Календар знаменних та пам’ятних датСторінка12/12
Дата конвертації16.03.2018
Розмір0.65 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Ловга (Малета) Юлія Іванівна


95-річчя від дня народження однієї з перших звязківців розвід-групи «Закарпатці»

(1922 – 1990)

Юлія Малета народилась 18 вересня 1922 року в нижньому Селищі в бідній родині. Сім років навчалась в сільський народній школі, потім працювала в господарстві батьків. 5 березня 1938 року одружилася з І. І. Ловгою і переїхала до чоловіка в Чорнотисово Виноградівського району.

У березні 1939 року Карпатська Україна була окупо-вана угорськими військами, а незабаром й Іван Ловга був призваний в угорську армію. В 1941 році він нелегально перейшов кордон у Радянський Союз і був засуджений на три роки виправно-трудових таборів, де дав згоду вклю-чити його в розвідувальну групу для десантування на території Угорщини.

Невдовзі Іван Ловга одержав завдання перебратися в Виноградівський район для виконання завдання. У Чор-нотисові він таємно зустрічався з дружиною Юлією, яка стала однією із перших зв’язкових розвід групи «Закар-патці». Вона часто зустрічалася з потрібними людьми, відновлювала довоєнні зв’язки чоловіка, збирала потрібну військову інформацію в навколишніх селах Виноградівщи-ни та Іршавщини й через Юлію Уйфалушія та Олену Гандеру передавала їх керівнику групи. І так цілу осінь та зиму аж до квітня 1944 року.

У ніч з третього на четверте квітня Юлія Ловга у Чорнотисові була арештована, як і два брати її чоловіка. Після жорсткого катування та допитів її відправили в тюрму Мараморш-Сігета. Туди ж привезли з Будапешта арештованих Ференца Патакі та Михайла Дякуна.

Юлію Ловгу судив суд начальника генерального штабу угорської королівської армії разом з братами її чоловіка.

З наближенням Червоної армії до Карпат угорський уряд прийняв рішення перевезти засуджених вглиб Угорщини. Так Юлія Ловга потрапила в Шаторольйоуйгель, де сиділа в одній камері з жінками – антифашистами інших національностей.

10 серпня 1944 року Юлія Іванівна в тюрмі наро-дила сина Володимира.

У жовтні того ж року всіх політичних в’язнів переве-ли у тюрму м. в Комарно, де всіх посортували для відправ-лення в концтабори Дахау і Бухенвальд.

Юлії та ще одній жінці з Югославії разом з немов-лятами медична комісія дала 6 місяців відпуски умовно. А потім – знову у тюрму. Але їй пощастило дочекатися закін-чення війни на хуторі Леаньваріпусто.

Після закінчення війни вона повернулася додому в Нижне Селище і дізналася що її чоловік живий – зустрі-лися після стількох пережитих подій.

Вже на пенсії вона брала активну участь у громад-ському житті, виступала зі спогадами в школах, трудових колективах…

Разом з чоловіком виховала трьох синів – Володи-мира, Василя, Михайла. 15 вересня 1999 року перестало битися серце Юлії Іванівни Ловги

6 серпня 2013 року у Виноградові відбулося від-криття меморіальної дошки розвіднику і зв’язковій розвід групи «Закарпатці» Івану та Юлії Ловги.
Джерельні приписи:


  1. Довганич О.Д. Ловга (Малета)Юлія Іванівна//О.Довганич Трагічний фінал . Розвідгрупа «Закарпатці»: історія та люди. – Ужгород: Гражда,2004. – С.217 – 219.

  2. В.І.Ловга Десант над Менчулом (розвід група «Закарпатці» серпень 1943 р.). Літературне – історичне видання. – Ужгород :П. П. Повч Р.М.,2013. – 175 с.

  3. www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/.../article;...id...

Вересень: 25

Черкун Йолана Карлівна


55-річчя від дня народження кандидата історичних наук. Народилася в с. Сасово.(1967).

Народилася 25 вересня 1967 року в с. Сасово Вино-градівського району Закарпатської області. Кандидат історичних наук (1995).

Закінчила історичний факультет Ужгородського державного (тепер національний) університет (1989). У травні 1995 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Етнічна історія Верхнього Потисся в першій половині І тисячоліття н. е. » (наук. кер. – проф.. Е. А. Балагурі).

Трудову діяльність розпочала керівником гуртків туризму і краєзнавства Берегівського районного будинку піонерів (1989-1990). Згодом працювала на такій посаді в Закарпатській обласній станції юних туристів (1990-1992). З червня 1992 р. – в Ужгородському університеті: молод-ший науковий співробітник НДІ Карпатознавства (1992-1995), викладач (1995-1996) та старший викладач (1997-1998) кафедри історії стародавнього світу і середніх віків.

Досліджувала етнічну історію Верхнього Потисся першої половини першого тисячоліття нашої ери. Довела наявність у регіоні двох основних етносів: північнофранків-ського і германського, дала аналіз історичних подій та характеристику археологічних культур.

Викладала нормативний курс «Археологія» та спец-курси.


Джерельні приписи:


  1. Олашин Микола Білак Павло Іванович /М.Олашин //Олашин М. В. Історичний факультет Ужгородського національного університету: Бібліографічний довідник/Держ. вищий навч.заклад «Ужгород. нац. у н - т.» – Ужгород: Гражда, 2010 –С. 88 – 89.


Жовтень: 18

Мадяр Михайло Михайлович


115-річчя від дня народження делегата І-го з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України. Народився в c. Великі Ком’яти Виноградівського р-ну

(1902–1986)

Михайло Михайлович Мадяр народився в с. В.Ко-м’яти у бідній селянській родині. У рідному селі закінчив шість класів народної школи, потім працював у батьків-ському господарстві майже десять років. У 1924 році пе-ребував на дійсній службі у чехословацькій армії у 19-му піхотному полку, розташованому в Мукачеві. Додому по-вернувся через рік

У пошуках роботи у 1928 році завербувався до Південної Америки і майже п’ять років працював робіт-ником на хімічному заводі у столиці Аргентині – м. Буенос-Айрес. У 1932 році повернувся у Великі Комяти і працював у власному господарстві.

За окупації Закарпаття Угорщиною знаходився вдо-ма, а у 1944 році його забрали в робітничій табір в м. Нодь Ільва, де був шість місяців – з травня по жовтень. Напере-додні визволення села повернувся у Великі Комяти/

Після визволення Закарпаття у листопаді 1944 року був обраний делегатом І-го з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України, що відбувся 26 листопада 1944 року в м. Мукачево.

Ще за чехословацького режиму (1932-1938) пере-бував у складі КПЧ, а з січня 1945 року – у КПЗУ.

Помер 6 жовтня 1986 року.


Джерельні приписи:


  1. О.Довганич Мадяр Михайло Михайлович// Навічно в пам’яті історії:Бібліографічний довідник делегатів першого з’їзду народних комітетів Закарпатської України. – Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно – видавничій відділ управління у справах преси та інформації,2004. – С.182.

Листопад : 25

Ярема Василь Іванович


70-річчя від дня народження професора, доктора економічних наук. Народився в с.Фанчиково (1947)

Ярема В.І. народився у 1947 р. у с.Фанчиково Вино-градівського району.

Доктор економічних наук, Декан юридичного фа- культету УжНу, відомий науковець, автор близько 100 наукових і методичних праць, які представляють як теоре-тичну так і практичну цінність, професор В.І. Ярема є одним з ініціаторів створення юридичного факультету Ужгородського національного університету та науково-дослідного інституту державного управління та регіона-льного розвитку. Саме з його ініціативи була організована кафедра господарського права, яку він і по сьогодні очолює.

Кафедра господарського права була третьою в Україні після аналогічних кафедр в КНУ ім. Т.Г. Шевченка та Донецькому національному університеті, які були відкриті раніше.

Сьогодні юридичний факультет, очолюваний Васи-лем Івановичем, володіє потужним науково-педагогічним потенціалом, Про це свідчить той факт, що на кафедрі навчальний процес забезпечують 3 доктори наук та 9 к.ю.н., доцентів. На кафедрі працюють за сумісництвом висококваліфіковані юристи-практики, в т.ч. керівники судових і правоохоронних органів м Ужгорода та Закар-патської області.

Велику увагу керівник факультету приділяє розробці та запровадженню сучасних науково-методичних та організаційних засад безперервної практичної підготовки майбутніх юристів, що враховує зарубіжний та вітчизняний досвід, потреби реформування правової сфери України.

Кафедра підтримує і розвиває творче спів робіт-ництво з аналогічними кафедрами Києва, Донецька і Одеси, а також Угорщини та Словаччини.
Джерельні приписи:


  1. http://who-is-who.ua/main/page/ursu2010/39/489

  2. http://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/flaw-urgosp/staff

Грудень: 16

Микола Михайлович Горонгозо


80-річчя від дня народження самодіяльного худож-ника. Народився в с. Шаланки

(1937 - 2014)

Народився Микола Горонгозо 16 грудня 1937 року у мальовничому селі Шаланки в родині робітника. Як і всі сільські діти, змалку прилучався до домашніх господар-ських справ. У родині ніхто не мав відношення до мис-тецтва. Старанно навчався у школі. Середню освіту здобув у середній школі с. Фанчиково Виноградівського району.

Якось відвідав фанчиківського вчителя і художника Іштвана Кутлана, щоб майстер пензля оцінив його роботи. Іштван Кутлан одразу помітив надзвичайні здібності тала-новитого юнака і три роки був його наставником.

При допомозі свого вчителя у 1961 році у Виногра-дові відбулася його перша персональна виставка. Темою його картин стали пейзажі околиць Шаланок, долини між річками Боржавою і Тисою, портрети односельчан, тема-тичні картини із життя і побуту села («Виготовлення по-видла», «Лущення кукурудзи»), які правдиво і з великою любов’ю оспівують працелюбність, багатий світ почуттів, неповторність людини і природи.

Твори Горонгозо привернули увагу не тільки гляда-чів, але й вже досвідчених фахівців і одержали позитивні відгуки. Така підтримка молодого художника сприяла тому, що Микола в 1963 р. вступає на заочне відділення Мос-ковського інституту культури ім. Н. Крупської який успішно закінчуєв 1968 році

З того часу сотні картин Миколи Михайловича експонувалися на районних, обласних, республіканських, всесоюзних і зарубіжних виставках

У 1967 р. у районному центрі була організована перша персональна виставка творів М. Горонгозо, яка приємно здивувала митців міста, привернула увагу чисельних шанувальників. У тому ж році художник був нагороджений дипломом Міністерства культури за участь у республіканському вернісажі молодих митців.

Його успіхові у творчій праці сприяли наполягли-вість, працьовитість та велике бажання випробувати свою творчу спроможність у різних видах мистецтва. Вдумливо, обережно відбирав найкращі варіанти, наполегливо шукав власну творчу манеру.

У 1978 р. відбулася перша звітна персональна виставка самодіяльного художника в Ужгороді. Вона зас-відчила впевненість, зрілість, розширення творчого діапа-зону здібного майстра живопису. У своїх творах художник тонко розкрив психологічні риси людини, добре побудував багатофігурні композиції, показав ліричні, насичені музикою та сонячним світлом пейзажі

1983 року він став лауреатом всесоюзного фести-валю самодіяльної народної творчості в Москві.

Художник малював багатофігурні композиції і порт-рети («Обідня перерва», «Сільське весілля», «Рибалки на Тисі», «Збір винограду в Шаланках», «Портрет матері», «Мій батько»), а також дуже вдалі пейзажі і натюрморти («Осінь у Карпатах», «Ріка Боржава», «Натюрморт з хлібом», «Соняшники» та інші). Він завжди казав: «Я з відкритими очима ходжу по світу. Найбільший мій учитель – природа, мій рідний край. Але навіть найвідоміший художник не може бути задоволеним своїми досягненнями. Спілкуючись із людьми, я завжди придивляюся до них, як митець, тому і мої персонажі різноманітні, цікаві, видно, що взяті з життя».

Значна частина картин М. Горонгозо присвячена релігійній тематиці, яка була йому близька («Повернення блудного сина», «Один Бог, один святий», «Самари-тянин»). Ім’я заслуженого майстра народної творчості України Миколи Горонгозо занесено до «Енциклопедії сучасного угорського мистецтва», а твори видатного майстра пензля знаходяться у колекціонерів всього світу.

З нагоди проведення у 2003 р. року культури в Україні Миколу Михайловича нагороджено грамотою Міністерства культури і мистецтв України. У 2004 р. йому присвоєно почесне звання заслуженого майстра народної творчості України.

На рахунку Миколи Михайловича понад 50 персо-нальних та 24 колективних виставок, що експонувалися в районі, Ужгороді, Києві, Москві, у містах Угорщини, Австрії. Його твори є також у приватних колекціях Угорщини, Канади, Австрії, Румунії. Німеччини, Італії, Словенії, США, Ізраїлю

На 77-му році життя 30 квітня 2014 року назавжди нас покинув відомий митець, Микола Горонгозо. Прекрас-ний художник, яскравий представник Закарпатської школи живопису, співець шаланківської гори, простого народу, рідного села.


Джерельні приписи:


  1. Григора Є. Виставка картин шаланківського художника у Фегердьормоті: [М. Горонгозо] /Ева Григора // Новини Виноградівщини,- 1998.- 27 жовт

  2. Сможаник ,Василь Микола Михайлович Горонгозо /В. Сможаник //Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2007 рік : Рек. бібліогр.посіб./Уклад..:Т.І.Васильєва;Наук.ред. В.І.Падяк;Відп. за вип.Л.З.Григаш. – Ужгород:Вид – во В.Падяка,2006. – С469 – 472.

  3. Гудак,Е. Міклош Горонгозо – співець Шалнецької гори /Ельвіра Гудак //Новини Виноградівщини. – 2016. - 30 квіт. – С.6.

Зміст


Січень 5

Лютий 5


Березень 6

Квітень 7

Травень 7

Червень 8

Липень 9

Серпень 10

Вересень 10

Жовтень 11

Листопад 11

Грудень 11

Цікаво знати 11

Олаг Василь Іванович 13

Юлія Шаланкі 16

Щур Володимир Іванович 17

Чейпеш Юрій Юрійович 18

Богля Юрій Юрійович 19

Білак Павло Іванович 20

Костюк Юрій Юрійович 22

Васовчик Віра Юліївна 25

Копинець Карло Федорович 26

Дупка Дьєрдь Дьордьович 28

Болдог-Цірок Єва Йосипівна 29

Тиводар Василь Михайлович 31

Погоріляк Юрій Юрійович 32

Параска Антон Юрійович 34

Василь Васильович Клюса 35

Горленко (Галій) Олеся Михайлівна 38

Кополович Іван Михайлович 41

Продан Іван Степанович 43

Бігун Іван 45

Данко Микола Миколайович 48

Боднар Іван Емерихович 50

Іван Васильович Цупик 51

Йосип Андрійович Данко 53

Зан Михайло Петрович 57

МИКУЛЯК МИРОН ВАСИЛЬОВИЧ 58

Ловга Іван Іванович 60

Ловга (Малета) Юлія Іванівна 64

Черкун Йолана Карлівна 66

Мадяр Михайло Михайлович 68

Ярема Василь Іванович 69

Микола Михайлович Горонгозо 70Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Календар знаменних та пам’ятних дат iconНаукова бібліотека календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2011 рік
Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2011 рік / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. К. Линник. – Суми, 2010. – 54...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconКалендар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2010 рік
Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2010 рік / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. К. Линник. – Суми, 2009. – 46...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconНіжинська вища школа викладачі І випускники календар знаменних І пам'ятних дат на 2009 рік шановний користувачу !
У 2007 році бібліотекою започатковано випуск щорічника “Ніжинська вища школа. Викладачі І випускники. Календар знаменних І пам'ятних...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconЗарічне 2014 ббк 91 к 17 Календар знаменних та пам’ятних дат Зарічненщини на 2015 рік
Календар знаменних та пам’ятних дат Зарічненщини на 2015 рік : рекомендаційний бібліографічний покажчик / Зарічненська црб, методично-бібліографічний...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconІ пам’ятних дат Сумщини на 2014 рік
«Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на… рік» бібліотека видає з початку 60-х років ХХ століття
Календар знаменних та пам’ятних дат iconНаукова бібліотека календар знаменних та пам’ятних дат на 2010 рік дніпропетровськ  2009
Україні як державні чи професійні свята, перелік ювілейних дат видатних історичних постатей та визначних діячів сучасності, перелік...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconІ пам’ятних дат Сумщини на 2016 рік
Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2015 рік / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. К. Линник. – Суми, 2015. – 74...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconІ пам’ятних дат Сумщини на 2017 рік
Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2017 рік / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. К. Линник. – Суми, 2016. – 61...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconКалендар знаменних І пам'ятних дат м. Підгородне Дніпровського району на 2017 рік
Календар «Знаменні І пам'ятні дати м. Підгородне Дніпровського району на 2017 рік» інформаційний покажчик, який відображає хронологічний...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconКалендар знаменних І пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рікБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка