

У посібнику подано матеріал для практичного опрацювання основних форм орфоепії, орфографії та пунктуації сучасної української літературної мови у вигляді тренувальних вправ і завдань різної складності.

 1. Сенчішак В. Проектування механічних передач : навч. посіб. / В. Сенчішак, В. Іващенко ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2009. – 420 с.

У навчальному посібнику викладено методику проектування механічних передач загального машинобудування, валів та їх опор, методику задач оптимізації їх кінематичних і геометричних параметрів.

 1. Ткачук І. Кластер народних художніх промислів „Сузір’я”: методика, коментар, поради : навч. посіб. / І. Ткачук, С. Кропельницька, А. Петруняк. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2009. – 270 с.

 2. Ткачук І. Організація виробництва за кластерною моделлю : навч. посіб. / І. Ткачук, С. Кропельницька, А. Петруняк. – Івано-Франківськ : Плай, 2009. – 278 с.

Посібники є першою у вітчизняній практиці кластеризації економіки спробою надати у формі поетапного коментаря поради численним українським виробникам, фізичним особам щодо створення й забезпечення функціонування кластерного об’єднання як нової виробничої системи.

 1. Каталог: upload -> files -> Бібліотека
  files -> Британія відома І невідома
  files -> Хі всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді
  files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
  files -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни
  files -> Шляхом кооперативного
  files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
  files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
  files -> Історія розвитку культури маньківщини
  files -> Слобожанщини
  Бібліотека -> Україна івано-франківська обласна державна адміністрація департамент освіти, науки, сім’Ї, молоді та спорту


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Івано-франківщина: минуле І сьогодення iconЗаочна конференція «Минуле й сьогодення творчості Анатолія Дрофаня»
А. П. Дрофаня, наголосити на врученні літературної премії імені Анатолія Дрофаня Забарному Олександру Вадимовичу; розвивати вміння...
Івано-франківщина: минуле І сьогодення iconОсвіта києво-святошинського району: минуле та сьогодення вступ
В історії свого міста чи села, як у краплині води відбиваються сторінки історії українського народу. Знання історії – це шлях до...
Івано-франківщина: минуле І сьогодення iconЛюди мистецтва І мій край Мета
Мета. Ознайомити дітей з епізодами життєвого та творчого шляху митців пов’язаними з Печеніжчиною. Будити почуття гордості за рідний...
Івано-франківщина: минуле І сьогодення iconЗвіт Івано-Франківської Малої академії наук учнівської молоді Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області про підсумки навчально-виховної роботи у 2015-2016 навчальному році Кадровий склад
Франківської Малої академії наук учнівської молоді Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області
Івано-франківщина: минуле І сьогодення iconЗвіт Івано-Франківської Малої академії наук учнівської молоді Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області про підсумки навчально-виховної роботи у 2014-2015 навчальному році Кадровий склад
Франківської Малої академії наук учнівської молоді Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області
Івано-франківщина: минуле І сьогодення iconМистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки. За загальною редакцією доцента М. В. Вовка Випуск II івано-Франківськ Видавничо-дизайнерський відділ ціт 2008
«Актуальні проблеми мистецької освіти: історія І сучасність» (м. Івано-Франківськ, березень 2007 р.) / За заг ред доцента М. В. Вовка....
Івано-франківщина: минуле І сьогодення icon14 грудня 2015 р. V всеукраїнська науково-практична конференція “Андріївські читання”
Володимира. Минуле І сьогодення (з нагоди 1000-річчя успіння князя Володимира І 400-річчя Київських духовних шкіл) : матеріали V...
Івано-франківщина: минуле І сьогодення iconДепартамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради Інформаційно-методичний центр
Слово Тараса – наша зброя І окраса (збірник сценаріїв позакласних заходів на відзначення Шевченківських свят)./ Упор.: А. Рудак,...
Івано-франківщина: минуле І сьогодення iconМистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки. За загальною редакцією професора М. В. Вовка Випуск IIІ івано-Франківськ Видавничо-дизайнерський відділ ціт 2009
«Актуальні проблеми мистецької освіти: історія І сучасність» (м. Івано-Франківськ, березень 2009 р.) / За заг ред професора М. В....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка