Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка9/13
Дата конвертації10.03.2018
Розмір2 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

На ступінь кандидата

1827. Бойко В.О. Стан імунної реактивності та фетоплацентарного бар'єру при герпесвірусних інфекціях: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.13) / Акад. мед. наук Ук­раїни, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В.Громашевського. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-0048 A] УДК 616.98:612.017.1:618.2/.3

1828. Волков О.О. Оптимізація стратегій інтенсивної терапії хворих на сепсис на основі клініко-статистичної моделі PIRO: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.30) / М-во охорони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2007-0093 A] УДК 616.94-022.7

1829. Малюта Р.М. Профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ від матері немов­ляти: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я України,


Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2007-0756 A] УДК 616.98:578.828ВІЛ+053.3-084

1830. Савенко Ю.П. Комплексне лікування жінок із ускладненими формами сечо­статевого трихомоніазу: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.20) / Акад. мед. наук України, Ін-т дерматології та венерології. — Х., 2007. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 18—20 (14 назв). — [2007-0426 A] УДК 616.97

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія

617.3 Ортопедія

На ступінь кандидата

1831. Піпія Г.Г. Оптимізація лікувально-діагностичного процесу у постраждалих з ушкодженнями тазу при політравмі: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.21) / Акад. мед. наук України, Ін-т травматології та ортопедії. — К., 2007. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2007-0904 A] УДК 617.3617.5 Топографічна хірургія. Ураження окремих ділянок тіла

На ступінь доктора

1832. Корсак В.В. Повторні операційні втручання у стегново-підколінно-гоміл­ковому сегменті при облітеруючих захворюваннях артерій нижніх кінцівок: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.03) / Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2007. — 31 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—26 (42 назви). — [2007-0855 A]

УДК 617.58:616.147.3:616.13-002

На ступінь кандидата

1833. Ал-Дабабсех Іслам Мохаммад. Діагностика та лікування хворих на хроніч­ну критичну ішемію нижніх кінцівок (клініко-експериментальне дослідження): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.04) / Акад. мед. наук України. — К., 2007. — 15 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — [2007-0603 A] УДК 617.58-005.4:616.137]-089

1834. Ільченко Ф.М. Реконструктивна хірургія післяопераційних гриж черевної стінки: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімферополь, 2007. — 36, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 26—33 (52 назви). — [2007-0692 A] УДК 617.55-089.168

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей

На ступінь кандидата

1835. Тутченко М.М. Вимірювання об’єму псевдоакомодації та його клінічне зна­чення при артифакії: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.18) / М-во охорони здо­ров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2007-0511 A]

УДК 617.741-089.28-06:617.726-073.5

618 Гінекологія. Акушерство

На ступінь доктора

1836. Міцода Р.М. Патогенетичні особливості, прогнозування, профілактика та лікування акушерських ускладнень у жінок, які страждали або страждають на вірусні гепатити: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2007. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 28—31 (42 назви). — [2007-0775 A] УДК 618.2/.6:616.36-002На ступінь кандидата

1837. Барановська Г.А. Оптимізація тактики ведення вагітності у жінок з ВІЛ-інфекцією: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.:


с. 17 (4 назви). — [2007-0024 A] УДК 618.3:[616.98:578.828ВІЛ

1838. Березницька Г.Г. Прогнозування та профілактика гестаційного пієлонефри­ту у вагітних з безсимптомною бактеріутією: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2007. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2007-0811 A] УДК 618.3:616.61-002]-083

1839. Бондар О.В. Прогнозування ступеня важності прееклампсії та адресатності терапії у вагітних з патологією сечовидільної системи: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2007. —
19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2007-0051 A] УДК 618.3-06:616.61/.63

1840. Волошин О.А. Реабілітація репродуктивної функції жінок після лапароско­пічного лікування кіст і доброякісних пухлин яєчників: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти


ім. П.Л.Шупика. — К., 2007. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — [2007-0096 A] УДК 618.11

1841. Горбоконь Н.М. Патоморфологія проліферативної дисплазії, початкового та інвазивного раку шийки матки: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.02) / М-во охо­рони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2007. — 20 с. — Біблі­огр.: с. 16 (7 назв). — [2007-0653 A] УДК 618.146-006.6-08

1842. Жабіцька Л.А. Нові аспекти патогенезу невиношування вагітності, лікуван­ня та профілактика: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / Нац. мед. ун-т ім. О.О.Бо­гомольця. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2007-0673 A]

УДК 618.39-092-085

1843. Кравчук І.І. Прогнозування і профілактика захворювань шийки матки у сексуально активних дівчат-підлітків: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охо­рони здоров’я України, Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горького, НДІ мед. пробл. сім’ї. — Донецьк, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2007-0722 A]

УДК 618.146-055.25-037-084

1844. Нітефор І.Б. Покращення репродуктивного здоров'я жінок з урогенітальною вірусною інфекцією: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров'я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. — Тернопіль, 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007A] УДК 618.39-021.3:616.523

1845. Пащенко І.В. Оптимізація природного вигодовування немовлят з урахуван­ням вітамінної забезпеченості матерів — годувальниць і дітей: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Геор­гієвського. — Сімферополь, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). — [2007-0367 A] УДК 618.63

1846. Попова О.В. Санаторно-курортне лікування порушень репродуктивної сфе­ри дівчаток пубертатного віку з остеопенічним синдромом: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15
(9 назв). — [2007-0915 A] УДК [618.1-055.2+616.71]-08:615.834

1847. Семко О.Ф. Трубна вагітність після допоміжних репродуктивних технологій (діагностика, лікування і реабілітація): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — [2007-0439 A] УДК 618.31

1848. Чеботарьова М.О. Рання діагностика та профілактика спайкового процесу після гінекологічних операцій: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охоро­ни здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2007. — 19 с.: іл. — Бібліогр.:
с. 14—15 (8 назв). — [2007-0547 A] УДК 618.1-089

1849. Чужа М.М. Реабілітація жінок, які перенесли травми шийки матки при пер-ших пологах: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров'я Украї­ни, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2007. — 16, [1] с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — [2007-0562 A] УДК 618.5:618.146-001]-08462 Інженерна справа. Техніка в цілому

На ступінь кандидата

1850. Клендій П.Б. Енергозберігаюча система пневмотранспортування продуктів розмолу на борошномельних підприємствах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.09.16) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — [2007-0210 A] УДК 62-83:631.371620 Випробування матеріалів. Матеріалознавство. Силові станції. Загальна енергетика

На ступінь кандидата

1851. Бондаренко А.Ю. Магнітний коерцитиметричний контроль технічного ста­ну зварних з'єднань: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.11.13) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — [2007-0052 A] УДК 620.179.2

1852. Карускевич О.М. Оцінка залишкового ресурсу конструкційних алюмінієвих сплавів по еволюції деформаційного рельєфу поверхні: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.09) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0696 A] УДК 620.179.1

1853. Корчук О.Ю. Вплив кристалографічної орієнтації кристалів сплаву АД-1 на процеси руйнування при втомному навантаженні: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.09) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2007-0720 A] УДК 620.179.1

1854. Лисенко Н.О. Математичні моделі в задачах оцінювання вирішальних правил контролю: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.05.02) / Нац. металург. акад. Ук­раїни. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2007-0267 A] УДК 620.179:519.254

1855. Олексієнко С.О. Вплив неметалевих включень на підвищення довговічності конструкційних матеріалів поверхневою модифікацією: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.01) / НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І.М.Францевича. — К., 2007. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — [2007A] УДК 620.22:669.14

1856. Шумило О.М. Забезпечення довговічності деталей машин за режимом навантаження на стадії проектування: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.02) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (21 назв). — [2007-0592 A] УДК 620.178.3

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка. Технологія машинобудування в цілому

621.1 Теплові двигуни в цілому. Отримання, розподіл та використання пари. Парові машини. Парові котли

На ступінь кандидата

1857. Максимова Н.А. Енергозберігаючі системи на основі абсорбційних термотранс­форматорів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.03) / Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2007-0871 A] УДК 621.1621.22 Гідравлічна енергія. Гідравлічні машини

На ступінь доктора

1858. Панченко А.І. Розвиток наукових основ проектування планетарних гідромо­торів з заданими вихідними характеристиками: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.05.17) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 44 с.: іл. — Бібліогр.: с. 37—41


(41 назва). — [2007-0890 A] УДК 621.225

621.3 Електрика. Електротехніка

621.3.01 Загальні питання електротехніки

На ступінь кандидата

1859. Огородник К.В. Методи і засоби вимірювання імітансних та хвилевих па­раметрів потенційно-нестійких чотириполюсників: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.11.08) / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — [2007-0792 A] УДК 621.3.016.3621.31 Електроенергетика. Вироблення, перетворювання, постачання, розподіл та регулювання електроенергії. Електровимірювальна техніка. Технічне застосування магнетизму та електростатики

На ступінь кандидата

1860. Бурикін О.Б. Взаємовплив електричних мереж електроенергетичної системи в процесі оптимального керування їх режимами: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.14.02) / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2007-0630 A] УДК 621.311

1861. Голубов С.В. Удосконалення контролю змінних струмів і напруг дотику для безпечної експлуатації електроустановок: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.26.01) / М-во вугіл. пром-сті України, Держ. Макіїв. НДІ з безпеки у гірн. пром-сті. — Макіївка (Донец. обл.), 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2007-0118 A]

УДК 621.31

1862. Гребченко М.В. Розвиток методів захисту та діагностування вузлів елект­ричних систем з двигунами: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.14.02) / Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2007. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.:
с. 29—50 (50 назв). — [2007-0127 A] УДК 621.316.925

1863. Редько Р.А. Модифікація дефектної структури напівпровідникових сполук А2В6 та А3В5 високочастотним електромагнітним випромінюванням: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.07) / НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є.Лаш­карьова. — К., 2007. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2007-0414 A]

УДК 621.315:539.2

1864. Чупира С.М. Електронні процеси у напівпровідниках в умовах фото-Ганн-ефекту: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.10) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федь­ковича. — Чернівці, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2007-0565 A5]

УДК 621.315.592:357.228

621.35 Технічна електрохімія

На ступінь кандидата

1865. Маркевич О.В. Безбаластний МоО3- електрод для літієвих хімічних джерел струму: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.17.03) / Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Дніпро­петровськ, 2007. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2007-0296 A]

УДК 621.357.7

621.36 Термоелектричні перетворювачі. Електротермія

На ступінь кандидата

1866. Пачколін Ю.Е. Розробка та дослідження електросталеплавильного комп­лексу з індукційно-дуговим перетворенням електроенергії: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.09.03) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2007-0896 A] УДК 621.365.6621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних коливань. Лазери. Мазери

На ступінь доктора

1867. Чигінь В.І. Фізичні механізми пульсації негативної корони: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.04) / Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова НАН Ук­раїни. — Х., 2007. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 28—33 (68 назв). — [2007-0555 A]

УДК 621.373.4:537.523

621.38 Електроніка. Фотоелектроніка. Рентгенотехніка.
Прискорювачі елементарних частинок


На ступінь кандидата

1868. Зуєв С.О. Особливості роботи арсенід-галієвих польових транзисторів штокі у напружених режимах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.27.01) / Харк. нац. ун-т радіо­електроніки. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — [2007-0676 A]

УДК 621.382.323

1869. Коваленко О.В. Іонізаційні та енергетичні прилади на основі радіоізотопу тритію: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.04.16) / НАН України, Ін-т ядер. дослідж. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (9 назв). — [2007-0215 A]

УДК 621.384.6

1870. Кремер І.П. Сенсори контролю параметрів довкілля на основі провідних полімерів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.27.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — [2007-0243 A]

УДК 621.382

1871. Стрельбіцький В.В. Закономірності статичного та динамічного деформуван­ня елементів радіоелектронної апаратури з врахуванням експлуатаційно-технологічних факторів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.09) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — [2007-0472 A] УДК 621.38.01621.39 Електрозв'язок. Техніка електрозв'язку. Телекомунікаційні системи

621.391 Загальна теорія електрозв'язку

На ступінь кандидата

1872. Недашківський О.Л. Розробка високоточних та швидкодіючих систем фазо­вого автопідстроювання ведених пристроїв тактової синхронізації: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.12.13) / Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — [2007-0783 A] УДК 621.391-503.56

1873. Нікіфоренко К.Б. Дослідження та розробка алгоритмів підвищення ефектив­ності передачі інформації в каналах з частотною і фазовою модуляцією: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.12.13) / Укр. НДІ зв’язку. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2007-0787 A] УДК 621.391.27

1874. Овчаренко В.В. Підвищення показників якості цифрової телефонної мережі: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.12.02) / Укр. НДІ зв’язку. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2007-0791 A] УДК 621.391621.396 Апаратура та методи радіозв'язку

На ступінь кандидата

1875. Асмолова О.В. Детектування оптичних сигналів з використанням мікро­хвильової модуляції: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.12.13) / Нац. техн. ун-т Украї­ни "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — [2007-0609 A] УДК 621.396.621:621.383

1876. Безвесільний О.О. Методи обробки даних в когерентних радіолокаційних систе­мах дистанційного дослідження атмосфери та земної поверхні: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.03) / НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — [2007-0618 A] УДК 621.396.96

1877. Сидоренко Р.Г. Метод підвищення завадостійкості радіометричних систем землеогляду на основі придушення зосереджених завад у радіометрі при підвищенні чут­ливості за рахунок накопичення та декореляції шумів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.12.17) / Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2007-0444 A] УДК 621.396.62:621.391.82621.6 Транспортування та зберігання рідин і газів

На ступінь кандидата

1878. Андрійчук К.М. Системи вентиляції зі струминними елементами регулю­вання: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.03) / Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт.


— Макіївка, 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — [2007-0009 A] УДК 621.694

1879. Городецький І.М. Технологічне забезпечення точності виготовлення кера­мічних розпилювачів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.08) / Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — [2007-0655 A] УДК 621.647:621.715.4621.7 Технологія механічної обробки без зняття стружки в цілому. З'єднання матеріалів. Зварювання

На ступінь доктора

1880. Безимянний Ю.Г. Акустичне відображення параметрів мезоструктури по­рошкових та композиційних матеріалів з дефектами і розробка методів прогнозування їх властивостей пружності: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.02.01) / НАН України, Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2007. — 47 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 39—44 (31 назва). — [2007-0033 A] УДК 621.762:53.082.4На ступінь кандидата

1881. Абрамова Л.М. Удосконалення вузлів ущільнень і направляючих ковальсь­ко-пресового обладнання на основі розроблених гідравлічно регульованих посадочних з’єднань: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.03.05) / Східноукр. нац. ун-т ім. Воло­димира Даля. — Луганськ, 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (27 назв). — [2007-0601 A] УДК 621.73.06:62-762.8(043.3)

1882. Кузьміна О.М. Кування дископодібних поковок з попередньо сформованим полем деформацій для підвищення технологічної пластичності металу: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.03.05) / Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2007-0248 A] УДК 621.735

1883. Ламнауер Н.Ю. Забезпечення якості з’єднань, що обертаються, складанням з термодією: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.08) / Нац. техн. ун-т "Харк. полі­техн. ін-т". — Х., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — [2007-0256 A] УДК 621.717:658.562.3

1884. Мамонова А.А. Особливості формування тонкої кристалічної структури та оптимізація процесів гарячої штамповки порошкових сталей: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.16.06) / НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І.М.Францевича. — К., 2007. — 25 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — [2007-0757 A]

УДК 621.762

1885. Мельников Ю.В. Розробка інтенсифікованих процесів чотирибічного ра­діального кування на гідравлічному кувальному пресі: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.03.05) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2007. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв). — [2007-0768 A] УДК 621.73.01.046

1886. Мініцький А.В. Розробка та властивості порошкових магнітно-м’яких мате­ріалів на основі композиційних залізних порошків для деталей електротехнічного при­значення: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.16.06) / НАН України, Ін-т пробл. мате­ріалознав. ім. І.М.Францевича. — К., 2007. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21


(14 назв). — [2007-0312 A4] УДК 621.762

1887. Шрамко О.В. Обґрунтування і розробка раціональної технології виготов­лення залізничних коліс підвищеної якості з урахуванням історії деформування: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.03.05) / Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-0590 A] УДК 621.771.29621.81/.85 Деталі машин

На ступінь кандидата

1888. Драган А.П. Теоретичні передумови технологічного процесу виготовлення гвинтових гофрованих заготовок: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.08) / Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (20 назв). — [2007-0668 A] УДК 621.81621.86/.87 Підйомно-транспортне обладнання

На ступінь кандидата

1889. Клендій М.Б. Обґрунтування параметрів перевантажувального патрубка гвинтового конвейєра: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.05) / Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18


(12 назв). — [2007-0699 A] УДК 621.86

1890. Супонєв В.М. Вибір і обґрунтування параметрів робочого обладнання для безтраншейного прокладання розподільних газопроводів методом заглиблення: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.04) / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-0479 A] УДК 621.879.32621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки.
Обробка шліфуваннямПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 10 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 2 070 Газети. Преса. Журналістика 12 Філософські науки. Психологія 12


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка