Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка11/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3.29 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23

На ступінь кандидата

2997. Бублик О. М. Особливості сомаклональної мінливості унгернії Віктора (Ungernia Victoris Vved. Ex Artjushenko) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Бублик Олена Миколаївна ; НАН Ук­раїни, Ін-т клітин. біології і генет. інженерії, [Ін-т молекуляр. біології та генетики]. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1449 А] УДК 575.22+576.5

2998. Матвєєва Н. А. Створення генетично модифікованих рослин родин Соmpositae та Solаnaceae : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Матвєєва Надія Анатоліївна ; НАН України, Ін-т клітин. біології і генет. інженерії. — К., 2009. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 120 пр. — [2009-1978 А] УДК 575.222.7:581.1

2999. Позмогова Н. В. Чинники ризику формування генетично обумовлених репродуктивних розладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Позмогова Наталія Василівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України". — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2501 А] УДК 575:618.498

3000. Яценко А. С. Молекулярно-генетичний аналіз дистрофіндистроглікано­вого комплексу у модельного об'єкта Drosophila Melanogaster : автореф. дис. на здо-буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Яценко Андрій Сергійович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології та генетики, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1759 А] УДК 575.222.7:577.112

576 Цитологія

На ступінь кандидата

3001. Парнікоза І. Ю. Динаміка клітинних популяцій раувольфії зміїної за зміни умов вирощування іn vitro : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Парнікоза Іван Юрійович ; НАН України, Ін-т клітин. біології і генет. інженерії, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т молекуляр. біології і генетики]. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2395 А]

УДК 576.5

577 Матеріальні основи життя. Біохімія. Молекулярна біологія. Біофізика

На ступінь кандидата

3002. Артемчук О. О. Порушення жиронокислотного спектру ліпопротеїнів, тригліцеридів та їх медикаментозна корекція у хворих на нестабільну стенокардію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Артемчук Ольга Олександрівна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2574 А] УДК 577.125:616.12-009.72-08

3003. Кудрявцева А. Г. Функціонування Na+, К+- та Са2+-АТФаз колоректаль­ної карциноми за пухлинної прогресії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Кудрявцева Алла Григоріївна ; Київ. нац.
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2088 А] УДК 577.152.3:616-006.6-071

3004. Лапоша О. А. Структурний стан мембрани еритроцитів за дії іонізуючої радіації в надмалих дозах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Лапоша Олена Адамівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1695 А] УДК 577.354

3005. Оленчук М. В. Дослідження фотоіндукованого переносу електрона в фо­тосинтетичних реакційних центрах бактерій : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Оленчук Марина Володими­рівна ; Севастопол. нац. техн. ун-т, [Ін-т фізики НАН України]. — Севастополь,
2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2122 А] УДК 577.355

3006. Починок В. М. Фізіолого-біохімічні особливості накопичення азоту та формування якості зерна у різних генотипів озимої м'якої пшениці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Почи­нок Віталій Михайлович ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2137 А]

УДК 577.217:633.11"324"

3007. Сащук О. В. Структурна організація і дія на клітинні процеси лектинів Bacillus subtilis : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Сащук Олена Вікторівна ; НАН України, Ін-т мікробіо­логії і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — Примірник деф.: текст на с. 2, 19 не надрукований. — 100 пр. — [2009-2151 А] УДК 577.1+579.8578 Вірусологія

На ступінь кандидата

3008. Юсько Л. С. Епідеміологія вірусу шарки сливи (Plum Pox Virus) в За­карпатському регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Юсько Леся Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2236 А] УДК 578.85/.86:634.22](477.87)579 Мікробіологія

На ступінь кандидата

3009. Веренко О. В. Обґрунтування екологічної безпеки застосування біологіч­ного пестициду актофіту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Веренко Олена Валеріївна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т агроекології, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2009. — 20, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2033 А] УДК 579.26:632.937.3

3010. Павлова М. В. Дослідження властивостей рекомбінантних однолан­цюгових антитіл, специфічних до інтерферону β-1b людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Павлова Марина Валеріївна ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології та генетики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2315 А] УДК 579.69:577.12

3011. Штанько Т. В. Біологічні властивості бацил та лактобактерій, перспек­тивних для створення комплексного пробіотика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Штанько Таїсія Вікто­рівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2232 А]

УДК 579.841:577.114

58 Ботаніка

На ступінь кандидата

3012. Воронцов Д. П. Синтаксономічна й видова різноманітність рослинного покриву національного природного парку "Сколівські Бескиди" та його созологічна оцінка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Воронцов Дмитро Павлович ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холод­ного, [Ін-т екології Карпат]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2009-1562 А] УДК 581.526(477.83)

3013. Зеля А. Г. Стійкість картоплі проти збудника раку (Synсhytrium Endobioticum (Schilb.) Perc.), методи його виявлення і диференціації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Зеля Аврелія Георгіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (22 назви). — 100 пр. — [2009-2214 А]

УДК 581.2:635.21

3014. Кузнецова Ю. О. Одержання, характеристика та біологічна активність кореневих екзометаболітів проростків пшениці : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Кузнецова Юлія Олек­сандрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2292 А] УДК 581.142:633.11

3015. Ліснічук А. М. Структурно-динамічне різноманіття реліктових популя­цій Pinus sylvestris L. та його відтворення в штучних насадженнях Кременецького горбогір'я і Малого Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Ліснічук Антоніна Миколаївна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Донец. ботан. сад]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2297 А] УДК 582.475:630*9](477.84)

3016. Харченко Г. В. Фітоепіфітон і його функціональна активність у во­доймах урбанізованих територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Харченко Галина Валентинівна ; НАН Ук­раїни, Ін-т гідробіології. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2349 А] УДК 581.526.44:628.3

59 Зоологія

На ступінь кандидата

3017. Вичалковська Н. В. Наземні молюски Вrephulopsis Cylindrica (Menke, 1828) у Північному Причорномор'ї : (поширення, мірфол. мінливість та аутекологія) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Вичалковська Наталя Валентинівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгау­зена. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 120 пр. — [2009-1852 А] УДК 594.38(477.7)

3018. Лосєв О. А. Кровепаразитичні джгутиконосці (Euglenozoa, Kinetoplastidea) риб водойм Київського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.25 "Паразитологія, гельмінтологія" / Лосєв Олександр Анатолійо­вич ; Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, [Ін-т гідробіології]. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1903 А]

УДК 595.45:597](285.3)

3019. Рубцова Н. Ю. Моногенеї роду Ligophorus (Dactylogyridae) (морфологія, таксономія, деякі аспекти взаємовідносин з хазяями) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.25 "Паразитологія, гельмінтологія" / Рубцова Наталія Юріївна ; Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, НАН України, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2009. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1515 А] УДК 595.122:576.8

3020. Сергєєв М. Є. Земляні блішки (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae) пів­денного сходу України : (фауна та екологія) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.24 "Ентомологія" / Сергєєв Максим Євгенович ; Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, [Донец. нац. ун-т]. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2339 А] УДК 595.7756 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА

61 Медичні науки. Охорона здоров'я

611 Анатомія. Порівняльна анатомія

На ступінь доктора

3021. Пришляк А. М. Морфофункціональні закономірності адаптаційних і ди­задаптаційних змін серцевого м'яза при його токсичних ураженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Приш­ляк Антоніна Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 26—33 (50 назв). — 100 пр. — [2009-1513 А] УДК 611.12.018.1На ступінь кандидата

3022. Азмі Махмуд Алі Хусейн. Ангіопаренхіматозні взаємовідношення нирок людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Азмі Махмуд Алі Хусейн ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Х., 2009. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2521 А]

УДК 611.61:616-092.6

3023. Брухнов Г. В. Закономірності зв'язків ультразвукових макроморфомет-ричних параметрів нирок з соматичними розмірами у підлітків в нормі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Брухнов Герман Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2243 А] УДК 611.61-053.6

3024. Євсєєв А. В. Морфогенез селективної загибелі та відновлення нейронів головного мозку при постреанімаційній енцефалопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Євсєєв Антон Во-лодимирович ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор­гієвського, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1967 А] УДК 611.81.018.82-091.8

3025. Землянський І. Л. Анатомічна мінливість і морфометрична характерис­тика турецького сідла для тривимірного комп'ютерного моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Землянський Ігор Леонідович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед.


ун-т, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2061 А] УДК 611.714

3026. Калініченко М. В. Морфофункціональна характеристика клітинного складу піднижньощелепних лімфатичних вузлів щурів в нормі, при трансплантації кріоконсервованої плаценти та асептичному стоматиті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Калініченко Михайло Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стома­тол. акад."]. — Сімферополь, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2069 А] УДК 611.428-092.9

3027. Лугін І. А. Морфогенез ендотелію судин мікроциркуляторного русла передміхурової залози в онтогенезі : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріоло-
гія" / Лугін Ігор Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед.
ун-т ім. С. І. Георгієвського. — Сімферополь, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2009-1501 А] УДК 611.637-018

3028. Попелюк О.-М. В. Розвиток і становлення топографії гортані в ранньому періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Попелюк Олександра-Марія Василівна ; М-во охо­рони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба­чевського", [Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2324 А] УДК 611.22.013

3029. Товкач Ю. В. Анатомія стравохідно-шлункового переходу в ранньому періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Товкач Юрій Васильович ; М-во охорони здо­ров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України (м. Чернівці)]. — Тернопіль, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 —15 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2435 А] УДК 611.32/.33.013

3030. Чалий В. А. Порівняльна анатомія пазушно-венозних утворень твердої оболонки головного мозку людини й собаки : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Чалий Вячеслав Анато­лійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Луган. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Х., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2192 А] УДК 611.1612 Фізіологія. Порівняльна фізіологія

На ступінь доктора

3031. Тананакіна Т. П. Характеристика взаємозв'язків ритмічної активності серцево-судинної, дихальної та центральної нервової систем у мешканців промис­лового регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Тананакіна Тетяна Павлівна ; М-во охорони здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2009. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (36 назв). — 100 пр. — [2009-1830 А] УДК 612.1/.2:616.839]-073

3032. Шугуров О. О. Механізми інтеграції імпульсних потоків спинного моз­ку: прояви, структура, функціонування, ефективність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Шу­гуров Олег Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — К., 2009. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32. — 100 пр. — [2009-1596 А] УДК 612.83:612.8

На ступінь кандидата

3033. Баланнік З. Т. Стан Т- і В-системи імунітету у хворих на інфекційний ендокардит до і після хірургічної корекції уражених клапанів серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.09 "Імунологія" / Баланнік Зоя Тимофіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова]. — К., 2009. — 20 с. : іл.. табл. — Бібліогр.: с. 15—20 (21 назва). — 100 пр. — [2009-1645 А] УДК 612-017:616.126-002-022

3034. Білик Л. М. Кисневі режими організму людини за різних станів серцево-судинної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Білик Людмила Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова]. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2537 А]

УДК 612.12+612.26

3035. Пічуріна Н. В. Енергетика скорочення скелетного м'яза білих щурів за різного тиреоїдного статусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Пічуріна Наталія Володими­рівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Донец. нац. ун-т]. — Сімферополь, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1874 А]

УДК 612.745.1.018

3036. Попова І. Б. Стан імунітету у хворих на мікробну екзему з мікогенною алергією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Попова Ірина Борисівна ; М-во охорони здоров'я Ук­раїни, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Донецьк, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2136 А] УДК 612.017:616.521-002.828

3037. Русінчук Я. І. Роль ендотеліну-1 в регуляції кровообігу і тканинного дихання печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Русінчук Ярослав Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1877 А] УДК 612.351:615.244

3038. Смолєнко Н. П. Нейрофізіологічні особливості впливу системи пози­тивного емоційного підкріплення на процеси неспання-сон в онтогенезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Смолєнко Наталія Павлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України"]. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1586 А] УДК 612.821.7/.8:591.3

3039. Стеріоні І. В. Вплив in vitro пептидогліканів та ліпополісахаридів на секреторну, метаболічну активність та апотоз нейтрофілів і моноцитів периферійної крові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Стеріоні Ігор Валерійович ; М-во охорони здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1791 А] УДК 612.11+576.36

3040. Фріцше Л. М. Характеристика електричної активності головного мозку у людей молодого віку в умовах емоційного стресу на базі застосування методів не­лінійної динаміки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Фріцше Лариса Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2185 А]

УДК 612.821.3-053.81

3041. Фролова Г. О. Аналіз нейрохімічних механізмів індукції психічної деп­ресії на тлі емоційного стресу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Фролова Галина Олександ­рівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Донец. нац. ун-т]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1836 А]

УДК 612:616.89613 Гігієна. Особиста гігієна. Валеологія

613.6 Професійні фактори, шкідливі для здоров'я. Гігієна праці. Профілактика профзахворювань

На ступінь доктора

3042. Компанієць О. А. Система забезпечення працездатності осіб льотного складу Збройних Сил : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Компанієць Олег Анатолійович ; Держ. установа "Ін-т медицини праці АМН України", [Укр. військ.-мед. акад. М-ва оборо-


ни України]. — К., 2009. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—32. — 100 пр. — [2009-1688 А] УДК 613.6:656.7.052

613.9 Гігієна віку та статі. Євгеніка

На ступінь доктора

3043. Прокопенко Н. О. Наукове обґрунтування системи оцінки впливу фак­торів навколишнього середовища та умов життєдіяльності на стан здоров'я людей похилого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Прокопенко Наталія Олексіївна ; Держ. уста­нова "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України", [ДУ "Ін-т геронтології АМН України"]. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—33 (25 назв). — 100 пр. — [2009-2224 А] УДК 613.98614 Соціальна гігієна. Організація охорони здоров'я. Санітарія. Захист від нещасних випадків та їхні попередження. Медицина катастроф

На ступінь доктора

3044. Зюков О. Л. Обґрунтування структурно-процесного підходу до управ­ління якістю стаціонарної медичної допомоги онкологічним хворим в Україні : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Зюков Олег Леонідович ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України, [Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 28—33. — 100 пр. — [2009-2063 А] УДК 614.253:616-006.6](477)

3045. Мокієнко А. В. Еколого-гігієнічні основи безпечності води, що знеза­ражена діоксидом хлору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Мокієнко Андрій Вікторович ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва", [ДП "Укр. НДІ медицини трансп." М-ва охорони здоров'я України]. — К., 2009. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—31 (61назва). — 100 пр. — [2009-2418 А] УДК 614.777

На ступінь кандидата

3046. Білик Р. І. Ветеринарно-санітарна оцінка молока при лейкозі великої рогатої худоби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.09 "Вет.-сан. експертиза" / Білик Руслан Іванович ; Нац. ун-т біоресурсів і при­родокористування України. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2538 А] УДК 614.31:637.12

3047. Войчулене Ю. С. Епідеміологічне дослідження захворюваності на хво­роби щитоподібної залози в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Войчулене Юлія Сергіївна ; Держ. установа "Ін-т медицини праці АМН України", [ДУ "Наук. центр радіац. медицини АМН України"]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2009-1855 А] УДК 614.876:616.441-071

3048. Кожушко Р. Ю. Розробка одягу для захисту від радіоактивного забруд­нення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Тех­нологія текстил. матеріалів, швейних і трикотаж. виробів" / Кожушко Роман Юрійо­вич ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1893 А] УДК 614.895:331.435

3049. Плачков С. Ф. Гігієнічна оцінка впливу атмосферного забруднення на морфофункціональний стан новонароджених м. Дніпропетровська : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Плачков Сергій Федорович ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України", [Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2009-2133 А] УДК 614.7:612.648](477.63-25)

3050. Рибалка К. А. Підвищення безпеки праці при реконструкції одноповер­хових промислових будівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Рибалка Катерина Анатоліївна ; Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1936 А] УДК 614.8.084
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 10 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 2 070 Газети. Преса. Журналістика 12 Філософські науки. Психологія 12
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
У номері зареєстровано матеріали з газет за січень, лютий, березень, квітень 2007 року


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка