Календарно-тематичне планування з української літератури для учнів 9 класу на 2017-2018 н рСкачати 206,79 Kb.
Дата конвертації12.04.2018
Розмір206,79 Kb.

Календарно-тематичне планування

з української літератури

для учнів 9 класу

на 2017-2018 н.р.

Розроблено відповідно до Програми

для загальноосвітніх навчальних закладів:

Українська література: 5-9 класи.

Р.В. Мовчан,К.В. Тараннік-Ткачук. М.П. Бондар, О.М. Івасюк,

С.А. Кочерга, Л.І Кавун, О.І. Неживий, Н.В. Михайлова

згідно оновленої програми відповідно до наказу №100 Міністерства освіти та науки України від 06.02.2015 р., №52 від 13.01.2017 р.та №201 від 10.02.2017 р.

Підручник: «Українська література» 9 клас

Автори__________________________________________________________

Обов’язкова кількість видів контролюОбов’язкова кількість видів контролю


І семестр


ІІ семестр

Контрольні роботи у формі

3

3

  • контрольного класного твору;

1


1


  • виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання)

22Уроки розвитку мовлення

2 (у + п)

2 (у + п)

Уроки позакласного читання

2

2

Література рідного краю

1

1


9 клас

Усього — 70 год. На тиждень — 2 год.Текстуальне вивчення творів — 56 год.Повторення й узагальнення — 2 год.Література рідного краю — 2 год.Позакласне читання — 4 год.Розвиток мовлення — 4 год(у межах годин на текстуальне вивчення)

Резервний час — 6 год.


Кількість годин,

урокуДата

примітка

Зміст навчального матеріалу

1
ВСТУП

Роль і місце літератури в житті

нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця.

2
3


4Родинно-побутові пісні

«Місяць на небі, зiроньки сяють…», «Цвіте терен, цвіте терен…», «Сонце низенько…» (2 на вибір), «Ой під вишнею, під черешнею…»

Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору (повторення й узагальнення вивченого).


Види родинно-побутових пісень (про кохання, про сімейне життя, жартівливі). Культ романтизованих почуттів, традиційна символіка.
Література рідного краю. Стежками творчості Юрія Яновського

5

6
Українські народні балади

«Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить»

Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад.

Класифікація балад. ( Напам’ять: 1 баладу або пісню (на вибір)).

ТЛ: народна пісня (поглиблено), балада.
Рм (усно) Чому укр. пісні живуть у віках?


7

8


9

10
ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

Українська середньовічна література ХІ–ХV ст.

Розвиток писемності після хрещення Русі-України (988 р.).


Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава) (оглядово).

Перекладна література
Біблія (фрагменти). Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея. Притча про блудного сина. Біблія як Святе Письмой художній текст. Українські переклади Біблії (П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький, І. Огiєнко, І. Хоменко). Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у зарубіжній та українській літературах.

ТЛ: притча (повторення й поглиблення).
Контрольна робота №1з теми «Вступ.Давня література» (тести)

11


12

13

1415

16

Пам’ятки оригінальної літератури княжої Русі-України

Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ». «Поученіє Володимира Мономаха», Києво-Печерський патерик (оглядово).


«Слово о полку Ігоревім» — давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа твору. Переклади й переспіви його в ХІХ–ХХ ст. Питання авторства.
Особливості композиції та стилістичних засобів. Образи руських князів у творі. Наскрізна ідея патріотизму. Символічно-міфологічні образи та їхнє значення. Фольклорні мотиви.
Роль пейзажу в розгортанні сюжету. Поетичність образу Ярославни.
Рзм (письм) Актуальність «Слова…»

ТЛ: літописи, ліро-епіка.
Позакласне читання.СЛ: М. Павленко. «Моя класнюча дівчинка».

17

18


19

20

21


22
Українська література доби Ренесансу і доби Бароко

Розвиток книгодрукування. Перші друковані книги в Україні. Іван Вишенський, Іван Величковський, Семен Климовський – видатні діячі української культури (оглядово).Історико-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи Г. Граб’янки, Самовидця,  С. Величка) та «Історію русів». Вертеп як вид лялькового театрального дійства(оглядово).


Григорій СКОВОРОДА. «Бджола та Шершень», «Всякому місту – звичай і права…», «De libertate» (зі збірки «Сад Божественних пісень»)

Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. Біблійна основа творчості


Г. Сковороди та його вчення про самопізнання і «сродну (споріднену) працю». Проповідь житейської невибагливості, пошуку гармонії з собою і світом.
Повчальний характер і художні особливості збірки «Байки Харківські».

ТЛ: Ренесанс, Бароко.
Позакласне читанняСЛ: поезії Артема Полежаки, Олександра Ірванця, Сергія Жадана.
Контрольна робота №2. Твір.

23

2425

26


27

28

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Суспільно-історичні, культурні обставини. Літературний процес кінця ХVIII ст. – першої половини


ХІХ ст. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями (бароко, класицизм, романтизм, реалізм тощо).Визначні українські письменники.
Іван КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. «Енеїда», «Наталка Полтавка»

Творчість І. Котляревського – новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч. Історія появи «Енеїди».


Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в поемі.
Бурлескний гумор, народна українська мова. Ствердження народної моралі (картини пекла).
Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» – перший твір нової української драматургії. Колоритні образи твору.
Образ Наталки як уособлення кращих рис української жінки. Сценічне життя твору.

ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія.

29

30


31

32

Григорій КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. «Маруся»

Батько української прози, один із перших у Європі «творців людової повісті» (І. Франко). Гуманізм та християнські ідеали, етнографічне тло творів.


 «Маруся» – перша україномовна повість нової української літератури, приклад прози із виразними рисами сентименталізму.
Художнє розкриття письменником традиційних народних моральних уявлень. Утілення морального й естетичного ідеалів в образі головної героїні твору. П. Куліш про Г. Квітку.
Контрольна робота № 3 з теми «Нова українська

Література» (тести)

33

34


35
Література українського романтизму (оглядово)

Ідейно-художні особливості

романтизму. Зв’язок із ідеями Просвітництва, з національним рухом. Осередки романтичного руху на Слобожанщині, Чернігівщині й Полтавщині, у Західній Україні («Руська трійця»). Поети-романтики (Л. Боровиковський, П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, М. Костомаров, А. Метлинський,

В. Забіла, М. Петренко,

О. Афанасьєв-Чужбинський,

М. Шашкевич.

Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур.

.

Петро ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ. Балада «Рибалка»

Вічна тема кохання. Засоби романтичного зображення. Фольклорна основа твору.
Євген ГРЕБІНКА. Вірш «Човен» Образ небезпечної морської плавби як уособлення життєвого шляху людини. Пісенна (романсова) лірика поета українською та російською мовами («Ні, мамо, не можна нелюба любить», «Чёрные очи» та ін.).

ТЛ: романтизм, романс.

36
37

38

39
40


Микола ГОГОЛЬ. «Тарас Бульба»(переклад М.Садовського і М. Рильського, за ред. І. Малковича)Творчість М. Гоголя, уродженця України, місце його творчості на порубіжжі культур двох народів. Вираження глибини національного духу у творах прозаїка та драматурга, українська історія та фольклор як їх джерело.
Повість «Тарас Бульба». Сюжет твору.
Внутрішній епічний розмах твору; піднесено-героїчний образ головного героя. Колізія морального й національно-культурного вибору в образах синів Тараса Бульби.
Рм. Чи можна виправдати вбивство?
Вплив творчості М. Гоголя на розвиток українського письменства.

41
42

43
44
45

46

Тарас ШЕВЧЕНКО. «До Основ’яненка»

Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні.


Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів («Причинна», «Думи мої…»).
Оглядове вивчення історичної теми у творчості Кобзаря («Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»). Вісь неперервності історичного часу
(«До Основ’яненка»).

ТЛ: послання.
Контрольна робота №4 «Нова українська література» (Тести)
Тарас ШЕВЧЕНКО.«Сон» («У всякого своя доля…»)

Національна проблематика періоду «Трьох літ». Поема («комедія»)


«Сон» і тогочасна суспільно-політична дійсність. Композиційний прийом «сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення. Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистості. Сатиричний характер поеми.Вивчити фрагменти напам’ять(на вибір)
ТЛ: гротеск, контраст, умовність.

47

48

Тарас ШЕВЧЕНКО. «Кавказ»Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно-визвольної боротьби.

Узагальнена ідея поеми — неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн.Вивчити фрагменти напам’ять(на вибір)


Рм (письм) Актуальність поеми.

49
50


Тарас ШЕВЧЕНКО. «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» Продовження теми «землячків» у посланні.

Викриття конформізму значної частини української еліти. Засудження комплексу меншовартості, національного безпам’ятства та байдужості до рідної мови. Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо).Вивчити фрагменти напам’ять(на вибір)
51

5253
Тема жіночої долі

Тарас ШЕВЧЕНКО.«Катерина», «Наймичка», «У нашім раї на землі…»

«Вічна» тема матерій сина. Еволюція жіночого образу у творах Т. Шевченка.


Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний («Катерина»), реалістично-побутовий («Наймичка»).
Трагедія жінки-матері, боротьба за своє материнство, жорстокість народної моралі («У нашім раї на землі…»).

Наскрізний ліризм творів Т. Шевченка про жіночу долю.

54

55
Лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього.«Доля», «Росли укупочці, зросли…».Напамять вірш «Доля»
Риси автобіографізму в образі ліричного героя. Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі.

ТЛ: ліричний герой (поглиблено), лірична медитація.56
57


Біблія в житті Т. Шевченка

Світле пророцтво поета («Ісаїя. Глава 35»). Художня інтерпретація творів із Книги псалмів, риси її національної своєрідності у

Т. Шевченка. Глибока смута пророка занепадом моральності, неправедними діяннями «сильних світу», пригнічення люду новими, внутрішніми «ворогами». Біблійні реалії в текстах творів.

ТЛ: псалом.
Позакласне читання: «Злоначинающих спини…»

Біблійні мотиви в поезіях Т. Шевченка періоду після заслання.

Молитва як жанр у творчості поета. Ідея єдності й згоди в поезії «Злоначинающих спини…», пробудження сили в тих, хто прагне добра, правди, чистоти, щирої дружби.

Потреба єднання й взаєморозуміння на ґрунті загальнолюдських цінностей.ТЛ: молитва.


58


59Підсумковий урок: Світова велич українського поета

Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Шевченко та історико-культурний поступ України. Ушанування пам’яті поета в Україні й за кордоном.


Контрольна робота №5. Твір «Мій Шевченко»

60


61

62

63


64

6566

67
68

69

Пантелеймон КУЛІШ. «Чорна рада»

П.Куліш – відомий письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач («Біблія», твори В. Шекспіра, Дж. Байрона, Ф. Шиллера), автор підручників для школи, українського правопису («кулішівка»). Вплив на П. Куліша ідей європейського просвітництва: «Українець у Європі, європеєць в Україні». Романтична основа світогляду. Ентузіазм і жертовність П. Куліша у громадській та культурницькій роботі на шляху духовного відродження і культурного збагачення нації.


«Чорна рада» – перший україномовний історичний роман-хроніка. Походження його назви. Історична основа й авторська уява, романтичність стилю. Динамічний інтригуючий сюжет.
Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв. Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства, вірності почуттю та обов’язку.
Оцінка роману Т. Шевченком.

ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман.
Марко ВОВЧОК «Інститутка»

Життя і творча діяльність. Марко Вовчок як перекладач (Ж. Верна, Г. К. Андерсена, А. Е. Брема). «Народні оповідання».


Теми народного життя в повісті «Інститутка». Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини.
Образи персонажів — людей із народу та панночки. Авторська позиція у творі.

ТЛ: реалізм
Література рідного краю. Поезія Григорія Невдахи
Позакласне читання АРЄНЄВ В.«Душниця»
Контрольна робота №6 з теми «ТворчістьТ.Шевченка,П.Куліша,

М.Вовчка» (Тести)

70
УРОК-ПІДСУМОК

Бесіда про твори, які вивчалися впродовж року й викликали найбільшу зацікавленість.

Орієнтовний перелік очікуваних результатів навчальної діяльності учнів 9 класу

Предметні компетентності

Учень / учениця:

називає найдавніші книги Київської Русі, основні пам’ятки оригінальної літератури; перші друковані книги в Україні;імена перекладачів Біблії українською мовою; найважливіші ознаки творчих методів і літературних напрямів; різні типи художніх образів;види й жанри усної народної творчості;

розповідає проісторію відкриття пам’ятки «Слово о полку Ігоревім», основні гіпотези авторства, історичну основу, про її переклади та переспіви; про козацькі літописи, «Історію русів», про вертеп як вид давнього театрального мистецтва; внесокмитців, твори яких вивчаються, у розвиток української літератури;

висвітлює роль фольклору в житті українського народу, його місце в розвитку літератури; значення давніх літописів для збереження відомостей про життя, культуру, звичаї наших пращурів;

переказує біографію Т. Шевченка, основні біографічні відомості інших митців, творчість яких вивчається;

знає визначення, ознаки йзастосовує під час інтерпретації та аналізу художнього твору (окремого фрагменту) літературознавчі поняття:народна пісня, балада, притча, літописи, романс, послання, пародія, псалом, роман, роман-хроніка, історичний роман, лірична медитація, Ренесанс, Бароко,сентименталізм, романтизм, реалізм,травестія, бурлеск, алюзія, гротеск, контраст, умовність, ліричний герой;

переказуєі коментуєідейно-тематичний зміст виучуваних творів; визначає їх жанрові та художні особливості;основну ідею твору,задум автора, чинники, які могли спонукати до написання;особливості композиції; роль художніх засобів;

пояснює багатозначність художнього образу; роль християнства в духовному житті українського народу; основні постулати християнської моралі: ідеали правди, чесності, патріотизму, скромності, любові до ближнього, універсальність євангельських істин людського буття; великий духовний імпульс, який подала діяльність Шевченка в боротьбі за політичну незалежність і культурне збагачення України; розуміння Шевченком ідеї Бога;

установлює специфіку втілення окремих тем, ідей, сюжетів, образів, мотивів священних книг людства в літературі та інших видах мистецтва;

характеризує образи виучуваних творів, у т. ч. символічні; визначає їх роль у донесенні до читача авторського задуму, ставлення автора до свого героя;

аналізує та інтерпретує твір у культурологічному контексті;

коментує оцінку виучуваних творів критиками, зіставляє її з власною;

розглядає художній твір в історичному і культурному контексті періоду створення; визначає його місце в мистецькому доробку автора, історії української літератури, актуальність сьогодні;установлює міжпредметні зв’язки на рівні тем, ідей, образів.

Ключові компетентності

Учень / учениця: виявляє зв’язок літератури з філософією, міфологією, фольклором, іншими видами мистецтва; дискутує з приводу порушених у творі проблем, толерантно відстоює власну позицію; знаходить компроміс у дискусії;

оцінює й характеризує внесок митців, творчість яких вивчалася, у скарбницю української літератури, у розвиток української літературної мови, у світовий мистецький поступ;

добирає самостійно джерела інформації для просування індивідуальним освітнім маршрутом;

здійснює самоаналіз роботи з інформацією; перевіряє одержану інформацію;

визначає зміст, обсяг своєї навчальної діяльності, способи опрацювання навчального матеріалу; формує індивідуальний читацький маршрут, за потреби коригує його;

володіє різноманітними способами саморефлексії і самоконтролю; самостійно визначає причини труднощів у навчанні.
Каталог: files
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> Тема жанри камерно-вокальної музики
files -> Відділ освіти новомиргородської райдержадміністрації методичний кабінет
files -> Українські імена в світовій науці доктор філософії юрій дрогобич
files -> Уроку. "Весни розспіваної князь "
files -> Артюр Рембо (1854 1891)
files -> Видатні постаті херсонщини радянська епоха
files -> Курс лекцій київ «либідь» 1997 зміст передмова вступ тема східна азія. Тибет І великий степ у середні віки лекція китай (закінчення) Лекція великий степ
files -> О. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас Другий семестр


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Календарно-тематичне планування з української літератури для учнів 9 класу на 2017-2018 н р iconКалендарно-тематичне планування з української літератури для 11 класу на 2016-2017 навчальний рік
Вивчення української літератури в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів – за програмами, затвердженими наказом Міністерства...
Календарно-тематичне планування з української літератури для учнів 9 класу на 2017-2018 н р iconТема уроку Дата Примітка Тема № Із літератури першої половини ХХ ст. (10 год.)
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11 класу
Календарно-тематичне планування з української літератури для учнів 9 класу на 2017-2018 н р iconКалендарно-тематичне планування з української літератури

Календарно-тематичне планування з української літератури для учнів 9 класу на 2017-2018 н р iconВаріант календарно-тематичного планування з української літератури для 11 класу Профіль – українська філологія
Українська література. 11 клас. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям...
Календарно-тематичне планування з української літератури для учнів 9 класу на 2017-2018 н р iconКалендарно-тематичне планування з української літератури 9 клас
...
Календарно-тематичне планування з української літератури для учнів 9 класу на 2017-2018 н р iconОрієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури в 11 класі за рівнем філологічного напряму (профіль української філології) І семестр
М. Хвильового. Модерністські (імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм, символізм) та авангардистські
Календарно-тематичне планування з української літератури для учнів 9 класу на 2017-2018 н р iconКалендарно тематичне планування з української літератури 11 клас Профільний рівень
М. Хви­льо­во­го. Модерністські (імпресіонізм, неоромантизм, екс­пр­есіонізм, сим­во­лізм) та авангардистські
Календарно-тематичне планування з української літератури для учнів 9 класу на 2017-2018 н р iconКалендарно-тематичне планування з української літератури 12 клас
Олександр Довженко. Відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення. Соцреалістичний канон І новаторський...
Календарно-тематичне планування з української літератури для учнів 9 класу на 2017-2018 н р iconКалендарно-тематичне планування уроків з образотворчого мистецтва на ІІ семестр для 5-7 класівБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка