Життєвий І творчий шлях Григорія КосинкиСкачати 482.16 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації06.06.2017
Розмір482.16 Kb.
ТипУрок
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Департамент науки і освіти

Харківська обласна державна адміністрація

Харківський професійний ліцей машинобудування
Методична розробка уроку з предмета

українська література на тему:

«Життєвий і творчий шлях Григорія Косинки»


Підготувала викладач української мови та літератури

Щербатюк Олена Сергіївна


м. Харків 2013

Зміст


 1. Анотація……………………………………………………………………..3

 2. Методична скриня…….………...………….……….………………………4

 3. Урок 1……………………………………………………………………….7

 4. Урок 2……..……………………………………….……………………….18

 • Додаток 1………………………………………………………………...…24

 • Додаток 2 …………………………………………………………………..25

 • Додаток 3…………………………………………………………………...26

 1. Список використаної літератури…………………………………………30


Анотація

Активне використання сучасними навчальними закладами Інтернет-технологій, телекомунікаційних засобів сприяють упровадженню нових форм і методів навчання. Випускник по завершенню ліцею повинен мати не лише певний обсяг знань, а й уміння збирати, аналізувати й обробляти інформацію. Проектна методика дозволяє вирішувати ці завдання. Для досягнення комунікативної мети ми обрали урок Веб-Квест.

Вебквест (webquest)це проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернет. Така форма роботи сприяє розвитку критичного мислення, аналізу, синтезу й оцінки інформації, в результаті учні вдосконалюють уміння використовувати отримані знання з практичною метою. Центральне завдання: на час проведення уроку кабінет перетворюється у конференц-зал учні об'єднуються у групи від 3-х осіб: «Літературознавці», «Науковці», «Психологи», «Історики».

Етапи роботи над проектом: визначити тему та педагогічну мету; вигадати завдання; обрати форму виконання завдань; скласти систему оцінювання; знайти джерела інформації; обрати шаблон квеста; оформити веб-сторінку квеста.

Критерії оцінювання за кожне завдання: робота без ілюстрацій  6-7 балів, робота з ілюстраціями  7-8 балів, проект з ілюстраціями і власними узагальненнями та висновками  9-10 .

Урок на тему: Життєвий і творчий шлях Григорія Косинки» розроблено на основі програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України «Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів природничо-математичного, технологічного, суспільно-гуманітарного, філологічного напрямів. Рівень стандарту. / Укладачі: М.Г.Жулинський, Г.Ф.Семенюк, Г.В. Мовчан. К.: Грамота, 2011», за підручником: Авраменко О.М., Пахаренко В.І. Українська література. 11 клас.: Грамота, 2010.

У ході проведення уроку залучено інноваційні технології: комп’ютер, програмне забезпечення для демонстрації відео, що покращують сприйняття інформації про життя та творчий шлях письменника, допомагають поринути в епоху, в якій жив і творив митець.

Методична скриня

Освітній веб-квест – це сайт в Інтернеті, з яким працюють учні, виконуючи ту чи іншу навчальну задачу.

Мета веб-квеста: визначити естетичне та філософське навантаження, поглибити знання про культуру українського народу.

Веб-квест може бути використаний як завдання для самостійної роботи учнів ІІ курсу з предмета “Українська література”.

Методичні завдання квеста: активізувати пізнавальну діяльність учнів; розвивати їх творчі здібності; виховувати любов та повагу до творів української літератури.

Результат веб-квеста може бути поданий у вигляді слайд-шоу, презентації, що супроводжується усною доповіддю. Робота над квестом формує механізм командної взаємодії сприяє формуванню інформаційної культури учня; розвиває творче мислення і дослідницькі навички; сприяє вихованню національно свідомих громадян України через зацікавлення учнів історією, мовою та культурою власного народу.

Мета веб-квеста: визначити коло філософських проблем в оповіданні

“В житах” крізь призму творчості Григорія Косинки. • ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦІ мають володіти навичками пошуку інформації в Інтернеті, працювати з графічними та текстовими редакторами, вміти аналізувати та компонувати інформацію, досконало знати зміст твору.

 • НАУКОВЦІ мають володіти вміннями аналізувати і поєднувати інформацію з різних джерел, знатися на традиціях, культурі та народній творчості.

 • ПСИХОЛОГИ – повинні володіти вміннями визначати проблематику твору, складати асоціативний портрет.

 • ІСТОРИКИ мають володіти навичками пошуку мульти-медійної інформації, вміти створювати слайд-шоу, повинен мати художні здібності та гарний смак.

ВЕБ-КВЕСТ суттєво відрізняється від звичайного пошуку інформації, полягає у:

 • виявленні проблеми;

 • пошуку інформації з даної проблеми в мережі Інтернет;

 • шляхи вирішення проблеми учні знаходять, об‘єднуючись у групи.

Работа над веб-квестом развиває вміння порівнювати, анализувати, класифікувати, мислити абстрактно. Учні не просто збирають інформацію, але й трансформують її, щоб виконати завдання. Як результат: підвищується мотивація, діти краще, виконуючи завдання, сприймають матеріал, ефективність учбового процесу підвищується. Змінюється і роль учителя на уроці. Він становиться консультантом, наставником, старшим партнером.

Початковий етап (командний)

 • Учні знайомляться з матеріалами аналогічних проектів.

 • Розділяють ролі в команді. Всі члени повинні допомагати

 • Один одному у роботі з комп'ютерними програмами.

Рольовий етап (індивідуальний)

Індивідуальна робота в команді на загальний результат.

Учасники одночасно виконують завдання у відповідності з ролями:


  1. пошук інформації;

  2. розробка структури звіту;

  3. створення матеріалів для звіту;

  4. доопрацювання матеріалів для звіту.

Заключний (командний)

1)Команда працює разом під керівництвом вчителя. 1. Формулюються висновки.

 2. Проводиться конкурс робіт та їх оцінювання.

 3. Результати робіт можуть розміщуватися в Інтернеті.

ВИДИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВЕБ-КВЕСТІВ:

 • Переказ – демонстрація розуміння теми на основі подання матеріалів з різних джерел в новому форматі: створення презентації, плаката, оповідання.

 • Планування та проектування – розробка плану або проекту на основі заданих умов.

 • Самопізнання – будь-які аспекти дослідження особистості.

 • Компіляція – трансформація формату інформації, отриманої з різних джерел.

 • Творче завдання – творча робота у певному жанрі – створення п‘єси, віршів, пісень, відеороликів.

 • Аналітичне завдання – пошук і систематизація інформації.

 • Досягнення консенсусу – вироблення рішення з проблемного питання.

 • Журналістське розслідування – об'єктивний виклад інформації (розподіл думок і фактів).

 • Наукові дослідження – вивчення різних явищ, відкриттів, фактів на основі он-лайн джерел.

 • Оцінки – обґрунтування певної точки зору. https://sites.google.com/site/kvesturok/rol-6-arhitektorПредмет: українська література.

Тема уроку: Життєвий і творчий шлях Григорія Косинки.

Мета:

навчальна: вчити учнів аналізувати життєвий і творчий шлях письменника, в усвідомлювати ідейно-тематичний зміст і проблематику творів Григорія Косинки.

розвивальна: розвивати вміння аргументувати власне розуміння проблемних питань твору «В житах»; вдосконалювати вміння користуватися комп’ютером та роботою в мережі Інтернет.

виховна: виховувати самокритичність, спроможність наводити доречні аналогії; формувати інформаційну компетентність, що забезпечить універсальність освіти.

Результат: створення презентацій, відеороликів, буклетів на обрану тему: «Автобіографічні мотиви творчості Г.Косинки», «Єдиний і неповторний новеліст ХХ ст. ».

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь, урок – Веб-квест.

Методи, прийоми роботи: наочні методи (ілюстрація, демонстрація); словесні (бесіда, розповідь-пояснення); перегляд та обговорення фотоматеріалів, робота з текстами творів Г.Косинки, проблемний аналіз творів.

Обладнання: комп’ютер, програмне забезпечення для демонстрації відео, слайд-шоу, мультимедійний проектор, акустична система (колонки), екран, портрет Григорія Косинки, ілюстрації до творів, видання творів.

Міжпредметні зв’язки: світова література, історія, мистецтвознавство.

Епіграф


Ми тебе шукаєм по росинці

В Щербанівці, серед тополин,

І виходить мати у косинці

Виглядає, чи не прийде син.

Не приймав ти підлості нітрохи,

Прогримів, немов весняний грім,

І стоїть замучена епоха

Над безсмертним іменем твоїм.

Андрій Малишко

Епіг Епіграф

Ми тебе шукаєм по росинці

В Щербанівці, серед тополин,

І виходить мати у косинці

Виглядає, чи не прийде син.

Не приймав ти підлості нітрохи,

Прогримів, немов весняний грім,

І стоїть замучена епоха

Над безсмертним іменем твоїм.

Андрій Малишко

раф

Ми тебе шукаєм по росинці

В Щербанівці, серед тополин,

І виходить мати у косинці

Виглядає, чи не прийде син.

Не приймав ти підлості нітрохи,

Прогримів, немов весняний грім,

І стоїть замучена епоха

Над безсмертним іменем твоїм.

Андрій Малишко

иглядає, чи не прийде син.

Не приймав ти підлості нітрохи,

Прогримів, немов весняний грім,

І стоїть замучена епоха

Над безсмертним іменем твоїм.

е шукаєм по росинці

В Щербанівці, серед тополин,

Хід уроку:

І. Організаційний момент (1 хв.)

ІІ. Оголошення теми і мети уроку (1 хв.)

Викладач. Сьогодні ми починаємо вивчати творчість

видатного українського письменника-новеліста. Він

«був рядовим козаком, служив у Отамана Зеленого»

брав активну участь у громадянській війні. Був не ли-

ше талановитим письменником, а й сценаристом на Київській кінофабриці

(зараз  кіностудія імені О.Довженка), працював у Державному видавництві України, на радіо. Ця людина має багату епістолярну спадщину. Його дім часто ставав місцем зборів найталановитіших київських літераторів, які об'єднувалися під назвою «Ланка». Свій псевдонім цей письменник узяв за назвою скромних польових квітів червоних косинців.У 2001 році було засновано Київську обласну літературну премію імені цього письменника для відзначення кращих здобутків поетів, прозаїків, драматургів і літературних критиків. Здогадалися про кого мова?

(Учні вгадують ім’я письменника – Григорій Косинка).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності (2 хв.)

Сьогодні розглянемо життєвий і творчий шлях визначного українського письменника Григорія Косинки. У цьому році 29 листопада виповнилося 114 років із дня народження митця. Щоб краще зрозуміти епоху, середовище, в якому жив і творив письменник ми поділимося на 4 групи: «Літературознавці», «Науковці», «Психологи», «Історики». Кожна група отримає відповідне завдання.ІV. Актуалізація опорних знань (3 хв.)

1. Перевірка домашнього завдання (з попередньої теми).

Викладач. Минулого уроку ми вивчали творчість Миколи Хвильового, розкажіть про творчу співдружність цих двох особистостей.

2. «Цитатна доріжка»

Викладач. Використовуючи вислови відомих письменників про Г. Косинку, створіть асоціативний портрет митця.


«Косинка був-таки справді сміхотливий і веселий. Він любив сміятися і з власних невдач, і з своїх критиків, і просто з людської дурощі. Чи не цим пояснюється його дивна побутова риса – підпускати близько до себе чужих йому внутрішньо людей, обмежених і примітивних, які, коли б організувати світовий конкурс дурнів, якщо б і не здобути премії, то, в усякому разі, привернули б до себе увагу» (Борис Антоненко-Давидович).«Григорій Косинка весь виявляється на естраді, коли він публічно щось читає. Чи то буде його власне оббризкане радісною поранковою росою «В житах» (радісне в трагізмі своєму), чи то Васильченкова меланхолійна «Мати». Голос Косинки бринить однаково молодо» (Максим Рильський).«Короткою виявилась його пісня: у розквіті сил і таланту письменника знищили більшовики. Проте фізична смерть не перекреслила величезного таланту. До сучасних читачів Григорій Косинка повернувся найчеснішою дорогою «із забуття – в безсмертя» (Микола Жулинський).

Викладач. Мати майбутнього письменника Наталія Стрілець Згадувала:


«Мій Гриць серед дітей його віку був не такий як інші… А як любив Грицько квіти!.. «Розкажіть, мамо, як квітка зветься і чому синя, а та червона?» Коли Грицько підріс, грамоти вчив його мій батько — Дід Роман, який жив у селі Красному. Дід привчив Грицька до читання, і з книгою він не розлучався».

V. Засвоєння нових знань ( 20 хв.)
Створення асоціативного портрета Г.Косинки.

Бесіда :

 • Якою ж особистістю був Григорій Косинка?

 • Яким було його життя?

 • Які риси характеру сформувалися під впливом життєвих обставин?

 • Яким постає митець у словах відомих письменників?

 • Чи погоджуєтеся ви з думкою, що Г. Косинка  майстер новелістичного жанру?

Чи знайоме вам поняття новели як різновиду літературного жанру? Надаємо слово «Літературознавцям».

Завдання для групи «Літературознавці»:

 1. На прикладі автобіографії зобразити картину життєвого й творчого шляху письменника (1.5 бали).

 2. Укласти словничок до теми, дати визначення понять: «новела», «індивідуалізація мовлення», «художня деталь», «символічний пейзаж», «неореалізм», «імпресіонізм» (1.5 бали).

 3. Підкріпити свої висновки цитатами з твору (3 бали).

Ресурси:

 • текст твору Г. Косинки «В житах»;

 • критичні статті;

 • Сайти:http://uk.wikipedia.org/wiki/ http://eureka.ucoz.ua/publ/130-1-0-503http://referatu.ucoz.ua/load/ http://storinka-m.kiev.ua/product.

Завдання для групи «Психологи»

 1. Складіть психологічний портрет головного героя Корнія Дізіка, дайте


оцінку його вчинкам (1.5 бали).

2. Якими почуттями наповнений лист Г.Косинки до О.Кобилянської

(1.5 бали).

 1. Дослідіть епістолярну спадщину письменника (3 бали).

4. Свої висновки оформіть у вигляді асоціативних малюнків або схем і відішліть на електронну скриньку викладача.Ресурси:
http: //www.ukrlib.com.ua/http://photo.ukrinform.ua/ukr/http://ukrlife.org/main/evshan/kuli12.htm

Завдання для групи «Науковці»


 1. Відомо, що в замітці «Автор о себе» була опублікована 1930 р. в збірці перекладених російською мовою його новел, Г.Косинка пише: «Принимал активное участие в боях в период гражданской войны на Украине» (1.5 бали).

 2. Окресліть основні віхи та ідейне підґрунтя творчості письменника

(3 бали).

 1. Знайдіть інформацію про цей період життя письменника, аргументуйте її цитатами з твору ( 6 балів).


Завдання для групи «Історики»

 1. Знайдіть в енциклопедії або на тематичних сайтах інформацію, фото- та відеоматеріали щодо народних визвольних рухів (банду отамана Гострого, дезертирство, репресії) (1.5 бали).

Перегляд фрагментів фільму режисера В. Гузика про життя Г.Косинки «Розкажи про мене…» Укртелефільм, 1989.

http://www.ex.ua/view/11592712

 1. Які суспільно-історичні обставини формували творчий характер та світогляд письменника (1.5 бали).

 2. Охарактеризуйте кожного із героїв новели «В житах» у рамках історичної доби (1.5 бали).

 3. За результатами роботи створіть звіт у формі порівняльної таблиці. Зробіть свої висновки (6 балів). 


Ресурси:http://ru.wikipedia.org/wiki/ http://tvory.br.com.ua/7311
VІ. Закріплення вивченого матеріалу (8 хв.)


 1. «Асоціативний кущ»

Ознайомтеся з особливостями життєвого шляху Григорія Косинки на прикладі оповідання «Автобіографія» (http://eureka.ucoz.ua/publ/130-1-0-503). Доповніть асоціативний кущ.

Завдання 2 (Додаток 2). Дослідіть творчий шлях письменника, користуючись запропонованими джерелами та мережею Інтернет, встановіть назви творів відповідно до тем і проблем, які в них порушуються:

По вертикалі:

 1. Тяжкі умови життя селянства в переджовтневу добу, усвідомлення причин своїх страждань («На буряки», «Циркуль») (0.5 балів).

 2. Картини масового виступу колишніх наймитів, скривджених людей проти ворожих армій, події громадянської війни («На золотих богів», «Перед світом») (0.5 балів).

 3. Проблема з’ясування сенсу людського існування, перед читачами постає лише один «щасливий» день із життя головного героя твору («В Житах») (0.5 балів).

По горизонталі:

 1. Роздвоєність душі селянина між ідеологією та загальнолюдськими цінностями («Серце») (0.5 балів).

 2. Події перед колективізацією на селі («Змовини», «Політика») (0.5 балів).

 3. Різні грані боротьби за утвердження в житті революційних ідеалів («Місячний сміх», «Темна ніч») (0.5 балів).


Ресурси: література, якою можна користуватися при розгадуванні кросворду (передбачає пошук в мережі Інтернет).

 1. Авраменко О.М., Пахаренко В.І. Українська література. 11 клас.: Грамота, 2010.

 2. Косинка Г. М. Вибрані твори /Упоряд. текстів, передм. І. М. Андрусяка. Х.: Ранок, 2003. — 333 с.

 3. Косинка Г. М. Гармонія: Новели /Худож. В.Куткін; Упоряд. Т. Мороз-Стрілець.  К.: Дніпро, 1981.  222.

 4. Косинка Г. М. Заквітчаний сон: Оповід., спогади про Г. Косинку /Упоряд. та прим. Т. Мороз-Стрілець. К.: Веселка, 1990.  286 с.

 5. Косинка Г. М. Твори [Текст] / Г. М. Косинка.  К. : Молодь, 1972.  222 с. : іл.  (Шкільна б-ка).


VII. Систематизація й узагальнення знань (5 хв.)

Викладач. У ході розпочатих радянською владою репресій Григорій Косинка був заарештований як «апологет власницько-націоналістичного світогляду» [http://www.ex.ua/view/11592712]. Його засудили до смерті і стратили у Києві 1934 року.

Відданий друг – дружина письменника Тамара Мороз-Стрілець усе своє життя присвятила збиранню і систематизації творів чоловіка. І видала книгу про чоловіка і діячів культури, з якими він спілкувався.

Це сталося вже у Незалежній Україні. Ми, за сприяння групи «Істориків» переглянули фрагменти з фільму «Розкажи про мене»  спогади про подружжя Григорій Косинка-Тамара Стрілець, мали можливість дізнатися про епоху, в якій судилося жити відомому письменнику-новелісту.


 1. «Таблиця Елвермана»

(Мета стратегії — формування в учнів уміння здій­снювати всебічний аналіз запропонованої проблеми, організація дискусії та формування чіткої позиції щодо обговорюваних проблем з використанням ді­браних аргументів. Зміст проблеми формулюється таким чином, щоб можна було відповісти на запитання як позитивно, так і негативно. Кількість аргументів та контраргументів повинна бути однаковою).

Так

Проблема

Ні
Висловити думку щодо з’ясування сенсу людського існування у творі Г.Косинки “В житах”, адже інколи все своє життя людина чекає на одну мить щастя, а ще наштовхує на думку, що життя кожної миті ставить нас перед вибором, як і героя твору.

http://referatu.com.ua/referats/7381/ http://5ka.at.ua/load/tvori/naskriznij

VIII. Рефлексія (3 хв.)

Викладач. Продовжіть речення:

«Сьогодні на уроці я дізнався (здивувався, відчув, уявив)...ІХ. Домашнє завдання (2 хв.) Підготуватися до контрольної роботи
І Рівень. Опрацювати статтю в підручнику, ст.69-79 (1 бал)
ІІ Рівень. Прочитати новели «Мати», «В житах», «На буряки» (2 бали)
ІІІ Рівень. Скласти порівняльну характеристику новел «Мати» Г.Косинки і «Момент» В.Винниченка (3 бали)
ІV Рівень. Створіть презентацію на одну з запропонованих тем: «Життєвий і творчий шлях Григорія Косинки», «Автобіографічні мотиви творчості Г.Косинки», «Єдиний і неповторний новеліст ХХ ст.» (4 бали)
.УРОК 2


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Життєвий І творчий шлях Григорія Косинки iconУрок за творчістю Григорія Сковороди. Ім’я уроку: «Український Сократ»
Мета: закріпити, узагальнити, систематизувати знання учнів про життєвий І творчий шлях видатного українського філософа
Життєвий І творчий шлях Григорія Косинки iconТема. Михайло Лермонтов. Життєвий І творчий шлях
Мета: поглибити знання учнів про життєвий І творчий шлях поета, на основі біографічних відомостей сформувати образ поета-романтика;...
Життєвий І творчий шлях Григорія Косинки iconГорда самотність Михайла Лермонтова (Життєвий І творчий шлях поета)
Мета: поглибити знання учнів про життєвий І творчий шлях поета, на основі біографічних відомостей сформувати образ поета-романтика;...
Життєвий І творчий шлях Григорія Косинки iconТема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
Ета: простежити життєвий І творчий шлях письменника, дослідити вплив ідей філософії екзистенціалізму на творчість А. Камю; розвивати...
Життєвий І творчий шлях Григорія Косинки iconТема. Гійом Аполлінер (1880-19180). «Лорелея», «Зарізана голубка й водограй», «Міст Мірабо». Життєвий І творчий шлях письменника. Шлях французького поета Гійома Аполлінера від неоромантизму до кубофутуризму
Життєвий І творчий шлях письменника. Шлях французького поета Гійома Аполлінера від неоромантизму до кубофутуризму. Реакція на символізм,...
Життєвий І творчий шлях Григорія Косинки iconТема. Іван – Карпенко – Карий. Життєвий та творчий шлях письменника. Багатогранність його літературної та театральної діяльності Мета
Мета: поглибити знання учнів про життєвий І творчий шлях драматурга, його просвітницькими ідеями, участю у культурно – просвітницьких...
Життєвий І творчий шлях Григорія Косинки iconТема. Життєвий І творчий ш
...
Життєвий І творчий шлях Григорія Косинки icon«Творчий і життєвий шлях Т. Г. Шевченка»
Т. Г шевченка, викликати бажання глибше пізнати його життєвий шлях. Вчити виразно декламувати вірші, осмислювати І співпереживати...
Життєвий І творчий шлях Григорія Косинки iconТестування за новелами Григорія Косинки «В житах»,

Життєвий І творчий шлях Григорія Косинки iconУрок радісного дня. Життєвий І творчий шлях Елеанор Портер. Полліанна
Тема уроку: Урок радісного дня. Життєвий І творчий шлях Елеанор Портер. “Полліанна” – роман – бестселер для дітей


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка