Кафедра культурології та філософіїСкачати 43,87 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір43,87 Kb.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»

Кафедра культурології та філософії
Інформаційний лист
Шановні колеги,

Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового збірника - Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філософія, який є фаховим виданням ВАК із філософських дисциплін.


Термін прийому статей - до 15 липня 2013 року.

До збірника приймаються статті, які присвячені проблемам: • історії філософії;

 • філософської антропології;

 • філософії культури;

 • соціальної філософії та філософії історії;

 • етики та естетики;

 • філософії освіти;

 • філософії релігії.

Статті, які подаються на розгляд редколегії повинні бути написані українською або англійською мовою, ретельно відредаговані та оформлені у відповідності до вимог.


Статті, у яких недотримано нижчевказаних вимог, або надіслані без рецензії чи рекомендації, не розглядатимуться!
На електронну адресу редколегії збірника zbirnyk.filosofia@oa.edu.ua слід надіслати (обов’язково вказати тему електронного листа «Наукові записки. Вип. 14»):

 1. Електронну версію статті, оформлену згідно із вимогами (див. нижче). Назва файлу: прізвище автора_стаття.doc

 2. Відомості про автора, що включають: Прізвище, ім’я, по-батькові, вчене звання, вчений ступінь, посада, назва установи, поштова адреса, телефон та електронна адреса. Назва файлу: прізвище автора_відомості.doc

 3. Електронну версію (скан або фото) рецензії чи рекомендації. Аспіранти та автори без наукового ступеню повинні представити рецензію на статтю від доктора або кандидата філософських наук, засвідчену печаткою установи. Автори із науковим ступенем (кандидати і доктори філософських наук) – виписку із протоколу засідання кафедри філософії ВНЗ (чи підрозділу наукової установи) із підписом завкафедри (завідувача підрозділу), засвідченим печаткою установи. Назва файлу: прізвище автора_рекомендація.jpg (aбо .pdf)

Крім цього, роздруковану версію статті та відомостей про автора, а також оригінал рекомендації чи рецензії слід надіслати традиційною поштою на адресу кафедри культурології та філософії НаУОА:
Кафедра культурології та філософії,

Національний університет «Острозька академія»,

Рівненська обл.

м. Острог,

вул. Семінарська 2.

35800

Вимоги до статей:

 • Матеріал слід підготувати у форматі MS Word, розмір сторінки А4 (всі поля – 2 см.), міжрядковий інтервал - 1,5, шрифт Times New Roman, 14 кегль.

 • Абзацний відступ ставити автоматично 1,25 см. (Увага: не допускається створення абзаців за допомогою пробілів чи клавіші Tab).

 • Текст вирівнюється по ширині.

 • В тексті слід розрізняти тире і дефіс. (Увага: не допускається їх взаємна заміна).

 • В статті слід використовувати лапки «». Використовуйте їх для цитат, назв творів тощо. Для внутрішньоцитатного виділення використовуйте лапки “”.

 • Посилання давати за зразком [2, с. 45].

 • На першій сторінці зверху зліва розміщується УДК, наступний рядок (вирівнювання справа): ім’я та прізвище автора, після цього наступний рядок - великими літерами назва статті (вирівнювання по центру). З наступного рядка – анотації та ключові слова українською та російською мовами (приблизно 5-7 рядків). На початку російської анотації слід подати переклад прізвища автора, ініціали та назву статті.

 • Список літератури слід оформити згідно із вимогами ВАК України

 • Крім того до кожної статті повинна бути долучена розширена анотація англійською мовою. Вимоги: обсяг анотації до 1 стор. (приблизно 2000 символів із пробілами). Шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5. На початку анотації потрібно вказати англійською мовою прізвище, ініціали автори та назву статті. В кінці – 5-6 ключових слів.


Вартість публікації статті – 20 грн. / сторінка

За детальнішою інформацією звертатися до:

Дмитра Михайловича Шевчука – тел. 0669300489

Миколи Олександровича Зайцева – тел. 0974960508Приклад оформлення:

УДК 130.2

Дмитро Шевчук


КУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
Дану статтю присвячено осмисленню проблеми культурної ідентичності в епоху глобалізації. Автор аналізує вплив глобалізаційних процесів на локальні умови, розглядає популярні концепції глобального культурного ринку, макдональдизації світу та ін. Також в даній статті представлено осмислення взаємозв’язку між проблемою культурної ідентичності в епоху глобалізації та сучасними проблемами трансляції культурної пам’яті.

Ключові слова: культурна ідентичність, глобалізація, культурний ринок, макдональдизація, культурна пам’ять
Shevchuk D. Cultural identity and globalization.

The article is dedicated to the problem of cultural identity in epoch of globalization. The Author analyzes influence of global processes on local cultural conditions. He presents the most popular conceptions of global cultural market, macdonaldization of the world etc. The problem of connections between cultural identity and modern problems of transmission of cultural memory is also examined...

Key words: cultural identity, globalization, cultural market, macdonaldization, cultural memory
Шевчук Д. Культурная идентичность и глобализация.

Данная статья посвящена проблеме культурной идентичности в эпоху глобализации. Автор анализирует влияние глобальных процессов на локальные условия, рассматривает популярные концепции глобального культурного рынка, макдональдизации мира и под. Также в данной статье представлено осмысление взаимосвязи между проблемой культурной идентичности в эпоху глобализации и современными проблемами трансляции культурной памяти.

Ключевые слова: культурна идентичность, глобализация, культурный рынок, макдональдизация, культурная память
(текст статті)

ЛІТЕРАТУРА:


 1. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. – М.: Весь мир, 2004. – 188 с.

 2. Бауман З. От паломника к туристу // Социологический журнал. – 1995. – № 4 [Електронний ресур]. – Режим доступу: http://sj.obliq.ru/article/198 (09.03.2009).

Каталог: download
download -> Наталія звольська
download -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
download -> Для вчителів зарубіжної літератури
download -> Зміст Біографія
download -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
download -> Талант людини це божий дар
download -> Василь Стус постать,що єднає


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Кафедра культурології та філософії iconКафедра філософії

Кафедра культурології та філософії iconДмитро чижевський нариси з історії філософії на україні
Розв’язання проблеми. Філософія І філософії. Абсолютна правда та окремі філософічні пункти погляду. Розвиток філософії. Боротьба...
Кафедра культурології та філософії iconМіністерство науки І освіти України кз «зоіппо» зор кафедра філософії та суспільно гуманітарних дисциплін. Методи активізації пізнавальної діяльності учнів
Варіанти дидактичних ігор на закріплення, повторення І узагальнення історичного матеріалу
Кафедра культурології та філософії iconПрограма з філософії Нового часу для студентів 2-го курсу філософського факультету
Дана дисципліна спирається на знання філософії античної, середньовічної та доби Відродження. В свою чергу на знання, отримані студентами...
Кафедра культурології та філософії iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
Кафедра культурології та філософії iconКафедра соціології, філософії та психології
Паблик рилейшнз є одним з мастильних матеріалів демократії. Процеси державного І господарського життя сьогодні усе більш ускладнюються,...
Кафедра культурології та філософії iconФілософський факультет
Основні історичні концепції історії філософії як специфічної форми наукового знання. Історія філософії І філософія. Значення історико-філософського...
Кафедра культурології та філософії iconПрограма навчальної дисципліни основи релігійного вчення: історія зарубіжної релігійної філософії галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія
Мета нормативної навчальної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Історія зарубіжної релігійної філософії» передбачає вивчення...
Кафедра культурології та філософії iconКонспект лекцій з дисципліни «Культурологія» для всіх спеціальностей 2014 Зміст Тема Предмет культурології, як науки про культуру. Функції культури. Культура І цивілізація
Тема Предмет культурології, як науки про культуру. Функції культури. Культура І цивілізація
Кафедра культурології та філософії iconШейко В. М., Богуцький Ю. П. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації друга половина XIX
Шейко В. М., Богуцький Ю. П. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина XIX початок XXI ст.)....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка