Календарне планування 9 класСкачати 50,84 Kb.
Дата конвертації10.06.2017
Розмір50,84 Kb.

Календарне планування 9 клас

1.    Вступ. Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Аналіз художнього твору.


ТЛ: аналіз художнього твору
2.    Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття укр. фольклору. Види родинно-побутових пісень. Традиційна символіка

Усна народна творчість
3.    Родинно-побутові пісні «Місяць на небі, зіроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен», «Сонце низенько, вечір близенько», «В кінці греблі шумлять верби», «Світи, світи, місяченьку», «Лугом іду, коня веду»
 4.    Українське весілля — один із жанрів родинно-обрядової творчості. Основні етапи весілля. Весільні пісні. Використання елементів народної обрядовості у творах українських письменників
Виразне читання (№1) весільних пісень
 5.    Українські народні балади. «Бондарівна», «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить», «Козака несуть». Тематика та стильові особливості, сюжет, герої. Класифікація балад. ТЛ:балада
6.    Позакласне читання. Сучасні твори на основі фольклорних мотивів.
7.    Контрольна робота №1 (розгорнуті відповіді на запи¬тання).                                                                                    

Давня українська література
8.    Українська середньовічна література XI -XV ст. Розвиток писемності. Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава).
9.    Перекладна література. Біблія — Святе письмо і збірки літературних пам'яток. Біблійні книги в давній Україні. Українські переклади Біблії. Використання Біблії у світовій та укр. літературах.
10.    Біблія (фрагменти). Легенди: про створення світу, про перших людей, про потоп на землі, про Вавилонську вежу, про Мойсея. Десять заповідей. Притча про блудного сина. Притча про сіяча. ТЛ: поглиблення поняття про притчу. ПРЗМ №1. Переказ однієї з легенд або притч.
11.    Оригінальна література княжої Руси-України. Літописи як історико-художні твори.
«Повість минулих літ» — історична книга і збірка епічних творів. Києво-Печерський патерик. Зміст оповідання про Прохора чорнорижця...
12-13.    Українська література ренесансу і бароко. Роль братств, Острозької та Києво-Могилянської академій
у розвитку укр. культури, книгодрукування. Перші друковані книги. Іван Вишенський. ТЛ: ренесанс, бароко.
Історично-мемуарна проза. Відомості про козацькі
літописи. «Історія русів» (фрагменти).
14.    Поезія. Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші. Семен Климовський. «Їхав козак за Дунай» — зразок давньої любовної лірики.
 ТЛ; фігурний (курйозний) вірш. Виразне читання (№2) віршів.
15.    Драматургія. Час і місце побутування шкільної драми, її роль, виконавці. «Владимир» Ф. Прокопавич — зразок шкільної драми. Вертеп як вид лялькового театрального дійства. ПГЛ: шкільна драма, вертеп.
16.    Література рідного краю. Давня література рідного
краю. Відродження вертепної традиції в наш час у нашому краї.
17.    Григорій Сковорода. Життя і творчість філософа,      просвітителя, поета. Його ідеали. Біблійна основа творчості та його вчення про самопізнання і «сродний груд».
18.    «Бджола та Шершень», «Собака і Вовк», «Всякому місту —звичай і права», «Dе Ііbertate», «Вступні двері до християнської добронравності», афоризми.  ТЛ: афоризм.
19.    Контрольна робота №2 (тести).

Нова українська література                        
 20.    Суспільно-історичні обставини наприкінці XVIII ст. Життя народу предмет художнього зображення. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями. Бурлескна стильова течія. Найвидатніші митці.
21.     Іван Котляревський. Творчість письменника — новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч. Історія створення «Енеїди».
22.    Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді», алюзії на укр. історію в ній. Бурлескний гумор, народна укр. мова. Утвердження народної моралі в дусі просвітительства.
ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія. Поглиблення знань про силаботонічне віршування.
23.    Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» — перший твір нової укр. драматургії. її сценічне життя. Торжество народної етики.
24.    Наталка як уособлення кращих рис укр. жінки, що відстоює людську гідність, бореться за своє щастя. Микола і Петро.
УРЗМ №2. Твір-характеристика персонажа.
25.    Григорій Квітка-Основ'яненко — батько укр. прози. Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло творів. «Маруся» — перша україномовна повість нової укр. літератури. Головні персонажі твору. ПГЛ: літературний напрям, течія, поняття про сентименталізм, реалізм.
26.    Картина життя укр. суспільства за часів Великої Руїни в «Конотопській відьмі». Зміст твору.
27.    УРЗМ №3. Коментування уривків твору.
28.    Іронія і сатира в «Конотопській відьмі», поєднання реалізму і фантастики.
 29.    УРЗМ № 4. Контрольна робота №3 (твір).
30.     Література укр. романтизму. Поети-романтики. П. Гулак-Артемовський, «Рибалка»; Є. Гребінка, «Українська мелодія»; М. Костомаров, «Соловейко»; Н. Забіла, «Соловей», М. Петренко, «Небо».
31.    М. Шашкевич — зачинатель нової української літератури на західних землях. «Руська трійця». «Веснів¬ка».
32.    Підсумковий урок.    

33.    Микола Гоголь. Літературна діяльність письменника, її значення для української культури. Національний дух у творчості Гоголя


34.    Романтична умовність оповідання «Вечір проти Івана Купала». Зміст твору, мотиви, ідея. Зв’язок з «нечистою силою» як метафора злодіяння
35.    Тарас Шевченко. Геніальний поет, мислитель. Біографія та основні віхи творчості
36.    Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів. «До Основ’яненка», «На вічну пам’ять Котляревському», «Думка», «Причинна», «Лілея»
37.    «Гайдамаки». Складність історичної долі українського народу. Сюжетні лінії твору, кульмінаційні вершини
38.    Повсталий народ як герой поеми. Образ Яреми. Заклик до єднання слов’янських народів
39.    РЗМ Порівняльна характеристика образів твору
40.    Національна проблематика у творчості Т.Шевченка періоду «Трьох літ». «Кавказ» - відгук на тогочасну загарбницьку політику. Узагальнена ідея поеми
41.    «Чигирине, Чигирине». Роздуми поета про минуле й майбутнє України. Епізод історії, що став поштовхом до написання містеріх «Великий льох». Його образне переосмислення. Поетова оцінка історичних постатей
42.    «Стоїть в селі Суботові…» Художня оцінка діяльності Б.Хмельницького
43.    «Сон» («У всякого своя доля…») Твір і сучасна поетові дійсність. Прийом «сну». Сатиричний пафос поеми
44.    «І мертвим, і живим…» Продовження теми «земляків» у посланні. Викриття конформізму,бичування комплексу меншовартості. Настроєві інтонації твору
45.    Контрольна робота
Творчість М.Гоголя, Т.Шевченка
46-47.    Тема жіночої долі у творчості Т.Шевченка. «Катерина», «Наймичка», «На панщині пшеницю жала…», «Марія». Еволюція жіночого образу
48.    Лірика Т.Шевченка періоду заслання і після повернення із заслання
49.    «Ісаїя. Глава 35». Духовна присутність Біблії у творчості поета. Цикл «Давидові псалми»
50.    Шевченко-маляр
51.    РЗМ Ідейно-художній аналіз   одного з творів Т.шевченка                              
52.    Пантелеймон Куліш – письменник, критик, перекладач, автор підручників та правопису.
53-54.    «До рідного народу», «Троє схотинок», «Заворожена криниця»
55.    «Чорна рада» - перший україномовний історичний роман. Історична основа сюжету
56-57.    Показ протистояння сил державотворення й руйнівництва. Образи твору
58.    Марко Вовчок. Життя і творчість
59.    Романтичність оповідання «Максим Гримач», особливості сюжету, характеротворення
60.    Контрольна робота

Творчість Т.Шевченка, П.Куліша, Марка Вовчка
З літератури ХХ століття

61.    літератураХХ століття – оновленні традиції та новаторство. Жанрове, тематичне розмаїття
62.    Українська еміграційна література ХХ ст.. Іван Багряний. «Тигролови»(скорочено)
63.    Головний герой роману
РЗМ Підготовка до домашнього твору-роздуму
64.    Візуальна (зорова) поезія сьогодні. «Фенікс-птах із земель руських» М.Мірошниченка, «Стогін» В.Женчика, «Дзвін гетьмана Івана Мазепи» М. Сарми-Соколовського, паліндром «Хижак мечем мирним» А. Мойсієнка
65.    В.Герасим’юк. «Чоловічий танець», «Перший сніг», «Жива ватра». Філософські роздуми крізь призму художньої деталі
66.    Іван Липа. «Практичний ідеалізм». Життя як спалах. «У невідому путь»
67.    Контрольна робота


Література ХХ ст.
68.    ЛРК Київська школа поезії
69.    УПЧ Рекомендована література на літо
70.    Урок-підсумок

Каталог: fileadmin -> user upload -> documents -> ukr.lit -> plan
ukr.lit -> Українська література, 5-12 кл
ukr.lit -> Тема. Життєвий І творчий шлях М. Петренка. Поезія Петренка. Мета
ukr.lit -> Конспект за такими аспектами вивчення літератури: літературно-історична характеристика епохи
ukr.lit -> 1 План біографії письменника. Чим характерна історична епоха, в яку жив письменник?
ukr.lit -> Атестація з української літератури за курс 6 класу (ІІ семестр)
ukr.lit -> Атестація з української літератури за курс 9 класу
plan -> Календарне планування 1 клас Вступ. Українська літературо 20-30-х років ХХ ст. «Український ренесанс»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Календарне планування 9 клас iconКалендарне планування з української літератури 11 клас
Життєвий шлях поета, трагізм його творчої долі. Загальна характеристика ранньої творчості Поетичний стиль І світосприймання Павла...
Календарне планування 9 клас iconКалендарне планування з літератури 10 клас (2 години на тиждень – 32 год.) І семестр форми контролю
Тематична –; напам’ять – 2; контрольний твір – (класний, домашній); рм – 2; позакласне читання – 1; література рідного краю 1; зошит...
Календарне планування 9 клас iconЗарубіжна література Календарне планування на 5 клас. Лк «Література І культура» ек
Лк «Література І культура» ек «Елементи компаративістики» тл "Теорія літератури"ус «Україна І світ»
Календарне планування 9 клас iconОрієнтовне календарне планування з української літератури 1 клас
Складні суспільно-історичні умови розвитку української літе­ратури XX ст., основні стильові напрями (модернізм, соцреалізм, постмодернізм)....
Календарне планування 9 клас iconДо програми курсу за вибором
Книжка для вчителя: календарне планування, розробки уроків, мультимедійний посібник. 11 клас. До програми курсу за вибором «Письменники...
Календарне планування 9 клас iconКалендарне планування 1 клас Вступ. Українська літературо 20-30-х років ХХ ст. «Український ренесанс»
«Український ренесанс» як вияв національного відродження в українській літературі 20-х років. Ідейно-естетичні пошуки української...
Календарне планування 9 клас iconУроки розвитку мовлення (РМ) (у+п) (у+п) Уроки позакласного читання (ПЧ)
Календарне планування уроків української літератури в 11 класі
Календарне планування 9 клас iconОрієнтовне календарне планування з української літератури у класі
Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська література: 5-9 класи / Р. В. Мовчан, К. В. Таранік-Ткачук, М. П....
Календарне планування 9 клас iconОрієнтовне календарне планування з української літератури для 11 класу
Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профіль...
Календарне планування 9 клас iconЛітературне читання
Календарне планування здійснено на основі підручника "Літературне читання" О. Я. Савченко. Крім підручника, використано навчальні...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка