Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. ЗмістСторінка3/13
Дата конвертації29.01.2018
Розмір1,83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


1.2.2. ПРЕДМЕТИ

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУМатематика, фізика, інформатика,

економіка, географія, основи здоров’я, хімія, біологія


В. П. Вовкотрубдоктор педагогічних наук, вчитель вищої категорії, старший вчитель

Н.О.Пасічник – кандидат педагогічних наук, вчитель вищої категорії

А. В. Кривенко вчитель вищої категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України

О. Л. Свириденко – вчитель вищої категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України

В. Є. Супрунвчитель вищої категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України

М. Ю .Литвинвчитель вищої категорії, старший вчитель, відмінник освіти України

С. І. Ганжела – кандидат педагогічних наук, вчитель вищої категорії, старший вчитель

Ю. В. Буряк – вчитель вищої категорії, вчитель-методист

Я. С. Загуменна – вчитель вищої категорії, вчитель-методист

Л. І. Рудас вчитель вищої категорії, вчитель-методист

О. А. Берлін – вчитель І категорії

В. А. Мироненко – вчитель І категорії

Н. О. Французан – вчитель ІІ категорії

О. В. Колесник – вчитель І категорії
Природничо-математичний цикл наук, що вміщує фізику, хімію, біологію, фізичну географію та математику, формує науковий світогляд, побудований на науково доведених фактах, теоріях, явищах природи. Саме в цьому полягає значення природничого циклу, його пріоритетність; вивчає також феномен людини, діяльність якої В.І.Вернадський вважав «силою, яка перетворює вигляд Землі».

У 2011-2012 навчальному році робота методичного об’єднання була спрямована на опрацювання методичної теми «Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховний процес як ефективний засіб формування ключових компетентностей учнів».

У Концепції профільного навчання в старшій школі зазначається, що «профільне навчання спрямоване на набуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти». Вчителям доводилось вирішувати багато завдань для реалізації цієї концепції: створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки; виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією; формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетентності учнів на допрофесійному рівні, спрямування молоді щодо майбутньої професійної діяльності.

На початку 2011-2012 н. р. було сплановано роботу МО вчителів природничо-математичного циклу, де передбачено орієнтацію на інноваційні технології, інтерактивні методи підготовки та проведення уроків та позакласних заходів. Успішній роботі за цим напрямком сприяли відкриті уроки, які проводились учителями методичного об’єднання у межах комплексу:№ з/п

Прізвище учителя

Тема уроку

Клас

Дата

1

Берлін О.А.

«Ірраціональні рівняння»

10-в

14.10.11

2

Буряк Ю.В.

«Явище радіоактивності»

9

16.03.12

3

Кривенко А.В.

«Магнітне поле»

10-в

7.02.11

4

Литвин М.Ю.

«Рух крові по судинах»

9

6.12.11

5

Рудас Л.І.

«Клімат України»

8

15.10.11

6

Свириденко О.Л.


«Частота та ймовірність випадкової події»

«Методи розв’язування тригонометричних рівнянь»11-б

10-б


21.02.12

8.02.12


7

Супрун В.Є.

«Розв’язування прямокутних трикутників»

8

12.03.11

8

Загуменна Я.С.

«Розв’язування комбінаторних задач»

5

28.11.11

9

Французан Н.О.

«Біосфера – найбільша жива система»

6

17.03.12

Збільшенню ефективності освітнього процесу сприяють не тільки наочні ресурси, які активно використовують у своїй роботі вчителі, але і пізнавальні навчальні програми, які дозволяють моделювати досліди та експерименти, а також тестування з швидким виводом на дошку результатів.

Позитивним моментом у діяльності вчителів методичного об’єднання є використання в своїй роботі інтерактивних технологій та різних засобів (навчальні посібники для учнів, збірники задач та контрольних запитань, сучасні навчальні дидактичні матеріали, навчально-методичні посібники для самостійної роботи учнів, комп’ютерні тренажери). Контроль результатів з теми та діагностику рівня її засвоєння забезпечують система тестів та плани теоретичних заліків. Учителі природничо-математичного циклу взяли участь у таких науково-методичних конференціях та конкурсах різних рівнів: Всеукраїнський семінар «Новітні досягнення фізичної науки», обласний семінар керівників конкурсу з інформатики «Бобер» (Буряк Ю.В.); міжнародна конференція «Засоби і технології сучасного навчального середовища», всеукраїнський семінар «Модернізація шкільної природничо-математичної освіти як стратегія її розвитку у ХХІ столітті» (Вовкотруб В.П.); обласний науково-практичний семінар «Методи розв’язування задач математичних олімпіад» (Свириденко О.Л., Загуменна Я.С., Супрун В.Є.).

Протягом року вчителями створені та опубліковані методичні рекомендації з таких тем: Вовкотруб В.П. «Вибрані задачі з фізики та варіанти їх розв’язків», Свириденко О.Л. «Використання властивостей функцій при розв’язуванні рівнянь і нерівностей», Буряк Ю.В. «Перспективність застосування нанотрубок при розробці теоретичної моделі космічного ліфту», Литвин М.Ю. «Екологічне виховання учнів на уроках біології», «Організація роботи з безпеки життєдіяльності в кабінеті хімії», Французан Н.О. «Нітрати й ортофосфати. Азотні й фосфорні добрива. Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини. Раціональне використання добрив та проблема охорони природи».

Із метою забезпечення єдності педагогічного та психологічного підходів до кожного учня, вміння бачити у ньому не об’єкт для застосування освітніх та виховних зусиль, а суб’єкт, здатний вступати з викладачем у співробітництво, вчителі систематично працюють над питаннями організації дослідницької діяльності школярів. Учителі та учні беруть участь у роботі творчої групи секції математичних та природничих наук товариства «Дивосвіт». У 2011-2012 н. р. в секції фізико-математичних дисциплін 31 учень захистив науково-дослідницькі роботи, а саме: з математики – 21 учень, з фізики – 6 учнів, з інформатики – 4 учні.

Головним завданням НТУ є надання учневі змоги розвинути свій інтелект у самостійній творчій діяльності, з урахуванням індивідуальних особливостей та нахилів. Враховуючи це, на діагностичному етапі були виявлені учні, які проявляють здібності до дослідницької діяльності, тобто здатні до самостійних спостережень, критичного аналізу та отримання власних висновків. А також учні, які вирішували завдання з поглиблення відомих фактів з предмету, тобто здатні до реферативної діяльності.

На ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту НДР учнів-членів МАН маємо такі результати:№ з/п

Прізвище, ім’я

Клас

Секція

Вчитель

Дипломи І ступеняБарвінська Марина

11-А

економіка

Свириденко О.Л.Кисличенко Денис

11-Б

економіка

Свириденко О.Л.Свистов Владислав

11-Б

економіка

Свириденко О.Л.Дубінецький Артем

11-Б

інформатика

Свириденко О.Л.Залойко Едгар

11-Б

конструювання

Свириденко О.Л.Тюртюбек Костянтин

11-Б

конструювання

Свириденко О.Л.Щелконогов Олексій

11-Б

конструювання

Свириденко О.Л.Золотих Євгеній

11-Б

фізика

Буряк Ю.В.Золотих Євгеній

11-Б

хімія

Литвин М.Ю.Яценко Юрій

10-Б

математика

Свириденко О.Л.

Дипломи ІІ ступеняСвистов Владислав

11-Б

географія

Литвин М.Ю.Власова Світлана

11-Б

економіка

Свириденко О.Л.Тюртюбек Костянтин

11-Б

інформатика

Свириденко О.ЛІванова Анна

11-Б

математика

Свириденко О.Л.Прозоровський Роман

11-Б

математика

Свириденко О.Л.Третяк Євгеній

11-Б

математика

Свириденко О.Л.Чуніхіна Катерина

11-В

біологія, екологія

Литвин М.Ю.Буряк Руслан

8

математика

Супрун В.Є.

Дипломи ІІІ ступеняБаранюк Євген

11-Б

інформатика

Свириденко О.ЛЗалойко Едгар

11-Б

інформатика

Свириденко О.ЛЩелконогов Олексій

11-Б

інформатика

Свириденко О.ЛШуліка Владислав

11-Б

математика

Свириденко О.Л.Плоткін Володимир

10-Г

фізика

Денисов Д.О.

Вчителі природничо-математичного циклу проводили велику роботу по підготовці обдарованих учнів до предметних олімпіад обласного рівня.

Так в обласних олімпіадах з фізики та астрономії призерами стали такі учні: І місце – Буряк Р. (8 клас, фізика), Плоткін В. (10 клас, фізика), Золотих Є. (11 клас, фізика), ІІ місце – Золотих Є. (11 клас, астрономія), ІІІ місце – Прозоровський Р. (11 клас, фізика), Щелконогов О. (11 клас, астрономія).

В обласній олімпіаді з математики серед призерів такі учні гімназії: ІІ місце – Буряк Р. (8 клас), ІІІ місце – Яценко Ю.(10 клас).

Із інформатики призерами стали такі учні: І місце – Баранюк Є. (11 клас), ІІ місце – Щелконогов О. (11 клас), Коваленко С. (10 клас), з хімії – ІІ місце – Золотих Є. (11 клас), з географії – ІІ місце – Прозоровський Р., Коваленко С. (10 клас), ІІІ місце – Свистов С. (11 клас).

Призерами ІV етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в Кіровоградській області в різних секціях природничо-математичних наук стали такі учні гімназії: Дубінецький Артем – диплом І ступеня (комп’ютерні науки), Золотих Євгеній – диплом ІІ ступеня (хімія), Щелконогов Олексій – диплом ІІІ ступеня (технічні науки), Баранюк Євгеній – диплом ІІІ ступеня (комп’ютерні науки).

Викладання біології, хімії та природознавства протягом попереднього року було спрямоване на забезпечення умов навчально-виховного процесу гімназистів, виконання плану роботи кабінету на 2011-2012 навчальний рік: проведено необхідні інструктажі з питань охорони праці, оформлено документацію кабінету, журнали реєстрації; поповнено навчально-матеріальну базу кабінету: придбано методичну літературу, зразки тестових завдань для підготовки до ЗНО, поновлено стенд «Розчинність речовин у воді», придбано обладнання та матеріали для проведення лабораторних і практичних занять із хімії, біології.

Учителі біології, хімії та природознавства гімназії будують уроки таким чином, щоб учні відчували себе дослідниками, вчилися порівнювати, аналізувати, шукати та самостійно знаходити відповідь. Педагоги надають дітям можливість вчитися так, щоб відчути радість пізнання та відкриття нового. Їх професійна майстерність визначається комунікативними здібностями, що розкриваються на уроці в процесі взаємодії та взаєморозуміння з учнями.

У процесі викладання вчителі широко використовують дослідження і експерименти. Вони будують навчальний процес так, щоб знання наукових істин і закономірностей природи стало знаряддям, інструментом, ключем до розв'язання завдань творчої праці, способом проникнення в таємниці природи, пізнання навколишнього світу.

Учитель біології та хімії Литвин М.Ю. та природознавства Французан Н.О. брали активну участь у роботі методичного об’єднання: підготували виступи «Традиційний урок та інтерактивні способи навчання», «Робота з обдарованими учнями»; а взаємовідвідування уроків стало однією з форм обміну досвідом. Кращі розробки зібрано в «Методичних портфоліо» вчителів та розміщено на гімназійному сайті на сторінці «Методична скарбниця».

Литвин М.Ю. брала участь у роботі обласного семінару вчителів біології при Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені В.Сухомлинського з теми «Удосконалення системи підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями», підготувала статтю до загально-гімназійного збірника «Організація роботи кабінету хімії з безпеки життєдіяльності учнів».

У своїй роботі вчитель практикує різні типи уроків, які є основою для розвитку творчих здібностей школярів, чітко й доступно пояснює навчальний матеріал, забезпечує результативність занять шляхом використання індивідуальних та групових форм роботи, проведенням нестандартних уроків.

Одним із улюблених предметів учнів гімназії є географія. Викладає предмет учитель-методист Рудас Л.І. Науково-методична проблема, над якою вона працює, – «Сучасний урок географії: інноваційні підходи до організації та проведення». Вчитель використовує раціональні методи, прийоми, засоби і форми навчальної діяльності, під час якої відбувається свідоме оволодіння учнями системою знань із шкільного курсу географії та формуються відповідні вміння і навички щодо застосування цих знань у житті.

Використання інтерактивних засобів навчання дозволяє учням не лише уявити, але й побачити різноманітні куточки земної кулі з її природними зонами, рослинним і тваринним світом, економікою та життям людей у різних країнах світу.

Географічні знання і вміння дають змогу усвідомлено орієнтуватися в соціально-економічних, суспільно-політичних і екологічних подіях своєї держави та світу в цілому. Учні мають гарні знання з предмету, показують результативність у олімпіадах.

Предмет «Основи здоров’я» викладає Колесник О.В. Головне завдання вчителя – формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя, життєвими навичками безпечної для життя і здоров’я поведінки. Під час вивчення предмету «Основи здоров’я» розглядалися такі питання: «Життя і здоров’я людини», «Фізична складова здоров’я», «Соціальна складова здоров’я», «Психічна та духовна складові здоров’я». В ході реалізації програми предмету були проведені відкриті уроки, запрошені представники ДАЇ та телебачення, відбулася зустріч із викладачем навчально-методичного центру цивільного захисту Вареником С.І., із лікарем-сексопатологом Кальченком С.А. та з головним спеціалістом служби у справах дітей комітету Кіровоградської міської ради Горіним І.М. та співробітником благодійного фонду «Надія» Забілястим О.В., відбулася екскурсія до музею «Пожежно-технічної виставки - музею пожежної безпеки», проведені заняття з надання першої долікарської допомоги постраждалим у небезпечних ситуаціях, на яких була присутня медична сестра закладу Щелко І.В.

Конкретним результатом навчання «Основам здоров’я» є успішний розвиток життєвих навичок учнів, зокрема уміння прийняти рішення, розв’язати проблеми, критично мислити, спілкуватися, давати оцінку власному здоровому способу життя.

Застосування методу проектів у процесі викладання шкільного курсу математики дає можливість перетворити абстрактну математику (такою її бачить більшість учнів) на цікаву та особистісно значущу, що сприяє розвитку творчих здібностей особистості; активізувати навчально-пізнавальну діяльність учнів. Саме з метою формування життєвих компетентностей учнів засобами навчального проекту на уроках математики, забезпечення зв’язку теоретичного матеріалу з його практичним застосуванням; надання учням більш повної самостійності. Вчитель математики Берлін Ольга Анатоліївна реалізувала проект «Математика в архітектурі». Учні 10-В класу, об’єднавшись у три групи, досліджували теми: «Геометричні тіла в архітектурі минулого», «Геометричні тіла в архітектурі Кіровограда» та проектували будинок майбутнього, презентували результати дослідження на учнівській конференції.

Цікава та продумана система позакласної роботи сприяла більш глибокому засвоєнню учнями основного матеріалу, допомагала посиленню інтересу учнів до предметів циклу (робота гуртків, участь у предметних олімпіадах, написання творчих робіт, участь у конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Колосок», «Бобер», «Від чайника до профі» та «Крізь терни до зірок»). У рамках тижня природничо-математичних наук було проведено багато цікавих заходів: інтелектуальна гра «Еврика», «Фізичний феєрверк», математичний турнір, фізико-математичний брейн-ринг, конкурс «Найкращий знавець природи рідного краю», диспут «Правда та міфи про тютюн», науково-практична конференція « Як розв’язати задачу?!» тощо.

Потрібно зазначити, що останнім часом учителями методичного об’єднання зроблено багато кроків щодо формування уміння учнів здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати, оцінювати її, застосовувати способи творчої діяльності учнів 10-11 класів в процесі цільової підготовки до незалежного зовнішнього оцінювання.
Каталог: files -> Documentation -> plan
files -> Наталія звольська
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар
plan -> Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconСторінками біографії М. Ю. Лермонтова. Лірика
Якимчук Г. В., Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconЗагальноосвітній навчально – виховний комплекс І – ІІІ ступенів «Школа – інтернат – гімназія»
Розробка представлена в ході проведення естафети методичних розробок «Від творчого прийому до творчого уроку та заходу» І рекомендується...
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconВідділ освіти Уманської міської ради Методичний кабінет Уманський навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа-інтернат імені
Укладач: учитель української мови та літератури Уманського навчально-виховного комплексу Загальноосвітня школа-інтернат І – ІІ ступенів...
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconСучасна освіта Новограда-Волинського-2014 Зміст Інформаційно-методичний центр 2 Навчально-виховний комплекс «Гімназія ім. Лесі Українки – школа І ступеня»
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів «Школа сприяння здоров’ю» 8
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconЗвіт директора Мукачівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ст. Закарпатської обласної ради про свою діяльність на посаді протягом 2012-2013 навчального року
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconКіровоградський обласний навчально-виховний комплекс
Створення умов для варіа­тивності навчання та вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес...
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconІван Франко Асоціативний диктант
Понінківський навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1, гімназія»
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconСмілянський навчально-виховний комплекс
Вдовенко Олена Володимирівна, вчитель музичного мистецтва та художньої культури, першої кваліфікаційної категорії, Смілянського навчально-виховного...
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconАйзек Азімов «Фах». Погляд письменника-фантаста на освіту майбутнього
Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconНаукового товариства учнів «Дивосвіт» 4 Роль фразеологізмів
Кіровоградського територіального відділення ман учнівської молоді, створеного у Кіровоградському обласному загальноосвітньому навчально-виховному...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка