Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка12/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3.29 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23

614.8 Пожежна охорона

На ступінь кандидата

3051. Захаренко О. В. Визначення зон безпечного розташування пожежно-рятувальних сил при ліквідації надзвичайних ситуацій на об'єктах хімічної промис­ловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.02.03 "Цивіл. оборона" / Захаренко Ольга Володимирівна ; М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи, Ун-т цивіл. захисту України. — Х., 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2009-1969 А] УДК 614.84

3052. Кривошликов С. Ф. Оптимізація розміщення сил і засобів при локалі­зації ландшафтної пожежі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Кривошликов Сергій Федорович ; М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи, Ун-т цивіл. захисту України. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1896 А] УДК 614.84

3053. Процак В. П. Вторинний підйом радіоактивних аерозолів при виконанні агротехнічних операцій, осушенні водойм, лугових та лісових пожежах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Процак Валентин Петрович ; НАН України, Ін-т пробл. безпеки атом. електро­станцій, [УкрНДІ с.-г. радіології Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (23 назви). — 110 пр. — [2009-1875 А]

УДК 614.841.42

615 Лікознавство. Фармакологія. Загальна терапія. Токсикологія

На ступінь кандидата

3054. Сергеєва О. Ю. Створення та дослідження гомеопатичного комплекс­ного засобу протиалергійної дії у формі гранул : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Сергеєва Ольга Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (26 назв). — 100 пр. — [2009-2510 А]

УДК 615.015.32:615.218]:615.07

615.1/.4 Фармакологія. Фармація. Лікарська терапія. Лікарські засоби. Медичні матеріали та обладнання

На ступінь доктора

3055. Дашевський А. М. Технологічні дослідження лікарських форм з модифі­кованим вивільненням діючої речовини на основі функціональних полімерів : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Дашевський Андрій Миколайович ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—42 (52 назви). — 100 пр. — [2009-1808 А] УДК 615.45.012/.014На ступінь кандидата

3056. Алі Хуссеін Дарвіш. Експериментальне обґрунтування раціонального вибору фармакокоректорів ульцерогенної дії ліків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Алі Хуссеін Дарвіш ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2003 А] УДК 615.243

3057. Бездітко К. П. Експериментальне обґрунтування можливості викорис­тання нової комбінованої мазі на основі рослинних компонентів для лікування геморою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Бездітко Катерина Павлівна ; М-во охорони здоров'я Ук­раїни, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2009-2207 А] УДК 615.454.1:616.147.17-007.64

3058. Белей Н. М. Розробка складу, технології і дослідження кальцій- та ле­цитинвміщуючих таблетованих лікарських препаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Белей Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. — Львів, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1921 А] УДК 615.453.6

3059. Бур'ян К. О. Розробка складу та технології супозиторіїв з фунгіцидною активністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Бур'ян Катерина Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1603 А] УДК 615.454.2:615.282

3060. Глущенко О. М. Науково-методичні підходи до удосконалення системи цін і тарифів на лікарські засоби, що виготовляються аптеками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Глущенко Олена Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. фармац. ун-т]. — К., 2009. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1532 А] УДК 615.12.014.2

3061. Ковальов В. В. Розробка складу та технології м'якої лікарської форми з екстрактом хлорофіліпту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Ковальов Володи­мир Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2075 А]

УДК 615.454.1:615.281

3062. Покотило О. О. Розробка та дослідження лікувально-профілактичних засобів з амінокислотами і солями магнію для регулювання метаболічних процесів ЦНС у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Покотило Олена Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи­ка, [Запоріз. держ. мед. ун-т М-ва охорони здоров'я України]. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2323 А]

УДК 615.31:616.831-008.9-053.2

3063. Уланова В. А. Експериментальне обґрунтування доцільності створення нового лікарського засобу на основі екстракту з шишок хмелю звичайного для корекції вагінітів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Уланова Віра Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1476 А] УДК 615.322:618.3

3064. Федченкова Ю. А. Фармакогностичне вивчення деяких представників роду Асеr L. та перспективи використання їх у медицині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і фармакогнозія" / Федченкова Юлія Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1435 А]

УДК 615.32

615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами. Електротерапія. Радіотерапія та інші (немедикаментозні)
терапевтичні засоби. Курортологія


На ступінь кандидата

3065. Бандуріна К. В. Організація самостійних занять фізичними вправами у фізичній реабілітації дітей з церебральним паралічем в умовах спеціальної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Бандуріна Катерина Вікторівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 150 пр. — [2009-2011 А] УДК 615.825:616.8-008.11-053.2

3066. Баришок Т. В. Теоретико-методичні основи застосування індивідуаль­них програм з фізичної реабілітації дітей з церебральним паралічем в умовах сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Баришок Тетяна Віталіївна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 150 пр. — [2009-2014 А] УДК 615.825:616.8-009.11-053.2

3067. Звіряка О. М. Гідрокінезотерапія в системі фізичної реабілітації хворих після переломів кісточок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Звіряка Олександр Мико­лайович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1538 А]

УДК 615.825:616.71-001.5

616 Патологія. Клінічна медицина. Педіатрія в цілому

На ступінь доктора

3068. Постернак Г. І. З'ясування особливостей патогенезу опікового шоку та оптимізація його інтенсивної терапії у дітей : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Постернак Геннадій Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., [Луган. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Дніпропет­ровськ, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36. — 100 пр. — [2009-2326 А]

УДК 616.001.17-085-053.2

616.1 Захворювання серцево-судинної системи та крові

На ступінь доктора

3069. Кононенко Н. М. Еритроцитарна і лейкоцитарна ланки системи гемо­стазу в нормі та механізми їх порушень при гастральних виразках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец.14.03.04 "Патол. фізіологія" / Кононенко Надія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України Харків. нац. мед. ун-т, [Нац. фармац. ун-т]. — Х., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (52 назви). — 100 пр. — [2009-2477 А] УДК (616.155.1:616-005.1)+(616.155.3:616-092)]:616.33-002-08На ступінь кандидата

3070. Абдуєва Ф. М. Вплив низькодозової довготривалої терапії аторвастати­ном на маркери кародитного атеросклерозу у хворих на ІХС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Абдуєва Фатіма Магомедівна ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2201 А] УДК 616.13-004.6-08

3071. Амеліна Т. М. Оптимізація лікування хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень І—ІІ стадії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Амеліна Тетяна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. нац. мед. ун-т, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2004 А]

УДК 616.12-005.4:616.24-007.272]-08

3072. Апанасенко О. М. Структурно-функціональні особливості серця у дітей із системною дисплазією сполучної тканини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Апанасенко Оксана Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2009-1774 А] УДК 616.12-008.3-053.2

3073. Губіна Н. В. Артеріальна гіпертензія та щитоподібна і прищитоподібні залози: взаємовідносини та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Губіна Наталія Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. нац. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2044 А]

УДК 616.12-008.331.1:616.44]-085.22

3074. Демчук О. В. Вибір методу відновлення втраченої крові при операціях на аорті та магістральних судинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Демчук Олег Во­лодимирович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь­кого, [Держ. установа "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака АМН України"]. — Донецьк, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1924 А] УДК 616.132-089:615.381

3075. Коновалова К. О. Прогнозування результатів та підвищення ефектив­ності операцій на глибокій артерії стегна при хронічній ішемії нижньої кінцівки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Коновалова Катерина Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т невідклад. і віднов. хі­рургії ім. В. К. Гусака АМН України". — Донецьк, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1492 А] УДК 616.137-005.4-089

3076. Корж Ю. В. Організаційно-економічні принципи застосування гіполіпі­демічних препаратів у лікуванні ішемічної хвороби серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Корж Юлія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац.


ун-т. — Х., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). — 100 пр. — [2009-1615 А] УДК 616.12-005.4-085.22

3077. Коркач Ю. П. Синтез оксиду азоту в серцево-судинній системі при ста­рінні і експериментальному діабеті та шляхи його корекції : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Коркач Юлія Пет­рівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1616 А] УДК 616.1:616.379-008.61]-085.27

3078. Кулешов О. В. Стан та корекція центральної і мозкової гемодинаміки у дітей з порушеннями ритму серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Кулешов Олександр Вячеславович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1693 А] УДК 616.12-008.318-053.2

3079. Кулик О. Л. Клініко-психологічні особливості пацієнтів з ішемічною хворобою серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Кулик Олексій Леонідович ; М-во охорони здоров'я Ук­раїни, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразі-


на]. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1784 А] УДК 616.12-009.72:616.89-008

3080. Лучко І. М. Механізми порушення функції і структури ендотеліоцитів ендокарда та мікроциркуляторного русла міокарда при емоційному стресі, гіпер­холестеринемії і їх поєднанні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Лучко Ігор Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т, [Івано-Франків. нац. мед. ун-т]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1621 А]

УДК 616.126/.127:612.176

3081. Назаренко О. В. Клініко-гемодинамічні зміни, варіабельність ритму серця та дисфункція ендотелію у хворих на Q-інфаркт міокарда на фоні залізодефі­цитної анемії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Назаренко Олена Валеріївна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. — За­поріжжя, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1790 А]

УДК 616.127-005.8:616.151.4

3082. Ольховський Д. В. Роль гіперурикемії в прогресуванні хронічної сер­цевої недостатності у хворих з артеріальною гіпертензією та ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Ольховський Дмитро Васильович ; Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2009. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1626 А]

УДК 616.12-008.331.1:616.379-008.64]-008.9

3083. Онищенко О. В. Ремоделювання і динаміка систолічної функції лівих камер серця та клініко-функціонального стану хворих з кардіомегалією і хронічною серцевою недостатністю різного генезу на фоні довготривалої синдромальної фарма­котерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Онищенко Олена Володимирівна ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — К., 2009. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1509 А]

УДК 616.12-008.46-036.1

3084. Пелецька О. В. Поліморфізм гену ангіотензинперетворюючого фер­менту та ефективність антигіпертензивної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Пелецька Оксана Володи­мирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Х., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2127 А] УДК 616.12-008.331.1-085

3085. Сірик В. О. Зміна імунного статусу, функціональної активності ендоте­лію і тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Сірик Вікторія Олегівна ; Харків. нац. мед. ун-т, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця
МОЗ України]. — Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1634 А] УДК 616.12-008.331.1:611.018.74

3086. Сорокін Д. І. Морфо-функціональні особливості міокарда лівого шлу­ночка серця в хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Сорокін Дмитро Ігоревич ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2226 А]

УДК 616.13-008.331.1:616.127

3087. Телемуха С. Б. Комплексне хірургічне лікування венозних трофічних виразок нижніх кінцівок з використанням культивованих фібробластів і аутодермоп­ластики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Телемуха Святослав Богданович ; ДУ "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака Акад. мед. наук України", [Івано-Франків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2513 А] УДК 616.14-007.64-002.44-089.844:618.58

3088. Щуров М. Ф. Нейрогуморальний та антикоагулянтний дисбаланс при гіпертонічній хворобі у прооперованих онкологічно хворих та методи його меди­каментозної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Щуров Микола Федорович ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського, [Запоріз. мед. акад. після­диплом. освіти]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1840 А] УДК 616.12-008.331.1:616-006-089.8

616.2 Захворювання дихальної системи. Оториноларингологія

На ступінь доктора

3089. Тюпка Т. І. Механізми порушень сурфактантної системи і гемоцир­куляції в малому колі кровообігу при набряку легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Тюпка Тетяна Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Нац. фармац.


ун-т]. — Х., 2009. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (52 назви). — 100 пр. — [2009-2589 А] УДК 616.24-005.98-07

На ступінь кандидата

3090. Александрова М. Я. Обґрунтування комбінованої галоаерозольтерапії при порушеннях мінерального обміну у хворих на бронхіальну астму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Алек­сандрова Мирослава Ярославівна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. республік. установа "НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова", [Ужго­род. нац. ун-т, Наук.-практ. об-ня "Реабілітація"]. — Ялта, 2009. — 20 с. : табл. — Біб­ліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1721 А] УДК 616.248-085-036.1+577.118

3091. Вільянська О. М. Комплексна оцінка ефективності лікування хроніч­ного обструктивного захворювання легень у працівників промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмо­нологія" / Вільянська Олена Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. рес­публік. установа "НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова", [Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — Ялта, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 120 пр. — [2009-1777 А] УДК 616.24-007.288-036.1-085.23

3092. Кондратенко А. О. Ефективність амбулаторного лікування хворих з негоспітальною пневмонією у поєднанні з виразковою хворобою шлунка та дванадцяти­палої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Кондратенко Альона Олександрівна ; М-во охорони здоров'я Ук­раїни, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2009. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1689 А]

УДК 616.24-002:[616.33+616.342]-002

3093. Коробко О. А. Оптимізація лікування хворих на бронхіальну астму се­редньої тяжкості із застосуванням акустичного вібромасажу легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Ко-


робко Олена Анатоліївна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пиро­гова МОЗ України]. — К., 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2285 А] УДК 616.248-085.234

3094. Мамонтова Т. В. Апоптоз мононуклеарів периферичної крові при ато­пічній бронхіальній астмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.09 "Імунологія" / Мамонтова Тетяна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Вищ. держ. навч. закл. "Укр. мед. стоматол. акад."]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1977 А]

УДК 616.248:616155.3]-07

3095. Мотрич І. В. Туберкульозна інфекція у студентів в умовах епідемії туберкульозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Мотрич Інна Василівна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України". — К., 2009. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2311 А]

УДК 616.24-002.5-07-08-057.87

3096. Ортеменка Є. П. Обґрунтування диференційованого лікування брон­хіальної астми у дітей залежно від типу запалення дихальних шляхів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Ортеменка Євгенія Павлівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Одеса, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2009-2391 А] УДК 616.248-053.2-08

3097. Пересада Л. А. Клінічний перебіг, особливості діагностики та принципи лікування нозокоміальної пневмонії у дітей з гострою лейкемією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Пере-
сада Лариса Анатоліївна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України". — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1704 А] УДК 616.24-002-006.446-053.2

3098. Рузанова Є. В. Реабілітація дітей з порушенням кальцій-фосфорного ме­таболізму при рецидивуючих та хронічних бронхолегеневих захворюваннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Рузанова Єлизавета Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2425 А] УДК 616.248-053.2-06-08
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 10 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 2 070 Газети. Преса. Журналістика 12 Філософські науки. Психологія 12
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
У номері зареєстровано матеріали з газет за січень, лютий, березень, квітень 2007 року


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка