Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст


ПРЕДМЕТИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУСторінка4/13
Дата конвертації29.01.2018
Розмір1,83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

1.2.3. ПРЕДМЕТИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУХудожня культура, музика, образотворче мистецтво,

етика, хореографічні дисципліни

А.Є.Коротковнародний артист України, професор, вчитель-методист

В.Ф.Похиленко народний артист України, професор, вчитель-методист

В.М.Короткова – заслужений діяч мистецтв України, вчитель

Н.М.Коваленковчитель вищої категорії, старший викладач, відмінник освіти

СРСР


І.В.Даніловвчитель вищої категорії

А.А.Коротковвчитель вищої категорії

К.М.Сущенко вчитель вищої категорії

Н.А.Подгорнавчитель вищої категорії, старший вчитель, відмінник освіти

України


А.Ю.Кравецьвчитель першої категорії

Є.В.Цапенко вчитель вищої категорії

О.С.Скрипник вчитель

А.Д.Ерніязоввчитель вищої категорії

В.В.Юрчаквчитель першої категорії

О.Б.Горбенковчитель

В умовах розбудови національної системи освіти і виховання одне з чільних місць займає естетичне виховання дітей та молоді. Вивчаючи предмети художньо-естетичного профілю, учні збагачують свій світогляд знаннями зі світової художньої культури, здобувають практичні вміння і навички з музики, образотворчого мистецтва, хореографії для вступу на мистецький факультет КДПУ імені Володимира Винниченка.

Зокрема метою діяльності викладачів хореографічних дисциплін обласного комплексу є:


 • розробка технологічних умов художнього виховання дітей та юнацтва засобами хореографічного мистецтва;

 • розробка і реалізація педагогічних технологій виховання на різних рівнях хореографічної освіти;

 • визначення змісту хореографічної освіти та форм і методів її організації у закладах різного типу;

 • створення методології викладання хореографічних дисциплін у закладах освіти художньо-естетичного спрямування;

 • проведення перепідготовки педагогічних кадрів з хореографії;

 • науково-методичне забезпечення хореографічної підготовки у закладах різного типу.1.2.4. Школа мистецтв


Основою хореографічного виховання є танець – вид мистецтва, в якому художній образ втілюється через музично організований рух. Особливості мистецтва танцю полягають у тому, що зміст будь-якого танцювального твору розгортається через пластику людського тіла (скульптурно-графічну виразність жестів, поз виконавця).

Хореографія – гранично лаконічне мистецтво. В кращих зразках народних танців ми не спостерігаємо довгих переходів, містків, ретельних зовнішніх мотивацій. Динаміка, експресія, прояв внутрішнього і зовнішнього темпераменту, чіткість виражально-зображальних засобів – все це художня обумовленість їхнього образного світу.

Одним із видів мистецтва, що вводиться у навчальний курс сучасної школи, є хореографія, яка вносить особливий колорит та характер у навчально-виховний процес.

Основною метою хореографічного виховання учнів є формування інтересу та любові до хореографічного мистецтва, або такого спілкування з ним, яке приводить до естетичної насолоди, або це розуміння її життєвого змісту, вміння відтворювати у свідомості хореографічні образи, які розгортаються у часі та просторі; формування його хореографічного мислення та творчого підходу до виконання виразних рухів; естетики танцювальної форми; формування творчої ініціативної особистості.

Невід'ємною складовою навчання хореографією є робота над технікою виконання, яка передбачає вміння учнів точно виконувати рухи, з яких складається танець, як класичний, так і народно-характерний. Вона вдосконалюється впродовж усього процесу навчання.

Головним завданням є цілеспрямована організація навчального, поза навчального і вільного часу: надання кожній дитині можливостей максимального розвитку творчої індивідуальності; створення в колективі високої гуманності і поваги до особистості; формування у них потреби і готовності відчувати і творити красу у житті, звичку оцінювати факти і явища з позиції естетики; формування стійких інтересів до мистецтва, розуміння його ролі у суспільстві, духовному збагаченні; надання глибоких знань і чіткого уявлення про художні цінності, створені світовою культурою; виховання стійких оціночних критеріїв та емоційно-естетичне ставлення до творів мистецтва, явищ життя; розвиток здатності активної перетворюючої діяльності з внесенням елементів краси в усі сфери життя і мистецтва.Школа мистецтв – позашкільний навчально-виховний заклад, де навчаються діти віком від 5 до 17 років:

 • підготовче відділення (діти 5-6 років);

 • хореографічне відділення (1-4 класи);

 • хореографічне відділення (5-8 класи);

 • класи профорієнтації (9-11 класи).

У школі мистецтв навчається більше 820 учнів. Головне завдання – це створення умов для підтримання в школі широкого інтелектуального фону навчання, формування в учнів стійкого і глибокого інтересу до знань. Навчаючи здібних і обдарованих дітей, викладачі школи мистецтв прагнуть допомогти вихованцям проявити творчу активність, розвинути свою обдарованість, знайти власний нестандартний шлях розвитку.

Навчально-виховний процес у школі мистецтв здійснюється на основі: особистісно-орієнтовного підходу до навчання та виховання учнів, на формуванні художньо-творчої діяльності та особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, на організації та впровадженні ідей передового досвіду в практичну діяльність педагогічного колективу.

Діяльність викладачів-хореографів відзначає тенденцію до багатожанровості танцювального репертуару, актуалізації сприйняття, нові тенденції в роботі з дітьми по хореографічному вихованню, де танець, його образно-виразні характеристики часом є головними засобами при створенні художньої образності: індивідуалізація творчості, звернення до особи дитини, її внутрішнього світу, прагнення розкрити її творчі здібності.

Актуальність багатожанровості репертуару дитячих груп школи мистецтв і ансамблю «Пролісок» пов’язана із закономірним художнім дорослішанням дитячої танцювальної творчості в цілому, з активним зверненням у пошуках хореографічної драматургії і образності до виразних засобів музики. Це дозволяє розвивати виразні засоби самого танцю, спираючись на його умовну, поетично узагальнену природу.

Систематичні заняття та зацікавленість дітей хореографією дають можливість проводити з ними велику виховну роботу, використовуючи специфічні засоби танцювального мистецтва. Ефективність навчально-виховного процесу залежить від урахування вікових та індивідуальних здібностей особистості вихованців.

Навчаючись у школі мистецтв діти оволодівають виразними засобами танцю, досконало знайомляться з хореографічним мистецтвом, одержують певну танцювальну підготовку, розвивають свої танцювальні і творчі здібності. Під час занять в учнів формується художній смак, підвищується культура поведінки, їх творча активність.

Навчально-виховний процес здійснюється на основі навчального плану школи мистецтв Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат – школа мистецтв).

На основі державних програм складено календарно-тематичні плани з дотриманням сучасних вимог та нормативних документів, які визначають та регламентують режим роботи та структуру навчального року.

Навчально-виховний процес будується за такими принципами: • принцип спрямованості навчального процесу на розв’язання взаємопов’язаних завдань освіти, виховання і всебічний розвиток дитини як особистості;

 • принцип науковості в процесі навчання;

 • принцип системності і послідовності навчання, забезпечення учнів системою знань і вмінь із кожної дисципліни, що у сукупності забезпечує комплексний всебічний розвиток учня;

 • принцип єдності навчально-виховного процесу.

Предмети, які викладаються в школі мистецтв.

Підготовче відділення:

 • творча гра;

 • ритміка і танець;

 • основи класичного танцю;

 • народно-сценічний танець.

Основні класи:

  • класичний танець;

  • народно-сценічний танець;

  • бальний та сучасний танці;

  • рисунок;

  • початковий курс історії хореографії;

  • підготовка концертних номерів;

  • образотворче мистецтво.

У навчальний план школи мистецтв поряд з хореографічними дисциплінами включені предмети, які дозволяють дитині більш повно реалізувати себе.

З 1-го класу – рисунок, з 4-го класу – початковий курс історії хореографії та сольний спів. Викладачі цих предметів ставлять перед собою таку мету: розкритти перед підлітками широти і багатства світу мистецтв, ознайомити дітей із різноманітними видами творчості – театрально-видовищним, художнім, музичним.

Особливість предмету “Початковий курс історії хореографії” полягає в тому, що він розглядає мистецтво в усьому розмаїтті цих видів, створює можливість розвинути художній кругозір учнів, познайомити їх із художніми творами різних епох і напрямків, розігнути життєві коріння мистецтва, його зв’язки з суспільними рухами, його активну роль у житті людей. Під час навчання створюються умови для знайомства учнів із шедеврами світового мистецтва, розвитку у дітей здатності до емоційного переживання і сприймання художніх творів.

У реалізації цих завдань велику роль відіграють бесіди про мистецтво, колективні відвідування концертів хореографічних колективів, відвідування музеїв, виставок тощо.

Кожен педагог аналізує результативність своєї діяльності. В учителів школи мистецтв є всі підстави бути задоволеними результатами своєї праці. Учні одержують ґрунтовні знання з дисциплін хореографічного циклу, уміння та навички, які дають можливість їм продовжувати освіту в комплексі гуманітарно-естетичного профілю,а далі - у вищих навчальних закладах країни.

Заняття з предметів хореографічного циклу проводяться у спеціалізованих аудиторіях (8 балетних залів), які обладнані необхідним інструментарієм, технічними засобами навчання.

Для проведення теоретичних занять використовується спеціалізовані аудиторії, де містяться відповідні наочності та є можливість використання технічних засобів навчання.

Рівень забезпечення всього навчального процесу обладнанням, інструментарієм, підручниками, методичною літературою, фонотекою, сучасною аудіо-, відео-, комп’ютерною технікою відповідає нормативним вимогам. У школі мистецтв є бібліотека, відеотека, які містять навчальну, наукову, методичну і нотну літературу, посібники, періодичні видання, програмний матеріал, записи екзаменів учнів школи мистецтв, концертів хореографічного ансамблю «Пролісок» та інше.

Велика увага приділяється проведенню відкритих уроків. Складається графік на кожне півріччя. Своїми набутками, творчими знахідками викладачі школи мистецтв щедро діляться з колегами. Заслуговує уваги досвід проведення викладачами показових відкритих уроків для батьків. Це вже стало доброю традицією школи мистецтв, своєрідним звітом перед собою, перед учнями та їх батьками. Чудове дійство, де поєднується мистецтво з вимогами програми, з виконанням обов’язкових хореографічних елементів.

Якість підготовки учнів школи мистецтв та учасників ансамблю «Пролісок» визначається результатами проведення екзаменів з хореографічних дисциплін.

Екзамени з хореографічних дисциплін складаються з 3 частин:


 1. Практичний показ уроку класичного танцю.

 2. Практичний показ уроку народно-сценічного танцю.

 3. Практичний показ танців та хореографічних композицій.

Кожного року в грудні місяці, в актовій залі облкомплексу відбувається театралізоване вертепне дійство “Христос рождається! Славімо його!”, в якому беруть участь учні 5-11 класів обласного комплексу гуманітарно-естетичного профілю, демонструючи свої уміння, знання та навички з дисциплін хореографічного циклу та вокалу.

30 травня 2012 року в приміщенні обласної філармонії відбувся другий благодійний концерт народного хореографічного ансамблю “Пролісок” за ініціативи директора Кіровоградського облкомплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) Анатолія Короткова та підтримки голови ОДА Сергія Ларіна. Головною метою концерту був збір коштів на допомогу онкохворим дітям. Понад 500 учнів школи мистецтв і 14 викладачів хореографів брали участь у цьому концерті. Цікавими були хореографічні композиції: “Пролісок”, “Українська кадриль”, “Танець бессарабських циган”, “Купальська ніч”, “Грецька сюїта” у виконанні старшої групи ансамблю, гуцульський народний танець “Півторак”, “Полька з бубном”, танець-гра “Женчику-бренчику”, закарпатський народний танець “ Яроцький кручений ”у виконанні середньої групи ансамблю.

1 червня 2012 року відбувся концерт, присвячений Міжнародному дню захисту дітей, у якому брали участь учні школи мистецтв та учасники ансамблю “Пролісок”. Особливо слід відзначити такі хореографічні композиції: “Солодкоїжки”, виконана учнями підготовчого відділення школи мистецтв облкомплексу (викладачі Дроздова І.В. та Шупер О.А.), “Мазурка” (викладач – заслужений діяч мистецтв України Валентина Короткова), “Танець з книжками”, виконана учнями 1-х та 2-х класів школи мистецтв облкомплексу (викладач – відмінник освіти України Джобадзе В.І.), “Весняний ранок”, виконана учнями 6-го класу гімназії облкомплексу (викладач – відмінник освіти України Головенко Я.В.).

У листопаді 2011 року ансамбль, уперше за історію свого існування, був запрошений до Південної Америки, де взяв участь у ХVІІІ Національному фестивалі українського танцю та провів майстер-класи для керівників хореографічних колективів української діаспори в Бразилії.

Чимало викладачів школи мистецтв мають високі відзнаки своєї роботи. У школі на сьогодні працює більше 20 висококваліфікованих викладачів та концертмейстерів, із них два – народних артисти України, професори, один – “Заслужений діяч мистецтв України”, п‘ять відмінників освіти України.

Викладачі, які працюють із наймолодшими дітьми, Джобадзе В.І., Дроздова І.В., Шупер О.А. вводять їх у світ хвилюючих, радісних переживань, відкривають їм шлях естетичного освоєння життя в рамках, доступних їх вікові.

Творча, послідовна і систематична робота цих педагогів дає свої позитивні результати. Для дітей підготовчих груп в основі навчальної і виховної роботи лежить ігрова та творча діяльність, де вихованці мають змогу в радісних, легких, красивих рухах передавати свої переживання і почуття.

Творчо працюють із дітьми викладачі: Данілов І.В., Сивоконь Ю.М., Сущенко К.М., Коротков А.А., Короткова Я.В., Коваленко Н.М., Скрипник О.С. Вони багато уваги приділяють формуванню міцного колективу в класі, формують у дітей працелюбність і старанність. Залучають своїх вихованців до світу прекрасного, навчають їх відрізняти справжнє мистецтво від фальшивого, виховують із ранніх років витончений смак, закладають ті доброзичливі основи, які допоможуть їм стати особистістю з тонким почуттям прекрасного, чия душа буде відкрита назустріч усім проявам творчого таланту.

На базі школи мистецтв працює постійно діючий семінар керівників хореографічних ансамблів шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів, проводяться практикуми – семінари для керівників ансамблів України і області, здійснюється стажування та методичні консультації, відкриті діючі курси підвищення кваліфікації викладачів хореографії з різних вузів України. Головним завданням семінару є підготовка викладача хореографічних дисциплін, керівника гуртка, балетмейстера, який би відповідав найвищим сучасним вимогам: чітко орієнтувався в основних напрямках хореографічного мистецтва, володів методиками викладання дисциплін хореографічного циклу, досконало володів технікою і сценічною майстерністю виконання, активно займався концертною і лекторською діяльністю, мав широку ерудицію, прагнув до внутрішньої і зовнішньої досконалості.

Навчально-виховний процес у школі мистецтв здійснюється на основі особистісно-орієнтовного підходу до навчання та виховання учнів, на формуванні художньо-творчої діяльності та особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, організації та впровадженні ідей передового досвіду в практичну діяльність педагогічного колективу школи мистецтв. На основі державних програм складено календарно-тематичні плани кожним викладачем із дотриманням сучасних вимог та нормативних документів, які визначають та регламентують режим роботи та структуру навчального року.

У 2011-2012 навчальному році педагогічний колектив школи мистецтв продовжив роботу над процесом формування хореографічних умінь дітей різних вікових груп; втіленням ефективних форм та методів роботи із здібними та обдарованими дітьми, виконував завдання “навчати, навчатися, навчати працювати, навчати жити, навчати бути” і керувався основними компетентностями, затвердженими Радою Європи. Все найкраще і позитивне було використане у навчально-виховному процесі.

На 2012 – 2013 навчальний рік педагогічний колектив школи мистецтв ставить такі завдання: • цілеспрямовано впливати на навчально-виховний процес, на особистість учня з метою його саморозвитку й самовдосконалення;

 • формувати естетичну спостережливость та здатнісь до концентрації уваги в процесі сприймання музичного матеріалу на уроках з дисциплін хореографічного циклу; сприяти досягненню поглибленого обсягу системи знань, умінь і навичок з хореографії;

 • стимулювати розвиток образної та емоційної пам’яті, виховання естетичних почуттів засобами хореографічних образів та музики, сприяти підвищенню рівня інтелектуального та творчого потенціалу учнів, реалізації особистісних якостей: креативних (творчих,) когнітивних (пізнавальних), діяльнісних; сприяти розвитку комунікативних здібностей учнів;

 • виявлення інноваційних ініціатив, розробка її шляхів розвитку, розширення та впровадження у навчально-виховному процесі (застосування сукупності пантомімічних, танцювальних, колективно-порядкових, корекційних, творчих вправ);

 • всю роботу педагогічного колективу спрямувати на подальше виконання державної програми “Освіта” (“Україна XXI століття”), створити якісно нові умови для реалізації Концепції національного виховання учнів, відродження національної духовності і залучення до її формування учнів, учителів, батьків, громадськості, Концепції художньо-естетичного виховання учнів у позашкільних навчальних закладах;

 • викладачам спрямувати свою роботу на використання педагогічного потенціалу хореографічного мистецтва з урахуванням її виховних та розвиваючих можливостей для забезпечення умов до індивідуального розвитку кожного учня, на покращення успішності, забезпечення реальних умов для розвитку творчих здібностей кожного;

 • методичну роботу спрямувати на вибір системи методів і прийомів залежно від етапів формування хореографічної навички, на пошук ефективних форм навчання і виховання здібних, обдарованих дітей, застосування різних типів хореографічних занять;

 • виховну роботу спрямувати на забезпечення хореографічної діяльності у поліхудожньому розвитку та вихованні дітей на основі інтеграції та комплексної взаємодії хореографії з іншими видами мистецтва, на становлення демократично-орієнтовної, відповідальної, національно-свідомої, моральної і самодостатньої особистості. При цьому особливої уваги потребує художньо-естетична освіта та моральне виховання, формування світогляду та базової культури особистості;

 • продовжити роботу по розробці педагогічних технологій виховання на різних рівнях хореографічної освіти, розробці та апробації авторських програм з дисциплін хореографічного циклу;

 • всьому педагогічному колективу домагатися від учнів високого рівня культури, формувати у них особистісно-ціннісного ставлення до дійсності та мистецтва, розвивати естетичну свідомість, загальнокультурну і художню компетентність, здатність до самореалізації, потребу в духовному самовдосконаленні, тримати на контролі питання охорони життя учнів;

 • покращати роботу з батьками в кожному класі, приділяючи особливу увагу індивідуальній роботі з ними, надати їм методичну допомогу з питань психології та педагогіки виховання дітей, активізувати роботу загальношкільного батьківського комітету.

Педагогічний колектив школи мистецтв працює над спрямуванням стратегії розвитку загальної мистецько-культурологічної освіти в обласному комплексі гуманітарно-естетичного профілю:

– розуміння дитячої самодіяльної хореографічної творчості як особливої художньо-світоглядної системи, що відображає специфіку дитячого світосприймання і закономірності його становлення;

– обґрунтування чинників розвитку і вдосконалення дитячої хореографічної творчості в умовах сучасної художньої культури, яка можлива при наслідуванні традицій української народної танцювальної творчості, її збереженні і творчій трансформації, а також в тісному зв’язку з професійним мистецтвом;

– обґрунтування багатожанровості як основної тенденції розвитку дитячої хореографічної творчості на сучасному етапі в контексті володіння мовою різних танцювальних систем, форм жанрової спрямованості;

– проектування змісту хореографічної освіти на основі різних моделей інтеграції (предметної, міжпредметної, міжгалузевої, поліцентричної);

– розробку педагогічних технологій особистісної орієнтації, що ґрунтуються на основі діалогічної взаємодії;

– визначення перспективних цілей, гармонізуючих соціальне й особистісне життя у хореографічному мистецтві.Каталог: files -> Documentation -> plan
files -> Наталія звольська
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар
plan -> Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconСторінками біографії М. Ю. Лермонтова. Лірика
Якимчук Г. В., Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconЗагальноосвітній навчально – виховний комплекс І – ІІІ ступенів «Школа – інтернат – гімназія»
Розробка представлена в ході проведення естафети методичних розробок «Від творчого прийому до творчого уроку та заходу» І рекомендується...
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconВідділ освіти Уманської міської ради Методичний кабінет Уманський навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа-інтернат імені
Укладач: учитель української мови та літератури Уманського навчально-виховного комплексу Загальноосвітня школа-інтернат І – ІІ ступенів...
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconСучасна освіта Новограда-Волинського-2014 Зміст Інформаційно-методичний центр 2 Навчально-виховний комплекс «Гімназія ім. Лесі Українки – школа І ступеня»
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів «Школа сприяння здоров’ю» 8
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconЗвіт директора Мукачівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ст. Закарпатської обласної ради про свою діяльність на посаді протягом 2012-2013 навчального року
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconКіровоградський обласний навчально-виховний комплекс
Створення умов для варіа­тивності навчання та вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес...
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconІван Франко Асоціативний диктант
Понінківський навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1, гімназія»
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconСмілянський навчально-виховний комплекс
Вдовенко Олена Володимирівна, вчитель музичного мистецтва та художньої культури, першої кваліфікаційної категорії, Смілянського навчально-виховного...
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconАйзек Азімов «Фах». Погляд письменника-фантаста на освіту майбутнього
Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconНаукового товариства учнів «Дивосвіт» 4 Роль фразеологізмів
Кіровоградського територіального відділення ман учнівської молоді, створеного у Кіровоградському обласному загальноосвітньому навчально-виховному...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка