Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст


Організація роботи з безпеки життєдіяльності учнів облкомплексуСторінка11/13
Дата конвертації29.01.2018
Розмір1,83 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

7.1. Організація роботи з безпеки життєдіяльності учнів облкомплексу


Сьогодні проблема безпеки життєдіяльності розглядається як базисна потреба людини. Період реформування суспільних відносин в Україні визначається насиченістю подій. Слід відмітити, що однією з найбільш складних є проблема безпеки, яка стала не тільки наукою, а й засобом мислення, поведінки, реальністю дій для всього людства. В таких умовах зростає інтерес до теоретичних і практичних проблем екологічної безпеки і заслуговує на увагу вчених та практиків. Однак слід визнати, що на сьогодні екологічні проблеми є недостатньо вивченими. У декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року виділено окремий розділ «Екологічна безпека», в якому зазначено, що держава на законодавчому рівні дбає про екологічну безпеку громадян. У значній мірі вирішення даного питання визначено Конституцією України. Це також відображено у Законі від 25 червня 1991 року «Про охорону навколишнього природного середовища», де зазначено: “Охорона довкілля, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України; а природні ресурси держави є власністю народу”. Прогнозовані до 2010 року зміни довкілля в області спричиняють несприятливі тенденції у стані здоров’я людей – хронізації паталогій, зростанні онкологічних захворювань тощо. Про погіршення стану здоров’я українців свідчать і медико-демографічні показники: смертність з 1991 року почала перевалювати над народженістю, а в 1996 році перевищувала її в півтора рази. Народжуваність в Україні знизилась у порівнянні з 1990 роком майже на 30%, а смертність зросла на 25,6%. Узагальнення лише наведених даних дає підстави зробити висновок про наявність складності екологічної обстановки. В нашій країні у мирний час нещасні випадки призводять до загибелі дітей. У 2009 році діти загинули внаслідок: дорожніх пригод – 2 випадки, на воді – 4 випадки, самогубства – 4 випадки, падіння з висоти, вибухи, ураження блискавкою та інші травми – по 1 випадку. Дещо зменшився, але залишається ще досить високим рівень травматизму учнів, вихованців під час навчально-виховного процесу. Тому на педагогічний колектив Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат – школа мистецтв) покладається відповідальність за цілеспрямоване формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я, адекватних реакцій на різноманітні чинники ризику для життя. Педагогічний колектив облкомплексу приділяє особливу увагу навчанню дітей правилам безпечної поведінки у довкіллі. Ознайомлювати учнів з причинами, наслідками та правилами поводження під час небезпечних ситуацій у довкіллі педагоги починають з перших днів навчання, в умовах облкомплексу – це учні підготовчих класів школи мистецтв. Оптимально діяти в різноманітних екстремальних ситуаціях, надавати першу медичну, само- та взаємодопомогу можна навчити, тільки застосовуючи різноманітні форми та методи виховної роботи, у тому числі інтерактивні, практичні, проблемно – пошукові тощо. Тому головними завданнями для педагогічного колективу закладу з питань навчання дітей правилам поводження у довкіллі є:

 • ознайомлення учнів з небезпечними ситуаціями природного походження та їх наслідками;

 • ознайомлення учнів з небезпечними ситуаціями техногенного походження та їх наслідками;

 • моделювання правил поведінки дітей у небезпечних ситуаціях;

 • надання першої медичної, само- та взаємодопомоги у випадку травмування.

Система роботи з учнівською молоддю з правил поведінки під час небезпечних ситуацій розподілена на чотири етапи.

І етап. До початку нового навчального року в закладі плануються “Заходи щодо збереження життя та здоров’я дітей”. Видається наказ “Про організацію роботи з питань збереження та здоров’я учнів, попередження дитячого травматизму“. При підготовці наказу адміністрація керується Наказом МОН України від 01.08.02 року № 563. Крім загальних заходів по закладу, окремо кожним вихователем розробляються заходи для своїх класів. Всі педагогічні працівники, які відповідно до наказу по закладу проводять роботу з питань збереження життя та здоров`я учнів, мають відповідні плани заходів, які затверджуються заступниками директора з навчально-виховної роботи.

ІІ етап. Заступники директора з виховної, навчально-виховної роботи, психолог, педагог-організатор, спеціаліст з охорони праці надають методичну допомогу вихователям та вчителям щодо порядку, форм та методів проведення навчання учнів, консультують вихователів про порядок реєстрації проведення бесід та інструктажів з учнями, про порядок заповнення класних журналів. Заступники директора з виховної та навчально-виховної роботи проводять навчально-методичні наради перед початком нового навчального року з вихователями та вчителями, складають перелік необхідних бесід, інструкцій з безпеки життєдіяльності і здоров’я учнів. Бесіди проводяться з метою навчання дітей безпечному поводженню в закладі та у побуті.

З метою збереження життя дітей та попередження травматизму учнів під час навчально-виховного процесу 1 вересня кожного року проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Чотири рази на рік проводяться первинні інструктажі в кабінетах підвищеної небезпеки (кабінети хімії, фізики, інформатики тощо). Інструктаж проводить учитель, який проводить заняття. Інструктажі реєструються в окремих журналах встановленої форми. Один раз на квартал проводяться Тижні безпеки життєдіяльності учнів на теми: • Тиждень знань Правил Дорожнього руху «Знання Правил дорожнього руху – безпека вашого життя!»;

 • Тиждень знань Пожежної безпеки «Не будьмо байдужими – врятуємо наш світ від пожеж!»;

 • Тиждень сприяння здорового способу життя «Вести здоровий спосіб життя – це модно!»;

 • Тиждень безпеки життєдіяльності «Безпека – це мета, а безпека життєдіяльності – засоби, шляхи, метожи її досягнення».

ІІІ етап. Комісія контролює, аналізує та узагальнює якість та зміст навчально-виховних заходів під час проведення Тижня. Адміністрація облкомплексу аналізує організацію роботи по ознайомленню учнів з видами небезпечних ситуацій, їх наслідками та за результатами проведеної роботи, видається відповідний підсумковий наказ. Заступники директора з виховної та навчально-виховної роботи контролюють виконання вихователями, вчителями-предметниками запланованих заходів з навчання учнів правил поведінки під час виникнення небезпечних ситуацій у довкіллі, надання першої медичної, само-, взаємодопомоги та роботу з вищезазначених питань з батьками, заслуховують вихователів та вчителів-предметників на нарадах при директорові, звітують перед директором закладу про позитивні моменти та недоліки в роботі педагогічних працівників.

На класних годинах обговорюються матеріали з тематики Тижня, всі випадки дитячого травматизму внаслідок виникнення небезпек у довкіллі природничого та техногенного характеру на підставі інформації, що надходить з управління освіти і науки облдержадміністрації, із джерел засобів масової інформації та мережі ІNТЕRNET.

ІV етап. Адміністрація вивчає, аналізує та узагальнює матеріали проведеної в закладі роботи з правил безпечної поведінки під час небезпечних ситуацій у довкіллі, видає підсумковий наказ та спільно зі спеціалістом з охорони праці розробляє заходи щодо попередження дитячого травматизму в обласному комплексі. Педагогічні працівники, які сумлінно, творчо і активно працюють під час проведення тижня нагороджуються подяками, грамотами .

Планом роботи профілактики дитячого травматизму передбачені різні форми контролю. У 2011 – 2012 н.р. проводилися такі: • серпень 2011р. – заступниками директора перевірено наявність і відповідність вимогам інструкцій з правил безпеки для учнів;

 • вересень 2011, листопад 2011,травень 2012 – перевірено наявність та відповідність встановленій формі журналів інструктажів, проведення та реєстрацію інструктажів з учнями;

 • протягом року – директор.

Адміністрацією закладу постійно контролюється дотримання працівниками правил безпечної експлуатації обладнання, санітарно-гігієнічного стану приміщень.

Результати контролю аналізуються на нарадах при директору. Питання «Про підсумки роботи педагогічного колективу Кіровоградського облкомплексу (гімназія-інтернат-школа мистецтв) з профілактики дитячого травматизму» розглядається на засіданні педагогічної ради закладу.

Аналіз роботи педагогічного колективу облкомплексу показує, що така система роботи з профілактики дитячого травматизму є достатньо ефективною, оскільки в 2011-2012 н.р. в облкомлексі не зареєстровано нещасних випадків травматизму під час навчально-виховного процесу.


Каталог: files -> Documentation -> plan
files -> Наталія звольська
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар
plan -> Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconСторінками біографії М. Ю. Лермонтова. Лірика
Якимчук Г. В., Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconЗагальноосвітній навчально – виховний комплекс І – ІІІ ступенів «Школа – інтернат – гімназія»
Розробка представлена в ході проведення естафети методичних розробок «Від творчого прийому до творчого уроку та заходу» І рекомендується...
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconВідділ освіти Уманської міської ради Методичний кабінет Уманський навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа-інтернат імені
Укладач: учитель української мови та літератури Уманського навчально-виховного комплексу Загальноосвітня школа-інтернат І – ІІ ступенів...
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconСучасна освіта Новограда-Волинського-2014 Зміст Інформаційно-методичний центр 2 Навчально-виховний комплекс «Гімназія ім. Лесі Українки – школа І ступеня»
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів «Школа сприяння здоров’ю» 8
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconЗвіт директора Мукачівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ст. Закарпатської обласної ради про свою діяльність на посаді протягом 2012-2013 навчального року
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconКіровоградський обласний навчально-виховний комплекс
Створення умов для варіа­тивності навчання та вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес...
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconІван Франко Асоціативний диктант
Понінківський навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1, гімназія»
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconСмілянський навчально-виховний комплекс
Вдовенко Олена Володимирівна, вчитель музичного мистецтва та художньої культури, першої кваліфікаційної категорії, Смілянського навчально-виховного...
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconАйзек Азімов «Фах». Погляд письменника-фантаста на освіту майбутнього
Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconНаукового товариства учнів «Дивосвіт» 4 Роль фразеологізмів
Кіровоградського територіального відділення ман учнівської молоді, створеного у Кіровоградському обласному загальноосвітньому навчально-виховному...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка