Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка15/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3,29 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23

621.35 Технічна електрохімія

На ступінь кандидата

3204. Байрачна Т. М. Функціональні електролітичні покриття сплавами ко­бальту та нікелю з вольфрамом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Байрачна Тетяна Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 13—18 (32 назви). — 100 пр. — [2009-1843 А] УДК 621.359

3205. Коток В. А. Метод прискореного імпульсного розряду для оцінки Nі(ОН)2 як електродного матеріалу лужних акумуляторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Коток Валерій Ана­толійович ; ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2219 А] УДК 621.355.8

621.38 Електроніка. Фотоелектроніка. Рентгенотехніка.
Прискорювачі елементарних частинок


На ступінь кандидата

3206. Банзак О. В. Методи та засоби радіаційної модифікації властивостей на­півпровідникових матеріалів та приладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Банзак Оксана Вікторів­на ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2009. — 22, [1] с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2586 А] УДК 621.38

3207. Вунтесмері Ю. В. Моделювання невзаємного трансформатора на основі напівпровідникового геліконового резонатора : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Вунтесмері Юрій Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2368 А] УДК 621.382

3208. Ніконова А. О. Омічні контакти типу Ме-SіС для напівпровідникових приладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладн. і вир-во електрон. техніки" / Ніконова Аліна Олександрівна ; Кременчуц. ун-т економіки, інформ. технологій і упр., [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1872 А] УДК 621.382621.39 Електрозв'язок. Техніка електрозв'язку. Телекомунікаційні системи

621.391 Загальна теорія електрозв'язку

На ступінь кандидата

3209. Нетребенко К. В. Вдосконалення пристроїв розпізнавання радіолокацій­них об'єктів в присутності завад з використанням статистичних характеристик ви­щих порядків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Нетребенко Костянтин Володимирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (20 назв). — 100 пр. — [2009-1411 А] УДК 621.391

3210. Фауре Е. В. Методи та засоби підвищення надійності та ефективності передавання даних в комп'ютерних системах охоронного відеоспостереження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Ком­п'ютер. системи та компоненти" / Фауре Еміль Віталійович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2591 А] УДК 621.391.7:004.71

621.395 Телефонія

На ступінь кандидата

3211. Новицька С. С. Формування амортизаційної політики оператора телеко­мунікацій з урахуванням корисності основних фондів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Новицька Світ­лана Сергіївна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 130 пр. — [2009-2119 А] УДК 621.395:330.142.211.4621.396 Апаратура та методи радіозв'язку

На ступінь кандидата

3212. Баришев В. І. Методи підвищення завадостійкості резонансних трактів радіотехнічних систем та пристрої їх практичної реалізації : автореф. дис. на здобут­тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Баришев Володимир Ігорович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1723 А] УДК 621.396.969.3:621.397.13

3213. Вишнівський О. В. Сіткові моделі електродинамічних об'єктів складної конфігурації для визначення місцеположень антен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Виш­нівський Олександр Володимирович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2211 А] УДК 621.396.676

3214. Колтиков О. В. Методи підвищення якості передачі інформації у відкри­тих оптичних системах зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи і мережі" / Колтиков Олександр Вікторович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1544 А] УДК 621.396

3215. Редькіна О. О. Удосконалення теорії й практики побудови коаксіально-колінеарних антен мікрохвильового діапазону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.07 "Антени та пристрої мікрохвил. техніки" / Редькіна Олена Олександрівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон., [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2143 А] УДК 621.396.67

3216. Шелковєнков Д. О. Розвиток методів мережної супутникової диферен­ціальної навігації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Шелковєнков Дмитро Олександрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2009-2200 А] УДК 621.396.96621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та парових турбін)

На ступінь кандидата

3217. Пушка О. С. Поліпшення паливної економічності та зниження димності дизелів з газотурбінним наддувом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Пушка Олександр Сер­гійович ; Нац. транспорт. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад., Уман. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1578 А] УДК 621.436

3218. Хандримайлов А. О. Вдосконалення аеродинамічних характеристик впускних каналів і камери згоряння малолітражних високообертових дизелів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Хандримайлов Андрій Олексійович ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т", [Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1771 А] УДК 621.436:533.6.011.34

621.7 Технологія механічної обробки без зняття стружки в цілому. З'єднання матеріалів. Зварювання

На ступінь кандидата

3219. Жилєнков В. М. Фізико-технічні процеси вибору та нанесення покриття, прогнозування режимів механічної обробки РІ з покриттям : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / Жилєнков Віталій Миколайович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1779 А] УДК 621.793:621.9.025

3220. Мазорчук В. Ф. Кристалізація розплаву з використанням надливної встав­ки, що плаває, яка виготовлена з вторинних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Мазорчук Володимир Федо­рович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2009. — 18 с. : іл. — Біб­ліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1906 А] УДК 621.746.6.011

3221. Порада О. К. Вплив умов осадження плазмохімічних Sі-С-N, Ті-N-С покриттів на їх структуроутворення та властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Порада Олександр Кар­пович ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2009-1984 А] УДК 621.7

3222. Скляр О. П. Удосконалювання технології виготовлення мідних виробів з волокнового матеріалу методами обробки тиском : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Скляр Олександр Павлович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2511 А] УДК 621.762.4

3223. Хитько О. Ю. Графітизуюче модифікування чавунних прокатних валків у ливарній формі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Хитько Олександр Юрійович ; Нац. металург. акад. Украї­ни. — Дніпропетровськ, 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1952 А] УДК 621.744.3:621.771.07621.81/.85 Деталі машин

На ступінь кандидата

3224. Фльонц О. В. Обгрунтування параметрів технологічного процесу виго­товлення нарізних плоских пасів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Фльонц Олег Володимирович ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Бережан. агротехн. ін-т Нац. ун-ту біо­ресурсів і природокористування України]. — Тернопіль, 2009. — 21, включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2592 А] УДК 621.822.64621.86/.87 Підйомно-транспортне обладнання

На ступінь кандидата

3225. Бекіш І. О. Розробка фрикційних вузлів з вирівнюванням питомих на­вантажень стрічково-колодкових гальм механізмів підйому вантажу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.05 "Піднім.-транспорт. маши­ни" / Бекіш Ірина Орестівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2533 А] УДК 621.86.87-59621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали

На ступінь доктора

3226. Диха О. В. Методи контактної трибомеханіки мастильних шарів і моделі зношування при граничному терті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Диха Олександр Воло­димирович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2009. — 36 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 30—33 (48 назв). — 100 пр. — [2009-2258 А] УДК 621.891+539.375.6На ступінь кандидата

3227. Білик А. П. Відновлення поверхонь тертя за допомогою триботехнічних регенеруючих сумішей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Білик Артем Петрович ; Хмель­ниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 130 пр. — [2009-2448 А] УДК 621.891621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки. Обробка шліфуванням

На ступінь доктора

3228. Андрєєв А. О. Фізико-технологічні основи дуплексного вакуумно-дуго­вого зміцнювання поверхонь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Андрєєв Анатолій Опанасович ; НАН України, Ін-т електрофізики та радіац. технологій, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2009. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—26 (38 назв). — 100 пр. — [2009-2570 А] УДК 621.973:539.61

3229. Планковський С. І. Наукові основи створення високоресурсних термо­емісійних катодних вузлів обладнання для плазмової обробки матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / Планковський Сергій Ігорович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2009. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (37 назв). — 100 пр. — [2009-1824 А] УДК 621.9.04:533.9

На ступінь кандидата

3230. Антонюк Д. А. Підвищення зносостійкості корпуса різця дорожньої фрези : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Антонюк Дмитро Анатолійович ; Нац. транспорт. ун-т, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-1523 А] УДК 621.9.025

3231. Бородай В. А. Раціональні параметри і пускові властивості синхронних двигунів з важкими умовами пуску (привод гірничих машин) : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.01 "Електрич. машини і апарати" / Бородай Валерій Анатолійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. гірн. ун-т].
— Львів, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. — [2009-1482 А] УДК 621.926.5

3232. Єрошенко А. М. Підвищення ефективності шліфування зі схрещеними осями інструмента і деталі з профілем у вигляді дуги кола : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Єрошенко Андрій Михайлович ; Нац. техн. ун-т України "Харків. по­літехн. ін-т", [Чернігів. держ. технол. ун-т]. — Х., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 120 пр. — [2009-1862 А] УДК 621.923

3233. Марцинюк О. Б. Удосконалення технології вирубання-пробивання лис­тових заготовок з самозбудженням автоколивань в статичному режимі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Марцинюк Олег Богданович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Кременчуц. держ. політехн. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2485 А]

УДК 621.983

3234. Найденко А. Г. Визначення надійності різців з алмазних композиційних НТМ шляхом реєстрації та налізу акустичної емісії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інстру­менти" / Найденко Артем Григорович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2113 А] УДК 621.9.025.7:620.111

3235. Ткаченко М. А. Підвищення ефективності процесу експлуатації різаль­них інструментів на важких токарних верстатах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інстру­менти" / Ткаченко Микола Анатолійович ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пу­люя, [Донбас. держ. машинобудів. акад.]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл. — Біб­ліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2343 А] УДК 621.9.022622 Гірнича справа

622.1/.2 Маркшейдерська справа. Гірничі роботи

На ступінь кандидата

3236. Боблях С. Р. Обґрунтування параметрів свердловинної геотехнології ви­добутку фосфоритів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Боблях Сергій Ростиславович ; Нац. гірн. ун-т, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Дніпропетровськ, 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (19 назв). — 120 пр. — [2009-1763 А] УДК 622.277:629.064.3

3237. Іськов С. С. Геометризація якісних показників покладів гранітоїдних і габроїдних декоративних каменів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.01 "Маркшейдерія" / Іськов Сергій Станіславович ; Криво­різ. техн. ун-т, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2067 А]

УДК 622.1:553.52

3238. Маланчук Є. З. Обґрунтування параметрів зон концентрації важких металів в техногенних розсипах при гідровидобутку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Маланчук Євгеній Зіновійович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2009-1699 А] УДК 622.277

3239. Хруцький А. О. Обґрунтування конструктивних параметрів штирових коронок покращеного винесення бурового шламу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / Хруцький Андрій Олек­сандрович ; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2188 А] УДК 622.24

3240. Чмільов В. І. Обґрунтування технологічних параметрів гідравлічної від­садки з горизонтально-стаціонарним придонним шаром натурної постелі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.08 "Збагачення корис. копалин" / Чмільов Віктор Іванович ; Нац. гірн. ун-т, [Укр. н.-д. та проект.-конст­руктор. ін-т по збагаченню та брикетуванню вугілля "Укрндівуглезбагачення" М-ва вугіл. пром-сті України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 120 пр. — [2009-2227 А] УДК 622.234.5

622.4/.6 Рудникова вентиляція. Рудникове освітлення. Водовідлив. Осушення. Рудниковий (шахтний) транспорт

На ступінь доктора

3241. Гого В. Б. Розвиток наукових основ та удосконалення засобів гідро­знепилювання для покращення умов праці у вугільних шахтах : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Гого Воло­димир Бейлович ; М-во вугіл. пром-сті України, Держ. макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті, [Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Макіївка (Донец. обл.), 2009. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—32 (30 назв). — 100 пр. — [2009-1533 А]

УДК 622.411.52-784.4

На ступінь кандидата

3242. Сінчук І. О. Тяговий частотно-регульований асинхронний електропри­вод рудникових контактних електровозів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Сінчук Ігор Олегович ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т", [Кременчуц. держ. політехн. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (21 назва). — 100 пр. — [2009-2161 А] УДК 622.625.28622.7 Збагачення мінеральної сировини

На ступінь кандидата

3243. Бевзенко Б. Ф. Циклонно-ситова класифікація вугільних шламів флота­ційної крупності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.08 "Збагачення корис. копалин" / Бевзенко Борис Федорович ; Нац. гірн. ун-т, [Укр. н.-д. та проект.-конструктор. ін-т по збагаченню та брикетуванню вугілля "УкрНДІвуглезбагачення" М-ва вугіл. пром-сті України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 120 пр. — [2009-1724 А]

УДК 622.765:622.74

622.8 Небезпека на рудниках. Нещасні випадки і травматизм.
Охорона праці та техніка безпеки


На ступінь кандидата

3244. Білоножко О. В. Контроль вибухонебезпечності газових сумішей при аварійних загазуваннях гірничих виробок шахт : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Білоножко Олександр Вікто­рович ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 120 пр. — [2009-1804 А] УДК 622.81:622.454(092)

3245. Чистоклєтов В. М. Обґрунтування параметрів способу знеміцнення високометаморфізованого вугілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Чистоклєтов Валерій Мико-лайович ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1997 А] УДК 622.831.2

624 Будівництво інженерних споруд та будівельні конструкції в цілому

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи

На ступінь доктора

3246. Кузнецов С. Г. Вітрова дія на висотні будівлі в умовах міської забудови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Кузнецов Сергій Георгійович ; Донбас. нац. акад. буд-ва та архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2009. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—35. — 100 пр. — [2009-2383 А] УДК 624.042.41:725.1

3247. Распопов О. С. Автоматні та топологічні методи динамічного аналізу просторових стержневих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Распопов Олександр Сергійович ; При­дніпров. держ. акад. буд-ва та архіт., [Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. — Дніпропетровськ, 2009. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (47 назв). — 100 пр. — [2009-1671 А] УДК 624.071.3

На ступінь кандидата

3248. Корнійчук О. І. Міцність та тріщиностійкість похилих перерізів згиналь­них залізобетонних елементів при дії малоциклових знакозмінних навантажень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Корнійчук Олександр Іванович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Полтава, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2082 А] УДК 624.012.35:539.375.5

3249. Корх О. О. Напружено-деформований стан і надійність зварних вузлів сталевих рам : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Корх Олег Олексійович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1460 А] УДК 624.014.2.078.4

3250. Попруга Д. В. Міцність стикових з'єднань при підсиленні залізобетонних згинальних елементів у стиснутій зоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Попруга Дмитро Вікторович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Криворіз. техн. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1420 А] УДК 624.012:69.059

3251. Пугачов П. О. Місцева стійкість стінок зварних балок з перервними поясними швами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Пугачов Павло Олександрович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1876 А] УДК 624.072.2.014.2

3252. Риженков О. А. Оцінка та забезпечення надійності протикорозійного захисту на стадії виготовлення сталевих конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та спо­руди" / Риженков Олександр Андрійович ; Відкрите АТ "Укр. н.-д. та проект. ін-т сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1580 А] УДК 624.014:620.193

3253. Селютін Ю. В. Корозійна стійкість і довговічність сталезалізобетонних конструкцій з елементами скловолоконного армування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та спо­руди" / Селютін Юрій Вікторович ; ВАТ Укр. н.-д. та проект. ін-т сталевих конструк­цій ім. В. М. Шимановського. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1518 А] УДК 624.014:620.193

3254. Філіпчук С. В. Робота замкнутих залізобетонних рам при повторних малоциклових навантаженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Філіпчук Сергій Вікто­рович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Нац. ун-т вод. госп-ва та при­родокористування]. — Полтава, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1590 А] УДК 624.012.3:539.43

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка