Календар знаменних та пам’ятних датСторінка3/12
Дата конвертації16.03.2018
Розмір0,65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Юлія Шаланкі


120-річчя від дня народження делегата I-го з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України. Народилася в c. Матієво Виноградівського р-ну

(1897–1973)

Ю.Шаланкі народилася 18 січня 1897 р. в с. Матієво в бідній селянськіий родині. Закінчила лише 4 класи народ-ної школи, бо змушена була далі заробляти на прожиток. Як наймичка часто працювала на різних сезонних роботах,

Вийшла заміж за Михайла Шаланкі і проживала з ним у Новому Селі. Підтримувала роботу чоловіка, який був секретарем партійного осередку в селі. Брала активну участь в антифашистських демонстраціях і маніфестаціях в чехословацький період і притягалася за це до судової відповідальності.

Після визволення краю була обрана делегатом I-го з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України від Нового Села і голосувала за маніфест про возз’єднання краю з Україною.

Потім працювала у колгоспі «Іскра».

Померла Ю.Шаланкі 2 лютого 1973 року
Джерельні приписи:


  1. Довганич,О.Шаланкі Юлія/О.Довганич //Навічно в пам’яті історії: Бібліографічний довідник делегатів I-го з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України. – Ужгород:Госпрозрахунковий редакційно-видавни-чій відділ управління у справах преси та інформації, 2004. – с.328.Лютий: 2

Щур Володимир Іванович

70-річчя від дня народження історика, краєзнавця, відмінника освіти. Народився в селище Королево у 1947 р.


Щур Володимир Іванович народився 2 лютого 1947 року в селищі Королево Виноградівського району. Після закінчення Королівської СШ розпочав трудову діяльність на шахті 29-БІС с. Горбки. Потім служба в Збройних Силах. Після служби з 1968 по 1972 р. працював на залізниці, від робітника до начальника ПТО смт Королево.

З 1972 року на виборних посадах. Закінчив вищу школу комсомолу, пізні ще УжДу, історичний факультет. Працював вчителем Горбківської та Королівської НСШ.

З 1979 по 1982 рр. – інспектор районного методич-ного відділу освіти.

З 1995 року працював директором Королівської СШ № 2.

Учитель-методист, нагороджений відзнакою «Від-мінник освіти і науки України». Був керівником районного методичного об’єднання істориків.

Двічі учасник і переможець 11 етапу Всеукраїн-ського конкурсу «Учитель року» в номінації – історія.

Співавтор книг «Наш край – наша історія», «Нариси історії селища Королево». Автор книги «Нариси історії Севлющини». На шпальтах газети «Новини Виноградів-щини» друкувалась його науково-дослідницька праця про Голокост України у 30-ті роки та в період Другої світової війни.

Зараз Щур Володимир Іванович очолює Королів-ський первинний осередок районної організації ветера-нів. У нього за плечима 47 років трудового стажу, але й досі продовжує вчителювати.


Джерельні приписи:

  1. Козак, Іван Ветерани праці не падають і відчай /І.Козак //Новини Виноградівщини. – 2016. – 19 лист. – с.4.

  2. Шур Володимир Іванович Нариси історії Севлющи-ни: Історичне видання. – Ужгород: Медіум,2004. – 164 с.

Лютий : 5

Чейпеш Юрій Юрійович


110-річчя від дня народження делегата I-го з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України. Народився в смт Королево Виноградівського р-ну

(1902–1974)

Чейпеш Ю.Ю. народився в Королево Виноградів-ського р-ну у родині селянина. Після закінчення початкової народної школи працював у господарстві заможних ба-тьків. Все його наступне життя було пов’язане з сільським господарством, у якому трудився у чехословацький та угорський періоди.

Восени мешканці Королева обрали його делегатом I-го з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України, на якому він голосував за Маніфест про возз’єднання краю з Україною.

У новоствореному колективному господарстві «8 Березня» трудився на різних ділянках виробництв до виходу на пенсію.

Помер у 1974 році.


Джерельні приписи:

  1. Довганич, О. Чейпеш Юрій Юрійович //Навічно в пам’яті історії: Бібліографічний довідник делегатів I-го з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України. – Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видав-ничій відділ управління у справах преси та інфор-мації, 2004. – с.321.

Лютий : 7

Богля Юрій Юрійович


115-річчя від дня народження делегата I-го з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України. Народився в с. Сірма (нині Дротинц) Виноградівського р-ну

(1902–1973)

Богля Юрій Юрійович народився в с. Дротинці Вино-градівського району 7 лютого 1902 року в багатодітній селянській родині. Закінчив дише початкову народну школу та через скруту залишив навчання і працював у господ-дарстві батьків, в армії не служив.

Згодом створив власне господарство, у якому трудився аж до визволення Закарпаття. Восени 1944 р. односельці обрали Ю. Ю, Боглю делегатом I-го з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України, на якому він голосував за Маніфест про возз’єднання краю з Україною. Із створенням у селі колективного господарства працював рядовим колгоспником, а в 1946 році був обра-ний головою сільської ради. Потім працював в колгоспі. Їздив також на заробітки у східні області України та Казах-стан.

Помер 7 жовтня 1973 р.
Джерельні приписи:


  1. Довганич, О. Богля Юрій Юрійович//Навічно в пам’яті історії: Бібліографічний довідник делегатів I-го з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України. – Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видав-ничій відділ управління у справах преси та інфор-мації, 2004. – с.45-46.

Лютий : 18

Білак Павло Іванович


65-річчя від дня народження науковця, кандидата історичних наук . Народився в с. Підвиноградово.

(1952-2016 )

Білак П. І. народився 18 лютого 1952 року у с. Під-виноградово Виноградівського р-ну (1952). Закінчив істо-ричний факультет (1979) та аспірантуру по кафедрі історії СРСР (1989) Ужгородського національного університету. У лютому 1989 року захистив кандидатську дисертацію «Співробітництво профспілок СРСР і ЧССР (70-80 роки)» (наук. кер. проф. Ілько)

Трудову діяльність розпочав робітником Виногра-дівської взуттєвої фабрики. Служив строкову службу в армії (1970-1972). Згодом був слухачем підготовчого від-ділення (1973-1974), навчався на історичному факультеті (1974-1979), був обраний заступником секретаря комітету комсомолу УжДУ (1977-1980). У 1980-1982 рр. – начальник клубу в/ч 90055 (м. Севастополь). У 1982 р. перейшов на роботу в Ужгородський університет: лаборант кафедри за-гальної історії (1982-1985), заступник голови профкому (1983-1985), методист загально технічного факультету (1985), інженер підготовчого відділення (1985-1986). Начальник навчального відділу УжДУ (1986-1990), старший викладач кафедри історії СРСР (1990-1992), старший викладач (1992-1994) та доцент (1994-1995, з 1999 р. – дотепер) кафедри історії стародавнього світу і середніх віків. У 1995-1999 рр. Працював першим заступником начальника управління з питань внутрішньої політики Закарпатської обласної ради та за сумісництвом доцентом загальної кафедри..

Досліджував актуальні аспекти співробітництва профспілок СРСР і ЧССР у 70-80 роки. Тепер вивчає іс-торію профспілкових організацій Закарпаття.

Викладав нормативні курси «Історія Стародавнього Сходу», «Історія первісного суспільства», «Основи ан-тропології», а також спецкурс «Античний світ і Скіфія», «Військова справа племінного світу Європи в 1 тис. до н. є., «Античні автори про племінний світ Центральної і Схід-ної Європи»

30 березня 2016 року передчасно пішов з життя доцент кафедри історії стародавнього світу і середніх віків, начальник навчальної частини, член президії профкому Ужгородського університету Білак Павло Іванович .

Прощання відбулося 01.04.2016 р. на Кальварії в Ужгороді.Джерельні приписи:

  1. Олашин Микола Білак Павло Іванович /М.Олашин //Олашин М. В. Історичний факультет Ужгород-ського національного університету: Бібліографічний довідник/Держ. вищий навч.заклад «Ужгород. нац. у н - т.»; Бібліогр. ред. О.Д.Закривидорога; Відп. за вип. І.О.Мандрик. – Ужгород: Гражда, 2010 –С. 88 – 89.
  1. uk/news/pishov-z-zhittya-bilak-pavlо

Березень: 3

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Календар знаменних та пам’ятних дат iconНаукова бібліотека календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2011 рік
Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2011 рік / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. К. Линник. – Суми, 2010. – 54...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconКалендар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2010 рік
Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2010 рік / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. К. Линник. – Суми, 2009. – 46...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconНіжинська вища школа викладачі І випускники календар знаменних І пам'ятних дат на 2009 рік шановний користувачу !
У 2007 році бібліотекою започатковано випуск щорічника “Ніжинська вища школа. Викладачі І випускники. Календар знаменних І пам'ятних...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconЗарічне 2014 ббк 91 к 17 Календар знаменних та пам’ятних дат Зарічненщини на 2015 рік
Календар знаменних та пам’ятних дат Зарічненщини на 2015 рік : рекомендаційний бібліографічний покажчик / Зарічненська црб, методично-бібліографічний...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconІ пам’ятних дат Сумщини на 2014 рік
«Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на… рік» бібліотека видає з початку 60-х років ХХ століття
Календар знаменних та пам’ятних дат iconНаукова бібліотека календар знаменних та пам’ятних дат на 2010 рік дніпропетровськ  2009
Україні як державні чи професійні свята, перелік ювілейних дат видатних історичних постатей та визначних діячів сучасності, перелік...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconІ пам’ятних дат Сумщини на 2016 рік
Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2015 рік / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. К. Линник. – Суми, 2015. – 74...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconІ пам’ятних дат Сумщини на 2017 рік
Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2017 рік / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. К. Линник. – Суми, 2016. – 61...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconКалендар знаменних І пам'ятних дат м. Підгородне Дніпровського району на 2017 рік
Календар «Знаменні І пам'ятні дати м. Підгородне Дніпровського району на 2017 рік» інформаційний покажчик, який відображає хронологічний...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconКалендар знаменних І пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рікБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка