Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка15/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3.29 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23

621.35 Технічна електрохімія

На ступінь кандидата

3204. Байрачна Т. М. Функціональні електролітичні покриття сплавами ко­бальту та нікелю з вольфрамом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Байрачна Тетяна Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 13—18 (32 назви). — 100 пр. — [2009-1843 А] УДК 621.359

3205. Коток В. А. Метод прискореного імпульсного розряду для оцінки Nі(ОН)2 як електродного матеріалу лужних акумуляторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Коток Валерій Ана­толійович ; ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2219 А] УДК 621.355.8

621.38 Електроніка. Фотоелектроніка. Рентгенотехніка.
Прискорювачі елементарних частинок


На ступінь кандидата

3206. Банзак О. В. Методи та засоби радіаційної модифікації властивостей на­півпровідникових матеріалів та приладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Банзак Оксана Вікторів­на ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2009. — 22, [1] с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2586 А] УДК 621.38

3207. Вунтесмері Ю. В. Моделювання невзаємного трансформатора на основі напівпровідникового геліконового резонатора : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Вунтесмері Юрій Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2368 А] УДК 621.382

3208. Ніконова А. О. Омічні контакти типу Ме-SіС для напівпровідникових приладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладн. і вир-во електрон. техніки" / Ніконова Аліна Олександрівна ; Кременчуц. ун-т економіки, інформ. технологій і упр., [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1872 А] УДК 621.382621.39 Електрозв'язок. Техніка електрозв'язку. Телекомунікаційні системи

621.391 Загальна теорія електрозв'язку

На ступінь кандидата

3209. Нетребенко К. В. Вдосконалення пристроїв розпізнавання радіолокацій­них об'єктів в присутності завад з використанням статистичних характеристик ви­щих порядків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Нетребенко Костянтин Володимирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (20 назв). — 100 пр. — [2009-1411 А] УДК 621.391

3210. Фауре Е. В. Методи та засоби підвищення надійності та ефективності передавання даних в комп'ютерних системах охоронного відеоспостереження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Ком­п'ютер. системи та компоненти" / Фауре Еміль Віталійович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2591 А] УДК 621.391.7:004.71

621.395 Телефонія

На ступінь кандидата

3211. Новицька С. С. Формування амортизаційної політики оператора телеко­мунікацій з урахуванням корисності основних фондів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Новицька Світ­лана Сергіївна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 130 пр. — [2009-2119 А] УДК 621.395:330.142.211.4621.396 Апаратура та методи радіозв'язку

На ступінь кандидата

3212. Баришев В. І. Методи підвищення завадостійкості резонансних трактів радіотехнічних систем та пристрої їх практичної реалізації : автореф. дис. на здобут­тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Баришев Володимир Ігорович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1723 А] УДК 621.396.969.3:621.397.13

3213. Вишнівський О. В. Сіткові моделі електродинамічних об'єктів складної конфігурації для визначення місцеположень антен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Виш­нівський Олександр Володимирович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2211 А] УДК 621.396.676

3214. Колтиков О. В. Методи підвищення якості передачі інформації у відкри­тих оптичних системах зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи і мережі" / Колтиков Олександр Вікторович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1544 А] УДК 621.396

3215. Редькіна О. О. Удосконалення теорії й практики побудови коаксіально-колінеарних антен мікрохвильового діапазону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.07 "Антени та пристрої мікрохвил. техніки" / Редькіна Олена Олександрівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон., [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2143 А] УДК 621.396.67

3216. Шелковєнков Д. О. Розвиток методів мережної супутникової диферен­ціальної навігації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Шелковєнков Дмитро Олександрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2009-2200 А] УДК 621.396.96621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та парових турбін)

На ступінь кандидата

3217. Пушка О. С. Поліпшення паливної економічності та зниження димності дизелів з газотурбінним наддувом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Пушка Олександр Сер­гійович ; Нац. транспорт. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад., Уман. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1578 А] УДК 621.436

3218. Хандримайлов А. О. Вдосконалення аеродинамічних характеристик впускних каналів і камери згоряння малолітражних високообертових дизелів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Хандримайлов Андрій Олексійович ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т", [Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1771 А] УДК 621.436:533.6.011.34

621.7 Технологія механічної обробки без зняття стружки в цілому. З'єднання матеріалів. Зварювання

На ступінь кандидата

3219. Жилєнков В. М. Фізико-технічні процеси вибору та нанесення покриття, прогнозування режимів механічної обробки РІ з покриттям : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / Жилєнков Віталій Миколайович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1779 А] УДК 621.793:621.9.025

3220. Мазорчук В. Ф. Кристалізація розплаву з використанням надливної встав­ки, що плаває, яка виготовлена з вторинних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Мазорчук Володимир Федо­рович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2009. — 18 с. : іл. — Біб­ліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1906 А] УДК 621.746.6.011

3221. Порада О. К. Вплив умов осадження плазмохімічних Sі-С-N, Ті-N-С покриттів на їх структуроутворення та властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Порада Олександр Кар­пович ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2009-1984 А] УДК 621.7

3222. Скляр О. П. Удосконалювання технології виготовлення мідних виробів з волокнового матеріалу методами обробки тиском : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Скляр Олександр Павлович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2511 А] УДК 621.762.4

3223. Хитько О. Ю. Графітизуюче модифікування чавунних прокатних валків у ливарній формі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Хитько Олександр Юрійович ; Нац. металург. акад. Украї­ни. — Дніпропетровськ, 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1952 А] УДК 621.744.3:621.771.07621.81/.85 Деталі машин

На ступінь кандидата

3224. Фльонц О. В. Обгрунтування параметрів технологічного процесу виго­товлення нарізних плоских пасів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Фльонц Олег Володимирович ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Бережан. агротехн. ін-т Нац. ун-ту біо­ресурсів і природокористування України]. — Тернопіль, 2009. — 21, включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2592 А] УДК 621.822.64621.86/.87 Підйомно-транспортне обладнання

На ступінь кандидата

3225. Бекіш І. О. Розробка фрикційних вузлів з вирівнюванням питомих на­вантажень стрічково-колодкових гальм механізмів підйому вантажу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.05 "Піднім.-транспорт. маши­ни" / Бекіш Ірина Орестівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2533 А] УДК 621.86.87-59621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали

На ступінь доктора

3226. Диха О. В. Методи контактної трибомеханіки мастильних шарів і моделі зношування при граничному терті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Диха Олександр Воло­димирович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2009. — 36 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 30—33 (48 назв). — 100 пр. — [2009-2258 А] УДК 621.891+539.375.6На ступінь кандидата

3227. Білик А. П. Відновлення поверхонь тертя за допомогою триботехнічних регенеруючих сумішей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Білик Артем Петрович ; Хмель­ниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 130 пр. — [2009-2448 А] УДК 621.891621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки. Обробка шліфуванням

На ступінь доктора

3228. Андрєєв А. О. Фізико-технологічні основи дуплексного вакуумно-дуго­вого зміцнювання поверхонь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Андрєєв Анатолій Опанасович ; НАН України, Ін-т електрофізики та радіац. технологій, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2009. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—26 (38 назв). — 100 пр. — [2009-2570 А] УДК 621.973:539.61

3229. Планковський С. І. Наукові основи створення високоресурсних термо­емісійних катодних вузлів обладнання для плазмової обробки матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / Планковський Сергій Ігорович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2009. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (37 назв). — 100 пр. — [2009-1824 А] УДК 621.9.04:533.9

На ступінь кандидата

3230. Антонюк Д. А. Підвищення зносостійкості корпуса різця дорожньої фрези : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Антонюк Дмитро Анатолійович ; Нац. транспорт. ун-т, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-1523 А] УДК 621.9.025

3231. Бородай В. А. Раціональні параметри і пускові властивості синхронних двигунів з важкими умовами пуску (привод гірничих машин) : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.01 "Електрич. машини і апарати" / Бородай Валерій Анатолійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. гірн. ун-т].
— Львів, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. — [2009-1482 А] УДК 621.926.5

3232. Єрошенко А. М. Підвищення ефективності шліфування зі схрещеними осями інструмента і деталі з профілем у вигляді дуги кола : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Єрошенко Андрій Михайлович ; Нац. техн. ун-т України "Харків. по­літехн. ін-т", [Чернігів. держ. технол. ун-т]. — Х., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 120 пр. — [2009-1862 А] УДК 621.923

3233. Марцинюк О. Б. Удосконалення технології вирубання-пробивання лис­тових заготовок з самозбудженням автоколивань в статичному режимі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Марцинюк Олег Богданович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Кременчуц. держ. політехн. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2485 А]

УДК 621.983

3234. Найденко А. Г. Визначення надійності різців з алмазних композиційних НТМ шляхом реєстрації та налізу акустичної емісії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інстру­менти" / Найденко Артем Григорович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2113 А] УДК 621.9.025.7:620.111

3235. Ткаченко М. А. Підвищення ефективності процесу експлуатації різаль­них інструментів на важких токарних верстатах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інстру­менти" / Ткаченко Микола Анатолійович ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пу­люя, [Донбас. держ. машинобудів. акад.]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл. — Біб­ліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2343 А] УДК 621.9.022622 Гірнича справа

622.1/.2 Маркшейдерська справа. Гірничі роботи

На ступінь кандидата

3236. Боблях С. Р. Обґрунтування параметрів свердловинної геотехнології ви­добутку фосфоритів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Боблях Сергій Ростиславович ; Нац. гірн. ун-т, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Дніпропетровськ, 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (19 назв). — 120 пр. — [2009-1763 А] УДК 622.277:629.064.3

3237. Іськов С. С. Геометризація якісних показників покладів гранітоїдних і габроїдних декоративних каменів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.01 "Маркшейдерія" / Іськов Сергій Станіславович ; Криво­різ. техн. ун-т, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2067 А]

УДК 622.1:553.52

3238. Маланчук Є. З. Обґрунтування параметрів зон концентрації важких металів в техногенних розсипах при гідровидобутку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Маланчук Євгеній Зіновійович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2009-1699 А] УДК 622.277

3239. Хруцький А. О. Обґрунтування конструктивних параметрів штирових коронок покращеного винесення бурового шламу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / Хруцький Андрій Олек­сандрович ; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2188 А] УДК 622.24

3240. Чмільов В. І. Обґрунтування технологічних параметрів гідравлічної від­садки з горизонтально-стаціонарним придонним шаром натурної постелі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.08 "Збагачення корис. копалин" / Чмільов Віктор Іванович ; Нац. гірн. ун-т, [Укр. н.-д. та проект.-конст­руктор. ін-т по збагаченню та брикетуванню вугілля "Укрндівуглезбагачення" М-ва вугіл. пром-сті України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 120 пр. — [2009-2227 А] УДК 622.234.5

622.4/.6 Рудникова вентиляція. Рудникове освітлення. Водовідлив. Осушення. Рудниковий (шахтний) транспорт

На ступінь доктора

3241. Гого В. Б. Розвиток наукових основ та удосконалення засобів гідро­знепилювання для покращення умов праці у вугільних шахтах : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Гого Воло­димир Бейлович ; М-во вугіл. пром-сті України, Держ. макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті, [Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Макіївка (Донец. обл.), 2009. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—32 (30 назв). — 100 пр. — [2009-1533 А]

УДК 622.411.52-784.4

На ступінь кандидата

3242. Сінчук І. О. Тяговий частотно-регульований асинхронний електропри­вод рудникових контактних електровозів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Сінчук Ігор Олегович ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т", [Кременчуц. держ. політехн. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (21 назва). — 100 пр. — [2009-2161 А] УДК 622.625.28622.7 Збагачення мінеральної сировини

На ступінь кандидата

3243. Бевзенко Б. Ф. Циклонно-ситова класифікація вугільних шламів флота­ційної крупності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.08 "Збагачення корис. копалин" / Бевзенко Борис Федорович ; Нац. гірн. ун-т, [Укр. н.-д. та проект.-конструктор. ін-т по збагаченню та брикетуванню вугілля "УкрНДІвуглезбагачення" М-ва вугіл. пром-сті України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 120 пр. — [2009-1724 А]

УДК 622.765:622.74

622.8 Небезпека на рудниках. Нещасні випадки і травматизм.
Охорона праці та техніка безпеки


На ступінь кандидата

3244. Білоножко О. В. Контроль вибухонебезпечності газових сумішей при аварійних загазуваннях гірничих виробок шахт : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Білоножко Олександр Вікто­рович ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 120 пр. — [2009-1804 А] УДК 622.81:622.454(092)

3245. Чистоклєтов В. М. Обґрунтування параметрів способу знеміцнення високометаморфізованого вугілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Чистоклєтов Валерій Мико-лайович ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1997 А] УДК 622.831.2

624 Будівництво інженерних споруд та будівельні конструкції в цілому

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи

На ступінь доктора

3246. Кузнецов С. Г. Вітрова дія на висотні будівлі в умовах міської забудови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Кузнецов Сергій Георгійович ; Донбас. нац. акад. буд-ва та архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2009. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—35. — 100 пр. — [2009-2383 А] УДК 624.042.41:725.1

3247. Распопов О. С. Автоматні та топологічні методи динамічного аналізу просторових стержневих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Распопов Олександр Сергійович ; При­дніпров. держ. акад. буд-ва та архіт., [Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. — Дніпропетровськ, 2009. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (47 назв). — 100 пр. — [2009-1671 А] УДК 624.071.3

На ступінь кандидата

3248. Корнійчук О. І. Міцність та тріщиностійкість похилих перерізів згиналь­них залізобетонних елементів при дії малоциклових знакозмінних навантажень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Корнійчук Олександр Іванович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Полтава, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2082 А] УДК 624.012.35:539.375.5

3249. Корх О. О. Напружено-деформований стан і надійність зварних вузлів сталевих рам : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Корх Олег Олексійович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1460 А] УДК 624.014.2.078.4

3250. Попруга Д. В. Міцність стикових з'єднань при підсиленні залізобетонних згинальних елементів у стиснутій зоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Попруга Дмитро Вікторович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Криворіз. техн. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1420 А] УДК 624.012:69.059

3251. Пугачов П. О. Місцева стійкість стінок зварних балок з перервними поясними швами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Пугачов Павло Олександрович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1876 А] УДК 624.072.2.014.2

3252. Риженков О. А. Оцінка та забезпечення надійності протикорозійного захисту на стадії виготовлення сталевих конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та спо­руди" / Риженков Олександр Андрійович ; Відкрите АТ "Укр. н.-д. та проект. ін-т сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1580 А] УДК 624.014:620.193

3253. Селютін Ю. В. Корозійна стійкість і довговічність сталезалізобетонних конструкцій з елементами скловолоконного армування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та спо­руди" / Селютін Юрій Вікторович ; ВАТ Укр. н.-д. та проект. ін-т сталевих конструк­цій ім. В. М. Шимановського. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1518 А] УДК 624.014:620.193

3254. Філіпчук С. В. Робота замкнутих залізобетонних рам при повторних малоциклових навантаженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Філіпчук Сергій Вікто­рович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Нац. ун-т вод. госп-ва та при­родокористування]. — Полтава, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1590 А] УДК 624.012.3:539.43
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 10 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 2 070 Газети. Преса. Журналістика 12 Філософські науки. Психологія 12
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
У номері зареєстровано матеріали з газет за січень, лютий, березень, квітень 2007 року


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка