Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка12/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3,29 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23

614.8 Пожежна охорона

На ступінь кандидата

3051. Захаренко О. В. Визначення зон безпечного розташування пожежно-рятувальних сил при ліквідації надзвичайних ситуацій на об'єктах хімічної промис­ловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.02.03 "Цивіл. оборона" / Захаренко Ольга Володимирівна ; М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи, Ун-т цивіл. захисту України. — Х., 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2009-1969 А] УДК 614.84

3052. Кривошликов С. Ф. Оптимізація розміщення сил і засобів при локалі­зації ландшафтної пожежі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Кривошликов Сергій Федорович ; М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи, Ун-т цивіл. захисту України. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1896 А] УДК 614.84

3053. Процак В. П. Вторинний підйом радіоактивних аерозолів при виконанні агротехнічних операцій, осушенні водойм, лугових та лісових пожежах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Процак Валентин Петрович ; НАН України, Ін-т пробл. безпеки атом. електро­станцій, [УкрНДІ с.-г. радіології Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (23 назви). — 110 пр. — [2009-1875 А]

УДК 614.841.42

615 Лікознавство. Фармакологія. Загальна терапія. Токсикологія

На ступінь кандидата

3054. Сергеєва О. Ю. Створення та дослідження гомеопатичного комплекс­ного засобу протиалергійної дії у формі гранул : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Сергеєва Ольга Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (26 назв). — 100 пр. — [2009-2510 А]

УДК 615.015.32:615.218]:615.07

615.1/.4 Фармакологія. Фармація. Лікарська терапія. Лікарські засоби. Медичні матеріали та обладнання

На ступінь доктора

3055. Дашевський А. М. Технологічні дослідження лікарських форм з модифі­кованим вивільненням діючої речовини на основі функціональних полімерів : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Дашевський Андрій Миколайович ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—42 (52 назви). — 100 пр. — [2009-1808 А] УДК 615.45.012/.014На ступінь кандидата

3056. Алі Хуссеін Дарвіш. Експериментальне обґрунтування раціонального вибору фармакокоректорів ульцерогенної дії ліків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Алі Хуссеін Дарвіш ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2003 А] УДК 615.243

3057. Бездітко К. П. Експериментальне обґрунтування можливості викорис­тання нової комбінованої мазі на основі рослинних компонентів для лікування геморою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Бездітко Катерина Павлівна ; М-во охорони здоров'я Ук­раїни, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2009-2207 А] УДК 615.454.1:616.147.17-007.64

3058. Белей Н. М. Розробка складу, технології і дослідження кальцій- та ле­цитинвміщуючих таблетованих лікарських препаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Белей Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. — Львів, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1921 А] УДК 615.453.6

3059. Бур'ян К. О. Розробка складу та технології супозиторіїв з фунгіцидною активністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Бур'ян Катерина Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1603 А] УДК 615.454.2:615.282

3060. Глущенко О. М. Науково-методичні підходи до удосконалення системи цін і тарифів на лікарські засоби, що виготовляються аптеками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Глущенко Олена Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. фармац. ун-т]. — К., 2009. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1532 А] УДК 615.12.014.2

3061. Ковальов В. В. Розробка складу та технології м'якої лікарської форми з екстрактом хлорофіліпту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Ковальов Володи­мир Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2075 А]

УДК 615.454.1:615.281

3062. Покотило О. О. Розробка та дослідження лікувально-профілактичних засобів з амінокислотами і солями магнію для регулювання метаболічних процесів ЦНС у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Покотило Олена Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи­ка, [Запоріз. держ. мед. ун-т М-ва охорони здоров'я України]. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2323 А]

УДК 615.31:616.831-008.9-053.2

3063. Уланова В. А. Експериментальне обґрунтування доцільності створення нового лікарського засобу на основі екстракту з шишок хмелю звичайного для корекції вагінітів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Уланова Віра Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1476 А] УДК 615.322:618.3

3064. Федченкова Ю. А. Фармакогностичне вивчення деяких представників роду Асеr L. та перспективи використання їх у медицині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і фармакогнозія" / Федченкова Юлія Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1435 А]

УДК 615.32

615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами. Електротерапія. Радіотерапія та інші (немедикаментозні)
терапевтичні засоби. Курортологія


На ступінь кандидата

3065. Бандуріна К. В. Організація самостійних занять фізичними вправами у фізичній реабілітації дітей з церебральним паралічем в умовах спеціальної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Бандуріна Катерина Вікторівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 150 пр. — [2009-2011 А] УДК 615.825:616.8-008.11-053.2

3066. Баришок Т. В. Теоретико-методичні основи застосування індивідуаль­них програм з фізичної реабілітації дітей з церебральним паралічем в умовах сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Баришок Тетяна Віталіївна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 150 пр. — [2009-2014 А] УДК 615.825:616.8-009.11-053.2

3067. Звіряка О. М. Гідрокінезотерапія в системі фізичної реабілітації хворих після переломів кісточок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Звіряка Олександр Мико­лайович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1538 А]

УДК 615.825:616.71-001.5

616 Патологія. Клінічна медицина. Педіатрія в цілому

На ступінь доктора

3068. Постернак Г. І. З'ясування особливостей патогенезу опікового шоку та оптимізація його інтенсивної терапії у дітей : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Постернак Геннадій Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., [Луган. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Дніпропет­ровськ, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36. — 100 пр. — [2009-2326 А]

УДК 616.001.17-085-053.2

616.1 Захворювання серцево-судинної системи та крові

На ступінь доктора

3069. Кононенко Н. М. Еритроцитарна і лейкоцитарна ланки системи гемо­стазу в нормі та механізми їх порушень при гастральних виразках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец.14.03.04 "Патол. фізіологія" / Кононенко Надія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України Харків. нац. мед. ун-т, [Нац. фармац. ун-т]. — Х., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (52 назви). — 100 пр. — [2009-2477 А] УДК (616.155.1:616-005.1)+(616.155.3:616-092)]:616.33-002-08На ступінь кандидата

3070. Абдуєва Ф. М. Вплив низькодозової довготривалої терапії аторвастати­ном на маркери кародитного атеросклерозу у хворих на ІХС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Абдуєва Фатіма Магомедівна ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2201 А] УДК 616.13-004.6-08

3071. Амеліна Т. М. Оптимізація лікування хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень І—ІІ стадії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Амеліна Тетяна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. нац. мед. ун-т, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2004 А]

УДК 616.12-005.4:616.24-007.272]-08

3072. Апанасенко О. М. Структурно-функціональні особливості серця у дітей із системною дисплазією сполучної тканини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Апанасенко Оксана Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2009-1774 А] УДК 616.12-008.3-053.2

3073. Губіна Н. В. Артеріальна гіпертензія та щитоподібна і прищитоподібні залози: взаємовідносини та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Губіна Наталія Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. нац. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2044 А]

УДК 616.12-008.331.1:616.44]-085.22

3074. Демчук О. В. Вибір методу відновлення втраченої крові при операціях на аорті та магістральних судинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Демчук Олег Во­лодимирович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь­кого, [Держ. установа "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака АМН України"]. — Донецьк, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1924 А] УДК 616.132-089:615.381

3075. Коновалова К. О. Прогнозування результатів та підвищення ефектив­ності операцій на глибокій артерії стегна при хронічній ішемії нижньої кінцівки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Коновалова Катерина Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т невідклад. і віднов. хі­рургії ім. В. К. Гусака АМН України". — Донецьк, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1492 А] УДК 616.137-005.4-089

3076. Корж Ю. В. Організаційно-економічні принципи застосування гіполіпі­демічних препаратів у лікуванні ішемічної хвороби серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Корж Юлія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац.


ун-т. — Х., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). — 100 пр. — [2009-1615 А] УДК 616.12-005.4-085.22

3077. Коркач Ю. П. Синтез оксиду азоту в серцево-судинній системі при ста­рінні і експериментальному діабеті та шляхи його корекції : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Коркач Юлія Пет­рівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1616 А] УДК 616.1:616.379-008.61]-085.27

3078. Кулешов О. В. Стан та корекція центральної і мозкової гемодинаміки у дітей з порушеннями ритму серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Кулешов Олександр Вячеславович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1693 А] УДК 616.12-008.318-053.2

3079. Кулик О. Л. Клініко-психологічні особливості пацієнтів з ішемічною хворобою серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Кулик Олексій Леонідович ; М-во охорони здоров'я Ук­раїни, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразі-


на]. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1784 А] УДК 616.12-009.72:616.89-008

3080. Лучко І. М. Механізми порушення функції і структури ендотеліоцитів ендокарда та мікроциркуляторного русла міокарда при емоційному стресі, гіпер­холестеринемії і їх поєднанні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Лучко Ігор Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т, [Івано-Франків. нац. мед. ун-т]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1621 А]

УДК 616.126/.127:612.176

3081. Назаренко О. В. Клініко-гемодинамічні зміни, варіабельність ритму серця та дисфункція ендотелію у хворих на Q-інфаркт міокарда на фоні залізодефі­цитної анемії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Назаренко Олена Валеріївна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. — За­поріжжя, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1790 А]

УДК 616.127-005.8:616.151.4

3082. Ольховський Д. В. Роль гіперурикемії в прогресуванні хронічної сер­цевої недостатності у хворих з артеріальною гіпертензією та ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Ольховський Дмитро Васильович ; Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2009. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1626 А]

УДК 616.12-008.331.1:616.379-008.64]-008.9

3083. Онищенко О. В. Ремоделювання і динаміка систолічної функції лівих камер серця та клініко-функціонального стану хворих з кардіомегалією і хронічною серцевою недостатністю різного генезу на фоні довготривалої синдромальної фарма­котерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Онищенко Олена Володимирівна ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — К., 2009. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1509 А]

УДК 616.12-008.46-036.1

3084. Пелецька О. В. Поліморфізм гену ангіотензинперетворюючого фер­менту та ефективність антигіпертензивної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Пелецька Оксана Володи­мирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Х., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2127 А] УДК 616.12-008.331.1-085

3085. Сірик В. О. Зміна імунного статусу, функціональної активності ендоте­лію і тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Сірик Вікторія Олегівна ; Харків. нац. мед. ун-т, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця
МОЗ України]. — Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1634 А] УДК 616.12-008.331.1:611.018.74

3086. Сорокін Д. І. Морфо-функціональні особливості міокарда лівого шлу­ночка серця в хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Сорокін Дмитро Ігоревич ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2226 А]

УДК 616.13-008.331.1:616.127

3087. Телемуха С. Б. Комплексне хірургічне лікування венозних трофічних виразок нижніх кінцівок з використанням культивованих фібробластів і аутодермоп­ластики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Телемуха Святослав Богданович ; ДУ "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака Акад. мед. наук України", [Івано-Франків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2513 А] УДК 616.14-007.64-002.44-089.844:618.58

3088. Щуров М. Ф. Нейрогуморальний та антикоагулянтний дисбаланс при гіпертонічній хворобі у прооперованих онкологічно хворих та методи його меди­каментозної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Щуров Микола Федорович ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського, [Запоріз. мед. акад. після­диплом. освіти]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1840 А] УДК 616.12-008.331.1:616-006-089.8

616.2 Захворювання дихальної системи. Оториноларингологія

На ступінь доктора

3089. Тюпка Т. І. Механізми порушень сурфактантної системи і гемоцир­куляції в малому колі кровообігу при набряку легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Тюпка Тетяна Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Нац. фармац.


ун-т]. — Х., 2009. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (52 назви). — 100 пр. — [2009-2589 А] УДК 616.24-005.98-07

На ступінь кандидата

3090. Александрова М. Я. Обґрунтування комбінованої галоаерозольтерапії при порушеннях мінерального обміну у хворих на бронхіальну астму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Алек­сандрова Мирослава Ярославівна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. республік. установа "НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова", [Ужго­род. нац. ун-т, Наук.-практ. об-ня "Реабілітація"]. — Ялта, 2009. — 20 с. : табл. — Біб­ліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1721 А] УДК 616.248-085-036.1+577.118

3091. Вільянська О. М. Комплексна оцінка ефективності лікування хроніч­ного обструктивного захворювання легень у працівників промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмо­нологія" / Вільянська Олена Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. рес­публік. установа "НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова", [Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — Ялта, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 120 пр. — [2009-1777 А] УДК 616.24-007.288-036.1-085.23

3092. Кондратенко А. О. Ефективність амбулаторного лікування хворих з негоспітальною пневмонією у поєднанні з виразковою хворобою шлунка та дванадцяти­палої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Кондратенко Альона Олександрівна ; М-во охорони здоров'я Ук­раїни, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2009. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1689 А]

УДК 616.24-002:[616.33+616.342]-002

3093. Коробко О. А. Оптимізація лікування хворих на бронхіальну астму се­редньої тяжкості із застосуванням акустичного вібромасажу легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Ко-


робко Олена Анатоліївна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пиро­гова МОЗ України]. — К., 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2285 А] УДК 616.248-085.234

3094. Мамонтова Т. В. Апоптоз мононуклеарів периферичної крові при ато­пічній бронхіальній астмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.09 "Імунологія" / Мамонтова Тетяна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Вищ. держ. навч. закл. "Укр. мед. стоматол. акад."]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1977 А]

УДК 616.248:616155.3]-07

3095. Мотрич І. В. Туберкульозна інфекція у студентів в умовах епідемії туберкульозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Мотрич Інна Василівна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України". — К., 2009. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2311 А]

УДК 616.24-002.5-07-08-057.87

3096. Ортеменка Є. П. Обґрунтування диференційованого лікування брон­хіальної астми у дітей залежно від типу запалення дихальних шляхів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Ортеменка Євгенія Павлівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Одеса, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2009-2391 А] УДК 616.248-053.2-08

3097. Пересада Л. А. Клінічний перебіг, особливості діагностики та принципи лікування нозокоміальної пневмонії у дітей з гострою лейкемією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Пере-
сада Лариса Анатоліївна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України". — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1704 А] УДК 616.24-002-006.446-053.2

3098. Рузанова Є. В. Реабілітація дітей з порушенням кальцій-фосфорного ме­таболізму при рецидивуючих та хронічних бронхолегеневих захворюваннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Рузанова Єлизавета Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2425 А] УДК 616.248-053.2-06-08

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка