"Ізкі". Товариство з обмеженою відповідальністю «Боржавська ялина» в особі директора Бойка Андрія Ігоровича, який діє на підставі Статуту, надалі «Виконавець»Дата конвертації21.03.2018
Розмір62 Kb.


ДОГОВІР № ______________
від «____»________________2015 р.
про надання послуг відпочинку та оздоровлення дітей у дитячому оздоровчому таборі

"Ізкі".
Товариство з обмеженою відповідальністю «Боржавська ялина» в особі директора Бойка Андрія Ігоровича, який діє на підставі Статуту, надалі «Виконавець», з однієї сторони, та
_____________________________________________________________________________________, надалі «Замовник», з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:


 1. Предмет договору.

1.1 Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання надання послуг відпочинку та оздоровлення дитини, що визначені у путівці, що є невід'ємною частиною цього договору, в дитячому оздоровчому таборі "Ізкі", відповідно до вимог Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей, у строки та на умовах даного договору.


 1. Час і місце надання послуг.

2.1 Послуги відпочинку та оздоровлення дітей надаються Виконавцем у строки, зазначені в путівці, що є невід'ємною частиною цього договору, на території дитячого оздоровчого табору "Ізкі", що розташований за адресою Закарпатська область, Міжгірський район, с. Ізкі, Еко-курорт «Ізкі».


 1. Зміст послуг.

3.1 Послуги відпочинку та оздоровлення дітей в дитячому оздоровчому таборі "Ізкі" - це комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на відновлення і зміцнення фізичного і психічного стану здоров'я дитини, організацію дозвілля з дотриманням періодичності активного і пасивного відпочинку, організацію раціонального харчування та забезпечення умовами проживання у відповідності із Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей.


 1. Вартість послуг та порядок розрахунків.

4.1 Фактична вартість наданих Виконавцем Замовнику послуг за цим договором вказана в рахунку на оплату путівки, що є невід'ємною частиною цього договору і має бути оплаченим Замовником Виконавцю або уповноваженим Виконавцем організаціям, що здійснюють реалізацію путівок у дитячий оздоровчий табір "Ізкі" не пізніше ніж за десять робочих днів до початку послуг. Прийом дітей у табір здійснюється тільки після повної оплати вартості послуг.


 1. Вікові обмеження.

5.1 У дитячий оздоровчий табір "Ізкі" , направляються діти у віці від 6 до 16 років. Діти молодше 8 років і старше 16 років у табір не приймаються; при цьому вартість оплачених послуг Замовнику не повертається. Вікові обмеження можуть мати певні виключні випадки, що передбачають особливі домовленості із батьками.


 1. Медичний відбір.

6.1 Медичний відбір при направлені дитини у табір здійснюється у відповідності з «Вимогами медичного відбору при направленні дитини в дитячий оздоровчий табір "Ізкі" , які є невід'ємною частиною цього договору. Діти, яким протипоказано направлення за станом здоров'я, а також такі, що не мають заповненої обмінної медичної карти, в табір не приймаються; при цьому вартість оплачених послуг Замовнику не повертається. Відповідальність за будь-які наслідки, що виникли в результаті внесення в медичні документи дитини завідомо неправдивих даних, несе Замовник.


 1. Права та обов'язки сторін.

7.1 Права та обов'язки сторін цього договору регламентовані Ст. 17, 18, 19, 29, 30, 31 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (375-17).


 1. Авторські та суміжні права.

8.1 Протягом табірної зміни Виконавець має право здійснювати фото і відео-зйомку дітей, що знаходяться в таборі. При цьому всі авторські та суміжні права на отриману в результаті фото-і відеопродукцію в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях інформації належать Виконавцю та не можуть бути використані без його згоди.


 1. Відповідальність сторін.  1. У разі невиконання чи неналежного виконання умов цього договору сторони несуть майнову відповідальність у розмірі заподіяної контрагенту шкоди відповідно до чинного законодавства України. Крім того, у випадку нанесення дитиною шкоди майну Виконавця, Замовник несе майнову відповідальність у розмірі заподіяної шкоди.

9.2 Виконавець забезпечує і несе матеріальну відповідальність тільки за збереження майна і грошових коштів дитини, зданих на зберігання в камери зберігання табору та в касу табору відповідно.


 1. Обставини непереборної сили.

10.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного договору у випадку, якщо причиною такого невиконання з'явилися обставини непереборної сили: військові дії, стихійні лиха, природні явища і катаклізми, пожежі, епідеміологічна ситуація, законодавчі та інші акти України, прийняті після укладення договору, дії органів влади та інших державних органів, дії третіх осіб. У разі виникнення обставин непереборної сили Виконавець зобов'язаний забезпечити негайну евакуацію і скерування дитини до місця постійного проживання.


 1. Порядок розірвання цього договору.  1. Цей договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін, а також з ініціативи однієї зі сторін у разі порушення іншою стороною умов цього договору. Крім того, Замовник на свій розсуд може достроково перервати надання послуг Виконавцем своїй дитині; в цьому випадку невикористаний залишок вартості послуги Замовнику не повертається.  1. Замовник має право за своєю ініціативою в односторонньому порядку достроково розірвати (припинити) цей договір, здати путівку і отримати назад сплачену суму вартості послуги у разі, якщо про такий свій намір він сповістив Виконавця не пізніше, ніж за 30 (тридцять) робочих днів до дня початку надання послуг. При розірванні договору в строк до десяти робочих днів повертається 50% від суми оплати, в термін менше десяти робочих днів – оплата не повертається.

11.3 Виконавець має право зі своєї ініціативи в односторонньому порядку достроково розірвати (припинити) цей договір і відрахувати дитину з табору в разі порушення дитиною Правил внутрішнього розпорядку табору. Крім того дитина, яку замічено у курінні, вживанні алкоголю, заборонених медичних препаратів або наркотиків, а також дитина з емоційними, психологічними чи поведінковими проблемами, які ставлять під загрозу зриву виконання послуг і шкодять оточуючим і їй особисто, буде негайно відрахована з табору і відправлена до місця проживання у супроводі відповідального співробітника табору, причому оплата вартості зворотної дороги дитини, проїзду та витрат на відрядження супроводжуючої особи проводиться Замовником; в цьому випадку невикористаний залишок вартості послуги Замовнику не повертається. Повернення дитини з табору додому можуть здійснити батьки.


 1. Обробка персональних та медичних даних.

12.1 Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Замовник дає згоду на обробку персональних та медичних даних з первинних джерел (путівка, обмінна медична карта) як своїх, так і своєї дитини, зазначених у путівці, з метою забезпечення реалізації договірних, податкових, адміністративно-правових відносин у сфері бухгалтерського обліку.


 1. Договір в цілому.  1. Цей договір складений українською мовою у двох примірниках - по одному для кожної із сторін. Обидва примірники автентичні і мають однакову юридичну силу. Цей договір складено у відповідності до чинного законодавства України.

  2. Цей договір вважається укладеним у момент, коли Виконавець продав, а Замовник придбав путівку до дитячого оздоровчого табору "Ізкі" , що є невід'ємною частиною цього договору. 1. Реквізити сторін.Виконавець

Замовник

ТзОВ «Боржавська Ялина»

ПІБ:____________________________________
Паспорт: ____ № ________________________

«Райффайзен Банк Аваль» м. Київ

Виданий: «____»_______________ _______ р.

р/р 2600834741

МФО 380805

ЄДРПОУ 33176288

ІПН 331762807089

СВІДОЦТВО 10425546 (загальна система)


_______________________________________

Адреса реєстрації: _______________________

_______________________________________

Тел.:___________________________________

Директор_______________ ________Бойко А.І.

МП


Замовник _____________ (________________)
Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

\"Ізкі\". Товариство з обмеженою відповідальністю «Боржавська ялина» в особі директора Бойка Андрія Ігоровича, який діє на підставі Статуту, надалі «Виконавець» iconДоговір про надання платних стоматологічних послуг № м. Херсон 20 р. Приватне підприємство «Стоматологічний центр –
Приватне підприємство «Стоматологічний центр – «Аполлонія», в особі директора Бабійчук І. Л., який діє на підставі Статуту, ліцензії...
\"Ізкі\". Товариство з обмеженою відповідальністю «Боржавська ялина» в особі директора Бойка Андрія Ігоровича, який діє на підставі Статуту, надалі «Виконавець» iconДоговір № про використання системи електронних закупівель
Микола Олександрович, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, І вінницька обласна Рада в особі голови Олійника Анатолія Дмитровича...
\"Ізкі\". Товариство з обмеженою відповідальністю «Боржавська ялина» в особі директора Бойка Андрія Ігоровича, який діє на підставі Статуту, надалі «Виконавець» iconМ. Суми Товариство з обмеженою відповідальністю «Браво-Групп», код єдпроу

\"Ізкі\". Товариство з обмеженою відповідальністю «Боржавська ялина» в особі директора Бойка Андрія Ігоровича, який діє на підставі Статуту, надалі «Виконавець» iconБазою комплексної практики є сучасне Товариство з обмеженою відповідальністю "Агробізнес" сучасне підприємство, що займається виробництвом високоякісних хлібобулочних виробів
Базою комплексної практики є сучасне Товариство з обмеженою відповідальністю “Агробізнес” – сучасне підприємство, що займається виробництвом...
\"Ізкі\". Товариство з обмеженою відповідальністю «Боржавська ялина» в особі директора Бойка Андрія Ігоровича, який діє на підставі Статуту, надалі «Виконавець» iconОголошення про проведення аукціону з продажу майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «тпк «три кита»,
Українська універсальна біржа (код єдрпоу 25158707) оголошує про проведення аукціону з продажу майна банкрута Товариства з обмеженою...
\"Ізкі\". Товариство з обмеженою відповідальністю «Боржавська ялина» в особі директора Бойка Андрія Ігоровича, який діє на підставі Статуту, надалі «Виконавець» iconОголошення про проведення повторного аукціону з продажу майна підприємства-банкрута товариства з обмеженою відповідальністю криворізьке підприємство «Термоізоляція» №45 Криворізька універсальна товарна біржа
Оголошення про проведення повторного аукціону з продажу майна підприємства-банкрута товариства з обмеженою відповідальністю криворізьке...
\"Ізкі\". Товариство з обмеженою відповідальністю «Боржавська ялина» в особі директора Бойка Андрія Ігоровича, який діє на підставі Статуту, надалі «Виконавець» iconПоложення про виконавчий орган публічного акціонерного товариства " дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"
Розроблене відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства “Дніпропетровське обласне підприємство...
\"Ізкі\". Товариство з обмеженою відповідальністю «Боржавська ялина» в особі директора Бойка Андрія Ігоровича, який діє на підставі Статуту, надалі «Виконавець» iconОголошення про проведення відкритих торгів (аукціону)
Товарна біржа «Придніпров’є» оголошує аукціон (відкриті торги) без можливості зниження початкової вартості з продажу майна, що належить...
\"Ізкі\". Товариство з обмеженою відповідальністю «Боржавська ялина» в особі директора Бойка Андрія Ігоровича, який діє на підставі Статуту, надалі «Виконавець» iconПовідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство «укрнафта» Місцезнаходження товариства згідно з його статутом
Тво «укрнафта» (надалі пат «укрнафта» або Товариство) повідомляє Вас, що «07» липня 2016 року о 12. 30 годині відбудуться загальні...
\"Ізкі\". Товариство з обмеженою відповідальністю «Боржавська ялина» в особі директора Бойка Андрія Ігоровича, який діє на підставі Статуту, надалі «Виконавець» iconЛітературне читання
Г. Бойка та О. Пчілки ознайомитися з жанровою та тематичною різноманітністю творів Г. Бойка та О. Пчілки


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка