Книга супроводжує людину з раннього дитинства І до останніх днів, несучи їй світло розуму та знань, виховуючи та скеровуючи духовно, естетично. Книги, мов ріки, які наповнюють собою весь світ, це джерело мудростіСторінка1/3
Дата конвертації30.03.2018
Розмір0,65 Mb.
ТипКнига
  1   2   3

Значення книг у житті людини важко переоцінити. З дитячих років книги допомагають нам пізнавати світ, дають поради, засмучують і розвеселяють. Люди, які багато читають, не тільки мають енциклопедичні знання, а й ніби проживають різні життя разом з героями улюблених книг.

Сила книги безмежна! Вони потрібні нам, як повітря і вода, як світло і тепло [6].

За словами Сухомлинського В. бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі».

Шкільна бібліотека як соціальний інститут – багатогранне явище. Вона відіграє важливу роль у розвитку цивілізації й посідає особливе місце у сфері освіти [7]. Незважаючи на існуюче подекуди ставлення, бібліотека – це місце складання інформації. Головна функція бібліотеки – зробити інформацію доступною. Шкільна бібліотека повинна забезпечувати доступ до інформаційних ресурсів і слугувати інформаційними брамами, відіграючи важливу роль у розвитку інформаційної грамотності та культури своїх користувачів. Це буде досягнуте тільки при умові якісно нового рівня обробки і розповсюдження інформації.

В сучасних умовах інформатизації відбувається зміна орієнтирів у визначенні потреб для забезпечення інтелектуального, духовного розвитку дітей і молоді [1]. На першому місці у дітей – комп’ютер, Інтернет. Книгу, як важливий чинник виховання моральної, духовно збагаченої особистості сьогодні, в епоху «екранної культури», замінили вище перераховані елементи і частину часу, який раніше витрачали на читання, тепер витрачають на перегляд відео - кінофільму, комп’ютерні ігри. Але все ж таки незважаючи на ці обставини, книга – це складова частина, головний носій загальної культури. На думку багатьох педагогів, психологів, філософів, бібліотекознавців – книга виступає засобом збереження інформації для людей наступних поколінь, засобом комунікації у вигляді твору.

Книга супроводжує людину з раннього дитинства і до останніх днів, несучи їй світло розуму та знань, виховуючи та скеровуючи духовно, естетично. Книги, мов ріки, які наповнюють собою весь світ, це джерело мудрості. Завдання сучасної книжки досить складне. Не просто дати людині певну суму знань, а навчити її ці знання здобувати, вміти застосовувати їх, підходити до навчання творчо [1]. Хороші книги ніколи не залишають особистість такою, якою вона була до знайомства з ними. Народна мудрість називає книгу дивом, книга – друг і порадник, вона вчить як на світі жити. Книги читати – усе знати, книга – міст у світ знань, хороша книга – свято.

Інформаційна функція шкільної бібліотеки багатогранна. Серед окремих її аспектів: • надання інформації про документи, що надійшли до фондів шкільної бібліотеки для різноманітних категорій користувачів;

 • надання відомостей користувачу про зміст конкретного документу або тематику документів відповідно до питань, що захоплюють його думки та уявлення;

 • інформація про новітні інформаційні технології, що використовуються як в нашій державі, так і за її межами;

 • повідомлення про проведення конкретних заходів (літературно-музичні вечори, Дні інформації, Дні викладача історії, хімії, математики та інших, відкриті перегляди літератури, виставки документів про суспільно-політичні події тощо);

 • виховання в учнів інформаційної культури, вироблення потреби та навичок пошуку, систематизації, обробки, накопичення та оцінки інформації для сьогодення та майбутнього.

     Сьогодні шкільна бібліотека – це справжній інформаційний центр навчального закладу, головне завдання якої формувати в учнів інформаційну культуру та культуру читання, навички, які в майбутньому також будуть  актуальними. Тому свою роботу бібліотека спрямовує на:

- надання допомоги навчально-виховному процесі;

- виховання людини нової генерації;

- виховання культури читання;

- формування у молодого покоління гуманістичних, екологічних цінностей;

- прищеплювання любові до Батьківщини й рідної мови;

- навчання спілкуванню.

Світ буде змінюватися, але роль шкільної бібліотеки буде завжди у пріоритеті. (електр. додаток 1 «Бібліотека Перчунівської ЗШ I-III ступенів»).

Інформаційно-методична діяльність шкільної бібліотеки Перчунівської ЗШ I – III ступенів спрямована на учнів, батьків, педагогічний колектив навчального закладу, співпрацю зі шкільними краєзнавчими музеями та бібліотекою села.

Діяльність шкільної бібліотеки щодо виховання в учнів інформаційної культури та любові до книги включає:


 • вивчення інформаційних потреб учнів навчального закладу, задоволення їх читацьких потреб;

 • пошук шляхів удосконалення методів, прийомів та форм роботи шкільної бібліотеки шляхом проведення бібліотечних уроків, масових бібліотечних заходів;

 • розстановка фонду художньої літератури згідно вікових особливостей учнів;

 • створення картотек на допомогу школярам у вивченні предметів;

 • створення бази даних рефератів з різних предметів (друковані джерела та Інтернет-ресурси);

 • створення бібліографічних посібників малих форм, списків літератури з метою популяризації читання;

 • проведення моніторингу дитячого читання.

Робота шкільної бібліотеки з батьками включає:

 • розробку та систематизацію матеріалів для бесід з батьками під час днів відкритих дверей, на батьківських зборах «Що читають ваші діти», «Безпечний інтернет»; експрес-оглядів на засіданнях батьківського комітету та батьківських зборах щодо новинок навчальної, художньої та методичної літератури;

 • створення методичних рекомендацій для групових та індивідуальних бесід з батьками «Любов до читання виховуємо в сім’ї»;

 • створення куточка для батьків «Поради батькам», де представлена література для родинного виховання «Рекомендуємо прочитати», «Поради бібліотекаря», «Як організувати домашнє читання», «Безпечний інтернет» «Книжкова бібліотерапія: радять фахівці»;

 • моніторинг у роботі з батьками (розробка анкет, тестів для батьків «Ваша дитина – читач?»). Обробка та систематизація результатів моніторингу, представлення їх у куточку «Поради батькам» та на батьківських зборах;

 • книжкові викладки та виставки літератури «Тато, мама, я – читаюча сім’я!», рекомендаційні огляди літератури, бесіди біля книжкових виставок.

Значну увагу шкільна бібліотекар приділяє інформуванню вчителів, а саме:

 • регулярно інформує про нові надходження, використовуючи списки літератури тощо;

 • працює над створенням предметних картотек на допомогу навчально-виховному процесу;

 • поповнює фонд аудіо- та відео матеріалами;

 • надає інформаційну допомогу щодо проведення масових заходів у навчальному закладі.

Шкільна бібліотека постійно співпрацює з шкільним історичним музеєм, надаючи допомогу у:

- створенні тематичної картотеки «Кіровоградщина, моя земля»;

- розробку та систематизацію матеріалів до зустрічей із видатними земляками ;

- підбір та систематизацію матеріалів для проведення тематичних бібліографічних оглядів «Наш край славетний земляками», «До духовних джерел Кіровоградщини», «Кіровоградщина у роки Великої Вітчизняної війни» тощо;

- створення списків рекомендованої літератури, інформаційних бюлетенів газетно-журнальних статей про історію рідного села, району, Кіровоградщини;

- методичну допомогу у пошуку нових джерел (у т.ч. Інтернет-матеріалів) та історичних фактів розвитку нашого села, району.Співпраця шкільної бібліотеки з бібліотекою села включає:

 • надання методичної допомоги при проведенні масових бібліотечних заходів;

 • обмін методичною, художньою літературою та періодичними виданнями з метою залучення школярів до читання;

 • координація діяльності щодо розробки та проведення спільних бесід та бібліографічних оглядів літератури біля книжкових (пересувних) виставок, зокрема: «Книга-твій друг», «Україна - наш край»). 1. Бібліотека – інформація - читач

Діяльність шкільної бібліотеки щодо виховання в учнів інформаційної культури та любові до книги

В нашій бібліотеці виділений фонд художньої літератури для молодшого шкільного віку, який розставлений за темами: «Дивовижні казки», «Що нам потрібно читати?», для старших учнів – тематичні полиці, виставки, списки літератури, індивідуальні й групові бесіди, лекції, конференції, вечори. Таким чином, бібліотека розвиває творчі здібності, таланти, пізнавальні інтереси й сприяє успішному засвоєнню навчальних програм.

Сутність і завдання інформаційно-комунікаційної роботи шкільної бібліотеки полягають в тому, щоб донести до користувача ту інформацію, якою володіє бібліотека [7]. Одним із можливих шляхів залучення учнів до активного використання інформації – це організація і проведення бібліотечних уроків, де закладаються основи бібліотечно-бібліографічної та інформаційної грамотності.

До уваги учнів пропоную такі бібліотечні уроки (електрон. PDF – додаток 2): 1. «Святий хліб» (додаток 1).

 2. «Дозвольте ж, біля вас я поживу красою...». Поезія Поля Верлена (додаток 2).

 3. Поезія В.Сухомлинського «Квітка сонця» (додаток 3).

 4. «Улюблені казкові герої».

Також ефективним методом роботи є відкритий мікрофон: «У світі цікавих новин», коло спілкування: «Від Катерини до Миколи» за участю спонсора школи Андрейченка Миколи Степановича, інформаційно – пізнавальна година : «У мові моїй краса й неповторність», Лесині читання, хвилинка духовності: «Від повчання Володимира Мономаха дітям до закону Божого», вікторина «Тарасовими шляхами», тематичний діалог з учнями 6 класу: «Добро починається з тебе», година спілкування: «Україна – незалежна держава» (електрон. PDF – додаток 2), урок – реквієм, присвячений голодомору «Мадонни 1933 року» (електр. додаток 3) та інші. Такі форми роботи надзвичайно результативні тому що діти із захопленням приймають участь, підбирають інформацію та багато працюють над собою.

Багато цікавої інформації діти отримують під час проведення позакласних бібліотечних заходів, таких як: 9 Травня (додаток 4), День інформації, Тиждень дитячої та юнацької книги, Місячник шкільної бібліотеки (додаток 5), День Незалежності України (додаток 6) тощо. Під час їх проведення використовую групове інформування, яке об’єднує учнів з однаковими інформаційними потребами. Для інформаційного забезпечення таких заходів добираються нові матеріали: розробляється план проведення, готується сценарій, оформлюються книжкові виставки, підбирається ілюстративний матеріал, організовуються читацькі конференції, конкурси малюнків, плакатів, випускаються стінгазети (електрон. додаток 3).

Із масових заходів, які впливають на поширення інформації і сприяють підвищенню культури читання, у бібліотеці практикуються дні бібліографії, що традиційно проводяться під час предметних тижнів. Наприклад, у ході проведення Тижня правознавства та Місячника гуманітарних наук (електрон. додаток 4), діти з цікавістю брали участь у різних напрямках роботи.

Однією з форм роботи є виставки (електрон. PDF – додаток 5). На виставках разом з книгами розміщую журнали, інші матеріали. В бібліотеці буває надходження тільки однієї книги, журналу, статті, тому я в своїй роботі практикую виставку однієї книги, якщо вони дуже важливі в формуванні світогляду учнів, розкривають їм важливу проблему сучасності. Для таких виставок підбираю дитячі малюнки, плакати.

Актуальними напрямком інформаційно-комунікаційної роботи шкільної бібліотеки є проведення з учнями різноманітних інтелектуальних ігор.

Бібліотечний захід у формі гри сприймається учнями набагато краще, ніж звичайний захід. Адже гра у житті дитини займає важливе місце і є діяльністю, що має найближче відношення до сфери потреб дитини, у тому числі й потреби у читанні [4]. Так, на уроках позакласного читання у 2 класі, під час вивчення творів В.Сухомлинського, окрім читання тексту, діти відповідають на запитання вікторини, переглядають мультфільми, електронні презентації. А потім між учнями починається діалог стосовно того, чим відрізняється казка-оригінал від анімації.

У бібліотеці окрім традиційних (паперових) носіїв інформації, збільшується й кількість нетрадиційних (електронних), а саме: CD-диски з навчальними програмами, розробками уроків із використанням ІКТ-технологій, електронні енциклопедії, відеофільми, записи музичних творів, тренажери, довідники тощо.

Учням які потребують педагогічної уваги, слабо читаючих та невстигаючих намагаюся приділяти особливу увагу та постійно тримати їх на контролі. На початку навчального року уточнюються прізвища цих учнів та відомості про них, мною ставиться завдання: кожного учня зацікавити читанням книг, залучити до бібліотеки.

Також проводяться щомісячні рейди - перевірки стану збереження підручників, оголошення результатів на шкільних лінійках.

Моніторингові дослідження читацьких інтересів серед учнів молодших, середніх та старших класів показали, що більшість школярів визначилися зі своїми інформаційними потребами, і розуміють, з якою метою їм потрібно читати ту чи іншу літературу. Результати досліджень стають для мене поштовхом до пошуку нових ідей щодо проведення бібліотечних заходів. (додаток 7).

Виходячи з вище зазначеного, можемо стверджувати, що результатом проведеної роботи серед школярів є формування стійкого інтересу до книги, глибокі теоретичні знання і практичні навички роботи з нею, закладаються міцні основи читання; вони ширше прилучаються до популяризації української літератури, історії та культури українського народу, стають духовно багатшими.

Робота шкільної бібліотеки з учителями

Шкільний бібліотекар відіграє важливу роль у методичній роботі школи, допомагає педагогам вирішувати проблемні питання. В обов`язки бібліотекаря входить щомісячне формування вчителів про нові надходження. Створення предметних картотек на допомогу навчально-виховному процесу, зокрема: «Урок біології в школі», «Математика в школі»

Створення фонду аудіо- та відео матеріалів на допомогу навчально-виховному процесу.

Масові заходи, деякі уроки, виховні години готуються і розробляються разом з учителями електрон. PDF – додаток 8). Спільно з педагогічним колективом бібліотека бере участь у проведенні предметних тижнів, надає допомогу у їх підготовці і проведенні (електрон. PDF – додаток 6).

Разом з учителями-предметниками проводяться відкриті уроки з правознавства, історії, географії, зарубіжної літератури (електрон. додаток 2), фізики. Бібліотекар бере активну участь у розробці сценаріїв, створює презентації, книжкові виставки та викладки літератури, допомагає у створення цікавих ігрових програм.

На мою думку, тільки тісна співпраця шкільної бібліотеки та педагогів дають значні позитивні результати щодо виховання в учнів стійкого інтересу до читання книг, отримання інформації, яка сприяє самовдосконаленню учнів.Співпраця бібліотеки зі шкільним краєзнавчим музеєм включає:

Необхідність і значимість використання конкретного історичного краєзнавчого матеріалу я вбачаю в тому, що на сьогодні ший день особливої уваги потребує патріотичне і моральне виховання – це виховання любові до Батьківщини, гордість за неї, її народ, вміння співпереживати, бути доброзичливими.

Тому велике значення надаю організації роботи шкільного музею, де діти беруть участь в екскурсіях, працюючи з матеріалом музею школи реалізують цілі як патріотичного так і морального виховання. Велику допомогу в цьому є книга Наумовой Марії Йосипівни (електрон. PDF – додаток 7).

Створено куточок бійцям АТО та організовано зустрічі дітей з ними (електрон. PDF – додаток 7).

Залучення краєзнавчого матеріалу відкриває широкі можливості для самостійної розумової діяльності, стимулює їх участь у суспільному житті: щорічна участь у проведенні урочистостей до Дня Перемоги (Створення Книги Пам’яті ), річниця визволення села, до Дня працівників сільського господарства (виставки, участь у заході «Шануймо селянина, і хліб завжди буде на нашому столі!»), догляд за могилами, допомога ветерану Другої світової війни і т.д (електрон. PDF – додаток 8).

Створення тематичної картотеки «Кіровоградщина – моя земля»; Створення списків рекомендованої літератури, інформаційних бюлетенів газетно-журнальних статей про історію Кіровоградщини; Методичну допомогу у пошуку нових джерел (у т.ч. Інтернет-матеріалів) та історичних фактів розвитку нашого краю.Робота шкільної бібліотеки з батьками включає:

Вплив на читання дітей неможливий без тісного зв’язку бібліотекарів з батьками. Батьки звертаються до нас за порадою: як зацікавити дитину книгою, навчити розуміти прочитане, що краще читати першокласнику. Наше основне завдання сьогодення – навчити цінувати книгу, відчувати в ній щоденну потребу. В індивідуальних бесідах з батьками ми даємо практичні поради щодо виховання культури читання та бережливого ставлення до книги.

Плідна співпраця бібліотекарів з батьками є важливим фактором, який впливає на результативність роботи шкільної бібліотеки з розвитку читацьких інтересів учнів, формує їх бібліотечну грамотність і культуру.

Загально відомо, що батьки виховують своїх дітей особливим прикладом. Наскільки охайно, дбайливо, з повагою вони ставляться до книги, так будуть робити їх діти. Саме для батьків у читальній залі бібліотеки ми оформили книжкову полицю «Сім’я і школа: дві могутні сили виховання», склали рекомендаційні списки літератури для позакласного читання. Увагу батьків, які приходять разом з учнями молодших класів привертає стенд «Як берегти книгу». Батьківські збори – це дієвий інструмент для формування співпраці вчителя, психолога, бібліотекаря, батьків. Вони часто перетворюються на групові дискусії, мають велике значення для закріплення навичок спілкування з дітьми по-новому. Сьогодні ця робота з батьками є актуальною та важливою. На зборах ми даємо інформацію про забезпечення учнів підручниками на навчальний рік, про нові надходження до бібліотеки, про збереження підручників. Відвідуючи класні батьківські збори, ми проводимо бесіди на різні теми:

- як організувати домашню бібліотеку, де придбати книги;

- як розташувати книги на полицях, щоб було зручно найти;

- що робити, коли підручник або книгу зіпсовано або загублено;

- якими альтернативними підручниками необхідно користуватися для додаткового навчання;

- про участь в акції «Подаруй книгу шкільній бібліотеці».

Батьки звертаються до нас за консультаціями, ми в свою чергу даємо їм корисні поради.

На батьківських зборах ми також виступаємо з інформацією про результати аналізу читацьких формулярів.

Книжки для молодших школярів купують, як правило, батьки. Тому я їм раджу, перш ніж придбати дитині книжку, переглянути її самим. Достатньо 2-3 хвилин, щоб прочитати анотацію або звернення до читача, першу сторінку, зазирнути в середину і в кінець книги. Цей перегляд допоможе одразу ж визначити, важко буде її читати дитині чи ні.

Я раджу батькам, щоб вони змалку виховували в своїй дитині читача. А для цього школяреві треба ознайомитися з різноманітною літературою: читати казки, пригодницькі, науково-фантастичні твори, вірші, оповідання, байки, фольклор.

Також я проводжу індивідуальні бесіди з батьками про ставлення їхніх дітей до книг та підручників, вивчаю читацькі інтереси як дітей, так і їх батьків. Намагаюсь у повній мірі задовольнити їх потреби при виборі книг.

Створення куточка для батьків «Поради бібліотекаря», де представлена література для родинного виховання «Рекомендуємо прочитати», «Поради психолога», «Як організувати домашнє читання», «Книжкова бібліотерапія: радять фахівці»;Книжкові викладки та виставки літератури «Тато, мама, я – читаюча сім’я!», рекомендаційні огляди літератури, бесіди біля книжкових виставок.

Для зворотнього зв'язку з батьками існує метод анкетування. Це - один з шляхів спілкування з ними для виявлення їх ставлення до проблеми збереження літератури та відношення родини до потреби дитини у читанні,який включає розробка анкет, тестів для батьків «Ваша дитина – читач?» тощо. Обробка та систематизація результатів моніторингу, представлення їх у куточку «Поради батькам» та на батьківських зборах.

Система відносин «Батьки – школа - бібліотека» дає розуміння позиції батьків до поставлених питань, та вчасного корегування співпрацю з ними. Взаємодопомога, згуртованість, підтримка та відповідальність дають позитивні результати у формуванні бережливого ставлення до книги формування любові до читання та виховання інформаційної культури.

Співпраця шкільної бібліотеки з бібліотекою села включає:

Шкільна бібліотека підтримує тісний зв'язок з сільською бібліотекою.

Ми в тісній співпраці проводимо тематичні книжкові виставки, свята, виготовляємо тематичні папки, які стосуються історії села, історії бібліотеки, сільський бібліотекар часто приходить до школярів. На 25 річницю Незалежності України була підготовлена спільна виставка «З Україною в серці» (електрон. PDF – додаток 9).

Надання методичної допомоги при проведенні масових бібліотечних заходів.

Обмін методичною, художньою літературою та періодичними виданнями з метою залучення школярів до читання.


 1. Інноваційні технології в роботі бібліотеки

Сьогодні в Україні йде процес нової системи освіти та виховання, зорієнтованої на входження у світовий освітній простір. Зміни ціннісних орієнтирів шкільної освіти вимагають перебудови усіх складових компонентів сучасної школи. Серед них шкільна бібліотека як обов’язковий структурний підрозділ загальноосвітнього навчального закладу займає особливе місце [9].

Основною метою сучасної освіти є формування і розвиток інноваційної здатності людини. Саме з творчим застосування знань, розвитком креативного мислення, усвідомлення логіки дії, моральною відповідальністю за свої вчинки, пов’язують перспективи людського існування. Звідси випливає одне з основних завдань бібліотеки – навчити вчитися, тобто створити систему самосвідомості навчання, вбудовану в сам процес навчання. Таким чином, кредо нашої бібліотеки – від освіти на все життя до освіти через усе життя.

Інноваційні технології проникають у кожну форму роботи бібліотеки нашої школи, щоб підготувати учнів до життя в інформаційному суспільстві. Нетрадиційні форми роботи сприяють неформальному спілкуванню читачів, цікавому проведенню вільного часу. Для школярів молодших класів пропоную такі заходи як «Літературна гра» з різними етапами: «Впізнай героя», «Хто автор телеграми», «Подорож у світ казок», літературні вікторини. Завдяки грі школярі прилучаються до книги, вчаться співпереживати разом із літературними героями, пізнають моральні цінності, набувають певного етичного досвіду, розвивають ерудицію.

Діапазон пізнання книги учнями значно розширюється: школярі навчаються систематичній праці з книгою, вмінню чітко формулювати читацький запит, вільно орієнтуватися в різноманітних джерелах інформації, прилучатись до довідкової, енциклопедичної літератури. З цією метою проводжу «Літературні кругозори», пізнавальні ігри, експрес – подорожі, прес – діалоги, турніри ораторів, поетичні вітальні.

Ефективними технологіями популяризації літератури є презентації книг, мандрівки літературними стежками видатних письменників, книжкові огляди, різноманітні конкурси, тематичні дискусії, години спілкування з поезією, мистецтвом, музикою, прес – конференції за формою ділових та рольових ігор, які всі я використовую [8].

Масова робота передбачає використання різних форм пропаганди книги при роботі з учнями середніх і старших класів: книжкові виставки, бесіди, огляди для учнів початкових класів, літературні конкурси, ігри-презентації книги, брейн-ринги, експрес-інформації, конференції, прес-діалоги, читацькі олімпіади й т.п..

З метою формування чітких читацьких інтересів, свідомої потреби користувачів у систематичному читанні бібліотека школи практикує різні активні форми роботи.

Сьогодні в бібліотеку приходять не тільки за книгою або інформацією, а й заради спілкування, для відтворення щиросердечного комфорту. Бібліотека - це місце, куди приходять за допомогою й підтримкою.

Шкільна бібліотека активно співпрацює з муніципальною бібліотекою району для дорослих, а також з бібліотекою для дітей. Регулярно проводяться спільні заходи та екскурсії.

Позитивною рисою інновацій у роботі шкільної бібліотеки є те, що вони не тільки сприяють популяризації фондів шкільної бібліотеки, а задовольняє читацькі інтереси різних вікових груп школярів.

Успіх у впровадженні інноваційних технологій у бібліотеці безпосередньо залежить від особистості бібліотекаря, його творчого потенціалу, готовності до безперервної самоосвіти, здатності до гнучкого соціально-педагогічного мислення.

Головним інноваційним методом в своїй роботі є створення на сайті школи сторінки бібліотекаря та власного блогу, який є ефективним та досить корисним, тому що я використовую щодня у своїй роботі.

На сайті школи сторінка бібліотекаря розбита на групи, а саме:


 • новини;

 • корисні посилання;

 • сторінка для батьків та дітей;

 • бібліотечні уроки;

 • свята та будні шкільної бібліотеки.

Щодо блогу, то він є, але я цого вдосконалюю. Тому що є на кого рівнятися у створені блогів.

Поступово наша шкільна бібліотека перетворюються на інноваційний інформаційний центр. Сьогодні разам з книгами фонд бібліотеки поповнюється аудіо записами, відео матеріалами та різними електроними ресурмами.

З розвитком Інтернету бібліотека отримала і нову категорію користувачів – віртуальних.

Постійно поєдную в своїй роботі традиційні та інноваційні форми роботи, щоб заохотити учнів до читання, зацікавити книгою, стимулювати до використання інформаційних ресурсів.

Я як бібліотекар постійно у пошуку. Створюю колажі, онлайн-презентації, фотоматеріали, бук-трейлери, проводжу анкетування для різних вікових груп.

Отже роль бібліотекаря збільшується, збільшуються і вимоги до працівників бібліотеки.
ВИСНОВКИ

У Перчунівській школі бібліотека заямає перше місце завдяки тому, що забезпечує виконання своєї головної функції – інформаційної.

Сьогодні в Україні йде процес становлення нової системи освіти, зорієнтованих на входження у світовий освітній простір, який супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу. Зміни цілісних орієнтирів шкільної освіти вимагає перебудови усіх складових компонентів сучасної школи. Серед них - шкільна бібліотека, як обов'язковий структурний підрозділ загальноосвітнього навчального закладу, займає особливе місце [9]. Впровадження у діяльність шкільної бібліотеки сучасних інформаційно-комунікаційних технологій дає позитивні результати щодо навчання та виховування учнів, надання їм оптимальних можливостей для отримання освіти й високої інформаційної культури.

Шкільна бібліотека надає допомогу:- учням ;

- педагогам;

 • адміністрації ;

 • батькам ;

 • колегам-бібліотекарям.

Основна роль в інформаційній діяльності відводиться вивченню інформаційних потреб дітей, вчителів, керівництва школою і своєчасне її доведення до певного користувача.

Шкільний бібліотекар - помічник у школі, належить до тієї когорти спеціалістів, які формують гідне майбутнє нашого народу. Зрозуміло, що роль бібліотекаря і самої бібліотеки буде змінюватися з часом, але одне залишиться назавжди: роль бібліотекаря освіченого, компетентного, завжди готового допомогти.

Моя мета, як бібліотекаря – створювати такі умови, за яких кожен відвідувач був в захваті від бібліотеки і хотів щодня приходити за книгами.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Гайдай Л.М. Інформаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу / Л.М.Гайдай // Шкільний бібліотекар. – 2010. – Пілотний випуск. – С.12-14.

 2. Гудимова Н., Цуріна І. Краєзнавча діяльність бібліотеки: історія і сьогодення / Н.Гудимова, І.Цуріна // Шкільна бібліотека. – 2010. - №7. – С.49-52.

 3. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором школи [Текст] / В.О.Сухомлинський. – К.: Рад. школа, 1988. – 284 с.

 4. Тимченко Г.Ф. Медіатека в школі (для учнів 8-х класів) / Г.Ф.Тимченко // Шкільний бібліотекар. – 2013. - №10. – С.9-14.

 5. Яременко Н.В. Класному керівнику: як провести ігри [Текст] / Н.В. Яременко. – К. : Шк. світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 6. http://bibl2.at.ua/news/pro_znachennja_knig_u_zhitti_ljudini/2011-10-02-

 7. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=81643&pg=2

 8. http://school75.klasna.com/ru/article/seminari-2.html

 9. http://www.volodschool2.org.ua/publ/13-1-0-26


Додаток 1

Бібліотечний урок «Святий хліб»

Мета: розширити уявлення учнів про значення хліба в житті української родини; розвивати вміння чесно заробляти свій хліб та навички шанувати працю; виховувати любов до праці й повагу до людей праці.

Обладнання: вислови і прислів’я про хліб, дитячі малюнки.

Прислів’я і вислови про хліб для оформлення зали

«Істинно, люди: живемо не хлібом єдиним. Істинно так... коли маємо хліб на столі» (Борис Олійник.)

«Хліб — це кров життя, политий рясно хліборобським потом» (Дмитро Луценко.)

«В крихітках хліба — зерна життя, щастя людського цвіт» (Лада Рева.)

Хліб — батько, вода — мати.

Люди мруть не від хліба, а від голоду.

Літом такий сякий бур’янець та хліба буханець, та й чоловік ситий.

Як окраєць на столі, то і в житті веселій.

«Людина в світ добро нести повинна, як зерна носить людям колосок» (Григорій Коваль.)

На чорній землі білий хліб родить.

Без солі й без хліба немає обіду.

Хочеш їсти калачі — не сиди на печі.

І хліб, і труд — не байдужі зустрічні,

Дороги їх — поруч, одна в них судьба.

Бо труд без хліба — трагедія вічна,

А хліб без труда — віковічна ганьба

(Валерія Гуртовенко)Бібліотекар

Ясноокі хлопчиська,

Вам легко усе далося!

Вам на цілому світі

Здається усе ясним.

У дитячій долоні,

Що затиснула хліб черствий

Сьогодні ми, діти, поведемо з вами мову про велику святість народу — про хліб наш насущний. В усі часи, в усі віки, в усіх народів на землі було найбільшою святістю, коли на столі лежав хліб. Тяжко він діставався людям, але був найдорожчим за все на світі, бо давав життя. Недаремно ж і прислів’я є таке в народу: «Не ми хліб носимо, а хліб нас!» або «Не тяжко хліб носити, а тяжко без нього жити». У нашого народу є багато традицій, пов’язаних з хлібом, а тому ми сьогодні й поговоримо про них, щоб збагатити свої знання новими цікавими народними традиціями. Починаємо наше свято.

На сцені обставлена світлиця. Мати з печі виймає хлібину і кладе на стіл на вишиту скатертину.

Ведуча

На столі, на білій скатертині

Сяє, наче сонце, паляниця

З печі вийнята. А господині

Радісно, бо сповнена світлиця

Пахощами хлібними.

(Ольга Добахова)

Мати. Діточки, біжіть до столу. Я хліб із печі вийняла, як вистигне, то поїсте з молочком. (Вбігають хлопчик і дівчинка.)

Дівчинка. Ой матусю, як пахне хлібчик! Так смачно! Мені так подобається цей запах!

Хлопчик. І я так само — дуже люблю запах свіжого хліба. І їсти хліб люблю, бо це так смачно...

Сідають за стіл, мати відламує їм по куску хліба, і діти їдять.

Мати. Хліб, діти, і справді запашний та смачний, бо в ньому живуть пахощі нашого рідного поля і вітру, сонечка і дощику, запах квітів і людської мрії. Важкою працею дістається він людям завжди, але без нього немає життя.

Хлопчик. А чому, матусю? Та ж хліб можна замінити чимось іншим...

Дівчинка. Ага... Можна замінити булочками, печивом...

Мати. Ой, діточки, які ви ще маленькі у мене. А булочки, печиво, тістечка — це і є наш хліб святий, тільки здобрені ці вироби яйцями, маслом, цукром, тому по-іншому називаються. Але в основі їхній — таке ж борошно, а це і є хліб. От те борошно, яке роблять із зерняток жита і пшениці, дуже важко діставалося людям завжди. Без нього був голод, вимирали люди цілими сім’ями, а тому старалися, щоб хліб завжди був у господі.

Хлопчик. А я знаю, як росте хліб. Його спочатку сіють.

Дівчинка. Спочатку поле готують до посівів: орють, скородять, а потім у пухку землю зерно сіють, щоб легко йому було рости. Зрозумів?

Хлопчик. Зрозумів. Потім посіви доглядають, удобрюють.

Дівчинка. А коли колоски наллються тугим зерном, його збирають комбайнами.

Хлопчик. Не поспішай! Спочатку роблять зажинки. А знаєш, що це таке?Дівчинка. Знаю-знаю. Виходить в поле господиня і жне серпом перший сніп, приносить його додому і ставить під образами, де він стоїть аж до кінця жнив.

Хлопчик. А потім починаються жнива. У цей час люди працюють і вдень, і вночі, щоб зберегти вирощений урожай і щоб не пропала жодна зернинка. Бо в них — важка праця хліборобів. А коли поверталися косарі зі жнив, їх бігли зустрічати діти, бо кожний косар мав скибочку «хлібця від зайчика». Цей хліб дітям був дуже смачний.

Дівчинка

Жнива — то найважча робота.

Машини натомлюють шлях,

Як краплі гарячого поту,

Пшениця у сірих мішках.

Мати

Горджуся родом хліборобів,

Майстрами хліба і землі

Шаную скромний їх доробок,

Діла великі і малі.

Ось дар священний їх — хлібина

Лежить у мене на столі,

Неначе пісня голубина,

Неначе сонце на крилі.

Хлопчик. І я знаю вірші про хліб, ось послухайте.

Чи є ще більше щастя на землі,

Як сіять хліб, виплекувать достаток?

У хлібі тім життя бере початок,

В нім нездоланна сила трударів.

Нехай же з року в рік, із роду в рід

Не буде хліборобам переводу!

Хай слава їхня вічно не заходить,

Аж доки сонце ллє на землю світ!

Дівчинка. І я вірш про хліб знаю.

Як пахнуть свіжі ще булки

Чи підрум’янена хлібина!..

Хліб не дається залюбки,

Над ним чиясь згиналась спина.

Я просто думаю собі,

Торкаючись земного плоду,

В якій натхненній боротьбі

Кується щастя для народу!

Є хліб у тебе на столі.

Подумай часом, не соромся.

Є люди, що достойні сонця.

А ти! Що ти даєш землі?

Мати. Молодці ви у мене, діти, багато знаєте віршів. А традиції пов’язані з хлібом, пам’ятаєте?

Хлопчик. Я знаю, що на столі повинна лежати завжди паляниця, але ніколи не можна класти хліб сподом догори, бо то не годиться, то великий гріх. Якщо хліб так покласти, то він образиться і не буде в тій оселі затримуватися. Правда, мамочко?

Мати. Правда. Ось і тато прийшов.

Батько. Ой, як хлібом пахне! Ну, діти, отримуйте «хліб від зайчика»!

Дівчинка. Ой тату, ми вже ж великі, а ти все кажеш, що «від зайчика». Ми ж знаємо, що це той хлібчик, що лишився від твого обіду, бо хліба не можна ніколи викидати, десь залишати. От ти його і приносиш, та ще примовляєш, що «від зайчика». Але все ж давай, він дуже смачний.

Батько. Їжте, дітки, їжте, він справді «від зайчика».

Мене в дитинстві вітер колихав,

Він слав мені не килими під ноги, —

Я в супроводі галасливих ґав

Орав із батьком перелоги.

Ступали ми в пухку ріллю з Гнідком,

Вона мені здавалась чорним плесом.

Черствий окраєць хліба з часником

Для мене був смачним делікатесом.

Яка щаслива, вимріяна мить —

Везти додому борошно на возі!

І як, буває, серце защемить,

Коли побачу хліб десь на підлозі.

Бо я збагнув глибинно ще дитям:

У батька руки репалися згодом,

Щоб хліб родив, а хліб — це кров життя,

Политий рясно хліборобським потом.

Ведучий

Не грайся хлібом, то ж бо гріх! —

В суворості ласкавій,

Бувало каже дід старий

Малечі кучерявій.

— Не грайся хлібом, то ж бо гріх! —

Іще до немовляти,

Щасливий стримуючи сміх,

Бувало каже мати.

Бо красен труд, хоч рясен піт,

Бо жита дух медовий

Життя несе у людський світ

І людські родить мови.

(Максим Рильський)Ведуча

Хліб чесно вчіться здобувати,

Умійте й крихту шанувати _

З маленства мати науча...

Крізь все життя нам дзвонить колос,

Крізь всі літа нам чути голос

І матері, і сівача.

Діти виконують пісню про хліб.Хлопець

Їж, сину, хліб та пам’ятай, що в ньому

Саме життя закладено людей.

І сонце українське, й звуки грому,

Мозольний труд і посмішка очей.

Дівчина

Їж, сину, хліб і не кидай додолу,

А підніми, коли не там лежить.

А як сідаєш, сину мій, до столу,

То пам’ятай, що хліб — це значить жить!

Україночка. За давньою народною традицією, хліб в Україні дуже шанували. Без нього наш народ не уявляв свого життя. Народжувалася в родині дитина — до неї йшли з хлібом, щоб дитина росла здоровою і в достатку. Відбувалося весілля — йшли з хлібом, щоб молодята були щасливими і жили свій вік заможно.

Українець. Виряджали сина в далеку дорогу, мати загортала у вишиваний рушник свіжу паляницю і разом з рушником вручала її синові, щоб дорога була доброю і щасливою, щоб не голодував син ніколи і завжди повертався до отчого дому.

Українка. Справляли люди новосілля, то до них теж приходили з хлібом, щоб жилося у цій хаті щасливо і завжди було що їсти і пити. В останню дорогу проводжають людину і теж несли хліб. Це давні традиції нашого народу.

Українець. Та й дорогих гостей ми завжди зустрічаємо хлібом-сіллю, адже і сіль дорого діставалася нашому народу, їздили за нею довгі дні й ночі аж у Крим. Важкою була дорога чумаків. Недаремно кажуть у народі: «Без солі не смачно, а без хліба не ситно».

Українка і українець

Ми хлібом-сіллю друзів зустрічаєм,

Хай буде більше в світі нас, братів!

Хай в кожній хаті пахне короваєм,

Щоб люд ніколи хліба не просив!

1 дитина

Їж, сину, хліб і поважай людину —

Вона творець усіх наземних діл.

Цей хліб, що я приніс із магазину,

Вона дала, щоб ти набрався сил.

2 дитина

В житті свій власний голос треба мати,

Щоб колосом налитим він дзвенів.

І щоб ніхто не міг тобі сказати,

Що ти даремно хліб насущний їв.

3 дитина

І хліб, і труд — не байду́жі зустрічні,

Дороги їх — поруч, одна в них судьба.

Бо труд без хліба — трагедія вічна,

А хліб без труда — віковічна ганьба.

Бібліотекар. На закінчення свята ми хочемо пригостити всіх вас хлібом у вигляді сушки, щоб ви ніколи не втратили смаку українського хліба, щоб ви всі завжди були ситі й здорові, веселі й щасливі, щоб в усі часи, в усі віки на українському столі на білій вишитій скатертині лежала, немов сонце.

Додаток 2
«Дозвольте ж, біля вас я поживу красою...»

Поезія Поля Верлена

Мета:

ввести учнів у світ верленівської поезії, висвітлити особливості творчості поета, поглибити знання учнів про символ, дати поняття імпресіонізму, розвивати навички аналізу ліричного твору, виховувати потяг до прекрасного.Обладнання:

Портрет П.Верлена, грамзапис музики Гріга „Марення”, поезії, К.Моне „Імпресія. Схід сонця”.

Чи гість минулих я століть,

Чи того віку, що прибуде?

Але востаннє, добрі люди,

За мене Господа моліть.

П.Верлен

Хід уроку

І. Робота з епіграфом.

(на фоні музики)

Ці слова належать одному з найщиріших, тремтливих, пронизливих ліриків світової поезії. Ці слова належать людині, яка перебувала у вічному пошуку, у душі якої боролися протиріччя, яка страждала, грішила, каялась, помилялась, шукала істину, своє місце в житті. Як сказав німецький поет Г.Гейне

„Світ розколовся і тріщина пройшла крізь серце поета”


 • Як ви гадаєте, чому?

(Бо поет – це людина, котра надзвичайно тонко і глибоко відчуває, прагне краси і гармонії – гармонії світу, людських відносин).

Ось чому будь-який відступ від своєї гармонії – зло, фальш, жорстокість, бездуховність – боляче вражають серце митців і народжують вірші. В одних гнівні та тривожні, в інших – повні відчаю та туги.

Саме до останніх належав Поль Верлен.

(Оголошення теми уроку, звернення до портрета.)

„З першого погляду його можна прийняти за сільського чаклуна. Голий, кулястий череп, що виблискує міддю, маленькі косуваті очі блискучі, кирпатий ніс із широкими ніздрями, рідка, жорстка, коротко підстрижена борода...”

А.Франс вбачав у своєму сучаснику „найбільш оригінальнішого, грішного, містичного, найбільш натхненного і справжнього серед сучасників”.

У збірці „Мудрість” Верлен писав:

„Лучше расскажи приданье без прикрас.

О рухнувших мечтах, тоскующих в долинах…

О новых горестях своих начни рассказ,

О разных женщинах, о злобе ежечасной,

О страхе, что всегда крадется по пятам,

И о политике, и о любви несчастной

Пиши чернилами, но с кровью пополам.

Давайте ж ближче познайомимось із цим оригінальними поетом і спробуємо зрозуміти – хто ж він,

„чи гість минувших століть,

чи віку, що прибуде?”

До чого він прагнув?

чому вважав, що писати вірші потрібно „з кров’ю пополам”.


 • Що вам відомо про життя П.Верлена?

(Виступи учнів)

 • Як ви гадаєте, чому П.Верлен не був зрозумілий сучасниками?

(Поети ідуть попереду своєї епохи, намагаються замінити людям

очі, щоб тим самим змінити дійсність.)

Во всех превратностях судьбы моей богатой

Невзгодами, среди событий и дорог,

Моих или чужих, теперь или когда-то

Я лишь одно обрёл: дарил мне милость Бог.


И если я судьбой наказан так и надо

Все люди тяжкий крест за что-нибудь несут.

Но твёрдо верю, что ждёт меня награда,

Прощение за всё, Господень правый суд.


Обидно простаком быть в этой жизни бренной,

Но в Царство Вечности войдёшь достойно ты,

Достигнув, что живет и правит во вселенной

Не зло, не ненависть, а воля доброты.

(Запитання)


 • Чим багата доля поета?

 • Як автор поділяє чужі негаразди?

 • Як ви гадаєте, за що покараний поет?

 • На що він сподівається, чому?

Виразне читання вірша

„Поетичне мистецтво”

1. Чому надає перевагу П.Верлен – барва чи відтінкам? Чому?

Відтінкам – немає конкретної межі, життя мінливе.

2. Як ставиться автор до поетичних норм, що вважає головним, а що не приймає?

Не клопочись добором слів.

Добір – це логіка, а для поета головне – почуття.


 • Знайдіть рядки, що підтвердять вашу думку.

3. В чому справжнє призначення поета і поезії на думку Верлена?

Отже, поет став новатором у поетичному мистецтві, а саме в цій поезії досить чітко сформулювала естетика Верлена: • є музика перед усім, почуття;

 • пошуки вищої духовності та краси засобом музики;

 • світ відкривається через музику слова;

 • відкриває точне слово. щоб поезія передавала тремтливість дня: метушню зірок;

 • „невиразне”, - слово символ;

 • символіка – цілісно – нерозчленоване сприйняття часу й людини;

 • поєднання двох світів – природного й надприродного.

За точкою зору Верлена, поезія – це :

 • словесно – музичне прагнення вилити свою душу;

 • головне місце – натяк, інакомовність;

 • містичне споріднення душ, які прилучилися до Вічної Жіночості;

 • істинне життя – трагічна радість розчинитися в космосі.

Таким чином: Досягнення лірики Верлена:

 • зображення внутрішньої трагедії людини;

 • приреченість людського життя;

 • живописність;

 • фаталізм долі в безперервному русі, в процесі становлення;

 • сугестивність; (можна оформити смисловий ореол слова таблицею)

 • мелодійність, дивовижне поєднання звуків із почуттями.

Отже, ми можемо говорити, що поет став новатором у поетичному мистецтві. його поезію можна віднести до такого літературного напрямку як модернізм.

 • Що таке модернізм?

 • Які ж загальні риси модернізму?

  • особлива увага до внутрішнього світу людини;

  • орієнтація на вічні закони філософії життя і буття;

  • перевага творчій інтуїції;

  • пошук нових форм у мистецтві;

  • прагнення віднайти вічні ідеї, що можуть перетвоити світ за законами краси і мистецтва.

Словникова робота.

Імпресіонізм – напрям у мистецтві, який основним своїм завданням вважав відтворенням особистісних вражень. миттєвих відчуттів та переживань. Назва пішла від картини Клода Моне „Імпресія. Схід сонця”.

(Зміни в техніці живопису; змішування кольорів, фарб, мазків.)

Робота з репродукцією картини К.Моне „Імпресія Схід сонця”.

- виступи учнів -

Ця знаменита картина в першому варіанті називалася „Точіж „ (Морі).

Картину Моне малював в 1873 р., в Гаврі із вікна готелю, яке виходило до порту. Освітлені, проникнутими скрізь вранішній туман, сонячними променями силуети кораблів, підтверджують захоплення імпресіоністами наукою і технікою.

Картина була внесена в каталог першої виставки, який був створений в 1874р. анонімного союзу художників. Моне в останню хвилину приймає рішення про нову назву „Імпресія. Схід сонця.”

Виставка у відомого фотографа Надара – це ще одна спроба захопити

глядача своїми художніми поглядами і знайти покупців.

На стінах було розміщено 165 картин критики сприйняли виставку в штики, продано було дуже мало, та і то за копійки. Глядачі, що звикли до релігійних і античних сюжетів, не були готові до сприйняття імпресіоністської сільської тематики, які вважались банальними і не достойними для мистецтва. В журналі „Шаріварі” з’являється стаття Луї Леруа. іронічно називає художників „імпресіоністами”.

Журнал «Великие художники» ч.2. Клод Моне, К., 2005 с.12 -13

Таким чином, назва течії в мистецтві – „імпресіонізм” – пішла від картини (техніки виконання) Клода Моне.

Імпресіонізм і символізм – течії модернізму.

Робота з віршем „Осіння пісня” (Переклади)

„Словесність” 10 клас Л.Богдан, с.124 – таблиця.

(Супровід музики „Сентиментальна прогулянка”. Д.Тухманова.

Запитання. • Яке враження справив на вас вірш?

 • Яку пору року описує Верлен?

 • Із чим асоціюється у поета осінь?

 • Які почуття передає автор у пісні?

 • Спробуйте описати картини, що виникають в уяві (фарби, лист паперу).

(Осінь асоціативний кущ).

 • Доберіть кольори до картини „Осінь”

 • Які за характером звуки можна почути у вірші?

Робота в групах

 • створення картини осені за мотивами вірша

 • знайти ключове словосполучення

 • порівняння прикладів.

Завдання: Хто з перекладачів, на вашу думку, краще відтворив словесну, образну, поетичну, емоційну структуру вірша?

 • ключові словосполучення

 • довести, що колір є більш значимим, ніж сам предмет зображення. Чому саме?

О, сумна пустеле!

Я з нудьги вмираю,

Сніг у даль без краю

Блиск примарний стеле

Небо тьміє мідно,

Хмари хмуро висять,

Зір нема, лиш видно,

Як конає місяць

В далині імлистій

Щось немов синіє...

Ледве бовваніє

Бідний лист безлісий.

(Назви риси імпресіонізму.)

Заслухати лідерів груп.

Підведення підсумків.


 • Так хто ж такий Поль Верлен – „гість з минулих століть”, чи того віку, що прибуде?

Він повів за собою не тільки покоління французьких символістів. Його творчістю захоплювалися і відчували вплив його творів Р.Рільке, О.Блок, Гарсіа Лорка, Б.Пастернак, П.Тичина, Л.Костенко.

Тож нехай у ваших душах Верлен залишиться людиною, що прагнула змінити світ красою.

Учень читає:

От листя, от квіти, от плоди на гіллі,

У серце –все для вас, кожнісінький удар.

Хай пощадять його тендітні руки білі,

Нехай потішить вас маленький скромний дар.

Я щойно з вулиці, окроплений росою,

і вітер вранішній чоло перестудив

Дозвольте ж біля вас я поживу красою,

Помрію, втомлений про суще диво з див.

Дозвольте до грудей припасти головою,

У ній, цілованій, - все обертом дзвенить

Був добрий шторм, та я сп’янілу заспокою,

Я задрімаю, й ви спочиньте хоч на мить.

Домашнє завдання:

1. Пам’ятник Верлену в Парижі в люксембурзькому саду виглядає так: мармурова скульптурна група: лиса голова Верлена, що нагадує і голову Сократа, і голову Фавна, а під нею – три символічні фігури – хлопчика, молодої жінки і старої матері. За задумом скульптора, вони мали символізувати „три душі” Верлена – дитячу, чуттєву і релігійну.

Чому саме такий пам’ятник був споруджений П.Верлену? Поясніть.

2. Скласти тести до творчості Верлена.

3. Вивчити вірш напам’ять „Осіння пісня”.

Словник:

Сократ – мудрий філософ, який намагається відшукати істину, визначити місце людини у світі.

Фавн – бог природи, її душа.. П.Верлен намагався розкрити природу людських почуттів.

Дитина – символ незахищеності, відкритості.

Жінка – уособлює красу, гармонію, майбутнє.

Старість – наближення до істини, прозріння душі, піднесення до Бога.Додаток 3

Поезія В.Сухомлинського “Квітка сонця”

Мета: ознайомити учнів з короткими біографічними відомостями та творчістю В.Сухомлинського, розвивати виразне читання, логічне мовлення, творчу уяву, діалогічне та монологічне мовлення, виховувати любов до книги, казок

Обладнання: портрет В.О.Сухомлинського, збірка казок В.Сухомлинського “Квітка сонця”, кольорові олівці, альбоми, малюнки учнів до казок В.Сухомлинського, друкована збірка дитячої поезії “Про все на світі”

Хід уроку
І. Організаційний момент

 1. Привітання

ІІ. Оголошення теми та мети уроку.

Сьогодні на уроці, діти, ми з вами поринемо у дивовижний світ казок нашого видатного земляка, педагога, відомого казкаря Василя Олександровича Сухомлинського.

ІІІ. Робота над темою уроку


 1. Бесіда

  • Що вам відомо про В.Сухомлинського?

  • Чому Василя Олександровича називають видатною постаттю ХХ століття?

  • Чи знайомі вам його твори? Назвіть відомі вам твори.

 2. Слово вчителя

Справді, діти ім׳я Василя Сухомлинського знає кожен, оскільки його праці для дорослих і дітей мають велику популярність у всьому світі. Твори великого педагога перекладено майже всіма мовами світу, а його казками зачитуються дітлахи не лише України, а й Китаю, Америки, Європи.

Отож, давайте разом поринемо у мандрівку чарівним світом казок і оповідань В.Сухомлинського. 1. Прогнозоване читання і обговорення прочитаного

   1. “До побачення, сонечку!”

  • Про що розповідається в казочці?

  • Чи можна назвати дівчинку і Сонечко друзями? Чому?

  • Уявіть, що ви товаришуєте із Сонечком. Про що ви хотіли б його запитати?

2) “Навіщо кажуть “Спасибі?”

  • Чому подяка дідуся так здивувала хлопчика?

  • Кого слово “Спасибі” возвеличує та вшановує?

  • Чому, на вашу думку, потрібно говорити “спасибі”?

3) “Квітка сонця”

  • Чому соняшник називають сонячною квіткою?

  • Які кольори використовує автор при змалюванні описів соняшника, природи? Чому?

  • Складіть продовження казочки.

 1. Творча робота

(на основі прочитаного, почутого, власного досвіду діти пишуть власні спостереження за навколишнім світом)

 1. Підсумки

1) Бесіда

  • Чи справдилися ваші сподівання на уроці?

  • Що нового ви дізналися на занятті?

  • Яка серед прочитаних сьогодні казочок вам сподобалась найбільше? Чому?

2) Гра “Мікрофон” (учні по черзі продовжують речення)

“Я хочу сказати своє слово про прочитані казочки В.Сухомлинського”Додаток 4
Сценарій Свята Дня Перемоги

Надається слово сільському голові Виноградову В.М. – для відкриття свята Дня Перемоги

Гімн України

1-й ведуча Причепа В.:     Чимало свят дарує нам весна,

Як в рідний дім повернення з дороги.

Та є найбільш хвилюючим для нас

Величне свято Перемоги.

Це свято не затьмариться в віках.

В цей день нестимуть люди завжди квіти,

Не обміліє пам’яті ріка –

В серцях нащадків буде вічно жити…

 2-й ведуча Іванова Д: Доброго дня шановн присутні. Дорогою ціною заплатив український народ у найстрашнішій за всю світову історію війні 1941-1945 років.

 Музика (Свящ. війна)

 1-й ведучий: Вже минуло 71 рік з тієї травневої ночі, коли замовкли останні постріли гармат, настала тиша, прийшов мир, довгожданий, вистражданий, оплачений найвищою ціною, ціною крові і сліз. Все далі відходять грізні і важкі роки тої війни, але не згасає пам’ять про тих хто віддав своє життя і захистив рідну землю від ворогів.

Учень 1 (Нестер В.)

Давно закінчилася війна.

Давно з війни прийшли солдати,

І на грудях їх ордена

Горять, як пам'ятні дати.

Вам усім, хто виніс ту війну-

На полі битви і в тилу

Приніс переможну весну –

Уклін і пам'ять поколінь.Надають слово вчителеві історії (виступ)

2-й ведучий. Сьогодні ми з великою вдячністю і любов'ю вітаємо вас, дорогі ветерани та діти війни. Поморозь лягла на ваші скроні, роки поорали зморшками ваші обличчя, але ваші серця залишилися молодими. Ви бережете пам'ять про своїх однополчан. Тих хто живий і тих хто, що відійшли у вічність. Про тих хто заплатив життям, щоб під мирним небом зросли молоді покоління. Тому надаємо право голосу найменшим жителям села як паросткам майбутнього нашої країни.

Уклін живому ветерану та дітям війни (пісня дитячий садок «Діти України»)

1-й ведучий:

    Могили! Могили! Скільки їх лишилося на дорогах війни. В них лежать ті, хто вже ніколи не погляне на цей світ. Вони вже ніколи не притиснуть до грудей посивілої голови старенької матері чи дружини, ніколи не піднімуть на руки сина чи доньку внуків і правнуків. Ми завдячуємо їм тим, що маємо вільну БатьківщинуВиступ Наумова М.Й…. Все минається, а пам'ять вічна.

 1. Пісня про Батьківщину – Іванова Дарина».

 2. Книга Памяті села (пісня «От героев былых времен»

 3. Пісня Свєча

Учень 5 – Нестер І.

КВІТИ ПАМ’ЯТІ

Квіти – на граніті, на броні.

Сонце усміхається мені.

Поруч з ветеранами стою,

Наче клятву пам’яті даю.

Ветерани в світлій сивині

А на грудях сяють ордени.

Пам'ять серця…

Пам'ять сивини…

Пам'ять тих, що

Не прийшли з війни,

Пам'ять – наче квіти на броні…

Сонце усміхається мені 1. Вітання ветеранів ВВВ квітами та дітей війни

 2. Пісня «Не спешите уйти ВВ» (7,8 клас і Даша, Зоряна)

 3. Виступ Артура Павловича ( Братські могили, перелік ) 6 клас квіти

1-й вудучий.

9 Травня - день пам'яті і скорботи. Вклонімося усім полеглим, схилимо голови в журбі й задумі. Покладімо квіти до могил, в молитві пом'янімо всіх, хто не повернувся з тієї проклятої для всьо­го світу війни. \Учень 2 – Новожилова З.

Перед трагічною хвилиною мовчання

Словами говорити неможливо.

Оця хвилина більше нам розкаже,

Ніж тисячі, а чи мільйони слів.

Солдатів подвиг, про який сьогодні

Дізнались ми, не вимовить словами,

А тільки серцем можна це сказати,

Але воно, на жаль, не має мови,

Лиш має біль. І тому я прошу

Солдатів память вшанувать мовчанням

Вшануймо пам'ять про них хви­линою мовчання.( вшанування хвилиною мовчання)

Надається слово Священику (5 хвилин)

2-й ведучий   Ми - українці! Ніколи не забудемо подвигу своїх дідів і прадідів у   Другій світовій війні. А сьогодні вшановуємо  всіх живих,  і тих,  хто пережив її, у кого й досі болять рани та душа за втратою батьків, братів, сестер. 

   1-й ведучий:  Сьогодні з великою вдячністю і любов'ю згадуємо вас, солдатські вдови і матері. Паморозь лягла на ваші скроні, роки поорали зморшки на ваших обличчях, але серця залишилися молоди­ми і свято бережуть пам'ять про останні хвилини перед розлукою. Рани війни озиваються в серцях дітей та онуків, дружин та матерів загиблих. Рани війни болять у нас всіх і досі. Ми низько схиляємо голови перед вами, матері наші, солдатські вдови. Бо ви були для дітей і за батька, і за матір.

 2-й ведучий:    Крізь дощі і сніги, крізь роки і лихоліття говорять з нами ті, хто не посміхнеться сьогодні, не зустріне цю весну.  

Вірш – Учень 4 (Ткаченко Р.)

Матінко рідна, матусю ласкава!

В горі пекучому, в любій журбі,

Бродиш ти десь по дорогах кривавих,

Ждеш, виглядаєш розради собі.

                             Вранці виходиш у степ, на долину,

Де похилилися верби на шлях.

Згадуєш як попрощалися з сином,

Щастя йому побажала в боях.

                           Довга дорога прослалася звідти,

Тяжчого шляху не знати мені.

Глянь, як схилились обпалені віти,

Ніби заклякли у чорному сні.

 Чорна стіна, зловорожа, проклята,

Ще й на дорозі потвора- змія.

То за ногою нацистського ката

Кров’ю сплива Україна моя. 

Пісня «А мати ходить на курган» (Зоряна)

Пісня «Орлятко» (4, 5 клас)

Учень Дану Д.

У день урочистий квітучого маю

До тебе, людино, звертаюсь, благаю,

Зилиш на хвилинку щоденні турботи,

З собою побудь у глибокій скорботі.

Згадай чоловіка, товариша, брата,

Дружину, сестру, чи посивілу матір,

Усіх, хто кував перемогу й загинув-

За тебе, за мене, за всю Батьківщину,

Згадай їх усіх, замордованих, вбитих-

І гідно живи їх життям недожитим!

1-й ведучий. Слава тим, хто здобув перемогу!!!

Усі. Слава! Слава! Слава!

Пісня «Хай живе надія» (Зоряна і Даша)

Учень 6 – Новожилова З.

Над світом мир…

Над світом мир, як арка золота,

З кінця в кінець поблискує дугою!

Розправившися з силою лихою,

Співай пісні, веселі сій жита!

На цілий світ народнії уста

Промовили: кінець тяжкому бою!

І ми йдемо зеленою тропою

Туди, де сяє всіх віків мета.

О, праці й поту ми не боїмося!

Хай час і труд побілять нам волосся,

Ми юності нікому не здамо!

Над світом мир – і [...]

4-5 клас Діти створюють арку з стрічками , посипають дорогу пелюстками і випускають голубів з стрічками (виходять з голубами Стадніченко П. та Акименко В.; з посланяям на Схід України

Єпіфанова А. (звучить посилання)

Надається слово сільському голові Виноградову В.М.

Привітання бійців АТО

(Пісня « Моє імя Батьківщина»)- Гидей О.; Новожилова З.

Пісня колективна «Перемога свята»

Вручення подарунківЗакриття урочистого мітингу Виноградов В.М.

У
КРАЇНА

ПЕРЧУНІВСЬКА ЗШ І – ІІІ СТУПЕНІВ


Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Книга супроводжує людину з раннього дитинства І до останніх днів, несучи їй світло розуму та знань, виховуючи та скеровуючи духовно, естетично. Книги, мов ріки, які наповнюють собою весь світ, це джерело мудрості iconКнига твій найкращий друг. «Моя книга моє обличчя». «Дбай про книгу джерело знань»
«Потрібен весь навчальний рік за підручниками догляд, щоб охайним він дійшов до інших учнів згодом»
Книга супроводжує людину з раннього дитинства І до останніх днів, несучи їй світло розуму та знань, виховуючи та скеровуючи духовно, естетично. Книги, мов ріки, які наповнюють собою весь світ, це джерело мудрості iconУроки за твором «Друкар книжок небачених»
Тема: Книги це ріки, що наповнюють світ… Оксана Іваненко «Друкар книжок небачених». Коротко про письменника. Повість про початок...
Книга супроводжує людину з раннього дитинства І до останніх днів, несучи їй світло розуму та знань, виховуючи та скеровуючи духовно, естетично. Книги, мов ріки, які наповнюють собою весь світ, це джерело мудрості iconКнига на віки до 170-річчя виходу в світ першого видання «кобзаря» Т. Г. Шевченка
Ця маленька книжечка відразу відкрила немов новий світ поезії, вибухнула, мов джерело чистої холодної води, заясніла невідомою досі...
Книга супроводжує людину з раннього дитинства І до останніх днів, несучи їй світло розуму та знань, виховуючи та скеровуючи духовно, естетично. Книги, мов ріки, які наповнюють собою весь світ, це джерело мудрості iconКнига це чарівниця. Книга змінила світ. У ній пам'ять людського роду, вона рупор людської думки. Світ без книги світ дикунів

Книга супроводжує людину з раннього дитинства І до останніх днів, несучи їй світло розуму та знань, виховуючи та скеровуючи духовно, естетично. Книги, мов ріки, які наповнюють собою весь світ, це джерело мудрості iconУрок позакласного читання в Тема. Твій друг книга! Гімн книзі. Слайд 1 Мета. Розкрити значення книги в житті людини. Дати учням загальні
Мета. Розкрити значення книги в житті людини. Дати учням загальні відомості про книгу як історичну пам’ятку людства, як коштовний...
Книга супроводжує людину з раннього дитинства І до останніх днів, несучи їй світло розуму та знань, виховуючи та скеровуючи духовно, естетично. Книги, мов ріки, які наповнюють собою весь світ, це джерело мудрості iconІсторія раннього дитинства ” в романі в. Дрозда “пришестя”
Це й зумовило тему статті, необхідність розгляду зображення дитинства письменника періоду повоєнних років, проблем, з якими він зустрівся...
Книга супроводжує людину з раннього дитинства І до останніх днів, несучи їй світло розуму та знань, виховуючи та скеровуючи духовно, естетично. Книги, мов ріки, які наповнюють собою весь світ, це джерело мудрості iconКниги, отримані за державною програмою «Українська книга» у 2014 році Пропонуємо Вашій увазі книги, видані за державною програмою «Українська книга»
Пропонуємо Вашій увазі книги, видані за державною програмою «Українська книга», які за критерієм відбору мають велику наукову, соціальну...
Книга супроводжує людину з раннього дитинства І до останніх днів, несучи їй світло розуму та знань, виховуючи та скеровуючи духовно, естетично. Книги, мов ріки, які наповнюють собою весь світ, це джерело мудрості iconТехнологія раннього інтенсивного навчання грамоті м. О. Зайцева
Миколи Олександровича Зайцева. Дошкільники, які займаються за даною методикою, починають читати та рахувати за межами десятка у 3-4...
Книга супроводжує людину з раннього дитинства І до останніх днів, несучи їй світло розуму та знань, виховуючи та скеровуючи духовно, естетично. Книги, мов ріки, які наповнюють собою весь світ, це джерело мудрості iconВидань утос
Українців,які прославили нашу країну на весь світ у 2016 році’’’’’’’’’’’’’’’’
Книга супроводжує людину з раннього дитинства І до останніх днів, несучи їй світло розуму та знань, виховуючи та скеровуючи духовно, естетично. Книги, мов ріки, які наповнюють собою весь світ, це джерело мудрості iconКнига світ, книга серцю привіт Методичні рекомендації ббк 8. 387. К 53
Книга — світ, книга — серцю привіт : метод реком. / Нац б-ка України для дітей; уклад. Ю. В. Осадча. — К., 2013. — 36 c


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка