Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка11/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3,29 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23

На ступінь кандидата

2997. Бублик О. М. Особливості сомаклональної мінливості унгернії Віктора (Ungernia Victoris Vved. Ex Artjushenko) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Бублик Олена Миколаївна ; НАН Ук­раїни, Ін-т клітин. біології і генет. інженерії, [Ін-т молекуляр. біології та генетики]. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1449 А] УДК 575.22+576.5

2998. Матвєєва Н. А. Створення генетично модифікованих рослин родин Соmpositae та Solаnaceae : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Матвєєва Надія Анатоліївна ; НАН України, Ін-т клітин. біології і генет. інженерії. — К., 2009. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 120 пр. — [2009-1978 А] УДК 575.222.7:581.1

2999. Позмогова Н. В. Чинники ризику формування генетично обумовлених репродуктивних розладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Позмогова Наталія Василівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України". — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2501 А] УДК 575:618.498

3000. Яценко А. С. Молекулярно-генетичний аналіз дистрофіндистроглікано­вого комплексу у модельного об'єкта Drosophila Melanogaster : автореф. дис. на здо-буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Яценко Андрій Сергійович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології та генетики, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1759 А] УДК 575.222.7:577.112

576 Цитологія

На ступінь кандидата

3001. Парнікоза І. Ю. Динаміка клітинних популяцій раувольфії зміїної за зміни умов вирощування іn vitro : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Парнікоза Іван Юрійович ; НАН України, Ін-т клітин. біології і генет. інженерії, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т молекуляр. біології і генетики]. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2395 А]

УДК 576.5

577 Матеріальні основи життя. Біохімія. Молекулярна біологія. Біофізика

На ступінь кандидата

3002. Артемчук О. О. Порушення жиронокислотного спектру ліпопротеїнів, тригліцеридів та їх медикаментозна корекція у хворих на нестабільну стенокардію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Артемчук Ольга Олександрівна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2574 А] УДК 577.125:616.12-009.72-08

3003. Кудрявцева А. Г. Функціонування Na+, К+- та Са2+-АТФаз колоректаль­ної карциноми за пухлинної прогресії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Кудрявцева Алла Григоріївна ; Київ. нац.
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2088 А] УДК 577.152.3:616-006.6-071

3004. Лапоша О. А. Структурний стан мембрани еритроцитів за дії іонізуючої радіації в надмалих дозах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Лапоша Олена Адамівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1695 А] УДК 577.354

3005. Оленчук М. В. Дослідження фотоіндукованого переносу електрона в фо­тосинтетичних реакційних центрах бактерій : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Оленчук Марина Володими­рівна ; Севастопол. нац. техн. ун-т, [Ін-т фізики НАН України]. — Севастополь,
2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2122 А] УДК 577.355

3006. Починок В. М. Фізіолого-біохімічні особливості накопичення азоту та формування якості зерна у різних генотипів озимої м'якої пшениці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Почи­нок Віталій Михайлович ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2137 А]

УДК 577.217:633.11"324"

3007. Сащук О. В. Структурна організація і дія на клітинні процеси лектинів Bacillus subtilis : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Сащук Олена Вікторівна ; НАН України, Ін-т мікробіо­логії і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — Примірник деф.: текст на с. 2, 19 не надрукований. — 100 пр. — [2009-2151 А] УДК 577.1+579.8578 Вірусологія

На ступінь кандидата

3008. Юсько Л. С. Епідеміологія вірусу шарки сливи (Plum Pox Virus) в За­карпатському регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Юсько Леся Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2236 А] УДК 578.85/.86:634.22](477.87)579 Мікробіологія

На ступінь кандидата

3009. Веренко О. В. Обґрунтування екологічної безпеки застосування біологіч­ного пестициду актофіту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Веренко Олена Валеріївна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т агроекології, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2009. — 20, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2033 А] УДК 579.26:632.937.3

3010. Павлова М. В. Дослідження властивостей рекомбінантних однолан­цюгових антитіл, специфічних до інтерферону β-1b людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Павлова Марина Валеріївна ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології та генетики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2315 А] УДК 579.69:577.12

3011. Штанько Т. В. Біологічні властивості бацил та лактобактерій, перспек­тивних для створення комплексного пробіотика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Штанько Таїсія Вікто­рівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2232 А]

УДК 579.841:577.114

58 Ботаніка

На ступінь кандидата

3012. Воронцов Д. П. Синтаксономічна й видова різноманітність рослинного покриву національного природного парку "Сколівські Бескиди" та його созологічна оцінка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Воронцов Дмитро Павлович ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холод­ного, [Ін-т екології Карпат]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2009-1562 А] УДК 581.526(477.83)

3013. Зеля А. Г. Стійкість картоплі проти збудника раку (Synсhytrium Endobioticum (Schilb.) Perc.), методи його виявлення і диференціації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Зеля Аврелія Георгіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (22 назви). — 100 пр. — [2009-2214 А]

УДК 581.2:635.21

3014. Кузнецова Ю. О. Одержання, характеристика та біологічна активність кореневих екзометаболітів проростків пшениці : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Кузнецова Юлія Олек­сандрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2292 А] УДК 581.142:633.11

3015. Ліснічук А. М. Структурно-динамічне різноманіття реліктових популя­цій Pinus sylvestris L. та його відтворення в штучних насадженнях Кременецького горбогір'я і Малого Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Ліснічук Антоніна Миколаївна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Донец. ботан. сад]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2297 А] УДК 582.475:630*9](477.84)

3016. Харченко Г. В. Фітоепіфітон і його функціональна активність у во­доймах урбанізованих територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Харченко Галина Валентинівна ; НАН Ук­раїни, Ін-т гідробіології. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2349 А] УДК 581.526.44:628.3

59 Зоологія

На ступінь кандидата

3017. Вичалковська Н. В. Наземні молюски Вrephulopsis Cylindrica (Menke, 1828) у Північному Причорномор'ї : (поширення, мірфол. мінливість та аутекологія) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Вичалковська Наталя Валентинівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгау­зена. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 120 пр. — [2009-1852 А] УДК 594.38(477.7)

3018. Лосєв О. А. Кровепаразитичні джгутиконосці (Euglenozoa, Kinetoplastidea) риб водойм Київського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.25 "Паразитологія, гельмінтологія" / Лосєв Олександр Анатолійо­вич ; Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, [Ін-т гідробіології]. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1903 А]

УДК 595.45:597](285.3)

3019. Рубцова Н. Ю. Моногенеї роду Ligophorus (Dactylogyridae) (морфологія, таксономія, деякі аспекти взаємовідносин з хазяями) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.25 "Паразитологія, гельмінтологія" / Рубцова Наталія Юріївна ; Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, НАН України, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2009. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1515 А] УДК 595.122:576.8

3020. Сергєєв М. Є. Земляні блішки (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae) пів­денного сходу України : (фауна та екологія) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.24 "Ентомологія" / Сергєєв Максим Євгенович ; Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, [Донец. нац. ун-т]. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2339 А] УДК 595.7756 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА

61 Медичні науки. Охорона здоров'я

611 Анатомія. Порівняльна анатомія

На ступінь доктора

3021. Пришляк А. М. Морфофункціональні закономірності адаптаційних і ди­задаптаційних змін серцевого м'яза при його токсичних ураженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Приш­ляк Антоніна Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 26—33 (50 назв). — 100 пр. — [2009-1513 А] УДК 611.12.018.1На ступінь кандидата

3022. Азмі Махмуд Алі Хусейн. Ангіопаренхіматозні взаємовідношення нирок людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Азмі Махмуд Алі Хусейн ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Х., 2009. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2521 А]

УДК 611.61:616-092.6

3023. Брухнов Г. В. Закономірності зв'язків ультразвукових макроморфомет-ричних параметрів нирок з соматичними розмірами у підлітків в нормі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Брухнов Герман Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2243 А] УДК 611.61-053.6

3024. Євсєєв А. В. Морфогенез селективної загибелі та відновлення нейронів головного мозку при постреанімаційній енцефалопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Євсєєв Антон Во-лодимирович ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор­гієвського, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1967 А] УДК 611.81.018.82-091.8

3025. Землянський І. Л. Анатомічна мінливість і морфометрична характерис­тика турецького сідла для тривимірного комп'ютерного моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Землянський Ігор Леонідович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед.


ун-т, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2061 А] УДК 611.714

3026. Калініченко М. В. Морфофункціональна характеристика клітинного складу піднижньощелепних лімфатичних вузлів щурів в нормі, при трансплантації кріоконсервованої плаценти та асептичному стоматиті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Калініченко Михайло Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стома­тол. акад."]. — Сімферополь, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2069 А] УДК 611.428-092.9

3027. Лугін І. А. Морфогенез ендотелію судин мікроциркуляторного русла передміхурової залози в онтогенезі : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріоло-
гія" / Лугін Ігор Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед.
ун-т ім. С. І. Георгієвського. — Сімферополь, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2009-1501 А] УДК 611.637-018

3028. Попелюк О.-М. В. Розвиток і становлення топографії гортані в ранньому періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Попелюк Олександра-Марія Василівна ; М-во охо­рони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба­чевського", [Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2324 А] УДК 611.22.013

3029. Товкач Ю. В. Анатомія стравохідно-шлункового переходу в ранньому періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Товкач Юрій Васильович ; М-во охорони здо­ров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України (м. Чернівці)]. — Тернопіль, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 —15 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2435 А] УДК 611.32/.33.013

3030. Чалий В. А. Порівняльна анатомія пазушно-венозних утворень твердої оболонки головного мозку людини й собаки : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Чалий Вячеслав Анато­лійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Луган. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Х., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2192 А] УДК 611.1612 Фізіологія. Порівняльна фізіологія

На ступінь доктора

3031. Тананакіна Т. П. Характеристика взаємозв'язків ритмічної активності серцево-судинної, дихальної та центральної нервової систем у мешканців промис­лового регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Тананакіна Тетяна Павлівна ; М-во охорони здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2009. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (36 назв). — 100 пр. — [2009-1830 А] УДК 612.1/.2:616.839]-073

3032. Шугуров О. О. Механізми інтеграції імпульсних потоків спинного моз­ку: прояви, структура, функціонування, ефективність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Шу­гуров Олег Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — К., 2009. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32. — 100 пр. — [2009-1596 А] УДК 612.83:612.8

На ступінь кандидата

3033. Баланнік З. Т. Стан Т- і В-системи імунітету у хворих на інфекційний ендокардит до і після хірургічної корекції уражених клапанів серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.09 "Імунологія" / Баланнік Зоя Тимофіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова]. — К., 2009. — 20 с. : іл.. табл. — Бібліогр.: с. 15—20 (21 назва). — 100 пр. — [2009-1645 А] УДК 612-017:616.126-002-022

3034. Білик Л. М. Кисневі режими організму людини за різних станів серцево-судинної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Білик Людмила Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова]. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2537 А]

УДК 612.12+612.26

3035. Пічуріна Н. В. Енергетика скорочення скелетного м'яза білих щурів за різного тиреоїдного статусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Пічуріна Наталія Володими­рівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Донец. нац. ун-т]. — Сімферополь, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1874 А]

УДК 612.745.1.018

3036. Попова І. Б. Стан імунітету у хворих на мікробну екзему з мікогенною алергією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Попова Ірина Борисівна ; М-во охорони здоров'я Ук­раїни, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Донецьк, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2136 А] УДК 612.017:616.521-002.828

3037. Русінчук Я. І. Роль ендотеліну-1 в регуляції кровообігу і тканинного дихання печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Русінчук Ярослав Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1877 А] УДК 612.351:615.244

3038. Смолєнко Н. П. Нейрофізіологічні особливості впливу системи пози­тивного емоційного підкріплення на процеси неспання-сон в онтогенезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Смолєнко Наталія Павлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України"]. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1586 А] УДК 612.821.7/.8:591.3

3039. Стеріоні І. В. Вплив in vitro пептидогліканів та ліпополісахаридів на секреторну, метаболічну активність та апотоз нейтрофілів і моноцитів периферійної крові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Стеріоні Ігор Валерійович ; М-во охорони здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1791 А] УДК 612.11+576.36

3040. Фріцше Л. М. Характеристика електричної активності головного мозку у людей молодого віку в умовах емоційного стресу на базі застосування методів не­лінійної динаміки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Фріцше Лариса Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2185 А]

УДК 612.821.3-053.81

3041. Фролова Г. О. Аналіз нейрохімічних механізмів індукції психічної деп­ресії на тлі емоційного стресу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Фролова Галина Олександ­рівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Донец. нац. ун-т]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1836 А]

УДК 612:616.89613 Гігієна. Особиста гігієна. Валеологія

613.6 Професійні фактори, шкідливі для здоров'я. Гігієна праці. Профілактика профзахворювань

На ступінь доктора

3042. Компанієць О. А. Система забезпечення працездатності осіб льотного складу Збройних Сил : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Компанієць Олег Анатолійович ; Держ. установа "Ін-т медицини праці АМН України", [Укр. військ.-мед. акад. М-ва оборо-


ни України]. — К., 2009. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—32. — 100 пр. — [2009-1688 А] УДК 613.6:656.7.052

613.9 Гігієна віку та статі. Євгеніка

На ступінь доктора

3043. Прокопенко Н. О. Наукове обґрунтування системи оцінки впливу фак­торів навколишнього середовища та умов життєдіяльності на стан здоров'я людей похилого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Прокопенко Наталія Олексіївна ; Держ. уста­нова "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України", [ДУ "Ін-т геронтології АМН України"]. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—33 (25 назв). — 100 пр. — [2009-2224 А] УДК 613.98614 Соціальна гігієна. Організація охорони здоров'я. Санітарія. Захист від нещасних випадків та їхні попередження. Медицина катастроф

На ступінь доктора

3044. Зюков О. Л. Обґрунтування структурно-процесного підходу до управ­ління якістю стаціонарної медичної допомоги онкологічним хворим в Україні : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Зюков Олег Леонідович ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України, [Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 28—33. — 100 пр. — [2009-2063 А] УДК 614.253:616-006.6](477)

3045. Мокієнко А. В. Еколого-гігієнічні основи безпечності води, що знеза­ражена діоксидом хлору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Мокієнко Андрій Вікторович ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва", [ДП "Укр. НДІ медицини трансп." М-ва охорони здоров'я України]. — К., 2009. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—31 (61назва). — 100 пр. — [2009-2418 А] УДК 614.777

На ступінь кандидата

3046. Білик Р. І. Ветеринарно-санітарна оцінка молока при лейкозі великої рогатої худоби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.09 "Вет.-сан. експертиза" / Білик Руслан Іванович ; Нац. ун-т біоресурсів і при­родокористування України. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2538 А] УДК 614.31:637.12

3047. Войчулене Ю. С. Епідеміологічне дослідження захворюваності на хво­роби щитоподібної залози в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Войчулене Юлія Сергіївна ; Держ. установа "Ін-т медицини праці АМН України", [ДУ "Наук. центр радіац. медицини АМН України"]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2009-1855 А] УДК 614.876:616.441-071

3048. Кожушко Р. Ю. Розробка одягу для захисту від радіоактивного забруд­нення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Тех­нологія текстил. матеріалів, швейних і трикотаж. виробів" / Кожушко Роман Юрійо­вич ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1893 А] УДК 614.895:331.435

3049. Плачков С. Ф. Гігієнічна оцінка впливу атмосферного забруднення на морфофункціональний стан новонароджених м. Дніпропетровська : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Плачков Сергій Федорович ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України", [Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2009-2133 А] УДК 614.7:612.648](477.63-25)

3050. Рибалка К. А. Підвищення безпеки праці при реконструкції одноповер­хових промислових будівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Рибалка Катерина Анатоліївна ; Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1936 А] УДК 614.8.084

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка