Календарне планування з української літератури 11 класСкачати 116,58 Kb.
Дата конвертації19.07.2017
Розмір116,58 Kb.

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

11 КЛАС (2 години на тиждень – 70 год.)
Текстуальне вивчення – 62 год.

Розвиток мовлення – 4 год.

Позакласне читання – 2 год.

Резервний час – 2 год.К-сть годин

Дата

Зміст

Примітка


1
1
1Тема № 1. Українська поезія 20-30-х років - 11 год.

1. Вступ. Українська література 20-30-х років 20 ст. Складні умови її розвитку

2. Поезія. Павло Тичина.

Життєвий шлях поета, трагізм його творчої долі. Загальна характеристика ранньої творчості Поетичний стиль і світосприймання Павла Тичини.

3. Збірка «Соняшні кларнети». Аналізування поезій «Арфами, арфами…», «О, панно Інно…», «Ви знаєте, як липа шелестить…», «Пам’яті тридцяти» - зразки інтимної лірики. Образ ліричного героя та його коханої

Напам’ять: вірші «Арфами, арфами…», «О панно Інно…»

ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм, кларнетизм.

1


1
1
4. Авангардні тенденції в українській поезії 1920-х років.

Михайль Семенко.

Поет-футурист, сміливий експериментатор. Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістова новизна, деструкція класичної форми

( «Бажання», «Місто», «Запрошення»).

ТЛ: авангард, футуризм, деструкція.

5. Микола Зеров.

Приналежність до групи київських «неокласиків». Орієнтація на традиційну форму вірша. «Київ-традиція». Філософічність, афористичність лірики. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність.

6. Максим Рильський.

Життя, творчість і багатогранна діяльність. Рання творчість поета. Вплив на неї символізму.»Молюсь і вірю», «Солодкий світ!..»

Афористичність мовиНапамять: одну з поезій ( на вибір).

ТЛ. філософічність, сонет.
2

7-8. Євген Плужник.

Один із провідних поетів «розстріляного відродження». «Громадянський інтим», сповідальність, ліричність, філософічність лірики. Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні. «Для вас, історики майбутні…», «Вчись у природи творчого спокою…», «Ніч… а човен, як сріблястий птах!..», «Річний пісок…».ТЛ. Поглиблення поняття про ліричного героя.

Напам’ять: одна з поезій (на вибір).


1

1
9. Контрольна робота №1 . Українська література 20-30-х років ХХ ст.. Вступ. Поезія. Тест.

Тема № 2. Українська проза 20-30-х років .

10. Микола Хвильовий (М. Фітільов).

Життєвий і творчий шлях. Роль у літературному житті 20-30-х років. Загальна характеристика творчості

1

11. «Я (Романтика)». Художнє осмислення конфлікту між гуманізмом і фанатизмом, показ роздвоєності людської душі, породженої революцією

ТЛ. Поглиблене поняття про новелу


1


1

1
12. Григорій Косинка.

Життєвий і творчий шлях видатного новеліста. Основні збірки. Тематика творів. Особливості індивідуального стилю.

13. «В житах» - зупинена мить, пошуки порушеної гармонії. Вітаїстичний пафос, імпресіоністична настроєвість.

ТЛ. Поглиблення поняття про імпресіонізм.

14. Юрій Яновський письменник-романтик.

Життя і творчість. Роман «Вершники», оригінальність жанру. Своєрідність композиції, його проблематика

1
1
1


1

1

2


1

Аналіз новели «Подвійне коло», зображення драматичної долі сім’ї Половців у роки братовбивчої громадянської війни.
15. Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам’яті («Дитинство»).

16. Утвердження високих загальнолюдських ідеалів кохання та вірності, відданості своєму громадському обов’язку (новела «Шаланда в морі»). Особливості стилю Яновського. Місце митця у світовій літературі.ТЛ: роман у новелах, художній час і простір, умовність зображення.

17. Валер’ян Підмогильний.

Життєвий і творчий шлях одного з найпомітніших представників інтелектуально-психологічної прози в укр. літературі

18. Роман «Місто» як перший в укр. літературі урбаністичний твір. Світовий мотив підкорення людиною міста.Образ інтелігента Степана Радченка.

19.Екзистенціалістські мотиви у творі, роздуми про смисл людського життя. Перегук твору із модерними романами французьких класиків. Значення творчості

20-21. РМ. Літературно-критичний твір за творчістю Миколи Хвильового та В. ПідмогильногоТЛ: екзистенціалізм, маргінальність, психологізм, іронія.

22. Контрольна робота №2 .Українська література 20-30-х років. Проза. Творчість Миколи Хвильового, Григорія Косинки, Юрія Яновського, Валер’яна Підмогильного. Тест.1
23. Остап Вишня (Павло Губенко).

Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки. «Моя автобіографія».


1
24. «Сом», «Як варити суп із дикої качки». Оптимізм, любов до природи, людини, мякий гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні.

ТЛ: усмішка


1

1

Тема №3.Українська драматургія 20-30-х років 20 століття

25. Микола Куліш.

Життєвий і творчий шлях драматурга, трагізм творчої долі. Характеристика творчої спадщини

26. Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету.


1
1
27. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості й агресивно-войовничого великодержавного шовінізму на матеріалі українізації. Актуальність п’єси у наш час

ТЛ: сатирична комедія.
28. Контрольна робота №3 «Українська драматургія 20-30-х років 20 століття». Тест.


1
1

1
1

1


1

1

1

1

1
1
1


1


1
1
1

1

1

1

1
1
1

1

1


1


1

1
1
1


1

1
1

1
1
1
1


1


Тема № 4. Українська література за межами України.

29. Література в Західній Україні (до 1939 р.) (огляд).Богдан-Ігор Антонич.

Творчий шлях митця. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезій «Автопортрет», «Вишні», « Зелена євангелія», «Дороги», «Різдво».

30. Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими; міфологічність образу, екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів.

ТЛ: міфологізм, асоціативність.

31. Осип Турянський.

Життєвий і творчий шлях письменника. Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення. «Поза межами болю». Поема у прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу.

32. Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором). Загальнолюдські мотиви і гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти і духовна воля до життя. Ідея перемоги духа над матерією.

ТЛ: поема у прозі.

33. Контрольна робота №4. Остап Вишня, Микола Куліш, Богдан Ігор-Антонич, Осип Турянський. Тест.Тема №5. Еміграційна література (огляд).

34. «Празька поетична школа» української поезії та її представники.Євген Маланюк як яскравий представник. Поєднання у його творчості реалістичних, неоромантичних, неокласичних, символістських тенденцій

35. «Під чужим небом», «Стилет чи стилос?..» Вірші про призначення поета і поезії. Символічні образи.-39. Іван Багряний.

36. Основні віхи життя і творчості митця. «Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за своє визволення. Жанрові особливості.

Тема №6. Українська література 1940-1950-х років.

37. Олександр Довженко.

Відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення. Трагізм долі. Довженко-прозаїк. Особливості його поетики. «Україна в огні».

38. «Зачарована Десна». Історія написання, автобіографічна основа, сповідальність оповіді.

39. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті.

ТЛ: кіноповість, публіцистичність.40. Контрольна робота №4. Євген Маланюк, Іван Багряний, Олександр Довженко. Тест.

Тема №7. Українська література другої половини ХХ – початку ХХІ століття. Вступ.

41.Українська література у другій половині ХХ століття.ТЛ: соцреалізм, модернізм (повторення) і постмодернізм.

42. «Шістдесятницво» як явище культурологічне і соціальне.

43. Поети-шістдесятники. Василь Симоненко. «Задивляюсь у твої зіниці…», «Я». Творча біографія митця. Риси індивідуального стилю. Мотиви й образи лірики.

Напам’ять: одну з поезій (на вибір).

ТЛ: віршові розміри (повторення).

44. Дмитро Павличко.

«Два кольори». Основні відомості про поета, перекладача. Громадянські мотиви лірики. Пісенна творчість.

Напам’ять: «Два кольори».

45. Іван Драч. Огляд творчості. «Балада про соняшник» - поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічність образу соняшника, сонця.

46. Микола Вінграновський.

Коротко про поета, прозаїка, кіно митця. Учень О. Довженка. Вселюдські національні мотиви крізь призму «інтимного самозосередження». Вируюча пристрасть, несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь поезії. Збірка інтимної лірики «Цю жінку я люблю».Напам’ять: «Сеньйорито акаціє, добрий вечір…»
47. Ліна Костенко.

Життєвий і творчий шлях поетеси. Риси індивідуального стилю

48. Мотиви і жанри лірики.

Напам’ять:один вірш (на вибір).

49. «Маруся Чурай». Історико-фольклорна основа твору. Проблематика й композиція.

50. «Маруся Чурай». Художнє втілення основних проблем.

Напам’ять: уривок з роману «Маруся Чурай » за ролями (за бажанням).

ТЛ: роман у віршах, образи-архетипи.

51. Василь Стус.

Життєвий і творчий шлях письменника. Риси індивідуального стилю.

Напам’ять: «Мені зоря сіяла нині вранці» або «Як добре те, що смерті не боюсь я…»

52. Огляд творчості. «Крізь сотні сумнівів я йду о тебе…»,»господи, гніву пречистого…», «О земле втрачена, явися…».ТЛ: метафора (поглиблено).

53. Контрольна робота №5. Поети-шістдесятники. Дмитро Павличко, Іван Драч, Микола Вінграновський, Ліна Костенко, Василь Стус. Тест.

Тема №8. Проза другої половини ХХ століття.

54. Олесь Гончар. Загальна характеристика доробку Гончара-романтика. Творчий злет у 60-ті роки. Своєрідність індивідуального стилю. Новелістика Олеся Гончара. «За мить щастя». Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини.

55.Новела-засторога «Залізний острів» з роману «Тронка».

56. Романи О.Гончара.

ТЛ: новела, роман та його види.

57. Григір Тютюнник. Коротко про письменника. Особливості світобачення та життєва позиція. Художній світ Григора Тютюнника.

58. «Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації в новелі «Три зозулі з поклоном».

59. Валерій Шевчук. Життя і творчість митця. Огляд творчості.

60. «Дім на горі»(роман-балада). Композиція, використання традицій європейської балади (сюжет кохання жінки і демонічної сили, трагізм).

61. Жіноче начало і чоловіче у творі. Притчевість образів, епізодів.ТЛ: бароко, притче вість, символічність (поглиблено), роман-балада.

Тема №9. Українська історична проза.
62. Павло Загребельний. Коротко про письменника. Історична проза. Жінка в українській історії.

63. Історична основа й художній вимисел у романі «Диво».

64. Наскрізні проблеми: людина перед вибором, людина у процесі самопізнання та самоствердження, людина-творець.

ТЛ:історична правда і художній вимисел (повторення).

65.Контрольна робота №6. Проза другої половини ХХ століття. Тест.

2
66-67. Сучасна українська література (огляд)
2
68-69. Українська російськомовна поезія (огляд).

170. Позакласне читання. Література рідного краю


Каталог: DOC
DOC -> Адам міцкевич (1798—1855)
DOC -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
DOC -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
DOC -> Конспект уроку української літератури у 9 класі Мистецтво бачити слово. Візуальна (зорова) поезія сьогодні
DOC -> Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
DOC -> Остроградський Михайло Васильович


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Календарне планування з української літератури 11 клас iconОрієнтовне календарне планування з української літератури 1 клас
Складні суспільно-історичні умови розвитку української літе­ратури XX ст., основні стильові напрями (модернізм, соцреалізм, постмодернізм)....
Календарне планування з української літератури 11 клас iconКалендарне планування 9 клас
Вступ. Роль І місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Аналіз художнього твору
Календарне планування з української літератури 11 клас iconДо програми курсу за вибором
Книжка для вчителя: календарне планування, розробки уроків, мультимедійний посібник. 11 клас. До програми курсу за вибором «Письменники...
Календарне планування з української літератури 11 клас iconУроки розвитку мовлення (РМ) (у+п) (у+п) Уроки позакласного читання (ПЧ)
Календарне планування уроків української літератури в 11 класі
Календарне планування з української літератури 11 клас iconКалендарне планування з літератури 10 клас (2 години на тиждень – 32 год.) І семестр форми контролю
Тематична –; напам’ять – 2; контрольний твір – (класний, домашній); рм – 2; позакласне читання – 1; література рідного краю 1; зошит...
Календарне планування з української літератури 11 клас iconКалендарне планування 1 клас Вступ. Українська літературо 20-30-х років ХХ ст. «Український ренесанс»
«Український ренесанс» як вияв національного відродження в українській літературі 20-х років. Ідейно-естетичні пошуки української...
Календарне планування з української літератури 11 клас iconЗарубіжна література Календарне планування на 5 клас. Лк «Література І культура» ек
Лк «Література І культура» ек «Елементи компаративістики» тл "Теорія літератури"ус «Україна І світ»
Календарне планування з української літератури 11 клас iconОрієнтовне календарне планування з української літератури у класі
Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська література: 5-9 класи / Р. В. Мовчан, К. В. Таранік-Ткачук, М. П....
Календарне планування з української літератури 11 клас iconОрієнтовне календарне планування з української літератури для 11 класу
Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профіль...
Календарне планування з української літератури 11 клас iconКалендарно-тематичне планування з української літератури 9 клас
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка