Івано-франківщина: минуле І сьогоденняСкачати 431,08 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації09.05.2018
Розмір431,08 Kb.
1   2   3

Ткачук І. Управління фінансами нових виробничих систем: теорія, методологія, практика : моногр. / І. Ткачук, С. Кропельницька. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2009. – 262 с.

У монографії висвітлено теоретичні та методичні засади формування фінансово-економічних відносин в умовах функціонування кластерів в економіці України; аналізуються проблеми промислово-інвестиційного розвитку в Івано-Франківській області, перспективи розвитку та функціонування народних художніх промислів в реґіоні.

 1. Фізико-хімічні проблеми напівпровідникового матеріало-знавства. Т. 2 : Тонкі плівки АІV В / Уклад.: Д. М. Фреїк, М. О. Галущак, О. Л. Соколов і ін. ; за заг. ред. Д. Фреїка. – Івано-Франківськ : Плай, 2009. – 295 с.

Монографічний збірник вибраних наукових праць містить статті із проблем тонкоплівкового матеріалознавства сполук АІV В, виконані під керівництвом професора Д. М. Фреїка в Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника на протязі більш як сорока років середини ХХ і початку ХХІ ст.

 1. Фреїк Д. Біографії. Я, Ми, Ви. Ч. 2 / Д. Фреїк. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2008. – 139 с.

Зроблено історичний екскурс формування наукової школи фізико-хімічних проблем напівпровідникового матеріалознавства ПНУ ім. В. Стефаника. Коротко висвітлено біографії учнів школи, їх наукових керівників, ректорів та проректорів з наукової роботи університету.

 1. Фріс П. Політика у сфері боротьби зі злочинністю і права людини : моногр. / П. Л. Фріс. – Надвірна : Надвірнян. друк., 2009. – 169 с.

У монографії розглядаються питання поняття, змісту, типів, джерел принципів політики України у сфері боротьби зі злочинністю, як самостійного напряму внутрішньої правової політики держави.


 1. Хомин О. Психологічна служба Івано-Франківської області: основні аспекти діяльності / О. Хомин // Психолог. – 2009. – № 42-43 (листоп). – С. 3-4.


ОСВІТА


 1. Качак Т. Зарубіжна дитяча література : навч. метод. посіб. / Т. Качак, Л. Круль ; ПНУ ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – 90 с.

Посібник має на меті ознайомити читача із художніми творами, призначеними для дитячого читання і написаними зарубіжними письменниками; структура і зміст посібника відповідає навчальній програмі курсу. Паралельно проведено огляд дитячої літератури української діаспори.

 1. Кіліченко О. Основи педагогічної майстерності: модульно-рейтинговий підхід : навч. посіб. / О. І. Кіліченко, І. В. Кланічка. – Івано-Франківськ, 2005. – 205 с.

В орієнтованому навчально тематичному плані подається організаційний компонент модульної технології вивчення дисципліни „Основи педагогічної майстерності”.

 1. На пошану Романа Скульського / ПНУ ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2009. – 131 с.

В науково-інформаційному виданні вміщено короткі відомості про професора, член-кореспондента Академії педагогічних наук України Романа Скульського, спогади про його життя і діяльність, а також наукові статті, в яких здійснено аналіз різних напрямків наукових досліджень педагога в галузі навчання й виховання.

 1. Софія Федорівна Русова, 18 лютого 1856 – 5 лютого 1940 : інформ. довід. (до 150-річчя від дня народж.). – Івано-Франківськ : КМІН, 2006. – 32 с.

Видання представляє інформативні відомості про основні життєві віхи, наукову, творчу та громадську діяльність С. Русової.

 1. Турчин С. Це істина. Ось ключі. Пізнавай / С. Турчин. – Івано-Франківськ ; Калуш : Акцент, 2009. – 143 с.

Видання подає методичні матеріали викладання зарубіжної літератури.


 1. Білоус О. Прикарпатська наукова кузня : [про ПНУ ім. В. Стефаника] / О. Білоус // Віче. – 2009. – № 19. – С. 20.

 2. Назарчук Д. Між молотом проблем і ковадлом необхідності : [про Івано-Франків. вище проф. уч-ще, яке готує машинобудівників] / Д. Назарчук // Голос України. – 2009. – 23 груд. (№ 244). – С. 9.


ТУРИЗМ


 1. Гірськолижний туризм в Україні : путівник. – Х. : Библекс, 2009. – 215 с.

У путівнику подана коротка, але змістовна інформація про гірськолижні курорти України, зокрема, описані популярні і не дуже відомі гірськолижні бази Карпатського реґіону.

 1. Дитячо-юнацький туризм і краєзнавство в Україні та формування гармонійно розвиненої творчої особистості : матеріали доп. та виступів Всеукр. наук.- практ. конф., 26-28 трав. 2009 р. / Укр. держ. центр туризму і краєзнавства учн. молоді. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. – 226 с.

У збірнику розкрито актуальні питання туристсько-краєзнавчої роботи, показана роль центрів туризму, їх пріоритетні напрями роботи. Окреслено нагальні проблеми цього напрямку позашкільної роботи.


 1. ДП „Лісівничо-екологічний просвітницький центр” / Держ. ком. лісового та мисливського госп-ва України, Івано-Франків. обл. упр. лісового та мисливського госп-ва. – Урочище „Діброва”, 2008. – 12 с.

Видання містить образотворчий матеріал про лісоцентр, розташований в урочищі „Діброва” на Богородчанщині.

 1. Івано-Франківська область : екскурс. путівник / кер. проекту М. Чопей. – [б. м.], 2009. – 1 к. в обкл.

 2. Івано-Франківщина / ред. Г. Барабаш. – Л. : Сидоренко Г. В., 2008. – 141 с.

Це – перше видання з серії „Туристична енциклопедія”, яке подає відомості відпочинково-розважального змісту.

 1. Книжечка організатора спортивного туризму / Пласт – Нац. Скаутська Орг. України ; упоряд. : Ю. Юзич, Н. Карабин. – К., 2009. – 38 с.

Крім правил проведення туристських подорожей, видання містить тексти про Карпатську групу УПА „Говерля”, формування і становлення туристичного руху в Галичині та ін.

 1. Косило М. Ю. Мандруйте з нами : Івано-Франківський обласний державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді / М. Ю. Косило, М. Б. Човган. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. – 28 с.

В даному збірнику коротко висвітлена робота Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, його відділів, дитячих турбаз, філій.

 1. Косило М. Ю. Мандруємо разом : дитячі турбази Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді / М. Ю. Косило, Г. М. Маловічко. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. – 35 с.

В даному збірнику подано опис дитячих туристських баз облдержцентру туризму і краєзнавства учнівської молоді, пропонуються розроблені екскурсійні маршрути для ознайомлення з Прикарпаттям.

 1. Косило М. Ю. Мандруємо шкільними музеями. Івано-Франківська область / М. Ю. Косило, Р. М. Шутка. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. – 48 с.

В запропонованому виданні коротко описано зародження та розвиток музеїв навчальних закладів в Україні, зокрема вперше подаються короткі відомості про всі музеї навчальних закладів Івано-Франківської області, їх місце розташування, порядок роботи.

 1. Маланюк Т. Туризм і краєзнавство у школі : навч.- метод. посіб. / Т. Маланюк. – Івано-Франківськ : Плай, 2009. – 104 с.

У навчально-методичному посібнику подано історичні аспекти туристсько-краєзнавчої діяльності, а також рекомендації про використання багатьох форм такої діяльності.

 1. Методичні рекомендації з питань провадження екскурсійної діяльності / Івано-Франків. облдержадмін., Голов. упр. з питань туризму, євроінтеграції, зовн. зв’язків та інвестицій. – Івано-Франківськ : Лілея- НВ, 2009. – 56 с.

Автори методичних рекомендацій ставили за мету підготувати узагальнюючий довідково-інформаційний збірник на допомогу майбутнім екскурсоводам.

 1. Палков Т. Українські Карпати : автомобільні маршрути : путівник / Т. Палков. – Л. : Ладекс, 2009. – 65 с.

Пропонований путівник ознайомить мандрівників з найцікавішими місцями Українських Карпат.

 1. Прикарпатський туристичний довідник : Яремче. Микуличин. Татарів. Яблуниця. Поляниця. Буковель. Ворохта. – Т. : С. О. Петренко, 2008. – 47 с.
 1. Косило М. Позашкільна туристсько-краєзнавча робота : [про історію розв. краєзн. туризму в Україні розповідає дир. Івано-Франків. облдержцентру туризму і краєзнавства] / М. Косило // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2009. – № 36 (верес.). – С.12.

 2. Серебрій В. Дитячо-юнацький туризм і формування творчої особистості : [Всеукр. наук.-практ. конф. в Івано-Франків. обл.] / В. Серебрій // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2009. – № 36 (верес.). – С. 10-11.


ПРЕСА. РАДІО. ТЕЛЕБАЧЕННЯ
 1. Фабрика Р. Я – репортер / Р. Фабрика. – Івано-Франківськ ; Калуш : Акцент, 2009. – 459 с.

На сторінках цього незвичайного видання читачі знайдуть невелику дещицю того, що створив упродовж 50 років член Національної спілки журналістів України, заслужений журналіст України Роман Фабрика.


 1. Назарчук Д. „Книга – найкраще, що може залишити після себе людина” : [про засл. ж-ста України Р. Фабрику та його кн. „Я – репортер”] / Д. Назарчук // Голос України. – 2009. – 31 жовт. (№ 206). – С. 22.


БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА


 1. Бабій Л. Наукова бібліотека в сучасному суспільстві / Л. Бабій // Бібліотечна справа. – 2009. – № 3. – С. 21-22.

 2. Головацька І. Підвищення якості інформаційного сервісу бібліотеки вищої школи (на прикл. Наук. б-ки Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника) / І. Головацька // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 8. – С. 31-32.


МУЗЕЇ. МУЗЕЙНА СПРАВА
 1. Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття / ред.-упоряд. Б. Ткачук. – Коломия, 2005. – 39 с.

Дане видання знайомить читача з історією та окремими унікальними експонатами музею.


 1. Віртуальна екскурсія по музеях світу / ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. О. Люба, І. Салій ; відп. за вип. Л. Бабій // Шкільна бібліотека плюс. – 2009. – № 19. – С. 20-30 ; № 20. – С. 12-16.

 2. Головацька І. Архівні та музейні заклади Івано-Франківщини як складова інформаційного ресурсу реґіону / І. Головацька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2009. – № 2. – С. 34-41.

 3. Ткачук Я. Музейник із Коломиї : [з історії створення В. Кобринським укр. музею в Коломиї] / Я. Ткачук // Народне мистецтво. – 2009. – № 1. – С. 14-17.


МИСТЕЦТВО


 1. Библюк З. Возвеличені талантом / З. Библюк. – Косів : Писаний Камінь, 2007. – 64 с.

У книзі подано короткі характеристики життя і діяльності митців Косівщини – заслужених працівників України.

 1. Винарчик М. Чудотворні ікони Болоньї / М. Винарчик. – Івано-Франківськ : Сімик, 2008. – 56 с.

Публіцистичне видання – результат значної пошукової роботи автора, активного дописувача івано-франківської газети „Нова Зоря”.

 1. Врятовані скарби : кат. реставр. ікон ХVІІ-ХХ ст. з колекції Івано-Франків. краєзн. музею / реставратор В. Твердохліб. – Л. : Манускрипт-Львів, 2009. – 127 с.

Альбом присвячений врятованим пам’яткам західноукраїнського іконопису ХVІІ-ХХ ст. Опубліковані вперше, ікони є результатом 14-літньої праці художника-реставратора Валерія Твердохліба.

 1. Ліжникарство : кластер „Ліжникарство та інші художні промисли” / І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ, 2008. – 14 с. : фото.

Альбом присвячений одній із провідних галузей народних промислів на Прикарпатті, що має давні традиції та необмежені можливості розвитку і модернізації.

 1. Річка К. Любіть Україну : фотоальб. / К. Річка. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. – 64 с.

Альбом містить фотокартини, любовно оформлені автором. Кожна з них – це історія, яку митець може довго розповідати.

 1. Стасько Б. Танці з Прикарпаття : навч. посіб. / Б. Стасько. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ : Плай, 2009. – 206 с.

У книзі представлено фольклорні танці Прикарпаття та хореографічні постановки митців Карпатського краю, які виконуються аматорськими та професійними колективами.


 1. Бурдуланюк Г. Українське монументальне мистецтво Прикарпаття другої половини ХІХ-початку ХХ століть / Г. Бурдуланюк // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 14. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 23-27.

 2. Назарчук Д. „Врятуймо скарби разом!” : [про вист. відреставр. тв. іконопису ХVІІ-ХХ ст. в обл. краєзн. музеї] / Д. Назарчук // Голос України. – 2009. – 3 груд. (№ 229). – С. 6.

ЖИВОПИС. ПЕРСОНАЛІЇ


 1. Данилюк В. Живопис : [проспект] / В. Данилюк. – Івано-Франківськ, 2009. – 1 папка (15 окр. арк.).

Представлений образотворчий матеріал дозволить скласти уяву про творчість Василя Данилюка, як справжнього фахівця-універсала, який володіє різноманітною технікою образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

 1. Микола Джичка : вибране / літред. Л. Дейнега. – Івано-Франківськ, 2009. – 64 с.

Альбом містить образотворчий матеріал головного художника Івано-Франківського обласного художнього музею.

 1. Мартинюк Л. Я захоплююсь творіннями твоїми, Господи! / Л. Мартинюк. – К., 2008. – 290 с.

Запропонована добірка полотен художника, уродженця смт. Солотвин Богородчанського району, відображає своєрідне присвячення Національному Київському ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАНУ та його працівникам, які надихнули митця на створення живописної серії вражень від перебування у цьому дивовижному місці.

 1. Іван Марчук : живопис / Івано-Франків. худож. музей. – Івано-Франківськ, 2008. – 64 с.

Видання містить образотворчий матеріал заслуженого художника України з персональної виставки в м. Івано-Франківську.

 1. Родина Іванцевих : біогр. нариси / авт.-упоряд. І. Д. Іванцев. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2009. – 52 с.

У даному виданні подаються короткі біографічні нариси про художника Д. Іванцева та його родину.

 1. Токарук І. Ювілейна виставка малярства / І. Токарук. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – 17 с.

Альбом містить образотворчий матеріал виставки івано-франківського художника І. Токарука.


 1. Гнатюк М. Політ душі Василя Гривінського : худож. з Косова / М. Гнатюк // Образотворче мистецтво. – 2009. – № 3. – С. 100-101.

 2. Гузар З. Мій Михайло Білас : [про картини худож.] / З. Гузар // Образотворче мистецтво. – 2009. – № 3. – С. 42-45.

 3. Кузенко П. Не мав „зерна неправди за собою” : [про худож. Д. Іванцева та моногр. М. Аронця „Денис-Лев Іванцев: Життя і творчість” (К., 2008) / П. Кузенко // Образотворче мистецтво. – 2009. – № 3. – С. 142.

 4. Плугатор Г. Глиняний шедевр... із гаража : [знайдено глин. панно О. Заливахи і виставлено в галереї „Цмок” м. Івано-Франківська] / Г. Плугатор // Експрес. – 2009. – 3-10 груд. (№ 179). – С.12.


ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО


 1. Гнатюк М. Різьбяр Микола Грепиняк і народне мистецтво Косівщини / М. Гнатюк // Народна творчість та етнографія. – 2009. – № 2. – С. 104-110.

 2. Ковальська О. З овечки – пальтечко! : [про мистец. вовнян. одягу на Косівщині] / О. Ковальська // Експрес. – 2009. – 1-2 груд. (№ 178). – С. 12.

 3. Мартинець С. Вишиває тато льолю для дитяти : [про вишивальника Д. Пожоджука з с. Космач Косів. р-ну] / С. Мартинець // Сільські вісті. – 2009. – 6 жовт. (№ 114). – С. 4.

 4. Тунік-Чорна Ю. „Зліпила мама коника...” : [про майстриню сир. фігурок із с. Брустори Косів. р-ну М. Петрів] / Ю. Тунік-Чорна // Високий замок. – 2009. – 26 жовт. (№ 194). – С. 8.

 5. Чіх-Книш Б. Традиції та майбутнє мистецтва Гуцульщини : [про Косів. ін-т приклад. та декор. мистец.] / Б. Чіх-Книш // Образотворче мистецтво. – 2009. – № 3. – С. 95.


МУЗИКА


 1. Дутчак В. Дзвеніть могутньо, святі бандури... : До 40-річчя Івано-Франків. муніципал. капели бандуристів / В. Дутчак, С. Жовнірович, М. Шевченко. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. – 147 с.

Музично-краєзнавче видання досліджує бандурне мистецтво на Прикарпатті в контексті розвитку ансамблевого виду виконавства на бандурі, подає окремі рецензії на концертні виступи колективу, спогади та інтерв’ю керівника та учасників капели бандуристів у засобах масової інформації, переліки учасників та репертуару різних років.

 1. Первоцвіт” : з піснею у нове тисячоліття : вибр. хор. тв. укр. композиторів : з репертуару нар. аматор. хору Нар. Дому с. Микитинці / упоряд. Г. Карась. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – 79 с.

У нотне видання ввійшли твори українських композиторів з репертуару останніх десяти років народного аматорського хору „Первоцвіт”.

 1. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації спецкурсу „Музична культура української діаспори” / уклад. Г. В. Карась. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – 39 с.

 2. Українські народні пісні з репертуару Ольги Велки : вокально-пед. репертуар. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. – 67 с.

Пропонований збірник містить 25 пісень з репертуару Ольги Велки, заслуженої артистки України, солістки-вокалістки обласної філармонії. 1. Андрійчук П. „Арканове коло” Михайла Гринишина : [про нову кн. нар. арт. України, хор. дириг.] / П. Андрійчук // Народна творчість та етнографія. – 2009. – № 2. – С. 82-86.

 2. Назарчук Д. Опера: не нудно! : [в Івано-Франківську започатковано Міжнар. муз. проект „Оперний феєрверк”] / Д. Назарчук // Голос України. – 2009. – 8 жовт. (№189). – С. 26.


ТЕАТР


 1. Антоненко А. Правда – мов кара : [вистава „Солодка Даруся” Івано-Франків. академ. облмуздрамтеатру висунута на здобуття Шевченків. премії] / А. Антоненко // День. – 2009. – 25 листоп. (№214). – С. 2.

 2. Дроздовський Д. Крик і мовчання: вистава івано-франківців „Солодка Даруся” – серед номінантів на Шевченків. премію / Д. Дроздовський // День. – 2009. – 16 груд. (№ 228). – С. 7.

 3. Клименко В. Солодка, як смерть : [про виставу академ. облмуздрамтеатру ім. І. Франка „Солодка Даруся” М. Матіос в Києві] / В. Клименко // Україна молода. – 2009. – 3 груд. (№ 226). – С. 14.

 4. Крот Т. Залюблені в „Солодку Дарусю” : [про виставу облмуздрамтеатру ім. І. Франка у Києві] / Т. Крот // Демократична Україна. – 2009. – 11 груд. (№ 349). – С. 19.

 5. Назарчук Д. Далі – тиша... : [про нар. арт. України В. Родя та засл. арт. України Т. Перету і їхній бенефіс в облмуздрамтеатрі ім. І. Франка] / Д. Назарчук // Голос України. – 2009. – 12 груд. (№ 236-237). – С. 26.

 6. Пуляєва Л. Феномен Коломийського „мандрівного театру” : [про Коломийс. акад. обл. драм. театр. ім. І. Озаркевича] / Л. Пуляєва // Високий замок. – 2009. – 3 листоп. – С. 6.

 7. Родь В. Я ранимий, тому боюсь людей : [розмова з нар. арт., корифеєм Івано-Франків. академ. облмуздрамтеатру ім. І. Франка / записала Д. Назарчук] // Голос України. – 2009. – 31 жовт. (№ 206). – С. 26.

 8. Чужинова І. Фантастична Даруся : [„Солодка Даруся” М. Матіос у постановці академ. облмуздрамтеатру ім. І. Франка – на столич. сцені] / І. Чужинова, В. Гриневич // Голос України. – 2009. – 9 груд. (№ 233). – (На здобуття Шевченківської премії).


РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА


 1. Кисілевський З. Катакомбні дзвони : проповіді / З. Кисілевський. – Івано-Франківськ : Просвіта, 2009. – 119 с.

В книжці зібрано частину проповідей бл. п. о. Зеновія Кисілевського, деякі листи до нього і про нього, спогади про родину.

 1. Святий Йосиф Обручник / кн. уклала М. Влад. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. – 316 с.

Головна мета книги Марії Влад – висвітлити постать святого Йосифа Обручника, опікуна Пресвятої родини, який назавжди залишиться взірцем батька для усіх християнських родин.

 1. Терлецький Р. „Вагітний тато” / Р. Терлецький. – Івано-Франківськ : Апостол, 2009. – 70 с.

Книга розповідає про обов’язки матері і батька з релігійної точки зору.

 1. Шептицька С. з Фредрів. Молодість і покликання о. Романа Шептицького / С. з Фредрів Шептицька. – Л. : Свічадо, 2009. – 192 с.

Спогади Софії Шептицької про свого великого сина – одне з найважливіших документальних джерел до біографії Митрополита Андрея Шептицького.
СЕРІЙНІ ВИДАННЯ


 1. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : Зб. наук. ст. – Івано-Франківськ, 2008-2009.

Вип. ХХ. – 288 с.

Вип. ХХІ. – 285 с. 1. Вісник Прикарпатського університету: Історія. – Івано-Франківськ : [ВДВ ЦІТ], 2008-2009.

Вип. ХІV. – 164 с.

Вип. ХV. – 144 с. 1. Вісник Прикарпатського університету: Педагогіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2008.

Вип. ХVІІ-ХVІІІ. – 298 с.

Вип. ХІХ-ХХ. – 348 с. 1. Вісник Прикарпатського університету: Фізична культура. Вип. 9. – Івано-Франківськ : [ВДВ ЦІТ], 2008. – 128 с.

 2. Вісник Прикарпатського університету: Філософські і психологічні науки. Вип. ХІІ. – Івано-Франківськ : [ВДВ ЦІТ], 2009. – 162 с.

 3. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ, 2009.

Вип. 14. Ч. 1. – 349 с.

Вип. 14. Ч. 2. – 315 с.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК


Андрійчук П. – 193

Андрухів І. – 24, 64, 117, (119)

Антоненко А. – 195

Аронець М. – (182)

Арсенич П. – 31, 92, 93

Бабій В. – 93

Бабій Л. – 92, 160, 163

Бадяк Є. – (17)

Бандера С. – (56-63)

Барабаш Г. – 74, 147

Бенич З. – 80

Библюк З. – 16, 166

Білас М. – (181)

Білоус О. – 141

Боднарчук І. – 92

Бондар П. – 65

Борис М. – 66

Борисенко В. – (19)

Бурдуланюк Г. – 172

Велка О. – 192

Винарчик М. – 167

Виноградник Т. – 88

Витвицький С. – (25)

Вінценз С. – (96, 102)

Влад М. – 204

Габорак М. – 3

Гаврилів Б. – 21

Гаврилюк С. – 64

Галицький Д. – (20)

Галущак М. – 132

Ганушевська-Руснак І. – 26

Гетьман В. – 4

Гілецький Й. – 69

Гладуняк Д. – 38

Гнатюк М. – 180, 184

Головацька І. – 161, 164

Голубець М. – 1

Гончарук О. – 5, 100-101

Горак Р. – 70

Горбовий М. – 31

Грабовецька-Рибак О. – 28

Грабовецький Василь – (27)

Грабовецький Володимир – 19, 27-30, (94)

Грепиняк М. – (184)

Ґрещук В. – (121), 122

Гривінський В. – (180)

Гриневич В. – 202

Гринишин М. – (193)

Гришко М. – (176)

Губаль Б. – 123

Губка І. – 48

Гузар З. – 181

Гусак І. – 83

Гуцуляк О. – 121

Данилюк В. – 174

Данів В. – 71

Дволітка В. – 97

Дейнега Л. – 175

Дем’янюк П. – 32

Джичка М. - 175

Дземан М. 87

Добровольська А. – 126

Довбуш О. – (19)

Дорош Р. – 13

Дроздовський Д. – 196

Дужий М. – 54

Дутчак В. – 189

Жовнірович С. – 189

Заливаха О. – (183)

Зеленчук І. – 102

Зеленчук Я. – 7, 102

Іванов В. – (14)

Іванцев Д. – (178, 182)

Іванцев І. – 57, 178

Іващенко В. – 128

Ільюшин І. – 49

Інжуватова Х. – 109

Кабанова О. – 126

Каглян О. – 85

Камінський А. – 54

Карабин Н. – 148

Карась Г. – 190-191

Карий В. – 75, 89

Карпенко О. – 33

Карпій В. – 42

Качак Т. – 136

Кирій В. – 98

Кисілевський З. – 203

Кіліченко О. – 137

Кірєєва Р. – 75

Кіркор А. – 95

Кланічка І. – 137

Клапчук В. – 99

Клим П. – 35

Клименко В. – 197

Климишин І. – 124

Кобринський В. – (165)

Ковалик В. – 24

Коваль Р. – 31

Ковальська О. – 185

Когут М. – 76

Козловський Л. – 61

Колімбровський М. – 106, 107

Коритко Р. – 20, 77

Косило М. – 150-151, 156

Крайній І. – 8, 14, 43

Кропельницька С. – 130-131

Крот Т. – 198

Круль Л. – 136

Кузенко П. – 182

Кучерук О. – 25

Левицький К. – (24)

Левицький О. – 36, 125

Левкун Я. – 79

Лобарчук О. – 9, 90, 114

Люба О. – 163

Маланюк Т. – 152

Маловічко Г. – 150

Малюта І. – 62

Мартинець С. – 186

Мартинюк Л. – 176

Марчук В. – 94

Марчук Е. – 103

Марчук І. – 177

Матіос М. – (197, 202)

Микитин А. – 111

Миронюк І. – 21

Михайлів Л. – 80

Мицан К. – 33

Моісеєв Є. – 120

Мойсеєнко М. – 126

Монолатій І. – 86

Назарчук Д. – 3, 10, 11, 12, 17, 44-46, 104, 112, 115, 119, 142, 159, 173, 194, 199, 201

Никифорук В. – 85

Обручник Й. – 204

Озаркевич І. – 200

Олійник А. – 73

Островський В. – 22

Палійчук М. – 91, (115)

Палков Т. – 82, 154

Перепічка Є. – 58

Перета Т. – (199)

Петрів М. – (187)

Петрів Р. – 23

Петруняк А. – 130

Пітель Василь – 127

Пітель Віра – 127

Площанський В. – 84

Плугатор Г. – 183

Пожоджук Д. – (186)

Посівнич М. – 54

Потічний П. – 54

Пришляк Г. – (48)

Пронюк О. – 37

Пуляєва Л. – 200

Ребет Д. – 54

Редько А. – 116

Річка К. – 170

Родь В. – (199), 201

Романюк М. – 51

Романюк Я. – 81

Русова С. – (139)

Салій І. – 163

Сворак С. – 24

Сенчішак В. – 128

Серебрій В. – 157

Сидоренко Г. – 74

Сікора Л. – 98

Сіщук М. – 52

Скульський Р. – (138)

Сливка Л. – 69

Сливка Р. – 69

Смеречанський Р. – 85

Соколов О. – 132

Соловка Л. – 86

Стасько Б. – 171

Стативка Б. – 105

Стефак В. – 38

Стражник Л. – 18, 89, 110

Твердохліб В. – 168

Терлецький Р. – 205

Ткачук Б. – 162

Ткачук І. – 129-131, 169

Ткачук Я. – 165

Токарук І. – 179

Треф’як Я. – 93

Тунік-Чорна Ю. – 187

Турчин С. –140

Ужитчак М. – 53

Фабрика Р. – 158, (159)

Фаріон І. – 59

Федевич К. – 39

Фреїк Д. – 132-133

Фріс П. – 134

Федун П. – (51)

Харитон В. – 81

Хомин О. – 135

Царик Й. – 1

Частій Р. – 60

Чіх-Книш Б. – 188

Чопей М. – 146

Чужинова І. – 202

Шандрук П. – 55

Шанковський Л. – 54

Шашкевич М. – (29,30)

Шевченко М. – 189

Шевченко Т. – (29,30)

Шептицька С. – 206

Шептицький Р. – (206)

Шеремета В. – 2

Шовкун Л. – 63

Шиптур М. – 40

Шутка Р. – 151

Шухевич Р. – 54

Юзич Ю. – 31, 148

Юрчишин І. – 108

Ющенко В. – 43

Яремків В. – 118

ЗМІСТ

ПРИРОДА КРАЮ. ЕКОЛОГІЯ 3

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ 4

СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО 4

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. 4

ІСТОРІЯ ОБЛАСТІ 5ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА КРАЮ ХХ СТ 5

ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН-УПА 8

СТЕПАН БАНДЕРА: 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 10

ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ 11

КРАЄЗНАВЦІ ПРИКАРПАТТЯ 14

АРХЕОЛОГІЯ 15

ЕТНОГРАФІЯ 15

ЕКОНОМІКА 16СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО 17

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ 17ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ 17

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 18

НАУКА. ПРАЦІ НАУКОВЦІВ КРАЮ 18

ОСВІТА 21

ТУРИЗМ 22

ПРЕСА. РАДІО. ТЕЛЕБАЧЕННЯ 24

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВ 24

МУЗЕЇ. МУЗЕЙНА СПРАВА 24

МИСТЕЦТВО 25ЖИВОПИС. ПЕРСОНАЛІЇ 26

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО 27

МУЗИКА 27

ТЕАТР 28

РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА 28

СЕРІЙНІ ВИДАННЯ 29

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 30Каталог: upload -> files -> Бібліотека
files -> Британія відома І невідома
files -> Хі всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Історія розвитку культури маньківщини
files -> Слобожанщини
Бібліотека -> Україна івано-франківська обласна державна адміністрація департамент освіти, науки, сім’Ї, молоді та спорту


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Івано-франківщина: минуле І сьогодення iconЗаочна конференція «Минуле й сьогодення творчості Анатолія Дрофаня»
А. П. Дрофаня, наголосити на врученні літературної премії імені Анатолія Дрофаня Забарному Олександру Вадимовичу; розвивати вміння...
Івано-франківщина: минуле І сьогодення iconОсвіта києво-святошинського району: минуле та сьогодення вступ
В історії свого міста чи села, як у краплині води відбиваються сторінки історії українського народу. Знання історії – це шлях до...
Івано-франківщина: минуле І сьогодення iconЛюди мистецтва І мій край Мета
Мета. Ознайомити дітей з епізодами життєвого та творчого шляху митців пов’язаними з Печеніжчиною. Будити почуття гордості за рідний...
Івано-франківщина: минуле І сьогодення iconЗвіт Івано-Франківської Малої академії наук учнівської молоді Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області про підсумки навчально-виховної роботи у 2015-2016 навчальному році Кадровий склад
Франківської Малої академії наук учнівської молоді Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області
Івано-франківщина: минуле І сьогодення iconЗвіт Івано-Франківської Малої академії наук учнівської молоді Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області про підсумки навчально-виховної роботи у 2014-2015 навчальному році Кадровий склад
Франківської Малої академії наук учнівської молоді Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області
Івано-франківщина: минуле І сьогодення iconМистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки. За загальною редакцією доцента М. В. Вовка Випуск II івано-Франківськ Видавничо-дизайнерський відділ ціт 2008
«Актуальні проблеми мистецької освіти: історія І сучасність» (м. Івано-Франківськ, березень 2007 р.) / За заг ред доцента М. В. Вовка....
Івано-франківщина: минуле І сьогодення icon14 грудня 2015 р. V всеукраїнська науково-практична конференція “Андріївські читання”
Володимира. Минуле І сьогодення (з нагоди 1000-річчя успіння князя Володимира І 400-річчя Київських духовних шкіл) : матеріали V...
Івано-франківщина: минуле І сьогодення iconДепартамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради Інформаційно-методичний центр
Слово Тараса – наша зброя І окраса (збірник сценаріїв позакласних заходів на відзначення Шевченківських свят)./ Упор.: А. Рудак,...
Івано-франківщина: минуле І сьогодення iconМистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки. За загальною редакцією професора М. В. Вовка Випуск IIІ івано-Франківськ Видавничо-дизайнерський відділ ціт 2009
«Актуальні проблеми мистецької освіти: історія І сучасність» (м. Івано-Франківськ, березень 2009 р.) / За заг ред професора М. В....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка