Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладівСторінка2/9
Дата конвертації17.01.2018
Розмір1,51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Група Ш

Кейс для групи Ш
Юридична ситуація

Громадянин України звернувся за захистом права на освіту до Європейського суду з прав людини через рік, після звернення у всі судові інстанції України. Європейський суд з прав людини відмовив взяти до розгляду заяву громадянина України пояснюючи це тим, що з моменту останнього рішення прийнятого державними органами України пройшло більш ніж 6 місяців. Чи правомірні вимоги громадянина України? Чи правильні дії Європейського суду з прав людини? Які нормативні акти регулюють це питання? Що є підставою відмовити в розгляді справи Європейським судом з прав людини?


Матеріали для опрацювання:

Європейський суд з прав людини (далі – Суд) є міжнародним органом, який за умов, визначених Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, може розглядати заяви, подані особами, які скаржаться на порушення своїх прав

Згідно з п. 1 статті 35 Конвенції, Суд приймає заяви до розгляду лише після того, як були використані усі внутрішні засоби юридичного захисту, і лише протягом шести місяців з дати винесення остаточного рішення. Суд не розглядає заяву, яка не відповідає цим умовам прийнятності.

Ви можете подати заяву до Суду протягом шести місяців після ухвалення остаточного рішення судом або органом влади, до компетенції яких належить визначення питання, що є предметом Вашого звернення до Суду. Шестимісячний строк відраховується з моменту Вашого ознайомлення або ознайомлення Вашого адвоката з остаточним судовим рішенням, за результатами звичайної процедури оскарження на національному рівні, або ж - у разі якщо Ви вважає, що ефективний засіб юридичного захисту щодо такого порушення на національному рівні відсутній - з моменту порушення.Представники групп по черзі представляють свої напрацівання.

Учитель підводить підсумки роботи в группах.

 1. Робота над картою «Формула успіху»

Учитель пропонує кожному учню заповнити карту за такими розділами:

 1. Я хочу (мої інтереси, нахили, бажання, мрії)

 2. Я можу (здібності, можливості, стан здоров’я)

 3. Я зроблю ( кроки для досягнення мети)

По закінченню діти діляться результатами роботи (за бажанням).

Заключне слово вчителя: Отже,  успіх приходить лише до того, хто його прагне, хто вміє максимально використати все найкраще із власних внутрішніх ресурсів. Освіта як сукупність необхідних знань – місточок до досягнення мети. Наша держава гарантує вам реалізацію права на освіту. Не чекайте, що хтось відкриє вас, відкрийте себе самі, скажіть собі: „Я хочу, я можу, я зроблю”. Щастя й успіх – у ваших руках
Список корисних лінків:

1.Конституція України від 28.06.1996 р.

2.Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права від 16.12.1966 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_042.

3.Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://childrenandarmedconflict.un.org/keydocuments/ukranian/universaldeclara1.html

4.Закон України «Про освіту» від 1991 року [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

5.https://www.facebook.com/children.org.ua/info Проект Ради Європи "Зміцнення та захист прав дітей в Україні"

6.http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/child/ Уповноважений Верховної Ради України з прав людини


ЖОВТЕНЬ

ПРАВА ЛЮДИНИ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ


Мета розділу:

– висвітлити основи сучасної концепції прав людини;

– розглянути класифікацію прав людини;

– проаналізувати міжнародно-правові стандарти захисту прав людини.


Історична довідка:

– XVII – XIX ст.ст. – перше покоління прав людини – громадянські та політичні права (право на життя, свободу та особисту недоторканність тощо);

– поч. ХХ – сер. ХХ ст. – друге покоління прав людини, сформульовані Міжнародним Біллем про права людини (економічні, соціальні і культурні права);

– 24.10.1945 р. – подія, що поклала початок формування міжнародно-правових стандартів прав людини – заснування Організації Об’єднаних Націй;

– ІІ-га пол. ХХ ст. – третє покоління прав людини – колективні права, засновані на солідарності людей (право на здорове навколишнє середовище, право на мир та ін.);

– поч. ХХІ ст. – четверте покоління – права людини у сфері мікробіології, медицини, генетики.


Опорні поняття:

Права людини – визначальні засади правового статусу особи; вища цінність, визнана світовою спільнотою.

Класифікація прав людини – система прав людини, розподілена за відповідними ознаками (особисті, політичні, економічні, соціальні, екологічні, культурні, інформаційні права; індивідуальні, колективні права; права людини, громадянина; та ін.).

Міжнародно-правові стандарти прав людини – універсальний комплекс основних прав та свобод людини.

Міжнародний Білль про права людини – неофіційна назва трьох взаємопов’язаних міжнародно-правових документів ООН: Загальної декларації прав людини 10.12.1948 р., Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 16.12.1966 р., Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права 16.12.1966 р.
Пропонована тематика заходів:


Цільова аудиторія

Назва заходу

Форма заходу

1-4 класи

«Ми – майбутні захисники України!»
«Сім’я – це я і ти, сім’я – це ми!»

Усний журнал
Виховна бесіда

5-7 класи

«Право на життя як невід’ємне право кожної людини»
«Я маю право...»

Бесіда із елементами дискусії

Круглий стіл8-9 класи

«Ми проти війни!»
«Підняти слабого – цього замало: треба потім його ще й підтримати» (В. Шекспір)

Виховний захід
Диспут

10-11 класи

«Я захищаю Україну!»
«Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах»

Молодіжна акція
Науково-практична конференція


Сценарій заходу

Сім’я – це я і ти, сім’я – це ми

Завдання:

 • розкрити поняття «сім’я», «права людини»;

 • виховувати правову культуру учнів;

 • сприяти розвитку критичного мислення та навичок самостійної роботи учнів.

Цільова аудиторія: учні 3-4 класів.

Методичні прийоми: словесний, наочний, проблемно-пошуковий; пізнавальна гра, навчальна дискусія, емоційний вплив педагога, заохочення навчальної діяльності.
Обладнання: витяги із Сімейного кодексу України, картки із частинами тексту для читання «Вечірня прогулянка», картки із частинами слів, ілюстрації.

Хід заходу

І Організаційний момент

ІІ Актуалізація опорних знань учнів

  1. Вправа «Асоціативний кущ»

! Методична порада для учителя

Учитель пропонує учням підібрати синоніми до слова «Сім’я». Основні синоніми записуються на дошці (фліпчарті, переносній дошці).

Сім’я – це…

  1. Робота із оповіданням «Вечірня прогулянка»

! Методична порада для учителя

Під час роботи із оповіданням весь текст не читається: опрацьовується оповідання до відповіді тата. Тому текст можна поділити на частини і записати на картки, а із останньою частиною працювати згодом.

«Тато прийшов із роботи трошки пізніше, ніж завжди. Але Мар’янка навіть не слідкувала за часом. У неї все не виходила із пам’яті лайка, яку вона сьогодні почула під час вечірньої прогулянки.

Мар’янка підбігла до столу, де сидів тато, і, заглядаючи йому в вічі, голосно запитала: «Татусю, а як правильно називається твоя професія?»

Батько, трохи здивований запитанням, відповів: «Я працюю юристом, маю професійні правові знання і практикую їхнє застосування. А чому ти запитуєш?»

І тоді Мар’янка розповіла татові про вечірню прогулянку: як вони із друзями гралися у пісочку, будували маленькі будиночки, як до них підбіг Олесь, хлопець із сусіднього двору, і почав їхні будиночки топтати ногами, а піском шпурляти на машину дядька Петра. Це побачив дядько Петро і нагримав на Олеся, а за шкоду пригрозив: «Та тебе бешкетнику за це мало відшмагати, ось я твоїй матері все розкажу, нехай вона тобі задасть».

Мар’янка була схвильована, заглядаючи у вічі татові, вона перепитала: «Тату, ти мені скажи, Олесь – бешкетник? А якщо і так, то хіба за це вбивають?»***

Тато відповів: «Моя маленька Мар’янко, ти маєш знати, що той, хто порушує поведінку, порядок є бешкетником. Як ти вважаєш, у діях Олеся було порушення?» Мар’янка похнюплено відповіла: «Звичайно, так».

Тато продовжив: «Олесь бешкетник. Але і дядько Петро вчинив не правильно. За такі дії не вбивають, бо вбивство – це тяжкий злочин, який карається за законом і ніхто просто так не має права чинити самосуд. Для цього є спеціальний орган – суд, який визначає, який вид покарання має понести винний». І тато ще довго пояснював Мар’янці, як треба себе поводити на вулиці, як розмовляти, щоб не образити ближнього, а донька слухала і гордилася своїм татом: «Якби не було таких як він, – думала Мар’янка, – то і Олесь міг би дуже постраждати».

Запитання для обговорення:


 1. Що так сильно схвилювало Мар’янку?

 2. Чи є у цьому оповіданні приклади порушення прав людини?

Підсумовуючи роботу над оповіданням, учитель окреслює завдання на заняття:

 • що ми знаємо про права людини?

 • який їх основний зміст та ким вони захищені?

ІІІ Основна частина заходу

3.1. Робота із поняттями

«Сім’я», «права людини», «права і обов’язки людини у сім’ї».3.2. Класифікація прав людини

Учитель пояснює учням, що сьогодні існує багато різних класифікацій прав і свобод людини, проте можна скористатися і такою схемою:

3.3. Робота із ілюстрацією

Учитель демонструє ілюстраціюЗавдання:

 • уважно роздивіться ілюстрацію.

 • визначте, які права та свободи дитина тримає на

кульках (використовуючи попередню класифікацію);

 • подумайте, чи реалізуються ці права у вашому

житті? Якщо так, то яким чином?

3.4. Гарантії прав людини

У короткому поясненні учитель розповідає учням про Конституцію як Основний закон держави, де закріплені гарантії прав людини. Окрім цього, він пояснює, що у вітчизняному законодавстві існує цілий ряд кодексів і законів, якими гарантуються права людини та їх захист. Серед них можна назвати Сімейний кодекс, яким регулюються сімейні взаємини, відповідальність батьків і дітей, Цивільний кодекс – особисті майнові і немайнові відносини між громадянами держави, Кримінальний кодекс – злочинні діяння і види покарань за них.

На міжнародному рівні існує ціла низка актів, договорів, декларацій, якими закріплено стандарти з прав людини, що повинні бути гарантовані кожною державою світу.

Робота із поняттям «Міжнародний Білль про права людини» (див. опорні поняття).3.5. Робота із документом

Витяг із Сімейного кодексу України:

«Ст. 150. Обов’язки батьків щодо виховання та розвитку дитини

1. Батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.

2. Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток…

4. Батьки зобов’язані поважати дитину.

7. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.»


Запитання для обговорення:

 • На вашу думку, а тільки батьки мають обов’язок перед дітьми, чи й діти, здобувши права, теж мають обов’язки перед батьками?

  1. Робота із оповіданням «Вечірня прогулянка»

Учні дочитують оповідання із відповіддю Тата.

Запитання для обговорення:

 • використовуючи набуті знання, зробіть висновок: чи мав право дядько Петро погрожувати Олесю вбивством?

 • поміркуйте, якою б мала бути поведінка Олеся?

 • дайте пораду дядьку Петру, як йому слід було вчинити із Олесем?

ІV Рефлексія

4.1. Репродуктивна бесіда

 1. Що таке «сім’я», «права людини».

 2. Які документи гарантують захист прав людини?

 3. Як класифікуються права людини?

 4. Які права і обов’язки є у батьків та дітей?

4.2. Творче завдання

Учні отримують картки із частинками слів – складами. Вони мають, працюючи у парі, відновити слово і скласти із ним два речення з теми.flowchart: direct access storage 11flowchart: direct access storage 12flowchart: direct access storage 10flowchart: direct access storage 13

flowchart: direct access storage 7flowchart: direct access storage 2flowchart: direct access storage 9flowchart: direct access storage 8

Інші слова-склади: свобода, істина, правда, честь, слухняність, допомога, підтримка, справедливість, мораль, конституція та ін.4.3. Вправа «Моя улюблена казка»

Учні об’єднуються у групи. Отримують ілюстрацію із казки («Коза-дереза», «Попелюшка», «Гидке каченя», «Дюймовочка», «Вовк і семеро козенят», «Івасик-Телесик»).Запитання для обговорення:

    1. Назвіть казку.

    2. Визначте, чи є у казці порушення прав дійових осіб? Які?

    3. Поміркуйте, хто б міг виправити ситуацію, допомігши дійовим особам?

V Підсумок заходу

Учні повертаються до очікуваних результатів заняття і з’ясовують їхнє виконання.Список корисних лінків:

 1. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://childrenandarmedconflict.un.org/keydocuments/ukranian/universaldeclara1.html

 2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_043.

 3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права від 16.12.1966 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_042.

 4. Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

 5. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

 6. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.

 7. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

 8. Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2232-12.ЛИСТОПАД

ПРАВА ЛЮДИНИ І ПРАВА ДИТИНИ


Мета розділу:

 • ознайомити учнів з міжнародними стандартами прав дитини: Декларацією прав дитини та Конвенцією ООН про права дитини;

 • продовжити формування правових знань школярів, уміння критично мислити на правовому матеріалі, свідомо обирати моделі правомірної поведінки, свідомо ставитися до обов’язків, виявляти відповідальність за власні вчинки і поведінку.


Історична довідка:
20 листопада вважається Всесвітнім днем дитини. Офіційно це свято з'явилося в 1954 році завдяки відповідному рішенню Генеральної Асамблеї ООН, яка звернула увагу всього людства на необхідність досягнення взаєморозуміння з дітьми та забезпечення благополучних умов для їх життя. Свято також в день, коли Організація Об'єднаних націй прийняла декларацію прав дитини. Це відбулося в 1959 році. Крім того, 20 листопада 1989 року була підписана міжнародна конвенція про права дитини. 27 вересня 1991 року Україна приєдналась до Конвенції про права дитини, ратифікувала її та підписала Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. З цього часу Конвенція про права дитини є частиною національного законодавства України.
Пропонована тематика заходів:


Цільова аудиторія

Назва заходу

Форма заходу

1-4 класи

1. «Великі права маленької дитини»

2. Подорож у Країну ПравГра


5-7 класи

1. «Я – дитина! Я маю право знати!»

2. «Я і мої права»Гра

8-9 класи

1. ТВОЇ ПРАВА. По сторінках Конвенції ООН про права дитини

2. Дитина і праця

3. Мої права у моїй сім’ї


Бесіда

Консультація


Ділова гра

10-11 класи

1. Збройний конфлікт і права дитини.

2. У фокусі: Діти-війни.Диспут

ДискусіяОпорні поняття:

Дитина – це людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не досягає повноліття раніше.

Конвенція — (лат. conventio — договір, угода) — різновид міжнародного договору. Встановлює взаємні права і обов’язки сторін.

Конвенція ООН про права дитини — міжнародний правовий документ, що визначає права дітей в державах-учасницях

Декларація — документ, офіційна заява, де проголошуються основні принципи.
Сценарій заходу
ТВОЇ ПРАВА. По сторінках Конвенції ООН про права дитини
Завдання:

 • ознайомити учнів з історією становлення Прав дитини як категорії прав людини;

 • поглибити знання про основні права дитини, закріплені Конвенцією ООН


Цільова аудиторія: учні 8-9 класів
Обладнання: Демонстраційні плакати з правами дитини, картки з ситуаціями взаємодії дітей та дорослих
Хід заходу

І. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда)
Учитель/вихователь:

Дитинство – найважливіший, самобутній і неповторний період у становленні особистості. Саме в цей час людина потребує найбільшої уваги й

захисту. Від ставлення до дітей, розуміння їхніх потреб, інтересів, проблем та

стану охорони дитинства залежить доля кожної дитини й розвиток суспільства

у цілому.
Кого можна вважати дитиною? (мозковий штурм)
Резюме учителя/вихователя. Визначення поняття «дитина» так само як і поняття «дорослий вік» змінюється в залежності від культурних особливостей кожної країни. Конвенція з прав дитини визначає дитину як людську істоту, що не досягла віку вісімнадцяти років. Але пріоритет у цій сфері залишається за національними законодавствами. У Сімейному кодексі України вказано, що «правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття», і відповідно «неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років», «малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років».

В українській мові існує така градація назв дитини залежно від її віку: немовля, малюк, хлопча/дівча, підліток, юнак/юнка, парубок/дівчина.


ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. (Обговорення уривку газетної статті «Ще ременя?»)

Учитель/вихователь: Всі ми пам’ятаємо своє дитинство, іграшки, велосипеди, гірки, калюжі тощо. Пам’ятаємо батьків, які були з нами, турбувались про нас щоб не вдарилися, не влізли в якусь халепу. Чи завжди вам вистачало турботи батьків і якою вона була? (Обговорення).

Спостерігаючи за дітьми на майданчику можна побачити різну турботу батьків щодо своїх дітей.
«Я ж сказала не лізь на гірку, вона брудна» — ритмічно гамселить по попі мама свого трирічного непослуха, який намагається захиститись, підставляючи ручку під удари. Поки я думаю, чи соромно їй дубасити дитину за те, що замастила штанці, на іншому кінці того ж майданчика інша матір лагідно говорить: «Стасику, ручками не плескай по калюжі, а ніжками можна!».Каталог: files -> docs -> 2016
docs -> Тернопільський міськрайонний суд тернопільської області
docs -> Зміст навчального матеріалу Кількість годин
docs -> Хорол — районний центр Полтавської обла­сті — має багату й цікаву історію. Старовинне місто було свідком визначних історичних подій, бачило на своєму віку багатьох великих людей — І. П. Котляревського, Т
2016 -> І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
2016 -> 808_MOVNIY_ZAGIN.pptx [біографія королеви великобританії]


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році
Просимо довести їх до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичний посібник для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів
Характеристика обов'язкових результатів навчальних досягнень при вивченні дробових чисел
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності
Програма навчальної дисципліни для курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів І форм...
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconПлан проведення районного семінару-практикуму для керівників закладів освіти з теми: Внутрішньошкільний контроль за станом викладання предметів
Сприяти підвищенню науково-теоретичної та методичної підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів з питань здійснення...
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconНаказ №526 Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області
Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів...
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
Державного стандарту базової І повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової та основної ланок загальної середньої...
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції
Програми з української літератури та англійської мови розроблені для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної...
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconЗміни в чинному законодавстві, що відбулися у лютому 2016 року
Міністерстві юстиції відбулась зустріч заступника Міністра юстиції з питань європейської інтеграції Сергія Петухова із Головою Відділу...
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconПолтавський державний
Словник футбольних термінів – методичний посібник для вчителів фізичного виховання, викладачів вищих навчальних закладів, тренерів,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка