Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка8/13
Дата конвертації10.03.2018
Розмір2 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

616.3 Захворювання травної системи

На ступінь доктора

1761. Опарін О.А. Механізми реалізації психосоматичних розладів у студентів при дуоденальній виразці з супутньою функціональною кардіопатією і їх корекція: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.02) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 35 с.: табл. — Бібліогр.: с. 25—56 (56 назв). — [2007A] УДК 616.342-002-06:616.12-008]-085-057.875

1762. Удербаєв Н.Н. Хірургічне лікування постраждалих з травматичними ушкод­женнями печінки: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2007. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (36 назв). — [2007-0512 A] УДК 616.36-001-089

На ступінь кандидата

1763. Аль Хатиб Шаді Аднан. Зміни в порожнині рота при лікуванні різними конструкціями ортодонтичних апаратів: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) /


М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2007. — 17 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — [2007-0007 A]

УДК 616.314-089.23

1764. Асмолова А.О. Обґрунтування методів хірургічного лікування генералізо­ваного пародонтиту у хворих на туберкульоз легенів: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) / Ін-т стоматології Акад. мед. наук України. — Одеса, 2007. — 20 с.: табл. — Біблі­огр.: с. 16—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0608 A] УДК 616.314.17:616.24-002

1765. Бен Хміда Макрем Бен Меккі. Клініко-патогенетична характеристика та лікування холестерозу жовчного міхура в поєднанні з ожирінням: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.02) / Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2007. — 21 с. — Бібліогр.:


с. 14—16 (17 назв). — [2007-0810 A] УДК 616.366-002-092-085

1766. Брицька Н.М. Індивідуалізація методів декомпресії жовчних проток при механічній жовтяниці з використанням мініінвазивних оперативних втручань: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / М-во охорони здоров'я України, Харк. держ. мед.


ун-т. — Х., 2007. — 20, [1] с. включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2007-0059 A] УДК 616.361-089.48

1767. Бродовський С.П. Хірургічні аспекти профілактики та лікування порушень функцій печінки та нирок при перитоніті: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) /


М-во охорони здоров’я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — [2007-0813 A] УДК 616.36+616.61]-002-089

1768. Васильченко В.В. Обґрунтування призначення рекомбінатного еритро­поетину при виразкових гастродуоденальних кровотечах (клініко-експериментальне до­слідження): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я Ук­раїни. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-0631 A] УДК 616.334-002-005.1-089

1769. Вербицька А.В. Розробка комплексу профілактичних заходів карієсу зубів у дітей при інтоксикації солями важких металів: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0633 A]

УДК 616.314-002-84

1770. Гайдаш О.В. Вибір малоінвазивного методу хірургічного лікування усклад­неного холелітіазу у хворих з високим операційним ризиком: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України. — Запоріжжя, 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — [2007-0641 A] УДК 616.366-003.7-072.1-089

1771. Герасун О.Б. Клініко-епідеміологічні та імунопатогенетичні особливості HBeAg-негативного HBV DNA-позитивного хронічного гепатиту B: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.13) / Акад. мед. наук України, Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського. — К., 2007. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — [2007-0642 A] УДК 616.36-002-085.37

1772. Гладишенко О.І. Прогнозування та профілактика спайкової хвороби очере­вини на основі прогностичних критеріїв її виникнення: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевсь­кого. — Тернопіль, 2007. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2007-0108 A]

УДК 616.381-007.274

1773. Гоголь А.М. Клініко-імунологічний стан тканин зубоальвеолярного сегмен­та при хронічному гранулюючому періодонтиті тимчасових молярів у дітей 7—11 років: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стомат. акад.". — Полтава, 2007. — 20 с.: табл. — Біблі­огр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-0647 A] УДК 616.314.19-071-053.5

1774. Дикий О.Г. Післяопераційна лапароскопія в діагностиці та динамічний лапа­роскопічний адгеліолізис в лікуванні спайкової хвороби: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. — Тернопіль, 2007. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (21 назва). — [2007-0663 A] УДК 616.381-007.274-085

1775. Дроняк М.М. Хірургічне лікування хворих на гострий панкреатит, усклад­нений синдромом жовтяниці: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. — Тернопіль, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2007-0166 A] УДК 616.37-002-089

1776. Дубовий В.А. Шляхи покращання функціональних результатів низьких ре­зекцій прямої кишки: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / М-во охорони здо­ров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2007. — 20 с.: табл. — Біблі­огр.: с. 15—17 (16 назв). — [2007-0832 A] УДК 616.351-089.87-089.168

1777. Жукова Н.В. Клінічна ефективність різних методів лікування гастроезофа­геальної рефлюксної хвороби у хворих на бронхіальну астму: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.02) / М-во охорони здоров’я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Геор­гієвського. — Сімферополь, 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). —
[2007-0839 A] УДК 616.33-008+616.248]-08

1778. Забишний О.О. Лікування багатоформної ексудативної еритеми з різними клінічними проявами на слизовій оболонці порожнини рота у дитячому віці: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Бого-мольця. — К., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — [2007-0675 A]

УДК 616.31-002-053.2

1779. Клименко С.Б. Оптимізація діагностики ранніх порушень функції біліарної системи та обґрунтування їх профілактики у дітей в процесі адаптації до систематичного навчання: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / Ін-т педіатрії, акушерства та гіне­кології Акад. мед. наук України. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.:


с. 16—17 (8 назв). — [2007-0700 A] УДК 616.36-008.8-084-053.5

1780. Колісник І.А. Лікування крилопіднебінного гангліоніту імунобіологічними препаратами: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я Ук­раїни, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стомат. акад.". — Полтава, 2007. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2007-0714 A] УДК 616.314:616.834-002.1-085.37

1781. Маауі Іссам Бен Тахар. Діагностика та лікування хронічного панкреатиту, сполученого з хронічним необструктивним бронхітом, у хворих, що перенесли резекцію шлунка: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.02) / Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2007. — 23 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — [2007-0749 A] УДК 616.37-002-07-08

1782. Мізюк Л.В. Роль механічних властивостей їжі в процесі функціонування зубних протезів: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я Ук­раїни, Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с. — Бібліогр.:


с. 13—15 (13 назв). — [2007-0310 A] УДК 616.314-77

1783. Міцукова С.А. Особливості перебігу, патогенезу і лікування остеоартрозу на фоні цукрового діабету: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.12) / Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горького. — Донецьк, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — [2007-0776 A]

УДК 616.379-008.64:616.72-018]-085

1784. Ничипорчук Г.П. Хірургічне лікування нагноєних кіст щелепних кісток з використанням місцевої сорбційної та антицитокінової терапії: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) / М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007A]

УДК 616.314-089

1785. Оклей Д.В. Хірургічне лікування хронічного панкреатиту, ускладненого псевдокістою, з застосуванням малоінвазивних методик: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / М-во охорони здоров'я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — [2007A] УДК 616.37-002-089

1786. Паліброда Н.М. Патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування уражень слизової оболонки шлунка у хворих на цироз печінки: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.36) / М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (15 назв). — [2007-0363 A]

УДК 616.33-002:616.36-004

1787. Пастернак І.І. Комплексне лікування апендикулярного перитоніту у дітей: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.09) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2007. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2007-0894 A] УДК 616.381-002-085-053.2

1788. Плиска О.М. Лікування деструктивних форм періодонтиту у дітей: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Бо­гомольця. — К., 2007. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2007-0907 A]

УДК 616.314.17-08-053.2

1789. Сацька С.В. Реактанти гострої фази за нейропатичної виразки у хворих на цукровий діабет 2 типу: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.14) / Ін-т пробл. ендо­крин. патології ім. В.Я.Данилевського АМН України. — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-0431 A] УДК 616.379-008.64:616-002.44

1790. Смирнов М.Л. Хірургічна тактика у хворих на гострокровоточиві пухлини травного каналу: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — [2007-0457 A]

УДК 616.3.066.4-005.1-036.1-089

1791. Стрельников М.О. Клінічне обґрунтування і апробація конструкції знімного мостоподібного протеза: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2007-0473 A] УДК 616.314-77

1792. Тарнавська Л.В. Оптимізація післяопераційного періоду при хірургічному лікуванні хворих на генералізований пародонтит шляхом поєднаного використання етамзилату та куріозину: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) / М-во охорони здо­ров’я України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — [2007-0485 A] УДК 616.314.17-008.1-089

1793. Толстикова Т.М. Особливості функціональних та метаболічних порушень у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки, поєднану з хронічним холецисти­том і ожирінням, та їх корекція: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.02) / М-во охо­рони здоров’я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2007-0499 A] УДК 616.342-002.44:616.366-002

1794. Трофімов М.В. Принципи визначення та формування лікувальної тактики у хворих на синдром Меллорі-Вейсса: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / М-во охо­рони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — [2007-0505 A] УДК 616.329/.33-002.2-005.1-072.7

1795. Футуйма Ю.М. Показання та протипоказання до виконання прицільної резекції ішемізованого сегмента шлунка в хірургічному лікуванні виразкової хвороби — прогнозування ранніх та віддалених результатів: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевсь­кого. — Тернопіль, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). —
[2007-0526 A] УДК 616.33-005.4-002.44-089.87

1796. Хальді Хатем. Обґрунтування вітамінотерапії і корекції біоценозу у хворих на синдром подразненої кишки: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.36) / М-во охо­рони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад., Акад. мед. наук України, Ін-т гастроентерології. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0528 A] УДК 616.345-008.6-008.87-085.356616.4 Захворювання кровотворної системи та залоз внутрішньої секреції. Ендокринні захворювання. Захворювання лімфатичної системи

На ступінь кандидата

1797. Ткаченко В.І. Клініко-патогенетична характеристика артропатій у хворих з гіпотиреозом: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.02) / М-во охорони здоров’я Украї­ни, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (20 назв). — [2007-0494 A] УДК 616.441-008.64:616-72

1798. Шеремет М.І. Комплексне лікування вузлових форм зоба та профілактика післяопераційних ускладнень: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / М-во охоро­ни здоров'я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. — Тернопіль, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2007-0581 A] УДК 616.44-006.5-02-089

616.5 Дерматологія. Шкірні хвороби

На ступінь доктора

1799. Бєлік І.Ю. Патогенетичні основи та принципи ведення хворих та хронічний червоний вовчак з використанням метаболічної терапії: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.20) / Акад. мед. наук України, Ін-т дерматології та венерології. — Х., 2007. —


38 с. — Бібліогр.: с. 32—35 (28 назв). — [2007-0040 A] УДК 616.5-002.52-085

На ступінь кандидата

1800. Бардова К.О. Обґрунтування застосування оксімезотерапії та плоїдотерапії в комплексному лікуванні себорейного дерматиту: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.20) / Акад. мед. наук України, Ін-т дерматології та венерології. — Х., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — [2007-0615 A] УДК 616.53-008.8:615.838.7

1801. Ніколаєва З.А. Комплексна терапія псоріазу з урахуванням патогенетичних механізмів порушень мікроциркуляції в шкірі: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.20) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2007A] УДК 616.517-085

1802. Федорчук Ю.В. Вивчення фармакологічної дії нової комбінованої мазі "Мі­рамеф" для лікування запальних та мікробних захворювань шкіри: Автореф. дис. ... канд. фармац. наук: (14.03.05) / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2007-0520 A]

УДК 616.5-002:615.276:615.454.1

616.6 Захворювання сечостатевої системи

На ступінь кандидата

1803. Басел М.З. Лікування уретероцеле подвоєних сечоводів у дорослих пацієн­тів: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.06) / Акад. мед. наук України, Ін-т урології. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2007-0028 A]

УДК 616.617-007-087

1804. Когут В.В. Корекція гіпоцитратурії та гіперурікозурії в комплексній профі­лактиці повторного каменеутворення у хворих на щавлевокислий нефролітіаз: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.06) / Ін-т урології АМН України. — К., 2007. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2007-0707 A] УДК 616.62-003.7-008.9-084

1805. Кулизький М.В. Гемодіафільтрація як метод підвищення адекватності діалізної терапії у хворих на хронічну хворобу нирок: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.37) / Акад. мед. наук України, Ін-т нефрології. — К., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14 (11 назв). — [2007-0859 A] УДК 616.61-008.6-036-073-085

616.7 Захворювання опорно-рухової системи

На ступінь доктора

1806. Васюк В.Л. Нові технології в лікуванні переломів довгих кісток та їх наслід­ків: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.21) / Акад. мед. наук України, Ін-т травмато­логії та ортопедії. — К., 2007. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (41 назва). — [2007-0077 A3] УДК 616.718.4-001-089.84На ступінь кандидата

1807. Ала’еддін Хашем Амін Аль Шалабі. Комплексне лікування гонартрозу (клініко-експериментальне дослідження): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.21) / Харк. ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України. — Х., 2007. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2007-0005 A] УДК 616.72-002-084

1808. Ахмед Раджаб Абед Етер. Динаміка функціонального стану м'язів обличчя у постраждалих з переломами верхньої щелепи: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2007. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—17 (25 назв). — [2007-0015 A] УДК 616.716.1-001.5

1809. Богатова Н.В. Стан нейро-імунно-ендокринної регуляції у хворих на юве­нільний ревматоїдний артрит на санаторно-курортному етапі реабілітації: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Геор­гієвського. — Сімферополь, 2007. — 20, [1] с. включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — [2007-0045 A] УДК 616.72-002-053.2:615.834

1810. Васілас С. Металоостеосинтез і металоцементний остеосинтез навколо-внут­рішньосуглобових переломів кісток у людей літнього та старечого віку (клініко-експе­риментальне дослідження): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.21) / Акад. мед. наук України, Ін-т травматології та ортопедії. — К., 2007. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (21 назва). — [2007-0075 A] УДК 616.71-001.5-089.84-053.9

1811. Гаріб Реза Юнесі Кутанаі. Артропластика в комплексному лікуванні ура­жень ліктьового суглоба при ревматоїдному артриті: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.21) / Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України. — Х., 2007. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (8 назв). — [2007-0104 A]

УДК 616.727.3-002.77-089.844

1812. Матвієнко О.В. Клінічні та імунобіохімічні прояви остеоартрозу у підлітків на тлі гіпермобільного синдрому: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / М-во охо­рони здоров’я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — [2007-0302 A] УДК 616.72-002-053.6

1813. Мезенцев В.О. Диференційоване застосування різновидів кальцій-фосфатної кераміки для пластики порожнинних кісткових дефектів: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.21) / Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — [2007-0305 A] УДК 616.71-089.843

1814. Пірожок О.П. Хроноритмологічні аспекти клініки і лікування хворих на остеоартроз та за супутньої артеріальної гіпертензії: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.02) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (25 назв). — [2007-0380 A] УДК 616.71-007.24-08

1815. Шманько О.П. Відновлення опорності передніх відділів хребта грудної та поперекової локалізації шляхом індивідуального ендопротезування: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.21) / Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України. — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2007-0587 A]

УДК 616.711-089.23616.8 Невропатологія. Неврологія

На ступінь кандидата

1816. Григорович Г.О. Невротичні розлади у працівників вугільної галузі (клініка, діагностика, принципи відновної терапії і профілактики): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (19.00.04) / М-во охорони здоров’я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2007-0129 A] УДК 616.8-009.07-08:622

1817. Егамбердієв У.Ж. Попереджувальна аналгезія, як компонент анестезіологіч­ного забезпечення операцій на щитоподібній залозі: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.30) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шу­пика. — К., 2007. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (3 назви). — [2007-0172 A]

УДК 616.8-009.624:616.441-089

1818. Іванюк О.П. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування карведило­лу та краталу в комплексному лікуванні хворих на дисциркулярну енцефалопатію: Авто­реф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.15) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16
(8 назв). — [2007-0688 A] УДК 616.831:616.12-008.331.1]-085

1819. Козьолкіна С.О. Клініко-параклінічна характеристика та прогнозування перебігу гострого періоду внутрішньомозкових геморагій підкоркової локалізації: Авто­реф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.15) / Акад. мед. наук України, Ін-т неврології, пси­хіатрії та наркології. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). —


[2007-0712 A] УДК 616.831-005.1-002.1-07

1820. Максимчук Л.Т. Клініко-гемодинамічна характеристика та обґрунтування диференційованої терапії кардіогенних ішемічних інсультів: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.15) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти


ім. П.Л.Шупика. — К., 2007. — 20 , [1] c., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17
(9 назв). — [2007-0755 A] УДК 616.831-005.1-085

1821. Трегубова Н.О. Медико-психологічна реабілітація психовегетативних розла­дів у робітників атомно-енергетичного комплексу в умовах санаторію: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (19.00.04) / М-во охорони здоров’я України, Харк. мед. акад. післядип­лом. освіти. — Х., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2007-0502 A]

УДК 616.839-036.82/.86:615.834(477.75)

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. Психічні та розумові розлади

На ступінь доктора

1822. Каденко О.А. Подружня дезадаптація та позашлюбні сексуальні зв’язки. Причини, механізми формування, прояви, психокорекція та психопрофілактика: Авто­реф. дис. ... д-ра мед. наук: (19.00.04) / М-во охорони здоров’я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2007. — 33 с.: табл. — Бібліогр.: с. 27—28 (21 назва). — [2007-0198 A] УДК 616.89-008.442.4

1823. Чугунов В.В. Теоретичне, клініко-діагностичне, медико-психологічне, пси­хотехнічне та психопатологічне обґрунтування й оцінка психотерапії психогенно-обу­мовлених розладів: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (19.00.04) / М-во охорони здоров'я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2007. — 39 с.: табл. — Бібліогр.:
с. 29—34 (51 назва). — [2007-0561 A] УДК 616.89-07-085.851

На ступінь кандидата

1824. Верещак О.В. Диференційоване застосування гірудотерапії в комплексному лікуванні алкогольної та опіоїдної залежності: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.17) / Акад. мед. наук України, Ін-т неврології, психіатрії та наркології. — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — [2007-0816 A] УДК 616.89-008.441.3-085.811616.9 Інфекційні (заразні) захворювання

На ступінь доктора

1825. Дуда О.К. Віддалені наслідки перенесених дифтерійних міокардитів (ранніх і пізніх): Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.13) / Акад. мед. наук України, Ін-т епіде­міології та інфекц. хвороб ім. Л.В.Громашевського. — К., 2007. — 40 с.: іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (38 назв). — [2007-0167 A] УДК 616.931:616.127

1826. Москалюк В.Д. Клініко-патогенетичне обґрунтування аерозольної інтерферонотерапії при гострих респіраторних вірусних інфекціях: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.13) / Акад. мед. наук України, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб
ім. Л.В.Громашевського. — К., 2007. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (30 назв). — [2007-0877 A] УДК 616.91-06-085Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 10 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 2 070 Газети. Преса. Журналістика 12 Філософські науки. Психологія 12


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка