Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка9/13
Дата конвертації10.03.2018
Розмір2 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

На ступінь кандидата

1827. Бойко В.О. Стан імунної реактивності та фетоплацентарного бар'єру при герпесвірусних інфекціях: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.13) / Акад. мед. наук Ук­раїни, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В.Громашевського. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-0048 A] УДК 616.98:612.017.1:618.2/.3

1828. Волков О.О. Оптимізація стратегій інтенсивної терапії хворих на сепсис на основі клініко-статистичної моделі PIRO: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.30) / М-во охорони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2007-0093 A] УДК 616.94-022.7

1829. Малюта Р.М. Профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ від матері немов­ляти: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я України,


Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2007-0756 A] УДК 616.98:578.828ВІЛ+053.3-084

1830. Савенко Ю.П. Комплексне лікування жінок із ускладненими формами сечо­статевого трихомоніазу: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.20) / Акад. мед. наук України, Ін-т дерматології та венерології. — Х., 2007. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 18—20 (14 назв). — [2007-0426 A] УДК 616.97

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія

617.3 Ортопедія

На ступінь кандидата

1831. Піпія Г.Г. Оптимізація лікувально-діагностичного процесу у постраждалих з ушкодженнями тазу при політравмі: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.21) / Акад. мед. наук України, Ін-т травматології та ортопедії. — К., 2007. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2007-0904 A] УДК 617.3617.5 Топографічна хірургія. Ураження окремих ділянок тіла

На ступінь доктора

1832. Корсак В.В. Повторні операційні втручання у стегново-підколінно-гоміл­ковому сегменті при облітеруючих захворюваннях артерій нижніх кінцівок: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.03) / Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2007. — 31 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—26 (42 назви). — [2007-0855 A]

УДК 617.58:616.147.3:616.13-002

На ступінь кандидата

1833. Ал-Дабабсех Іслам Мохаммад. Діагностика та лікування хворих на хроніч­ну критичну ішемію нижніх кінцівок (клініко-експериментальне дослідження): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.04) / Акад. мед. наук України. — К., 2007. — 15 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — [2007-0603 A] УДК 617.58-005.4:616.137]-089

1834. Ільченко Ф.М. Реконструктивна хірургія післяопераційних гриж черевної стінки: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімферополь, 2007. — 36, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 26—33 (52 назви). — [2007-0692 A] УДК 617.55-089.168

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей

На ступінь кандидата

1835. Тутченко М.М. Вимірювання об’єму псевдоакомодації та його клінічне зна­чення при артифакії: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.18) / М-во охорони здо­ров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2007-0511 A]

УДК 617.741-089.28-06:617.726-073.5

618 Гінекологія. Акушерство

На ступінь доктора

1836. Міцода Р.М. Патогенетичні особливості, прогнозування, профілактика та лікування акушерських ускладнень у жінок, які страждали або страждають на вірусні гепатити: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2007. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 28—31 (42 назви). — [2007-0775 A] УДК 618.2/.6:616.36-002На ступінь кандидата

1837. Барановська Г.А. Оптимізація тактики ведення вагітності у жінок з ВІЛ-інфекцією: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.:


с. 17 (4 назви). — [2007-0024 A] УДК 618.3:[616.98:578.828ВІЛ

1838. Березницька Г.Г. Прогнозування та профілактика гестаційного пієлонефри­ту у вагітних з безсимптомною бактеріутією: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2007. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2007-0811 A] УДК 618.3:616.61-002]-083

1839. Бондар О.В. Прогнозування ступеня важності прееклампсії та адресатності терапії у вагітних з патологією сечовидільної системи: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2007. —
19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2007-0051 A] УДК 618.3-06:616.61/.63

1840. Волошин О.А. Реабілітація репродуктивної функції жінок після лапароско­пічного лікування кіст і доброякісних пухлин яєчників: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти


ім. П.Л.Шупика. — К., 2007. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — [2007-0096 A] УДК 618.11

1841. Горбоконь Н.М. Патоморфологія проліферативної дисплазії, початкового та інвазивного раку шийки матки: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.02) / М-во охо­рони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2007. — 20 с. — Біблі­огр.: с. 16 (7 назв). — [2007-0653 A] УДК 618.146-006.6-08

1842. Жабіцька Л.А. Нові аспекти патогенезу невиношування вагітності, лікуван­ня та профілактика: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / Нац. мед. ун-т ім. О.О.Бо­гомольця. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2007-0673 A]

УДК 618.39-092-085

1843. Кравчук І.І. Прогнозування і профілактика захворювань шийки матки у сексуально активних дівчат-підлітків: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охо­рони здоров’я України, Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горького, НДІ мед. пробл. сім’ї. — Донецьк, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2007-0722 A]

УДК 618.146-055.25-037-084

1844. Нітефор І.Б. Покращення репродуктивного здоров'я жінок з урогенітальною вірусною інфекцією: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров'я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. — Тернопіль, 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007A] УДК 618.39-021.3:616.523

1845. Пащенко І.В. Оптимізація природного вигодовування немовлят з урахуван­ням вітамінної забезпеченості матерів — годувальниць і дітей: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Геор­гієвського. — Сімферополь, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). — [2007-0367 A] УДК 618.63

1846. Попова О.В. Санаторно-курортне лікування порушень репродуктивної сфе­ри дівчаток пубертатного віку з остеопенічним синдромом: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15
(9 назв). — [2007-0915 A] УДК [618.1-055.2+616.71]-08:615.834

1847. Семко О.Ф. Трубна вагітність після допоміжних репродуктивних технологій (діагностика, лікування і реабілітація): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — [2007-0439 A] УДК 618.31

1848. Чеботарьова М.О. Рання діагностика та профілактика спайкового процесу після гінекологічних операцій: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охоро­ни здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2007. — 19 с.: іл. — Бібліогр.:
с. 14—15 (8 назв). — [2007-0547 A] УДК 618.1-089

1849. Чужа М.М. Реабілітація жінок, які перенесли травми шийки матки при пер-ших пологах: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров'я Украї­ни, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2007. — 16, [1] с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — [2007-0562 A] УДК 618.5:618.146-001]-08462 Інженерна справа. Техніка в цілому

На ступінь кандидата

1850. Клендій П.Б. Енергозберігаюча система пневмотранспортування продуктів розмолу на борошномельних підприємствах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.09.16) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — [2007-0210 A] УДК 62-83:631.371620 Випробування матеріалів. Матеріалознавство. Силові станції. Загальна енергетика

На ступінь кандидата

1851. Бондаренко А.Ю. Магнітний коерцитиметричний контроль технічного ста­ну зварних з'єднань: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.11.13) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — [2007-0052 A] УДК 620.179.2

1852. Карускевич О.М. Оцінка залишкового ресурсу конструкційних алюмінієвих сплавів по еволюції деформаційного рельєфу поверхні: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.09) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0696 A] УДК 620.179.1

1853. Корчук О.Ю. Вплив кристалографічної орієнтації кристалів сплаву АД-1 на процеси руйнування при втомному навантаженні: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.09) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2007-0720 A] УДК 620.179.1

1854. Лисенко Н.О. Математичні моделі в задачах оцінювання вирішальних правил контролю: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.05.02) / Нац. металург. акад. Ук­раїни. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2007-0267 A] УДК 620.179:519.254

1855. Олексієнко С.О. Вплив неметалевих включень на підвищення довговічності конструкційних матеріалів поверхневою модифікацією: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.01) / НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І.М.Францевича. — К., 2007. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — [2007A] УДК 620.22:669.14

1856. Шумило О.М. Забезпечення довговічності деталей машин за режимом навантаження на стадії проектування: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.02) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (21 назв). — [2007-0592 A] УДК 620.178.3

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка. Технологія машинобудування в цілому

621.1 Теплові двигуни в цілому. Отримання, розподіл та використання пари. Парові машини. Парові котли

На ступінь кандидата

1857. Максимова Н.А. Енергозберігаючі системи на основі абсорбційних термотранс­форматорів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.03) / Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2007-0871 A] УДК 621.1621.22 Гідравлічна енергія. Гідравлічні машини

На ступінь доктора

1858. Панченко А.І. Розвиток наукових основ проектування планетарних гідромо­торів з заданими вихідними характеристиками: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.05.17) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 44 с.: іл. — Бібліогр.: с. 37—41


(41 назва). — [2007-0890 A] УДК 621.225

621.3 Електрика. Електротехніка

621.3.01 Загальні питання електротехніки

На ступінь кандидата

1859. Огородник К.В. Методи і засоби вимірювання імітансних та хвилевих па­раметрів потенційно-нестійких чотириполюсників: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.11.08) / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — [2007-0792 A] УДК 621.3.016.3621.31 Електроенергетика. Вироблення, перетворювання, постачання, розподіл та регулювання електроенергії. Електровимірювальна техніка. Технічне застосування магнетизму та електростатики

На ступінь кандидата

1860. Бурикін О.Б. Взаємовплив електричних мереж електроенергетичної системи в процесі оптимального керування їх режимами: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.14.02) / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2007-0630 A] УДК 621.311

1861. Голубов С.В. Удосконалення контролю змінних струмів і напруг дотику для безпечної експлуатації електроустановок: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.26.01) / М-во вугіл. пром-сті України, Держ. Макіїв. НДІ з безпеки у гірн. пром-сті. — Макіївка (Донец. обл.), 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2007-0118 A]

УДК 621.31

1862. Гребченко М.В. Розвиток методів захисту та діагностування вузлів елект­ричних систем з двигунами: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.14.02) / Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2007. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.:
с. 29—50 (50 назв). — [2007-0127 A] УДК 621.316.925

1863. Редько Р.А. Модифікація дефектної структури напівпровідникових сполук А2В6 та А3В5 високочастотним електромагнітним випромінюванням: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.07) / НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є.Лаш­карьова. — К., 2007. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2007-0414 A]

УДК 621.315:539.2

1864. Чупира С.М. Електронні процеси у напівпровідниках в умовах фото-Ганн-ефекту: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.10) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федь­ковича. — Чернівці, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2007-0565 A5]

УДК 621.315.592:357.228

621.35 Технічна електрохімія

На ступінь кандидата

1865. Маркевич О.В. Безбаластний МоО3- електрод для літієвих хімічних джерел струму: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.17.03) / Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Дніпро­петровськ, 2007. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2007-0296 A]

УДК 621.357.7

621.36 Термоелектричні перетворювачі. Електротермія

На ступінь кандидата

1866. Пачколін Ю.Е. Розробка та дослідження електросталеплавильного комп­лексу з індукційно-дуговим перетворенням електроенергії: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.09.03) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2007-0896 A] УДК 621.365.6621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних коливань. Лазери. Мазери

На ступінь доктора

1867. Чигінь В.І. Фізичні механізми пульсації негативної корони: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.04) / Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова НАН Ук­раїни. — Х., 2007. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 28—33 (68 назв). — [2007-0555 A]

УДК 621.373.4:537.523

621.38 Електроніка. Фотоелектроніка. Рентгенотехніка.
Прискорювачі елементарних частинок


На ступінь кандидата

1868. Зуєв С.О. Особливості роботи арсенід-галієвих польових транзисторів штокі у напружених режимах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.27.01) / Харк. нац. ун-т радіо­електроніки. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — [2007-0676 A]

УДК 621.382.323

1869. Коваленко О.В. Іонізаційні та енергетичні прилади на основі радіоізотопу тритію: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.04.16) / НАН України, Ін-т ядер. дослідж. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (9 назв). — [2007-0215 A]

УДК 621.384.6

1870. Кремер І.П. Сенсори контролю параметрів довкілля на основі провідних полімерів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.27.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — [2007-0243 A]

УДК 621.382

1871. Стрельбіцький В.В. Закономірності статичного та динамічного деформуван­ня елементів радіоелектронної апаратури з врахуванням експлуатаційно-технологічних факторів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.09) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — [2007-0472 A] УДК 621.38.01621.39 Електрозв'язок. Техніка електрозв'язку. Телекомунікаційні системи

621.391 Загальна теорія електрозв'язку

На ступінь кандидата

1872. Недашківський О.Л. Розробка високоточних та швидкодіючих систем фазо­вого автопідстроювання ведених пристроїв тактової синхронізації: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.12.13) / Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — [2007-0783 A] УДК 621.391-503.56

1873. Нікіфоренко К.Б. Дослідження та розробка алгоритмів підвищення ефектив­ності передачі інформації в каналах з частотною і фазовою модуляцією: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.12.13) / Укр. НДІ зв’язку. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2007-0787 A] УДК 621.391.27

1874. Овчаренко В.В. Підвищення показників якості цифрової телефонної мережі: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.12.02) / Укр. НДІ зв’язку. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2007-0791 A] УДК 621.391621.396 Апаратура та методи радіозв'язку

На ступінь кандидата

1875. Асмолова О.В. Детектування оптичних сигналів з використанням мікро­хвильової модуляції: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.12.13) / Нац. техн. ун-т Украї­ни "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — [2007-0609 A] УДК 621.396.621:621.383

1876. Безвесільний О.О. Методи обробки даних в когерентних радіолокаційних систе­мах дистанційного дослідження атмосфери та земної поверхні: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.03) / НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — [2007-0618 A] УДК 621.396.96

1877. Сидоренко Р.Г. Метод підвищення завадостійкості радіометричних систем землеогляду на основі придушення зосереджених завад у радіометрі при підвищенні чут­ливості за рахунок накопичення та декореляції шумів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.12.17) / Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2007-0444 A] УДК 621.396.62:621.391.82621.6 Транспортування та зберігання рідин і газів

На ступінь кандидата

1878. Андрійчук К.М. Системи вентиляції зі струминними елементами регулю­вання: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.03) / Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт.


— Макіївка, 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — [2007-0009 A] УДК 621.694

1879. Городецький І.М. Технологічне забезпечення точності виготовлення кера­мічних розпилювачів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.08) / Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — [2007-0655 A] УДК 621.647:621.715.4621.7 Технологія механічної обробки без зняття стружки в цілому. З'єднання матеріалів. Зварювання

На ступінь доктора

1880. Безимянний Ю.Г. Акустичне відображення параметрів мезоструктури по­рошкових та композиційних матеріалів з дефектами і розробка методів прогнозування їх властивостей пружності: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.02.01) / НАН України, Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2007. — 47 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 39—44 (31 назва). — [2007-0033 A] УДК 621.762:53.082.4На ступінь кандидата

1881. Абрамова Л.М. Удосконалення вузлів ущільнень і направляючих ковальсь­ко-пресового обладнання на основі розроблених гідравлічно регульованих посадочних з’єднань: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.03.05) / Східноукр. нац. ун-т ім. Воло­димира Даля. — Луганськ, 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (27 назв). — [2007-0601 A] УДК 621.73.06:62-762.8(043.3)

1882. Кузьміна О.М. Кування дископодібних поковок з попередньо сформованим полем деформацій для підвищення технологічної пластичності металу: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.03.05) / Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2007-0248 A] УДК 621.735

1883. Ламнауер Н.Ю. Забезпечення якості з’єднань, що обертаються, складанням з термодією: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.08) / Нац. техн. ун-т "Харк. полі­техн. ін-т". — Х., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — [2007-0256 A] УДК 621.717:658.562.3

1884. Мамонова А.А. Особливості формування тонкої кристалічної структури та оптимізація процесів гарячої штамповки порошкових сталей: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.16.06) / НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І.М.Францевича. — К., 2007. — 25 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — [2007-0757 A]

УДК 621.762

1885. Мельников Ю.В. Розробка інтенсифікованих процесів чотирибічного ра­діального кування на гідравлічному кувальному пресі: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.03.05) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2007. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв). — [2007-0768 A] УДК 621.73.01.046

1886. Мініцький А.В. Розробка та властивості порошкових магнітно-м’яких мате­ріалів на основі композиційних залізних порошків для деталей електротехнічного при­значення: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.16.06) / НАН України, Ін-т пробл. мате­ріалознав. ім. І.М.Францевича. — К., 2007. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21


(14 назв). — [2007-0312 A4] УДК 621.762

1887. Шрамко О.В. Обґрунтування і розробка раціональної технології виготов­лення залізничних коліс підвищеної якості з урахуванням історії деформування: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.03.05) / Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-0590 A] УДК 621.771.29621.81/.85 Деталі машин

На ступінь кандидата

1888. Драган А.П. Теоретичні передумови технологічного процесу виготовлення гвинтових гофрованих заготовок: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.08) / Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (20 назв). — [2007-0668 A] УДК 621.81621.86/.87 Підйомно-транспортне обладнання

На ступінь кандидата

1889. Клендій М.Б. Обґрунтування параметрів перевантажувального патрубка гвинтового конвейєра: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.05) / Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18


(12 назв). — [2007-0699 A] УДК 621.86

1890. Супонєв В.М. Вибір і обґрунтування параметрів робочого обладнання для безтраншейного прокладання розподільних газопроводів методом заглиблення: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.04) / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-0479 A] УДК 621.879.32621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки.
Обробка шліфуванням
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка