Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст


ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РІЗНИХ ФОРМ ПОЗАШКІЛЬНОЇ, ПОЗАУРОЧНОЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИСторінка6/13
Дата конвертації29.01.2018
Розмір1,83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РІЗНИХ ФОРМ ПОЗАШКІЛЬНОЇ, ПОЗАУРОЧНОЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Термін "виховання" походить від слова "ховати" в розумінні оберігати, убезпечити від небажаного впливу. Юну, малодосвідчену, психоемоційно нестійку особистість є від чого "ховати", оберігати і захищати: від пияцтва, наркоманії, злодійства, моральної розбещеності, згубного впливу потужних потоків бруду і сміття окремих засобів масової інформації, особливо телебачення.

Наш заклад – це установа, метою якої є виховання всебічно розвиненої, гармонійної особистості, "виведення" її на високий загальнолюдський культурний рівень, соціалізацію у якісно нових умовах.

Виховання є складним, багатогранним і багатоаспектним процесом. У загальному плані під вихованням розуміють організований і цілеспрямований процес формування особистості. У більш широкому значенні виховання – це, по-перше, соціально і педагогічно організований процес створення оптимальних умов для формування людини як особистості; по-друге, це вплив вихователя на особистість вихованця з метою формування в нього бажаних соціально-психологічних, морально-духовних, культурних і фізичних якостей.

Упродовж усієї історії розвитку людства ті чи інші суспільні формації визначали завдання виховання підростаючого покоління, які зумовлювалися особливостями суспільно-економічного розвитку. З давніх-давен філософи, педагоги обстоюють ідею всебічного гармонійного виховання особистості. яке передбачає формування в людині відповідних моральних, розумових, трудових, фізичних і естетичних якостей. Гармонійне виховання має забезпечувати єдність, діалектичний взаємозв´язок, взає­мозбагачення, гармонію зазначених складових виховання.

Виховну роботу в Кіровоградському облкомплексі протягом 2011–2012 н.р. було організовано з урахуванням основних положень Конституції України та «Конвенції про права дитини», згідно з Законом України «Про освіту», національною програмою «Діти України», Національною доктриною розвитку освіти, Концепції та комплексної програми художньо-естетичного виховання, Програмою виховної роботи учнів 5-11 класів Кіровоградського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа мистецтв) «Я – особистість», створеною у відповідності з державною Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджена Наказом МОН України від 17 грудня 2007р. №1133.

Життя постійно вимагає вдосконалення системи планування роботи школи, використання нових прогресивних технологій, саме цьому покликана сприяти Програма «Я – особистість». У глобальному світовому суспільстві молодь не повинна втрачати своєї індивідуальності, глибокого відчуття єдності з українським народом, поваги до його духовних, моральних і культурних надбань. Незалежно від своєї національності та світогляду учень має змогу дізнатися про духовне коріння української нації, моральні традиції інших національностей, які складають єдиний народ України.

Робота над Програмою «Я – особистість» допомагає формувати національно свідому, морально-духовну, діяльно-творчу, життєво компетентну особистість, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Усі вихователі облкомплексу багато уваги приділяють своїм учнівським колективам, індивідуальній роботі з дітьми, організації позаурочної пізнавальної діяльності, укріпленню контактів із батьками, взаємодії з учителями-предметниками.

Заступник директора з виховної роботи Шепель В.О. здійснювала постійний контроль за роботою вихователів.

Усі заплановані заходи були проведені в зазначені терміни і на достатньому організаційному та художньо-естетичному рівні.

Аналізуючи стан виховної роботи за 2011-2012 н.р., варто сказати, що пріоритетними для нашого закладу на сьогодні є:

- використання сучасних інформаційних технологій у навчально-виховному процесі гімназії, що можна було спостерігати під час проведення як загальногімназійних, так і позакласних виховних заходів;

- створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку учнів;

- естетичне, екологічне виховання як одна із складових підготовки учнів до дорослого життя;

- виховання громадянських якостей особистості;

- збереження морального, фізичного та психічного здоров’я підростаючого покоління.

Протягом навчального року згідно плану роботи з БЖ та Комплексних заходів з учнями проведено всі заплановані бесіди з БЖ.

У закладі проводиться цілеспрямована робота щодо попередження нещасних випадків із дітьми під час навчально-виховного процесу та в побуті. На початку 2011/2012 навчального року та напередодні канікулярних періодів у закладі було проведено інструктажі з безпеки життєдіяльності з учнями. Особлива увага приділялась профілактиці побутового травматизму та вмінню безпечного поводження у надзвичайних ситуаціях.

Відповідно до наказу Міністерства освіти України від 1 серпня 2001 року № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах» (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006 року № 782), наказу управління освіти і науки облдержадміністрації № 324 від 19.07.2011 р. «Про проведення Тижнів безпеки життєдіяльності у системі освіти області у 2011/2012 навчальному році», згідно річного плану роботи гімназії-інтернату обласного комплексу та з метою профілактики дитячого травматизму і популяризації знань правил безпеки життєдіяльності, здорового способу життя серед учнівської молоді в обласному комплексі протягом року проводиться чотири Тижні знань безпеки життєдіяльності: • Тиждень знань Правил Дорожнього руху «Знання Правил дорожнього руху – безпека вашого життя!»;

 • Тиждень знань Пожежної безпеки «Не будьмо байдужими – врятуємо наш світ від пожеж!»;

 • Тиждень сприяння здорового способу життя «Вести здоровий спосіб життя – це модно!»;

 • Тиждень безпеки життєдіяльності «Безпека – це мета, а безпека життєдіяльності – засоби, шляхи, методи її досягнення».

Різноманітною за змістом і формою профілактичною роботою з питань профілактики ДТП було охоплено 100% учнів навчального закладу: 164 учні 5 - 9 класів та 213 учнів 10 - 11 класів, під час якої проводилися як теоретичні, так і практичні заняття: бесіди, години спілкування, вікторини. Діти відвідали Кіровоградську пожежно-технічну виставку-музей, мали можливість зустрітися з пожежниками, які познайомили їх із сучасними засобами пожежогасіння.

Продовжуючи роботу над нашою програмою «Я – особистість», що допомагає формувати особистість, яка повинна успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, колектив вихователів разом із педагогічним колективом використовують різноманітні форми й методи роботи: години спілкування, зустрічі, конкурси, колективні творчі справи, дискусії.

Були проведені усі позакласні заходи, заплановані 2011-2012 н.р.

Вони чітко сплановані, організовані, з урахуванням вікових особливостей учнів, під час їх проведення використовувалися новітні технології.

Теми проведених вихователями заходів на сьогоднішній день важливі і досить актуальні:


 • про те, хто має право на життя, роздумували учні 10-В класу разом із вихователем Дмитрієвою В.В.: «Я маю право на життя, я гідно маю жити», «Щаслива сім’я – щасливе майбутнє»;

 • сприяли процесам євроінтеграції, розширювали знання про Європу Берлін О.А., Кондакова А.О. та учні 10-Б класу під час проведення гри «День європейських мов» та години спілкування «Толерантність як шлях до Європи»;

 • про патріотичні почуття говорили учні 7 класу (вихователь Нестерова В.О.) під час проведення заходів «Формування української нації», «А завтра була війна…»; учні 10-А класу (вихователь Бузінова О.В.) при проведенні святкової тематичної лінійки, присвяченої Дню Перемоги «Завжди у пам’яті народній»; та учні 11- В класу (вихователь Кузютічев С.Г.) – «Мужність випадковою не буває»

 • до мистецтва залучала Саленко В.В., знайомлячи учнів 9 класу із художньою культурою;

 • А.А.Брайко обговорювала важливі питання сьогодення: насильство у сім’ї; мобільний зв’язок та здоров'я людини;

 • до історичного минулого нашого народу повертали дітей вихователі Кушнєрова С.В. під час проведення заходу «Вивчення історії, культури та природи нашого краю: перлини степової Еллади» та Дмитрієва В.В. – «Княжа держава – Київська Русь»;

 • обрати своє майбутнє допомагала Козиревська Н.Ю. під час бесіди з профорієнтації «Твої плани на майбутнє»;

 • сторінки біографії Ліни Костенко разом із учнями 10-Б класу перегортала Малявкіна Т.В. «Ліна Костенко. Особистість. Творчість. Місце у сучасному громадському житті».

Вихователі прагнули одного – сформувати вищезазначені навички, залишити корисний слід у дитячій душі.

Уже традиційними стали загальногімназійні тематичні лінійки. Це виправдана форма проведення, бо за досить короткий час стисло, коротко, але змістовно доноситься суть заходу. Підтвердженням цьому є тематичні лінійки, які проводили Кузютічев С.Г. та Кокот С.А. «Родина Раєвських як історико-культурний осередок слов’янського світу», присвячена пам’яті генерала Вітчизняної війни М.Раєвського; Бузінова О.В., Момот Н.В. до Дня української писемності і мови; про відоме і невідоме із життя Михайла Ломоносова – Берлін О.А.; Сущенко В.С., Здебська І.О. – «Воскресіння Христа – торжество справедливості і перемоги добра над злом»; Вартанова Л.І. – «Трагедія ХХ століття», Момот Н.В., Костенко О.С. до Шевченківських днів та ін.

Аналіз відвіданих заходів свідчить, що виховна робота проводиться на належному рівні.

Крім того, щосереди, згідно складеного графіка проводиться тематична радіогазета, під час якої висвітлюються найважливіші події як гімназійного життя, так і країни.

Комісією інформації готується та випускається щомісячний інформаційний вісник «Пролісок», що сприяє розвитку творчої активності, особистому самовираженню та самоствердженню учнів гімназії.

Яскравою сторінкою в художньо-естетичному вихованні учнів облкомплексу є вокальна та хорова діяльність. Протягом навчального року у цьому напрямку творчо працювали вчитель художньої культури Подгорна Н.А. та хормейстер Юрчак В.В.

Основна мета їхньої діяльності – розвиток вокальних та хорових здібностей і формування вокальних навичок у обдарованих учнів. Тому загальногімназійні свята проходять за активної участі вокальної групи та хору.

Розвиток в учнів високих естетичних ідеалів, формування потреб і здібностей у процесі художнього пізнання й осмислення світу засобами образотворчого мистецтва здійснює Ерніязов А.Д. Прикрасою гімназії стала постійно діюча виставка кращих робіт талановитих учнів Арслана Джумабайовича.

Учитель забезпечує участь учнів в оформленні стіннівок, плакатів до Тижнів безпеки життєдіяльності, художньому оформленні стіннівок, згідно спеціально затвердженого графіка, до свят, сцени на заходи, що відбувалися в облкомплексі (приміщення на вулиці Дворцовій, Тарковського) та філармонії, надає допомогу у різноманітних конкурсах «Ми – зразкові пішоходи! А ви – зразкові водії?». Його вихованці відзначені нагородами.

Під керівництвом Арслана Джумабайовича регулярно проводилися тематичні виставки, присвячені визначним датам та святам: День Перемоги, Новий рік, «Осінній вернісаж», День святого Миколая, День захисту дітей, День святого Валентина, Шевченківський тиждень та ін.

Слід зазначити, що в облкомплексі реалізується план спільної роботи з Кіровоградською обласною філармонією, «Дитячою філармонією», Кіровоградським академічним обласним українським музично-драматичним театром ім. М.Л. Кропивницького, музеями та бібліотеками міста.

Діти мають можливість зустрічатися з учасниками ансамблю «Єлисавет-ретро»; учасниками камерного оркестру «Концертіно», солістом обласної філармонії заслуженим артистом України С.Дьоміним, солістами філармонії Ярославом Страшним, Олександром Рябенком та артистами академічного театру музики, пісні і танцю «Зоряни», солісткою і художнім керівником – народною артисткою України А.Червінською.У рамках плану спільної роботи вихователями були здійснені такі екскурсії:

5 клас

Термін проведення

Зміст заходів

вересень

Практичне заняття (екскурсія містом) «Я тебе, вулице, не боюсь».

жовтень

Проведення операції-рейду «Чисте подвір’я».

жовтень

Свято на честь вулиці О. Пашутіна.

листопад

Відвідування музею пожежної частини МЧС.

листопад

Екскурсія до Ковалівського парку «Нагодуй пташку».

грудень

Гра-подорож «Заповідні місця України».

грудень

Відвідування кінотеатру «Портал».

січень

Зустріч із учнями біля новорічної ялинки на центральній площі міста

лютий

Зустріч із лікарем-стоматологом Гуйваном Денисом Олексійовичем.

лютий

Участь у фотоконкурсі «Найкумедніше фото»

березень

Майстер-клас з виготовлення привітальних листівок від Шулімової Олени Віталіївни.

березень

Відвідування обласного будинку народної творчості.

квітень

Участь у концертному шоу співачки Руслани «Вболівай з найкращими».

квітень

Відвідування меморіалу жертвам Чорнобиля та покладання квітів до нього.

травень

Екскурсія Шевченківськими місцям (с.Моринці, с.Будище, с.Шевченкове).

травень

Відвідування дендрологічного парку.

6 клас

Термін проведення

Зміст заходів

вересень

Бібліотечний урок «Українець – це звучить гордо»

вересень

Відвідування джерела Святого Даниїла

вересень

Участь у шоу-програмі «Вітер мандрів» (бібліотека ім. Гайдара).

жовтень

Година спілкування(екскурсія) «Життя без сміття»

жовтень

Свято на честь вулиці О. Пашутіна

листопад

Екскурсія містом «Ми в природі, природа в нас»

березень

Відвідування виставки у Кіровоградському обласному будинку народної творчості

квітень

Майстер-клас з виготовлення писанок у Кіровоградському обласному художньому музеї

травень

Екскурсія до Музею Ракетних військ стратегічного призначення у м.Гайворон

7 клас

Термін проведення

Зміст заходів

вересень

Екскурсія «ВУЛИЧКАМИ МАЛЕНЬКОГО ПАРИЖА»

жовтень

Участь у святі на честь вулиці О. Пашутіна

жовтень

Екскурсія на Фортечні вали та урок пам’яті «Величний подвиг в ім’я людства – поза часом»

листопад

Відвідування музею пожежної безпеки

грудень

Новорічна дискотека у “Fusion club”

січень

Зустріч під Новорічною ялинкою. Різдвяні колядки.

січень

Відвідування кінотеатру «Портал». Перегляд художнього фільму «Шерлок Холмс»

квітень

Відвідування виставки у Кіровоградському обласному будинку народної творчості

квітень

Участь у концертній шоу-програмі «Вболівай з найкращими» за участю Руслани

травень

Пізнавально-туристична екскурсія Шевченківськими місцями (Моринці,Будище, Шевченкове)

8 клас

Термін проведення

Зміст заходів

жовтень

Участь у святі на честь вулиці Дворцової

жовтень

Похід до краєзнавчого музею

листопад

Зустріч із капітаном відділку кримінальної міліції Олегом Мамалигою у бібліотеці ім. Гайдара

грудень

Зустріч із представником Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді про ВІЛ та СНІД

грудень

Святкування нового року у «Fusion Club»

січень

Зустріч з Отцем Боголіпом і представником Православної організації Оленою Миколаївною. Акція «Врятуємо життя дітей».

лютий

Майстер-клас від заслуженої балерини Анастасії Волочкової (обласна філармонія).

березень

Зустріч із акторами театру ім. Кропивницького Дорошевим Олексієм Івановичем та Романюк Галиною Миколаївною (бібліотека ім. Бойченка).

квітень

Відвідування спортзалу з акцією «За здоровий спосіб життя»

квітень

Майстер-клас від Валентини Єфремівни «Поради старших»

квітень

Зустріч із футболістом команди «Зірка» Андрієм Порошиним

квітень

Участь у Всеукраїнському турі «Вболівай з найкращими» за участю співачки Руслани.

травень

Екскурсія на Фортечні вали, присвячена Дню Перемоги

травень

Класна година «Ми пам’ятаєм героїв Великої Вітчизняної Війни »

травень

Подорож до історичної колиски: Моринці.

10-А клас

Термін проведення

Зміст заходів

вересень

Екскурсія до музею ім. М.Кропивницького
Участь учнів класу в урочистостях до Дня міста

жовтень

Екскурсія до музею ім. Карпенка – Карого. Презентація виставки «Письменники – земляки – відомі громадські діячі».
Зустріч із учасниками ансамблю «Єлисавет-Ретро» Кіровоградської обласної філармонії.
Екскурсія до художнього обласного музею.

листопад

Зустріч із акторами Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.Кропивницького. Перегляд опери І.Кальмана «Сільва».

грудень

Зустріч з акторами Кіровоградського академічного українського музично-драматичного театру ім.М.Кропивницького. Перегляд вистави «Наталка Полтавка».
Відвідування вистави в театрі ляльок «Ніч перед Різдвом».

січень

Зустріч із учасниками камерного ансамблю Кіровоградської обласної філармонії «Концертіно».

лютий

Зустріч із акторами Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.Кропивницького. Перегляд вистави «Мартин Боруля».

березень

Екскурсія до музею пожежної безпеки.
«Перлини душі народної». Зустріч із артистами академічного театру музики, пісні і танцю «Зоряни» Кіровоградської обласної філармонії.

квітень

Екскурсія Кіровоградом «Вулицями нашого міста».

травень

Зустріч із акторами Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.Кропивницького. Перегляд вистави «Лицарські пристрасті».
Екскурсія на Фортечні вали до Дня Перемоги.

червень

Відвідування бібліотеки ім. Бойченка та участь у заходах, присвячених Дню бібліотек
Екскурсія до Уманського парку «Софіївка».

10-Б клас

Термін проведення

Зміст заходів

вересень

1.Відвідування фотовиставки в обласній науковій бібліотеці ім. Чижевського.

2.Бесіда-екскурсія «Вулицями нашого міста».жовтень

1.Зустріч із учасниками ансамблю «Єлисавет-Ретро» Кіровоградської обласної філармонії.

2.Екскурсія туристичним маршрутом «Шевченківський край».листопад

1.Зустріч з акторами Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім.М.Кропивницького, перегляд оперети «Сільва».

2.Відвідування обласного художнього музею, перегляд експозиції музею.

3.Відвідування будинку для людей похилого віку «Добрий самарянин»


грудень

1.Зустріч із акторами Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім.М.Кропивницького, перегляд спектаклю «Наталка Полтавка».

2.Відвідування обласного театру ляльок, перегляд вистави «Ніч перед перед Різдвом».

3.Екскурсія до Кіровоградського міського літературно-меморіального музею ім.І.К.Карпенка-Карого, присвячена письменникам-землякам.

4.Екскурсія учнів класу до міста Львів та в Капати.січень

1.Відвідування фотовиставки в бібліотеці ім. Чижевського.

2.Відвідування Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім.М.Кропивницького, перегляд вистави «Мартин Боруля».

3.Відвідування обласної наукової бібліотеки ім.Чижевського, участь у турнірі «Європейський гросмейстер».


лютий

1.Відвідування обласного художнього музею, персональна виставка Броніслава Домашина (з нагоди 85-річчя)

2.Відвідування військової частини А-0759.

3.Зустріч із учасниками камерного ансамблю «Концертіно» Кіровоградської обласної філармонії.


березень

1.Екскурсія переможців обласного конкурсу «Що я знаю про Нижню Сілезію» до Республіки Польща.

2.Відвідування обласного музею пожежної безпекиквітень

1.Зустріч із акторами Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім.М.Кропивницького, перегляд спектаклю В.Красногорова «Лицарські пристрасті».

2.Зустріч із учасниками академічного ансамблю музики, пісні та танцю «Зоряни» Кіровоградської обласної філармонії.

3.Перегляд благодійного концерту за участю творчих колективів Кіровоградської обласної філармонії;

4.Участь у 17 Всеукраїнському фестивалі, присвяченому Всесвітньому Дню Землі.

5. Культурно-освітня екскурсія до європейських міст за маршрутом “Львів-Ополе-Дрезден-Париж-Прага-Ополе-Львів”.


травень

1.Екскурсія на Фортечні вали, присвячена Дню Перемоги;

2.Відвідування бібліотеки ім. Бойченка та участь у заходах, присвячених Всесвітньому Дню бібліотек.

3.Екскурсія до Софіївського дендропарку м.Умань


Каталог: files -> Documentation -> plan
files -> Наталія звольська
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар
plan -> Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconСторінками біографії М. Ю. Лермонтова. Лірика
Якимчук Г. В., Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconЗагальноосвітній навчально – виховний комплекс І – ІІІ ступенів «Школа – інтернат – гімназія»
Розробка представлена в ході проведення естафети методичних розробок «Від творчого прийому до творчого уроку та заходу» І рекомендується...
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconВідділ освіти Уманської міської ради Методичний кабінет Уманський навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа-інтернат імені
Укладач: учитель української мови та літератури Уманського навчально-виховного комплексу Загальноосвітня школа-інтернат І – ІІ ступенів...
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconСучасна освіта Новограда-Волинського-2014 Зміст Інформаційно-методичний центр 2 Навчально-виховний комплекс «Гімназія ім. Лесі Українки – школа І ступеня»
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів «Школа сприяння здоров’ю» 8
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconЗвіт директора Мукачівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ст. Закарпатської обласної ради про свою діяльність на посаді протягом 2012-2013 навчального року
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconКіровоградський обласний навчально-виховний комплекс
Створення умов для варіа­тивності навчання та вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес...
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconІван Франко Асоціативний диктант
Понінківський навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1, гімназія»
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconСмілянський навчально-виховний комплекс
Вдовенко Олена Володимирівна, вчитель музичного мистецтва та художньої культури, першої кваліфікаційної категорії, Смілянського навчально-виховного...
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconАйзек Азімов «Фах». Погляд письменника-фантаста на освіту майбутнього
Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст iconНаукового товариства учнів «Дивосвіт» 4 Роль фразеологізмів
Кіровоградського територіального відділення ман учнівської молоді, створеного у Кіровоградському обласному загальноосвітньому навчально-виховному...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка