Килимиста Юлія Володимирівна Українська мова Тестові завдання у форматі зноСторінка1/4
Дата конвертації07.07.2017
Розмір0,63 Mb.
  1   2   3   4

Відділ освіти Шполянської районної держадміністрації

Районний методичний кабінет

Васильківський навчально – виховний комплекс

«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа

1-ІІІ ступенів»

Шполянської районної ради Черкаської областіКилимиста Юлія Володимирівна
Українська мова

Тестові завдання у форматі ЗНО

10 клас

(філологічний профіль)

Килимиста Юлія Володимирівна , вчитель української мови та літератури , спеціаліст першої категорії

Завдання посібника складені відповідно до вимог програми з української мови для профільного навчання учнів 10-12 класів ( філологічний напрям , профіль – українська філологія) , затвердженою Міністерством освіти і науки України (наказ від

22. 02. 2008 р. №122)

Зошит містить завдання з тем , що вивчаються в курсі рідної мови в 10 класі філологічного профілю.

Крім того, зошит може використовуватись учнями старших класів для розвитку навичок роботи з тестовими завданнями. Їх зміст та структура максимально наближені до формату ЗНО -2013.
Передмова

Шановні учні ! Пропонований посібник допоможе вам розвинути навички роботи з тестовими завданнями, забезпечить засвоєння та повторення вивченого матеріалу. Зміст та структура тестового зошита відповідають програмним вимогам зовнішнього оцінювання .

Для успішної роботи з тестовими завданнями необхідно знати наступне :

1. Завдання 1 -15 закритого типу на вибір однієї правильної відповіді із п’яти.

2. Завдання 16-19 – на встановлення відповідності.

3. Завдання 20 – 24 передбачають вибір речення , що містить певне мовне явище.

За кожну правильну відповідь нараховується 1бал.

Максимально 36 ( 12 балів ).

Якщо набрано не цілу кількість балів , то результат заокруглюється на користь учня.

Важливо вчитись виконувати завдання не лише правильно , а й швидко , щоб максимально наблизитись до умов , у яких ви , майбутні випускники , працюватимите під час зовнішнього оцінювання .

Пам’ятайте , що завдання з однією правильною відповіддю слід виконати за 1 хв.

Завдання на встановлення відповідності – за 1.5 хв.

Завдання на вибір речень – за 2 хв.

Всього на виконання завдань тестового зошита відводиться не більше 35 хвилин.Зміст
Передмова……………………………………….. 3

1. Фонетика ……………………………………...5

2. Орфоепія………………………………………11

3. Орфографія……………………………………17

4. Лексикологія (Частина 1)………………………23

5. Лексикологія (Частина 2).......................................28

6. Фразеологія……………………………………34

7. Іменник………………………………………..40

8. Прикметник…………………………………...46

9. Числівник…………………………………….. 52

10. Займенник…………………………………….58

11. Дієслово………………………………………64

12. Дієприкметник. Дієприслівник……………..70

13. Прислівник…………………………………...76

14. Прийменник. Сполучник. Частка………….. 82

15. Література……………………………………. 88Фонетика

української літературної мови як учення про її звукову систему
Завдання 1-15

1 Виділіть рядок , у якому є однакові приголосні звуки :

А сніг – пора

Б короп – сонце

В Італія – їжак

Г пригода – сміливість

Д сім - синь
2. Укажіть рядок , у якому всі слова мають м’ які приголосні:

А терен , гайок, гордощі , біль

Б бігти , молотьба , лис , галявина

В малюк , зелень , лялька , яблуко

Г вишня , світ , лисеня , персик

Д теля , смерека , лиман , Надія


3. Виділіть рядок , у якому всі слова мають лише дзвінкі приголосні :

А дзьоб , біб , біда , дід

Б голуб, лізти , чеський , обсадити

В сад , обрій , народ , сила

Г мороз , казка , синь , солома

Д фініш , радіус , матіола, брат


4. Укажіть рядок , у якому всі приголосні тверді :

А коса , човен , мости , дорога

Б вересень , журавель , Ньютон , слава

В клен , ключ , рослина , соняшник

Г пролісок , цвіт , запах , усмішка

Д цукор , чайка , весна , листопад


5. Визначте рядок , у якому всі слова мають лише глухі приголосні :

А пушок , коса , сапа , схопитися

Б празький , велич , волошка , калина

В берег , тісто , крашанка , життя

Г чоло, береза , веселощі , юнь

Д хутір , хвилина , криголам , салат

6. Виділіть рядок , у якому всі слова мають таку саму кількість звуків , як і букв:

А поїзд , щавель , ямка , перелаз

Б щастя , спина, лазня , олень

В решето , київський, розмір , перевага

Г горох , Ївга , тисячоліття , спадщина

Д завдання , мовлення , запитання , читання


7. Укажіть рядок слів , у якому літера ю у всіх словах позначає два звуки :

А любити, юшка , юнга , Юрмала

Б юрта , в’юн , матір’ю , розумію

В крицю , юність , солов’ю , надію

Г бюст , заздрістю , країною , радістю

Д Юрій , ллю , любити , людство


8. Укажіть рядок , у якому всі слова з більшою кількістю звуків , ніж букв :

А джміль , бджола , дзьоб , дзвін

Б з’їзд , щавель , ямка , яруга

В щит , мрія , ядро , ящик

Г синька , донька , зелень , сяяти

Д приятель , щиглик , яр , їжачиха


9. Укажіть рядок , у якому чергування [ в ] - [у ] , [ і ] - [ й ] відповідає правопису :

А піднявся вгору , вірю у тебе , уклали угоду

Б дощ іде , море і степ , дні й ночі

В батьки і діти , купатися в хвилях , в будень і свято

Г у нього в очах , навчається в інституті , сказав усе

Д виріс в селі , десь в саду , позичив вчора


10. Позначте рядок , у якому відбувається чергування [ о] з [е ] після шиплячих:

А ос.нь – ос.ні

Б н.жа – н.ж

В ш.потіти – ш.піт

Г ж.нити – ж.натий

Д ш.вк – ш.вком


11. Позначте рядок слів , у яких [ о] , [ е] може чергуватися з [і ]:

А веселощі , осінь , нести , рік

Б кріп , хрін , вітер , вовк

В відро, волосся , морква, кропива

Г осінь , нести , рік , восьми ,

Д черешня , Віктор , село , весна


12. Позначте рядок , у якому порушено правила спрощення в групах приголосних :

А кістлявий , форпостний , тижневий , якісний

Б тиснути , студентський , кадетський , кістлявий

В шіссот , жалістний , усно , проїздний

Г випускний , серцевий , міський , чесний

Д злісний , якісний , зап’ястний , проїзний

13. Виділіть рядок , у якому в усіх словах спрощення в групах приголосних позначено на письмі :

А цінніс.ний , особистіс.ний , компос.ний , безсовіс.ний

Б звіс.но , зап’яс.ний , буревіс.ник , капос.ний

В тиж.невий , виїз.ний , чес.но , піз.ній

Г пес.ливий , щас.ливий , волос.ний , очис.ний

Д кріпос.ний , якіс.ний , перехрес.ний , аген.ство


14. Позначте рядок , у якому допущено помилки в чергуванні приголосних :

А кавказький , гадяцький , верещати , козацтво

Б латишський , поштовий , мангишлацький , воронезький

В бряжчати , мандрівництво , черкаський , птаство

Г сільський , розміщувати , самаркандський , воронезький

Д козацький , рушник , ніжка , золотоніський


15. Позначте рядок , у якому допущено помилку у вживанні

подовження та подвоєння приголосних :

А осінній , вихований , льються , віддзеркалювати

Б сказаний , молоддю , розрісся , старанний

В статей , шалений , істинний , піввідра

Г лляний , тінню , розкішшю , бовваніти

Д наддніпрянський , юннат , кіннота , написаний

Завдання 16 – 19

Встановити відповідності :
16.

1 розмова , трон , якір

2 щастя , Юхим , сміятися

3 тихий , добро , яловець

4 честь , совість , ненависть
А слова , що мають однакову кількість звуків і букв

Б слова , що мають більше звуків , ніж букв

В слова , що мають більше букв , ніж звуків

Г слова , які не можна переносити з рядка в рядок

Д слова , розташовані за алфавітом

17.


1 зап’яс.ний , компос.ний , кіс.лявий

2 щас.ливий , радіс.ний , тиж.невий

3 від.ати , осін.ій , без.астережний

4 завдан.я , світан.я , кохан.я


А спрощення в групах приголосних відповідає

правопису

Б спрощення в групах приголосних не відповідає

правопису

В відбувається чергування приголосних

Г відбувається подвоєння

Д відбувається подовження

18. Вставити пропущені прийменники :

1 - у-

2 - в –


3 - зі - , -з-

4 -й - , -і-


А дивитися … вікно

Б дні … ночі

В навчається … інституті

Г поговори … мною

Д тести … англійської мови
19. Можливе чергування…

1 село , кінь , піч

2 четверо , шостий , вечоріє

3 друг , птах , книга

4 допомогти , захопити , поклонитись

А [о] , [е] з нулем звука

Б [о] , [ е] з [і]

В [о ] - [ а]

Г [е ] -[о] після [ж], [ч ], [ ш]

Д [ г], [ к], [х] - [ ж], [ч ], [ш ]


Завдання 20 - 24


  1. Часто збиралась у Косачів студенська молодь .

  2. Його дратувало жалісливе слово. 3. Шістнадцять кіс

дзвенять , гудуть , густі жита кладуть. 4. Жадаєте біографічних звісток ? Подаю вам кілька фактів .5. Мріє

степ в малинових променях передвечірнього сонця. 6. З чужого воза і посеред дороги ссадять. 7. А материнська пісня пломінка усюди піде слідом за тобою. 8. З телячим

хвостом у вовки не сунься.

20. Позначте речення , що містить слово , у якому відбувається спрощення , закріплене на письмі.


21. Позначте речення , у якому в усіх словах є м’які приголосні.
22. У якому реченні допущено помилку у вживанні

[у]- [в].


23. Вкажіть речення , у якому міститься слово , що написане з порушенням орфографічних норм.
24. Позначте речення , що містить слово , у якому допущена помилка у спрощенні приголосних.

Орфоепія

як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови
Завдання 1- 15

1. Наголос в українській мові :

А постійний

Б закріплений

В вільний та рухомий

Г змінний

Д перехідний
2. Уподібнення приголосних звуків за м’якістю відбувається в слові:

А весна


Б любов

В свято


Г люстерко

Д брунька


3. Уподібнення приголосних звуків відбувається в усіх словах в рядку :

А безшумний , доріжка , вишеньці , просьба

Б дьогтю , кузня , пругкий , казка

В зцідити , молотьба , кігті , нігті

Г свекруха , сміх , послуга , болото

Д череда , пастух , поріг , грива


4. У якому рядку в усіх словах можливе паралельне наголошування:

А тренажер , алерген , алегоризм , артеріальний

Б аристократія , бюрократія , чорнослив , завдання

В алфавіт , апостроф, сантиметр , Ньютон

Д еколог , одинадцять, зачерствілий , сільський

5.У яких випадках губні звуки перед йотованим можуть звучати твердо :

А якщо між ними і голосним вимовляється [й]

Б при швидкому темпі мовлення

В завжди

Г у словах іншомовного походження

Д перед апострофом
2 . У якому рядку неправильно поставлено наголос у словах:

А Покро`ва

Б Водо`хреща

В Лу`кич


Г Іллі`вна

Д Макси`мович


6. Дзвінкий [г ] перед глухим [т ] звучить як :

А [х]


Б [т ]

В [ г]


Г [к ]

Д [ ч]
7. Укажіть слово , у якому не відбувається уподібнення приголосних :

А нігті

Б розчиститиВ зшити

Г зцідити

Д коромисло
8. Укажіть слово , у якому спрощення у вимові не позначається на письмі

А пес.ливий

Б зліс.ний

В тиж.невий

Г якіс.ний

Д кількіс.ний


9. Вкажіть слово , у якому приголосний [д] не подовжується у вимові :

А угід. я

Д знаряд.я

В безлад.я

Г осерд.я

Д спересерд.я


10. Усі приголосні вимовляються м’яко в усіх словах в рядку:

А вітер , видра , сльоза

Б злість , зілля , олія , зять

В олень , явір , п’ять , дзвін

Г їжак , жалість , ялівець , гомін

Д ніжність , квітка , обрій , весілля


11. У якій групі слів звук [т`] вимовляється тричі :

А театр , тім’я , невістці , цілиться

Б шелестіти , щастя , відсутній, жест

В цистерна , дивиться , братство , підслухать

Г зап’ястний , тітка , купається , соромитись

Д третій , танок , незабутній , птах


12. У якому рядку в усіх словах звукосполучення -дж- , -дз- вимовляємо як один звук :

А віддзвеніти , відзначити , віджимати , джем

Б дзеркало , дзвінок , дзьоб, дріжджі

В джміль , дзьоб , відзвітувати , віджати

Г дзюркотливий , задзвеніти , відзняти , джура

Д дзвякнути , джерело , надзвичайний , відзняти


13. У якому рядку в усіх словах відбувається спрощення лише у вимові :

А тиж.невий , виїз.ний , радіс.ний , якіс.ний

Б пес.ливий , контрас.ний , кількіс.ний, радіс.ний

В студен.ський , турис.ський , аген.ство , зап’яс.ний

Г форпос.ний , недоторкан.ий , осін.й , балас.ний

Д радіс.ний , ус.ний , пропус.ний ,стис.нути


14. Виділіть групу слів , у яких у вимові відсутній [з] :

А завдання , зісподу , зітхання , підземелля

Б зжити , відзняти , проїзд , зважити

В дзижчати , зшити , злість , зілля

Г підзахисний , дзвін , зціджувати , зять

Д зима , золото , безсонний , криворізький


15. У якому рядку в усіх словах у вимові відбувається уподібнення приголосних :

А безжурний , нігті , йдеться , пластина

Б зжувати , смієшся , коритце , заквітчаний

В невістчин , коротший , позолота , цвіт

Г свято , твій , натюрморт , перукар

Д розпитати , розжувати , розчесати , Маргарита


Завдання 16 - 19

Встановити відповідності :

16.


1 [ т ] А сміється

2 [ т` ] Б невістчин

3 [ д` ] В злість

4 [ч: ] Д телегра

Г молотьба

17.


1. [д ], [ з ] А дзьоб

2. [ дз` ] Б надзвичайний

3. [ д ] [ ж] В дзвін

4. [ дж ] Г джміль

Д віджати

18.


1 [с: ] А розбігтись

2 [ с`ц`] Б розчесати

3 [ ж: ] В зжувати

4 [ шч ] Г зцідити

Д зсушити

19.


1 [ а` ] А щітка

2 [ о` ] Б чорнослив

3 [ е` ] В кропива

4 [ і` ] Г етикет

Д зустріч

Завдання 20 – 24

1.Поки бряжчали тітчині карбованці … за холодну воду не візьметься. 2. У мене в сумочці лежав сірий пакет . 3. Шістнадцять кіс дзвенять , гудуть , густі жита кладуть.

4. Писав хлопчина вірші про щастя і любов , Щасливим народився і дівчину знайшов.5. Шипшина важко віддає плоди… 6. Тече Дніпро безмежно , безкінечно .7. Під час молотьби дощів не просять. 8.Лелека у сорочці з полотна –

немов косар.
20. Вкажіть речення , що містить слово , у якому відбувається спрощення приголосних лише у вимові

21. Вкажіть речення , в якому сумнівний ненаголошений у виділеному слові можна перевірити наголосом.


22. У якому реченні міститься слово , з уподібненням приголосного [т ] до [ч ].
23. Вкажіть речення, що містить слово , у якому глухий приголосний вимовляється як дзвінкий.
24. Вкажіть речення , що містить слово , у якому відбувається спрощення приголосних не тільки у вимові , а і на письмі.

Орфографія

як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів
Завдання 1-15
1. Літеру -и- треба писати в усіх словах іншомовного походження в рядку :

А д. фтонг , ч.пси , м.моза

Б ц.ркуляр , ант.теза , деф.ніція

В д.ректива , інц.дент , штр.х

Г ультрамар.н , аж.отаж , ант.под

Д дж.нси , ц.стерна , д.єта

2. Позначте рядок , у якому в усіх словах замість крапок

слід вставити –о- :

А г.рячий , ч.рниці , к.лючка , к.тушка

Б пш.но , к.зак , к.жух , с.усід

В с.лома , р.зумний , л.пух , з.зуля

Г п.гано, ч.ловік , пш.ниця , ч.рниця

Д б.гатство , кр.пива , л.патий , ж.натий
3. Літеру –е- треба писати в усіх словах в рядку:

А мисл.ння , пал.во , учит.ль

Б попередж.ння , учит.ль , промовист.й

В ім..на , утвор.ний , міл.на

Г зв.личений , оз.ленення , л.вада

Д ч.каємо , н.с.те , ч.стота


4. Апостроф треба писати в усіх словах в рядку :

А м.якенький , тьм.яний , пів.яблука

Б пів.ящика , ф.юзеляж , від.їхати

В в.їхати , бур.ян , суб.єкт

Г над.яр.я , харків.янин , св.ятковий

Д св..ятість , духм.яний , з.ясувати


5. Позначте рядок , у якому не порушено правила вживання апострофа:

А Св’ятослав , прицвяхувати , пів’яблука , медвяний

Б розм’якнути , різьбяр , Х’юстон , мавп’ячий

В транс’європейський , черв’як , сурмяний , духм’яний

Г св’ятий , конс’єржа , медвяний , напів’японець

Д фюзеляж , барел’єф, безязикий , зап’ястя


6. М’який знак треба писати в усіх словах в рядку:

А порт.єра , віз.міть , Лізон.чин

Б здебіл.шого , слиз.ко, Дарин.ці

В діл.ниця , щіл.ний , піч.

Г емал.ований , їдал.ня , інтер.єр

Д дз.об , матін.ці , тіт.ці


7. М’який знак не треба писати в усіх словах в рядку :

А кур.йоз , ласун.ці , піс.ня

Б наймен.ший , куз.ня , рибал.ство

В кін.цівка , близ.кість , у вишиван.ці

Г громадянс.тво, камін.чик,різ.ба

Д ніч. , піч. , пас.янс


8. Допущено помилку при творенні чоловічого імені по батькові :

А Сергій – Сергійович

Б Ігор – Ігоревич

В Микола – Миколайович

Г Анатолій – Анатолійович

Д Віталій – Віталійович


9. У якому рядку спрощення в усіх словах на письмі не позначається :

А капус.няк , капус.ниця , капус.ний

Б шіс.десят , шіс.десятники , шіс.десятий

В захис.ний , захис.ниця , полезахис.ний

Г улес.ливо , підлес.ливість , Перелес.ник

Д блис.нути , хрус.нути , якіс.ний


10. Орфографічну помилку ( велика – мала літера ) допущено в словах рядка :

А гордіїв вузол , Гордіїв комп’ютер

Б Довженкові фільми , Довженків сад

В Почаївська Лавра , почаївська пам’ятка

Г Шевченкове слово , шевченківська земля

Д Золоті ворота , золотий фонд


11. З великої літери треба писати обидва слова у рядку :

А Г(г)енерал А(а)рмії

Б А(а)кадемія Н(н)аук

Б Д(д)емократична П(п)артія

Г Є(є)вропейський С(с)оюз

Д Ш(ш)евченківська П(п)ремія


12. Позначте рядок , у якому всі іншомовні слова написано правильно :

А гідромасаж , імобілізація , Кассандра , Ватт

Б імітація , іподром , зуммер , ірреальний

В інтер’єр , вар’єте , комп’ютер, Руж’є

Г інтермецо , піца , бруто , бравісимо

Д жюрі , амоній , аметист , реєстр


13. Позначте рядок , у якому допущені помилки у вживанні

подвоєння приголосних в іншомовних словах:

А бароко , білль , долар , каса

Б вілла , ванна , бравісимо , тераса

В будизм , тона , маса , Таллін

Г комісія , Калькутта , Ніцца , Марокко

Д голландський , асоціація , ілюзія , нетто

14. Усі складні слова треба писати через дефіс у рядку :

А гори/цвіт , двох/елементний , лорд/мер

Б бас/гітара , віце/президент , важко/хворий

В пів/Одеси , швидко/доступний , західно/український

Г режисер/постановник , окислювально/відновний , мі /бемоль

Д лісо/промисловий , водо/очисний , ракета/носій
15. Позначте рядок , у якому в словах пропущений м’який знак :

А гуцульський , квітонці , голці , сміятись

Б онучечці , Харків , шістсот, дівчинці

В корабельня , балабончик , цяцькатись , кузня

Г Галинчин , женьшень , дівчиноньці , бриньчати

Д павутинці , тонший , ріжте , кобзарЗавдання 16 -19
Встановіть відповідності:

16.


1 л.вада , л.міш , к.шеня

2 ш.рокий , в.ликий , в.рба

3 хлоп.ць , черв.нь , міт.л

4 тр.вога , кр.шити , гл.тати


А слова , що мають ненаголошені - и- в групах ри- , ли-

Б слова , що мають повноголосся

В слова , у яких –е- під час змінювання випадає

Г слова , у яких сумнівні ненаголошені можна перевірити

наголосом

Д слова , у яких сумнівні ненаголошені не можна

перевірити наголосом
17.

1 вер.сень , тр.мтіти , ш.потіти

2 м.нулий , бл.щати , л.ман

3 б.гач , б.гатир , б.гаття

4 г.луб , з.зуля , к.жух
А - е-

Б - а -


В -у -

Г - о-


Д - и -
18.

1 дж.нси , д.симіляція , д.джей

2 гол.андський , ір.еальний , ван.а

3 ад.ютант , інтерв.ю , комп.ютер

4 шин.йон , шампін.йон , порт.єра
А іншомовні слова , які пишуться за правилом

«дев’ятки»

Б іншомовні слова , які пишемо з –і-

В іншомовні слова , які пишемо з -ь-

Г іншомовні слова , які пишемо з апострофом

Д іншомовні слова , у яких відбувається подвоєння


19.

1 П(п)івденно/ З(з)ахідний

2 З(з)ахідно /У(у)країнський

3 суспільно /небезпечний

4 Д(д)алекий С(с)хід
А пишеться через дефіс

Б пишеться разом

В пишеться з малої літери

Г пишуться обидва слова з великої літери

Д пишеться окремо
Завдання 20- 24

1. Черв.як точить дерево , а сумління – душу. 2 Змерзнувши, Михайло поліз на пічь . 3. Ступаю твердо по своїй з.млі і слухаю св..ященну рідну мову. 4. Давила бархатна тиша. Чаїлись тіні в порт.єрі. 5. Під л.жачий камінь вода не тече.

6. Люби жит.я і дорожи кожною хв. линою. 7. В.сна л.дачого не любить , а голубить. 8. У вікно зазирає жорж.на.
20. Знайдіть речення , у якому є іншомовне слово , яке пишеться за правилом «дев’ятки».
21. Вкажіть речення , що містить виділене слово , яке треба писати з –и-.
22. Вкажіть речення , у якому порушено орфограму «м’який знак».
23. Укажіть речення , у якому є слово , яке пишеться з апострофом.
24. Знайдіть речення , у якому є виділене слово , яке треба писати з м’яким знаком.

Лексикологія

української мови як учення про лексичний склад . ( Частина 1 )
Завдання 1- 15

1. Укажіть багатозначне слово :

А суниця

Б гніздо


В аркуш

Г тисячоліття

Д фіалка
2. Укажіть рядок , у якому всі слова однозначні :

А морквина , опеньок , бронхіт , жито

Б добрий , окремий , ряд , сила

В тепло , інший , скакати , сіяти

Г палкий , старий , крило, сонце

Д сидіти , сигнал , сизий , склад


3. Укажіть групу слів – синонімів :

А дивний , неймовірний , великий

Б м’який , лагідний , пухкий

В розумний , недурний , мудрий

Г тихий , беззвучний , сонячний

Д радісний , веселий , завзятий


4. Укажіть словосполучення із словами в прямому значенні:

А спокійний сон

Б м’який характер

В оксамитові брови

Г гострий біль

Д золоті руки


5. Виділіть словосполучення , у якому слово глибокий вжито в прямому значенні :

А глибока таємниця

Б глибоке почуття

В глибока печаль

Г глибоке озеро

Д глибока думка


6. З’ясуйте , якими лексичними одиницями є виділені слова в реченні Взимку віє хуртовина , влітку прийде тепла днина :

А омоніми

Б пароніми

Д антоніми

Г синоніми

Д омофони


7. У якому рядку всі словосполучення містять омоніми ?

А розгорнути книгу – закрити книгу ; мітити крейдою – мітити в серце

Б піщана коса – дівоча коса ; веселі люди – сумні люди

В материнська ласка – хижа ласка ; маскарадний бал високий бал

Г плакати від щастя – сміятись від щастя ; написати листа – одержати листа

Д рідна мати – мати хист , присувати тарілку – присувати стілець


8. Якими лексичними одиницями є виділені слова : з’їзд письменників – кінний заїзд ?

А синоніми

Б антоніми

В пароніми

Г омоніми

Д омографи

9. Укажіть рядок синонімів до слова дискусія :

А говоріння , балакання , балачка , погроза

Б сперечання , суперечка , словесний бій , обговорення

В багатослів’я , незгода , базікання , докір

Г дорікання , звинувачення , колотнеча , спір

Д лемент , крик , шепотіння , мимріння


10. Укажіть рядок словосполучень , у якому слова вжиті в переносному значенні :

А стіна дощу , лісове джерело

Б пташине крило , залізний вузол

В лагідний голос , черства душа

Г море вражень , операційне поле

Д лісова грушка , черствий хліб


11. Укажіть пару слів – часткових омонімів :

А коса (волосся) – коса ( знаряддя праці )

Б лава (меблі) – лава (вулканічна)

В клуб (диму) – клуб(заклад)

Г кадри (фільму) – кадри (персонал)

Д гриф (птах) – гриф (печатка)


12. Укажіть пару слів – повних омонімів :

А злий ( прикм. ) – злий (дієсл.)

Б Роман – роман

В порох ( пил) – порох (вибухівка )

Г луна ( укр. відлуння ) – луна ( рос. місяць)

Д пресувати – присувати


13. У якому рядку всі слова є стилістичними синонімами :

А поганий , бридкий , гидкий

Б хоробрий , сміливий , відважний

В обличчя , лик , пика

Г багато , чимало , безліч

Д говорити , розмовляти , казати

14. Виділіть рядок , у якому вжито евфемізми :

А літній – старий

Б говорити – балакати

В гарний – красивий

Г іти – прямувати

Д поганий – гидкий


15. Вкажіть рядок , у якому всі словосполучення є оксимороном :

А бабине літо , золоті руки , перший сніг

Б вільна неволенька , чесна брехня , гіркий мед

В теплий вітер , черствий хліб , черства душа

Г перший учень , перший сорт , перші квіти

Д свіжа ідея , бородатий анекдот , сильний духКаталог: doc -> metodychka
doc -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
doc -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
doc -> Конспект уроку української літератури у 9 класі Мистецтво бачити слово. Візуальна (зорова) поезія сьогодні
doc -> Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
doc -> Остроградський Михайло Васильович
metodychka -> Лохвиця, 2010 Титенко О. М


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Килимиста Юлія Володимирівна Українська мова Тестові завдання у форматі зно iconБаран Г. В. Українська мова. Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання
Таким чином, завдання вчителя при підготовці учнів до зно полягає в організації повторення, систематичному, доведеному до автоматизму...
Килимиста Юлія Володимирівна Українська мова Тестові завдання у форматі зно iconУкраїнська мова ІІ курс
Повторити матеріал зно з української літератури за 9-10 кл. Підготуватися до тестування по даних творах
Килимиста Юлія Володимирівна Українська мова Тестові завдання у форматі зно iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ спеціаліст
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського...
Килимиста Юлія Володимирівна Українська мова Тестові завдання у форматі зно iconНавчальний посібник для підготовки до зно для слухачів системи довузівської підготовки Харків Видавництво нуа 2010
Українська мова : навч посіб для підготов до зно для слухачів системи довуз підготов. / Нар укр акад., [каф українознав.; авт упоряд....
Килимиста Юлія Володимирівна Українська мова Тестові завдання у форматі зно iconТестові завдання: зміст, форма, структура
Кожне тестове завдання має відповідати чітко визначеній формі, змісту, рівневі складності. Тільки якісні завдання забезпечують високу...
Килимиста Юлія Володимирівна Українська мова Тестові завдання у форматі зно iconПовідомлення теми, мети. Відеоролик «Українська пісня»
«Українська пісня – це бездонна душа українського народу» Розробила: Черниш Юлія Павлівна
Килимиста Юлія Володимирівна Українська мова Тестові завдання у форматі зно iconТурійський районний методичний кабінет працівників освіти загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Купичів н.І. Власюк тестові завдання для поточного контролю з новітньої історії України
Власюк Н.І. Тестові завдання для поточного контролю з новітньої історії України (1917-1939 рр для учнів 10 класу) – Турійськ – 2015....
Килимиста Юлія Володимирівна Українська мова Тестові завдання у форматі зно iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”...
Килимиста Юлія Володимирівна Українська мова Тестові завдання у форматі зно iconЗавдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011 -2012 н р. 10 клас І. Тестові завдання (по 0,5 б.)
Співвіднесіть імена історичних діячів та факти їх біографій
Килимиста Юлія Володимирівна Українська мова Тестові завдання у форматі зно iconЗавдання на І етап Всеукраїнської олімпіади з української мови І літератури 7 клас Українська мова Написати твір «Мова – наше найбільше багатство»
Тиша була напоєна всякими звуками: І дзвінкою піснею жайворонка, І дзижчанням польових мух, І тихим мелодійним шелестінням стиглого...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка