Книжкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниСторінка1/7
Дата конвертації02.10.2017
Розмір1,72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

ISSN 0130-917X

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ


імені ІВАНА ФЕДОРОВА

ЛІТОПИС

ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ
Державний бібліографічний покажчик України

12

2007

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

“КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"

Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС


ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ

Державний бібліографічний

покажчик України
№ 12

Червень 2007

(9555—10242)
Виходить 2 рази на місяць

Видається з 1937 року


Київ • 2007

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE,

STATE RESEARCH INSTITUTION

National


bibliography of Ukraine

CHRONICLE OF

NEWSPAPER ARTICLES

State bibliographic index of

Ukraine
№ 12

June, 2007

(9555—10242)
Issued semimonthly

Published since 1937


Kyiv • 2007


Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.


Укладачі: В.В. Гладун, І.М. Кічкін, О.А. Рудь

Редагування З.А.Медведєвої

Коректура В.Д.Одрини
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1992 від 12.05.96

Підп. до друку 20.06.2007. Формат 60х84/16. Папір офсет.

Ум.друк.арк. 3,72. Обл.-вид.арк. 4,53.

Тираж 166 пр. Зам. № 77.

Засновник, редакція, видавець і виготівник

Державна наукова установа

“Книжкова палата України імені Івана Федорова”

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Тел. 292-82-69.
З питань придбання звертатися за тел. 292-02-94.

 Книжкова палата України, 2007ЗМІСТ

0 Загальний відділ 5  1. Загальні питання науки та культури 5

  1. Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 5

050 Серіальні видання 5

06 Організації та інші типи об’єднань. Асоціації. Конгреси.

Виставки. Музеї 5

070 Газети. Преса. Журналістика 6

1 Філософські науки. Психологія 6

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 7  1. Суспільні науки 7

30 Теорія, методологія суспільних наук в цілому. Соціографія.

Гендерні дослідження 7

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 7


  1. Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція. 7

316 Соціологія 8

32 Політика. Політологія 8

33 Економіка. Економічні науки 12

34 Право. Юриспруденція 15

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 26

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 30

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 30


  1. Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя.

Фольклор 32

5 Математика та природничі науки. Загальні питання фізико-

математичних, природничих та хімічних наук. 32

51 Математика 33

52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору. Геодезія 33

53 Фізика 34

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 34

55 Геологія. Науки про Землю 34  1. Біологічні науки 34

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 34

60 Біотехнологія 34

61 Медичні науки. Охорона здоров’я 34

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 36

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 38

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 40

654 Електрозв'язок (організація та експлуатація).

Телерадіотрансляція. Телекомунікації 40

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені

галузі 41

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 42

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Фотографія.

Музика. Театр. Ігри. Спорт 42

8 Мовознавство. Лінгвістика. Мови. Художня література.

Літературознавство 51

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови . 51

82 Художня література. Літературознавство 51

9 Географія. Біографії. Історія 55

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки 55

908 Краєзнавство 55  1. Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн.

Подорожі. Регіональна географія 56

929 Біографічні та подібні дослідження 56

93/94 Історія 56

Іменний покажчик 58

Географічний покажчик 63

Список газет, матеріали з яких уміщено

в "Літописі газетних статей" № 12 64

__________

У номері зареєстровано матеріали з газет за січень, лютий, березень, квітень 2007 року

0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури001 Наука та знання в цілому. Наукознавство. Організація розумової праці

9555. Ющенко В.П. Коли згадаємо про інженера?: Житомир. обл. від-ню інж. акад. України — 15 років: [Бесіда з викон. дир. обл. від-ня акад. Василем Трохимовичем Ющен­ком / Записав Григорій Павлов] // Житомирщина. — 2007. — 3 берез. (№ 24). — С. 4.004 Інформаційні технології. Комп'ютерна наука і технологія. Інтернет

9556. Зернецька О. Інтернет-пастки для молоді / Ольга Зернецька // Дзеркало тижня. — 2007. — 24—30 берез. (№ 11). — С. 20.

9557. Мартинов Є. То чи є Grid в Україні?: [Відгук на ст. А. Петренка "Grid як четвертий етап розв. інформатизації" в газ. "Дзеркало тижня", 2007, № 8] / Євген Марти­нов, Сергій Свистунов // Дзеркало тижня. — 2007. — 17—23 берез. (№ 10). — С. 14.

Див. 9685, 9935005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація

9558. Гоцуєнко Н. HR-ри починають і виграють: [Про Всеукр. відкритий конкурс у сфері упр. персоналом] / Надія Гоцуєнко // Дзеркало тижня. — 2007. — 24—30 берез. (№ 11). — С. 11.006 Стандартизація та стандарти

9559. Бондар Л.М. Якісну продукцію — споживачам: [Бесіда з ген. дир. ДП "Бу­ковинастандартметрологія" Леонідом Михайловичем Бондарем / Записала Ірина Світла] // Свобода слова. — 2007. — 22 берез. (Чис. 12). — С. 15.

9560. Качанов С.О. ДП [Дочірнє підприємство] "Дніпростандартметрологія": історія, сьогодення і перспективи: [Розповідь ген. дир. Дніпропетр.ДП Сергія Олександ­ровича Качанова] // Зоря. — 2007. — 27 лют. (№ 21—22). — С. 26.

008 Цивілізація. Культура. Прогрес

9561. Рєпа А. Культура і утопія / Андрій Рєпа // Дзеркало тижня. — 2007. —


17—23 берез. (№ 10). — С. 20.

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

9562. Моисеева С. Информатизация библиотек сегодня. Или опять завтра? / Светлана Моисеева // Наша газ. — 2007. — 6 февр. (№ 16). — С. 5.050 Серіальні видання

9563. Єгорова І. У львівського музею свій "Літопис": Традиції Андрея Шептиць­кого продовжують меценати: [Про "Літопис Нац. музею у Львові": За матеріалами бесіди із заст. дир. музею Оксаною Білою] / Ірина Єгорова // День. — 2007. — 27 берез. (№ 52). — С. 1.

9564. Завесніло знов у Люботині: [Про новий літ.-худож. альм. "Пролісок"] // Слобід. край. — 2007. — 20 берез. (№ 31). — С. 6.

06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси. Виставки. Музеї

061 Організації та інші типи об'єднань. Товариства. Асоціації. Конгреси. Виставки. Фірми. Наукові установи

9565. Белоусов С.М. Мы еще полетаем: [Об Об-ве содействия обороне Украи­ны: Беседа с пред. Луган. обл. орг. ОСО Украины Сергеем Михайловичем Белоусовым / Записал Лайсман Путкарадзе] // Наша газ. — 2007. — 13 янв. (№ 4—5). — С. 14.

9566. Горобець О. У добру дорогу, об'єднання!: [Про орг. засід. Т-ва "Вінничани у Києві", Київ] / Олександр Горобець // Вінниччина. — 2007. — 23 берез. (№ 23). — С. 5.

9567. Дикань Т. І маленька краса вирішує великі проблеми: [Про творче об-ня "Чарів. скринька" Красноармійс. район. Будинку дит. творчості] / Тамара Дикань // До­неччина. — 2007. — 30 берез.

9568. Діденко Н. Полтавське земляцтво у Києві відкриває свої представництва на "історичній" батьківщині — у Полтаві, Кременчуці та Лубнах / Надія Діденко // Вечірня Полтава. — 2007. — 1 берез. (№ 9). — С. 7.

9569. Експонати можна мацати: [Про вист.-прогр. "Парадокс-шоу" в Харк. планетарії: За матеріалами бесіди з орг. вист. Наталею Казачковою] // Слобід. край. — 2007. — 29 берез. (№ 35). — С. 8.

9570. Новая [организация] "Молодая гвардия" [в Луганске] // Известия Луганщи­ны. — 2007. — Март (№ 1). — С. 6.

9571. Приймак В.І. По ложечці меду — кожній дитині: [Про громад. орг. "Райо­вий стан", Луцьк: Бесіда з кер. орг. Віталієм Івановичем Приймаком / Записала Галина Світліковська] // Волинь-нова. — 2007. — 27 лют.

Див. 9686, 10010, 10017-18, 10020-26, 10029-30, 10035-38, 10040-43, 10048, 10050-54, 10233, 10240

069 Музеї

9572. Десятерик Д. "Мистецький арсенал": чергова спроба: [Про прес-конф., присвяч. створенню культ.-мистец. та музейн. комплексу на тему: "Мистец. арсенал" — блокаду знято", Київ] / Дмитро Десятерик // День. — 2007. — 24 берез. (№ 51). — С. 6.

9573. Діденко Н. У Полтаві таки буде музей літаків дальної авіації?!: [За мате­ріалами бесіди з полковником запасу Валерієм Верескулом, кер. військ. комендатури (Полтава) Віктором Дейнегою, генерал-майором Геннадієм Котлярем] / Надія Діденко // Вечірня Полтава. — 2007. — 8 берез. (№ 10). — С. 4.

Див. 9563, 9569, 9862, 10033070 Газети. Преса. Журналістика

9574. Кавун М. "Липовецькі вісті" [газета] зародились 90 літ тому / Микола Ка-вун // Вінниччина. — 2007. — 23 берез. (№ 23). — С. 5.

9575. Колосов С. Реформа ЗМІ [засоби масової інформації]: страчувати не можна помилувати / Сергій Колосов // Дзеркало тижня. — 2007. — 24—30 берез. (№ 11). — С. 20.

9576. Меліхов В. Березневий паросток нової преси, або Дитя Лютневої револю-ції: [Про газ. "Пролетарій" — попередника "Слобід. краю"] / Віктор Меліхов // Слобід. край. — 2007. — 22 берез. (№ 32). — С. 6.

9577. Чабан М. Редактор [газети] “Звезды” В'ячеслав Інокентійович Бутаков (1882—1946) / Микола Чабан // Зоря. — 2007. — 31 берез.

Див. 10191

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ

1/14 Філософія

9578. Фомічов А. Ділився мудрістю і з нами: [Про філософа, письм. Григорія Са­вича Сковороду (1722—1794) у дзеркалі філателії Чернігівщини] / А. Фомічов // Деснян. правда. — 2007. — 18 січ. (№ 5). — С. 8.

Див. 9561

159.9 Психологія

9579. Кімакович І. Гостьовий шлюб: "за" і "проти": [Бесіда з філологом Іриною Кімакович та комп., реж. Юрієм Зморовичем / Записала Ганна Лобановська; Комент. Мартової Жанни] // Дзеркало тижня. — 2007. — 8—16 берез. (№ 9). — С. 21.

9580. Ройз С. Дорогі дорослі... або Робота над помилками: [Психол. аспект] / Світлана Ройз // Дзеркало тижня. — 2007. — 17—23 берез. (№ 10). — С. 22.

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я)

9581. Доскоч М.А. Історія, політика, релігія і — ми...: [Бесіда з фахівцем у галузі релігієзнавства Миколою Архиповичем Доскочем / Записав В. Веснянко] // Черкас. край. — 2007. — 21 берез. (№ 21). — С. 5.

9582. Лисицына И. Да и согреются души благовестом: [О восстановлении церк­ви в с. Морозовка Луган. обл.: По материалам беседы с отцом Вадимом и настоятелем Свято-Благовещен. Храма Мелов. р-на отцом Вячеславом (Сафонов)] / Ирина Лисицына // Наша газ. — 2007. — 8 февр. (№ 17—18). — С. 12.

9583. Пащенко В.О. Людство вірує в Бога...: [Про вивч. трагіч. доль репрес. священиків Полтавщини та членів їх сімей: Бесіда з ректором Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В.Г.Короленка Володимиром Олександровичем Пащенком / Записала Наталія Жов­нір] // Вечірня Полтава. — 2007. — 29 берез. (№ 13). — С. 8.

9584. Помісна церква: міфи і реалії // Волин. газ. — 2007. — 1 берез. (№ 8). — С. 1, 4.

9585. Шашік М. "Кожна людина — це дорога до Господа Бога": [Бесіда з єписко­пом, Апостол. адміністратором Мукачів. греко-катол. єпархії Міланом Шашіком / Запи­сала Маріанна Шутко] // Новини Закарпаття. — 2007. — 31 берез. (№ 36—37). — С. 18.

Див. 9875

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ30 Теорія, методологія суспільних наук в цілому. Соціографія.
Гендерні дослідження

9586. Кіященко Г. Ганна Кіященко: "Демократія в Україні утвердиться швидше, якщо ґендерне питання з десятого стане першим": [Бесіда з головою Полтав. філ. Сусп. Служби України / Записала Оксана Клочко] // Вечірня Полтава. — 2007. — 18 січ. (№ 3). — С. 3.

9587. Сененко С. Рівноправність чоловіків і жінок. Як це було й є в Америці / Світлана Сененко // Дзеркало тижня. — 2007. — 8—16 берез. (№ 9). — С. 18.

9588. Сідун І. Рівність жінок та чоловіків позитивно позначиться на соціальній сфері країни: [Про темат. семінар, Ужгород] / Іван Сідун // Новини Закарпаття. — 2007. — 31 берез. (№ 36—37). — С. 7.

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи

Див. 9662, 9664-65, 9673, 9692, 9697, 9856, 9873, 9893, 9902, 9950, 9981, 9987314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція

9589. Кресин В. Демографический кризис: Причины и возможные последствия / Владимир Кресин // Голос Донбасса. — 2007. — 29 марта (№ 12). — С. 12.

9590. Миколюк О. Справа (не) особиста: Через підвищ. смертність та поганий стан здоров'я за останні 15 р. Україна втратила 5,3 млн громадян / Оксана Миколюк // День. — 2007. — 22 берез. (№ 49). — С. 2.

316 Соціологія

9591. Карпичев В. Драматургія долі: [Про формув. особистості] / Володимир Карпичев // Дзеркало тижня. — 2007. — 8—16 берез. (№ 9). — С. 18.

9592. Рожен О. Ментальний хрест — зловмисник мимоволі: [Cт. з матеріалів доп. на "круглому столі" "Цивілізац. флуктуації сучасності" в Ін-ті міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Олександр Рожен // Дзеркало тижня. — 2007. — 17—23 берез. (№ 10). — С. 14.

Див. 9581, 9586, 9588, 9638, 9872

32 Політика. Політологія

323 Внутрішня політика. Національні питання.


Національні та етнічні меншини

323(1-87) Внутрішня політика зарубіжних країн

9593. Дугін О. Олександр Дугін: "Правих" та "лівих" плутають не лише в Росії, але й на Заході: [Бесіда з кер. Центру геополіт. експертиз експерт.-консультат. ради


з пробл. нац. безпеки при Держ. Думі РФ] // День. — 2007. — 20 берез. (№ 47). — С. 7.

9594. Кім В. "Піхотинець Путіна": [Про президента Чечні Рамзана Кадирова] / Володимир Каспрук // Дзеркало тижня. — 2007. — 8—16 берез. (№ 9). — С. 5.

9595. Сагайдачний І. Америко! На віслюків і слонів — розподілись!: [Про політ. ситуацію в США] / Іван Сагайдачний // Дзеркало тижня. — 2007. — 8—16 берез. (№ 9). — С. 5.

9596. Сагайдачний І. Гармонійна перебудова в піднебесній: [Про сес. Нар. політ. консультат. ради Китаю (НПКРК) щодо затвердження внутрішньополіт. курсу на 2007 р.] / Іван Сагайдачний // Дзеркало тижня. — 2007. — 17—23 берез. (№ 10). — С. 5.323(477) Внутрішня політика України

9597. Базів В. Демократія, несумісна з прогресом: [Про внутр. політику України] / Василь Базів // День. — 2007. — 22 берез. (№ 49). — С. 4.

9598. Віктор Небоженко: "Єдиний, хто зацікавлений у створенні конституцій­ної більшості, — це [Олександр] Мороз": [Висловлювання] / Підгот. Олена Яхно // День. — 2007. — 24 берез. (№ 51). — С. 1, 4. — Авт.: Кость Бондаренко, Віктор Небоженко.

9599. Жупан Є. "Русинське питання": Два погляди на одну пробл.: [Бесіда з голо­вою Нар. ради русинів Закарпаття Євгеном Жупаном / Записала Надія Тегза] // Новини Закарпаття. — 2007. — 24 берез. (№ 33—34). — С. 2.

9600. Зайцева И.П. С языком шутить нельзя: [О языковой ситуации в Украине: Беседа с преподавателем Луган. нац. пед. ун-та им. Тараса Шевченко Ириной Павловной Зайцевой / Записала Ирина Лисицына] // Наша газ. — 2007. — 24 февр. (№ 26). — С. 8.

9601. Луценко Ю. Чого прагне Юрій Луценко: [Бесіда з лідером орг. "Нар. само­оборона" / Записав Олександр Голка] // Деснян. правда. — 2007. — 24 берез.

9602. Максимов О. Бої без правил: [Про політ. ситуацію в Україні] / Олег Мак­симов // Новини Закарпаття. — 2007. — 31 берез. (№ 36—37). — С. 4.

9603. Максимчук Т. Час збирати каміння: [Щодо підписання Угоди між "На­шою Україною" та БЮТ] / Тарас Максимчук // Новини Закарпаття. — 2007. — 17 берез. (№ 30—31). — С. 4.

9604. Музичко О. Мовний шабаш у "толерантній" Одесі: [Про акцію "Я говорю по русски" в Одесі] / Олександр Музичко; Комент. Сергія Кримського, Андрія Куркова, Мирослава Поповича, Олексія Воловича // День. — 2007. — 20 берез. (№ 47). — С. 4.

9605. Мустафін О. Казус Кінаха, або "Троянські коні" української політики: [Про політ. ситуацію в Україні] / Олексій Мустафін // Дзеркало тижня. — 2007. — 24—30 берез. (№ 11). — С. 2.

9606. О'Доннелл Ф. Френсіс О'Доннелл: Якість життя — це не лише зростання доходів, а й доступ до правосуддя та свободи інформації: [Про внутр. політику України: Бесіда з координатором ООН в Україні / Записав Микола Сірук] // День. — 2007. —
20 берез. (№ 47). — С. 3.

9607. Осійчук М. Опозиція пропонує народові визначитися, в якій країні він хоче жити / Максим Осійчук // Новини Закарпаття. — 2007. — 24 берез. (№ 33—34). — С. 4.

9608. Піскун С. Святослав Піскун: "...Не треба було мене знімати з посади": [Бесіда
з депутатом-регіоналом / Записала Наталя Ромашова] // День. — 2007. — 21 берез. (№ 48). — С. 4.

9609. Рахманін С. Олімп без богів: [Про політ. ситуацію в Україні] / Сергій Рах­манін // Дзеркало тижня. — 2007. — 17—23 берез. (№ 10). — С. 1—2.

9610. Ромашова Н. Губернаторське протистояння: [Про внутр. політику Ук­раїни] / Наталія Ромашова; Комент. Олеся Донія, Віктора Небоженка // День. — 2007. — 17 берез. (№ 46). — С. 4.

9611. Русин С. Гей, ромале!: Поряд з нами і досі існує зовсім ін. світ...: [Про му­качів. ром. табір: За матеріалами бесіди зі старостою табору Олександром Балогом] / Сніжана Русин // Новини Закарпаття. — 2007. — 24 берез. (№ 33—34). — С. 18.

9612. Самар В. Рефреймінг наміру: [Про політ. ситуацію в Криму] / Валентина Самар // Дзеркало тижня. — 2007. — 17—23 берез. (№ 10). — С. 2.

9613. Сапон В. Якою ж завтра будеш наша мово? / Володимир Сапон // Деснян. правда. — 2007. — 20 лют.

9614. Семиноженко В. Володимир Семиноженко: "Сьогодні важливим є не по-літичний компроміс сам по собі, а його якість": [Бесіда з головою "Укр. форуму" / За-писала Тетяна Мосенцева] // День. — 2007. — 21 берез. (№ 48). — С. 1, 4.

9615. Сизоненко О. Шляхи і відстані: [Нарис про кн. екс-президента України Леоніда Кучми] / Олександр Сизоненко // Деснян. правда. — 2007. — 1 берез. (№ 23). — С. 7. — Закінч. Початок: № 14.

9616. Тегза Н. Єдиний вихід з політичної кризи в Україні через розпуск парла­менту / Надія Тегза // Новини Закарпаття. — 2007. — 31 берез. (№ 36—37). — С. 5.

9617. Тихий О. Україна може перетворитися на поліцейську державу, вважає опальний лідер "Народної самооборони" [Юрій Луценко]: [Про першу прес-конф. міністра внутр. справ Василя Цушка] / Олекса Тихий // Новини Закарпаття. — 2007. — 24 берез. (№ 33—34). — С. 22.

9618. Тихонов С. "Справа Луценка" має ефект бумеранга: У нашій політиці стає "модним" наступати на одні й ті ж граблі? / Степан Тихонов // Новини Закарпаття. — 2007. — 31 берез. (№ 36—37). — С. 17.

9619. Турчинов О. Олександр Турчинов: "Соціальна політика уряду Януковича — це рекет": [Бесіда з нар. депутатом України / Записав Олег Стецишин] // Волинь-нова. — 2007. — 3 квіт. (№ 37). — С. 4.

9620. Турчинов О. Олександр Турчинов: Цей уряд здатний лише на маніпуляції: [Бесіда з нар. депутатом України / Записав Віктор Лапчук] // Галичина. — 2007. —
31 берез. (№ 47). — С. 4.

9621. Шевчук С. Сергій Шевчук: Кушнарьов не міг бути губернатором Волині!: [Бесіда з нар. депутатом України / Записав Володимир Данилюк] // Волин. газ. — 2007. — 25 січ. (№ 3). — С. 3.

9622. Шенцев Д.О. "Процес уже пішов...": [Про створення Коаліції нац. єдності у Верховній Раді: Бесіда з нар. деп. від. Партії регіонів Дмитром Олексійовичем Шенце­вим / Записав Ігор Тесло] // Слобід. край. — 2007. — 31 берез. (№ 36). — С. 2.

9623. Шнипко О.С. Українська інтелігенція і політика: [Бесіда з віце-президен­том Укр. союзу промисловців і підприємців Олександром Сергійовичем Шнипком / За­писав Василь Єгоров] // Дзеркало тижня. — 2007. — 17—23 берез. (№ 10). — С. 20.

9624. Яка форма державного правління нам потрібна?: [Висловлювання] / Підгот. Ірина Єгорова та ін. // День. — 2007. — 27 берез. (№ 52). — С. 4. — Авт.: Ігор Микитин, Микола Васьків, Юрій Ущаповський та ін.

9625. Яхно О. Кадровий бліцкриг: [Про призначення нових міністрів: Висловлю­вання] / Олена Яхно // День. — 2007. — 22 берез. (№ 49). — С. 1, 3. — Авт.: Сергій Михєєв, Анатолій Зленко, Володимир Фесенко.327 Міжнародні відносини. Світова політика. Міжнародні справи. Зовнішня політика

9626. Бабет С. Стефані Бабет: Інтеграція в ЄС [Європейський Союз] і НАТО про­цеси, які доповнюють один одного: [Бесіда з представницею НАТО / Записав Микола Сірук] // День. — 2007. — 17 берез. (№ 46). — С. 1, 3.

9627. Баршонь А. Андраш Баршонь: Виконання критеріїв членства ЄС важливі­ше за політичні декларації: [Бесіда з Надзв. і Повнов. Послом Угор. Республіки в Україні / Записав Микола Сірук] // День. — 2007. — 24 берез. (№ 51). — С. 1, 3.

9628. Каганець О. Шість стрижнів: Європ. Союз негайно потребує нової історії / Олена Каганець // День. — 2007. — 27 берез. (№ 52). — С. 7.

9629. Каспрук В. Куди зник [організатор терористичного дійства] Усама бен Ла­ден? / Віктор Каспрук // Дзеркало тижня. — 2007. — 8—16 берез. (№ 9). — С. 5.

9630. Каспрук В. НАТО і афганські війська наступають на "Талібан" / Віктор Каспрук // День. — 2007. — 27 берез. (№ 52). — С. 7.

9631. Кравченко В. Дипсюрприз: [Про міністра закордон. справ України Арсенія Петровича Яценюка] / Володимир Кравченко // Дзеркало тижня. — 2007. — 24—30 берез. (№ 11). — С. 4.

9632. Лис В. Поєднатися з НАТО — проблемно чи перспективно?: [Про міжнар. семінар "Україна — НАТО — пробл. і перспективи", Луцьк] / Володимир Лис // Волинь-нова. — 2007. — 13 берез. (№ 28). — С. 3.

9633. Оберінг Г. Про що Вашингтон ПРОінформував Київ: [Бесіда з дир. Агентства США з протиракет. оборони генерал-лейтенантом Генрі Оберінгом / Записав Володимир Кравченко] // Дзеркало тижня. — 2007. — 17—23 берез. (№ 10). — С. 1, 4.

9634. Огризко В. Володимир Огризко: "Дипломат —це людина, яка відстоює і не здає національні інтереси": [Бесіда з першим заст. міністра закордон. справ України / За­писала Тетяна Силіна] // Дзеркало тижня. — 2007. — 24—30 берез. (№ 11). — С. 4.

9635. Петренко Б. Шлях Чехії в НАТО: досягнення і втрати / Борис Петренко // Вечірня Полтава. — 2007. — 1 берез. (№ 9). — С. 4.

9636. Сірук М. Путін і Назарбаєв створюють союз на двох: [Про політ. відносини між Росією та Казахстаном] / Микола Сірук; Комент. Валерія Чалого, Досима Сатпаєва // День. — 2007. — 21 берез. (№ 48). — С. 3.

9637. Ферреро-Вальднер Б. Європейському Союзу — 50 років / Беніта Ферре­ро-Вальднер // Дзеркало тижня. — 2007. — 24—30 берез. (№ 11). — С. 4.

9638. Чалий В. Куди веде Україну "дорожня карта" євроінтеграції: [Про громад. моніторинг Плану дій Україна — ЄС: З публ. стат. даних] / Валерій Чалий, Михайло Пашков // Дзеркало тижня. — 2007. — 17—23 берез. (№ 10). — С. 5.

9639. Чоповдя І. Євроінтеграційний шлях України можливий тільки через впро­вадження стандартів європейської спільноти: [Про темат. прес.-конф. голови облдерж­адмін. Олега Гаваші] / Іван Чоповдя // Новини Закарпаття. — 2007. — 31 берез. (№ 36—37). — С. 5.

9640. Чумак В. Українсько-російські відносини в євроатлантичному вимірі / Василь Чумак // День. — 2007. — 20 берез. (№ 47). — С. 1, 3.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка