Календарне планування з літератури 10 клас (2 години на тиждень – 32 год.) І семестр форми контролюСкачати 302,52 Kb.
Дата конвертації23.10.2017
Розмір302,52 Kb.
#14305

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ З ЛІТЕРАТУРИ

10 КЛАС (2 години на тиждень – 32 год.)

І СЕМЕСТР

Форми контролю:

Тематична – 3 ; напам’ять – 2; контрольний твір – 2 (класний, домашній); РМ – 2; позакласне читання – 1; література рідного краю - 1; зошит - 1
Тиж

день

Дата

Зміст

I
Тема № 1. Проза 70 – 90-х років XІX століття - 10 год.

1. Літературний процес 70-90-х років XІX століття в контексті доби. Особливості розвитку української прози

2. Іван Нечуй-Левицький. Біографія письменника. Жанрове і тематичне багатство його прози


II
3. Повість І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я ». Історія написання. Прототипи. Зміст. Оцінка повісті критиками

4. Характеристика образів повісті. Засоби змалювання комічного в художньому творіТЛ Поняття про соціально-побутову повість.

III
5. Панас Мирний. Життєвий і творчий шлях

6. Хіба ревуть воли, як ясла повні? » - перший соціально-психологічний роман в українській літературі. Творча історія роману. Сюжет і композиціяТЛ Поняття про соціально-психологічну повість та роман. Проблематика літературного твору

IV
7. Персонажна багатоликість роману. Образ головного героя, його еволюція: від правдошукацтва до розбійництва

8. Характеристика Грицька і Максима; люди соціального «дна»V
9. Жіночі образи роману. Рід панів Польських; панські посіпаки й чиновники

Домашній літературно-критичний твір на одну з тем за повістю І. Нечуя - Левицького «Кайдашева сім’я » та романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні? »

10. Контрольна робота. Тест


VI
Тема № 2. Українська драматургія і театр 70-90-х років XІX століття - 7 год.

11. Семінар. Творчість корифеїв українського театру

12. Життєвий і творчий шлях Івана Карпенка-Карого


VII
13. Соціально-сатирична комедія «Хазяїн» - вершинне досягнення драматурга. Сюжет, композиція, дійові особи

ТЛ Драма як літературний рід, її жанри та художні особливості

14. Характеристика персонажів. Художні особливості п’єсиТЛ Сюжет і композиція в драматичному творі. Літ. прототип

VIII
15. Значення творчості Івана Карпенка-Карого для розвитку української драматургії

16. Михайло Старицький – талановитий драматург, поет, прозаїк, перекладач, організатор театральної справи. Драма «Талан» - перлина драматургії Старицького. Проблематика творуIX
17. Контрольна робота. Тест

Тема № 3. Іван Франко - 15 год.

18. Багатогранна діяльність І. Франка, її вплив на культурний і політичний розвиток України в останній чверті XIX - на поч. XX ст. Життєвий і творчий шляхX
19. Поезія Франка, її багатоплановість та новаторство, гуманістичний пафос. Збірка «З вершин і низин» як важливий етап у розвитку української літератури. Основні цикли збірки

20. Новаторство поетичного циклу «Веснянки»ТЛ Поглиблене поняття про ліричні твори, їхні особливості і жанри

XI
21. Збірка «Зів’яле листя» - визначний крок у розвитку любовної теми в українській поезії. Автобіографічні мотиви у збірці. Висока художня майстерність поезій «Чого являєшся мені у сні?», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня…», їхній тісний зв’язок з фольклором

ТЛ Поняття про ліричний цикл, ліричного героя

22. Збірка «Мій Ізмарагд», використання в ній біблійних мотивів та образів, звернення до жанру притчіНАПАМЯТЬ: вірш «Чого являєшся мені у сні?»

XII
23. Поеми Івана Франка. Біблійна основа філософської поеми «Мойсей» як заповіту українському народові. Ідейний зміст і проблематика твору

24. Образ Мойсея в поемі, розкриття складності його характеру ТЛ Філософська поема як ліро-епічний жанр. Поетичний образ, його різновидиНАПАМЯТЬ: уривок із прологу до поеми «Мойсей»

XIII
25. Висока художня майстерність твору. Світове значення поеми, її актуальність

26. Значення творчості І. Франка, його новаторство в літературіXIV
27 – 28. РМ. Літературно-критичний твір за спадщиною

І. ФранкаXV
29. Огляд життя і творчості Павла Грабовського

30. Позакласне читання. І. Франко. Соціально-психологічна драма «Украдене щастя»XVI
31. Контрольна робота. Тест

32. Література рідного краю

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ З ЛІТЕРАТУРИ

10 КЛАС (3 години на тиждень – 48 год. )

І СЕМЕСТР

Форми контролю:

Тематична – 3 ; напам’ять – 3; контрольний твір – 2 (класний, домашній); РМ – 2; позакласне читання – 1; література рідного краю - 1; зошит - 1
Тиж

день

Дата

Зміст

I
Тема № 1. Проза 70 – 90-х років XІX століття - 15 год.

1. Вступ. Літературний процес 70-90-х років XІX століття в контексті доби.

2. Особливості розвитку української прози в70-90-х років XІX століття

3. Іван Нечуй-Левицький. Біографія письменника. Жанрове і тематичне багатство його прозиII
4. Повість І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я ». Історія написання. Прототипи. Зміст. Оцінка повісті критиками

5. Характеристика образів повісті.

6. Роздуми над причинами родинної трагедії, сімейних сварок. Засоби творення комічних ситуацій і характерів

ТЛ. Поняття про соціально-побутову повість. Індивідуальний стиль письменника. Засоби змалювання комічного в художньому творі


III
7. Особливості художнього стилю письменника. Значення творчості

8. Панас Мирний. Життєвий і творчий шлях

9. «Хіба ревуть воли, як ясла повні? » - перший соціально-психологічний роман в українській літературі. Творча історія роману. Сюжет і композиція

ТЛ. Поняття про соціально-психологічну повість та роман. Проблематика літературного твору


IV
10. Персонажна багатоликість роману. Образ головного героя, його еволюція: від правдошукацтва до розбійництва

11. Характеристика Грицька і Максима; люди соціального «дна»

12. Жіночі образи роману. Рід панів Польських; панські посіпаки й чиновники Засоби художньої типізації та індивідуалізації характерів персонажів. Роль пейзажу, портрета, художньої деталі у їхньому змалюванні


V
13 -14. РМ Літературно-критичний твір на одну з тем за повістю І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я » та романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні? »

15. Контрольна робота. ТестVI
Тема № 2. Українська драматургія і театр 70-90-х років XІX століття - 12 год.

16- 17. Українська драматургія і театр 70-90-х років XІX століття Творчість корифеїв українського театру

18. Життєвий і творчий шлях Івана Карпенка-Карого. Театральна діяльність


VII
19. Соціально-сатирична комедія «Хазяїн» - вершинне досягнення драматурга. Реалізм п’єси. Сюжет і композиція

20. Художня майстерність письменника при створенні образу Пузиря Характеристика персонажів. Художні особливості п’єси

21. Характеристика інших персонажів

ТЛ. Драма як літературний рід, її жанри та художні особливості. Сюжет і композиція в драматичному творі. Літ. прототип


VIII
22. Значення творчості Івана Карпенка-Карого для розвитку української драматургії

Літературно-критичний твір на одну з тем за творчістю Івана Карпенка-Карого ( домашній контрольний твір)

23. Михайло Старицький. Життя і творчість. Багатогранність діяльності

24. Новаторство Старицького - поета. «Виклик» («Ніч яка, Господи! Місячна, зоряна…») – взірець романтичної пісенної лірики

НАПАМ’ЯТЬ: вірш «Виклик»


IX
25. Драма «Талан» - перлина драматургії Старицького. Проблематика твору. Значення творчості М. Старицького для розвитку української літератури і театру

26. Позакласне читання. Історична трагедія І. Карпенка - Карого «Сава Чалий».

27. Контрольна робота. Тест


X
Тема № 3. Іван Франко. Борис Грінченко. Павло Грабовський –

17 год.

28-29. Багатогранна діяльність І. Франка, її вплив на культурний і політичний розвиток України в останній чверті XIX - на поч. XX ст. Життєвий і творчий шлях

30. Поезія Франка, її багатоплановість та новаторство, гуманістичний пафос. Збірка «З вершин і низин» як важливий етап у розвитку української літератури. Основні цикли збірки


XI
31. Новаторство поетичного циклу «Веснянки»

ТЛ. Поглиблене поняття про ліричні твори, їхні особливості і жанри

32. Глибокий зміст алегоричних образів поезії «Гімн», її висока художня майстерність.

33. Збірка «Зів’яле листя» - визначний крок у розвитку любовної теми в українській поезії. Автобіографічні мотиви у збірці.


XII
34 -35. Висока художня майстерність поезій «Чого являєшся мені у сні?», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня…», їхній тісний зв’язок з фольклором

ТЛ Поняття про ліричний цикл, ліричного героя

НАПАМЯТЬ: вірш «Чого являєшся мені у сні?»

36. Поеми Івана Франка. Біблійна основа філософської поеми «Мойсей» як заповіту українському народові. Ідейний зміст і проблематика творуНАПАМЯТЬ: уривок із прологу до поеми «Мойсей»

XIII
37. Образ Мойсея в поемі, розкриття складності його характеру ТЛ Філософська поема як ліро-епічний жанр. Поетичний образ, його різновиди

38. Світове значення поеми та актуальність

39. Позакласне читання. Соціально-психологічна драма

І. Франка «Украдене щастя»XIV
40. Значення творчості І. Франка, його новаторство в літературі

41- 42. РМ. Літературно-критичний твір за спадщиною

І. Франка


XV
43. Поезія Бориса Грінченка

44. Борис Грінченко – великий майстер малих епічних жанрів

45. Огляд життя і творчості Павла Грабовського


XVI
46. Контрольна робота. Тест

47. Література рідного краю

48. Підсумковий урок у кінці семестру


КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ З ЛІТЕРАТУРИ

10 КЛАС (4 години на тиждень – 64 год. )

І СЕМЕСТР

Форми контролю:

Тематична – 5 ; напам’ять – 4; контрольний твір – 2 (класний, домашній); РМ – 4; позакласне читання – 2; література рідного краю - 1; зошит - 1Тиждень

Дата

Зміст

I
Тема № 1. Проза 70 – 90-х років XІX століття. Творчість Нечуя-Левицького - 12 год.

1 - 2. Вступ. Літературний процес 70-90-х років XІX століття в контексті доби. 3. Особливості розвитку української прози в70-90-х років XІX століття

4. Іван Нечуй-Левицький. Біографія письменника. Жанрове і тематичне багатство його прози


II
5. Повість І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я ». Історія написання. Прототипи. Зміст. Оцінка повісті критиками

6 - 7. Характеристика образів повісті.

8. Роздуми над причинами родинної трагедії, сімейних сварок. Засоби творення комічних ситуацій і характерів

ТЛ. Поняття про соціально-побутову повість. Індивідуальний стиль письменника. Засоби змалювання комічного в художньому творі

Уривок напамять (від слів «Не чорна хмара з синього моря наступала»)


III
9. Історична повість «Гетьман Іван Виговський». Проблематика і поетика твору, його патріотичний пафос

10. Змалювання українських гетьманів: Богдана Хмельницького та Івана Виговського.

11. Особливості художнього стилю письменника. Значення творчості 12. Контрольна робота


IV
Тема № 2. Творчість Панаса Мирного – 12 год.

13. Панас Мирний. Життєвий і творчий шлях

14. «Хіба ревуть воли, як ясла повні? » - перший соціально-психологічний роман в українській літературі. Творча історія роману. Сюжет і композиція

ТЛ. Поняття про соціально-психологічну повість та роман.

15. Проблематика літературного твору. Персонажна багатоликість роману. 16. Образ головного героя, його еволюція: від правдошукацтва до розбійництваУривок напамять (із вступного пейзажу)

V
17. Характеристика Грицька і Максима; люди соціального «дна» 18. Жіночі образи роману. Рід панів Польських; панські посіпаки й чиновники 19. Засоби художньої типізації та індивідуалізації характерів персонажів. Роль пейзажу, портрета, художньої деталі у їхньому змалюванні

20. Місце роману в історії української та зарубіжної психологічної прози. Значення творчості письменникаVI
21 - 22. РМ . Літературно-критичний твір за романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні? »

23. Позакласне читання. Панас Мирний. «Лихі люди»

24. Контрольна робота. Тест


VII
Тема № 3. Українська драматургія і театр 70-90-х років XІX століття - 16 год.

25- 26. Українська драматургія і театр 70-90-х років XІX століття Творчість корифеїв українського театру

27. Життєвий і творчий шлях Івана Карпенка-Карого. Театральна діяльність 28. Соціально-сатирична комедія «Хазяїн» - вершинне досягнення драматурга. Реалізм п’єси. Сюжет і композиція

ТЛ. Драма як літературний рід, її жанри та художні особливості. Сюжет і композиція в драматичному творі. Літературний прототип


VIII
29. Художня майстерність письменника при створенні образу Пузиря 30. Характеристика підручних Пузиря.

31. Характеристика інших персонажів. Художні особливості п’єси, сценічне втілення, значення. 32. Історична трагедія «Сава Чалий». Народнопісенна основа твору.IX
33. Суперечливість і трагічність характеру Сави Чалого

34. Значення творчості Івана Карпенка-Карого для розвитку української драматургії Домашній літературно - критичний твір за творчістю І. Карпенка- Карого

35. Марко Кропивницький. Огляд життя і творчості

36. Михайло Старицький. Життя і творчість. Багатогранність діяльностіX
37. Новаторство Старицького - поета. «Виклик» («Ніч яка, Господи! Місячна, зоряна…») – взірець романтичної пісенної лірики

НАПАМ’ЯТЬ: вірш «Виклик»

38. Соціально – побутова драма «Не судилось» - вершина реалізму письменника 39. Позакласне читання. Михайло Старицький «Талан» 40. Контрольна робота. Тест


XI
Тема № 4. Творчість Івана Франка. - 19 год.

41. Новий етап у розвитку української поезії 70-90-х років

42-43. Багатогранна діяльність І. Франка, її вплив на культурний і політичний розвиток України в останній чверті XIX - на поч.. XX ст. Життєвий і творчий шлях

44. Поезія Франка, її багатоплановість та новаторство, гуманістичний пафос. Збірка «З вершин і низин» як важливий етап у розвитку української літератури. Основні цикли збіркиXII
45. Новаторство поетичного циклу «Веснянки»

ТЛ. Поглиблене поняття про ліричні твори, їхні особливості і жанри

46. Глибокий зміст алегоричних образів поезії «Гімн», її висока художня майстерність. 47. Збірка «Зів’яле листя» - визначний крок у розвитку любовної теми в українській поезії. Автобіографічні мотиви у збірці.

48. Вірш «Чого являєшся мені у сні?» - поетична перлина збірки

ТЛ. Поняття про ліричний цикл, ліричного героя

НАПАМ’ЯТЬ: вірш «Чого являєшся мені у сні?»


XIII
49. Поетичне протиставляння краси дівчини її характеру у поезії «Ой ти, дівчино, з горіха зерня…»

50. Вірш «Декадент» як поетичне кредо Франка. Пристрасне громадянське звучання поезії. Роль риторичних прийомів у творі

51. Поеми Івана Франка. Біблійна основа філософської поеми «Мойсей» як заповіту українському народові. Ідейний зміст і проблематика твору

52. Образ Мойсея в поемі, розкриття складності його характеруНАПАМ’ЯТЬ: уривок із прологу до поеми «Мойсей»

ТЛ Філософська поема як ліро-епічний жанр. Поетичний образ, його різновиди

XIV
53. Світове значення поеми та актуальність

54 – 55. Повість Івана Франка «Перехресні стежки». Характеристика образів

56. Соціально-психологічна драма І. Франка «Украдене щастя»


XV
57. Значення творчості І. Франка, його новаторство в літературі

58- 59. РМ. Літературно-критичний твір за спадщиною

І. Франка

Тема № 5. Творчість Борис Грінченка та Павла Грабовського – 5 год.

60. Поезія Бориса ГрінченкаXVI
61. Борис Грінченко – великий майстер малих епічних жанрів

62 -63. Огляд життя і творчості Павла Грабовського. Контрольна робота. Тест

64. Література рідного краюКАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ З ЛІТЕРАТУРИ

11 КЛАС (2 години на тиждень – 32 год.)

І СЕМЕСТР

Форми контролю:

Тематична - 3 ; Напам’ять – 4; контрольний твір – 2 (класний, домашній); Новинки худ. літератури – 1; Зошит – 1
Тиж

день

Дата

Зміст

I
Тема № 1. Українська поезія 20-30-х років - 9 год.

1. Вступ. Українська література 20-30-х років 20 ст. Складні умови її розвитку

2. Павло Тичина. Життєвий шлях поета, трагізм його творчої долі. Загальна характеристика ранньої творчості


II
3. Збірка «Сонячні кларнети» як епохальне явище в укр. поезії початку 20 ст. Майстерне змалювання картин рідної природи («Арфами, арфами…»). «Подивилась ясно…», «О, панно Інно…», «Ви знаєте, як липа шелестить…» - зразки інтимної лірики. Образ ліричного героя та його коханої

Напамять: вірші «Арфами, арфами…» «Ви знаєте, як липа шелестить…»

4. Риси модернізму у змалюванні трагічної долі України, використання біблійних образів у вірші «Скорбна мати». Оспівування юних героїв, які гинуть за національну незалежність України («Пам’яті тридцяти»). АфористичніТЛ. Звукова інструментовка вірша. Поняття про тонічний вірш

III
5. Максим Рильський. Життя, творчість і багатогранна діяльність. Рання творчість поета. Вплив на неї символізму.

Майстерне змалювання природи і внутрішнього світу ліричного героя на фоні рідної природи у вірші «Яблука доспілі, яблука червоні…».

6. Вірш «Троянди й виноград». Символічні образи та їх філософський зміст. Особливості поетичного стилю Рильського. Значення його творчості

ТЛ. Поглиблене поняття про поетичний образ (образи-символи)


IV
7. Життєвий і творчий шлях Володимира Сосюри. Роздвоєність душі поета в умовах тоталітарного режиму. Інтимна лірика, майстерність автора у відтворенні внутрішнього світу ліричного героя («Так ніхто не кохав…», «Коли потяг у даль загуркоче…»)

Напамять: вірш «Так ніхто не кохав…»

8. Патріотичні мотиви в ліриці В. Сосюри («Любіть Україну», «Білі акації будуть цвісти»). Особливості індивідуального стилю поета, його місце в історії української літературиНапам’ять: вірш «Любіть Україну»

ТЛ. Лірична мініатюра

V
9. Виразне читання поезій

Тема № 2. Українська проза 20-30-х років - 12 год.

10. Микола Хвильовий. Життєвий і творчий шлях. Роль у літературному житті 20-30-х років. Загальна характеристика творчостіVI
11. «Я (Романтика)». Художнє осмислення конфлікту між гуманізмом і фанатизмом, показ роздвоєності людської душі, породженої революцією

12. Образ чекіста – доктора Тагабата, його жорстокість і фанатизмТЛ. Поглиблене поняття про новелу

VII
13. Особливості імпресіоністичного стилю Хвильового. Значення творчості

14. Григорій Косинка. Життєвий і творчий шлях видатного новеліста.VIII
15. Глибоко психологічне розкриття внутрішнього світу матері та сина в новелі «Мати», вирішення проблеми вибору людини у складній життєвій ситуації Місце

Г. Косинки в українській літературіТЛ. Оповідання та новела як малі епічні жанри

16. Валер’ян Підмогильний. Життєвий і творчий шлях одного з найпомітніших представників інтелектуально-психологічної прози в укр. літературіIX
17. Роман «Місто» як перший в укр. літературі урбаністичний твір. Світовий мотив підкорення людиною міста. Образ інтелігента Степана Радченка

18. Екзистенціалістські мотиви у творі, роздуми про смисл людського життя. Перегук твору із модерними романами французьких класиків. Значення творчості

Домашній літературно-критичний твір за творчістю

М. Хвильового або В. ПідмогильногоТЛ. Екзистенціалізм, маргінальність, психологізм, іронія

X
19. Остап Вишня. Життєвий і творчий шлях

20. «Мисливські усмішки ». Зображення комічних епізодів із людського життя, мальовничих картин природи. Глибокий ліризм розповіді, тонка іроніяXI
21. Позакласне читання за творчістю Остапа Вишні Контрольна робота. Тест

Тема № 3. Творчість Ю. Яновського, М. Куліша. Українська література за межами України - 10 год.

22. Юрій Яновський письменник-романтик. Життя і творчість. Роман «Вершники», оригінальність жанру. Своєрідність композиції, його проблематика
XII
23. Аналіз новели «Подвійне коло», зображення драматичної долі сім’ї Половців у роки братовбивчої громадянської війни

ТЛ. Роман у новелах, художній час і простір; умовність зображення

24. Особливості стилю Яновського. Місце митця у світовій літературіXIII
25. Українська драматургія 20-30-х років 20 століття

Микола Куліш. Життєвий і творчий шлях драматурга, трагізм творчої долі. Характеристика творчої спадщини

26. Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету. Актуальність п’єсиТЛ. Поглиблене поняття про жанри драматичних творів

XIV
27. РМ. Літературно-критичний твір за творчістю Ю. Яновського або М. Куліша

28. «Празька школа» поетів. Євген Маланюк як яскравий представник. Поєднання у його творчості реалістичних, неоромантичних, неокласичних, символістських тенденційТЛ. Поняття про асоціативність

XV
29. Художня майстерність віршів, оригінальність форми («Сучасники», «Шевченко»)

30. Життєвий і творчий шлях Уласа Самчука, літописця трагічних сторінок історії України. Роман-хроніка «Марія» як художня модель життя укр. родини в історично складний часТЛ. Поняття про роман-хроніку

XVI
31. Образ Марії як уособлення мужньої вольової жінки, його символічне значення у творі. Світове значення творчості

32. Новинки худ. літератури.Контрольна робота. Тест
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ З ЛІТЕРАТУРИ

11 КЛАС (3 години на тиждень – 48 год.)

І СЕМЕСТР

Форми контролю:

Тематична – 4 ; Напам’ять – 4; контрольний твір – 2 (класний, домашній); зошит – 1; РМ -2; література рідного краю – 1; новинки худ. літератури – 1
Тиж

День

Дата

Зміст

I
Тема № 1. Українська поезія 20-30-х років - 11 год.

1. Вступ. Українська література 20-30-х років 20 ст. Складні умови її розвитку

2. Павло Тичина. Життєвий шлях поета, трагізм його творчої долі. Загальна характеристика ранньої творчості

3. Збірка «Сонячні кларнети» як епохальне явище в укр. поезії початку 20 ст. Майстерне змалювання картин рідної природи («Арфами, арфами…»). «Подивилась ясно…», «О, панно Інно…», «Ви знаєте, як липа шелестить…» - зразки інтимної лірики. Образ ліричного героя та його коханоїНапамять: вірші«Арфами, арфами…» «Ви знаєте, як липа шелестить…»

II
4. Риси модернізму у змалюванні трагічної долі України, використання біблійних образів у вірші «Скорбна мати». Оспівування юних героїв, які гинуть за національну незалежність України («Пам’яті тридцяти»). Афористичні образи-символи у вірші

ТЛ. Звукова інструментовка вірша. Поняття про тонічний вірш

5. Максим Рильський. Життя, творчість і багатогранна діяльність. Рання творчість поета. Вплив на неї символізму.

Майстерне змалювання природи і внутрішнього світу ліричного героя на фоні рідної природи у вірші «Яблука доспілі, яблука червоні…». Афористичність мови

6. Вірш «Троянди й виноград». Символічні образи та їх філософський зміст. Особливості поетичного стилю Рильського. Значення його творчостіТЛ. Поглиблене поняття про поетичний образ (образи-символи)

III
7. Життєвий і творчий шлях Володимира Сосюри. Роздвоєність душі поета в умовах тоталітарного режиму. Інтимна лірика, майстерність автора у відтворенні внутрішнього світу ліричного героя («Так ніхто не кохав…», «Коли потяг у даль загуркоче…»)

Напамять: вірш «Так ніхто не кохав…»

8. Патріотичні мотиви в ліриці В. Сосюри («Любіть Україну», «Білі акації будуть цвісти», історико-романтична поема «Мазепа»). Особливості індивідуального стилю поета, його місце в історії укр. літературиТЛ. Лірична мініатюра

Напам’ять: вірш «Любіть Україну»

9. Виразне читання поезійIV
10. Ідейно-естетичні пошуки української поезії 20-30-х років. (Оглядово творчість Євгена Плужника або В. Свідзинського)

11. Контрольна робота. ТестТема № 2. Українська проза 20-30-х років - 13 год.

12. Микола Хвильовий. Життєвий і творчий шлях. Роль у літературному житті 20-30-х років. Загальна характеристика творчостіV
13. «Я (Романтика)». Художнє осмислення конфлікту між гуманізмом і фанатизмом, показ роздвоєності людської душі, породженої революцією

ТЛ. Поглиблене поняття про новелу

14. Образ чекіста – доктора Тагабата, його жорстокість і фанатизм

15. Особливості імпресіоністичного стилю. Значення творчості письменника


VI
16. Григорій Косинка. Життєвий і творчий шлях видатного новеліста. Основні збірки.

17. Глибоко психологічне розкриття внутрішнього світу матері та сина в новелі «Мати», вирішення проблеми вибору людини у складній життєвій ситуації. Місце Г. Косинки в українській літературіТЛ. Оповідання та новела як малі епічні жанри

18. Валерян Підмогильний. Життєвий і творчий шлях одного з найпомітніших представників інтелектуально-психологічної прози в укр. літературіVII
19. Роман «Місто» як перший в укр. літературі урбаністичний твір. Світовий мотив підкорення людиною міста

20. Образ інтелігента Степана РадченкаТЛ. Екзистенціалізм, маргінальність, психологізм, іронія

21. Екзистенціалістські мотиви у творі, роздуми про смисл людського життя. Перегук твору із модерними романами французьких класиків. Значення творчостіVIII
22 - 23. РМ. Літературно-критичний твір за творчістю М. Хвильового або В. Підмогильного

24. Контрольна робота. ТестIX
Тема № 3. Творчість О. Вишні, Ю. Яновського, М. Куліша,

І. Кочерги - 12 год.

25. Життєвий і творчий шлях Остапа Вишні – одного з найвидатніших українських письменників - гумористів

26. «Мисливські усмішки ». Зображення комічних епізодів із людського життя, мальовничих картин природи. Глибокий ліризм розповіді, тонка іронія

27. Юрій Яновський письменник-романтик. Життя і творчість. Роман «Вершники», оригінальність жанру. Своєрідність композиції, його проблематикаX
28. Аналіз новели «Подвійне коло», зображення драматичної долі сім’ї Половців у роки братовбивчої громадянської війни

29. Утвердження високих загальнолюдських ідеалів кохання та вірності, відданості своєму громадському обов’язку (новела «Шаланда в морі»).

30. Особливості стилю Яновського. Місце митця у світовій літературі

ТЛ. Роман у новелах, художній час і простір; умовність зображення


XI
31. Українська драматургія 20-30-х років 20 століття

32. Микола Куліш. Життєвий і творчий шлях драматурга, трагізм творчої долі. Характеристика творчої спадщини

33. Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету.

ТЛ. Поглиблене поняття про жанри драматичних творів


XII
34. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості й агресивно-войовничого великодержавного шовінізму на матеріалі українізації. Актуальність п’єси у наш час

35. Іван Кочерга. Огляд життя і творчості

36. Позакласне читання за творчістю Остапа Вишні.

Контрольна робота. ТестXIII
Тема № 4. Українська література за межами України - 11 год.

37. «Празька школа» поетів. Євген Маланюк як яскравий представник. Поєднання у його творчості реалістичних, неоромантичних, неокласичних, символістських тенденцій

38. Художня майстерність віршів, оригінальність форми («Сучасники», «Шевченко»)

39. Олег Ольжич. Огляд життя і творчостіXIV
40. Олена Теліга. Огляд життя і творчості

41. Життєвий і творчий шлях Уласа Самчука, літописця трагічних сторінок історії України.

42. Роман-хроніка «Марія» як художня модель життя укр. родини в історично складний час.

ТЛ. Поняття про роман-хроніку


XV
43. Образ Марії як уособлення мужньої вольової жінки, його символічне значення у творі.

44. Світове значення творчості

45. Контрольна робота


XVI
46. Література рідного краю

47. Новинки художньої літератури

48. Узагальнення і систематизація вивченого за семестр11 КЛАС (4 години на тиждень – 64 год.)

І СЕМЕСТР

Форми контролю:

Тематична – 4 ; Напам’ять – 4; контрольний твір – 2 (класний, домашній); зошит – 1;

РМ - 4; література рідного краю – 1; новинки худ. літератури – 1


Тиждень

Дата

Зміст

I
Тема № 1. Українська поезія 20-30-х років – 21 год.

1- 2. Вступ. Українська література 20-30-х років 20 ст. Складні умови її розвитку

3. Павло Тичина. Життєвий шлях поета, трагізм його творчої долі. Загальна характеристика ранньої творчості

4. Збірка «Сонячні кларнети» як епохальне явище в укр. поезії початку 20 ст. Майстерне змалювання картин рідної природи («Арфами, арфами…»). «Подивилась ясно…», «О, панно Інно…», «Ви знаєте, як липа шелестить…» - зразки інтимної лірики. Образ ліричного героя та його коханоїНапамять: вірш «Ви знаєте, як липа шелестить…» або «О, панно Інно…»

II
5. Риси модернізму у змалюванні трагічної долі України, використання біблійних образів у вірші «Скорбна мати».

6. Оспівування юних героїв, які гинуть за національну незалежність України («Пам’яті тридцяти»). 7.Афористичні образи-символи у віршіНапам’ять: «Пам’яті тридцяти»

ТЛ. Звукова інструментовка вірша. Поняття про тонічний вірш

8. Максим Рильський. Життя, творчість і багатогранна діяльність. Рання творчість поета. Вплив на неї символізму.III
9. Майстерне змалювання природи і внутрішнього світу ліричного героя на фоні рідної природи у вірші «Яблука доспілі, яблука червоні…». «Запахла осінь в’ялим тютюном …». Майстерне володіння жанром сонета. Афористичність мови

Напам’ять: вірш «Яблука доспілі, яблука червоні…»

10. Вірш «Троянди й виноград». Символічні образи та їх філософський зміст. 11. Художня майстерність поезій «Мова», «Діалог», афористичність мови. Особливості поетичного стилю Рильського. Значення його творчостіТЛ. Поглиблене поняття про поетичний образ (образи-символи)

12. Життєвий і творчий шлях Володимира Сосюри. Роздвоєність душі поета в умовах тоталітарного режиму.IV
13. Інтимна лірика, майстерність автора у відтворенні внутрішнього світу ліричного героя («Так ніхто не кохав…», «Коли потяг у даль загуркоче…»)

Напам’ять: вірш «Так ніхто не кохав…»

14 - 15. Патріотичні мотиви в ліриці В. Сосюри («Любіть Україну», «Білі акації будуть цвісти», історико-романтична поема «Мазепа»). Особливості індивідуального стилю поета, його місце в історії укр. літератури 16. РМ. Літературно-критичний твір за творчістю П. Тичини, М. Рильського, В. СосюриТЛ. Лірична мініатюра

V
17. Ідейно-естетичні пошуки української поезії 20-30-х років. Творчість Євгена Плужника 18. Поезія В. Свідзинського як внутрішня самоізоляція і філософська заглибленість (оглядово)

19. Життя і творчість поета-неокласика Миколи Зерова. Історіософічні мотиви в сонетах, їхні паралелі з сучасністю

20. Контрольна робота. Тест


VI
Тема № 2. Українська проза 20-30-х років - 14 год.

21. Микола Хвильовий. Життєвий і творчий шлях. Роль у літературному житті 20-30-х років. Загальна характеристика творчості

22. «Я (Романтика)». Художнє осмислення конфлікту між гуманізмом і фанатизмом, показ роздвоєності людської душі, породженої революцією 23. Образ чекіста – доктора Тагабата, його жорстокість і фанатизм 24. Психологічний злам у душі головного героя

ТЛ. Поглиблене поняття про новелу


VII
25. Особливості імпресіоністичного стилю Хвильового. Значення творчості

26. Григорій Косинка. Життєвий і творчий шлях видатного новеліста. Основні збірки.

27. Глибоко психологічне розкриття внутрішнього світу матері та сина в новелі «Мати» 28. Оповідання «Фавст» як новий етап у творчості Косинки. Художнє зображення перших репресій в Україні. Місце Г. Косинки в українській літературі

ТЛ. Оповідання та новела як малі епічні жанри


VIII
29. Валерян Підмогильний. Життєвий і творчий шлях одного з найпомітніших представників інтелектуально-психологічної прози в укр. літературі 30. Роман «Місто» як перший в укр. літературі урбаністичний твір. 31. Світовий мотив підкорення людиною міста. Образ інтелігента Степана Радченка

32. Екзистенціалістські мотиви у творі, роздуми про смисл людського життя. Перегук твору із модерними романами французьких класиків. Значення творчостіТЛ. Екзистенціалізм, маргінальність, психологізм, іронія

IX
33. РЗМ. Літературно-критичний твір за творчістю М. Хвильового або В. Підмогильного 34. Тематичне оцінювання. Тест

Тема № 3. Творчість О. Вишні, Ю. Яновського, М. Куліша,

І. Кочерги – 14 год.

35. Остап Вишня. Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 20-ті роки

36. «Мисливські усмішки ». Зображення комічних епізодів із людського життя, мальовничих картин природи. Глибокий ліризм розповіді, тонка іронія


X
37. Юрій Яновський письменник-романтик. Життя і творчість. Роман «Вершники», оригінальність жанру. Своєрідність композиції, його проблематика 38. Аналіз новели «Подвійне коло», зображення драматичної долі сім’ї Половців у роки братовбивчої громадянської війни 39. Утвердження високих загальнолюдських ідеалів кохання та вірності, відданості своєму громадському обов’язку (новела «Шаланда в морі»).

40. Особливості стилю Яновського. Місце митця у світовій літературі.ТЛ. Роман у новелах, художній час і простір; умовність зображення

XI
41. Українська драматургія 20-30-х років 20 століття

42. Микола Куліш. Життєвий і творчий шлях драматурга, трагізм творчої долі. Характеристика творчої спадщини

43- 44. Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету. Актуальність п’єси

ТЛ. Поглиблене поняття про жанри драматичних творів


XII
45. Ліро-епічна драма «Патетична соната» як вершина творчості драматурга 46. Новаторство Куліша, його місце серед найвидатніших драматургів світу

47. Іван Кочерга. Життя і творчість. Огляд драматичних творів

48. Патріотичний пафос драматичної поеми «Ярослав Мудрий». Неординарність і суперечливість образу Ярослава Мудрого

ТЛ. Поглиблення поняття про драматичну поему


XIII
49. Позакласне читання за творчістю Остапа Вишні

50 - 51. РМ. Літературно-критичний твір за творчістю Миколи Куліша

52. Контрольна робота Тест


XIV
Тема № 4. Українська література за межами України - 12 год.

53. «Празька школа» поетів. Євген Маланюк як яскравий представник. Поєднання у його творчості реалістичних, неоромантичних, неокласичних, символістських тенденцій

54. Художня майстерність віршів, оригінальність форми («Сучасники», «Шевченко»)

55. Олег Ольжич. Трагічна доля. Своєрідність поезій. Місце поета в укр. літературі 56. Життєвий шлях поетки-воїна Олени Теліги. Життєствердні мотиви в ліриці («Мужчинам», «Вечірня пісня», «Моя душа й по темнім трунку…», «Радість»)XV
57. Богдан-Ігор Антонич. Життєвий шлях поета. Тематика і мотиви поетичної творчості («Автопортрет», «Вишні», «Зелена Євангелія»). Особливості стилю. Місце Б.-І. Антонича серед визначних ліриків-новаторів світу

ТЛ. Поняття про асоціативність

58. Життєвий і творчий шлях Уласа Самчука, літописця трагічних сторінок історії України.

59. Роман-хроніка «Марія» як художня модель життя укр. родини в історично складний час 60. Образ Марії як уособлення мужньої вольової жінки, його символічне значення у творі.

Домашній твір за творчістю У. СамчукаТЛ. Поняття про роман-хроніку

XVI
61. Світове значення творчості 62. Контрольна робота. Тест

62. Література рідного краю63. Новинки художньої літератури

Скачати 302,52 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Календарне планування з літератури 10 клас (2 години на тиждень – 32 год.) І семестр форми контролю iconКлас Усього – 70 год. На тиждень – год. Текстуальне вивчення – 62 год. Розвиток мовлення – год. Позакласне читання – год. Резервний час – 2 год
Українська література ХХ ст як новий етап в історії національної культури. Актуалізація проблем: митець І влада, свобода творчості....
Календарне планування з літератури 10 клас (2 години на тиждень – 32 год.) І семестр форми контролю iconКлас Усього — 0 год. На тиждень — год Текстуальне вивчення творів — 54 год Повторення й узагальнення — год Література рідного краю — год Позакласне читання — год Розвиток мовлення — год
Усього — год. На тиждень — год Текстуальне вивчення творів — 54 год Повторення й узагальнення — год Література рідного краю — год...
Календарне планування з літератури 10 клас (2 години на тиждень – 32 год.) І семестр форми контролю iconУсього 0 год. На тиждень год. Резервний час год
...
Календарне планування з літератури 10 клас (2 години на тиждень – 32 год.) І семестр форми контролю iconКалендарне планування 9 клас
Вступ. Роль І місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Аналіз художнього твору
Календарне планування з літератури 10 клас (2 години на тиждень – 32 год.) І семестр форми контролю iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Усього — год. На тиждень — год Текстуальне вивчення творів — 59 год Повторення й узагальнення — год Література рідного краю — год...
Календарне планування з літератури 10 клас (2 години на тиждень – 32 год.) І семестр форми контролю iconУкладач: доцент, кандидат філологічних наук Грицюта Н. М. Історія реклами та зв’язків з громадськістю робоча навчальна програма для студентів спеціальності „Реклама та зв’язки з громадськістю”
Реклама та зв’язки з громадськістю”. Рекомендується викладати на І курсі протягом 1 семестру обсягом 72 години з них лекцій 18 год.,...
Календарне планування з літератури 10 клас (2 години на тиждень – 32 год.) І семестр форми контролю iconУкр літ клас 70 год на рік, год на тиждень
Вступ. Слово в житті людини. Краса світу й людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного...
Календарне планування з літератури 10 клас (2 години на тиждень – 32 год.) І семестр форми контролю iconКалендарне планування з української літератури 11 клас
Життєвий шлях поета, трагізм його творчої долі. Загальна характеристика ранньої творчості Поетичний стиль І світосприймання Павла...
Календарне планування з літератури 10 клас (2 години на тиждень – 32 год.) І семестр форми контролю iconІсторія української журналістики
На курсі в семестрі викладається в обсязі кредитів, з них аудиторних занять 72 годин, в тому числі лекцій 14 год., практичних 16...
База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка