Книги Сумщини – 2016 Каталог виданьСторінка2/4
Дата конвертації17.01.2018
Розмір0,86 Mb.
1   2   3   4

С7 Культура
118. Близнюк А. М.Близнюк А. М. Краса Сумщини в слові, музиці, живописі / А. М. Близнюк, М. П. Гурець. – 2-ге вид., допов. – Суми : Фабрика друку, 2016. – 152 с.

У книзі висвітлюється творчість письменників, художників, композиторів, життя яких пов’язане із Сумщиною.

119. Илларионова Г. Н.Илларионова Г. Н. Возвращение к истокам : [воспоминания] / Г. Н. Илларионова. – Б. м., 2016. – 331 с.
С72 Наука
120. Лебідь Є. О.Лебідь Є. О. Етичні проблеми науки і техніки : навч. посіб. / Є. О. Лебідь. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 185 с.

121. Онацький Є.Онацький Є. Українська мала енциклопедія: у 4 т. Т. 1. А–І / Є. Онацький ; упоряд. та наук. ред. С. І. Білокінь. – 2-ге вид., уточнене. – Київ : Пульсари, 2016. – 562 с.


С 74 Освіта
122. Борисенко Н. А.Борисенко Н. А. Основи художньо-технічної творчості : навч.-метод. комплекс для студентів напряму підготовки 6.010103 Технологічна освіта / Н. А. Борисенко. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2016. – 96 с.

123. Випускна бакалаврська робота : навч. посіб. для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». – Суми : Університетська книга, 2016. – 208 с.

124. Глухівські наукові читання-2015. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : матеріали V Міжнар. інтернет-конф. молодих учених і студентів, 25–27 листоп. 2015 р. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2016. – 294 с.

125. Глухівські наукові читання-2016. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : матеріали VI Міжнар. інтернет-конференції молодих учених і студентів, 27–29 верес. 2016 р. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2016. – 162 с.

126. Гордій Н. М.Гордій Н. М. Підготовка батьків до виховання дітей у педагогічній журналістиці (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): теорія і практика : монографія / Н. М. Гордій. – Суми : Мрія, 2016. – 172 с.

127. Грудинін Б. О.Грудинін Б. О. Поради вчителю : дослідницькі проекти з фізики в старших класах / Б. О. Грудинін. – Суми : Мрія, 2016. – 72 с.

128. Єжова О. О.Єжова О. О. Школи здоров’я у країнах Східної Європи: теорія і практика : монографія / О. О. Єжова, А. А. Бєсєдіна, Т. І. Бережна. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 288 с.

129. Загальні засади методики професійного навчання : навч.-метод. посіб. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2016. – 76 с.

130. Зінченко О. В.Зінченко О. В. Інтернет-спілкування у навчанні та вихованні підлітків : метод. рекомендації / О. В. Зінченко. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2016. – 44 с.

131. Ільїна Н. М.Ільїна Н. М. Конфлікти в загальноосвітній школі : навч. посіб. / Н. М. Ільїна. – Суми : Університетська книга, 2016. – 183 с.

132. ІТ-запезпечення діяльності інноваційного університету : досвід українського вишу : монографія / ред. А. В. Васильєв. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 173 с.

133. Лянной Ю. О.Лянной Ю. О. Професійна підготовка майбутніх магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах: теоретико-методичний аспект : монографія / Ю. О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 566 с.

134. Масляк І. П.Масляк І. П. Парціальна програма з фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку «Юний легкоатлет» / І. П. Масляк, Н. А. Кулик. – Суми : Мрія, 2016. – 32 с.

135. Матеріали ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Дошкільна освіта», 17 березня 2016 року. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2016. – 64 с.

136. Методичні рекомендації до виконання та захисту курсової роботи з педагогіки / уклад.: О. П. Демченко, О. М. Зайцева. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2016. – 104 с.

137. Наші перші кроки до наукового сходження : зб. студ. наук. пр. ф-ту початкової освіти. Вип. 3. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2016. – 156 с.

138. Павлик В. В.Павлик В. В. Формування вокально-хорових навичок у дітей шкільного віку : метод. посіб. / В. В. Павлик. – Суми : НІКО, 2016. – 67 с.

139. Програми предметів для спеціалізованих шкіл з українською мовою навчання та поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу. – Суми : НІКО, 2016. – 236 с.

140. Психолого-педагогічний пошук : зб. студ. наук. пр. за матеріалами ІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми дошкільної освіти : перспективи, інновації, розвиток» (21–22 квіт.). Вип. 3 / ред. О. І. Курок. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2016. – 330 с.

141. Реалії та перспективи технологічної і професійної освіти : зб. наук. пр. студ. фак-ту технологічної і професійної освіти. Вип. 2 : за матеріалами звітної наук.-практ. конф. студ., магістрантів «Актуальні проблеми освіти і науки у світлі Євроінтеграції», 31 берез. 2016 р. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2016. – 76 с.

142. Робочий зошит із загальної фізики «Молекулярна фізика» : лабораторний практикум. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2016. – 56 с.

143. Сєрих Л. В.Сєрих Л. В. Естетичне виховання: середовищний підхід : навч.-метод. посіб. / Л. В. Сєрих. – Київ ; Суми : НІКО, 2016. – 200 с.

144. Сєрих Л. В.Сєрих Л. В. Естетичне виховання підлітків засобами декоративно-ужиткового мистецтва / Л. В. Сєрих. – 2-ге вид. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2016. – 154 с. – (Виховує мистецтво).

145. Сучасні підходи до організації роботи позашкільного навчального закладу. – Суми : Університетська книга, 2016. – 296 с.С 75 Спорт
146. Біатлонний сезон 2015–2016 : Сумщина, Україна, Європа, світ / авт.-упоряд. А. А. Боярко. – Суми : Мрія, 2016. – 116 с.

147. Єроха М. С.Єроха М. С. Від «Спартака» до «Велетня» : Глухів футбольний / М. С. Єроха. – Суми : Рідний край, 2016. – 152 с. : іл.

148. Косяк В. А.Косяк В. А. Эстетические интерпретации телесности и спорта : монография / В. А. Косяк. – Сумы : ФЛП Цема С. П., 2016. – 140 с.

149. Легка атлетика від олімпійського чемпіона Володимира Голубничого / сост.: А. А. Боярко, О. В. Бріжатий, В. І. Підлісний. – Суми : Мрія, 2016. – 36 с. : іл.

150. Маринченко В. М.Маринченко В. М. Історія розвитку фізичної культури і спорту в місті Конотоп Сумської області (1900–1950 рр.) : монографія / В. М. Маринченко, В. В. Сидоренко. – Конотоп, 2016. – 88 с. : іл.
С 76 Засоби масової інформації
151. Євтушенко О.Євтушенко О. Герої в сучасних українських медіа: типологія : монографія / О. Євтушенко. – Суми : МакДен, 2016. – 184 с.

152. Жиленко І. Р.Жиленко І. Р. Стародавній світ: зародження медійних явищ : навч. посіб. / І. Р. Жиленко. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 159 с.

153. Капуста В. Л.Капуста В. Л. ЧасОрозбіжність: чи міг журналіст Петро Носенко жити поза форматом доби? Дотики хронології / В. Л. Капуста. – Київ : Укр. видавн. спілка ім. Ю. Липи, 2016. – 214 с.

154. Каталог друкованої продукції 1861–1917 рр., створеної друкарнями Сумського краю (матеріали до бібліографічного репертуару) / уклад. Н. С. Подоляка. – Суми : СВС Панасенко І. М., 2016. – 138 с.

155. Козир Ю. А.Козир Ю. А. Концептуальна модель Україна-Росія в українських та російських медіа : монографія / Ю. А. Козир. – Суми : МакДен, 2016. – 159 с.

156. Скрипченко І.Скрипченко І. «Голос Посулля»: щиро й правдиво / І. Скрипченко. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 96 с.
С 81 Мовознавство
157. Беценко Т. П.Беценко Т. П. Лінгвістичне краєзнавство: походження географічних назв Сумщини : навчальна монографія / Т. П. Беценко. – Суми : Мрія, 2015. – 180 с.

158. Беценко Т. П.Беценко Т. П. Мова українських народних дум : словник текстово-образних одиниць / Т. П. Беценко. – Суми : Мрія, 2016. – 124 с.

159. Дугін С. П.Дугін С. П. English: граматика. Просто про найскладніше / С. П. Дугін. – Суми : Університетська книга, 2016. – 192 с.

160. Дугин С. П.Дугин С. П. English для футбольных болельщиков : самоучитель и разговорник / С. П. Дугин. – Сумы : Университетская книга, 2016. – 192 с.

161. Ильина Г. С.Ильина Г. С. Латинский язык и основы медицинской терминологии : учеб. пособ. / Г. С. Ильина, Н. А. Симоненко. – Сумы : Сумский государственный университет, 2016. – 137 с.

162. Научный стиль речи. Вводный курс (медико-биологический профиль) : учеб. пособ. – Сумы : Сумский государственный университет, 2016. – 125 с.

163. Основы русской фонетики в таблицах, комментариях, упражнениях : учеб.-метод. пособ. для студентов-иностранцев. – Сумы : Сумский государственный университет, 2016. – 126 с.

164. Силка А. А.Силка А. А. Українська мова як мова професійного навчання : навч. посіб. для іноз. студентів мед. профілю (з англ. мовою навч.) / А. А. Силка. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 129 с.

165. Силка А. А.Силка А. А. Українська мова як мова професійного навчання : навч. посіб. для інозем. студентів мед. профілю (з рос. мовою навч.) / А. А. Силка. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 113 с.

166. Туркіна Л. В.Туркіна Л. В. English Practice = Практичний курс англійської мови. IV курс : навч. посіб. / Л. В. Туркіна. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2016. – 284 с.С 83 Літературознавство
167. VIII Довженківські читання : зб. наук. пр. / Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка ; Харківське історико-філологічне товариство. – Харків : ХІФТ, 2016. – 124 с.

168. Горболіс Л. М.Горболіс Л. М. Чужина: коди інтерпретації : монографія / Л. М. Горболіс. – Суми : Мрія, 2016. – 176 с.

Матеріали з проблем еміграції українців (Т. Шевченка, П. Грабовського, О. Олеся, В. Винниченка та інш.) та твори українських письменників, у яких проблема еміграції є ключовою і багатогранною.

169. Дейниченко Н. П.Дейниченко Н. П. Мова його калинова: (Ідіолект твору «1709» Леоніда Полтави) / Н. П. Дейниченко. – Суми : Корпункт, 2016. – 272 с.

170. Калантаєвська Г. П.Калантаєвська Г. П. Українська література ХІХ століття : навч. посіб. / Г. П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 236 с.

171. Новиков А. О.Новиков А. О. Літературні пріоритети Олександра Довженка : монографія / А. О. Новиков, Н. В. Троша, С. О. Максимчук-Макаренко. – Суми : Вінниченко М. Д., 2016. – 212 с.

172. Пантелеймон Куліш в історії української культури : матеріали наук.-просвітн. конф. : до 160-ї річниці виходу українського правопису «Кулішівка». – Суми : Білий птах, 2016. – 86 с.

173. Суми і Сумщина Олексія Столбіна: життєвий і творчий шлях відомого українського письменника у світлинах. – Суми : Мрія, 2016. – 32 с.С 84 Літературне життя
174. Багата Н. П.Багата Н. П. Наземний космос : поезії / Н. П. Багата. – Суми : МакДен, 2016. – 132 с.

175. Барбин М. Г.Барбин М. Г. Дорогами жизненных путей / М. Г. Барбин. – Сумы : МакДен, 2016. – 84 с.

176. Беримець Г. Т.Беримець Г. Т. Арома рідного краю : поезії / Г. Т. Беримець. – Хмельницький : ФОП Цюпак, 2016. – 196 с.

177. Боженко О. В.Боженко О. В. Земля батьків / О. В. Боженко. – [Суми], [2016]. – 88 с.

178. Бондар Г. І.Бондар Г. І. Понад часом : публікації, оповідки, переклади / Г. І. Бондар. – Суми : Мрія, 2016. – 132 с.

179. Васильченко А. В.Васильченко А. В. Ангелы с конфетами : стихотворения / А. В.  Васильченко. – Сумы : Университетская книга, 2016. – 44 с. : ил.

180. Веснич І. М.Веснич І. М. Скрипти слова і музики : поезії, гумор, проза, пісенник / І. М. Веснич. – Суми : Мрія, 2016. – 88 с.

181. Вітчизні був ти вірним до загину ... : Іван Євдокименко / Шосткинська міська б-ка ім. Л. М. Толстого ; уклад. О. І. Євтушенко. – Шостка, 2016. – 44 с.

Вірші І. Євдокименка, воїна, який загинув у Донецькому аеропорту, а також спогади про нього.

182. Власов Н. Г.Власов Н. Г. Меня нашли в капусте : детские похождения Кольки / Н. Г. Власов. – Сумы, [2016]. – 59 с.

183. Волошин А.Волошин А. Фантастичні оповідання. НЛО і Чорнобильська АЕС / А. Волошин. – Суми : Ярославна, 2016. – 88 с.

184. Волошин А. Б.Волошин А. Б. Часомобіль / А. Б. Волошин. – Суми : Ярославна, 2016. – 88 с.

185. Головченко І. П.Головченко І. П. Доля в перевеслах : роман / І. П. Головченко. – Суми : Мрія, 2016. – 308 с.

186. Гончаренко Є. В.Гончаренко Є. В. Позиція : вірші / Є. В. Гончаренко. – Шостка : Сіверщина, 2016. – 44 с.

187. Горбенко Н. В.Горбенко Н. В. Земля для життя : вірші, оповідання / Н. В. Горбенко. – Суми : Мрія, 2016. – 44 с.

188. Гризун А. П.Гризун А. П. Джинсове небо : лірика / А. П. Гризун. – Суми : Мрія, 2016. – 172 с.

189. Єлишевич Г. Л.Єлишевич Г. Л. Гумористичний літопис : вибране / Г. Л. Єлишевич. – Суми : Мрія, 2016. – 218 с.

190. Івченко В. В.Івченко В. В. Одного разу на Дикому Сході: пригоди зі скарбами та чудовиськами у часи визвольних змагань : український вестерн / В. В. Івченко. – Харків : Фоліо, 2016. – 314 с.

191. Климов О. В.Климов О. В. Відлуння струн душі : поезія, сатира, гумор / О. В. Климов. – Суми : Ярославна, 2016. – 218 с.

192. Котляр А. О.Котляр А. О. Китохор : поэзии / А. О. Котляр. – Сумы : МакДен, 2016. – 136 с.

193. Кужельная Е. В.Кужельная Е. В. Другое измерение : стихотворения / Е. В. Кужельная. – Сумы : Мрия, 2016. – 116 с.

194. Малый ключ к мудрости : избранные афоризмы, изречения, притчи и мысли. – Сумы : Мрия, 2016. – 164 с.

195. Матузок Л. П.Матузок Л. П. Яблука пізніх віршів : поезії / Л. П. Матузок. – Суми : Мрія, 2016. – 88 с.

196. Меланич В. П.Меланич В. П. Найти себя : стихи / В. П. Меланич. – Сумы : Білий птах, 2016. – 154 с.

197. Мельник Л. Г.Мельник Л. Г. Превращалки / Л. Г. Мельник, Даниил, Дариан. – Сумы : Университетская книга, 2016. – 160 с.

198. Нестеренко П. А.Нестеренко П. А. Політ у безсмертя : худ.-док. повість / П. А. Нестеренко. – Суми : Білий птах, 2016. – 108 с.

Розповідь про легендарну льотчицю, Героя Радянського Союзу Катерину Іванівну Зеленко, яка 12 вересня 1941 року здійснила таран фашистського літака у небі Сумщини.

199. Обрії : збірка поезій та прози // Літературне об’єднання «Обрій». – Миргород, 2016. – 192 с.

Збірка талановитих авторів Роменщини.

200. Орфей-2015 : альм. молодих літераторів Сумщини / сост. С. В. П’ятаченко. – Суми : МакДен, 2016. – 84 с.

До збірки увійшли твори переможців обласного літературного конкурсу для молоді «Орфей-2014» у номінаціях «поезія» і «проза».

201. Орфей-2016 : альм. молодих літераторів Сумщини / упоряд. С. В. П’ятаченко. – Суми : МакДен, 2016. – 80 с.

До книги увійшли твори переможців обласного літературного конкурсу для молоді «Орфей-2016» у номінаціях «поезія» і «проза».

202. Положій Є. В.Положій Є. В. Іловайськ : розповіді про справжніх людей / Є. В. Положій. – Харків : Фоліо, 2016. – 378 с.

203. Положій Є. В.Положій Є. В. Мері та ії аеропорт : роман / Є. В. Положій. – Харків : Бібколектор, 2016. – 282 с.

204. Положій Є.Положій Є. П’ять секунд, п’ять днів : роман / Є. Положій. – Київ : Нора-Друк, 2016. – 176 с. – (Читацький клуб).

205. Правдюк Н. А.Правдюк Н. А. Бентежне відлуння : оповідання / Н. А. Правдюк. – Суми : Мрія, 2016. – 68 с.

206. Правдюк Н. А.Правдюк Н. А. Весняні дзвони осені : поезії / Н. А. Правдюк. – Суми : Мрія, 2016. – 116 с.

207. Придатко Н. В.Придатко Н. В. Ностальгия : стихи / Н. В. Придатко. – Сумы : Мрія, 2016. – 154 с.

208. Пхайко Ю. К.Пхайко Ю. К. Досвід самопізнання / Ю. К. Пхайко. – Суми : Корпункт, 2016. – 92 с.

209. Сенченко К. П.Сенченко К. П. Дощ серед зими : [поезія] / К. П. Сенченко. – Липова Долина, [2016]. – 43 с.

210. Сенченко К. П.Сенченко К. П. Моя душа і плаче, і сміється : поезії / К. П. Сенченко. – Липова Долина, [2016]. – 43 с.

211. Сенченко К. П.Сенченко К. П. Не треба власну душу гвалтувати... : поезії / К. П. Сенченко. – Липова Долина, [2016]. – 48 с.

212. Скакун В. П.Скакун В. П. Серця жар : поезії / В. П. Скакун. – Суми : Білий птах, 2016. – 44 с.

213. Скорик П. Г.Скорик П. Г. Вік : поезія, пісні / П. Г. Скорик. – Суми : Мрія, 2016. – 138 с.

214. Слобожанщина. Вип. 20 : Письменники Сумщини : хрестоматія / Сумська організація Національної спілки письменників України ; упоряд. О. Вертіль, В. Вовчанецький ; редкол. Т. Герасименко [та ін.]. – Суми : Мрія, 2016. – 336 с. : фот.

215. Травникова Л. Е.Травникова Л. Е. Мы говорили о любви... : поэзия / Л. Е. Травникова ; ред. А. Поляков. – Сумы : Білий птах, 2016. – 116 с. : фот.

216. Українська хвиля : літ.-мистецький альм. – 6-те вид. – Суми : Еллада-S, 2016. – 240 с.

217. Фурзенко Н. І.Фурзенко Н. І. Неповторимость : стихи / Н. І. Фурзенко. – Сумы : Білий птах, 2016. – 120 с.

218. Шелест О.Шелест О. Сповідь : нариси про виняткових людей / О. Шелест. – Суми : Корпункт, 2016. – 236 с.

219. Шугай О. В.Шугай О. В. Цвіт вишні, або Втрачене кохання Василя Мисика : оповідь у листах і документах – з коментарями / О. В. Шугай. – Київ : Ярославів Вал, 2016. – 608 с. : 48 іл.

220. Юзчишин А. І.Юзчишин А. І. На хвилях часу : вірші / А. І. Юзчишин. – Суми : Мрія, 2016. – 129 с.С 85 Мистецтво
221. Бондаренко М. М.Бондаренко М. М. Корінням із Сумщини : серія ліноритів / М. М. Бондаренко, О. М. Капітоненко. – Суми : ФОП Щербина І. В., 2016. – 76 с. : іл.

Портретна галерея наших земляків, котрі не сприйняли радянську владу і в різний час змушені були виїхати за кордон.

222. Василь Григорович Кричевський: хрестоматія : в 2 т. Т. 1 : (1891–1943 рр.). – Харків : Видавець Савчук О. О., 2016. – 532 с. : 472 іл. – (Серія «Слобожанський світ» ; вип. 10).

Видання містить текстові праці В. Г. Кричевського, вибрані розвідки про нього, автобіографічну спадщину, інформацію про персональні виставки митця 1940–1941 рр., архівні біографічні матеріали.

223. Вовчик, Вовочка, Володя Берелет : спогади про артиста Сумського академічного театру драми і музичної комедії ім. М. С. Щепкіна, заслуженого артиста України Володимира Володимировича Берелета / авт.-уклад. Г. Архипов. – Київ, 2016. – 87 с. : іл.

224. Лисакова І. В.Лисакова І. В. Музичне оформлення культурно-дозвіллєвих програм : навч. посіб. / І. В. Лисакова. – Суми : Університетська книга, 2016. – 127 с.

225. Мистецькі пошуки : зб. наук. пр. Вип. 6 / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. – 232 с.

У щорічному збірнику наукових праць висвітлюються актуальні питання мистецької освіти, мистецтвознавства, хореографії, образотворчого мистецтва та культурології.

226. Побожій С. І.Побожій С. І. Цінність і ціна мистецтва : зб. ст. / С. І. Побожій. – Суми : Університетська книга, 2016. – 159 с. : іл.

227. Синєокий О. В.Синєокий О. В. Музичний звукозапис у соціокультурних комунікаціях (фонодокументи, фоноархів) : монографія / О. В. Синєокий. – Суми : Університетська книга, 2016. – 347 с.


С 88 Психологія
228. Актуальні проблеми практичної психології : зб. ст. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Глухів (10–11 листоп. 2016 р.) / ред. В. М. Поліщук. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2016. – 162 с.

229. Крылова С. А.Крылова С. А. Психология красивой женщины : 10 запретных тайн. Опыт андрогин-анализа / С. А. Крылова, Н. В. Хамитов. – 3-е изд., испр. и доп. – Сумы : Университетская книга, 2016. – 318 с. : ил.С 91 Бібліографія
230. Іван Багряний: український письменник і політичний діяч : біобібліографічний покажчик до 110-річчя від дня народження. – Київ : Укр. видавнича спілка ім. І. Багряного, 2016. – 264 с.

231. Тваринний світ Сумщини : систематичний покажч. літ. кінця XVIII – початку ХХІ ст. / уклад. М. П. Книш. – Суми : Університетська книга, 2016. – 304 с.

232. Хмельничий Леонтій Михайлович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1977–2016 рр. – Суми : Сумський національний аграрний ун-т, 2016. – 99 с. – (Біобібліографія вчених Сумського НАУ. Вип. 10).

Краєзнавча за змістом література,

що надійшла до ОУНБ протягом 2016 року


С2 Природничо-наукова література

1а. Власов Н. Г. Река Псел как составляющая экологии Сум / Н. Г. Власов. – Суми : Мрія, 2016. – 24 с.

2а. Природно-заповідний фонд Сумської області : атлас-довідник. – Київ : Українська Картографічна Група, 2016. – 94 с. : іл.
С60.6 Статистика краю
3а. Довкілля Сумщини-2015 : стат. зб. / Головне управління статистики у Сумській обл. – Суми, 2016. – 124 с.

4а. Економічна активність населення Сумської області 2015 : стат. зб. / Головне управління статистики у Сумській обл. – Суми, 2016. – 97 с.

5а. Житлове будівництво в Сумській області у 2011–2015 роках : стат. зб. / Головне управління статистики у Сумській обл. – Суми, 2016. – 64 с.

6а. Заклади культури Сумської області у 2015 році : стат. бюл. / Головне управління статистики у Сумській обл. – Суми, 2016. – 22 с.

7а. Зовнішня торгівля Сумської області товарами та послугами : стат. зб. / Головне управління статистики у Сумській обл. – Суми, 2016. – 101 с.

8а. Населення Сумської області за 2015 рік : демографічний щоріч. / Головне управління статистики у Сумській обл. – Суми, 2016. – 238 с.

9а. Про соціально-економічне становище Сумської області за січень 2016 року / Головне управління статистики у Сумській обл. – Суми, 2016. – 96 с.

10а. Промисловість Сумщини за 2011–2015 роки : стат. зб. / Головне управління статистики у Сумській обл. – Суми, 2016. – 181с.

11а. Розподіл постійного населення Сумської області за статтю та віком на 1 січня 2016 року : стат. бюл. / Головне управління статистики у Сумській обл. – Суми, 2016. – 68 с.

12а. Рослинництво Сумщини у 2015 році : стат. зб. / Головне управління статистики у Сумській обл. – Суми, 2016. – 178 с.

13а. Статистичний щорічник Сумської області за 2015 рік / Головне управління статистики у Сумській обл. – Суми, 2016. – 514 с.

14а. Тваринництво Сумщини у 2015 році : стат. зб. / Головне управління статистики у Сумській обл. – Суми, 2016. – 122 с.

15а. Транспорт і зв'язок Сумщини 2015 рік : стат. зб. / Головне управління статистики у Сумській обл. – Суми, 2016. – 94 с.
С63 Історія
16а. Абліцов В. Г. Україна. Меценати / В. Г. Абліцов. – Київ : Літера ЛТД, 2016. – 208 с.

Є матеріали про меценатів Сумщини: О. Алчевського, Терещенків, Ханенків, Харитоненків, П. Калнишевського.

17а. Андрєєв М. А. Вороніж : збірка краєзнавчих статей / упоряд., передм. А. А. Кулик. – Шостка, 2016. – 162 с.

До збірки увійшли всі краєзнавчі статті відомого воронізького краєзнавця М. А. Андрєєва (1920–1995), опубліковані у шосткинських районних газетах «Зоря» та «Советское Полесье».

18а. Археологічні дослідження Більського городища 2015 : зб. наук. пр. – Київ ; Котельва ; Харків : ЦП НАН України і УТОПІК, Майдан, 2016. – 270 с.

Більське городище розташоване на межі Полтавської області та Охтирського району Сумської області (район сел Скелька і Куземин).

19а. Власенко В. М. Уродженці Сумщини – учасники Української революції 1917–1921 рр. / В. М. Власенко ; Сум. обл. орг. Національної спілки краєзнавців України. – Суми : Мрія, 2016. – 200 с.

20а. Власов Н. Г. Быть Сумам образцовым городом! : воспоминания о Михаиле Лушпе. – Сумы : Мрия, 2016. – 20 с.

Спогади про колишнього секретаря Сумського міськкому партії М. П. Лушпу, його планах і досягненнях у розбудові м. Суми.

21а. Власов Н. Г. Так строился город Сумы ; Быть г. Сумы образцовым городом / Н. Г. Власов. – Сумы, [2016]. – 39 с.

Спогади геодезиста і журналіста про м. Суми, починаючи з 1960-х років.

22а. Героям слава. Книга пам’яті героїв АТО. Сумська область. – Суми : Всі Суми Панорама-Медіа ; Еллада 8, 2016. – 112с. : іл.

Розповіді про жителів та уродженців Сумщини, які загинули у боротьбі за свободу та незалежність України в 2014–2016 рр.

23а. Іванущенко Г. М. Сумчани в боротьбі за волю: 10 біографій / Г. М. Іванущенко ; Сум. обл. орг. Національної спілки краєзнавців України та ін. – 2-ге вид., доопрац. – Суми : Мрія, 2016. – 192 с. : іл.

Про героїв і подвижників Українського визвольного руху – уродженців Сумщини.

24а. Інакодумство на Сумщині : зб. док. та матеріалів (1955–1990 рр.) / Сумська обласна організація Національної спілки краєзнавців України ; упоряд.: В. О. Артюх, Г. М. Іванущенко, В. О. Садівничий. – 2-ге вид., доопрац. – Суми : Мрія, 2016. – 300 с. : іл.

Документи висвітлюють історію протестних настроїв та проявів інакодумства при комуністичному авторитарному режимі на території Сумщини з часів хрущовської «відлиги» до періоду пізньої «перестройки».

25а. Картавий П. В. Гени добра і честь близьких предків : аналіз впливу предків на життя сучасників / П. В. Картавий. – Суми : МакДен, 2016. – 40 с.

Автор досліджує свій рід з Глухівщини.

26а. Корогод Б. Л. Село Лікарське в контексті історії Слобідської України / Б. Л. Корогод, Г. І. Корогод. – Суми : Мрія, 2016. – 184 с.

Історія с. Лікарське Сумського району з найдавніших часів по сьогодення.

27а. Коршунова Г. Є. Казкове місто Суми / Г. Є. Коршунова, С. В. Качуровська. – Суми : Триторія, 2016. – 72 с. : іл. – (Казковий край).

28а. Курилов І. Роменська старовина / перекл. В. Таран. – Миргород : Миргород, 2016. – 260 с.

Переклад праці роменського краєзнавця І. О. Курилова (1840–1916), доповнений коментарями, пояснюючим матеріалом.

29а. Ми створювали Місто для людей : про покоління сумчан, які за два десятиріччя (1970–1990) перетворили колись повітове містечко у сучасний обласний центр. – 2-ге вид. , доопрац. – Суми : Мрія, 2016. –180 с.

Автори книги, безпосередні учасники розбудови м. Суми, діляться спогадами про те, як спільними зусиллями влади і сумчан за два десятиріччя місто перетворилося в сучасний обласний центр з унікальними житловими мікрорайонами, закладами освіти, медицини, культури.

30а. ОУН-УПА на Сумщині. Ч. 1 / упоряд. Г. М. Іванущенко. – Суми : Мрія, 2016. – 156 с.

31а. ОУН-УПА на Сумщині. Ч. 2 / упоряд. Г. М. Іванущенко. – 2-ге вид., доопрац. – Суми : Мрія, 2016. – 232 с. : іл.

32а. Пазинич В. Ф. На камені вічності : з історії села Кам’яне Лебединського району на Сумщині / В. Ф. Пазинич, М. М. Скрипаль. – Суми : Мрія, 2016. – 394 с.

33а. Петров Г. Т. Щоденники. Нариси. Статті : матеріали другої наук.-практ. конф. дослідників «Петровські читання» / Г. Т. Петров ; відп. упоряд. Л. А. Покидченко. – Київ : Фенікс, 2016. – 977 с.

Г. Т. Петров (1936–1996) – відомий краєзнавець, журналіст, уродженець м. Суми.

34а. Повстанський рух 20-30 років XX ст. на Сумщині / авт.-упоряд. Г. М. Іванущенко ; Сумська обл. орг. Нац. спілки краєзнавців ; Держ. архів Сумської обл. – 2-ге вид., доопрац. – Суми : Мрія, 2016. – 340 с. : іл.

35а. Реєстри Сумського полку. 1660–1664 / упоряд. та вступ. ст. О. Алфьоров, О. Різніченко. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2016. – 534 с.

Перші роки існування Сумського козацького полку.

36а. Роменщина : історія населених пунктів (кн. 2) / ред. Т. А. Василенко. – Миргород : Миргород, 2016. – 400 с. : іл.

З історії створення та адміністративно-територіального поділу Роменщини від перших поселень до сьогодення.

37а. Сергиенко М. Путешествие с дилетантом, или Вехи истории города Сумы / М. Сергиенко, В. Клименко. – Сумы : Ярославна, 2016. – 138 с. : ил.

38а. Сумський краєзнавчий збірник / упоряд.: О. М. Корнієнко, В. О. Артюх. – Суми : Мрія, 2016. – 406 с. : іл.

Наукові і публіцистичні матеріали краєзнавців Сумщини, в яких досліджуються найрізноманітніші аспекти історії рідного краю.

39а. Українське відродження 1917–1920 рр. на Сумщині / авт.-упоряд. Г. М. Іванущенко ; Сумська обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Державний архів Сумської області. – Суми : Мрія, 2016. – 280 с. : іл.

Збірник включає нарис-огляд, документи з історії українського національного відродження, становлення органів влади, економіко-соціальних та культурних процесів, політичних та військових подій на території нинішньої Сумщини.

40а. Цикунов В. М. Спаське (Ленінське) : історико-краєзнавчий нарис / В. М. Цикунов. – Київ : Фактор, 2016. – 208 с. : іл.

З історії одного з найдавніших населених пунктів Кролевецького району – села Спаське.

41а. Шалівська 3. В. Конотопщина – рідний край : зб. краєзн.-публіцист. матеріалів / З. В. Шалівська, Ш. М. Акічев, Л. П. Мороз. – Суми : Мрія, 2016. – 178 с.

У збірнику представлено творчий доробок конотопських краєзнавців.
С7 Культура
42а. Близнюк А. М. Краса Сумщини в слові, музиці, живописі / А. М. Близнюк, М. П. Гурець. – 2-ге вид., допов. – Суми : Фабрика друку, 2016. – 152 с.

Висвітлюється творчість письменників, художників, композиторів, життя котрих пов’язане із Сумщиною.

43а. Музей Петра Калнишевського : буклет / Держ. історико-культурний заповідник «Посулля». – Суми : ФОП Щербина І. В., 2016. – 19 с. : іл.

Музей кошового Запорізької Січі знаходиться у с. Пустовійтівка Роменського району.Каталог: publish -> 2017
publish -> Дев’ятдесятники: молодий струмінь в сучасній українській літературі
publish -> Управління культури І туризму Сумської державної адміністрації
publish -> Управління культури сумської обласної державної адміністрації
publish -> Дз «Державна бібліотека України для юнацтва»
publish -> І пам’ятних дат Сумщини на 2017 рік
2017 -> Людмила покидченко
2017 -> Бібліотеки Сумщини в засобах масової інформації
2017 -> Формула успіху Роменської міської централізованої бібліотечної системи Інформаційна довідка
2017 -> Українська народна республіка І наш край


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Книги Сумщини – 2016 Каталог видань iconЗведений каталог періодичних видань, передплачених головними бібліотеками м. Дніпропетровська на 2016 рік
Зведений каталог періодичних видань, передплачених головними бібліотеками м. Дніпропетровська на 2016 рік [Текст] / упорядники: С....
Книги Сумщини – 2016 Каталог видань iconКнига Дніпропетровщини 2005 Анотований каталог видань
Книга Дніпропетровщини 2005: Анотований каталог видань з фондів Дніпропетровської державної обласної бібліотеки / Укладач С. Ю. Усенко,...
Книги Сумщини – 2016 Каталог видань iconЗведений каталог періодичних видань, передплачених головними бібліотеками м. Дніпро на 2017 рік
Зведений каталог періодичних видань, передплачених головними бібліотеками м. Дніпро на 2017 рік [Текст] / упорядники: С. В. Манченко,...
Книги Сумщини – 2016 Каталог видань iconІ пам’ятних дат Сумщини на 2016 рік
Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2015 рік / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. К. Линник. – Суми, 2015. – 74...
Книги Сумщини – 2016 Каталог видань iconІ пам’ятних дат Сумщини на 2017 рік
Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2017 рік / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. К. Линник. – Суми, 2016. – 61...
Книги Сумщини – 2016 Каталог видань iconДніпропетровськ 2013 Зміст Вступ
Відділ комплектування Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки підготував черговий „Зведений каталог періодичних...
Книги Сумщини – 2016 Каталог видань iconДніпропетровськ 2012 Зміст Вступ
Ви тримаєте в руках черговий „Зведений каталог періодичних видань, передплачених головними бібліотеками м. Дніпропетровська на 2012...
Книги Сумщини – 2016 Каталог видань iconДніпропетровська Обласна Універсальна Наукова Б
Зведений каталог періодичних видань, передпла-чених головними бібліотеками м. Дніпропетровська на 2014 рік [Текст] / Укладач: С....
Книги Сумщини – 2016 Каталог видань iconВідділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи к иїв 2016 Від укладача
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до бібліотек централізованої...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка