Ключ до розуміння Ісламу المفتاح لفهم الإسلام Абдур-Рахман аш-ШихаСторінка2/7
Дата конвертації13.03.2018
Розмір0,93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

3. Віра в Писання
Цей стовп передбачає віру в те, що Всевишній Аллах дарував Своїм посланцям Писання, які вони зобов’язані були донести до людей. Ці Священні Книги містили закони, обов’язкове для виконання тими народами, яким воно призначене.

Священний КоранОсь деякі з Писань:

• Сувої Ібрагіма (Авраама) і Муси (Мойсея), мир їм обом;

• Тора. Святе Письмо, послане пророку Мусі, мир йому;

• Забур (Псалми). Святе Письмо, послане пророку Дауд (Давиду), мир йому;

• Інджіль (Євангеліє). Святе Письмо, послане пророку Ісі (Ісусу), мир йому;

• Шляхетний Коран. Мусульманин зобов’язаний вірити в те, що Коран – це Слово (Мова) Аллаха, нестворене, низведене пророку Мухаммаду (мир йому й благословення Аллаха!) через ангела Джібріля (Гавриїла). Коран – остання Божественна Книга, що скасовує собою усі попередні Писання.


Що необхідно знати про Коран?

Коран для мусульман є джерлом всіх догматів, а також керівництвом, що регулює матеріальну і духовну сфери їх життя. Він, безумовно, відрізняється від усіх попередніх Священних Писань і ці відмінності полягають у наступному:  • Коран – остання з Божественних Книг, тому Всевишній Аллах обіцяє охороняти Його від будь – яких змін і спотворень. Він говорить:

«Воїстину, Ми ті, хто дарував це Послання (Коран), і Ми ті, хто оберігає його»(15;9)

  • Коран містить закони, дотримання яких гарантує добробут і щастя у суспільстві.

  • Коран містить достовірні відомості про пророків та посланців та їх взаємини з людьми серед яких вони проповідували.

  • Він був посланий всьому людству, щоб вивести його з темряви та неуцтва до світла віри і знань.

  • Декламування Корану, заучування його напам’ять, навчання Корану інших є актами поклоніння і шанування.

Що говорять про Коран?

Моріс Букай у своїй книзі «Біблія, Коран і Наука» пише:

«Коран відрізняється від двох попередніх Писань. Він не містить суперечливої інформації, яка б свідчила про те, що в Священний текст були внесені зміни ... Враховуючи рівень знань за часів Мухаммада (мир йому й благословення Аллаха!), неможливо повірити в те, що багато положень Корану, що стосуються тих чи інших наукових питань, могли би бути результатами людських пошуків. Отже, Коран необхідно розглядати, як Книгу Божественних одкровень, і відвести Йому особливе місце».
4. Віра в посланців Аллаха
Мусульманин зобов’язаний увірувати в те, що Аллах обирав кращих представників людства, як Своїх посланців і направляв їх до Своїх рабів зі зведенням Божественних Законів. Основою покликання усіх посланців було веління поклонятися лише Одному Аллаху. При передачі людям Божественних Одкровень усі посланці Аллаха були непогрішними, вільними від усякого роду помилок і неточностей. Про дійсну кількість пророків і посланців знає один лише Аллах. Направивши до людей посланців, Він позбавив невіруючих можливості чим-небудь виправдати своє невір’я. Першим пророком Аллаха був Адам; першим же посланецем був Нух (Ной) і останній посланець Всевишнього, після якого вже не буде інших пророків і посланців, – Мухаммад. Усі пророки – люди.

Аллах говорить:(І раніше за тебе Ми відсилали чоловіків, яким давали одкровення. Запитайте про це в людей Нагадування, якщо ви не знаєте!). (21:7)
5. Віра в Судний день
Цей стовп передбачає віру в те, що життя в цьому світі має своє закінчення.

Аллах говорить:(Все, що на землі — гине! Вічним є лише лик Господа твого, сповненого слави та щедрості!). (55:26-27)

Після смерті раб Аллаха воскресне в День Суду і з буде відповідати за всі його діяння. Аллах винагородить вічним життям в раю тих, хто увірував у Нього, вершив добрі справи та послідував за Його пророками і посланцями. І покарає вічним життям у пеклі тих, хто відмовився увірувати в Нього, коїв лихі діяння і відкинув заклик пророків і посланців.


6. Віра в Божественний припис і передвизначення
Цей стовп передбачає віру в те, що Знання Аллаха – абсолютне і одвічне, тобто існувало завжди. Він знає усе про кожне створіння (подію) до створення, і знає, що з ним буде згодом. Долі всіх творінь, все, що має статися до Судного дня, викарбувано в Збереженій Скрижалі. Ніщо не відбувається без волі Аллаха. Він – Творець усього сущого, що свідчить про Його абсолютну могутність. Аллах створює творіння, а також діяння Своїх творінь.

Аллах говорить:(Аллах — Той, Хто створив сім небес і стільки ж земель. Сходить між ними наказ задля того, щоб знали ви, що Аллах спроможний на кожну річ, і що Він охоплює кожну річ знанням). (65:12)

(Він створив кожну річ і розмірив її мірою). (25:2)

(Аллах створив і вас, і те, що ви робите!) (37:96)

Віра в передвизначення не заперечує важливості здійснення необхідних дій для досягнення мети, не зважаючи на те, що успіх або невдача в цій справі приписані Аллахом.


Плоди віри в Божественний припис і передвизначення

Ця віра:

• дає спокій і умиротворення;

• спонукає людину до пошуку знань і дослідження світобудови;

• збільшує в душах віруючих надію на Аллаха і виганяє з їх сердець страх перед іншими творіннями.

Посланець Аллаха сказав:

«Знай же, що навіть якщо всі люди зберуться, щоб допомогти тобі, вони не зможуть допомогти нічим, крім того, що Аллах вже приписав тобі. І якщо всі люди зберуться, щоб нашкодити тобі, вони не нашкодять тобі нічим, крім того, що Аллах вже визначив для тебе. Пір’я підняті і сувої висохли». (Тірмізі)

Деякі основоположні принципи Ісламу
Релігія, життя, майно, честь мусульманина, збереження його роду, розум і здатність до творчої діяльності7 – недоторкані.

Пророк Аллаха сказав:«Воістину, взаємини між вами повинні бути такими, щоб ваша кров, ваше майно і ваша честь були для вас настільки ж священними, наскільки священним є цей ваш день8 у цьому вашому місяці9 в цьому вашому місті10 (Бухарі)

«Хочеш я розкажу вам, хто такий справжній віруючий? Це людина, якій інші довіряють свої гроші і власне життя. Справжній мусульманин – у руках і у словах якого вам безпечно. Справжній борець на стежині Аллаха той, хто докладає зусиль, щоб встояти перед спокусою своїх внутрішніх бажань, щоб слідувати настановам Аллаха, і справжній переселенець (хто жив у країні невіруючихі емігрував до країни віруючих) той, хто перестав грішити і поводитися ганебно.» (Ібн Хаббан)


Етикет і моральні підвалини в Ісламі
Іслам забороняє зло і аморальність у будь-яких їхніх проявах.

Аллах говорить:(Скажи: «Воістину, мій Господь заборонив огидні вчинки, відкриті й приховані, інші гріхи й несправедливе свавілля, додавання Аллаху рівних, про яких Він не зіслав жодного доказу, а ще — коли говорите ви про Аллаха те, чого не знаєте!»). (7:33)

Іслам сприяє засвоєнню гарних манер та норм моральної поведінки

Пророк Мухаммад (мир йому й благословення Аллаха!) говорив:

«Я був посланий, щоб довести до досконалості благочестя і добрі манери». (Хакім)

Аллах, також, сказав:(Скажи: «Приходьте, я прочитаю вам про те, що заборонив вам Господь ваш: нікого не вважайте рівним Йому, якнайкраще ставтеся до батьків. Не вбивайте дітей своїх, боячись бідності, адже Ми наділяємо й вас, і їх. Не наближайтеся до огидних вчинків — явних і прихованих. Не вбивайте душі, вбивство якої заборонив Аллах, якщо не маєте права на те. Він заповів вам це — можливо, ви зрозумієте!»). (6:151)

Також пророк Мухаммад (мир йому й благословення Аллаха!) говорив:«Не увірує ніхто з вас до тих пір, поки не стане бажати своєму братові (в Ісламі) того ж, чого бажає самому собі». (Бухарі)
Повага прав людини в Ісламі
Іслам наказує своїм послідовникам з повагою ставитися до прав оточуючих. Батьки, діти, родичі та сусіди – всі ці групи людей володіють особливими правами відповідно до тієї ролі, яку вони відіграють у суспільстві. Принцип поваги прав і гідності людини дозволяє згуртувати всю мусульманську спільноту, зміцнити зв’язки між різними її членами, перешкоджає роз’єднанню.

Аллах говорить:(Поклоняйтесь Аллаху та не додавайте Йому нікого як рівного. Якнайкраще ставтеся до батьків, родичів, сиріт і бідних; а також до сусідів, які є вашими родичами, і до тих, які не є вашими родичами; до побратима, до подорожнього, а також до рабів ваших. Воістину, Аллах не любить зухвалих і гордих) (4:36).

Пророк Мухаммад (мир йому й благословення Аллаха!) сказав:«Кожен з вас є пастирем, та кожен з вас несе відповідальність за свою паству. Правитель є пастирем (для своїх підданих) і несе відповідальність за свою паству, чоловік є пастирем для своєї родини і несе відповідальність за свою паству, жінка є пастирем в будинку свого чоловіка і несе відповідальність за свою паству, слуга є пастирем для майна свого господаря і несе відповідальність за свою паству». (Бухарі)

В Ісламі навіть дорога, якою користуються люди, має свої права. Пророк одного разу звернувся до сподвижників зі словами:«Ні в якому разі не слід вам сидіти на дорогах!» Люди сказали: «Але ми потребуємо (цього), адже тільки там ми (можемо) зібратися і поговорити (одне з одним)!» Тоді пророк, хай благословить його Аллах та привітає, сказав: «Якщо вже вам неодмінно потрібно збиратися (там, то, принаймні) платіть дорозі належне!» (Люди) запитали: «А що значить віддавати належне дорозі?» Він відповів: «(Це значить) опускати погляди, (нікому) не завдавати шкоди, відповідати на вітання, спонукати до схвалюваного і утримуватись від засуджуваного» (Бухарі).

Тварини, згідно з ісламськими принципами, також мають свої права. І милосердне ставлення до них є причиною прощення гріхів.

Пророк Мухаммад (мир йому й благословення Аллаха!) розповів наступну історію:

«Одного разу чоловіка, що йшов (своєю дорогою), стала мучити сильна спрага. Він спустився в колодязь і напився звідти, а коли вибрався назовні, несподівано побачив перед собою собаку, яка висувала язика і ковтала від спраги вологу землю. (Побачивши це) чоловік сказав собі: «Цю собаку спрага мучить так само, як мучила вона і мене», після чого він наповнив водою свій черевик, взяв його в зуби, вибрався наверх і напоїв собаку, а Аллах віддячив йому за це, пробачивши йому (його гріхи)». (Люди) запитали: «О, посланець Аллаха, хіба нам належить нагорода і за тварин?» на що він відповів: «Нагорода годиться за все живе» (Бухарі).

І навпаки, несправедливе ставлення до тварин, їх мордування, приводить людину до пекельного вогню. Пророк одного разу, розповідаючи про те, що йому було показане пекло, повідав наступне:«І раптом я побачив якусь жінку і запитав: «Що вона зробила?» (У відповідь мені) сказали: «Вона тримала кішку під замком, поки та не загинула від голоду, не даючи їй ніякої їжі і не випускаючи (її з дому), щоб та годувалася сама» (Бухарі).

Якщо таке відношення Ісламу до прав тварин, то що ж можна сказати про його ставлення до прав людей?!


Цікаві відомості про Іслам
1 – Священна Кааба.
Коли народився Ісмаїл, син Ібрагіма і Хаджар, Сару, першу дружину Ібрагіма, охопили сильні ревнощі, і вона зажадала, щоб Ібрагім відправив Ісмаїла та його матір подалі від неї. Всевишній Аллах змусив Ібрагіма переселити їх на територію сучасної Мекки. Залишивши Ісмаїла і Хаджар на цій благословенній землі, Ібрагім час від часу відвідував їх.

Пророк Мухаммад (мир йому й благословення Аллаха!) розповідав: «...Після цього Ібрагім провів окремо від них (стільки часу, скільки) було завгодно Аллаху, а потім прийшов до них (і побачив, що) Ісмаїл точить свої стріли під великим деревом поруч з Замзамом. Побачивши (Ібрагіма,) він піднявся (зі свого місця, попрямував) до нього, і вони (Вітали один одного, як личить) батькові вітати сина, а синові – батька, а потім (Ібрагім) сказав: «О, Ісмаїл, воістину, я отримав від Аллаха одне веління». (Ісмаїл) сказав: «Роби, що наказав тобі твій Господь». Він запитав: «А ти допоможеш мені?» (Ісмаїл) сказав: «Я допоможу тобі». Тоді (Ібрагім) сказав: «Воістину, Аллах велів мені побудувати тут дім11».«І ось Ібрагім з Ісмаїлом заклали основу Дому: «Господи наш! Прийми від нас, воістину, Ти – Всечуючий та Всезнаючий» (2:127).

Кааба – символ єдності мусульманської громади, адже саме до неї спрямовують віруючі свої обличчя під час здійснення намазу. Ритуальний обхід навколо Кааби вважається одним з найвеличнішихх актів поклоніння Аллаху, Господу Світів.

Він вказав на пагорб, що височів (над усім) навколо. І тоді вони заклали основи цього будинку, і Ісмаїл став носити каміння, а Ібрагім – будувати; коли ж були зведені стіни, (Ісмаїл) приніс і поставив цей камінь12 для (Ібрагіма), який встав на нього і про продовжував будувати, Ісмаїл же (продовжував) підносити йому камені, і вони благали його:

(Господь наш! Прийми від нас, воістину, Ти – Той, що Чує, Знаючий) (Бухарі).

Мусульмани всього світу, здійснюючи молитви, спрямовують свої обличчя в сторону Священної Кааби, яка є першою мечеттю, що була побудована на землі.

Аллах говорить в Корані:

(Воістину, перший дім, зведений людьми — це Дім у Бацці, благословення та прямий шлях для світів!). (3:96)

Це символ мусульманської єдності. Віруючі звертаються до неї своїми серцями і тілами.

Також повідомляється, що Абу Зарр, хай буде задоволений ним Аллах, розповідав:

«Одного разу я запитав: «О, посланець Аллаха, яка мечеть була побудована на землі першою?» Він сказав: «Заборонена мечеть». (Аль-масджид аль-Харам13). Я запитав: «А після неї?» Він сказав: «Найвіддаленіша мечеть». (Аль-Масджид аль-Акса14). Я запитав: «А скільки (років минуло) між (спорудженням) однієї й іншої?» Він сказав: «Сорок років» (після чого додав): «Де б не застав тебе (час) молитви, здійснюй її, бо в цьому15 благо»».

Коли віруючі обходять будівлю навколо, вони не шанують його, вони поклоняються лише Аллаху.

Аллах говорить:(Аллаху належить схід та захід. Тож куди б ви не повернулися – всюди лик Аллаха. Воістину, Аллах – Всеосяжний, Всезнаючий). (2:115).

(Нехай же вони поклоняються Господу цього Дому, Адже Він нагодував їх у голодний час та позбавив від страху). (106:3-4)
2. – Чорний камінь16

Чорний камінь

У своєму тлумаченні Корану, ібн Касир наводить наступні слова Алі, хай буде задоволений ним Аллах:

«Звівши стіни Кааби, Ібрагім виявив, що не вистачає каменю в одному з її кутків. Він відправив Ісмаїла на пошуки відповідного каменю, і коли той повернувся, то побачив, що Ібрагім помістив у порожнє місце якийсь камінь і вже укріпив його. Здивований Ісмаїл запитав: «О, отець! Де ти знайшов цей камінь?!» (Ібрагім) відповів: «(Ангел) Джібріл приніс мені його з раю ...»».Таким чином, зведення Кааби було завершено.


Оповідається також, що спочатку цей камінь був біліший від снігу. Тірмізі наводить наступні слова пророка: «Чорний камінь був посланий з раю (і був він) білішим від снігу, і став чорним через людські гріхи».
3. – Місце (Макам) Ібрагіма
Макам Ібрахіма – великий камінь, на якому він стояв, зводячи стіни Кааби.

Місце (Макам) Ібрагіма. Одним із чудес пророка Ібрагіма, є те, що камінь, на якому він стояв, зводячи стіни Кааби, став м’яким, і на ньому ясно закарбувалися сліди великого пророка, які можна побачити й донині.


4 – Колодязь Замзам
Наступна розповідь пророка Мухаммада (мир йому й благословення Аллаха!) добре показує історію появи колодязя Замзам:

«Ібрагім привіз Хаджар (до того місця, де нині знаходиться Кааба), разом з її сином Ісмаїлом, котрого вона ще годувала грудьми, (а саме) – до великого дерева, що стояло біля височини (Де згодом забив Замзам, який нині перебуває в межах) мечеті. У той час в Мецці17 нікого не було, як не було там і води.

(Ібрагім) залишив їх там, дав їм фініків та хутряний бурдюк з водою, після чого рушив у (зворотний шлях), а мати Ізмаїла послідувала за ним (зі словами): «О, Ібрагім, куди ж ти йдеш, кидаючи нас в цій долині, де немає людей і (взагалі) нічого немає?!» І вона багато раз повторила (ці слова), але він навіть не озирнувся до неї. Потім вона запитала його: «Чи Аллах наказав тобі зробити це?» Він сказав: «Так». Вона сказала: «Тоді Він не залишить нас!» – після чого повернулася (до Ісмаїла); а Ібрагім пішов (далі), дійшовши до гірського перевалу, де вони не (могли) бачити його, він повернувся в бік Кааби, звів руки до неба і звернувся з благанням до Аллаха, (вимовивши) такі слова: (Господь наш, воістину, поселив я частину свого потомства в долині, де нічого не росте, біля Твого заповідного будинку. Господь наш, нехай вони здійснюють молитву і схили до них серця (деяких) людей і наділи їх плодами, щоб вони дякували (Тобі18)!)

Що ж стосується матері Ісмаїла, то вона годувала його грудьми і пила воду (яка у них була), а коли хутро спорожніло, вона і її син почали відчувати спрагу. І вона стала дивитися, як (її син) звивається (перед нею, замучений спрагою), а потім пішла (покинувши його), бо не могла дивитися (на його муки). Вона побачила, що найближчою горою (до того місця, де вона перебувала,) була ас-Сафа, піднялася на неї, повернулася до долини і стала дивитися туди (у надії) побачити когось, але нікого не побачила. Тоді вона спустилася з ас-Сафи, а коли дісталась долини, підняла край свого одягу, кинулася бігти (як може) бігти виснажений чоловік; перетнула цю долину і досягла аль-Марви. Піднявшись на неї, вона стала дивитися (по сторонам у надії) побачити когось, але нікого не побачила, і вона подолала (цей шлях) сім разів19.

Передають зі слів Ібн Аббаса, нехай буде Аллах задоволений ним і його батьком, що пророк сказав: «Ось чому люди бігають між ними20» (після чого він продовжив свою розповідь):

– Дійшовши до аль-Марви (в останній раз), вона почула якийсь голос і сказала собі: «Тихіше!» – стала прислухатися і знов почула його. Тоді вона сказала: «Ти дав мені почути (твій голос, а чи можеш) ти допомогти (мені)?» І тут на тому місці (де зараз знаходиться Замзам), вона побачила ангела, який (рив землю) своєї п’ятою (або: ... своїм крилом), поки звідти не забила вода. (Побачивши це) вона стала огороджувати (джерело, водночас) наповнюючи своє хутро, але й після того, як вона наповнила його, вода продовжувала текти.

Передають зі слів Ібн Аббаса, нехай буде Аллах задоволений ним і його батьком, що пророк сказав: «Так помилує Аллах мати Ісмаїла! Якби вона залишила Замзам (або: ... не набирала його воду ...), він став би потоком, (що розтікався би землею)!»»

Колодязь Замзам знаходиться на відстані 21 м від Кааби. Його глибина становить близько 30 м, а діаметр колодязя коливається від 1,08 до 2,66 м в різних його ділянках.


5. – ас-Сафа і аль-Марва.
Це два пагорби, між якими металася Хаджар, мати Ісмаїла, в пошуках води і їжі. Під час виконання обрядів хаджу і умри паломники здійснюють ритуальний біг між цими пагорбами, наслідуючи приклад пророка Мухаммада (мир йому й благословення Аллаха!).Відстань між ас-Сафа і аль-Марва становить приблизно 450 м, таким чином, під час семи ритуальних пробіжок між ними паломник долає відстань рівну 3,15 км.


6 – Стовпи Джамарат.
Це місця, де шайтан (сатана) наблизився до Ібрагіма (коли той, залишивши Хаджар та Ісмаїла, повертався додому) і намагався внести сумніви в його серце. Ібрагім підібрав кілька каменів і відігнав ними шайтана.

Мільйони мусульман щорічно, під час здійснення хаджу, кидають камені в стовпи Джамарат, наслідуючи приклад великого пророка Ібрагіма. Ці стовпи не є шайтаном або його втіленням, як помилково вважають деякі люди. Це особливий обряд хаджу, виконуючи який мусульмани підтверджують, що сатана їхній явний ворог, з яким треба боротися. І суть цієї боротьби – опір пристрастям, підпорядкування велінням Аллаха і відмова від забороненого.Існують три Джамарата, і всі вони знаходяться в долині Міна: Великий Джамарат, Середній Джамарат і Малий Джамарат. Відстань між Малим Джамаратом і Середнім – 150 м і відстань між Середнім Джамаратом і Великим – 225 м.


7. Щорічні свята мусульман
Кожен рік мусульмани відзначають два великих свята – Ійдуль-Фітр, Свято розговіння, яке припадає на перший день місяця Шауваль21, наступного після місяця Рамадан. І свято Ідуль-Адха, – Свято жертвоприношення, що починається десятого Зу ль-хідджа22, тобто в сезон хаджу. Історія походження назви цього свята нерозривно пов’язана з іменами двох пророків – Ібрагіма і його сина Ісмаїла.

Цей напис є традиційним поздоровленням арабів і містить в собі побажання благополуччя у поточному році і в усіх наступних. Вона виконана особливим каліграфічним стилем – тагра, який використовувався для створення печаток мусульманських правителів, зокрема османських султанів у часи ісламського халіфату.


І про цю історію розповідається в Корані:

(Ми сповістили йому добру звістку про смиренного хлопчика. Коли він досягнув віку, щоб разом із ним докладати зусиль, той сказав: «Сину мій! Я бачив уві сні, що приношу тебе в жертву. Що ти думаєш про це?» Той відповів: «Батьку мій! Роби те, що тобі наказано. Якщо побажає Аллах, ти побачиш, що я буду одним із терплячих!» Коли вони обидва підкорилися, й він поклав його на бік, Ми звернулися до нього: «О Ібрагіме! Ти вже підтвердив сон!» Воістину, так Ми винагороджуємо праведників. Воістину, це — справжнє випробування! Ми викупили його великою жертвою. А наступним поколінням Ми залишили [добру згадку] про нього. Мир Ібрагіму! Так Ми винагороджуємо праведників. Воістину, він — один із Наших віруючих рабів!). (37:101-105)

Таким чином, мусульманин в цей день здійснює жертвоприношення, прагнучи задовільнити Аллаха, наслідуючи приклад пророка Ібрагіма.


8. – Мечеть Пророка
Це друга за своєю значимістю мечеть в Ісламі після мечеті аль-Харам в Мецці. Дім Пророка впритул примикав до неї, а коли він помер, то був похований в своїй кімнаті, бо пророків ховають там, де їх застала смерть. Якщо мусульманин виявився перед могилою пророка Мухаммада (мир йому й благословення Аллаха!), то йому слід привітатись з ним, кажучи: «Ассаляму алейкум, о пророк. Хай буде з тобою милість Аллаха і Його благословення».

Мечеть пророка в Медині може вмістити більше двох мільйонів чоловік одночасно. Мусульмани прагнуть здійснити намаз в цій мечеті, оскільки за це обіцяна велика нагорода.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Ключ до розуміння Ісламу المفتاح لفهم الإسلام Абдур-Рахман аш-Шиха iconІслам як монотеїстична релігія
Основна частина: зародження ісламу; Догматика ісламу; Розповсюдження; різноманітні течії в мусульманстві: Шиїзм; Суннізм; суфізм;...
Ключ до розуміння Ісламу المفتاح لفهم الإسلام Абдур-Рахман аш-Шиха iconМухамед святий І пророк,що започаткував релігію Іслам
Мухамед основоположник ісламу,це зробило його визначальною історичною постаттю в світовій історії
Ключ до розуміння Ісламу المفتاح لفهم الإسلام Абдур-Рахман аш-Шиха icon«… Ніщо не вічне тут: ми підемо так само, Як ті, що вже пішли й що прийдуть після нас!»
...
Ключ до розуміння Ісламу المفتاح لفهم الإسلام Абдур-Рахман аш-Шиха iconКнига «Вічний гороскоп. Таємниця знаків зодіаку»
Досить знати день народження будь-якої, що цікавить вас, людини – І ви знайдете ключ до взаєморозуміння
Ключ до розуміння Ісламу المفتاح لفهم الإسلام Абдур-Рахман аш-Шиха iconПоведінка, звички І здоров'я. Спілкування з друзями, товаришами в класі
...
Ключ до розуміння Ісламу المفتاح لفهم الإسلام Абдур-Рахман аш-Шиха iconЯкщо ми знаємо, як зі слабкості виникає сила, з недоліків здібності, то ми тримаємо в своїх руках ключ до проблеми дитячої обдарованості
Обдарованість — високий рівень розвитку загальних І спеціальних здібностей, що є передумовою творчих досягнень
Ключ до розуміння Ісламу المفتاح لفهم الإسلام Абдур-Рахман аш-Шиха iconУрок №14 Тума: Закон Ома для ділянки кола
Обладнання та наочність: батарейка, резистори, реостат, амперметр, вольтметр, провідники, ключ, портрет Ома, наочність
Ключ до розуміння Ісламу المفتاح لفهم الإسلام Абдур-Рахман аш-Шиха iconІсторія фізики – це історія відкриттів, кожне з яких поглиблює наше розуміння природи. Історія фізики – це історія відкриттів, кожне з яких поглиблює наше розуміння природи
Видатний давньогрецький філософ. Узагальнив відомі на той час фізичні знання у праці "Фізика", що складався з восьми книг. Предметом...
Ключ до розуміння Ісламу المفتاح لفهم الإسلام Абдур-Рахман аш-Шиха iconЛютий десь скиглять пси в зав’южених дворах, Мороз гризе хрумтливо снігу цукор
«під ключ» котельні школи №117 по вулиці Передовій, «Молжитлобуду» по вулиці Кавалерійській, мжк «Зоряний», реконструювали котельні...
Ключ до розуміння Ісламу المفتاح لفهم الإسلام Абдур-Рахман аш-Шиха iconКонкурс «книги ключ до знань»
Саме за допомогою слова ми маємо змогу без машини часу перенестися у будь-яку епоху, без надшвидкісного літака опинитися у будь-якій...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка