Календар знаменних та пам’ятних датСторінка10/12
Дата конвертації16.03.2018
Розмір0,65 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Боднар Іван Емерихович


85-річчя від дня народження лікаря – травматолога, почесного громадянина м. Виноградова (1932)

Іван Емерихович Боднар народився 5 липня 1932 року у Коритнянах на Ужгородщині де він і закінчив школу восьмирічку, після якої вступив до Берегівського медичного училища.

У червні 1951-го року Іван Боднар успішно здав державні екзамени і випустився. Молодший фельдшер був направлений на роботу в санітарно-епідеміологічну стан-цію Ужгородського району. Звідти призваний до армії. Як фельдшер працював у Хустській медичній частині, яка обслуговувала прикордонні загони Вишкова, Великого Бичкова та Богдана.

У 1956 році поступив на медичний факультет Ужго-родського Державного університету.

Після закінчення університету, на роботу попро-сився у Виноградівську лікарню. Славилася вона тоді далеко за межами області. У ній працював обдарований хірург Олівер Йосипович Сіладі, який мав золоті руки і брався за найскладніші операції. Стати його учнем бажали десятки медиків. За велику честь для себе вважав це і молодий лікар Іван Боднар. Так він влився у колектив хірургів Виноградівської районної лікарні. У травні 1976 року став керувати травматологічним відділення райлі-карні.

Виріс до спеціаліста вищої категорії. У Львові, Києві, Ленінграді неодноразово проходив курси по хірургії, нейрохірургії та нейротравматології, лікуванню опіків та діагностиці і невідкладній допомозі при травмах центра-льної і периферичної нервової систем, вивчав ази інтен-сивної терапії, яка успішно використовувалась у сучасній травматології.

Протягом десяти років викладав хірургію студентам Виноградівського медичного училища. У закладі готували фельдшерів, медсестер та акушерок для поповнення ме-дичних установ області та всієї України. За 56 років лікарської практики зробив сотні складних операцій.

За багаторічну сумлінну працю на ниві охорони здоров’я трудящих нагороджений численними грамотами, подяками, медаллю «За звитяжну працю».

У 2002 році мешканці міста Виноградів вибрали Івана Емериховича Почесним своїм городянином.
Джерельні приписи:


  1. Конкіна, Марія Повертає хворим здоров’я та радість життя //Марія Конкіна Дорогою правди віри і добра, Виноградів, 2007. – С.46-51.


Липенеь : 29

Іван Васильович Цупик


110-річчя від дня народження громадсько-політич-ного діяча, делегата І-го з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України. Народився в c. Боржавське Вино-градівського р-ну

(1902–1979)

Цупик Іван Васильович народився 29 липня 1902 року в с. Боржавске Виноградівського району в родині селянина. Декілька років навчався в сільський народній школі, потім змушений був наймитувати у господарстві багатих людей. У 1922 р. був призваний на дійсну службу в чехословацьку армію. Після демобілізації завербувався і працював на шахтах Франції (1928-1932), згодом на виноградниках Севлюша.

В роки угорської окупації Закарпаття перебував у концтаборі (1943-1944) на території угорського міста Міш-кольц, з якого вирвався напередодні визволення краю.

Восени 23 листопада 1944 року, був обраний деле-гаттом І-го з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України і голосував за маніфест про возз’єднання краю з Україною. Як член КПЗУ з 1945 р. працював інструктором Виноградівського окружного комітету КПЗУ, потім з орга-нізацією колгоспу «8 Березня» – секретарем парткому, бригадиром і завідуючим фермою. Брав участь у громад-сько-політичному житті села та району.

Помер 5 липня 1979 року у Виноградові.


Джерельны приписи:


  1. Троян, М. Цупик Іван Васильович /М.Троян //Навічно в пам’яті історії:Бібліографічний довідник делегатів першого з’їзду народних комітетів Закарпатської України. – Ужгород:Госпрозрахунковий редакційно – видавничій відділ управління у справах преси та інформації,2004. – С.320 - 321.

Серпень : 12

Йосип Андрійович Данко


95-річчя від дня народження вченого, благодійника і громадського діяча, почесного члена товариства “Прос-віта”. Народився в c. Тросник Виноградівського р-ну (1922

Народився Йосип Данко у селі Тросник на Виногра-дівщині (Севлющині) в сім’ї Андрія Данка.

Навчався Й. Данко у Берегівській, а згодом у Хустській гімназії, яка на той час була одним з провідних середніх навчальних закладів Закарпаття. Крім отримання універсальних знань, пройшов тут і школу патріотизму, бо серед викладачів і студентів були національно свідомі українці, серед них – визначний теолог, педагог, просвітя-нин, письменник і публіцист професор Дмитро Попович. Активно діяли також Хустські «Просвіта» і Пласт, а саме місто з листопада 1938 до 15 березня 1939 р. було столицею Карпатської України.

Після окупації Карпатської України Угорщиною у березні 1939 р. для українських патріотів, які залишилися на рідній землі, настають важкі часи. У відповідь на каральні акції мадярських властей у всіх середніх навчальних закладах краю, у тому числі у Хустській гімназії, створюються підпільні організації національно-визвольної боротьби, бібліотеки української історичної і художньої літератури та інше. Молодь, у тім числі Хустської гімназії, до конспіративного крила якої належав і Йосип Данко, з великою любов’ю вивчала національну історію, відзначала пам’ятні дати, ювілеї визначних українців, річниці незалежності України та річниці проголо-шення незалежності Карпатської України тощо.

У 1942 р. угорські спецслужби натрапили на слід підпільної організації «Юнацтво ОУН» у Хусті та інших місцевостях краю. Разом з іншими підпільниками був заарештований і Йосип Данко, ув’язнений у сумнозвісному Каштель-Ковнері в Мукачеві, де зазнав катувань і прини-жень. Згодом військовий трибунал засудив його до шести місяців ув’язнення за членство в організації, яка ставила своєю метою «революційним шляхом визволити Закар-паття від Угорщини, приєднати його до України і створити незалежну Українську Державу». Здобуття середньої освіти завершив в Чеській гімназії у Празі. У січні 1945 р., щоб не бути насильно забраним у ряди «добровольців» Червоної Армії, записався в Хусті до Чехословацького корпусу генерала Людвіга Свободи, з яким переїхав до Попраду (Словаччина), де в 1945 р. закінчив офіцерську школу.

В 1945-1946 рр. навчався в Карловому університеті в Празі.

У 1946 р. арештований за участь в діяльності об’єднання, яке здійснювало живий людський зв’язок представників Головної команди УПА і проводу ОУН в Україні з Закордонним Представництвом Української Го-ловної Визвольної Ради та ОУН в Німеччині. Перед повторним арештом влітку 1946 р. встиг перетнути чесько-німецький кордон і опинився в Мюнхені, де в Українському Вільному Університеті здобув ступінь доктора права (1950 р.) і працював адміністратором в Міжнародній організації опіки над втікачами.

В 1954 р. Й.Данко емігрував до США, у Нью-Йорку, в Колумбійському університеті, здобув ступінь магістра бібліотекознавства і працював в університеті до 1962 р. Тоді перейшов до Єльського університету в Нью-Гейвені, де до виходу на пенсію в 1989 р. був головою славіс-тичного відділу, а згодом також головою каталогового відділу наукової бібліотеки університету.

Йосип Данко є членом-кореспондентом Української Вільної Академії Наук в США, дійсним членом Наукового товариства ім. Т. Шевченка, з 1980 р. був заступником голови, а в 1993-1995 рр. – головою управи Українського Музею в Нью-Йорку, був засновником і заступником голови Комісії Зв’язку й Інформації закарпатських українців у діаспорі.

Статті на громадські і культурні теми друкував у журналах «Сучасність» (Нью-Йорк), «Пам’ятки України» (Київ), газетах «Свобода», «Українські вісті», «Народна Воля» та ін.

Учений опрацював і надрукував англійською мовою збірник документів про плебісцит закарпатців у 1918 р. у США про прилучення Закарпаття до Чехословаччини (1968 р.), низку бібліографічних праць, зокрема, разом з М. Ла-бунькою – «Річник української бібліографії 1957 (Нью-Йорк: УВАН, 1960), разом з Іваном Лисяком-Рудницьким – розділ «Ukrainica» в збірнику «Russia and the Soviet Union: A Bibliographical Guide» (1965), «West European and American Doctoral Dissertations on the Ukraine (1945-1960)» (Нью-Йорк, 1961).

Йосип Данко був учасником багатьох Міжнародних наукових конференцій, у тому числі – усіх карпатознавчих, які проходили у 1991-1998 рр. в Ужгороді і Пряшеві. Як громадський діяч брав діяльну участь у численних зібраннях закарпатців в Америці (а з 1991 р. і в Україні) з нагоди святкування річниць незалежності України і Кар-патської України, ювілеїв Президента Карпатської України о. Августина Волошина, подій пов’язаних з українським підпіллям періоду Другої Світової війни, вечорів пам’яті Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Симона Петлюри та інших визначних постатей української історії.

Він – автор чисельних наукових і науково-популяр-них статей з історії Закарпаття і рецензій на різні видання. Його поважні наукові праці стосуються історії православної церкви Закарпаття, плебісциту закарпатців 1918 р. у США та інших тем. Вони друкувалися у наукових збірниках і матеріалах наукових конференцій Ужгородського і Пряшів-ського університетів, Закарпатського краєзнавчого музею, інших наукових закладів, різних альманахах, у тому числі календарях закарпатської «Просвіти», інших виданнях. Лише в останні роки, вже у поважному віці, вчений надру-кував такі ґрунтовні, базовані на джерельних матеріалах, статті, як «Політика ЧСР супроти православних на Закарпатті в 1919-1939 роках», «Український голос у плебісциті 1918 року в США», «Православна церква Закарпаття у роки Другої Світової війни», «Чи був Іван Раковський родоначальником новоправославного руху на Закарпатті?», «Павло Скоропадський у переговорах 1920 р. з Угорщиною щодо долі Закарпаття» та ін. Й.Данко належить до найповажніших дослідників історії православ-ної церкви та православного руху Закарпаття.

Багатолітньою плідною працею Йосип Данко зробив вагомий внесок у розвиток української науки, культури і громадського життя, чим здобув правдиву пошану і любов земляків та всієї української спільноти. Він обраний По-чесним членом крайового товариства «Просвіта», має ве-ликий авторитет у науковому і культурному світі, в тому числі у рідному Закарпатті. 9 травня 2012 р., в день 92-річчя заснування на Закарпатті крайового товариства «Просвіта», за вагомий внесок у дослідження історії Закар-паття, громадсько-культурне життя української діаспори та благодійну діяльність йому присуджено премію ім. Прези-дента Карпатської України, Героя України о. Августина Волошина.


Джерельні приписи:


  1. Худанич,Василь Україна над усе…На батьківщині : [в т. ч.і про Осипа Данка]/В.Худанич //Карпатський світ. – 2006. - №1. – С.146 – 147.

  2. trubyna.org.ua›kultura/syn-sribnoji-zemli

Серпень: 13

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Календар знаменних та пам’ятних дат iconНаукова бібліотека календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2011 рік
Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2011 рік / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. К. Линник. – Суми, 2010. – 54...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconКалендар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2010 рік
Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2010 рік / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. К. Линник. – Суми, 2009. – 46...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconНіжинська вища школа викладачі І випускники календар знаменних І пам'ятних дат на 2009 рік шановний користувачу !
У 2007 році бібліотекою започатковано випуск щорічника “Ніжинська вища школа. Викладачі І випускники. Календар знаменних І пам'ятних...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconЗарічне 2014 ббк 91 к 17 Календар знаменних та пам’ятних дат Зарічненщини на 2015 рік
Календар знаменних та пам’ятних дат Зарічненщини на 2015 рік : рекомендаційний бібліографічний покажчик / Зарічненська црб, методично-бібліографічний...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconІ пам’ятних дат Сумщини на 2014 рік
«Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на… рік» бібліотека видає з початку 60-х років ХХ століття
Календар знаменних та пам’ятних дат iconНаукова бібліотека календар знаменних та пам’ятних дат на 2010 рік дніпропетровськ  2009
Україні як державні чи професійні свята, перелік ювілейних дат видатних історичних постатей та визначних діячів сучасності, перелік...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconІ пам’ятних дат Сумщини на 2016 рік
Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2015 рік / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. К. Линник. – Суми, 2015. – 74...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconІ пам’ятних дат Сумщини на 2017 рік
Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2017 рік / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. К. Линник. – Суми, 2016. – 61...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconКалендар знаменних І пам'ятних дат м. Підгородне Дніпровського району на 2017 рік
Календар «Знаменні І пам'ятні дати м. Підгородне Дніпровського району на 2017 рік» інформаційний покажчик, який відображає хронологічний...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconКалендар знаменних І пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рікБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка